SPORT9 9 Op de grote, stille heide? Si Zelfmoordgoal dinsdag 1 juni 2004 %f\ 111 i SK: ui i O! Voorzitter Jaap Kuijt van Quick Boys wil volgend sei zoen graag in een hoofdklasse terecht komen met Ve- luwedubs'. Dat zou prachtige wedstrijden kunnen ople veren tegen gerenommeerde clubs als Spakenburg, Us- selmeervogels en DOVO, dit seizoen nog tegenstander in de play-offs om het zaterdagkampioenschap. Het liefste ziet hij alle zes Duin- en Bollenverenigingen de zelfde indeling krijgen, zodat naast de nieuwe droomaffiches ook de oude krakers op het programma blijven staan. Een goed idee? lelie Raap, secretaris van het zojuist naar de hoofd klasse gepromoveerde Voorschoten '97 (waarvan de spelers zaterdag nog zongen 'we gaan naar Middel- mors'): „Het verbaast me. Ik ken de argumenten niet, maar ik zou het uitermate vreemd vinden als de Duin- en Bol lenstreekclubs met z'n allen bij de Veluweverenigin- gen werden ingedeeld. Jaap Kuijt heeft het volgens mij over een soort elite-afdeling, met Spakenburg, Ijs- selmeervogels en DOVO erbij. Maar volgens mij zijn de hoofdklassen nu nog regionaal ingedeeld. En het zou toch te gek voor woorden zijn als Voorschoten '97 naar Ajax en naar de Rotterdamse regio zouden moe ten, terwijl clubs die hier vijftien kilometer vandaan liggen met zijn allen naar de Veluwe gaan. Het zou toch veel logischer zijn als wij er in de huidige inde ling gewoon bijkomen? Als je zo'n soort eliteklasse wilt, dan moet er een topklasse komen. Die is er niet, dus is een regionale indeling het meest logisch." Jaap van der Bent, voorzitter van w Katwijk: „We hebben met zijn allen datzelfde verzoek vorig seizoen ook al gedaan. De Duin- en Bollenstreekclubs hebben zich verenigd in een stichting, en ons geza menlijke standpunt is dat we bij de Veluweclubs inge deeld willen worden. Dat zou voor ons allemaal veel leuker zijn, een beetje afwisseling. Ik weet dat Scheve- ningen ook pretendeert om een Bollenstreekclub te zijn, net als ARC en zelfs Excelsior Maassluis, maar in principe zijn we gewoon met zijn zessen. En wij wil len de derby's niet kwijt, dus zouden we graag met zijn allen in een hoofdklasse met de Veluweclubs ko men. Dat zou inderdaad betekenen dat Schevenin- gen, ARC en ook Voorschoten '97 bij de regio-Rotter damclubs terecht komen. Maar volgens mij ligt Al phen aan den Rijn dichter bij Rotterdam dan bij pak 'm beet Lisse." Wim Roos, voorzitter van Scheveningen: „Onze voorkeur gaat uit naar een indeling met de clubs uit de Bollenstreek. Daar kunnen dan in elk ge val Marken, Ajax en Volendam bij worden geplaatst. Ik heb begrepen dat ASWH en Hoek liever in de hoofdklasse B spelen. Dat komt dan goed uit." Cees Driebergen, voorzitter van Rijnsburgse Boys: „De indeling van de clubs uit de regio moet zo blij ven. En Voorschoten'97 is van harte welkom in de hoofdklasse A. Het scheelt weer in de buskosten en misschien ook nog wel een paar toeschouwers. Vorig jaar hebben we een gezamenlijk verzoek gedaan met de Bollenclubs om met de verenigingen uit de Veluwe te worden ingedeeld. Dat is toen niet gebeurd omdat de andere hoofdklassen dan te zwak zouden wor den." UIT GESPROKE - Adil Ramzi (doo f PSV verhuurd aan FC Twente) in Voetbal Inter- national: „Ik zie tijdens de m wedstrijd de bal als mijn beste vriendin. Hoe meer ik haar raak, hoe meer ik haar liefkoos Net als bij een meisje. Rafael van der Vaart in De Volkskrant: „Verder moet je het niet over drijven, want ik houd er niet van als de aanvoerder een soor tweede trainer wordt. Je moet ook met de jongens kunnen do, len. Ik ga niet tegen de trainer zeggen dat Sneijder