Bloedbad in Thailand na opstand VS in Irak: Hoogmoed komt voor de val BUITENLAND Man doodt verkrachte dochter 'om eer te redden' Fallujah weer gebombardeerd ia Mullah Krekar gewogen en te licht bevonden Superster Lakers voert topover leg Verwarring na bomaanslag in Damascus Gaddafi heeft geen spijt van het verleden donderdag 29 april 2oo4 den - Als een lopend vuur- ing het nieuws door het En- dorp Wooler: Een geldau- aat keert per ongeluk het bele van het ingetoetste be- uit. Midden in de nacht d een enorme rij in de fdstraat zijn beurt af om te ien. Een vrouw liet zich met een taxi naar bank ïgen. Ze had haar krulspel- nog in. De automaat was ui omdat een cassette met fjes van tien pond met de ette voor biljetten van twin- ond was verwisseld. Scha- oor de bank: bijna 100.000 i. De dorpsbewoners mo- het geld houden omdat de k niet kan achterhalen wie ;el kreeg. tale dieetpil: ete i miljard imont - Het Amerikaanse ïaceutische bedrijf Wyeth it 1 miljard dollar (840 mil- euro) schadevergoeding len aan familie van een ïw die door dieetpillen van th is overleden. Dat heeft rechtbankjury in de Te- ïse stad Beaumont bepaald. touw was overleden aan longaandoening die vol- haar advocaten was ver- aakt door een dieetpil die ledrijf in de jaren negentig luceerde. iude creditcards overheid VS ishingion - Schoon- soperaües, een opgezet enhoofd, designkoffertjes jeroemde ontwerpers en wijnen - het zijn allemaal n die ten onrechte zijn be- i met creditcards van de irikaanse overheid. Dat t uit een gisteren gepubli- d rapport van de Ameri- ïse rekenkamer, de General lunting Office (GAO). Uit mderzoek blijkt dat de re- ïg elk jaar honderden mil- en kan besparen als stren- vordt gecontroleerd op het uik van de creditcards van verheid. efkaart komt 6o jaar aan ro - In Italië heeft een ;employé een briefkaart rangen die zijn vader zestig geleden heeft verstuurd lit het concentratiekamp hij gevangen zat. De bui eester van het dorp bij ro leverde de vergeelde 5 tbij de 51-jarige Roberto ini af. Hij had hem toevallig inden in een antiquarische m in Fano en de familie- n op de adreszijde her- Adriano Santini verstuur - e kaart vanuit een Duits :entratiekamp op 14 juli I. Vijftien jaar geleden is hij leden. ziet af van af Nederland ISEL - De Europese Com- ;ie vindt maatregelen tegen erland wegens het te hoge otingstekort niet nodig. Dat t eurocommissaris voor ïetaire zaken Joaquin Almu- jisteren gezegd. Nederland de goede weg, vindt Almu- Ktenrijkse egels rliezen stekels ien - Egels in Oostenrijk ezen hun stekels. De die- lescherming in Tirol heeft ke 'naakte' exemplaren ge- den. Een deel van de dieren t de stekels vanaf het mid- van de rug kwijt, waarbij lts een rand stekels over- Bij andere egels blijft er een hanenkam in het mid- over. Deskundigen buigen inmiddels over de oorzaak. nuut stilte voor ruimde kippen ro - Japan heeft gisteren rouwdienst gehouden voor onderdduizenden kippen rijn afgemaakt sinds in ja- i vogelpest werd geconsta- d. De dienst werd hijge nd door zo'n tweehonderd isen: ambtenaren van het isterie van landbouw, de ister en hoge figuren uit de nveesector. Ter nagedach- aan de kippen namen zij inuut stilte in acht. mi inklacht foto's irvende Diana I York- Mohamed al-Fayed, ader van de laatste vriend prinses Diana, heeft de frikaanse zender CBS aan- aagd wegens het tonen van Is van de stervende prinses, ayed verwijt CBS met de fending de privé-sfeer te ben geschonden en leed te ben veroorzaakt. Tot woede habestaanden en de Britse ring liet CBS vorige week in speciale uitzending twee k-wit-foto's van de bewus te Diana zien. oslo/ap - Mullah Krekar, de in Noorwegen wonende oprich ter van de extremistische be weging Ansar al-Islam, is gis teren in woede ontstoken toen een islamitische comédienne hem voor een publiek van de grond tilde. Ze zei daarmee te willen testen of hij zo tolerant is als hij zich voordoet. Krekar nam deel aan een de bat over zijn pas verschenen biografie. Krekar is in Noor wegen zowat de bekendste moslim na meerdere arresta