Surinamer spreekt nu Nederlands GESPREK VAN DE DAG Airbag zit Marssonde in de we De Roy van Zuydewijn is weer advocaten kwijt Zo'n dag... Groene Boekje maakt vanaf 2005 dienst uit vrijdag 9 januari 2004 DAGELIJKS LEVEN Ll£\/E-f2.l>y Wf t- JE. NOU ErMT N «ET "ZO MN(ï ZAMEnH/^NP EGN/ VK<-»OW MENSELIJK De Britse treinrover RONNIE BIGGS is in het ziekenhuis opgenomen na waar schijnlijk te zijn getroffen door een HARTAANVAL. De 74-jarige Biggs zit een gevangenisstraf van dertig jaar uit voor zijn aandeel in de legendarische 'great train robbery' uit 1963. Hij zit weer gevangen sinds hij in 2001 terugkeerde naar Groot-Brittannië, na jaren als voortvluchtige in Brazilië te hebben ge woond. In 1965 was hij uit de gevangenis ontsnapt. De in opspraak geraakte VOOR MALIG ARTS van wijlen Beatle GEORGE HARRISON wil een ge signeerde GITAAR van de artiest verkopen voor een goed doel. De geste is bedoeld om een juridi sche strijd met de nabestaanden van Harrison in de kiem te smo ren. De erfgenamen van de ex- Beatle hebben arts Gilbert Leder man deze week aangeklaagd. De familie Harrison diende een scha devergoeding in van bijna 8 mil joen euro, omdat de man hun ver trouwen zou hebben beschaamd. Lederman behandelde Harrison gedurende drie weken, kort voor diens dood. Hij zou de verzwakte popster hebben gedwongen handtekeningen te zetten voor zijn dochters en de gitaar van zijn zoon te signeren. Ook beschuldi gen de Harrisons Lederman ervan dat hij, tegen de uitdrukkelijke wens van de muzikant in, in een interview over de behandeling vertelde. Harrison kreeg chemo therapie in het universitair zie kenhuis van Staten Island (New York), waar Lederman afdelings hoofd is. George Harrison stierf op 29 november 2001 in Califor- nië, twee weken na zijn vertrek uit New York. De Amerikaanse acteur HARRI SON FORD en de scenarioschrijf ster MELISSA MATHISON heb ben na bijna twintig jaar officieel een punt gezet achter hun huwe lijk. Het paar had in 2000 al aan gekondigd UIT ELKAAR te gaan. De Duitse ELVIS-IMITATOR Shezad Eik meier heeft volgens de Hamburgse ra diozender Oldie 95 het DUURRECORD ZINGEN verbeterd, door 40 uur, acht minuten en twee seconden lang liedjes van Elvis Presley te zingen. Het oude re cord volgens het Guinness Book of World Records stond ook op naam van een Elvis-imitator, de Noor Kjell Elvis. Hij hield het in oktober 2003 een secon de korter vol. Eikmeier, wiens artiesten naam Shelvis luidt, leverde zijn presta tie in de studio van Oldie 95. Hij mocht na elke vier uur een kwartier pauzeren en tussen de liedjes maximaal dertig se conden. Hij zong 75 verschillende lied jes. Na 37 uur begaf zijn stem het. Toch zong hij toen nog drie uur, acht minuten en twee seconden door. Foto: AP De advocaten Britta Böhler en Victor Koppe werken niet meer voor Edwin De Roy van Zuydewijn. Het is de tweede keer dat raadslieden hun re latie met de echtgenoot van prinses Margarita beëindigen. Ingewijden zijn niet verbaasd te zijn over de nieuwe breuk. Met De Roy zou het zeer moeilijk zijn samen te werken, zegt een voormalige zakenrelatie. Edwin wordt omschreven als 'on handelbaar'. De breuk met de raadslieden kwam gisteren aan het licht bij de recht bank in Den Haag. Daar werd het verzoek behandeld dat het paar vorig jaar indiende om een voorlopig ge tuigenverhoor te houden als voorbe reiding op een mogelijke rechtszaak en miljoenenclaim tegen de Staat. Die treedt op namens het koninklijk huis. Margarita en Edwin menen dat uit het verhoor zal blijken dat hun belangen zijn geschaad door leden van de koninklijke familie. Die hebben een bloedhekel aan De Roy van Zuydewijn. Dat zou, aldus het paar, zich