ECONOMIE BEURS Shell schokt Europese beurzen S PCGM schrapt honderd banen den haag - Bij PGGM verdwij nen dit jaar ten minste honderd van de ruim 1200 arbeidsplaat sen. Een woordvoerder van het pensioenfonds voor de wel- zijns- en zorgsector zei vandaag dat de reorganisatie het gevolg is van een groot automatise ringsproject. De zegsman sluit niet uit dat er op termijn nog meer banen moeten verdwij nen bij PGGM. Door het schrappen van de circa hon derd banen, zullen er volgens de woordvoerder tientallen ge dwongen ontslagen vallen. Bekentenissen in Enron-zaak Houston - Twee hoofdrolspe lers in het boekhoudschandaal rondom Enron zullen mogelijk een dezer dagen een schuldbe kentenis afleggen. Zij kunnen daarmee langdurige rechtsza ken voorkomen, die mogelijk tot zwaardere straffen zullen leiden. Dit hebben diverse Amerikaanse media gisteren gemeld. Het gaat om hete echt paar Fastow. Hij was het finan ciële brein van Enron, zij werk te ook op de financiële afdeling. De financiële constructies ble ken echter voor een belangrijk deel op lucht gebaseerd. Schul den en verliezen werden zorg vuldig buiten de boekhouding gehouden. Nokia verhoogt omzetraming londen - De Finse gsm-produ- cent Nokia heeft zich gisteren optimistischer over het laatste kwartaal van vorig jaar uitgela ten dan voorheen, 's Werelds grootste producent van mobie le telefoons raamt de omzet bij zijn netwerkdivisie nu op 1,7 miljard euro, waar het eerder een bedrag van 1,4 miljard euro had genoemd. De omzet met gsm's is gegroeid met 4 procent tot 7 miljard euro. Licom deed het goed in 2003 heerlen - Licom, een van de grootste instituten op het ge bied van sociale werkvoorzie ning van Nederland, heeft een goed jaar achter de rug. Het re sultaat was drie miljoen euro positief, een half miljoen meer dan in het voorgaande jaar. De directie toonde zich gisteren tij dens een nieuwjaarsbijeen komst echter terughoudend over het nieuwe jaar. Allerlei overheidsmaatregelen zullen Licom hard treffen. Technostrategie Lego is mislukt billund - Lego gaat zich weer toeleggen op waar het ooit mee begon: steentjes. De strategie om ook met verkoop van onder meer computerspelletjes geld te verdienen, heeft niet gewerkt. Topman Plougmann verlaat het bedrijf met onmiddellijke in gang. De Deense speelgoedfa brikant heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Het jaar werd afgesloten met een verlies van 1,4 miljard Deense kroon (174 miljoen euro). De omzet kelderde naar 8,5 miljard kroon (1,1 miljard euro). Alcoa uit de rode cijfers new york - Alcoa, 's werelds grootste aluminiumproducent, heeft in het laatste kwartaal van 2003 een winst van 291 miljoen dollar behaald. Het jaar ervoor was er in dezelfde periode nog een verlies van 223 miljoen dol lar, aldus het Amerikaanse con cern gisteren. De omzet steeg 9 procent tot 5,5 miljard dollar. De winst was iets lager dan de verwachtingen van analisten. De omzet kwam iets hoger uit. 'Winst mkb stijgt in 2004' zoetermeer - Kleine en middel grote bedrijven zullen dit jaar gemiddeld 3,5 procent meer winst draaien. Deze verwach ting heeft economisch onder zoeksbureau EIM vanmorgen uitgesproken. De winst stijgt door de toenemende producti viteit per werknemer. Boven dien nemen de kosten van on der andere grondstoffen af door de lage dollarkoers. Volgens het EIM nam de winst in het mid den- en kleinbedrijf in 2003 af met een procent. Het onder zoeksbureau verwacht dat in 2004 ook de afeet van deze be drijven zal toenemen. Kuwait Petroleum wil Tango kopen Rotterdam - Kuwait Petroleum wil de Tango-tankstations ko pen. De eigenaar van de onbe mande tankstations, oliemaat schappij Petroplus, heeft van daag bekendgemaakt daartoe met de branchegenoot een in tentieverklaring te hebben gete kend. Petroplus kondigde vorig jaar augustus de verkoop van Tango aan om daarmee zijn fi nanciële positie te versterken. vrijdag 9 januari 200£ h.j. I.J. v.k. op ho la I.k. omz. aex-index 346,22 08/01/04 217,80 12/03/03 345,29 345,16 346,91 344,47 344,87 abn amro holding 18,97 07/11/03 11,76 