GESPREK VAN DE DAG 'Derde helft' steeds populairder r Knoflook mogelijk goed middel tegen bladluis Geen echtelijk bezoek voor moordenaar premier Rabin Nederlandse oudste mens ter wereld Urenlang^ turen naafe het droge? van verf H" Sociale controle in sportkantine als basis tegen drankmisbruik De kunst van het Gedachtenloze Zijn DAGELIJKS LEVEN GERAPT), Ik PEZE. D/WS V/AW OE. P MENSELIJK Knoflook is mogelijk een goed mid del tegen bladluis op linde- en ande re bomen. De Nationale Bomenbank gaat deze zomer in ongeveer twintig gemeenten experimenteren met de ze milieuvriendelijke manier van on- gediertebestrijding. Dat heeft woord voerder M. de Lange van de Nationa le Bomenbank gezegd. Bladluizen, die vooral veel voorko men op linden, leveren veel overlast op omdat ze een zoete stof afschei den. Doe zogenaamde honingdauw valt als een regen van de bomen. Au to's, straatmeubilair en het wegdek komen onder een kleverige laag te zitten, die moeilijk is te verwijderen. „Gemeenten krijgen de klachten en kloppen daarom regelmatig bij ons aan met de vraag of wij er iets aan kunnen doen", aldus De Lange. Een proef met knoflook vorig jaar in Nederlands gezegde Donderweer In juni maakt het koren vet het Zuid-Hollandse Cromstrijen pak te volgens De Lange goed uit. In Utrecht is inmiddels de voorberei ding begonnen voor het op twee ma nieren toedienen van de knoflook in de grond rond de boom. Bij een groep bomen wordt water met het knoflookextract via drainagebuizen in de grond gegoten, bij een andere groep wordt het mengsel met een soort lans onder druk in de grond ge ïnjecteerd. Een derde groep bomen moet het stellen zonder knoflook en dient als vergelijkingsmateriaal. Wel ke uitwerking de knoflook op de lui zen heeft, weet De Lange nog niet. „We hebben geen idee of de luizen op de loop gaan of dat ze stoppen met eten en doodgaan. Dat gaan we deze zomer onderzoeken." Eerder zette de Bomenbank lieveheersbeest jes in tegen bladluis, maar die metho de bleek te weinig trefzeker. „Je kunt de beestjes niet dwingen om in een bepaalde boom te blijven zitten." Als de eerste bomen in Utrecht deze week een behandeling krijgen, hoe ven buurtbewoners niet bang te zijn voor stank. Alleen tijdens het toedie nen zal er een lichte geur waarneem baar zijn. De behandeling wordt in juli en augustus herhaald. De eerste resultaten van de proef worden in het najaar bekend, anp Een Amerikaanse REALITYSHOW waarin HETEROMANNEN moesten DOEN ALSOF ze homo zijn, gaat niet door. De Amerikaan se televisiezender Fox schrapte de plannen, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. De hetero die het overtuigendst een homo had gespeeld, zou 50.000 dollar hebben verdiend. De omroep noemde 'creatieve re denen' als motief voor het afgelasten van het twee uur durende televisieprogramma. Een Amerikaanse homo-organisatie had de show bekritiseerd als een oefening in syste matische vernedering. Rebekka Kadijken Marrit Leenstra zijn op het we reldbekertoernooi BEACH- VOLLEYBAL in Sjanghai op de NEGENDE plaats geëindigd. Het tweetal haalde de derde ronde via de herkansingen maar werd daarin zaterdag uit geschakeld door het Griek se duo Koutroumanidou en Arvaniti, 1-2 (17-21, 21-13, 13-15). Pinkpopbaas JAN SMEETS is gisteren uitgeroepen tot NIET-ROKER van het jaar. De prijs is een initiatief van het Astma Fonds, de Hartstichting, KWF Kan kerbestrijding en Stivoro. Het was gisteren Wereld Niet Roken Dag en op het muziekfestival in Landgraaf wil Stivoro op deze manier aandacht vragen voor het thema muziek en roken. Smeets was twee jaar geleden een van de weinigen die zijn steun gaf aan een plan van het ministerie van volksgezondheid om con certzalen, poppodia en festivals rookvrij te maken. Sinds de invoering van de nieuwe tabakswet mogen tabaksfabrikanten ook geen muziekevenementen meer sponsoren. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de jongeren popcon certen en muziekfestivals blijft bezoeken als roken niet meer is toegestaan. Sti voro verwacht dat podia ervoor gaan kiezen roken te verbieden. De elf grootste attractieparken in Nederland hebben een zeer SUCCESVOL PINKSTERWEEK- EINDE achter de rug. Hoewel het weer het zondag in het wes ten van het land liet afweten, was het totale aantal bezoekers over de twee pinksterdagen bo ven verwachting. Dat meldt een woordvoerster van de vereniging van de grootste attractieparken, de Club van Elf. ,,ln het westen viel het aantal bezoekers aan parken als Madurodam en Duinrell zondag wat tegen door het slechte weer. Maar in het noorden en oosten van het land was het zondag wel een stralen de dag, zodat parken als Dolfi narium Harderwijken Dieren park Emmen ontzettend veel mensen trokken. Door het goe de weer gisteren konden de par ken in het westen op deze dag alsnog rekenen op massale be langstelling." Foto: GPD De Israëliër Yigal Amir, die in 1995 de Israëlische premier Ra bin vermoordde, heeft zondag een tegenslag te verwerken ge kregen in zijn poging toestem ming te krijgen voor een huwe lijk. Een rechtbank in Tel Aviv bepaalde dat hij geen echtelijk bezoek mag ontvangen. Amir, die in eenzame opsluiting een levenslange gevangenisstraf uitzit, mag volgens de rechtbank in principe wel trouwen, maar huwelijksgemeenschap buiten het bereik van de beveiligingsca mera's zit er voor hem niet in. Hij zou zijn bruid dan politieke berichten kunnen meegeven voor zijn aanhang, vreest de rechtbank. De beslissing van de rechtbank zou een huwelijk kun nen uitsluiten, omdat het Israëli sche gevangeniswezen de moge lijkheid van een echtverbintenis volgens rituele joodse wetten af hankelijk heeft gemaakt van hu welijksgemeenschap. De 34-jarige Amir heeft in janua ri een verzoek ingediend om te mogen trouwen met de 40-jarige Larisa Trimbobler, een ultra-or thodoxe emigrante uit de voor malige Sovjetunie. Trimbobler is enige jaren geleden een briefwis seling met hem begonnen. Amirs advocaat heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uit spraak. anp/rtr Op haar node verjaardag bracht Hendrikje van Andel-Schipper een bezoek aan koningin Beatrix op paleis Huis ten Bosch te Den Haag. Nu is de Hoogeveense de oudste mens op aarde. Foto: ANP/Ed Oudenaarden De oudste persoon ter wereld is zaterdag op 114-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie laten weten. Door de dood van de Puertoricaanse Ramona Trinidad Iglesias-Jordan is de Nederlandse Hendrikje van An del-Schipper nu officieel de oudste nog levende per soon op aarde. De Hoogeveense hoopt op 29 juni haar 114de verjaardag te vieren. Ramona Trinidad Iglesias- Jordan werd op 31 augustus 1889 geboren. Ze stond pas sinds april in de boeken als 's werelds oudste nadat het Guinness Book of World Records bewijzen daar voor goedkeurde. De Puertoricaanse was juist uit het ziekenhuis ontslagen en stierf aan een longontsteking. Hendrikje van Andel-Schipper is de jongste 'titelhou der' sinds 1988. Het is voor het eerst in meer dan veer tig jaar dat een Nederlander zich de oudste op aarde mag noemen. De Hoogeveense maakt het ondanks haar extreem hoge leeftijd goed, verklaarde gisteren een medewerker van het verzorgingshuis waar ze woont. De hoogbejaarde bewoner heeft volgens haar verzorgers uitgekeken naar het moment waarop ze of ficieel de oudste persoon ter wereld is. „Ze vindt het vast fantastisch." anp tl - D ederl tt i estelt O mem Wie vindt dat reality-si^qj aps als Big Brother zo p zijn als het drogen vaifeEE - verf, kan die opvatting 0pge vanaf nu aan de praktifrgev toetsen. De Britse zengde: UKTV Style begint dam Bel een acht weken duren^ raai programma op intem^erve waarin 24 uur per dag net niets anders te zien zajk en zijn dan plakkaten opussen gende verf op een muiL het tje. jüet 1 Watching Paint Dry b^le dl op dezelfde dag als eeijmaa nieuwe serie van de inrónd derland bedachte moeuikei aller gluurprogramma'imet Big Brother. Net als bijjtoffli programma kunnen d$ me kijkers per sms hun st$ bui uitbrengen, in dit geval hun favoriete likje verf— De makers noemen Watching Paint Dry 'd*Q| tieme reality-show*. „IT ander reafity-programNiuE zit vol met saaie kwast«zon< dus hebben we besloten ui om maar eens een stander verder te gaan. We gar^g to deren dat Watching Paje da Dry minstens