Conducteurs in burger bij controles NS ECONOMIE Familie Agnelli blijft onverbrekelijk met Fiat verbonden Autoverzekering voor een brokkenpiloot Ahold kan eindelijk weer vooruitkijken kriek Renault Jlovenië el motorrijders cl' rond 40 jaar rsches terug ir werkplaats >g elijk acties BSN Glasspack n nummer om n s te blokkeren jizie Conimex 1 Toko Lien In strijd tegen zwartrijders PCM definitief in handen van Britse investeerders Ongelukken gaan DSM 100 miljoen kosten EIGEN BEURS Dilemma nieuwe vrienden De laatste ansjo-visser - Renault trekt 400 mil- iro uit voor een fabriek renië. Met de nieuwe ves- kan de jaarlijkse autopro- uitkomen op 210.000 bijna het dubbele van het je aantal. De Sloveense teronderneming van Re- Revoz, heeft al een fa- FDe regering van Slovenië [toegezegd 10 procent van jnodigde investering voor f rekening te nemen. Revoz, 1100 mensen in dienst besloot vorige week vier- lerd nieuwe medewerkers B trekken om de productie iet Renault-model Clio te I ien uitbreiden. Revoz is de iste exporteur van Slove- iforig jaar ging 95 procent Ie autoproductie naar het d isnland. tige jUnï«i - Motorrijden mag dan jongensdroom zijn, echt )aa^[i doen veel mannen pas hun midlifeperiode. Dat althans in België: meer le helft van de motorrij- is er tussen de 35 en 49 aldus de Belgische federa- in auto- en tweewielerin- 3ie Febiac. Sterker nog: 20,6 H|j?nt is tussen de 40 en 44 ■■Niet al deze mannen zijn Hpachtig op zoek naar een ™de jeugd, zegt een woord- Ier. Volgens hem hebben rond hun veertigste het Dm een tweede voertuig te a, als alternatief voor de Een motor is dan handi- m files te passeren. De irverkopen in België verto- il jaren een stijgende lijn. roeiende files zijn een oor- evenals het toenemend jd vrouwen dat motorrijdt. irg - Porsche roept 40.848 nnes van Porsche terug le veiligheidsgordels op de srbank te controleren. De zijn gebouwd tussen 1 ok- 2002 en 17 december Gebleken is dat de pen, •rgt voor een vaste verbin- het gordelslot en de lering niet goed vast kan Bij vibraties zou de bout ;t gordelbeslag kunnen ren, al zegt Porsche dat er ;een problemen van ko ekend zijn. Het euvel is in jbriek ontdekt. De Cayenne men met de Touareg van jntwikkeld. stricht - Er dreigen werk ingen van korte of langere bij de glasfabriek BSN spack in Maastricht, Leer- en Schiedam. De vakbon- FNV Bondgenoten, CNV en inie hebben de directie een natum gesteld. Als het be- voor donderdag geen con ies doet om tot een nieuwe I en een andere pensioenre- B ig te komen, komen er ac- Er wordt al geruime tijd Brhandeld over de pensi- T "egelingen en de CAO. BSN q spack heeft de bonden een inoemd eindbod gedaan. Bden van de bonden heb- dat eindbod verworpen. terdam - De Nederlandse ken komen met een lande- lummer om gestolen of pren pasjes te blokkeren, boeten klanten vaak ver- llende nummers bellen om- elke bank haar eigen sys- [1 heeft. Via het makkelijk te louden telefoonnummer tien verschillende pasjes den geblokkeerd, zoals k- en giropasjes, maar ook litcards en tankpasjes. Wie kiert bij verschillende be- iren moet nu bij verlies of (stal vaak verschillende omers bellen. Straks wordt jlant via het centrale tele- inummer doorverbonden ;zijn eigen bank. Het is de oeling met het nieuwe tele- inummer in eerste instantie jaar proef te draaien. v_ regen - Conimex en Toko 1 liggen met elkaar in de ch over de verpakking van terse producten. Voedings- Idelenconcem Unilever, Jr Conimex onder valt, eist ndonesia Food Products 'chten de verpakking van Ir merk Toko Lien verandert, (oranje kleur van de verpak- g zou te veel op die van de limex- producten lijken, jrdoor consumenten in de r