12/03/03 18,71 18,77 18,88 18,58 18,66 2228301 aegon 14,25 14/01/03 5,88 11/03/03 11,92 12,02 12,10 11,97 12,05 2060278 ahold 11,55 15/01/03 2,02 26/02/03 5,65 5,75 6,00 5,75 6,00 11951425 akzo nobel 31,06 10/01/03 16,00 12/03/03 30,50 30,50 30,80 30,20 30,76 161288 asml holding 17,37 08/01/04 5,39 11/03/03 17,11 17,27 17,53 17,23 17,36 1620490 buhrmann 8,10 21/08/03 1.81 14/03/03 6,88 6,95 6,95 6,89 6,93 46197 dsm 45,00 17/01/03 31,01 13/03/03 37,82 37,82 37,95 37.45 37,68 142464 fortis 17,12 08/01/04 9,26 12/03/03 17,05 17,18 17,29 17,08 17,21 1973623 getronics 2,01 28/10/03 0,09 20/02/03 1,77 1,80 1,82 1,78 1,80 3339165 gucci group 92,75 03/09/03 66,85 06/01/04 67,20 66,50 67,30 65,70 67,30 53757 hagemeyer 7,56 13/01/03 1.69 23/12/03 2,50 2,58 2,65 2,26 2,34 3168314 heineken 38,00 13/01/03 28,74 24/06/03 29,88 29,94 29,96 29,66 29,67 186635 ihc caland 51,40 20/01/03 33,53 17/03/03 39,60 39,87 39,87 39,65 39,67 21922 ing groep c. 19,35 04/09/03 8,55 11/03/03 18,95 19,12 19,21 19,02 19,10 2368879 kon. olie 43,48 10/01/03 33,35 12/03/03 41,43 39,11 39,23 38,33 38,46 19032272 kpn 7.24 13/01/03 5,30 11/03/03 6,45 6,46 6,49 6,45 6,47 1516057 logicacmg 4,82 04/11/03 1.25 11/03/03 4,13 4,17 4.17 4,04 4,10 552691 moolen, van der 19,90 10/01/03 5,51 19/11/03 6,50 6,45 6,56 6,45 6,53 121902 numicoc. 22.60 30/12/03 4.31 26/02/03 22,17 21.80 22,24 21,80 22,16 143808 philips, kon. 25,27 04/12/03 12,45 12/03/03 24.45 24,80 24,99 24,66 24,74 2297404 reed elsevier 11,25 10/01/03 8,01 11/03/03 9,88 9,94 9,94 9,86 9,88 230776 tpgn.v. 19,34 03/12/03 11,71 14/03/03 18,60 18,67 18,70 18,60 18,65 199166 unilever c. 59,60 16/04/03 45,35 24/06/03 53,00 53,40 53,60 53,20 53,50 851705 vnu 29,64 12/08/03 18,40 11/03/03 25,00 25,00 25,11 24,82 24,95 131407 wolters-kluwer c. 17,35 15/01/03 8,66 11/03/03 12,57 12,64 12,68 12,54 12,63 128638 h.j. I.J. v.k. op ho la I.k. omz. midkap-index 371,82 08/01/04 230,28 11/03/03 371,67 372,02 372.02 370,47 370,63 asm international 18,58 08/01/04 8,32 11/03/03 18,21 18,49 18,75 18,30 18,53 71067 boskalis westm 23,57 18/08/03 16,02 11/03/03 18,71 18,95 18,95 18,80 18,81 1030 corio 31,80 06/01/04 24,50 28/01/03 31,31 31,26 31,37 31,21 31,32 73204 csm cert. 21,24 20/01/03 16,64 13/10/03 17,79 17,84 17,85 17,70 17,77 10525 draka holding 16,85 18/12/03 4,10 17/03/03 16,23 16,50 16,50 16,30 16,31 3452 fugro c. 51,45 28/11/03 24,51 11/03/03 41,01 41,00 41,18 41,00 41,01 2408 heijmans 20,10 08/01/04 13,20 19/03/03 19,98 19,98 19,98 19,90 19,90 850 hunter douglas 38,28 03/12/03 24,60 23/05/03 37,20 37,20 37,20 37,01 37,08 823 imtech n.v. 21,65 05/01/04 10,00 05/03/03 20,41 20,50 20.60 20,50 20,50 9915 klm 14,42 30/09/03 5,20 11/03/03 14,34 14,33 14,33 14,19 14,30 57176 nutreco Holding 24,45 05/01/04 11,65 26/02/03 23,50 23,00 23,00 22,66 22,70 39772 océ 13,70 19/09/03 6,50 12/03/03 12,65 12,70 12,70 12,60 12,68 10171 randstad holding 20,69 08/01/04 7.15 14/02/03 20,69 20,66 20,87 20,62 20,80 41530 rodamco asia 17,80 20/10/03 12,35 10/03/03 16,05 16,30 16,40 16,25 16,32 15796 rodamco europe 47,10 02/12/03 40,25 13/02/03 46,50 46,27 46,55 46,27 46,54 7715 united services 19,11 06/01/04 8,78 14/05/03 19,00 19,00 19,00 18,64 18,97 6731 vastned off/ind 22,48 07/02/03 17,65 27/05/03 20,80 20,51 20,85 20,51 20,56 3994 vastned retail 44,25 03/12/03 36,34 12/03/03 43,00 43,10 43,10 42,70 43,00 6614 vedior c. 14,04 08/01/04 3,07 10/03/03 13,96 14,07 14,07 13,72 13,77 51746 vendex kbb 12,00 09/09/03 6,02 11/03/03 10,99 11,00 11,00 10,90 10,95 29637 vopak 15,50 02/12/03 8,50 06/03/03 15,15 15,24 15,24 15,03 15,20 6120 wereldhave 61,50 02/12/03 48,01 28/03/03 60,60 60,60 60,60 60,10 60,35 5284 wessanen. kon. c. 10,05 03/12/03 4,30 13/03/03 9,58 9,57 9,65 9,51 9,63 27900 h.j. I.J. v.k. op ho la I.k. omz abn amro li 93,50 07/04/03 89,55 09/04/03 91,35 91,10- 91,10 91,10 91,10 186 abn amro neth-2 105,70 08/01/04 69,90 12/03/03 105,50 105,50 105,50 105,30 105,30 625 fortis obam 84,55 08/01/04 53,60 12/03/03 84,00 84,25 84,40 84,05 84,40 11498 ing dutch f. 49,00 13/01/03 33,00 