zo boeie* in I zal zijn", aldus Nick Tl^n ei rogood, een leidinggevjewo de bij UKTV. anp/rtr iek n ichte ten Alcohol na het sporten hoort er in veel kantines bij. Dat blijkt ook uit de alcoholcontroles: een groeiend deel van de beschonken bestuur ders komt rechtstreeks uit het club huis. De voedsel- en warenautori teit berispt menig clubbestuur voor het schenken aan jongeren. Aan de bar in de kantine kunnen ze het zich nauwelijks voorstellen. „De so ciale controle is hier veel groter." Voorzitter Marinko Ostojic blikt tevreden over het handbalveld van zijn club S+K Blokker. Het re gent zacht, maar daar merkt hij onder het zelfgemaakte afdak achter het doel weinig van. Hij ge niet, met in zijn ene hand een pilsje en in de andere een sigaret. Op het veld strijden de teams, naast hem sissen de hamburgers en uienringen op de barbecue plaat. Voor 2,50 euro hebben spe lers en aanhang een portie saté, een hamburger of een worstje. Ostojic is trots. „Allemaal vrijwilli gers die hier aan het werk zijn." Dankzij die vrijwilligers kost een biertje bij S+K maar 1,20 euro, een stuk minder dan in de meeste kroegen. Het bier vloeit zondag middag rijkelijk. De lage prijs speelt daarbij geen rol, bezweert de een na de andere man aan de bar. „Wel dat het in de clubkas komt," zegt Geert van de Berg. Op de omzet aan eten en drank tij dens het jaarlijkse toernooi kan de club een paar maanden teren. Een biertje hoort erbij, vinden de toernooideelnemers. ,,Als ik ga sporten ga ik sporten en naar de kroeg is naar de kroeg," filosofeert Marvin Koek uit Amstelveen. „Maar né het sporten drink ik wel altijd een biertje." Drie bier is bij een uitwedstrijd zijn maximum, 'want ik rij meestal'. Daar wordt nog wel eens anders mee omgegaan, blijkt uit de gege vens van de alcoholcontroles door In het boek 'The Bell Curve' beweert een witte weten schapper dat er verband is tussen ras en intelligentie. Het gaat overigens niet alleen om huidskleur: ook lengte doet er toe en zelfs bijziendheid. De intelligent ste aardbewoner is, volgens dat veelbesproken boek, daarom waarschijnlijk een boomlange, bijziende Joodse man. Maar een wedstrijd heeft natuurlijk niet uitsluitend winnaars: de verliezers van de mondiale IQ-test moeten we, alweer volgens de auteurs van 'The Bell Curve', in Afrika zoeken. Daar ligt het gemeten ge middelde het laagst. Wij Europeanen, van het Kauk- asische ras, eindigen als derde, redelijk wat IQ-puntjes vóór de Afrikanen, maar duidelijk achter de Aziaten en de Joden. Uzult begrijpen dat het boek 'The Bell Curve' in 1994 enorm veel kritiek losmaakte. Intelligentie hoort niet erfelijk te zijn, dat is oneerlijk, zo vonden velen. Met opvoeding, zorg en onderwijs zou iedereen even intel ligent moeten kunnen worden. En zelfs als dat niet waar is, moet je het tóch maar geloven: je gaat niet zo maar de domkopjes afschrijven. Zelf denk ik (geheel voor eigen risico) dat inderdaad intelligentie voor een groot deel is aangeboren: iedereen krijgt grenzen mee, en die liggen niet voor iedereen even hoog. Maar aan- m gezien verreweg de meeste mensen uit alle landen ter wereld slim genoeg worden om zichzelf in dit leven met glans te redden, zie ik tegelijk het probleem niet. Net zomin als iedereen inAjax 1 komt, kan iedereen een kernbom leren bouwen. Ook zijn intelligentie-verschillen tussen rassen mij in praktijk nooit speciaal opgevallen. Wel trof mij iets anders, en die ervaring wilde ik hier (met gepaste voorzichtigheid) met u delen. Van alle mensen in de wereld ervaar ik Afrikanen als het meest van mijzelf verschillend. Eng vond ik ze niet, ook niet lelijk of dom, wel enorm anders. Hoe raar het ook mag klin ken, als ik in de ogen van een zwarte man of vrouw keek, zag ik nooit iets. Alsof er daar even niemand thuis was. Niet dat ik werkelijk geloofde dat zoiets het geval was, leek me niet, maar die blik was zo dnders. Of beter gezegd: het denken dat zich in die ogen weer spiegelde. Ik herkende nauwelijks iets vertrouwds. Wel bij Aziaten, Irani, Colombianen, maar de zwarte was voor mij de vreemde. Dat zat hem niet in de kleur, on zin. Maar waarin zat