Tegel Cash Carry P KEUKENSTUDIO VOORSCHOTEN ■vlndzi-faulk WAGEMAKER STULVOKMET KLEUR EN DESIGN A Wand vloertegels vanaf 1m2 tot 15,- m2 Openingstijd: hAAGhuish Leidsch ft Dagblad FAMILIEBERICHTEN Grafmonumenten zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur Rooseveltstraat 5 - Leiden Sm VRUDAG 9 APRIL 2004 HDC901 Opgave per fax 023 - 5 150 567 Opgave per e-mail: order.zuid@hdc.nl Info per telefoon 023 - 5 150 370 Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Haar strijd is gestree, maar Jezus ging steeds met haar mee. Toen zij Hem om hulp moest vragen, heeft Jezus haar 't laatste stuk gedragen. Hij droeg haar in Zijn heerlijkheid, waar niemand huilt en niemand lijdt. Met Jezus arm om haar heen, zal zij zingen, zonder pijn; 'k Zal dan gedurig bij U zijn. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat van ons is heengegaan, na een lange maar vergeefse strüd, mijn lieve vrouw, onze zorg zame moeder en oma MARIA AARTJE DE MOOIJ echtgenote van JAN VAN KLAVEREN op de leeftijd van 72 jaar. Rijnsburg: J. VAN KLAVEREN Katwijk: ANJA HEEMSKERK VAN KLAVEREN MART HEEMSKERK JOS en DANIËLLE MICHEL Velserbroek: ADA DE MEER- VAN KLAVEREN GERT DE MEER Van der Koddestraat 11 2231 JB Rijnsburg Mijn vrouw, onze moeder en oma is opge baard in het rouwcentrum De Laatste Eer aan de Oude Vlietweg 5 te Rijnsburg, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren maandag 12 april van 19.00 tot 21.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 13 april om 14.00 uur in de Grote Kerk aan de Kerkstraat te Rijnsburg, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de Herv. begraafplaats aldaar. "Ik zie een poort wijd openstaan" Na een ernstige ziekte ging van ons heen onze vriendin RIE VAN KLAVEREN- DE MOOIJ echtgenote van JAN VAN KLAVEREN Wij hopen dat Jan en de kinderen de kracht mogen ontvangen welke zij zo hard nodig zullen hebben met dit verlies. KEES en JEROEN WIESMEUER JANNIE VAN DER MEY- DE RUYTER ANNIE W1SCHMEIER-DE KONING Sterven kan ook een bevrijding zijn. Na een moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma CATHARINA ANNA ANTOINETTE WILHELMINA ECKHARDT-VAN DUN - Tini - in de leeftijd van 72 jaar. J. M. ECKHARDT TRIX en PETER ANDREA en PATRICE MARIS KA JOS LINDA, ESTHER. MARTUN 8 april 2004 Albertine Agnesstraat 58 2316 EV Leiden Tini is overgebracht naar het Uitvaart Zorgcentrum Leiden, Lange Mare 69 te Leiden, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur. (parkeergelegenheid in de Digrosgarage aan de Langegracht). De samenkomst voorafgaand aan de begra fenis zal plaatsvinden op dinsdag 13 april om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Dankbetuiging Voor uw blijken van belangstelling en mede leven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw Jansje Rietkerk-Jongeleen zeg ik u hartelijk dank. W. L. Rietkerk De liefde van jou is nu een herinnering, daarom herinneren wij jou met liefde. Zeer bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, delen wij u mee dat na een kortstondige ziekte, voorzien van het Sacrament der Zieken, helaas nog te vroeg, van ons is heengegaan mjjn zeer geliefde vrouw en onze lieve en zorgzame moeder en oma MARGARETHA MARIA BROERSEN-KOOPMAN Greet Wervershoof, 18 juli 1927 t Lisse, 8 april 2004 Zij was een bijzondere vrouw. Lisse: Roth/Pfaffenhofen, Duitsland: SIMON R BROERSEN GERARD en BERNADETTE ANNEMARIE en JENS ASTRID STEPHAN PIETER en HELLEN LUKAS BOUDEWIJN FRED en MARJAN MADELEINE SIMON MARGRIET THOM PAUL en MARIE-JOSÉ PIETER MARJOLEIN EUSE Kloosterhof 5 2161 MJ Lisse Greet is overgebracht naar het Uitvaartcentrum Lisse, naast de St. Agathakerk, waar op zaterdag 10 april en 1e Paasdag van 16.00 tot 17.00 uur gelegenheid is afscheid te nemen. Een Avondwake wordt gehouden op 2e Paasdag om 19.30 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 273 te Lisse, waar na afloop gelegenheid is tot condoleren. De Uitvaartdienst met H. Eucharistieviering vindt plaats in genoemde kerk op dinsdag 13 april om 11.00 uur, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de begraafplaats bjj de kerk. Voorafgaand aan de Uitvaartdienst is er gelegenheid tot condoleren in het genoemde Uitvaartcentrum Lisse van 