raken. Unilever spant een htszaak aan, waar geëist zal tden dat de concurrent z'n pakkingen aanpast. Zo niet, 1 eist Unilever een dwang- n van tienduizenden euro's >r elke dag dat Toko Lien het duct in de schappen heeft, ecteur Dumas van Indone- Food Products begrijpt niets de commotie. jUNI 2004 Ine Del door onze correspondent Hans Celeijnse rome - De Agnelli-dynastie heeft zaterdag een krachtig signaal gegeven dat het lot van Fiat en van de familie onverbrekelijk met elkaar verbonden blijven. Direct na de door 50.000 mensen bijgewoonde be grafenis van de 69-jarige Umberto Agnelli werd Ferrari-topman Luca Cordero di Montezemolo (59) aangewezen als de nieuwe topman van het concern. Kleinzoon John Elkann (28) van de vorig jaar overleden Giovanni (Gianni) Agnelli wordt vice-voorzitter. Andrea Agnelli, de 29-jarige zoon van Umberto, wordt lid van de concemraad. De Italiaanse media stonden gisteren bol met reacties als 'aardverschuiving' en 'enorme verrassing'. Dat had alles te maken met een fikse ruzie over de machtswisseling. Topman Giuseppe Morchio, anderhalf jaar geleden binnen gehaald om Fiat uit de afgrond te trek ken, stapte zondag uit protest uit de raad van bestuur. Dat de familie daar niet erg blij mee was, bleek uit de kille reactie van Fiat. Kort werd vermeld dat zo snel mogelijk een opvolger voor Morchio zal worden geko zen, waarschijnlijk vandaag al tijdens een spoedvergadering van de nieuwe bestuursraad. Zelfs de beleefde toevoe ging met dank voor bewezen verdien sten ontbrak. Morchio had van Umberto Agnelli carte blanche gekregen om Fiat te saneren en oogstte vooral van de kredietverlenende banken de nodige lof voor zijn harde in grepen, die het verlies van het concern ongeveer halveerden. Maar de familie liet Morchio, voorheen werkzaam bij Pi relli, vallen voor een vertrouwde vriend. Montezemolo werkt bijna zijn hele leven al bij Ferrari en is altijd een vertrouwe ling van Gianni Agnelli geweest. In een gisteren gepubliceerd interview bevestigde Maria Sole Agnelli, zuster van Gianni en Umberto, dat Gianni altijd de topman bij Fiat was en Umberto de raadgever op de achtergrond. De giste ren gemaakte keuzes geven dat ook aan: Gianni had bij zijn dood vorig jaar janu ari al aangegeven dat zijn jeugdige klein zoon John Elkann voorbestemd was om zijn opvolger te worden. Montemezolo moet de in Amerika geboren en opge groeide Elkann daarvoor klaarstomen. Dat de eveneens jeugdige en tot nu toe geen enkele topfunctie bij Fiat beklede Andrea Agnelli eveneens in de bestuurs raad komt, wordt door insiders gezien als een symbolische zet. Zo wordt de buitenwereld duidelijk gemaakt dat de erfgenamen van Fiat-oprichter Giovanni Agnelli het onderling eens zijn over him blijvende betrokkenheid bij het concern. De verschillende takken van de dynastie hebben hun belangen ondergebracht in de houdstermaatschappij Giovanni en Co, die op haar beurt onderverdeeld is in drie beleggingsmaatschappijen. Met bijna een derde van de aandelen heeft de familie een meerderheidsbelang in Fiat. Aan Montemezolo is nu niet alleen de taak om het saneringsplan voor de grootste werkgever van Italië te realise ren - waarbij naar schatting 12.000 ar beidsplaatsen verloren gaan - maar ook om ervoor te zorgen dat Fiat in handen van de Agnelli's blijft. Het concern staat bij een bankconsortium waarvan ook ABN-Amro deel uitmaakt, voor drie mil jard euro in het krijt. Als het reddings plan in 2005 niet effectief blijkt te zijn geweest, komt Fiat in handen van de banken. utrecht/anp - De Nederlandse Spoorwegen (NS) zetten conduc teurs in burgerkleding in bij con troles in de trein. Het gaat in eerste instantie