het dan wel? Het was mij een raadsel, tot ik ruim twee jaar geleden voor het eerst in een buitengewoon zwart Afrikaans land kwam, Mali. De eerste dagen in Bamako ervoer l v. Gezelligheid in de kantine van handbalvereniging S+K in Oosterblokker. Alcohol na het sporten hoort er in veel kantines bij. Foto: GPD/Bas Beentjesïegc ik als buitengewoon verwarrend. Iedereen was zwart, en minstens 10 centimeter langer dan ikzelf. Die eerste sensatie was zo overweldigend dat ik pas op de derde dag gerichter kon gaan waarnemen. En mijn conclusie was: terwijl ikzelf de hele dag bezig ben met meten, indelen, oordelen en vooruit zien (en mijzelfzorgen maken), leek het of Afri kanen daar helemaal niet aan deden. Zij leefden in het moment, in het nu. Als ze je aankeken, was dat wat ze deden. Een beeld opnemen. Niet denken, zien. Die leegte in hun blikken, door mij voorbarig als onuitgesproken wantrouwen beoor deeld, was niets anders dan een open blik zonder oordeel. Toen dat tot mij doordrong voelde ik mij direct op mijn gemak en dat ging niet meer over. Wat een rust. In de rest van de wereld zoemt het voortdurend van de gedachten, in Afrika verstaan de mensen de kunst van het Gedachtenloze Zijn. Daarom lachen ze ook vaker en bewegen ze mooier. Vermoed ik. de politie. De Adviesdienst Ver keer en Vervoer (AW) van het mi nisterie van verkeer en waterstaat analyseerde de cijfers van 2003 en concludeert dat een steeds groter deel van de mensen die met een forse slok op achter het stuur kruipen, afkomstig is uit sport kantines of clubhuizen. Het aantal overtreders dat net een stevige 'derde helft' achter de rug had toen ze werden gecontro leerd, steeg in 2003 van zes naar acht procent. De AW noemt het bovendien 'opvallend' dat binnen deze groep het aantal zware over treders (met een promillage van meer dan 1,3) sterk steeg, van drie naar zeven procent. De advies dienst pleit daarom voor meer aandacht voor de groep zware drinkers in sportkantines en wil meer alcoholcontroles na trai ningsavonden. Bij waterpolovereniging De Wa tertrappers in Haarlem hangen een paar oudere clubleden aan een sta-tafel. Ze drinken een bier tje terwijl medewerkers van de drive-inn de geluidsboxen de kan tine in rollen en het discolicht op bouwen. Een indianentooi en een paar pijlen op de achterwand illu streren het thema van vanavond: wild, wild, west. De deelnemers zijn niet vies van een biertje, dat hier één euro kost. Toch is dat niet de reden om naar het club huis te gaan, benadrukken ze. Een bestuurslid somt op: we vergade ren hier, de kunstzwemmers krij gen op deze tafels hun droog- zwemles en als we een uitwed strijd hebben verzamelen we eerst in de kantine. „Bijna iedereen kent elkaar," geeft Carola Wigman als reden voor de gezelligheid. Wie meer wil dan een paar biertjes heeft pech, want de club sluit 's nachts uiterlijk om een uur of één. De echte kroegtij gers verkassen dan naar een café in de stad. Café-eigenaar en spon sor Pim Meijer die net de beker voor de heren langs komt bren gen, merkt het aan de drukte wanneer de kantine sluit. Hij heeft niet de indruk dat hij omzet misloopt doordat het bier in het clubhuis goedkoper is. „Ik profi teer er alleen maar van. Uiteinde lijk zoeken mensen toch de échte gezelligheid van de kroeg." Volgens organisator Marjolijn Verbruggen worden de jongere le den goed in de gaten gehouden. „Tussen 16 en 18 jaar mogen z^roc en toe een biertje, daar wordt obin| derling goed op gelet. Vanmidctn. kwamen twee meiden van 14 bfcr z me. Die wilden ook naar het fetfdei Dan zeggen wij: 'als het van je <h le ders mag' en dan praten we ooftot even met die ouders. Dat is toepte anders dan wanneer ze gewooijely de stad in gaan." rd. De leden kunnen zich niet voor stellen dat de kantine tot drankju- misbruik leidt. „Jonge gasten dir11 geen club hebben gaan in de st|f| hangen. Daar komen veel eerde problemen van. Hier is sociale |ere controle," zegt Marco. „Dit is anr toch de basis voor veel mensenafei Hier heerst het wij-gevoel. Dit ijtaa óns duppie." her ,88 Marloes de Koning ;en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 20