KUNST CULTUUR Weinig hoogvliegers op verrassend Pinkpop Elektra is helder en intiem Radio Symfonie Orkest Verraden door eigen directie' 'Harry Potter gaat dood in laatste boek' vensliedfestival ilf juni in Tilburg sney verkoopt ahrenheit 9/11' ederlandse dj's tel in buitenland «lipositie-architect tor Rijksmuseum iguzii srleden Franz Ferdinand het hoogtepunt van Pinkpop 2004 Voorproefje 'De Gevangene van Azkaban' in première Schilderijen Catshuis verloren in vuur Werken van Fernhout en Van Mierevelt 'total loss' ry Konings. iliciteitsfoto: GPD iurg - Op 12 en 13 juni vindt Tilburg de 12de editie van Festival van het Levenslied ats. Ongeveer 35 artiesten, Ier wie Willeke Alberti, Mari- ïe Weber, Corry Konings, mie Tober, De Sjonnies, e Two Trio en de Deurzak- l s zullen acte de presence ge- I. Het optreden van de ko- g van het levenslied Johnnie es is de hoofdact. angeles - De filmbonzen vey en Bob Weinstein heb- 1 de rechten van 'Fahrenheit L' van regisseur Michael ore verworven. De oprich- van filmstudio Miramax iben de omstreden docu- ntaire gekocht van Walt H ney Co. Disney, dat eigenaar - Miramax is, had de filmstu- verboden de documentaire I ie Amerikaanse markt te ngen, omdat de inhoud te i itiek gevoelig zou zijn. De ers Weinstein zouden de 1 nu op persoonlijke titel en uitbrengen. In de film dt president Bush onder 1 er in verband gebracht met steenrijke familie van terro- enleider Osama Bin Laden, nrenheit 9/11' won deze (and de Gouden Palm op het ^festival van Cannes. sterdam - Vorig jaar hebben öerlandse bands, dj's en so- krtiesten 2115 keer opgetre- |in het buitenland. Daarvan Iden er 1587 in Europa ats en 528 daarbuiten. Dat pk zaterdag uit een inventa- tie van het Nationaal Pop ptuut. Vooral Duitsland, Bel- jen de Verenigde Staten heb- teni belangstelling voor Neder- jise artiesten. Dit weekeinde jn zestien Nederlandse acts pet Movement Festival in jroit, het grootste dancefesti- pan de Verenigde Staten. Sterdam - Jean-Michelle notte uit Parijs is gekozen ixpositie-architect voor het ïwe Rijksmuseum in Am- dam. Wilmotte werd uit ze- architecten gekozen. Alle in hadden hun visie gege- op de inrichting van de ex- itiezalen van het nieuwe eum. De Fransman is inter- onaal bekend door de in- ting van verschillende zalen ,89et Louvre, van het museum Islamitische kunst in Qatar an het museum Hennessy ognac. Volgens de voorzit- an de selectiecommissie, cteur van het Rijksmuseum e Leeuw, heeft Wilmotte bijzonder oog voor detail, lieuwe Rijksmuseum it medio 2008 de deuren. - De Italiaanse beeldhou- :n schilder Luciano Min is zondag in Milaan op ige leeftijd overleden. Hij als een van de grootste lend kunstenaars van de dgste eeuw. Hij maakte on- leer een bronzen deur de Sint Pieter in Rome 7) en voor de dom van Mi- (1965). Wereldwijd bevat- nusea ruim vierhonderd ;en van de kunstenaar. door Aad van der Ven Amsterdam - Het Radio Symfo nie Orkest (RSO) is verraden en verkwanseld door zijn eigen di rectie. Die boodschap kreeg het publiek mee, dat voor de weke lijkse Zaterdagmatinee naar het Concertgebouw was gekomen. Het werd ook over heel Neder land 'uitgeschreeuwd' dankzij de directe uitzending van dit protestconcert via Radio 4. Het waren Henk Smit en Sebas- tiaan van Eek, respectievelijk manager en cellist van het be dreigde orkest, die in hun toe spraken niet alleen staatssecre taris Van der Laan en haar mi nisterie aanvielen, maar ook him eigen superieuren. De di rectie van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO), verant woordelijk voor vier radio-or kesten plus het Groot Omroep koor, heeft al geruime tijd gele den voorgesteld het RSO op te heffen. Alleen op deze wijze, door