12/03/03 48,50 48,15 48.15 48,10 48,12 10212 ing intern f 14,27 07/11/03 8,17 12/03/03 13,25 13,15 13,15 13,15 13,15 3279 ing bank it-f. 36,47 09/09/03 21,30 25/02/03 34,20 34,75 34,80 34,52 34,53 2943 robeco 22,62 03/09/03 17,55 12/03/03 21,32 21,18 21,20 21,18 21,19 295647 rolinco 18,74 03/09/03 14,35 12/03/03 18,15 17,98 17,98 17,97 17,97 11140 rorento 39,99 22/08/03 38,01 23/01/03 38,90 38,75 38,78 38,75 38,78 66725 AANDELEN AEX-INDEX AANDELEN MIDKAP-INDEX MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN aalberts ind. abn amro prf a. abn amro prf c. abn amro cap funding accell group acomo afc ajax airspray alanheri eert amstelland mdc and intern publ aot arcadis athlon hold baan ballast ned epe bam groep, kon. bam grp conv pref bam grp non-conv pref batenburg begemann groep begaclaim be semiconductor beter bed bever holding blue fox enterpr blyd.-wil brill cert, brunel intern buhrmann c.pref cap gemini sa cate, ten centric ksi copaco corus crown v.gel.c. crucell c/tac delft instrum. c. de vries robbé dico intern, dnc de ned comp docdata dpa econosto, kon. emba eriks group c. euronext evc intern, exact hold, exendis fornix biosc fox kids europe frans maas gamma gamma pr gouda vuurvaste, grolsch eert grontmi) c groothandelsg c. hal trust heineken hold, a hes beheer c. hitt holl.coloursc. hoop eff.bk hunter dougl. pr iet automat, ing pref innoconcepts isotis sa ispat intern a kardan kas-bank c. kendrion kühne heitz lanschot, van laurus macintosh retail magnus holding management share v.k. I.k. 21,39 21,50 34,50 2,40 2,40 24,70 24,60 20,78 20,80 2,28 2,29 5.55 5,60 17.39 17,40 9,05 6,23 6,21 4,35 4,20 1,34 9,75 9,75 14.09 14,05 1,71 1,64 4,81 4,75 23,18 23,08 24,75 24,00 27,50 3,80 3,50 0,55 6,85 6,85 8.56 8,45 4,80 6,31 6,35 4,50 4,41 13,00 5,40 5,37 3,15 3,15 38,31 39,59 39,00 39,10 1,03 1,01 3.39 3,20 0,49 0,49 13,95 6,42 6,25 1.80 14,75 14,75 1.15A 1,15 1,55 0,79 0,85 3,12 3,38 3.40 1,22 1,23 79,95 29,15 29,25 21.72 21,85 1,83 23,05 23,23 2,55 12,80 12,90 5,90 5,91 26.10 37,70 3,50 11,90 22,78 22,68 23.40 23,40 23,50 23,75 24,00 26,08 25,93 5,20 4.81 27,55 4,85 0.16A 12,60 12,55 3,25 3,25 5,25 5,19 1,74 1,73 7,20 7,00 1,74 15,35 15,25 3,95 3,50 30,00 39.73 1,18 1,17 15,45 15,40 0,40 0,41 0,35 0,35 mc gregor fash. 9,10 naeff 625,00 nedap 21,30 21,50 nedcon groep c. 16,00 16,00 nedlloyd 31,20 31,25 nedschroef h. 10,35 newayselec.int. 2,54 2,54 new skies 5,95 5,83 nyloplast 7,65 opgeert. 36,50 36,50 ordina 10,42 10,65 petroplus int. 6,56 6,75 pharming group 1,50 1,50 pinkroccade 10,20 10,26 pore fles 16.01A priority telecom 1,89 reesink c. 49.55A 49,55 rood testhouse 0,56 0,59 roto smeets 24,51 24,25 samasgrc. 5,10 5,22 samasgrc.pr. 6,70 sarakreek 0.32A scala business 3,35 3,35 schuitema 15,99 15,85 seagull hold. 1,63 1,65 simac techniek 1,75 1,80 sligro foodgr 22,62 23,00 smit intern, c. 25,50 25,61 sns aexgar.click 92,05 sns eur gar c. 86,75 sns intern.gar.$ 92,05 sns tnplebestc. 109,20 104,00 snt 12,00 soc.gen. on aex 33,00 stern groep 32,40 stork 15,65 15,90 telegraaf de c. 18,20 18,25 tie holding 0,25 0,25 tiscali 5,95 5,95 tulip computers 0,24 0,24 twent. kabel c. 18,29 18,39 unilever c.pr 5,85 5,83 unil. 4%pref 30,00 unil. 6%pref 46,50 unil. 7% pr.c 50,05 unil. 7%pref 50.00A unilever 53,00 53,40 unit 4 agresso 9,27 9,18 univar 15,00 14,98 versatel 1,77 1,77 vilenzo int. 7,50 vnu ver.bez. 8,25 Wegener c. 6,65 6,70 ws vastg.wester s 32,50 EURO.NM antonov j prol ion realtime comp sopheon v.k. I.k. 0,26 0,24 0,11 0,10 0,12 0,11 0,26 0,27 IN VS GENOTEERDE AANDELEN v.k. I.k. abn amro 23,56 23,86 aegon 14,89 15,26 ahold 7,23 7,31 akzo nobel 37,50 39,10 arcadis 12,49 12,74 asm int 22,69 23,55 asml 21,02 21,95 be semicond 8,25 8,75 crucell 8,10 7,98 ing groep 23,85 24,33 klm 17,56 18,24 kpn 8,19 8,23 moolen, v.d. 8,59 8,20 philips 29,94 31,38 reed elsevier (x2) 24,92 25,28 royal dutch 52,65 52,76 triple p 0,69 0,66 unilever 65,95 67,68 alcoa 38,20 38,66 amer tel tel 21,26 21,98 apple comp 22,59 23,42 aetna 66,64 66,53 bankamerica 79,01 79,05 bausch and lomb 