stiekem zit te bellen. Toen hij een tijd geblesseerd I was, woog Vitesse-middenvel-fj der Theo Janssen maar liefst J 98 kilo. In Nieuwe Revu: „Ik ben op een ziekenhuisdieet |H gegaan. Alleen maar blaadjes sla. Het was ranzig, niet te gelot ven. Mijn hele buik was over- Ij stuur, maar in drie weken was ik vijftien kilo kwijt. Kogelstoter Rutger Smith in TV Weekeinde: „Dan wil de douane die kogel I oppakken, maar niemand ver- f wacht dat dat ding zo zwaar isi Zelf moet ik altijd opletten metr het indelen van mijn koffer. Deu kogel te dicht bij de toilettas be-ri tekent schade.r Marc Overmars over 'door- L gangshuis' FC Barcelona, in Veronica Magazine: „Ik heb 25 nieuwe spelers zien r. komen, en daar zijn er nog vijf\ of zes van over. Ga maar na watt dat voor kapitaalvernietiging r \i Het blad Vriendin heeft de le zeressen zojuist geprobeerd dir buitenspelregel uit te leggen: Blijf je het lastig vinden? Zelfs\ de experts maken hier altijd ru\ zie over, dus..." De Roemeense atlete Gabriela? Szabo in De Volkskrant: Weet je dat ik heel normale r dingen moet leren? Ik had nog fl nooit een brood gekocht. Al die r dingen werden voor me gedaan! Ik moest alleen hardlopen; ver-Y der werd ik behandeld als een prinsesje. Ajax-doelman Bogdan Lobontf' in Sportweek: „Ik steek altijd een bidprentje achter mijn linker- en rechter beenbeschermer. De een met Je-F' zus Christus erop, de ander metM Maria. De fiets van zwemster Marleen Veldhuis is nog nooit gestolenj in Amsterdam. In De Tele- graaf: „Maar dat is een tip van mijn moeder. Je moet gewoon altijd i fietstas er op laten zitten. Nie- r mand wil zo'n ding hebben. Je rijdt weliswaar voor joker, madr je hebt tenminste wel een fiets. Pieter van den Hoogenband beschrijft in zijn column in ,ï*pt Sport International hoe thuis de Europese titel van het Ne derlands elftal werd gevierd: „Het is dat werkelijk heel Ne- F derland met oranje uiers op herr hoofd stond te hossen, want any ders had ik mijzelf spontaan voor adoptie aangemeld. Zó get had ik mijn ouders niet meer gezien sinds ze boven mijn wiet dadadada' stonden te preve- len. Ruud van Nistelrooij over de I reacties op de (onzin)verhaleirr dat hij Manchester United zoir gaan verlaten. In Voetbal In- ternational: „De supporters dachten dat ik r de club in de steek wilde laten. P Als ik een pizza bestelde, stond P er aan de binnenkant van de f doos een boodschap geschre- i1 ven.r f. Opnieuw Ruud van Nistel rooij, nu over het Nederlands elftal: „Het elftal heeft om onverklaaA bare redenen een slecht imago. Ik begrijp dat niet. Wat willen de mensen dan? Elf ideale schoonzonen met zijscheidin gen, jaknikkers of koorknapen? Kom nou, dat is toch ook niks. 1 Korfbalscheidsrechter/predi- kant Gerrit Lolkema in Sport-11 week: „Wees eerlijk, wat is er nou mooier dan op zondagmiddag op een korfbalveld te vertellen over Jezus, over wie Hij is. Meerkampatlete en afgestu deerd wetenschapper Karin Ruckstuhl in Trouw: „Vorige week hield ik mijn af- studeerpraatje. Twee dagen er voor dacht ik ineens: misschien is het niet zo slim om in twee weken tijd te proberen af te stu deren en de Olympische Spelen te halen. Maar ach, dan is het tivee dagen stress en het is af. Dat lucht ook op. Moeder aller eigen doelpunten is natuurlijk dat van Andrés Escobar, bijna tien jaar ge leden, in de wedstrijd Amerika - Colombia, on der de ogen van 90.000 toeschouwers in de Rose Bowl in Los Angeles. Zo bijzonder was dat doelpunt ook weer niet, voor ons, dat we het onthouden zouden hebben als Escobar niet kort hierna op een parkeerter rein voor een café in Medellin doodgeschoten