olitie zwijgt er moord broertjes IETS 'Minister Antillen omgekocht door drugscriminelen' Zaterdagkampioenschap voor Quick Boys 'Audrey Hepburn mooiste vrouw' Dode man in geparkeerde auto Nieuwkoper op bodem zwembad Bert van Marwijk naar Dortmund Cheney mogelijk toch achter deal met Halliburton Plaats: ïiliedrama in Berghem Voorschoten'97 promoveert naar hoofdklasse Schoolreisje steeds vaker onder druk door recessie Personeel journalisten gedood dinsdag 1 JUNI 2004 SPRINTERS 072-5196868 Pinkpop met weinig publiek en ook niet veel hoogvliegers Boshuizen tweede club van Leiden Later V regen «'io. 11° &i6/i8° Spaar met Leidsch Dagblad voor superkorting op één of beide Johnson Bros. ontbijtserviezen! Audrey Hepburn. Foto: AP londen - De filmlegende Audrey Hepburn is de mooiste vrouw die ooit heeft geleefd. Dat blijkt uit een peiling van drankenfirma Evian onder mensen uit de mode- en mo- dellenindustrie. Volgens Elle- chef Rosie Green is Hepburn de verzinnelijking van het begrip natuurlijke schoonheid. Meer dan driekwart van de onder vraagden nam Hepburn op in zijn top-10 van 'natuurlijke schoonheden'. Amersfoort - Voorbijgangers hebben zondag in een gepar keerde auto in Amersfoort een dode man gevonden. Volgens de politie is er sprake van een misdrijf. Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Oldenzaal. De vriendin van het slachtoffer had de man woensdag in Enschede als vermist opgegeven. Ze had een dag eerder voor het laatst contact met hem gehad. ter aar - In het natuurbad Aar- weide in Ter Aar is gisteravond tegen zes uur een 18-jarige jon gen uit Nieuwkoop van de bo dem van het zwembad gehaald. Het badpersoneel zag hem lig gen, haalde hem uit het water en constateerde een hartstil stand. Met steun van het perso neel van de traumahelikopter en het ambulancepersoneel kon er worden gereanimeerd. De jongen is in zorgwekkende toestand naar het LUMC ge bracht. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. dortmund - Bert van Marwijk wordt trainer van Borussia Dortmund. Na vier jaar Feyen- oord wordt hij naar verwach ting vandaag voorgesteld aan de Duitse media. Hij neemt de plaats in van Matthias Sammer, die naar VfB Stuttgart vertrekt. washington/anp - De Ameri kaanse vice-president Dick Cheney heeft mogelijk toch in vloed gehad op het binnenha len van een miljardencontract door zijn vroegere werkgever Halliburton voor de wederop bouw van Irak. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift Time op haar website. Cheney, die Halliburton van 1995 tot 2000 leidde, heeft altijd ontkend dat hij in zijn huidige funtie het bedrijf heeft bevoor deeld. In het televisieprogram ma 'Meet the Press' zei Cheney vorig jaar dat hij 'als vice-presi dent absoluut geen invloed heeft op, betrokken is bij of kennis heeft van het afsluiten van deze contracten'. Time komt met een onder schepte e-mail van een functio naris van de genietroepen (US Army Corps of Engineers). Daarin staat dat Douglas Feith, een belangrijke Pentagon-me- dewerker, het contract regelt tussen Halliburton en de Ame rikaanse regering. Feith zou de functionaris heb ben geschreven 'dat er geen problemen (met het Witte Huis) zijn te verwachten omdat alles al is geregeld met het kantoor van de VP (vice-president)'. Ja, ik ontvang graag I 4 weken lang Leidsch Dagblad I voor maar 9,75. Dat ia nog geen I 0,41 per dag! I MAT I Naam. I I Postcode I Tblefoon: Geboortedatum: I e-mail I Stuur deze bon op in i envelop, naai Leidsch Dsgblad. j Tav. Afdeling lezersservice. Antwoord- I nummer 127. 1800 VB Alkmaar I Bellen kan ook: 0800-1711 (gratis) of surf I bieding is geldig tot 31 i Leidsch Dsgblsd gaat zorgvuldig om de krant treft u nadere informatie aan Mijn wereld, mijn krant. J Leidsch .