52,22 52,21 bethlsteel 0,00 0,00 black decker 52,89 52,98 boeing 42,28 42,86 bp amoco 49,02 49,07 cabot corp 31,71 32,18 campbell soup 26,56 26,52 centerpoint 9,98 10,00 chevrontexaco 85,96 86,05 Citigroup 49,91 50,12 coca cola 49,88 50,12 comput ass 28,70 28,66 corning 11,42 12,01 daiml-chrysl 47,12 47,09 delta air lines 13,03 12,70 dow chem 41,52 42,39 du pont 45,09 45,26 eastman chem 40,31 40,56 exxon mobil 41,00 40,90 fluor corp 39,45 38,79 foot locker 23,55 23,26 ford motor 16,99 17,10 general elec 31,68 32,25 general Motors 55,00 54,99 gil lette 36,37 36,63 goodrich 28,99 29,45 goodyear 7,95 8,37 heinz 36,10 36,06 hercules 12,97 13,14 honeywell 33,73 35,35 intel corp 34,00 34,25 ibm 92,78 93,04 ingersoll rand 67,62 67,95 itt ind 7,88 7,62 johnson 51,75 51,99 lockheed m 50,10 51,25 lucent tech 3,51 3,88 manpower 48,75 48,85 mcdonalds 25,41 25,50 merck inc 47,83 48,08 microsoft 28,25 28,23 motorola 15,06 15,73 nashua 8,87 8,95 northrop gr 96,52 96,88 pepsico inc 46,94 46,01 polaroid 0,01 0,01 proctgamb 98,10 99,13 rockwell int 36,00 36,10 safeway 22,19 22,30 sara lee 21,59 21,55 schlumberger 53,55 53,85 sears roeb 44,98 46,19 sun comp 52,77 52,20 texasinstr 29,95 31,85 textron 56,98 58,28 tupperware 18,12 18,41 union pacific 67,13 67.08 Unisys cp 14,86 15,38 universal corp 45,80 45,89 un technol 95,00 94,89 wait disney 24,60 24,96 wal-mart 53,48 53,26 whirlpool 72,23 72,78 xerox cp 14,12 14,16 TOP-IS STIJGERS I.k. perc. docdata 3,38 8,33 dnc de ned comp 0,85 7.59 ahold 6,00 6,19 rood testhouse 0,59 5,36 cbachm euro aand 13,55 4,63 optimix techn. f. A 10,68 3,99 sopheon 0,27 3,85 robeco zelfs.hongk. 36,11 3,73 cb achm am aand 12,05 3,43 capgeminisa 39,59 3,34 ohra new energy f. 6,25 3,31 fortis nikkei g.c. 46,30 3,12 postb.wereldmf. 25,60 3,02 petroplus int. 6,75 2,90 simac techniek 1,80 2,86 TOP-1S DALERS I.k. perc. kendrion 3,50 11,39 prolion 0,10 9,09 realtime comp 0,11 8,33 begemann groep 3,50 7,89 antonov 0,24 7,69 kon. olie 38,46 7,17 hagemeyer 2,34 6,40 copaco 3,20 5,60 sns triplebestc. 104,00 4,76 t&p result.glob f. 13,43 4,28 baan 1,64 4,09 and intern publ 4.20 3,45 nutreco Holding 22,70 3,40 av achm euro obi 29,95 2,92 ispat intern a 7,00 2,78 STAATSLENINGEN v.k. I.k. nl 8'/. 92-07 116,25 nl8'/:91l-ll 112,97 nl 8'A 92-07I-II 115,21 nl 8"A 92-07I-II 117,13 117,32 nl 77» 95-05 106,10 nl 7'/? 93-23 133,92 134,12 nl 7'/j 95-10 120,27 nl 7'A 94-04 103,62 hi 7 95-05 106,29 106,35 nl 6'/. 95-05 107,35 nl 6 96-06 106,61 106,62 nl 57» 94-04 100,00 nl 57.97-07 108,08 108,10 nl 57: 98-28 108,42 108,24 nl 57: 00-10 109,63 109,76 nl 57.98-08 107,59 107,74 nl 5 01-11 106,44 106,52 nl 5 02 106,26 nl 47.03-13 100,18 100,27 nl 4 02-05 102,42 nl 37.99-09 100,80 100,88 nl 3 03-06 100,58 100,57 nl 27.03-09 96,66 96,70 nl grb 37id 69,20 nl grb 3d 60,25 nl grb 27:d 51,35 51,35 WISSELKOERSEN EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige beursdag 14.00 uur: Nieuw Vorig Goud/kg onbewerkt 10.396-10.850 10.417-10.871 bewerkt 11.576 11.597 onbewerkt 141,00-173,00 141,00-173,00 bewerkt 191,00 191,00 VERKLARINGEN Op openingskoers h.j. hoogste koers in 12 mnd. I.j. laagste koers in 12 mnd. v.k. =r vorige koers {slotkoers) I.k. laatste koers A advleskoers a laten b a bieden c exclaim d ex dividend e gedaan en bieden f gedaan en laten 8 bieden en ex dividend h laten en ex dividend k gedaan en laten ex dividend 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers la t= laagste koers omz omzet vorige dag s stopkoers sk2 slotkoers 2 beursdagen terug v.k. I.k. olie c feb 40,00 958 1,85 0,60 aex c jan 340,00 723 6,60 7,10 b olie c feb 42,00 844 0,70 0,15 aex c jan 345,00 723 3,45 3,85 b olie c mrt 40,00 735 2,15 0,90 aex c jan 350,00 1164 1,60 1,80 olie c apr 38,00 522 3,95 2,05 aex c jan 360,00 839 0,35 0,35 olie c apr 40,00 814 2,35 1,05 aex P jan 340,00 857 1,80 1,50 olie c apr 42,00 910 1,25 0,50 aex P jan 345,00 574 3,70 3,25 olie c okt 40,00 1461 2,90 1,65 aex P jan 350,00 501 6,80 6,20 olie c okt 45,00 703 0,90 0,50 aex P jul 220,00 500 1,45 1,35 olie c o05 50,00 