k WAGEMAKER e Niet kunnen lezen en schrijven maakt je kansloos s"°194800 Familieberichten HDCMEDÏA Grafmonumenten Geld nodig? DINSDAG 1 JUNI 2004 Familieberichten met originele foto of afbeeldingen (met vermelding van naam op achterzijde) kunt u tot 16.30 uur opgeven uitsluitend via: E-mail: order.zuid@hdc.nl Wanneer geen e-mail: Reserveren via fax 023-5150567 info per telefoon 023-5150370 Foto en afbeeldingen afleveren of per post: HDC, Postbus 507, 2003 PA Oudeweg 12-14, 2031 CC Haarlem. Sluittijden voor de edities van maandag: Zondag uiterlijk tot 16.30 uur per e-mail, fax of aan de balie van het hoofdkantoor, Oudeweg 12-14 Haarlem. Voor de edities van de dinsdag tot zaterdag: Op werkdagen van 8.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur per e-mail, fax of aan de balie van het hoofdkantoor, Oudeweg 12-14, Haarlem. 'Iedere opgave dient vergezeld te gaan van: plaatsingsdatum, in welke edities geplaatst dient te worden, naam(en) van de overledene, indien foto, naam op achterzijde en telefoonnummer waaronder opdrachtgever bereikbaar is. Opgave geboorte-advertentie van 8.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur per e-mail of fax, ook in het weekend of aan de balie van het hoofdkantoor, Oudeweg 12-14, Haarlem. (niet in het weekend). Overige familieberichten In Memoriam, Verloving, Echtscheidingen, Jubileum alsmede Rechtbank Faillissement, Executie, Belastingdienst en Veilingen. Eén dag voor plaatsing tot 09.00 uur. Zo lang gestreden om te leven, maanden van onzekerheid en pijn. Maar haar laatste dagen van strijd waren om bij U, God, haar Vader te zijn. Na een zorgzaam leven en een moedig ge dragen lijden is geheel voorbereid op haar sterven van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en zus JOHANNA ANTON IA MARIA KOOPMAN-ZIRKZEE weduwe van LUITZEN KOOPMAN 27 september 1939 T 29 mei 2004 JOLANDA en JOHN JOEY TESSA ANJA en PETER NIKKI DONNY LUITZEN Os en Paardenlaan 35 2316 JH Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 2 juni van 18.30 tot 19.00 uur in uitvaartcentrum Monuta 't Leidse Huys, Gitstraat 1 te Leiden. De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 3 juni om 11.00 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden, aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium Een totaal verzwakt lichaam, maar een hele sterke geest samen gingen zij het gevecht aan. Tot het lichaam zei: geest, het lijden is nu echt genoeg geweest. En samen lieten zij de laatste zucht gaan. Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle lief de, warmte en humor die zjj ons tijdens haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma DIRKJE VAN DER LINDEN- VAN DER HOOGT Dickie weduwe van MART VAN DER LINDEN in de leeftijd van 71 jaar. JOKE en FRANS LINDA DEBBIE GER MARCEL DANNY LENIE en ANDRÉ SANDY JEFFREY Leiden, 29 mei 2004 Correspondentieadres: Steenberghelaan 12 2253 LL Voorschoten Dickie is overgebracht naar het Uitvaart centrum Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden, alwaar geen bezoek. De bijeenkomst voorafgaande aan de begra fenis zal worden gehouden op donderdag 3 juni om 14.00 uur in de aula van de begraaf plaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de begrafenis is er informeel gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats Lieve OMIE, U was voor ons zoveel meer dan alleen een Oma. Bedankt voor alles, u was een kanjer! Liefs en een dikke knuffel, LINDA en DEBBIE Lieve OMA, We zullen uw liefde en gezelligheid heel erg missen! Heel veel liefs en een dikke küs, SANDY en JEFFREY "Oma's zijn moeders met heel veel ervaring" Herinneringen blijven levend MARCEL Op maandag weer zelf brood meenemen naar school DANNY Lieve oma Dickie, bedankt voor alles! Met intens verdriet moesten wij afscheid nemen van onze lieve zus en