de andere ensembles bui ten schot te houden, valt de op gedrongen bezuiniging te reali seren zonder verlies aan artis tieke kwaliteit, menen Ben Janssen en Jan Zekveld, respec tievelijk algemeen directeur en artistiek leider van het MCO. Ben Janssen is kort geleden op gestapt. Het was nu Jan Zek veld, die de kritiek van alle kan ten over zich heen kreeg tijdens een protestconcert in het kader van de Zaterdagmatinee, de se rie die hij als programmamaker ten koste van alles overeind en op het huidige niveau wil hou den. De bordjes en vaandels met de tekst 'Radio Symfonie Orkest moet blijven' waarmee orkest musici en sympathisanten za terdag rondliepen, werden vier jaar geleden al gebruikt Ook toen dreigde dit ensemble te worden geëlimineerd. Nu heb ben de ambtenaren er meer werk van gemaakt. Alleen de Tweede Kamer kan de beslis sing nog ongedaan maken. In een poging dat laatste te be werkstelligen was het concert door het bedreigde orkest om gebouwd tot protestmanifesta tie, gepresenteerd door Ad 's- Gravesande. Als directeur van de AVRO is hij voorstander van een andere optie: de door de Publieke Omroep voorgestelde fusie tussen Radio Symfonie Orkest en Radio Kamerorkest, waar ook de Raad voor Cultuur zich achter schaarde. Het protest werd ondersteund door een aantal belangeloos optredende artiesten, musice rend en sprekend, onder wie de saxofonist Arno Bomkamp, de pianist Boris Berezovski, de or ganist Leo van Doeselaar en de componist Theo Loevendie. Van Hans Vonk, de aan een rol stoel gekluisterde chef-dirigent van het RSO, werd een verkla ring voorgelezen: 'Arm land, dat zijn cultuurschatten voor een paar zilverlingen verkwan selt'. Ook Jan Marijnissen (Soci alistische Partij) en Frans de Ruiter (Koninklijk Conservatori um) spraken hun afschuw uit over de eerste opheffing van een heel symfonieorkest sinds de Tweede Wereldoorlog. alphen aan den rijn - In Alphen werd afgelopen weekeinde een theatermarkt gehouden waar het publiek een voorproefje kreeg van wat er het ko mend seizoen zoal in het Parktheater te zien is. Aan de Prins Clauskade was een podium gebouwd op een platbodem, vlakbij het in aanbouw zijnde nieuwe theater Castellum. Het publiek kon de op tredens volgen vanaf de Rijnkade en de Alphense centrumbrug. Op het podium onder meer 'souljazz with a bluesy touch' van Carmen Gomez Inc. (foto). Carmen Gomez en haar muzikanten komen vol gend seizoen voor de derde keer met een nieuw programma naar Alphen. Foto: Eric Taal door Jeroen Geerts en Niels Guns landgraaf Veel was er te doen over de programmering voor aanvang van de 35ste editie van Pinkpop. Toppers zouden ontbre ken, het programma was teveel gericht op top 40-publiek en gi taarbands zouden een te be scheiden rol hebben. Erg lekker dus voor Nu of Nooit-winnaars 37 Stabwoundz om met hun metalcore het fes tival te openen en om meteen te tekenen voor de zwaarste ge luiden die op het festival te ho ren zouden zijn. Op een paar kleine fronsen met wenkbrau wen na, valt hun zware kost re delijk goed in Landgraaf. De toon is gezet, zou je zeggen. Financiële tegenslag voor Pinkpopbaas De kaartverkoop voor Pink pop is dit jaar slecht verlo pen. Op pinkstermaandag, traditioneel de hoofddag van het driedaagse festival, zijn slechts 35.000 van de be schikbare 50.000 kaarten over de toonbank gegaan. „We draaien dit jaar verlies", aldus Pinkpopbaas Jan Smeets, „maar hoeveel zeg ik niet. Dat doet er ook niet toe. 