VRIJDAG 16 APRIL Geld voor verstandelijk gehandicapten aan Witte Singel De scouts willen graag brandmelders €3,- Parcours Start/finish: terrein NUON - Langegracht 70 - Leiden Meer info 071 - 5 356 362 of www.leidschdagblad.nl mggu SINGLE- awe..' Leidsch Dagblad 29e m Leidsch Dagblad W Vermelding in Leidsch Dagblad De Singelloop komt langs het goede doel Nieuwbouw voor Nieuw Buitenzorg is gerealiseerd Parkeren bij de Singelloojj De organisato* 1NSCHRI1F6ELD Parcours Voorverkoopadressen Startnummers: Loterij LPSC T Singel De namén van de deelnemers willen wij graag in de krant afdrukken. Geef voor 9 april uw naam en startnummer aan ons door. Via: telefoon: 071 - 5356362, fax: 071 - 5356369, e-mail: t.collee-bark@hdc.nl of surf naar www.leidschdagblad.nl Het helpen van mensen met een verstandelijke handi cap door middel van zorg en begeleiding. Dat is wat Stichting De Haardstee uit Leiden al sinds 1962 doet In die periode werd daartoe de eerste ves tiging aan de Witte Singel geopend, onder de paraplu van Stichting Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten. Maar die naam is in 1998 veranderd in De Haardstee. Een aantal bewoners van de Witte Singel in een verbouwd appartement. Foto: Henk Bouwman Wat is er nou leuker voor scouts om een of meerdere nachtjes in het eigen clubgebouw te kunnen slapen? Of voor andere scouting- verenigingen om die accommo datie te kunnen huren en te blij ven logeren? Zeker als dat club gebouw groot en mooi is en ook fiog eens op een prachtige plek is gebouwd namelijk aan het Frans Halsplantsoen, langs het water van de Vliet tegenover De Vlietlanden. De scouts van de Voorschotense vereniging Kimball O'Hara mogen echter niet meer In hun clubhuis overnachten omdat er geen deugdelijke instal latie voor de melding van een brand is. Door de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in volendam is de wetgeving een istuk strenger geworden en zijn logeerpartijtjes taboe. Daarom gaat een deel van de opbrengst naar Voorschoten om de scouts in een brandveilig onderkomen te laten overnachten. Kimball O'Hara? Waar komt die naam vandaan? „Uit een boek van Kipling", laat voorzitter Jasper [Zwart van de scoutingvereniging weten. „Het is de naam van een Ierse weesjongen die in India aller lei avonturen beleeft. De naam van ons verenigingsgebouw is Jadoo Gher, en die naam komt ook in dat boek voor en betekent Tovertiuis." Kimball O'Hara staat open voor jeugd vanaf vijf jaar. „We zijn gericht op het samen spelen ongeacht ras, geloof of afkomst", aldus Zwart. „Daarbij richten we ons vooral op de natuur. Daarom was het altijd leuk als we in het clubgebouw aan het water konden slapen. We hebben hier immers de natuur voor de deur. Helaas mag dat niet meer door de veranderde en strengere regelgeving." Bijkomend probleem voor Kimball O'Hara is dat haar accommodatie ook regelmatig door andere scoutingverenigingen werd ge huurd en dat nu dus ook een bron van inkomsten is weggeval len. „Dat verhuren is volkomen normaal in de scoutingwereld", legt Zwart uit. „Want ook wij ma ken gebruik van de gebouwen van andere verenigingen. Door het slaapverbod in Voorschoten heb ben we hier al allerlei evenemen ten moeten afgelasten en dat scheelt ons dus geld." Kimball O'Hara is doordeweeks op diverse avonden en in het weekeinde geopend voor de on geveer 100 leden. „Maar daar naast bieden wij ook onderdak aan de Maurits-groep van ge handicapten en ook de scouts van British School in The Nether lands maken gebruik van ons clubhuis", aldus Zwart. „Daar naast oefent de Voorschotense Harmonie Vereniging hier." De scoutinggroep heeft al het no dige geïnvesteerd in de brand veiligheid van het gebouw. „Lei dingen en deuren, ik weet niet wat", aldus de voorzitter. „Maar het ontbreekt ons nog aan een deugdelijke brandmeldinstallatie. Als die hier is, kunnen de scouts zich weer echt scouts voelen." De Haardstee biedt huisvesting en begeleiding aan verstandelijk gehandicapten. De locatie aan de Witte Singel 70-71 wordt momenteel verbouwd om beter te kunnen inspelen op de wensen van de cliënten. Er worden 16 individuele appar tementen gerealiseerd die begin mei worden opgeleverd. In juni volgt dan de officiële opening. Vroeger was de groep belang rijk, tegenwoordig is de indivi duele vraag van de cliënt het uitgangspunt van handelen bij De Haardstee. Dit stelt ook an dere eisen aan de inrichting van de nieuwe woonlocatie. Voor de cliënten die meestal over weinig geld beschikken omdat ze zijn aangewezen op het minimumloon en de kosten voor de eigen bijdrage AWBZ is de beurs krap en komen andere uitgaven makkelijk in het gedrang. De aanschaf van drie wasmachines en drogers bijvoorbeeld. Daarvoor is een bedrag nodig van rond de 3500 euro en dat geld is er momenteel simpelweg niet. Daarvoor heeft de directie van De Haardstee een beroep op de Singelloop gedaan. In totaal helpt De Haardstee 83 cliënten die woonachtig zijn op niet minder dan 37 locaties in de stad, in en rond het centrum. Daarvoor zijn 50 personeelsleden nodig. „Maar die zijn uiteraard