ties, rechtszaken, televisieop tredens en nu het boek Mijn eigen woorden. Shabana Rehman is comédi enne en mensenrechtenacti viste. Zij wist Krekar zover te krijgen dat ze een kleine test mocht uitvoeren om te zien of hij een fundamentalist is. Ze greep Krekar bij de heupen en tilde hem omhoog. Krekar reageerde woedend. Hij dreig de met een rechtszaak en eiste dat alle fotografen hun foto's van het voorval wisten. istanbul/anp-rtr-ap - De Turkse politie heeft een man en dertien van diens fa milieleden opgepakt, omdat hij zijn veertienjarige dochter na een aantal ver krachtingen zou hebben vermoord 'om de eer van de familie te redden'. Dat meldden Turkse media gisteren. Turkije, dat graag lid wil worden van de Europese Unie, staat onder druk van Brussel en mensenrechtengroeperingen om harder op te treden tegen eerwraak, waarbij vrouwen door mannelijke fami lieleden worden vermoord als zij de eer van de familie zouden hebben geschon den door bijvoorbeeld buitenechtelijke seks. In dit geval ging het om de veertienjarige Nuran Halitogullari, die vorige maand op weg naar een markt in Istanbul door een man werd ontvoerd en verkracht. De ongeveer twintigjarige man hield het meisje vier dagen in zijn huis gevangen, waar hij zich herhaalde malen aan haar vergreep. De politie hield hem aan en bracht Nuran terug naar haar ouders. Het was geen happy ending. Thuis was er geen blijdschap over de terugkeer van de tiener, maar woede omdat zij de goe de naam van de familie had bezoedeld. Daarom wurgden haar vader en haar ze ventienjarige broer haar met een stuk elektriciteitsdraad. Zij begroeven het lijk in een bos. De twee waren van plan daarna de verkrachter te vermoorden, maar dat kon niet, omdat die al in de cel zat. Na de moord ging de vader naar de poli tie om aangifte te doen van de vermis sing van zijn dochter. Hij wilde zo justi tie om de tuin leiden, maar uiteindelijk bekende hij haar te hebben vermoord. De zaak kreeg zeer veel aandacht in de Turkse media, niet alleen wegens de gruwelijkheid van het misdrijf, maar ook omdat de familie tijdens een uitgebreid conclaaf had besloten dat de vader zijn dochter moest doden. De politie vertel de dat bij dit beraad veertien mensen aanwezig waren. Die zitten nu allemaal vast. Elk jaar sterven in Turkije tientallen vrouwen door dergelijke eerwraakmoor- den. De meeste gevallen doen zich voor in het zeer conservatieve zuidoosten van het land. Tientallen andere vrouwen plegen zelfmoord uit angst voor moord door hun familie. De familie van Nuran Halitogullari was van oorsprong afkom stig uit het oosten van het land. In juli vorig jaar nam het parlement in Ankara een wet aan die bepaalde dat mensen die veroordeeld worden voor eerwraak dezelfde straf moeten krijgen als andere moordenaars. Zeker 125 rebellen gedood in zuiden door Step Vaessen jakarta/gpd - Thaise veilig heidstroepen hebben een bloed bad aangericht onder jonge re bellen, die gisternacht politie kantoren en militaire controle posten aanvielen. Zeker 125 aan vallers werden gedood, terwijl ook twee militairen om het leven kwamen. Ook toen de rebellen zich hadden teruggetrokken in een moskee, werden ze zonder pardon neergeschoten. De aanval begon toen honder den jongeren in drie provincies tegelijk zeker tien politie- en le gerposten aanvielen. Volgens sommige berichten had de po litie een tip gekregen over de op handen zijnde aanval, waar door de rebellen in een hinder laag van de politie liepen. Er ontstonden urenlange vuurge vechten, waarbij een grote groep rebellen om het leven kwam. De aanvallers waren opvallend jong, naar schatting tussen de 18 en 20 jaar oud. Ze droegen voornamelijk kapmessen bij zich, maar sommigen hadden ook geweren. De Thaise pre mier Thaksin weigerde te pra ten over een opstand. Hij noemde de aanvallers 'bandie ten' die er alleen op uit waren om geweren te stelen. Vanuit het zuiden van Thailand wor den regelmatig wapens ge smokkeld naar opstandige ge bieden in de regio, zoals bij voorbeeld naar Atjeh, in Indo nesië. Maar de verklaring