schoonzus DIKKIE VAN DER LINDEN- VAN DER HOOGT We zullen je nooit vergeten. COR NICO en SJAAN JANNY Lieve tante DIKKIE, Bedankt voor alles. U blijft altüd in onze gedachten. PETER en PAULINE MANDY en STEPHANIE In het huis mijn Vaders zijn vele woningen Johannes 14:2 Heden overleed mijn zuster en onze tante MARGARETHA HENDRIKA VERHOOG-BLIJLEVEN weduwe van ABFRAHAM VERHOOG Koudekerk aan den Rijn, 24 januari 1912 t Koudekerk aan den Rijn, 29 mei 2004 Uit aller naam, T. A. BLULEVEN Zorgcentrum Rhijndael Europasingel 2 2396 EM Koudekerk aan den Rijn Correspondentieadres: Notariskantoor Mr. G. R van Breugel Postbus 128 2394 ZG Hazerswoude Op donderdag 3 juni is er van 10.30 tot 10.50 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de zaal van Rhijndael. Aansluitend wordt er om 11.00 uur een dienst van gedenken houden, eveneens in de zaal van Rhijndael, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben. Geen bloemen. Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht. Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven heb je ons een heel stuk geluk en ontzettend veel liefde gegeven. Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor zijn gezin heeft betekend, geven wij u kennis dat, omringd door zijn familie, binnen zeer korte tijd na het overlijden van zijn vrouw uit ons midden is weggenomen onze onverge telijke vader, schoonvader en allerliefste opa HENDRIKUS FRANCISCUS CHRISTIAAN DE WINTER Henk weduwnaar van MARIA APOLONIA ENGELINA DE WINTER-HEEMSKERK Warmond, 13 november 1939 T Leiden, 28 mei 2004 Lisse: MARCELLA en TOM PASCAL MICHELLE Warmond: LUCIËN en CARLA TIM WESSEL FINN Warmond: MICHEL en ANNINKA Correspondentieadres Van Wassenaarstraat 7 2361 KG Warmond Vader is overgebracht naar het mortuarium van "Mariëngaerde", Mgr. Aengenentlaan 3, Warmond, alwaar geen bezoek. Er is gelegenheid tot condoleren in "Mariën gaerde" op dinsdagavond 1 juni tussen 19.00 en 20.00 uur. De Uitvaartdienst, wordt gehouden op woensdag 2 juni 2004 om 10.00 uur in de St. Matthiaskerk, Herenweg 78 te Warmond, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats bij de kerk. Tevens is er gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in "Het Trefpunt" te Warmond. Pap hield van bloemen. Lieve Opa Als sterren konden spreken. Als sterren konden zien. Zouden jullie dan vanavond heel eventjes misschien naar ons kunnen zwaaien. En twinkelen als groet zodat wij hier beneden weten hoe het zonder jullie verder moet. TIM - WESSEL - FINN PASCAL - MICHELLE De natuur kan zonder mens maar de mens niet zonder natuur Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wjj u kennis dat onverwacht uit ons midden is weggenomen onze vader, schoonvader, opa, overgrootvader en mijn vriend THEODORUS HALVEMAAN weduwnaar van ANNIE HALVEMAAN-VERLIND 21 juni 1920 28 mei 2004 JANNIE en TON RICHARD en MARGREET MENNO, MEREL RONALD THEO en MAAIKE TIM, JOS GERT en JOKE NICK, DAISY RIE VELTHUYSEN Correspondentieadres Annie Romeinsingel 70 2331 SV Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen op dins dag 1 juni van 19.30 tot 20.15 uur in Uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden. De begrafenis vindt plaats op woensdag 2 juni om 14.00 uur op begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouw weg) te Leiden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Vanmorgen is in alle rust overleden mijn lieve man, onze lieve vader, grootvader en over grootvader ELIAS ABRAHAM THOMAS VERMOND 6 april 1918 t 26 mei 2004 Oegstgeest: N. M. VERMOND-VLASBLOM Hazerswoude- Rijndijk: RUKJE en HENK SJARDUN- VERMOND Leiden: EEF VERMOND en MARGREET BOSKER Kleinkinderen en achterkleinkinderen Kamphuizenlaan 5 2343 AC Oegstgeest De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. PRINGLE FOR LADIES ZOMERAANBIEDING Linnen- en katoenen rokken, v.a. 69.