^Dagblad OPGERICHT 1 MAART 1860 paramaribo-den haag/gpd - Drugscri minelen hebben volgens NRC Handels blad de onlangs afgetreden Antilliaanse minister Komproe (FOL) van justitie omgekocht. Volgens de krant, die het nieuws afgelopen weekend onthulde, zou Komproe hebben geprobeerd twee Antilliaanse drugscriminelen vervroegd vrij te krijgen. Ook zou hij zonder toestemming van de ministerraad goedkeuring hebben gege ven aan de toelating van honderden prostituees in een bordeel dat werd ge bruikt voor het witwassen van drugsgel den. „Onzin", verdedigt Anthony Go- dett, leider van de grootste politieke par tij op de Antillen, Frente Obrero Liberas- hon (FOL), zijn partijgenoot. „Wij eisen een rectificatie van de journalisten. Doen ze dat niet, dan spannen we een zaak aan tegen hen en de krant." Godett is woedend over de 'lastercam pagne' tegen zijn partij. „Wij houden ons niet met de onderwereld bezig", al dus de partijleider, die in december we gens corruptie werd veroordeeld voor twaalf maanden cel, waarvan drie voor waardelijk. In Den Haag hoopt de Tweede Kamer op de vorming van een nieuwe Antilli aanse regering zonder de FOL van Go dett en op verbetering van de bestuurs cultuur. De beschuldigingen over omko ping leiden tot 'verontruste' reacties. Fractieleider Dittrich van D66: „Onvoor stelbaar: politici die zich inlaten met drugsbaronnen. Ronduit schokkend." „De situatie op de Antillen lijkt steeds zorgelijker te worden", reageert PvdA- kameriid Wolfsen. CDA'er Van Fessem noemt het geen optie de geldkraan naar de Antillen (jaarlijks 140 miljoen euro) dicht te draaien. De beschuldiging dat oud-minister Komproe is omgekocht, is de zoveelste tegenslag voor de partij van Anthony Godett, sinds zijn FOL vorig jaar mei na een overweldigende verkiezingsoverwin ning als grootste partij de Antilliaanse regering leidde. Eerder kwam godfather Nelson Monte achter de tralies, vanwege zijn hoofdrol in de grootste fraudezaak op de Antillen ooit. Na de veroordeling van partijleider Godett zelf, kwam de man van premier Mima Louisa-Godett in opspraak omdat tijdens een drugs controle bij een verdachte in een auto een briefje werd gevonden met daarop zijn naam en het nummer van een bankrekening. Enkele weken later kwam hun dochter in het nieuws wegens mo gelijke betrokkenheid in een grootse fraudezaak, waarvan Komproe's broer en schoonzus hoofdverdachten zijn. Nederlandse nu oudste mens op de wereld |em/gpd - De politie laat 5 over de mogelijke toe- 1 van de dood van drie jon- jderen uit het Brabantse jjem. De drie werden zater- i aangetroffen door hun ïlijkertijd stelde de poli- t dat het stoffelijk over- dat eerder die morgen ,iet spoor was aangetrof- ït van hun moeder was. ïeest waarschijnlijke sce- i bevestigt de politie, is dat loeder, de 36-jarige Lies- j /an Schaijk, haar kinderen y (8), Esli (7) en Tygo (5) om ;ven heeft gebracht en zelfmoord heeft ge- door voor de trein te Ze heeft daarbij, uit de omgeving van de bevestigd, een mes ge- Woordvoerder R. van stelt nadrukkelijk dat er andere verdachten zijn, ;1 elke optie open wordt iden. f~T zou gisteren negen jaar ;eworden. Het was de be- I rag zaterdag alvast zijn ver- I ag te vieren. Toen veijaar- A;asten voor een gesloten stonden, werd zijn groot- gewaarschuwd. Die deed lgens de gruwelijke st. )litie zegt niets over de idigheden in de woning, duidelijk dat het sporen- zoek langs de spoorlijn aanwijzingen heeft opge- De politie hoopt dat de van de gisteren uitge voerde sectie wat meer licht op de zaak kan werpen. „Voorals nog sluiten we niets uit. Maar we zijn niet specifiek op zoek naar iemand. In tegenstelling tot alle speculaties dus ook niet naar de vader." In het nabij Oss gelegen dorp werd het afgelopen weekeinde veel