616 1,00 0,60 ahol c jan 5,92 978 0,05 0,15 olie P jan 38,00 3638 0,05 0,35 ahol c feb 5,92 665 0,20 0,30 olie P jan 39,00 1580 0,05 0,90 ahol c mrt 6,00 484 0,25 0,35 olie P jan 40,00 2637 0,10 1,65 ahol c jul 6,77 582 0,25 0,30 olie P jan 42,00 927 0,95 3,60 a asl c jan 17,00 594 0,40 0,60 olie P feb 38,00 1291 0,15 0,90 asl p jan 17,00 530 0,40 0,30 olie P feb 40,00 1865 0,55 2,05 fortis c jan 15,00 575 2,00 2,20 olie P mrt 38,00 1282 0,35 1,15 fortis c jan 16,00 492 1,00 1,20 olie P apr 36,00 701 0,25 0,70 fortis c mrt 16,00 500 1,30 1,50 a olie P apr 38,00 695 0,45 1,35 gtn c jun 2,00 600 0,25 0,25 olie P apr 40,00 1623 0,95 2,40 hgm p jan 2,00 1050 0,10 0,15 olie P jul 36,00 2928 0,65 1,45 hgm p apr 3,00 860 0,90 0,95 olie P jul 38,00 564 1,10 2,30 ing c o05 20,00 906 1.75 1,85 phil c jan 24.00 1172 0,65 0,90 klm p jan 14,00 503 0,20 0,25 phil c jan 25,00 799 0,15 0,30 olie c jan 38,00 711 3,30 0,85 phil c feb 24,00 605 1,25 1,50 olie c jan 39,00 785 2,35 0,40 wes P jan 9,00 500 0,05 0,05 olie c jan 40,00 2651 1,40 0,15 inwissel aankoop amerikaansedlr 0,78604 0,80183 australische dlr 0,59255 0,62254 canadese dlr 0,59740 0,62762 deense kroon 0,13036 0,13695 engelse pond 1,42242 1,45459 hongkong dlr 0,09675 0,10664 israel shekel 0,14625 0,18759 japanse yen 0,00727 0,t)0764 noorse kroon 0,11265 0,11835 turkse lira 0,53 0,66 zuid-afr. rand 0,10865 0,12552 zweedse kr 0,10697 0,11236 Zwitserse frk 0,63375 0,64010 VAN DE BEURSVLOER De beleggers op de Europese beurzen kregen vanmorgen een schok te verwerken van Shell. Het olieconcern liet weten dat zijn reserves aan olie en gas 20 procent kleiner zijn dan eerder werd gemeld. Daardoor zakte het aandeel Koninklijke Olie met 6,8 procent tot 38,59 euro. Shell weerhield daarmee de he le AEX van een stijging. Ook de beurs in Londen had te lijden onder Shell. Dat kwam mede doordat Shell zijn con current BP mee omlaag haalde. De Franse beursindex stond op een verlies van 0,1 procent, de beurs in Frankfurt was 0,1 pro cent hoger. Hier speelden grote olieconcerns een kleinere rol. Voor beleggers was het een goede dag op de effectenbeurs van Tokyo. De Nikkei-index liep op met 127,40 punten, een stij gingvan 1,2 procent. Ook op de andere beurzen in Azië ging het DOLLAR IN EURO 0,834 0.818 0.786 J.VOOCNKOIIU If. 1UROS .«RIOOf VAM20 0AGIN jj goed. In Seoul was sprake van een stijging van 2,6 procent. Hong Kong stond aan het eind van de handel op een winst van 1,4 procent. In Australië kwam de gemiddelde koersstijging uit op net geen 0,1 procent. De euro stond vanmorgen op 1,2715 dollar. Daarmee was de Europese munteenheid gelijk aan de slotstand van gisteren. amsterdam/anp STAATSLENINGEN 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES s.k.2 v.k. akzo n 47.03euro 98,45 98,55 ing verz.6V. Oleuro 109,20 109,30 carrefour aabfin 10'/»03 euro 101,90 101,80 axa p.77. OOeuro 104,50 103,91 kpn 67:96-06 106,87 107,07 ciba sc namen aab bb 77: 94 103,48 103,48 bay.ver. 67.97 106,50 106,55 lans bb 57. Oleuro 106,20 106,25 clariant namen aab bb 67. 96 106,11 106,10 bng 77.95-05 106,00 106,05 47: lans 99euro 102,40 102,45 colt telecom aab bb 55/.97lfr 106,80 107,45 cap rais 7V:02-13euro 102,90 104,25 nwb4 03-13euro 97,50 97,66 commerzbank aab yldis 5'/.- 03 euro 99,60 100,30 credit 6 agr. 03 pl euro 101,40 101,80 rabo8 95-05 105,58 105,62 compass group aab bb 5'/. OOeuro 102,93 102,95 depfa f 67:03-50euro 103,00 103,60 rabo 67» 94 111,66 112,75 credit suisse aab 47.99euro 104,08 104,83 deutsche c.f. 6,15 03eur 101,95 102,00 rabo 57.97 107,38 107,74 Daimlerchrysler aab 4,2 03-13 euro 101,00 101,76 fort.bnk 6V.01eur 104,00 104,00 rabo 57: titans 03 100,50 100,50 danone aab s 47.98 133,75 133,95 fort.bnk 57: Oleuro 106,50 107,55 rabo 47.03euro 99,56 99,52 deutsche bank aegon 77» 95 pc 104,85 105,00 ing6V:00-10eur 112,52 112,54 raboO 96lire 38,70 38,70 deutsche telekom aegon 77.96 pc 106,40 107,10 ing 67» 02-27eur 109,90 109,75 robeco 0 mmb 11 euro 102,00 101,99 diageo aegon 77» 96 pc 107,75 107,50 ing 67.96 106,39 106,30 sns gr 57o 97-07 