van de pre mier wordt van de hand gewe zen door militairen in Thailand. De vice-directeur van het Na tionale Veiligheidscommando, Generaal Panlop Pinmanee zei dat het 'absoluut zeker' was dat er 'separatisten' achter de aan vallen zitten. De zuidelijke pro vincies zijn altijd al een stief kindje geweest in het boeddhis tische land. Tot 1902 maakten ze deel uit van het koninkrijk Pattani dat door Siam het toen malige Thailand werd gean nexeerd. Sindsdien heeft de Thaise regering steevast gepro beerd de moslims te dwingen hun eigen taal en cultuur op te geven. In de jaren '70 begon de oudste onafhankelijkheidsbe weging PULO (Pattani Verenig de Vrijheidsbeweging) een op stand, maar de afgelopen vijf tien jaar was het redelijk rustig. Volgens sommige waarnemers is de jongste opstand toe te schrijven aan de hardhandige manier waarop premier Thaks in opereert. Toen in januari kleinere aanvallen plaatsvon den op politiebureaus, en er vier soldaten werden vermoord en scholen in brand werden ge stoken, heeft Thaksin de nood toestand afgekondigd. Volgens een vertegenwoordiger van de PULO hebben militairen ver volgens lukraak mensen opge pakt en zonder vorm van pro ces gevangen gehouden. De mensenrechtenadvocaat Somchai Neelaphaijt, die mos limrebellen bijstond, is vorige maand, spoorloos verdwenen. Hij had gezegd dat zijn cliënten door de politie werden gemar teld. Dit is kennelijk bij de auto riteiten in het verkeerde keelgat geschoten. De ontvoering en het harde ingrijpen van de re- gering-Thaksin heeft de onvre de onder de moslimminderheid alleen maar groter gemaakt. Sji'itische leider al-Sadr dreigt met zelfmoordaanslagen fallujah/anp - De Amerikaanse strijdkrachten hebben gisteren voor de tweede opeenvolgende dag met veel machtsvertoon doelen bestookt in de Iraakse verzetshaard Fallujah. De Ame rikaanse president Bush zei dat de militairen 'alle noodzakelijke acties zullen ondernemen' om de soennitische stad veilig te stellen. Met helikopters beschoten de Amerikanen drie gebouwen in het noorden van de belegerde stad. Na herhaalde aanvallen stegen zwarte rookpluimen op boven Fallujah. Op de grond le verden Amerikaanse sluip schutters vuurgevechten met opstandelingen. 's Avonds werd volgens oogge tuigen een munitieopslagplaats getroffen. Eerder op de dag be stookten de Amerikanen zeker drie gebouwen van waaruit ma riniers waren beschoten. Er werd onder meer gevochten bij een treinstation dat door de op standelingen zou worden ge bruikt. Dinsdagavond was Fallujah ook het toneel van Amerikaanse vergeldingsacties. President Bush zei dat er nog 'verzetshaarden' in de stad zijn, maar dat in 'het overgrote deel van Fallujah de rust is terugge keerd'. De Britse premier Blair verde digde in Londen de bombarde menten op Fallujah. Hij noem de het gebruik van de zware middelen om de orde in de stad te herstellen gerechtvaardigd. Ook elders in Irak ging het ge weld gisteren door. Bij een aan slag in de Noord-Iraakse stad Mosul kwamen vijf Iraakse agenten om het leven. Twee an dere politiemannen raakten ge wond. De drie of vier schutters wisten te ontkomen, aldus ge tuigen. Ten zuiden van Bagdad werden twee leden van de door de Amerikanen geleide coalitie gedood. Zij verloren het leven toen hun patrouille werd be schoten met raketgranaten, al dus Kimmitt. Hij gaf geen infor matie over de nationaliteit. In het zuidoosten van het Ara bische land kwam een militair uit Oekraïne om, toen hij in een hinderlaag werd gelokt. Twee collega's van de man raakten tijdens de schotenwisseling ge wond. In het omsingelde Najaf heeft de opstandige sji'itische leider Muqtada al-Sadr gedreigd zelf moordaanslagen te laten ple gen tegen militairen van de co alitie. Al-Sadr zei dat hij de voor de sjiieten heilige steden als Najaf met hand en tand zal verdedi gen. Een van zijn medewerkers kondigde woensdag 'een ge welddadig antwoord' aan, als Amerikanen de belegerde stad binnenvallen. De radicale gees telijke dreigde kortgeleden ook met (zelfmoord) aanslagen te gen buitenlanders. Hij