niet allemaal fulltime in dienst", aldus directeur Frits Schrijver. „We hebben vier clusters bin nen De Haardstee. De 24-uurs zorg, de 24-uurs bereikbaar- heidszorg zoals op de Witte Singel, project Morspoort waar op de 1e Binnenvestgracht 9 appartementen zijn gerealiseerd en de ambulante zorg. Uitgangspunt is het individu zonder dat we het gezamenlijke uit het oog verliezen. Er wordt geprobeerd een even wicht te vinden tussen bescher ming en verantwoorde risico's nemen in de begeleiding. Die begeleiding wordt gegeven in de woonsituatie en van daaruit op alle terreinen van het leven waar de cliënt hulp nodig heeft." Een leuk weetje is dat het dubbele pand van De Haardstee aan de Witte Singel direct aan het parcours van de Singelloop ligt. De cliënten van De Haardstee zullen er in ieder geval voor zorgen dat de deelnemers aan de Singelloop een gepast onthaal krijgen op vrijdagavond 16 april. Nieuw Buitenzorg ziet er piekfijn uit. Bgen Fo Vijfennegentighonderd euro. Dat was de opbrengst van de Singelloop 2003. Een enorm bedrag voor de Stichtii* Vrienden van Nieuw Buitenzorg. Nieuw Buitenzorg f verhuisde een paar maanden geleden van het I Elisabethhof naar vier comfortabele nieuwe huisjes aanl de Merelstraat en het nieuwe complex aan de Wilddree beide in Leiderdorp. In het oude gebouw leefden de meervoudig gehandicapten bewoners in groepen van F acht, maar in het nieuwe huis wonen ze met z'n zesseri bij elkaar. Bovendien hebben ze daar elk een eigen slaapkamer. Geluiden en geuren, dat is waaruit de wereld van de bewoners voornamelijk bestaat. Een groot aantal van h< ziet weinig. Zij genieten van zintuiglijke prikkels bijvoorbeeld muziek, licht of lekker liggen in het ballenbad. Snoezelen heet deze vorm van beleven. Hetr geld van de Singelloop is gebruikt voor de aanschaf va diverse "snoezelmaterialen". Elke groep bewoners heeDi per woning een wensenlijst opgesteld met onder anderp speelgoed en muziekapparatuur. Het geld van de a Singelloop is dan ook zeer goed besteed. De organisatie raadt u a, zoveel mogelijk op de komen naar het Start/Fk rein. Er zijn voldoende fiet' ken uitgezet om uw fiets te stallen. Mocht u toch van ver komi raden wij u de volgende gelegenheden aan; Parket bij Molen de Valk, Digros p garage Langegracht en hd Parkeerterrein van het EW(l voorbij de NUON. t In Leiden is het betaald p^ tot 21.00 uur. v De verbouwing van het pand van De Haardstee aan de Witte Singel moet in mei klaar zijn. Foto: Henk Bouwman Voorverkoopp£J^ 6,4 km over de Leidse singels De lopers gaan via de achteruitgang van NUON, rechtsaf de Maresingel op, vervolgens; Herensingel, Zijlsingel, Zoeterwoudse Singel, Witte Singel tot het einde, rechtsaf het Noordeinde op, en dan linksaf de Weddesteeg in, over de Rembrandtburg, langs Molen de Put, via de Morspoort en dan over de Morssingel en Rijnsburgersingel richting finish. Leidsch Dagblad Rooseveltstraat 82 Leiden (zaterdags gesloten) Sporthuis Wout Bergers Haarlemmerstraat 40 Leiden Haarlemmerstraat 232 Leiden Rijnsburgerweg 121 Leiden Schoolstraat 35 Voorschoten Run2Day St. Jorissteeg 8 Leiden De scouts van Kimball O'Hara uit Voorschoten kunnen in hun verenigingsgebouw terecht voor allerlei activiteiten. Sporthuis de Zwarte Wolf Lange Mare 104 Leiden Kopermolen 19 Leiden Stevensbloem 31 Leiden Sporthuis Wijnand Sloos 5 Meiplein 17 Leiden De Wolky Shop Botermarkt 14 Leiden Runnersworld Burgsteeg 7 Leiden Als u uw startnummer bij een voorverkoopadres heeft gekocht, doet u met uw nummer mee in de loterij. De trekking vindt plaats op vrijdag 16 april om 19.00 uur bij de stand van Wout Bergers op het NUON-terrein. De winnaars kunnen op vertoon van hun Singelloopstartnummer vóór de start hun prijs afhalen bij deze stand. Meer informatie: Leidsch Dagblad Telefoon: 071- 5 356 362 Foto: Dick Hogewoning De vereniging is opgerichti 1927, en is een sportvereit uitsluitend voor mensen, c werkzaam zijn bij de polity De vereniging neemt deel allerlei sportevenementen binnen-en buitenland, ma» organiseert ook zelf veel L wedstrijden e.d. zowel voC politie als voor de burgerij voorbeeld hiervan is de Singelloop. E NUON participeert voor hi tiende jaar en voelt zich p verbonden met de loop. Start en finish vinden pla< op het NUON-terrein. Ruim 2.000 lopers vinden weg naar de Langegracht vandaar de kilometers lart Leidse singels af te leggei Nuon is graag gastheer vc alle deelnemers om hieim hun verbondenheid met af klanten te benadrukken. I Leidsch Dag De samenleving kan niet kranten. De journalisten vt krant zijn de waakhondei de democratie. Zij leggen de vinger op veranderings-processen. heel weinig voorbereidinL schrijven onze journalistej dagelijks berichten over r ontwikkelingen in Leiden omringende gemeenten. Lef, objectiviteit en creatii het checken van feiten is van het grootste belang. r Ervaring telt. Al 144 jaar vertalen de f verslaggevers van het LeiB Dagblad hun wakend oog luisterend oor in het geschreven woord. idenf P issen. -eidingl ïalistej rij E

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 24