107,80 108,26 dixons aegon 67» 00 pc 103,15 103,15 ingspr 5 02euro 113,10 113,35 sns gr 57» 99euro 104,38 104,44 dresdner bank ahold us 67.96 101,55 101,50 ing perp 4,68 03-13euro 107,10 107,65 tpg57»01/08euro 105,85 105,85 electrolux b ahold 67» OOeuro 101,10 101,60 ing bb 501-06euro 103,34 103,46 wolt.kl. 67.97 104,85 105,25 endesa ahold 57» Oleuro 95,89 96,20 ing bb4V. 98 102,75 102,25 wuh 57.98-05 102,50 102,50 enel 50 MEEST VERHANDELDE OPTIES NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf targ.clickf.05 aaf targ.clickf.10 aaf targclickf-15 aaf-neth.eq.f. aegon eq.fd aegon rente f aegon vastg.f aegon mix f aegon dep.f aegon emerg.f aegon index pl ah vaste klantf amev aandfd. amev aandfd.ned amev euro mixf amev vastgoedf amev rentefonds amev depositof amev mixfonds axa vr.valuta axa vgf comb axa vgf vastg axa vgf fin.s axa vgf aand v.k. I.k. axa act.beh. 7,65 7,63 nn nederland fonds 11,34 11,25 52,62 52.64 axa aandelen d 7,66 7,64 nn nederland plus fd 4,79 4,76 49,69 49,73 axa verz.rd.dep 6,74 6,74 nn verre oosten fd 8,04 8,06 45,64 45,64 holl. dlr.f. 27,90 28,10 pyramidefonds 69,90 70,33 33,07 32,97 holl.groen rente 29,20 29,25 rabo dutch eqf 29,7052 29.5568 14,83 14,84 holl.int.rente 29,00 28,90 rabo dutch bond 30,6473 30,6405 13,37 13,38 holl.stall.rek 45,61 45,61 royal aandelen 16,46 16,40 11,57 11,56 hooge h. pp aand 13,77 13,70 royal combinatie 15,24 15,22 14,42 14,43 hoogeh. pp opt 8,28 8,26 rvs aandelen fonds 10,78 10,70 8,43 8,43 hooge h. pp vast 11,52 11,53 rvs mix fonds 14,04 14,07 6,16 6,17 hooge h. pp l.o.mixf 5,73 5,71 rvs obligatie fonds 15,41 15,45 6,22 6,19 hooge h. pp dep 8,03 8,03 sns-comb.plusfonds 11,62 '11,63 24,44 24,51 hooge h. pp aandf am 10,35 10,44 sns-vastgoedplusfd 8,35 8,46 26,21 26,33 hooge h. pp aandf 8,40 8,37 sns-garantieplusfd 7.69 7,62 32,70 32,67 hooge h. pp aandf vo 3,93 3,98 sns-obligatieplusfd 11,05 11,07 26,45 26,38 ing int.(2) emd 2128,06 2139,97 sns-ned.aand.plusfd 11,50 11,25 18,87 18,85 ing int.(2) emdusd 4525,5 4551,9 sns-groei marktpl usfd 4,95 5,00 23,51 23,57 nn rente fonds 12,18 12,21 sns-spaarbew.gar.fd 7.73 7,66 15,82 15,82 nn interrente fds 10,91 10,97 sns-spaarbewustfonds 8,77 8,80 25,13 25,22 nn it plus fonds 6,43 6,54 spaarbeleg klimfonds 5,35 5,35 15,97 16,05 nn aandelend fds 14,65 14,70 van lanschot reserve 14,57 14,57 20,94 20,93 nn europa rente fd 7,53 7,54 van lanschot bond 15,12 13,33 15,14 16,01 15,97 nn vastgoed fds 9,61 9,58 van lanschot equity 13,38 46,38 46,45 nn geldmarkt fds 6,51 6,51 8,33 8,36 nn mixfonds 8,28 8,30 1 EURONEXT AMSTERDAM 11.00 UUR EUROTOP-IOP abbey national abn amro aegon ahold alcatel allianz AG astrazeneca aventis bae systems banca intesa banco bilbao barclays basf bayer bmw bnp b bouygues bp amoco british gas british sky broad british airways bsch bt group cable&wireless ericsson b france telecom generali assi glaxosmithkline ing invensys kon.olie kpn lloyds group Toreal Ivmh marconi muenchener ruck nestle nokia novartis pearson philips pinault prudential reed elsevier repsol reuters rio tinto roche holdings royal bk Scotland rwe sanofi-synthelabo san paolo-imi sap Scottish power chell transport Siemens skandi enskil societe generale st microelectronics suez swisscom namen swiss re namen telecom italia telecom italia mobile telefonica tesco total fina elf unicredito italiano unilever(nl) unilever(gb) united bk of switz vivendi universal vodafone Zurich financial OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN v.k. I.k. euro capital hold 162,90 abn amro aex ind f. 348,00 351,00 euro comm prop. 21,24 abn amro all in f 51,75 51,85 euro dutch eq.f. 15,80 abn amro america f. 67,70 67,70 fbto am aand 11,75 abn amroasian tig.f. 45,05 45,31 fbto ned aandelen 12,20 abn amro duurzaam f. 25,15 25,10 fbto ned euro aand 13,05 abn amro energie f. 25,39 25,25 fbto ned euro mix 21,30 abn amro euro f. 16,48 16,43 finles obl f. 36,80 abn amro euro obl.f. 106,20 106,00 fortis amer fd 16,28 abn amro europ f 69,80 69,20 fortis azie fd 28,60 abn amro feast f. 33,30 32,95 fortis europa f 22,10 abn amro global f. 76,15 76,20 fortis euro sm 49,10 abn amro gl.life s.f. 19,04 19,00 fortis japan fd 17,35 abn amro gl.prop.s.f. 42,00 41,95 fortis ned f. 35,15 abn amro groenf. 