'You win some, you lose some heb ik altijd al gezegd." Smeets zoekt de verklaring voor de mindere verkoop in het ontbreken van echte 'rampestampers'. Bands als Linkin' Park en Incubus staan er niet, en dat is ach teraf gezien geen goede keus, analyseert de Pinkpopbaas. „Verder is het een kapitale fout geweest om Lenny Kra- vitz toe te staan dat hij over een aantal dagen al weer in de Amsterdam Arena op treedt Dat heeft ons hier kaarten gekost" Ware het niet dat de muziek van 37 Stabwoundz geenszins representatief is voor de rest van de programmering. Dit be tekent nu ook weer niet dat het helemaal kommer en kwel is voor snarenminnend Pinkpop. De aanstormende band The Sheer is niet alleen van Neder landse bodem, maar ook nog eens een echte opsteker. Het is dat ze in de donkere 3frn-tent moeten spelen, anders zouden de volop aanwezige zonnestra len op zaterdag een perfecte context geweest zijn voor de zo merse popmuziek van dit vier tal. Zanger Bart van Liemt krijgt de handen moeiteloos op el kaar en laat het publiek de aan stekelijke refreintjes meezin gen. Geinig is ook de hippe electro van het Belgische Vive la Fête. Maar het kunstje van de kirrende zangeres Els Pynoo is wel al snel uitgewerkt. Evenals de impact van haar rokje dat nog korter is dan de gemiddel de damesslip. Zanger Ville Valo wordt hierna door een horde jonge meiden aanbeden en lijkt in hun ogen niks fout te kunnen doen. Ook de totaal ongeïnspireerde hou ding lijken de fans gewoon te slikken. Maar waar de num mers van Him op cd nog wel enige bevlogenheid uitstralen, is de conclusie na deze perfor mance toch echt dat we hier te maken hebben met een van de meest overschatte live-bands van het moment. Aan bevlogenheid ontbreekt het bij het rariteitenkabinet van Kaizers Orchestra daarentegen geen moment. Deze Noren ne men geen genoegen met droge shirts. Gezweet moet er wor den. En dus beuken zij middels hun ratjetoe aan pop, rock, folk, klezmer en Noorse volksmuziek letterlijk een paar olievaten aan gort. De muziek is misschien niet erg toegankelijk, maar de genen die ervoor open staan, Lenny Kravitz staat over een aantal dagen al weer in de Amsterdam Arena. Foto: ANP/Rick Nederstigt zullen dit optreden geen teleur stelling vinden. Toegankelijkheid is bij The Ras mus echter wel het credo. Weer een Finse band en weer een leadzanger (Lauri Ylonen) die aan jonge fans geen gebrek heeft. The Rasmus doet in te genstelling tot Him wel zijn ui terste best. Referenties met de muziek van Bon Jovi zijn daar naast niet inaccuraat. En ook hun hit 'In the Shadows' vindt gretig aftrek bij het jonge pu bliek. Het volk dat op The Pixies af komt, is heel wat ouder. Naar deze reünie van Frank Black en consorten werd lang uitgeke ken. Voor de fans van de legen darische indierock band was het optreden een feest dankzij de set van klassiekers. Nieuwe fans zal de band echter weinig hebben overgehouden aan de show. Het viertal staat er droog jes bij en ook een hysterische fan die op het podium weet te geraken, weet maar een zuur lachje van bassiste Kim Deal op te wekken. Dan is het heel wat leuker om After Forever aan het werk te zien. De tweede Limburgse band op het festival is nog steeds groeiende, maar hun gothicmetal staat als een huis. Of, zoals ze het zelf noemen, hun New Wave of Dutch Heavy Metal. Het grootste deel van het publiek blijft tijdens het optre den van After Forever hangen bij Tiësto. Maar het deel dat wel in de tent aanwezig is, wordt getrakteerd op een strak staaltje energie. Op de derde festivaldag krijgen de meiden van de Sugababes de kans om de criticasters de mond te snoeren. Hun muziek zou volgens de kritiek eerder thuishoren op de TMF-awards. Het potentieel om deze stelling onderuit te halen, heeft het drietal wel degelijk. Maar het komt allemaal niet zo goed uit de verf. Tot een echte festival topper zoals ze dat in Engeland wel zijn, hebben de Sugababes