- Lady-Brax zomerpantalons, v.a. 78,- Zomerwindjacks met afn. cap. v.a. 98.- Pringle katoenen jumpers en vesten v.a. 69,- KLAASSENS BREESTRAAT 114ab LEIDEN bedrijf en toonzaal Kenauweg 31, Leiden, tel. 071 - 5760455 DE specialist van Leiden e.o. jouke gj /jaardemo VERZEKERINGEN BV Kies voor een jarenlang vertrouwd adres iem Hi irerz tie dc ari at 1 roi eim be jen ejo leli stee Nieuwe Beestenmarkt 28 2312 CH Leiden Tel.: 071-5148851 Fax: 071-5128336 www.sjaardema.nl Anno 2004 zijn wereldwijd zo'n 862 miljoen mensen analfabeet. Het merendeel daarvan is vrouw. Zij kunnen lezen noch schrijven en behoren veelal tot de allerarmsten. Het tegengaan van deze armoede is een van de doelstellingen van de UNESCO, die ontwikkeling en armoedebestrijding bevordert door middel van alfabetisering en onderwijs. De meeste analfabeten wonen onder de evenaar, in ontwikkelingslanden, ook de'zogenaamde 'functioneel analfabeten'. Deze mensen hebben niet genoeg scholing gehad om zich staande te houden in de huidige informatiemaatschappij. Ook deze mensen verdienen onze steun! De UNESCO is wereldwijd actief voor bestrijding van het analfabetisme onder het motto 'Onderwijs voor ledereen'. De UNESCO zorgt ervoor dat de landen waar het probleem zich voordoet zich meer inzetten voor het bestrijden van analfabetisme en onderwijsachterstand. Dit programma geeft uitvoering aan de Millenniumdoelstellingen van de VN, waarmee wordt nagestreefd dat basisonderwijs wereldwijd toegankelijk is voor iedereen, en dat alle jongens en meisjes de lagere school volledig doorlopen. Het UNESCO Co-Actionprogramma, dat werkt aan 'Onderwijs voor ledereen', bereikt met kleinschalige projecten een duurzaam, lokaal ontwikkelingseffect. UNESCO Centrum Nederland ontplooit het hele jaar door initiatieven om onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Help mee en steun deze projecten door te doneren op gironummer 194800. Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam, T (020) 673 01 00, F (020) 673 95 31, info@unescocentrum.nl, w De UNESCO is de gespecialiseerde VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. UNESCO Centrum Nederland (UCN) is het voorlichtings- en educatiecentrum over het werk van de UNESCO voor Nederland enwerft UCN fondsen voor UNESCO-projecten. UNESCO Centrum Nederlan J] "Wat heb ik het naar m'n zin gehad vandaag Eerst uitgebreid ontbeten en daarna de natuur in. Heeriijk buiten geluncht Broodje tonijnsalade met een lekker glas witte wijn. Vanmiddag hebben we gezwommen, terrasje gepikt en zojuist dus die geweldige barbecue En nu ben ik doodop Welke reisorganisatie dat was? De Zonnebloem'" Ruim 6750 zieken en gehandicapten beleven dit jaar de vakantie van hun leven. Dankzij de Zonnebloem erydankzij de hulp van 7000 vrijwilli gers. Door de extra voorzieningen en aanpassingen die nodig zijn, kos ten deze vakanties veel geld. U kunt de Zonnebloem helpen om haar vakanties voor zieken en gehandicapten toch betaalbaar te houden de Zonnebloem Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 KBFf E-mail info@zonnebloem.nl wwwzonnebloem.nl En nu nog alleen het lichaam los laten - de liefste en de kinderen tp laten gaan alleen nog maar het'sterke licht het rode. zuivere van de late zon te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan. Het werd. het wasmget is gedaan. Bedroefd, maar dankbaar voor ëjüe goede din gen die wij van haar geven wij u kennis van het toch nog plotseling overlijden van mijn lieve vrouw,zorgza me moeder, *11 februari 1915 INIQUE op uur in Waard, Kaarsen- Leiden. op vrijdag 4 juni de r.k. begraaf- Leiden. amen in restau- iden. T 31 mei 2004 2312 SG Er is woensdag 2 Zorgcentrum 't makerstraat 2, De om 13.00 uur plaats, Na de rant Wessels,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 22