zei dat de 'vastbeslotenheid' van zijn aanhangers is gegroeid, omdat de afgelopen dagen steeds va ker 'onschuldige burgers' in Najaf worden gedood. Dinsdag kwamen minstens 60 Irakezen om het leven bij Amerikaanse acties. eagle - De Amerikaanse super ster Kobe Bryant van de Los An geles Lakers moet diep buigen om zich bij de ingang van de rechtbank de adviezen van zijn advocaat Pamela Mackey te kun nen laten influisteren. De boom lange topbasketballer wordt er van beschuldigd een negentien jarige vrouw te hebben ver kracht. Foto: Reuters damascus/gpd - Een gespannen sfeer kenmerkte Syrië, daags na de mysterieuze aanslag in de diplomatenwijk Mazzeh van de hoofdstad Damascus. Onbe kenden lieten onder een auto een bom ontploffen en schoten in het wilde weg kogels en gra naten in het rond. Twee daders vonden de dood net als een politieman en een burger. Een vrouw raakte ge wond. Gisteren ontdekte de po litie in een dorp 30 kilometer buiten Damascus een opslag plaats van wapens. In de hoofdstad zelf trokken honderden jongeren door de straten als steunbetuiging aan president Bashar al-Assad. ,,Het is de eerste keer in meer dan twintig jaar dat we met zo iets te maken hebben", ver klaarde een zegsman van het ministerie van binnenlandse zaken. De aanslag, kennelijk ge richt op het allang verlaten VN- kantoor in Damascus, is nog niet opgeëist. Politiek analist Ali Boustani meent dat Koerdische extremis ten achter de aanslagen zitten. Volgens hem is het regime zelf mede schuldig is aan de span ning tussen de diverse groepe ringen in het land. De Koerden voelen zich 'zwaar verwaar loosd' door Assad, aldus Bous tani. „Vorige maand was er Koerdische opstand in het noord-oosten die met harde hand is neergeslagen. Er zijn duizenden Koerden opgepakt." brussel/anp-afp - De Libische leider Gaddafi heeft 'absoluut geen spijt van het verleden'. Dat zei hij gisteren tegen de Franse zender Radio France In ternational. Het regime van Gaddafi is in het verleden veel vuldig beschuldigd van het steunen van terroristen en van mensenrechtenschendingen. „We waren in een fase waarin we vochten voor emancipatie, vrijheid. We werden ervan be schuldigd terroristen te zijn, maar dat was de prijs die we moesten betalen. Als dat terro risme is, dan zijn we er trots op om terroristen te zijn, want we hielpen het (Afrikaanse) conti nent te bevrijdenaldus Gaddafi. Hij sprak op de tweede en laatste dag van zijn bezoek aan de Belgische hoofdstad. Het was zijn eerste trip buiten Afrika en het Midden-Oosten sinds vijftien jaar. Libië was lang geïsoleerd wegens steun aan terroristische groeperingen. Vorig jaar kwam het Noord- Afrikaanse land een compensa tieregeling overeen met de na bestaanden van de slachtoffers van de aanslagen boven Loc kerbie en een Frans verkeers vliegtuig boven Niger. Het VN- embargo werd hierna opgehe ven. Korte tijd later verraste Ka- daffi de internationale gemeen schap met zijn besluit om zijn massavernietigingswapens op te geven. door Maarten van Rossem Een jaar geleden, na de snelle militaire overwinning op het regime van Saddam Hussein, waren voorstanders van de Amerikaanse interventie in de zevende hemel. Hier had de enige overgebleven supermogendheid gedemon streerd waartoe zij in staat was. Hoogmoedig werd ge sproken van een Nieuw Amerikaans Imperium dat mach tiger was dan ooit het Romeinse en Engelse imperium. Uit alles zou blijken dat de bevolking van Irak dolblij was dat zij door de Amerikanen was bevrijd. Spoedig zou zon der al te veel moeite een goed functionerende democratie in Irak worden geïnstalleerd en die democratie zou in de rest van het Midden-Oosten zo'n verpletterende indruk maken dat ook andere regimes in die ongelukkige regio de voordelen van een democratie naar Amerikaans model zouden inzien. Andere boevenstaten zouden zo zijn ge schrokken van de effectieve Amerikaanse interventie dat zij hun leven op korte termijn wilden beteren. Nu we een jaar verder zijn, is de Amerikaanse hoogmoed voor de val gekomen, zoals dat hoort in een tragedie. Bij