zich hier in ieder geval nog niet ontpopt. Franz Ferdinand is dat ondanks het korte bestaan al wel gelukt. De hippe, frivole popnummers van hun titelloze debuut slaan in als een bom. Niet voor niets staat dit viertal al wekenlang aan de top van de Moordlijst, de albumlijst voor alternatieve bands. Franz Ferdinand mag het hoogtepunt van Pinkpop genoemd worden. In tegenstelling tot de Suga babes, bewijst N.E.R.D. wel het ongelijk van degenen die kritiek hadden op de line-up. De grootste massale samenkomst tot dan toe en wellicht ook de meest enthousiaste ontvangst valt de Amerikaanse band ten deel. Nummers als 'She's sexy' en 'So real' zorgen ervoor dat slechts weinig mensen weglo pen, ondanks de forse wolk breuk die op dat moment heerst. Conclusie van Pinkpop 2004? De programmering zelf was verrassend, maar echte verrassingen, op N.E.R.D. na, bleven tijdens het festival uit. De vraag is hoe Pinkpop er vol gend jaar uit zal gaan zien. londen/gpd/ap - Een week na 'Cannes' is Londen voor even het centrum van de filmwereld. Enkele honderden journalisten uit vijf continenten waren er zondag verzameld om vijf jaar na het verschijnen van het boek 'De Gevangene van Azkaban' de première van de gelijknami ge Harry Potter-film mee te ma ken. Het gezicht van de avonturen- serie uit de magische toverwe reld benut de gelegenheid om de geruchten te weerspreken dat hij genoeg begint te krijgen van de rol van Harry Potter. De inmiddels 14-jarige Daniel Rad- cliffe: „Het zou idioot zijn om boos te zijn op Harry. Deze rol heeft mij ongelofelijke moge lijkheden geboden. Ik ben dol op acteren. Dat is veel leuker dan werken." Radcliffe zei vrijdag op een persconferentie dat hij het nare voorgevoel heeft dat Harry in het laatste boek uit de serie komt te overlijden. „Wat ik nu over Harry ga zeggen zal me niet in dank worden afgeno men, maar ik heb altijd ver moed dat hij zal sterven", aldus Radcliffe. De acteur wees erop De schrijfster van de Harry Potter-reeks, JK Rowling, met de sterren uit de film: Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson (vanaf links) bij de premièrevoorstelling in Londen. Foto: EPA/lan West dat in ieder nieuw boek meer verbanden worden onthuld tussen Potter en zijn aartsvijand Heer Voldemort. „Harry en Vol- demort hebben dezelfde kern in zich, dat gaan we in de vier de film zien", zei Radcliffe. „Voldemort gaat alleen dood als Harry sterft." Schrijfster J.K. Rowling heeft ook al verschillende hints gege ven over het lot van haar gees teskind. Op de vraag of ze ooit boeken zou schrijven over de volwassen Harry antwoordde ze eens: „Je zult moeten af wachten of hij überhaupt blijft leven en volwassen wordt." 1 theater recensie Dick van Teylingen r_ rstelling: Elektra van Sofokles door uctiehuis Rotterdam. Vertaling: Pé lawinkels. Bewerking, regie en ngeving: Peter Sonneveld. Gezien: Rotterdam. Nog te zien: vanavond in de Leidse Schouwburg. S pous is de moderne wereld Igaan als de man die over jk van zijn vader met zijn n der het bed in wil, maar te- t is dat niet: hij doodde een en werd de minnaar van vrouw, maar begreep pas dat dat zijn ouders waren. Hvu er een complex van krij- HElektra daarentegen heeft ■^epe wens om haar moeder limnestra te doden, omdat die haar man en Elektra's vader Agamemnon doodde. Ze deed dat samen met Aigisthos, die nu op de troon zit. Je kunt haar de Hamlet van de klassieke we reld noemen, maar anders dan haar Deense lotgenoot twijfelt ze geen moment. Sofokles maakte 2500 jaar gele den zowel Oidipous als Elektra hoofdpersonen in zijn toneel werk, dat nog steeds wordt ge speeld. Bijvoorbeeld in de ver sie van Peter Sonneveld. Hij be werkte de tekst van