hebben vertaald in verlies van werk en opdrachtgevers voor de internetondernemer. Onder druk van het koningshuis zouden bedrijven zijn afgehaakt. Naar eigen zeggen liep De Roy een veelbeloven de loopbaan als 'captain of industry' mis. Ook berichtgeving van de NOS, bij monde van verslaggeefster Maar- tje van Weegen, zou daaraan hebben bijgedragen. Voor het voorlopige verhoor wil het verongelijkte paar behalve Van Weegen, onder anderen ook de prinsen Bemhard sr., Carlos de Bourbon de Parme en zijn zoon Carlos jr. en de directeuren van de AIVD en het Kabinet der Koningin laten opgeroepen. De Staat verzet zich hiertegen. Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers, die de breuk tussen de advocaten en De Roy van Zuydewijn ter sprake bracht, vroeg zich af wat epn moge lijk getuigenverhoor nog voor zin heeft nu Böhler en Koppe niet meer werken voor De Roy van Zuydewijn. Volgens de advocaten had de gewij zigde situatie echter geen invloed op de zaak, waarover de rechtbank zich op 5 februari uitspreekt. Vorig jaar kwam het bij de voorberei ding van de zaak al tot een breuk tussen De Roy van Zuydewijn en de advocaten Peter Nicolaï, Jurjen Pen en Frits Kemp. Beide partijen bewe ren de ander te hebben gedumpt. De drie raadslieden wilden indertijd nog wel verder met Margarita, maar die koos uiteindelijk met haar man voor Böhler en Koppe. Onduidelijk is of prinses Margarita, die gisteren ondanks haar aankondi ging in de rechtszaal te zullen ver schijnen, niet kwam opdagen, alleen met hen zal doorgaan. De advocaten weigerden elk commentaar, gpd De Spirit, hier tijdens een laatste test voor zijn Marsreis, gaat wat later over de rode planeet rijden. In het midden het gedenkteken voor de be manning van de kort geleden verongelukte Challenger. Foto: AFP De eerste expeditie van de Ameri kaanse Marssonde Spirit is uitge steld tot ten minste 14 januari omdat stukken van de airbag, die de sonde bij zijn landing be schermde, in de weg liggen. De Spirit stuiterde in zijn airbag zo'n 25 keer alvorens tot stilstand te komen op Mars. Volgens de NASA stuiterde de Spirit na zijn eerste contact zo'n acht meter hoog. In genieurs van NASA laten de Spirit zelf met zijn robotarm de stukken airbag verwijderen. Mochten ze er niet in slagen de resten weg te werken, dan kan de sonde nog van twee andere 'treeplanken' af rijden. Hiervoor moet de Spirit wel zelf een pirouette uitvoeren om met zijn neus de goede kant op te staan aan het begin van een expeditie. Door het uitstel zal de 6-wielige Spirit drie dagen later dan ge pland van zijn landingsvaartuig de rode planeet oprijden. Verdere vertraging van de missie is echter niet uitgesloten. Hoewel hij dus nog steeds op zijn landingsplat form staat, heeft de sonde al veel werk verricht, waaronder het ma ken van tientallen scherpe foto's van de omgeving waarin hij te rechtgekomen is. In een eerste analyse hebben wetenschap gezegd dat de landingsplek i Gusev-krater waarschijnlijk i de bodem van een primitief drooggevallen meer is, waar< hadden gehoopt. De zoektot van de Spirit naar het geolog bewijs dat Mars ooit 'natter' en dat er levende organisme de planeet bestonden, is daa aanzienlijk moeilijker gewor Binnenkort lanceert NASA v, het moederschip Mars Odys een tweede sonde, de Oppor ty, naar Mars. Die moet op 2 nuari aan de andere kant vai planeet landen. Zo'n dag dat je opstaat, maar niet wakker wordt. Zo'n dag dat je een sloot koffie naar binnen giet, ter wijl je om gezondheidsredenen eigenlijk een kistje si naasappelen uitzon moeten persen. Dat je een hap van een broodje neemt, terwijl je al met je jas staat te sjorren. Zo'n dag dat je