10.00 tot 10.45 uur. o^KERKO Feeling Fine De Haas Mode Hoofdstraat 266 2171 BR Sassenheim Tel. 0252-211218 bedrijf en toonzaal Kenauweg 31, Leiden, tel. 071 - 5760455 DE specialist van Leiden e.o. Op alle KOSTUUMS 20% korting van maat 44 t/m 64 en van 24 t/m 33 Haarlemmerstraat 197, 2312 DP Leiden Telefoon 071 - 5131413 2401579 bij exploit van ondergete kende van 07/04P04 is op verzoek van Eugenlo Clemens Maria Gottenbos h.o.d.n. EGO GEVEL RESTAURATIE, wonende te Leiden AAN: R.A.P. Kop hodn RONALD KOP VOEGBEDRIJF zonder be kende woon en/of verblijf plaats BETEKEND: de grosse van een vonnis ge wezen dd 11/02/04 door de Kantonrechter te Leiden en BEVEL GEDAAN: om bin nen 2 dagen te voldoen aan dit vonnis en mitsdien te voldoen 7164,29 en rente p.m. Afschriften van boven genoemd exploit is door betrokkenen te verkrijgen bij Gerechtsdeurwaarders kantoor Buik en van der Horst op onderstaand adres. C.C.A. de Winter t.k.-gerechtsdeurwaarder Boommarkt 3a 2311 EA Leiden tel. 071-5161018 Koningin Julianolaan 46 2251 EA Voorschoten Tel. 071 - 561 59 27 www. houtwerlkeu kensludio.nl Vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur Help het geluk 'n handje: collecteer voor Kinderhulp! collecteweek 2004 25 april t/m I mei Het Nationaal Fonds Kinderhulp zoekt collectanten voor de landelijke collecteweek in het voorjaar. Helpt u mee? Bel 0570 611899. NATIONAAL FONDS KINDERHULP KLAASSENS CONFECTIE Eli NIEUWE VOORJAARSCOI4 Wollen blazers 168,- PRINGLE Lamswollen pullovers 1 ZOMERWINDJACKS va 98,U 0DERMARK BUSINESS SUITS Gedipl. kledingcoupeur aanwezig,j confectie als maatwerk afgelevei KLAASSENS BREESTRAAT 114ab LEIDEN 2e PAASDAG GEOPl, van I 1.00-17.00 UUR Lammenschansweg 138 Leide E-mail: zirkzee-bv@zonnet.nl - www.zir DEUREN ONDER EEN SCHUIh Schuifdeurkasten en interieuret. www.haaghuishof.il Leiden, Herenstraat 39, T 5121141. I W d> W CJ 12 I Vrijdag 16 April 19.0 Groenoordhallen Leid Tickets bij: WWW.blt Be! of bcvoek Tickei Service K via: 0900 300 1250 (0 de 151 grotere postkantoren, de 33 GWK siatiouskantoren VVV kantoren, www.ticketservicfc nl en de Bekende Voon. Als u een zakelijke adverteerder bent kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Zij informeren u graag over alle mogelijkheden. Een aantal rubrieken kan uitsluitend worden geplaatst tegen vooruitbetaling. Onze advertentievoorwaar den en een overzicht van rubrieken kunt u vinden in de colofon elders op de pagina of in deze krant. Als lezer van dit dagblad kunt u tegen gereduceerd tarief een Sprinter - plaatsen. U kunt van dit tarief gebruik maken als u niet namens een bedrijf m of instelling adverteert en geen onder- nemer bent. Vraag naar de voorwaar- den. Ook is het mogelijk om uw particuliere advertentie telefonisch, per fax, via onze website of e-mailadres op te geven. U kunt uw tekst op de bon invullen door per letter of leesteken één hokje te gebruiken. De kern van uw advertentie zal onmiddellijk opvallen als u maximaal één woord in HOOFD LETTERS schrijft. Voor een juiste verwerking van uw Sprinter is het noodzakelijk dat de bon ten minste twee dagen voor plaatsing in ons bezit is. U kunt belangstellenden via dit dagblad laten reageren door in uw advertentie tekst 'brief onder nr.' op te nemen. Voor die service berekenen wij een advertentieregel extra plus 5,- (ind. BTW) aan administratiekosten. De binnengekomen brieven worden op dinsdag en vrijdag aan u doorgestuurd. Tel. 072-519 68 68, fax 072-519 68 69 Sprinters, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar www.sprintersonline.nl sprinters@hdc.nl Met een rubrieksadvertentie in het Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant bereikt u ruim 267.000 lezers. *Omcirkel uw keuze. Rubrieksadvertentie voor plaatsing in het Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant of alle dagbladen HDC Media (8 edities Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander). Dag bladen 10,- 10,- 10,- 15,- 20,- 25,- 50,- Dagbl. i.c.m. weekbl. 20,- 20,- 20,- 30,- 40,- **Tevens plaatsing op internet. Plaatsingsdatum Prijzen zijn incl. 19% BTW. Rubriek Naam Adres Postcode/Woonplaats E-mail adres Handtekening

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 20