was. Naar aangenomen als vergelding - hoewel nadien ook wel beweerd is dat aan de moord een ordinaire ruzie en dronkenschap van Escobar voorafgingen. Escobar was als ik mij niet vergis gecontracteerd door AC Milan. Hij stond op het punt van trou wen of was net getrouwd. Het leven lachte hem toe. Tot 22 juni 1994. In de vierendertigste minuut nam Amerika de leiding. Ik lachte in de Ierse bar in Chicago mee met de Amerikanen om mij heen. Het was ook wat je noemt een bak: Amerika leidde, omdat Colombia had gescoord. In het verkeerde doel. Eigen doelpunten komen in de Amerikaanse sportcultuur niet voor. Ooit een honkballer een homerun zien slaan voor de op ponent? Een footballer een touchdown zien touchdownen aan het verkeerde eind van het veld? Goed, in het ijshockey ge beurt het, soms. Maar dan wordt de treffer - als maskerade voor het bestaan van eigen goals - toegeschreven aan de speler van de bevoorrech te partij die daarvóór als laatste aan de puck is geweest. Waar de Amerikanen zich eigenlijk nog het meeste over amuseerden was de benaming die op de televisie door de commentator een gebo ren Engelsman, dus een ingewijde) aan het eigen doelpunt van Escobar gegeven werd. „Own goal." (Letterlijker dan dit kun je het begrip 'eigen doelpunt' niet vertalen, maar in de Irish Pub werd er besmuikt om gelachen.) In alledaags Amerikaans taalgebruik is een ei gen doelpunt helemaal niet om te lachen. Een bombardement van de Amerikaanse lucht macht, waarvan Amerikaanse grondtroepen zelf het slachtoffer zijn, zoals in de eerste weken van de oorlog in Irak een paar keer is vertoond, ddt wordt een 'own goal' genoemd. Het eigen doelpunt van Colombia werd in de rust nog een paar maal herhaald en geanaly seerd en in Chicago werd op de gezondheid van Escobar nog menig drankje gedronken, niet we tend dat zijn doodvonnis getekend was. Later werd het nog 2-0 door Earnest Stewart (toen nog van NAC) en in de slotminuut redde Colombia de eer, maar niet het leven van Escobar. Wat Escobar betreft raakt de Franse betiteling van een eigen doelpunt zijn eigen doelpunt nog het meest: zelfmoordgoal CBut suicide'). Wij zien eerder een waterpoloër verdrinken dan in eigen doel schieten. Je kunt als korfballer door de mand vallen, maar niet door je eigen mand. Dinsdag scoorde Chip Jones in eigen doel Jones is basketballer. Van Den Bosch. Basketbal is sinds 1891 pijler van de Amerikaanse sportbele ving en (dus) een sport waarin het onbestaanbaar is in eigen doel te schieten. In de afgelopen 113 jaar was dat niemand ge lukt. AlsAnky van Grunsven die voor haar verjaardagsgasten Gestion Bonfire gesneden in plakjes paardenworst opdient, dunkte Jones de 63-56 en 64-56 in één vloeiende beweging - voor Gro ningen - door de basket. Verslaggever William Pomp in Dagblad van het Noorden: Jo nes kwam in balbezit, liep op de eigen basket af en dunkte de bal keihard door de ring met een air van, zie mij.Op de televisie werd het een black-out genoemd. Zelf dacht ik toen ik het op tv gebeuren zag dat Jones stoned was, of saboteerde, of allebei. Maar ook het 'Dagblad' hield het op verstandsverbijs tering: „Jones was volkomen in de war. Heel Den Bosch was trouwens in de war. Het lukte Den Bosch in het derde kwart van de wed strijd een voorsprong van 8 punten om te zetten in een achterstand van 11. Maar vooral de Bosschenaar Jones raad ik aan zich voorlopig niet in het uitgaansleven van Me dellin te laten zien. Frank Snoeks Birthe van der Voort (27) basket balde zes jaar lang bij BV Leider dorp in de eredivisie. Twee jaar geleden stopte de guard met basketbal op het hoogste niveau. Drukke