tien minuten te laat de deur uit rent en dan bedenkt dat je mobieltje nog binnen ligt. Dat je ondertussen een kwartier te laat bent, als je weer buiten staat. Zo'n dag dat het regent. Zo'n dag is het vandaag. En m'n mascara blijkt ook niet zo waterproof, als de reclame deed beweren. Nog voor ik de straat uit ben, heeft de regen mijn zorgvuldig opgebrachte camou flage make-up, die het tekort aan slaap en vitaminen moet verhullen, omgetoverd tot een impressionistisch schilderij. Bij aankomst is mijn gezicht veranderd in een zo'n vlekkentest-plaatje van de psychiater en wordt ik meteen blik in de spiegel geconfronteerd met een zwartgallige oprisping van een depressief ka raktertrekje. Zo'n dag dat je zit te gapen en uit het raam staart, terwijl om je heen de productie allang op gang is gekomen. Zo'n dag dat je patent hebt op: Wat zeg je?' en even later al niet meer weet of je nou wel of geen antwoord op je vraag hebt gekregen. Zo'n dag dat je blij bent als je weg mag. Alweer door de re gen, fiets ik naar mijn volgende afspraak, die bij aan komst niet door lijkt te gaan. Ik heb dan uiteindelijk wel m'n mobieltje mee, maar de batterij heeft netzo weinig energie als ik en laat het nog voordat er is op genomen, afweten. Dat ik vervolgens voor de zoveelste keer door een hoosbui fiets en zeiknat thuiskom. Jas nat, tas nat, schoenen nat, broek nat. Ik voel me als Ambers billetjes uit de Pamper-reclame. Terwijl mijn zolderkamertje dampt van de uitgehan gen waterzooi, zoek ik naar droge kleren. Goeie broek in de was. Dan maar de casual-look, in de hoop dat ik niemand tegenkom op m'n boodschappenrondje. Als ik buiten kom, lijkt de regen weg te trekken, maar een miezerige variant sijpelt onverstoorbaar door. Zo'n dag dat je in de winkel zelfs even een regenpon cho in overweging neemt. Zo'n dag dat je dus bereid benter als waterproof Teletubby bij te lopen. Zo'n dag dat je dan toch degene tegenkomt, die je altijd hoopt tegen te komen, maar nu even niet. Daar sta ik dan in m'n reservebroek met m'n verwaaide haar, Pierrot ogen en een chagrijnig smoel. Nog voor mijn toch al inactieve hersenen de draadjes hebben verbonden om een goede vluchtsmoes te verzinnen, geeft hij er al één om aan deze pijnlijke confrontatie een einde te ma ken. Zo'n dag dat je het niet eens erg vindt dat ie mand van je afwil. In de supermarkt beland ik in de rij voor de kassa waar het prijsetiket bij een voorganger blijkt te ont breken en afdeling houdbaar die het probleem dient op te lossen wordt vertegenwoordigd door een tergend trage puber met een motivatieprobleempje. Naast mij staat een wagentje volgeladen met een overspannen moeder die niet op het idee lijkt te komen haar hard nekkig dreinende kleuter het zwijgen op te leggen. Ik kijk het irritante kotertje in kwestie streng en kwaad aardig in z'n rood doorlopen oogjes, waardoor hij al leen nog maar harder begint te janken. Zo'n dag dat je de lichtjes voor op je fiets in je andere jaszak hebt laten zitten en op dat kleine stukje naar huis, uiter aard recht in het web van een lichtcontrole rijdt. Zo'n dag. En het ergste van zo'n dag is dat het eigen lijk allemaal mijn eigen schuld is. Er zit dus niets an ders op dan mezelf zo snel mogelijk op non-actief in bed te leggen, met het voornemen om morgen alles anders te doen. Een mooie gedachte in de pauze van de nacht. Jammer alleen dat zulk soort voornemens het daglicht maar slecht verdragen en de volgende ochtend er niet veel meer van over is dan een flitsherinnering als van een droom. Ie dere dag kan ik denken, morgen is er weer een dag en dan zal ik het anders doen. Wat nu als morgen de wereld vergaat? Iedere