44,90 45,00 fortis nikkei g.c. 44,90 abn amro high inc f.10 29,75 29,90 fortis obl.div. f 53,30 abn amro high yield f. 50,65 50,55 fortis sec.click-07 44,80 abn amro mod f 1 56,10 56,10 fortis tmt f 7,08 abn amro mod f 2 50,25 49,85 fortis wereld mixf. 39,80 abn amro mod f 3 45,09 45,19 fortis wereld vastgf. 43,90 abn amro mod f 4 39,44 38,95 friesl aandelenf. 19,20 abn amro mod f 5 33,49 33,59 friesl eurorentef. 27,10 abn amro mod f 6 28,54 28,60 friesl mixf. 20,60 abn amro iet fund 15,75 16,05 gilissen qual.grf. 9,94 abn amro internet f. 4,42 4,44 haslemere 15,00 abn amro pr.sec.am. 49,59 49,35 holl. oblig. f. 67,80 abn amro pr.sec.eur. 43,80 43,85 holl eur fund 47.80 abn amro pr.sec.f.e. 22,64 22,75 holl.eurosel f. 23,70 abn amro ratio inv.f. 37,40 37,25 holl.fund 63,25 abn amro r-d f 73,55 73,60 holl.pac.fd 44,10 abn amro smcap.euro f. 43,06 43,20 holl.sel.fonds 69,00 abnamrosmcap.net f. 51,90 53,15 idb emerg 25,20 abn amro telecom f. 3,04 3,02 idb eur optim. 26,20 abn amro trans eur f. 95,80 95,50 idb eur select 44,00 abn amro umf su aex 43,20 idb global 153,60 achmeaeuroaand-18 17,35 17,55 idb rentsel 37,70 achmeaeuromix-19 23,30 23,45 idb global conv 40,60 achmeaeuromix-20 25,80 25,85 idb real est. eq. 59,50 achmeaeuroobli-7 28,10 28,10 idb world equity 38,70 aldollar bf 45,99 45,80 ing basic materials 31,50 allianz europe f. 2,83 2,85 ing biotechn.f. 13,30 allianz mix f. 4,90 4,91 ing comm.tech.f. 4,89 allianz plus f. 5,68 5,69 ing cont.cl.f.am. 25,45 allianz top f. 3,73 3,74 ing cont.cl.eur.f. 25,50 alpha rente f. 39,63 ing daily consgoods 26,55 alrenta 201,20 201,60 ing duurzaam rend. 13,70 asn aand.fds-3 49,75 50,90 ing emerg.e.e.f. 29,40 asn milieufonds-2 9.75 9,80 ing energy f. 28,80 asn mixfonds 60,70 59,85 ingeurocreditf 5 28,00 asn obligatiefonds 27,65 27,65 ing euro obl f. 32,70 avachm am aand 12,10 12,10 ing euro growth f. 16,30 av achm euro aand 10,50 10,60 ing euro smcapf. 29,15 av achm euro obl 30,85 29,95 ing europe f 18,84 av achm euro mix 20,65 20,75 ing farmacie f. 24,25 av achm ned aand 11,90 11,70 ing financials f. 17,40 axa aand.euro 33,30 33,75 ing japan f. 9,80 axa 5 aand.int. 50,05 50,00 ing geldmarkt f 33,01 axa 1 aand.ned. 67,30 67,35 ing global f. 44,60 axa 2 act beh.n 65,40 65,15 ing global growth f. 14,05 axa 3 port.ned 60,80 60,95 ing high yield obl.f. 28,45 axa fin.sector 37,00 37,05 ing hoog div aandf. 21,75 axa mondiaal beh 18,20 18,25 ing industrials f. 30,40 axa obl.intern. 32,10 32,05 ing int.obl.f. 61,60 axa obl.euro 46,15 45,90 ing int.dep.f 54,20 cap intern. 285,00A ing liric aexlll 54,05 cb achm am aand 11,65 12,05 ing liric dowjones 67,70 cbachm euro aand 12,95 13,55 ing line euro st50 43,80 cb achm euro mix 21,70 21,20 ing liric euro st50 59,00 cb achm euro obl 27,65 27,65 ing liric euro tech 43,10 cb achm ned aand 12,00 12,20 ing liric nasdaq$ 70,00 cb achm wereld 12,55 12,65 ing liric usa 500 61,35 columb. sec. nv 134,00 134,70 ing lux consgoods f. 29,15 corio 31,31 31,32 ing north am f. 17,20 delta lloyd deeln f. 25,90 26,10 ing oblig.f. 15,07 delta lloyd dlr f. 9,65 9,61 ing onr gd.aandf 49,05 delta lloyd donau f. 12,34 12,42 ing protected m-70 21,60 delta lloyd euro f. 6,40 6.48 ing protected m-80 23,30 delta lloyd euro erf. 11,25 11,27 ing protected m-90 25,15 delta lloyd inv. 5,92 5,99 ing telecom services 27,40 delta lloyd jade f. 6,18 6,24 ing utilities f. 28,30 delta lloyd mix f. 9,72 9,75 ing verre oost.f. 23,85 delta lloyd ned f. 5,33 5,38 intereff. jap.aand. 12,42 delta lloyd rente f. 13,19 13,21 intereff. jap.warr. 1,40 dres vpvholl.hav. 32,20 32,40 is himal.f.