om een proef in de regio's Den Haag en Rotter dam. Dat heeft een woordvoer der van de NS zaterdag bekend gemaakt. De conducteurs werken in teamverband. Het geeft de rei zigers volgens de NS niet alleen een veiliger gevoel, maar het moet ook zwartrijden tegen gaan. „Er zijn veel verschillende manieren om aan controles te ontsnappen", legt de woord voerder uit. „We gaan eens kij ken hoe dit verloopt. Als het be valt, voeren we het wellicht ook elders in." De NS is niet de enige vervoers onderneming waar personeel in burger controleert. In de grote steden is het al jaren het geval in de metro's en de trams. De niet-geüniformeerde contro leurs van de NS gaan aan het werk in treinen waar ook 'ge wone' conducteurs aan het werk zijn. Zwartrijders zijn een groot pro bleem voor de NS. Vorig jaar waren ze verantwoordelijk voor ongeveer 7000 incidenten. Dat is ongeveer 60 procent van het totaal. Het gaat volgens de NS om een kleine groep mensen, veelal veelplegers. Eind januari klaagde de NS dat het openbaar ministerie zwart rijders niet hard genoeg aan pakt. De Spoorwegen hebben ver scheidene maatregelen getrof fen om zwartrijders aan te pak ken. Het is echter wel nodig dat justitie die ook aanpakt, want anders hebben de maatregelen geen zin, stelde de NS. De reizigersvereniging Rover juicht het plan van de NS toe. „De betalende reizigers finan cieren nu de zwartrijders. Dat kan niet de bedoeling zijn." Ro ver zet alleen vraagtekens bij de extra veiligheid. „Daarvoor is meer blauw nodig. Hoe meer geüniformeerde controleurs des te veiliger het publiek zich voelt." bergen op zoom - Cor van Dort, de enig overge bleven ansjo-visser, haalt de vis binnen, waardoor Bergen op Zoom bekend is geworden. Het vissen op ansjovis wordt ook wel weervissen genoemd. Dat komt door de speciale stokken die in het water staan en een fuik vormen. De wind zorgt ervoor dat de stokken trillingen in het water veroorzaken, waardoor de vis naar de fuik wordt gelokt. Per dag haalt Van Dort zo'n 100 kilo ansjovis boven water, maar de vraag is veel groter. De klanten wachten hem dagelijks bij zijn huis op om de vis te kunnen kopen. Foto: ANP/Wim van Vossen sittard/gpd - Drie ongevallen bij DSM hebben het bedrijf al zeker honderd miljoen euro ge kost. Dat bedrag wordt nog veel hoger omdat een van de drie ongelukken, waarbij drie werk nemers omkwamen, nog niet is afgehandeld. Bij de melamine- fabriek in Geleen vielen tijdens onderhoud op 1 april 2003 drie mensen in een oven. Ze over leefden de val niet. DSM heeft een aantal medewerkers die op het moment van het ongeluk de verantwoordelijkheid droegen, overgeplaatst. De directeur van de melamine-bv zit wel nog op dezelfde plek. In de andere twee zaken lekten respectievelijk benzeen (februa ri 1996) en een stof met twee honderd kilo blauwzuur (okto ber 1999) in de grond. Justitie heeft deze zaken ook onder zocht en met DSM een schik king getroffen van 150.000 euro per zaak. Volgens persofficier Smits betekent zo'n schikking geen schuldigverklaring, „maar wij gaan ervan uit dat als een bedrijf zo'n schikking accep teert, er een mate van schulder kenning is." amsterdam/anp - De Britse in vesteringsmaatschappij Apax Partners wordt de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van PCM, onder meer uitgever van de landelijke kranten NRC Handelsblad, de Volkskrant, Al gemeen Dagblad en Trouw. De partijen zijn het hierover defini tief eens geworden. Apax krijgt een meerderheids belang van 52,5 procent in PCM, waartoe ook de boeken uitgever^ Meulenhoff behoort. Hiervan is 5 procent beschik baar voor management en het personeel van PCM, maar Apax behoudt het