dag is er ergens op aar de een stukje wereld dat vergaat. Er is een kans dat dat op een dag mijn stukje wereld is. Wat dan? Uitslapen? Pure 9 tijdverspilling. Regen bijzaak. Zou ik ddn pas beseffen hoe gelukkig ik eigenlijk ben, hoe blij met mijn stukje wereld. Na tuurlijk besefik dat nu ook wel, zelfs op zo'n dag als vandaag. Maar dat bete kent niet dat ik de hele dag breed grijn zend alles wat mis gaat, tegenzit of irri teert toe hoef te juichen. Ddt lijkt me pas vermoeiend, zo'n dag... Reageren? reacties_op-colnmn@hotmail.com Suriname is sinds december lid van de Nederlandse Taalunie. Als alles meezit, zal het Groene Boekje van af 2005 ook typisch Surinaamse woorden gaan bevatten. De officië le Nederlandse spellingsregels wor den dan ook daar doorgevoerd. In Paramaribo eet men dus voortaan kousenband, mét n, met rijst. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd drie weken geleden ge wonnen door Oscar Fernald. De 33-jarige winnaar van Surinaamse herkomst had slechts zeven fou ten. Een mooie manier om de toe treding van Suriname tot de Ne derlandse Taalunie te vieren. Nie mand zal er meer aan twijfelen dat Surinamers de Nederlandse taal beheersen. In Suriname worden twintig talen gesproken. In deze jungle van ta len is het Nederlands erg belang rijk. Het is de taal van het onder wijs en het bestuur en het heeft in het openbare leven de rol van 'lin gua franca', een standaardtaal. Maar de toetreding brengt tal van taalkundige problemen met zich mee. Het Nederlands is in Surina me vooral een spreektaal. Het is vaak onduidelijk hoe een woord precies geschreven wordt. Alge mene spellingsregels zijn er niet. De nieuwe spelling uit 1995 is in Suriname niet doorgevoerd om dat het destijds niet bij de Taal unie hoorde. Dat gaat nu dus ver anderen. De samenstellers van de nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal, beter bekend als het Groene Boekje, zullen er hun handen vol aan hebben. Want vanaf 2005 worden in het Groene Boekje ook typisch Surinaamse woorden op genomen. Surinaamse Hagenaar Fred Fitz James, kan binnenpret niet on derdrukken als hij denkt aan de taaldilemma's die de hoeders van het Nederlands zullen tegenko men. „Het Surinaams-Nederlands heeft een heel eigen vocabulaire. Woorden hebben vaak een andere betekenis. Als de Surinamer kweekje zegt, bedoelt hij geen bacteriologisch onderzoek in het laboratorium, maar heeft hij het liefkozend over zijn pleegkind. En de Surinamer pakt een plane als hij naar het vliegveld gaat. Vlieg tuig dus, afgeleid van het Engels. Net als zoveel Surinaams-Neder- landse woorden. Een mes is kne- vi. Of schrijf je het als knefi?" Het wordt nog een lastige klus om tot één algemene spelling van Suri- naams-Nederlandse woorden te komen. Toch is dat wel de bedoe ling van de Taalunie. „We zullen aangeven hoe woor den die typisch zijn voor de taal in Suriname, moeten worden ge speld", zegt algemeen secretaris Koen Jaspaert van de Taalunie. Alleen, welke woorden halen het Groene Boekje? En komt het er niet op neer dat Suriname bepaal de woorden zal moeten opgeven? Jaspaert: „We gaan niet zeggen dat bepaalde woorden correct of In Suriname lezen kinderen op school in achterhaalde Nederlandse boekjes die van ellende uit elkaar vallen. Dat moet veranderen want anders is toetreding alleen van symbolische betekenis. Inzet: Oscar Fernald won drie weken geleden het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Foto's: ANP niet correct zijn. Het gaat ons om de spelling. Suriname hoeft beslist geen woorden op te geven." Dat toetreding van Suriname tot de Taalunie lijkt gezien het kolo niale verleden voor de hand te lig