gesproken over de schei ding van de ouders. Die verliep aanvankelijk nogal problema tisch en van beide kanten stroef, bevestigt een vriend van de vader. Maar de laatste tijd was de onderlinge verhouding juist erg goed, zo vertellen mensen die beiden goed ken nen. Berghem is een achtduizend in woners tellend dorpje, waarvan de meeste mensen elkaar wel, rechtstreeks of via via, kennen. „De impact is enorm groot", stelt burgemeester H. Klitsie. „Iedereen is er helemaal kapot van. Maar ze vangen elkaar wel op, zijn elkaar tot steun." Bij de opvang van de omwonenden zijn onder meer de dorpsraad, de parochie en de gemeente betrokken. De school waarop de drie slachtoffertjes zaten, vangt de leerlingen en hun ou ders dagelijks in de ochtend uren op. Er is een herdenkings- plek ingericht met een foto van de drie broers, bloemen, kaar sen en veel tekeningen en knuf feldieren van medeleerlingen. Pagina Binnenland: Meer over familiedrama in Berghem door Marijn Kramp leiden - De recessie treft in toe nemende mate de schoolreis jes. De Leidse basisschool De Schakel gaat nog maar één keer per twee jaar weg, de Anne Frankschool treft een financiële regeling voor armlastige ou ders, de Teldersschool zoekt sponsors en fondsen en De Sin gel stimuleert ouders om weke lijks te sparen. Leidse scholen moeten steeds creatiever worden om de uitjes elk jaar te kunnen laten door gaan. Spaar- en betalingsrege lingen, bazaars en fancyfairs en zoektochten naar sponsors worden steeds vaker ingezet om de reisjes te kunnen bekos tigen. Ook worden de bestem mingen aangepast om het alle maal betaalbaar te houden voor de ouders. De Efteling, dit jaar uitgeroepen tot schoolreisbestemming nummer 1, is nog steeds razend populair, maar wordt voor veel ouders een erg duur schooluit- je. Sommige scholen blijven daarom liever wat dichter in de buurt. Daar is tenslotte ook van alles te doen en dan hoeven de kinderen niet zo lang in de bus te zitten. De protestants-christelijke school De Schakel in de Lage Mors maakt een andere keuze. Deze basisschool geeft wel de voorkeur aan verre dure be stemmingen als de Efteling en het Dolfinarium, maar gaat niet meer elk jaar. Adjunct-directri ce Barbara Rotteveel: „Financi eel is het voor ouders zwaar om elk jaar een kleine 25 euro op te brengen, want dat moeten de ouders betalen voor een schoolreisje naar de Efteling. Zeker als je een paar kinderen op school hebt, is het een flinke aderlating. Maar toch hebben onze ouders liever dat wij iets met de kinderen doen wat zij zelf met het gezin nooit doen. Om die reden geven ze de voor keur aan een bezoek aan het Dolfinarium ofzo, boven een bezoek aan Duinrell. Daar ko men ze in de vakantie zelf nog wel eens." Pagina Ri: 'Je merkt dat ouders steeds later gaan betalen' ORANJE ie van Dick Advocaat het de critici weer heel ijk. In de aanloop het Europees kampioen voetbal in Portugal had Oranje-legioen misschien spetterende uitslag ver- it tegen de Belgen, zoals in Istrijd tegen Schotland (6- een beetje spektakel toch wel op zijn plaats ge- In plaats daarvan werden trouwe fans getrakteerd een bloedeloze waarin de het weer goed lieten af- De bonds- had - hij kon Wesley Sneij- heen - vooral weer voor de gekozen. Op zich is zoveel mis mee, want loopt nogal wat kwaliteit in Nederlands elftal rond waar de bondscoach van de Faerö- eilanden (de volgende tegen- nder in de oefenreeks) jaloers De Belgen trokken zich weinig van reputaties aan den haarzuiver de zwakke bloot in de inmiddels ruit Daar schijnt al- Advocaat doorheen te kun- kijken. Wellicht dat het sys- de voetbalgeschiedenis- Oh.eer boekjes haalt als Advocaat de beschikking krijgt over zijn ide ale elftal. Maar vooralsnog blijft de wens de vader van de gedach te. Het succes