Sofokles stevig: alle rollen die hij niet no dig had gooide hij eruit. We missen daardoor onder meer het koor en Aighisthos, wat veel woorden en één slachtoffer scheelt. De geschiedenis van de konink lijke families in het oude Grie kenland, de bakermat van onze beschaving, bestaat voor een belangrijk deel uit moord en wraak. Elektra is de zoveelste episode in die carrousel. De hoofdpersoon blijft rouwen om haar vermoorde vader. Ze wil zich wreken en hoopt op de te rugkeer van haar broer Orestes, die destijds op het nippertje aan de dood is ontsnapt. Haar zus Chrysothemis roept haar op haar verzet te staken en zich neer te leggen bij het onvermij delijke. Orestes komt inderdaad terug. Hij doet zich voor als boodschapper en vertelt dat Orestes na een ongeluk bij het wagenrennen is overleden. Kli- taimnestra houdt haar moeder lijke decorum in stand, maar reageert tevreden, Elektra ziet al haar hoop vervliegen. Als ze blijft treuren, maakt Orestes zich bekend. Hij vermoordt Kli- taimnestra. Sonnevelds bewerking is helder en intiem; de voorstelling lijkt eerder op haar plaats in het LAK dan in de Schouwburg. Marike van Weelden schittert in de hoofdrol. Elektra is vanaf het begin krachtig en gedreven; haar zus en haar moeder zijn geen partij voor haar. Klitaim- nestra (Martine Crefcoeur) is een valse haai met een smart- lapperige uitstraling h la de Zangeres Zonder Naam. Chrysothemis (Caroline Alme- kinders) is een opportuniste zonder morele maatstaven. Haar dode moeder doet haar weinig; ze lijkt vooral te over wegen wat dit nou weer voor haar toekomst gaat betekenen. Orestes (Jeroen Spitzenberger) is een rationele, tactische wre ker. Opvallend is de laatste toevoe ging van de regisseur. Elektra en Orestes zijn voldaan, So fokles presenteert ze als recht vaardige wrekers die het ge slacht van Atreus eindelijk be vrijden, maar door het theater klinkt 'Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' Over wie en over welke God gaat dat? Zo krijgt een heldere voorstelling nog een verwarrend slot. den haag/gpd - Bij de brand op 15 mei in het Catshuis zijn twee waardevolle schilderijen verlo ren gegaan. Het gaat om een winterlandschap van de schil der Edgar Fernhout en een klein, ovaal portret van Jacob Cats uit 1634, geschilderd door Michiel van Mierevelt. De Fernhout was ongeveer 200.000 euro waard; de Van Mierevelt was op 25.000 euro geschat. De schilderijen zijn to tal loss, bevestigt het Instituut Collectie Nederland (ICN), dat ze aan het Catshuis uiüeende. De doeken, die rijkseigendom waren, waren niet verzekerd, net zo min als het Catshuis zelf. Niet verbrand maar wel zwaar beschadigd werden schilderijen van Andreas Schelfhout, Gerrit Benner en Jan Sluyters. Het ICN, dat de kunstcollectie van de Staat der Nederlanden be heert, laat ze nu restaureren. De rekening gaat naar het mi nisterie van Algemene Zaken dat verantwoordelijk is voor het Catshuis. Volgens Evert Rodrigo, hoofd collecties van het ICN, laat de schade zich niet alleen in geld uitdrukken. Ook cultuurhisto risch is het verlies van de Van Mierevelt en de Fernhout eeu wig zonde. Rodrigo: „Die schil derijen zijn niet voor niets voor het Catshuis uitgezocht. De Fernhout was prachtig; een mooi voorbeeld van zijn latere lichte, lucide stijl. Ook het por tret van Cats zal gemist worden. Rodrigo: „Het is een goed gedo cumenteerd doek en eigenlijk veel mooier dan het grote por tret van Amoldus van Rave- steyn dat er vroeger hing." Dit portret is opgeslagen in een van de depots van de ICN, net als de schouwen en alle andere losse interieuronderdelen die voor de restauratie moesten wijken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 15