stemrecht. Finan ciële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt. Het meerderheidsbelang van PCM kwam in november vorig jaar in de etalage, nadat ING, Aegon en NIB te kennen had den gegeven van him gezamen lijk belang van 35 procent af te Wie auto rijdt, mag niet onverzekerd rondrijden. Maar dan moet het wel moge lijk zijn om een verzekering af te sluiten. Voor sommige automobilisten blijkt dat helemaal niet zo simpel te zijn. „Wanneer mag een verzekeringsmaatschappij wei geren om jou een autoverzekering te ver kopen?", vraagt de bezorgde vader van een brokkenpiloot zich af. Hoe komt een verzekeraar tot zo'n besluit? En waar kun je dan nog terecht? Als je een auto of een ander motorvoer tuig rijdt, is ten minste een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Een WA-verzekering dekt de financiële gevolgen voor de schade die je met je auto toebrengt aan andere weggebrui kers. Daarnaast kun je nog een beperkte of volledige cascoverzekering afsluiten. De premie hangt onder meer af van het schadeverleden. Dit in verband met de premiekorting als er schadevrij wordt gereden. Hoe meer schadevrij des te meer korting. Anders gezegd: hoe hoger je op de bonus-malus ladder komt. Hoewel de WA-verzekering verplicht is, zijn verzekeraars niet ver plicht je als klant te accep teren. „Maar dan moet er natuurlijk wel iets aan de hand zijn", legt Gert Kloos terboer van het Verbond van Verzekeraars uit. „Want verzekeraars willen natuurlijk dolgraag auto verzekeringen verkopen." Maar het kan natuurlijk zo zijn dat iemand in korte tijd gewoon te veel schade heeft veroorzaakt. Een bo vengemiddelde brokkenpi loot vormt een risico waar verzekeringsmaatschappij - en niet bepaald van hou den. Als een andere maatschappij al eens vanwege wanbetaling of bedrog de ver zekering heeft opgezegd, dan is de kans zeer groot dat een nieuwe maatschappij een aanvraag ook niet accepteert. En als de rijbevoegdheid tijdelijk is ontzegd of als iemand strafrechtelijk is veroordeeld voor het opzettelijk veroorzaken van een aanrijding, kan dat eveneens reden zijn om een aanvraag te weigeren. Bij het in vullen van het aanvraagformulier wordt Brenda van Dam naar dergelijke zaken ge vraagd. „Die vragen moet je echt naar waarheid beantwoor den", legt Kloosterboer uit. „Als naderhand blijkt datje onjuiste of onvolledige in formatie hebt gegeven, wordt dat gezien als ver zwijging en kan de verzeke ring als niet bestaand be schouwd worden." Verze keraars kunnen het Fraude en Informatie Systeem Hol land (FISH) raadplegen: een databank met feitelijke ge gevens over opgezegde of geweigerde verzekeringen, ingetrokken rijbewijzen, fraudemeldingen en dergelijke. FISH is opgezet door verzekeringsmaatschappij en om elkaar op de hoogte te houden van risicovolle situaties bij schadeverze keringen. Ook als iemand na beëindiging van de autoverzekering lager op de bonus-ma- lus ladder staat dan hij is ingestapt - dus veel schade heeft veroorzaakt - wordt dat aan het systeem toegevoegd. Een verzekeraar bepaalt vervolgens zelf wat hij met de verkregen informatie doet: de aanvraag accepteren of niet. Overigens komt het weigeren van een verzekering vaker voor bij jongeren, omdat veel maatschappijen voor hen een scherper acceptatiebeleid hanteren. „De ene verzekeraar raadpleegt FISH bij elke aanvraag: de ander alleen bij twij fels over het aanvraagformulier", vertelt Ina Haverhals van de Stichting CIS die de databank beheert. Consumenten kunnen tegen betaling van 4,50 euro via het secretariaat van de Stichting CIS ook hun gegevens opvragen. „Als blijkt dat de gegevens niet kloppen, gaan wij met de aanleverende partij