van elk systeem, hoe gewiekst ook, hangt groten deels af van de inzet en kwaliteit van de spelers. De zwakke pres tatie tegen de Belgen lag vooral aan de inzet. In plaats van ge durfd de aanval te kiezen, zocht Oranje het weer veel te veel in de opbouw. Het heen en weer getik sust niet alleen de spelers maar ook het publiek in slaap. Aan de selectie valt niets meer te veranderen. Rest de mentaliteit Als Advocaat en zijn hulpje Van Hanegem niet snel het hei lige vuur overbrengen op de routiniers, dan lijkt het in Por tugal snel met Oranje gedaan. De 'jonkies' kunnen het niet al leen. Een veeg teken is dat Advo caat voor de geblesseerde Van Bommel good old Paul Bosvelt heeft opgeroepen. Hij ging er zelf al vanuit dat hij nooit meer geselecteerd zou worden. Dat getuigt van zelfkennis. Van hem kan Advocaat op de valreep mo gelijk nog wat leren. Bill Meyer (advertentie) Een meisje maakt een tekening bij het altaartje dat staat opgesteld in de Sint Josephschool in Berghem. Foto: ANP bagdad/anp - De chauffeur en lijfwacht van twee Nederlandse journalisten die in Irak werken, zijn vrijdag ontvoerd en zater dag vermoord gevonden. Alge meen secretaris Verploeg van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVT) beschouwt de dubbele moord als een zwa re waarschuwing. Volgens hem is er een verband met het jour nalistieke werk van het echt paar Anneke van Ammelrooy en Ismael Zayer. De Nederlandse journalisten worden nog steeds geïntimi deerd en bedreigd, meldde Ver- ploeg gisteren. Samen met de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) heeft de NVJ de Irakese autoriteiten en de Amerikaanse troepen gevraagd om bescherming van de twee journalisten. Volgens een vriend van het echtpaar hebben de twee giste ren besloten het land zo spoe dig mogelijk te verlaten. „De Irakese autoriteiten hebben niet gereageerd op de oproep om bescherming te geven. Ze vertrekken zo spoedig mogelijk maar dat is niet zo eenvoudig omdat ze vier kinderen heb ben." Van Ammelrooy schrijft onder meer voor het weekblad De Groene Amsterdammer, haar echtgenoot is hoofdredac teur van de onafhankelijke krant Al Sabah Al Jedid. Ook medewerkers van de krant staan bloot aan intimidaties. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch O: Dagblad COMMENTAAR katwijk - Quick Boys heeft de belangrijkste doelstelling voor dit seizoen gehaald. Door in Veenendaal een 3-2 overwin ning op DOVO te boeken, gre pen de Katwijkers de zaterdag- titel, de strijd tussen de kampi oenen van de hoofdklassen A, B en C. Trainer Gert Aandewiel was op getogen over het succes. „Toen wij vorig jaar op 14 juli voor het eerst bijeenkwamen, hebben we gezegd dat het winnen van de zaterdagtitel ons doel zou zijn." Voor Quick Boys staat komende zaterdag (15.00 uur) de strijd te gen de zondagkampioen HSC'21 op het programma. Een week later volgt de return in Haaksbergen. De winnaar van deze tweestrijd mag zich algeheel amateurkam pioen van Nederland noemen. Voorschoten '97 is de achtste club uit de Leidse regio die ko mend seizoen actief is in de za terdaghoofdklasse. De ploeg van de afscheid ne mende coach Gerard Désar won op het veld van csv Apel doorn met 3-2 de beslissings wedstrijd tegen PKC '83. Jan Bouwe Blankert, Stefan Rood- akkers en Ivo Nolet scoorden Quick Boys is blij met de kampioensschaal als feestelijk middelpunt. Foto: Cees van Hoogdalem meentebestuur ontvangen in Pagina's Sport: de kantine van de club. Daarna Meer over Quick Boys maakte de promovendus een en Voorschoten '97 rondrit door het dorp. voor Voorschoten '97. Na een uitgebreide huldiging op het veld werden de spelers zaterdagavond door het ge- Soort zoekt vaak soort bij schoolkeuze

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 19