OPRUIMING 100% LEER VOOR 85% KORTING Laat kinderen spelen FAMILIEBERICHTEN Dagje uit? Dagje Pieterburen! GIRO 1107 OP ONZE WINTER COLLECTIE DE RECHTBANK TE DEN HAAG 5 4- !el Giro 37071 VRIJDAG 9 JANUARI 2OO4 901 Opgave per fax 023 - 5 150 567 Opgave per e-mail: order.zuid@hdc.nl Info per telefoon 023 - 5 150 370 Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Mattheus 11:28. Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken, geven wij kennis dat na een moedig gedragen lijden is overleden mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa AMERIK MARTIN US DE BEST Aam op de leeftijd van 59 jaar. "Tot het laatste toe wilde ik leven, door een sterke wil hiertoe gedreven. Zolang als 't maar kon bij jullie zijn ondanks zoveel verdriet en pijn. Mijn geest nog op volle kracht maar over mijn lichaam had ik geen macht. Blijven jullie in harmonie leven door elkander liefde te geven. LEUNTJE DE BEST-GUIJT GREET en HENK CLAUDIA HENK LINDA 7 januari 2004 Vinkeweg 22 2223 JM Katwijk Gelegenheid tot condoleren op zaterdag 10 januari van 19.00-20.30 uur in het rouw- centrum, Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee. De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 12 januari om 13.30 uur in de Vredeskerk, Voorstraat 35 te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om ca. 14.30 uur op de begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Na afloop is er ook gelegenheid tot condo leren in de zaal van de Vredeskerk. Diegenen die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wjj deze advertentie als zo danig te beschouwen. Lieve opa, Ik heb vannacht een ster zien staan. Dat is mijn opa, die is dood gegaan. Hij zal over mij waken, dat heeft hjj beloofd. En ik? Ik heb mijn opa altijd geloofd! CLAUDIA en HENK Zijn leven moesten wij loslaten, in ons leven houden wij hem vast. Moedig tot het laatste moment, is op 86-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoon vader HERMAN VAN BERKEL Ons rest de herinnering aan de vele gelukkige jaren die we samen hebben gehad. TINIE VAN BERKEL-HUBER ATIE VAN DER STEEN VAN BERKEL KEES VAN DER STEEN ELLEN DERNEE-VAN BERKEL KO DERNEE Leiderdorp, 4 januari 2004 Cor Gordijnsingel 99 2353 GH Leiderdorp De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 9 januari te Leiden. Maar ik vertrouw op U, Here ik zeg: Gij zijt mijn God. Psalm 31:15 In volle zekerheid des geloofs is van ons heen gegaan onze lieve moeder, oma en over-oma CORNELIA CATHARINA BLOEMENDAAL- VAN DER SLEET weduwe van NICOLAAS WILLEM BLOEMENDAAL op de leeftijd van 93 jaar. Sassenheim: AAD BLOEMENDAAL NELV BLOEMENDAAL- VAN DER MAAS NIEK en DITTE SANNE JACK ANDRÉ PIET BLOEMENDAAL INA BLOEMENDAAL- NIEMEUER PETRA en JOHN LAURA STEVEN KARIN en ERIK JULIE TJAKKO NICO BLOEMENDAAL MARJAN BLOEMENDAAL- WESSELING SUDHA en RICHARD BHAWNA Noordwük: MARGRIET VAN DUIN- BLOEMENDAAL AAD VAN DUIN ANDRÉ en ESTHER NOAH NICOLIEN en LARS EMMA Sassenheim, 8 januari 2004 Woonzorgcentrum "De Schutse" Jan van Brabantweg 1 Correspondentieadres A. Bloemendaal Friezenhorst 3 2171 VG Sassenheim Gelegenheid tot condoleren op maandag 12 januari 2004 van 19.00 tot 20.00 uur in het Uitvaartcentrum "Vliem", Jacoba van Beierenlaan 4 te Sassenheim. De dienst van Woord en Gebed, die geleid wordt door Ds. J. C. Fockens, wordt gehou den op dinsdag 13 januari 2004 om 14.00 uur in de Nederlandse Hervormde Kerk, Hoofd straat 217 te Sassenheim, waarna de be grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats bij de Kerk. Tevens is er gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in vermeld uitvaartcentrum. Lief, zorgzaam, bijzonder en eigenwijs Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van onze allerliefste moeder en zuster JULISKA LAKOMY-KRUTS Uuultje" weduwe van MARIAN LAKOMY 24 mei 1935 f 7 januari 2004 RICHARD en SANDRA NICKY en HANS Fam. I. KRUTS Fam. I. EÖTVÖS Fam. J. ANIBA Leiden, 7 januari 2004 Correspondentieadres Bloemstraat 4 2315 HT Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen zondag 11 januari 2004 van 16.00 uur tot 16.