praten om te kij ken of we deze kunnen verwijderen." Wat nu als jouw aanvraag geweigerd is? Dan is het vaak nog mogelijk om een au toverzekering af te sluiten bij Rialto, een maatschappij die speciaal is opgericht om bijzondere of risicovolle situaties te verzekeren. Maar aan een bijzondere verzekering hangt natuurlijk wel een ho ger prijskaartje. Rialto werkt overigens alleen via tussenpersonen. Meer informatie: www.stichtingcis.nl www.rialto.nl Luca Cordero di Montezemolo en John Elkann werden zaterdag be noemd in de top van Fiat. Foto: AP zaandam/anp - Supermarkt - concem Ahold is in rustiger vaarwater gekomen. Het bedrijf kijkt weer verder vooruit nu het de financiën op orde heeft. Zo liet topman Anders Moberg re centelijk weten dat Ahold Rus land in het vizier heeft als mo gelijk gebied om uit te breiden. Een ander teken dat het beter gaat is dat Ahold morgen een reguliere aandeelhoudersverga dering houdt. De 'normale' ver gadering houdt de onderne ming voor het eerst in lange tijd. Het afgelopen jaar werden de aandeelhouders vooral bij elkaar geroepen om hen bij te praten over de problemen bin nen de onderneming. Tijdens de vergadering morgen moeten de aandeelhouders zich buigen over zaken die op elke agenda van een aandeel houdersvergadering staan: de jaarrekening over 2003. Vorig jaar boekte de onderneming een nettoverlies van ongeveer 1 miljoen euro op een omzet van 56,1 miljard euro. Verder zullen de aandeelhouders instemmen met benoemingen in de raad van commissarissen en de vraag of het jaarverslag volgend jaar in het Engels moet. Ahold kwam vorig jaar diep in de problemen door boekhoud fraude. Het ging hierbij om ge rommel met inkoopkortingen bij de Amerikaanse dochter US Foodservice. Verder bleken er geheime afspraken te bestaan bij gezamenlijke ondernemin gen. Omzet kwam ten onrechte in de boeken. Naar aanleiding van de fraude traden twee be stuurders af en het voortbe staan van Ahold hing een tijdje aan een zijden draad. Beleggers zijn door de gebeur tenissen boos. Ahold kijkt tegen diverse juridische procedures aan die vanuit verschillende werelddelen gevoerd worden. Om alle juridische zaken goed op te pakken heeft Ahold de ju rist Peter Wakkie benoemd in de raad van bestuur. ECONOMIE WIJZER willen. Bovendien was de Stich ting Democratie en Media, de voormalige 'identiteitsbewaker' van het Parool, bereid haar be lang van 57,4 procent in te rui len voor een minderheidsbe- lang. De twee andere stichtingen binnen PCM, de identiteitsbe wakers van de Volkskrant en Trouw, zijn het eens met de transactie. Alle drie de stichtin gen blijven als minderheids aandeelhouder betrokken bij PCM. De resterende 47,5 pro cent van de aandelen komt in hun handen. De centrale on dernemingsraad van PCM heeft geen bezwaar tegen de overna me door de Britten. De deal moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoritei ten. De verwachting is dat de transactie eind juni definitief kan worden afgerond. Het kan niemand zijn ontgaan dat de Europese Unie (EU) er deze maand tien nieuwe lidsta ten bijgekregen heeft, variërend van een dwerg als Malta tot een reus (qua bevolkingsomvang) als Polen. In principe kunnen alle nieuwe EU-lidstaten na twee jaar ook toetreden tot de Economische en Monetaire Unie, kortweg de eurozone. Daar voor dienen zij wel aan de 'con vergentiecriteria' van het Verdrag van Maastricht te voldoen. Deze criteria gol den destijds ook voor de toetreding van de huidige eurolanden en hebben betrek king op: 1. prijs stabiliteit (een re latief lage inflatie); 2. een duurzame budgettaire posi tie (geen buitensporig begro tingstekort): 3. wisselkoerssta biliteit (binnen de 'normale' fluctuatiemarges van het wis selkoersmechanisme): 4. een relatief lage lange rente. Het bruto binnenlands product (bbp) van vrijwel alle nieuwe lidstaten - behalve dat van Slo venië - bedraagt de helft of minder van het gemiddelde bbp in de EU. Het is daarom duidelijk dat er spanning tus sen de convergentiecriteria zal ontstaan. In het bijzonder zal blijken dat de criteria van prijs- en wisselkoersstabiliteit voor vele toetreders niet tegelijker tijd haalbaar zullen zijn. Hoe komt dit en waarvoor moeten deze nieuwe EU-lan- den dan kiezen? Op dit mo ment bestaat er een waaier aan keuzes, variërend van een wis selkoersdoelstelling ten opzich te van de euro, vaak aangevuld met een currency board (zoals in de kleine Baltische staten), tot een inflatiedoelstelling (zo als in het grote Polen). Een land kan niet én een wisselkoers- doelstelling én een inflatiedoel stelling hebben, maar moet kie zen, omdat beide doelstellingen via de korte rente gerealiseerd dienen te worden. Voor de nieuwe lidstaten is dit probleem nog pregnanter door het zogeheten Balassa-Saipuel- son effect. Dat klinkt allemaal erg ingewikkeld, maar dat is het niet. De nieuwe EU-landen zul len een sterke productiviteits groei ervaren in hun industriële sector die verhandelbare goe deren produceert. De lonen in deze sector zullen navenant stijgen. Dat is geen probleem, mits de loonontwikkeling gelijk op blijft gaan met de producti- Sylvester Eijffinger hoogleraar economie Universiteit van Tilburg viteitsgroei. Nu zal zich bij deze inhaalslag een vervelende complicatie voordoen. In de binnenlandse sectoren, die niet-verhandelba- re goederen en diensten produ ceren, zal een opwaartse druk op de lonen ontstaan, zonder dat dit gekoppeld is aan een hogere productiviteit. Immers, de kapper gaat niet opeens snel ler knippen en de ober gaat niet efficiënter bedie nen. Daardoor zal er vanuit de ze binnenlandse sectoren inflatoi re druk ontstaan en de inflatie in de nieuwe EU- landen signifi cant toenemen. De vraag is al leen hoeveel ho ger de inflatie in deze landen in vergelijking met de eurozone zal zijn. Econo men hebben dit verschijnsel vanzelfsprekend empirisch on derzocht en komen tot schat tingen die uiteen lopen van 1 tot 10 procent extra inflatie. Deze wijde marge duidt aan dat men niet weet hoe groot dit Balassa-Samuelson effect pre cies zal zijn. Het is wel duidelijk dat het voor de betrokken lan den vanwege deze inhaalslag vrijwel onmogelijk zal zijn om zowel aan prijsstabiliteit als aan wisselkoersstabiliteit te vol doen. De Europese Centrale Bank (ECB) hult zich op dit punt in stilzwijgen. Men beseft evenwel in Frankfurt al te goed dat de spanning tussen beide doelstel lingen voor de nieuwe toetre ders een urgent probleem is. Sommige van hen, bijvoorbeeld Estland en Slovenië, overwegen om al per 1 mei 2006, of kon daarna, tot de euAone toe te treden. Zij lijden nu sterk onder deze onzekerheid. Een oplossing van dit probleem zou kunnen zijn om het infla tiecriterium louter te specifice ren in prijzen van verhandelba re goederen. Daar wil de ECB echter niet aan, omdat dit een afwijken van de Maastrichtse criteria zou betekenen. Dan rest voor deze landen nog slechts de keuze tussen ófwel prijsstabili teit met een sterk fluctuerende wisselkoers voor de grotere lan den (Hongarije, Polen en Tsje chië), ófwel wisselkoersstabili teit met een substantieel hogere inflatie voor de kleinere landen (de Baltische staten en Slove nië). Zoals de Engelsen zeggen: 'you cannot have your cake and eat it too'. Vrij vertaald: je kunt niet alles hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 25