gevechten met diverse opstandelingen en aanslagen door tegenstanders van de Amerikaanse bezetting, waarvan de identiteit duister is, zijn alleen al in de afgelopen maand meer dan 120 Amerikaanse soldaten om het leven geko men. De steden Fallujah en Najaf zijn de facto in handen van het verzet en hoewel de Amerikanen voortdurend dreigen dat zij beide steden zullen bestormen, is duidelijk dat zij eigenlijk geen idee hebben wat zij moeten doen. Onge twijfeld zouden zij deze verzetshaarden met veel militair geweld in kunnen nemen, maar daarbij rijst dan de vraag of een dergelijk opti eden geen averechtse effecten zal hebben. Zal de weerzin van de bevolking tegen de Ameri kaanse bezetters dan niet nog veel groter worden. Roept niet elk als buitenproportioneel ervaren geweld nieuw verzet op? De Amerikanen en hun medestanders beweren aanhou dend dat het verzet in Irak het werk is van kleine groepen criminelen en fanatici. Liefst wordt natuurlijk al-Qaïda als de oorzaak van de ellende gezien. Erg waarschijnlijk zijn deze beweringen niet. Uit opinie-onderzoek blijkt dat gro te delen van de Iraakse bevolking zich tegen de bezetters hebben gekeerd, voor een belangrijk deel omdat de bezet ters er niet in geslaagd zijn de orde in het land te herstel len. Een nadere analyse van de situatie waarin de Amerikanen zich in Irak bevinden, leert dat die nog aanzienlijk ongun stiger is dan zij op het eerste gezicht lijkt. Het Amerikaan se leger met zijn enorme vuurkracht en high tech-wapens had in een regulier militair conflict geen enkele moeite met het Iraakse leger. Voor een langdurige bezetting van een relatief groot land als Irak, waar een aanhoudende guerrilla-achtige tegenstand aan de bezetter wordt gebo den, is het Amerikaanse leger echter niet getraind en ge talsmatig duidelijk te gering in omvang. Doordat er te weinig Amerikaanse soldaten zijn om voor een redelijke veiligheid te zorgen, zijn die soldaten kwets baar en vallen er ook onder de Iraakse burgers grote hoe veelheden slachtoffers. Volgens sommige militaire des kundigen zouden de Amerikanen minstens 50.000 man extra moeten sturen, misschien zelfs wel meer. Je zou denken dat de enige supennogendheid daar niet veel moeite mee zou moeten hebben, maar dat is nu juist wel het geval. Het huidige Amerikaanse, leger blijkt door de bezetting van Irak aan de grens van zijn mogelijkheden te zijn ge raakt. De voorraden militair materieel die de Amerikanen buiten de Verenigde Staten hadden aangelegd zijn groten deels uitgeput. Aan tal van essentiële reserve-onderdelen, zoals banden voor de humvees en rotorbladen voor heli kopters, bestaan ernstige tekorten. Aan da«serve-eenhe- den in de VS, die eventueel gebruikt zoudffkunnen wor den, is al jaren weinig aandacht besteed, waardoor zij slecht geoefend en uitgerust zijn. Het Amerikaanse leger is in feite zozeer buiten adem dat het op afzienbare ter mijn niet in staat is tot grootschalig optreden elders in de wereld. Vandaar dat sommige Amerikaanse politici, die dit jaar niet herkozen hoeven te worden, al geopperd heb ben de dienstplicht weer in te voeren. Het onvermogen van het Amerikaanse leger om de orde in Irak te handhaven betekent ook dat de reconstructie van Irak direct gevaar loopt. Buitenlandse ondernemin gen trekken hun personeel terug en veel grote projecten staan stil. Zo heeft de bezetting van Irak na een jaar dui delijk gemaakt dat het Nieuwe Amerikaanse Imperium er niet zal komen. Dat de VS nu en in de afzienbare toe komst elke oorlog kunnen winnen, als zij zich hersteld hebben van de slijtage in Irak, betekent in het geheel niet dat zij ook in staat zijn de wereld naar hun hand te zetten. De Amerikanen mogen blij zijn als zij zich over een paar jaar zonder al te grote schade in Irak uit de voeten kunnen maken. Thailand beleefde gisteren de bloedigste dag van de islamitische opstand in het zuiden van het land. Veel van de gesneuvelde rebellen waren tussen de 15 en 20 jaar uit. Foto: Reuters

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 19