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden. De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 13 januari 2004 om 13.00 uur in de aula van begraafplaats "Rhijnhof", Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in restaurant "Het Haagsche Schouw", Haagse Schouwweg 14 te Leiden. Pascal en Bart kennen elkaar door en door Toch weten ze iets niet van elkaar. NIERDONOR JA/NEE weetuhetalvanelkaar nl Q 'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen. Psalm 121 1. Na een kort ziek zün is, door de Here, uit ons midden weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder JACOBA GROEN weduwe van JAN VAN DEN OEVER op de leeftijd van 91 jaar. CORRIE en COR JANY en DIRK JAN en GERDA WIM en BAN A HANS Klein- en achterkleinkinderen Katwijk, 8 januari 2004 Huize "Duinrand", Nolensstraat 2 Correspondentieadres: J. v.d. Oever Rijnmond 17 2225 VL Katwijk Onze moeder en oma ligt opgebaard in de aula van Huize "Duinrand", alwaar gelegen heid zal zijn tot condoleren op zaterdag 10 januari, 's middags van 16.00 tot 1 7.00 uur. De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op maandag 12 januari, 's middags om 14.30 uur in de aula van de begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis omstreeks 15.30 uur aldaar zal plaatsvinden. Rectificatie Diep bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg waarmee hij ons heeft omringd, geven wjj u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa JOHANNES VEEFKIND Joop in de leeftijd van 77 jaar. M. VEEFKIND-L'ECLUSE RIA VAN HOUTEN-VEEFKIND PETER VAN HOUTEN MICHAEL en CHANTAL PETER HANS VEEFKIND ESTHER VEEFKIND- VERSANTVOORT JAN, MAX JANNEKE VAN DER KROGT- VEEFKIND LEO VAN DER KROGT LEON, CHARLOTTE 5 januari 2004 Boshuizerkade 75 2321 TW Leiden Er is gelegenheid om afscheid te'nemen van Joop op zaterdag 10 januari van 16.00 tot 16.30 uur in uitvaartcentrum Monuta-'t Leidse Huys, Grtstraat 1 te Leiden. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op maandag 12 januari om 13.00 uur in de aula van begraafplaats Rhijnhof. Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Aan sluitend zullen we hem naar zijn laatste rust plaats begeleiden. Hierna is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Kom kijken hoe wij zieke zeehonden helpen, zodat we ze sterk en gezond weer in zee kunnen vrijlaten. Ons bezoekerscentrum W is alle dagen van het jaar geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Entree slechts I,- Nu direct helpen kan ook! Giro 8020 zeehondencrèche pieterburen Hoofdstraat 94 A. Pieterburen www.zeehondencreche.nl SOS-Kinderdorpen ...want ieder kind verdient een thuis.. Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs. Vooral degenen die hun ouders hebben verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding. Overal ter wereld. Steunt u ons als donateur? Bel (020] 408 01 90 of kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl SOS-Kinderdorpen GIRO 2280 Stop agressie en geweld. Overal! Steun de Landelijke Stichting en wordt donateur*. Uw maandelijkse bijdrage helpt ons verder bouwen aan een veiligere samenleving. 'Looi zien dol ook u legen agressie en geweld benl... en droog hel speldje. Als dank ontvang! u bij een maandelijkse bijdrage van 5 euro gratis een rood-zwarl lieveheersbeeslspeldje. www.zinloosgeweld.nl GESELECTEERDE TOPMODELLEN ÜV TIJDELIJK ZEER \AN1 l(l KKI l IJK IN DE M Wh I \Nl \UI Havanna 3 zits L3557- in leer 20 ZONDAG 11 JANUARI OPEN Dé specialist in leren zitmeubelen ^■■FlvT Leiderdorp Meubelplein tel: (071)541 63 95 donderdag koopavond www.lederland.nl Haarlemmerstraat 197 2312 OP Leiden Telefoon 071 -5131413 De Griffier van de Rechtbank te Den Haag roept op: MOHAMMED KHALID BEN JELLOUN, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om op 15 januari 2004 te 11.25 uur te verschijnen in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag, teneinde te worden gehoord over een door Mina Bennissaïd ingediend verzoek strekkende tot het vaststellen van voorlopige voorzieningen. Een afschrift van het verzoek schrift, ingeschreven onder nummer 206215/FA RK 03-4977, kan door de opgeroepene worden afgehaald op bovenstaand adres, afdeling Centrale Balie. Als we nu niets doen, f' de kluut zijn thuis kvt I De Westerschelde: leefgebied van de kluut e£| andere kustvogels. Scheepvaart en industrie b dit unieke gebied. Daarom hebben de vogelsDe nodig! Draag bij aan het behoud van een voge Westerschelde. GIRO 65 65 00. |at [v vk ên Vogelbescherming Q( NEDERLAND 1 Telefoon 030-693 77 77 www.vogelbesche^ï d< Ie GELOOFT U DAT HET WEL LOSLOOPT MET ZWERFJONGEREN? Het aantal dak- en thuislozen is, in vijf jaar verdubbeld. Onder herj steeds meer vrouwen, kinderen!' en jongeren. Wij geloven dat dit anders moet. WIJ GELOVEN www.legerdesheils.nl Lb id uri s t IC la De tof aet erÉ ito _do op I lï ge Tij de Als kinderen samen spelen leren ze samenleven. Denk samen met uw kinderen na over waar en hoe zij kunnen spelen. Vraag het gratis SpelenSpel aan bij Jantje Beton!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 4