werkzaamheden en een slepende enkelblessure maakten een einde aan haar sportcarrière. „Ik speel nog steeds basketbal, maar nu in het tweede team van BV Leiderdorp. Dat is een vriendinnenteam van speelsters die bijna allemaal in het eerste hebben gespeeld, in de ere- en promotiedivisie. We zijn net kampioen geworden in de ray on-derde klasse. De combinatie van echt goed met je sport bezig zijn en ook proberen een maatschappelijke carrière op te bouwen ging niet. Ik werk bij de algemene reken kamer. Een directe aanleiding om te stoppen met basketbal was, dat ik voor de Parlemen taire Enquêtecommissie Bouw nijverheid aan de slag ging. Ik heb een jaar lang onderzoek voor ze gedaan. Daar ging zo veel tijd in zitten, dat er niet ge noeg meer overbleef om te trai nen en te spelen. Daarbij kwam die blessure. Ik kon niet meer op honderd pro cent spelen, ik had veel bind weefsel in mijn enkel en het kraakbeen was beschadigd. Daarnaast, als je zes jaar in de eredivisie hebt gespeeld en er zit geen echte progressie meer in het team of in je eigen pres tatie, dan is de uitdaging een beetje verdwenen. Dat neemt niet weg dat ik het enorm naar mijn zin heb ge had. We hebben toch een paar keer de play-offs gehaald en een hoop lol gehad. Maar mee doen om de prijzen zat er bij BV Leiderdorp gewoon niet in. LINKS BUITEN SPORT IN BEELD UIT HET OOG Birthe van der Voort in actie voor BV Leiderdorp in 1996. Archieffoto: Taco van der Eb Het was geen team dat vast in het 'linkerrijtje' kon spelen. Ik ben inmiddels geopereerd aan mijn enkel. Die moet het nu weer helemaal gaan doen, dus basketballen in het tweede gaat nog best. Mijn teamgenoot Marianne Schuit doet nog wel eens mee met het eerste team in de eredivisie. Als de nood aan de man is, dan ben ik zeker bereid om in te vallen. Maar een come-back full-time in de eredivisie zit er niet in. De tijd van heel veel trainen en in het weekeinde een hele dag weg zijn voor een wedstrijd, die is voorbij." Van de Goor: En nu naarMatz Madrid - Volleyballer Mike van de Goor beleefde een emotio neel weekeinde in Madrid. Vrij dag, kort na het eerste duel om olympische kwalificatie met Ka meroen, hoorde de midden man dat hij zojuist voor de tweede keer vader was gewor den. Twee dagen later was er ook sportief geluk na de plaat sing voor Athene. Dat hij aan wezig was bij het olympisch kwalificatietoernooi in Madrid was een bewuste keuze. „Er is thuis overleg geweest, boven dien ging ik ervan uit dat ik bij de geboorte zou zijn. Maar Matz (zijn tweede kind) is tien dagen te vroeg geboren." Alles ging goed in Nederland, hoorde Van de Goor vrijdag. „Daarom kon ik hier ook blijven en me focussen op het toernooi." Zondag, na de 3-0-zege op Spanje, was olympische kwalifi catie een feit. Maar voor een feestje met de ploeg was geen tijd. „Ik wil naar huis, die kleine in mijn armen nemen." Dopingcontrole Russische ploeg moskou - De Russische voet ballers zullen een dopingcon trole ondergaan voor hun ver trek naar Portugal"voor de eind ronde van het Europees kampi oenschap. Dat heeft de bond zondag bij monde van voorzit ter Koloskov bekendgemaakt. „Wij willen met een schone ploeg aan de start komen." Ko loskov wil een herhaling vaii een eerder incident voorko men. Na de kwalificatiewed strijd tegen Wales (0-0) in janu ari werd sterspeler Titov op het gebruik van het verboden mid del bromantan betrapt. Wales vocht daama^ie plaatsing van Rusland voor de eindronde ver geefs aan. Aanvoerder Titov werd voor het EK geschorst. Training op Belmont Park. New York, mei 2004.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 10