gen. Toch zijn er jaren van bakke leien aan voorafgegaan voordat de Surinaamse minister van on derwijs en volksontwikkeling San- driman en voorzitter Van der Laan van de Taalunie op 12 de cember in Brussel de overeen komst tekenden. Feitelijk is het al sinds de oprichting van de Taal unie in 1980 onderwerp van dis cussie. Fitz James: „Juist door het verle den dat Suriname en Nederland delen, lag de toetreding gecompli ceerd. Er zijn ook veel Surina mers die ervoor hebben gepleit om het Engels tot algemene taal uit te roepen. „Daar is veel voor te zeggen want de Engelse invloed in Suriname is groot en het Engels heeft natuurlijk een veel groter af zetgebied." Dat het uiteindelijk toch Nederlands is geworden, vindt Fitz James prima. „Ik ben Voorstander van de toetreding, maar niet tegen elke prijs. Surina me moet zijn eigen culturele identiteit kunnen behouden." Als oprichter van Makandra Gru- po, een stichting die veel uitwisse lingsprojecten met Suriname or ganiseert, is Fitz James daar ge voelig voor. „We doen veel aan proza en poëzie. Dan zie je goed dat Surinamers anders met hun taal omgaan dan Nederlanders. Taal is in Suriname toch vooral gevoel. En dat moet niet worden platgewalst door formele Neder landse spellingsregels." Hij vraagt zich ook af hoe de Taal unie deze operatie in het Suri naamse onderwijs gaat klaren. „In Suriname lezen kinderen op school in Nederlandse boekjes die van ellende uit elkaar vallen. Ook de leerboeken met spelling en grammatica zijn van ver vóór 1995. Het wordt een kostbare operatie om dat allemaal te veran deren. Maar het zal wel moeten want anders is de toetreding al leen van symbolische betekei Wat de officiële invoering vai Nederlands in Suriname gaat ten, kan de Taalunie nog niet overzien. Het is ook niet zo d nog niets is gebeurd. De unie heeft bijvoorbeeld al projecte opgezet met het Instituut vot Opleiding van Leraren en de naamse Vereniging van Neer dici. En de Taalunie zal Surin steunen bij het uitbrengen va nieuwe woordenboeken, eert ten en digitale bestanden. Maar niet alleen het Nederlai ook het Sranan Tongo kan in name wel een steuntje gebru Dat is de meest gesproken in heemse taal, die ook wel neg< Engels wordt genoemd, en ee van de symbolen is gewordei de Surinaamse eenheid na d< afhankelijkheid van 1975. Ma het onderwijs in het Sranan 1 go staat nog in de kinderschc nen. Pas in 1985 is een officii spelling geïntroduceerd. Fred Fitz James: „Het Sranan van grote culturele betekenis Suriname omdat het rechtstr terugvoert naar ons Afrikaan: slavenverleden. Deze taal vei minstens zovpel aandacht en middelen als het Nederlands Floor de Booys Verwarring Patatje oorlog, duivenmelker en koffie verkeerd zijn typi sche Nederlandse uitdrukkin gen, die als je ze voor het eerst hoort, verwarring kun nen zaaien over de aard van het product of de handeling. Suriname kent ook uitdruk kingen die zonder uitleg door de Nederlander verkeerd be grepen zullen worden. Een aantal voorbeelden: PUFFEN - Surinaamse bete kenis: scheten/winden laten. Nederlandse betekenis: zwe ten of naai' adem snakken. BOK - Surinaams: straf, te rechtwijzing of standje. Ne derlands: mannetjesgeit. DOKKEN - Surinaams: weg duiken, verschuilen. Neder lands: betalen, geld uitgeven. HANDLANGER - Surinaams: hulpje in de bouw. Neder lands: medeplichtige. KRAKEN - Surinaams: aan moedigen, toejuichen, Ne derlands: illegaal bezetten, breken. FLAT - Surinaams: vrijstaan de laagbouwwoning. Neder lands: een gebouw met meer dere verdiepingen. KWEEKJE - Surinaams: pleegkind. Nederlands: labo ratoriumonderzoek met bac teriën.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 2