$ 16,99 dres vpv igm f. 31,18 31,21 jap.convertible.f. 27,87 ducatus 58,25 japan fd c 4,35 eur. ass.tr. 6,25 6,32 lanschot dutch eq.f. 26,30 160,90 21,24 11,80 12,40 13,20 21,45 16,16 28,30 22,05 50,30 17,35 46,30 53,40 7,05 39,85 43,60 10,06 68,20 48,15 23,82 63,60 45,00 69,10 31,75 13,40 4,99 25,45 25,50 26,75 13,80 29.50 28,00 28.00 32,72 16,40 29,15 18,80 24,40 17.75 9,81 33.01 44,80 14,25 28,70 21.76 30.51 61,80 54,20 54,30 68,00 44,00 59,00 43,50 70,00 61,70 29,45 17,50 15,13 49,25 21,60 23,30 25,10 27,70 28,20 24,15 12,42 1,42 17.00A lanschot eur.eq.f. lanschot far e.f. lanschot gl.bond f. lanschot gl.eq.f. lanschot ictf. leveraged cap. nieuwe steen inv. ohra aand.fonds ohra care fonds ohra comm techn f. ohra internet f. ohra med tech f ohra milieutech f. ohra multimedia f. ohra new energy f ohraobl.divfonds ohra onr.g. fonds ohra spaardiv.f. ohra totaal fonds optimix biotech f. optimix europe f. D optimix income f. C optimix mix f. E optimix techn. f. A orange deeln f. orange eur mcap f. orange eur prop f. orange eur smcap f. orange fund orange eur.lar.f. orange largewcap f orange sense f. orange wine fund pacific rim c.f. pan glob conv f postb.aand.f. postb.aex click00/05 postb.amerika.f. postb belegg.f. postb.biotechf. postb.com tech f. postb.doelbeleg-5 postb.doelbeleg-10 postb.doelbeleg-18 postb.duurz.aandf. postb.easy bluef. postb.euro aandf. postb.eur.cont.cl.f. postb.euro obl.f. postb euro sm.capf. postb.farmacie f. postb.fin.wereldf. postb.hoog div aandf. postb.hoogdiv obi f. postb.it fonds postb.internet f. postb.japan c.cf. postb.multimedia f. postb. nederlandf. postb.obli.f postb.opk.landenf. postb.vastgoedf. postb.wereldmf. rente plus fund 1 robeco amerika robeco balanced mix robeco divirente a robeco duurz aand robeco dynamic mix robeco econ recov robeco eurol.aand robeco euro midcap robeco emer.mark. robeco europe robeco eur.obl.div robeco growth mix robeco high yield o robeco holl. bezit robeco hypotheek robeco pacific robeco private eq robeco safe mix robeco solid mix robeco young dyn. robeco zelfs.capital robeco zelfs.c techn robeco zelfs.cons.g 17,35 25,70 59,00 30,85 9.34 165,70 15,50 11.79 14,62 3.84 6,64 19,50 9.85 7,00 6,05 31,20 43,25 22.05 20,65 26,75 79,75 36,90 25,90 10,27 35,90 14,32 12,95 14,73 23,99 6,25 6,22 12,53 100,20 31.64 31,20 46,25 23,81 16,45 33,87 12.65 9,95 26,10 25,35 23,50 16,40 20,35 19,44 25,40 38.06 15,25 18.80 22,05 23,90 23,85 23,50 6,03 24,80 6.35 30,10 23,13 17.80 25,90 24,85 26,30 37.10 43.98 24.11 40,65 33,61 19,38 36.75 50,50 55,85 29,10 24,61 45,48 29.81 19,95 52,15 58,15 74,00 42.76 42,08 10,76 35.99 3,55 38,05 17,31 25,61 58,95 30,63 9,50 165,70 15,60 11,82 14,52 3,92 6,64 19,75 9,75 7.01 6,25 31,40 43.59 22,06 20,70 27,00 79.50A 36,80 25,70 10,68 14,25 13,00 14,77 24,00 6,35 6,17 12.60 100,20 46,74 23.82 16,60 33.83 12,80 10,15 26,20 25,35 23,55 16,50 20,45 19,05 25,40 38,08 15,35 18,70 21,90 24,00 23,85 23,77 6,08 24,80 6,31 30,10 23,20 8,00 37,50 43,93 24,14 40,58 33,55 19,43 37,24 50,60 56.85 28,72 24,63 45,38 29.86 19,71 52,20 58,50 74,00 42,75 42,07 10,77 36,00 3,65 37,83 robeco zelfs.energy robeco zelfs.e-busin robeco zelfs.finan. robeco zelfs.foods agr robeco zelfs.health robeco zelfs.it hardw robeco zelfs.it robeco zelfs.media robeco zelfs.med.bio robeco zelfs.property robeco zelfs.soft&ser robeco zelfs.telecom robeco zelfs.austr. robeco zelfs.brazil. robeco zelfs.canada robeco zelfs.china robeco zelfs.duitsl. robeco zelfs.frankr. robeco zelfs.hongk. robeco zelfs.japan robeco zelfs.mal. robeco zelfs.mexico robeco zelfs.nederl. robeco zelfs.polen robeco zelfs.sing. robeco zelfs.spanje robeco zelfs.usa robeco zelfs.z-afr. robeco zelfs.zwits. rodamco asia rodamco europe rolinco pr sarakreek selected winner f. sns amerika aandf. snsazie aandf. sns duurz aandf. sns eur obl.div.f. sns eur aandelenf. sns eur mixfonds sns eur vastgoedf. sns guldensdiv.f. sns innovisief. sns nederl. aandf. snsoptim geel 17 sns optim oranje 18 snsoptim rood 19 sns sp.plus aandf. sns wereld aandf. t&p resultante f. t&p result.glob.f. transpac.fund triodos groenf triodos meerw.aand.f. triodos meerw.mixf. triodos meerw.obl.f. vastgoed mixfonds vastned off/ind vastned retail vhs onr. goed wereldhave wp stewart h.$

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 6