'Ik snap er nog veel te weinig van' SPORT Leidse schermers in Nederlands team Blauw-Zwart: norm€ en waarden uitstralei Schaker Jan Smeets uit Oegstgeest is op weg naar de grootmeestertitel Nieuwe operatie Polma HOC 992 vrijdag 9 januari 2004 door Willem Spierdijk oegstgeest - Jan Smeets (18) uit Oegstgeest is al sinds zijn zesde jaar een schaaktalent. De laatste tijd lijkt de schaker stevige stap pen op weg naar de Nederlandse top te zetten. In december boek te hij in Groningen zijn tweede grootmeesterresultaat. Ook het derde (noodzakelijk om ook de bijbehorende titel te krijgen) komt er eens aan. „Als je het twee keer kan, moet het toch ook een derde keer lukken", stelt de Oegstgeestenaar vast. Hij moet lachen om zijn stellig heid. „Er zit toch wel wat in, in deze redenering?" Zoals zoveel Leids schaaktalent komt Jan Smeets voort uit de club Óp Eigen Wieken uit de Leidse Merenwijk. Hij won vrij wel alle jeugdtitels en wordt met Daniël Stellwagen tot de grootste talenten van Neder land gerekend. Afgelopen zo mer werd hij vijfde op het we reldkampioenschap voor de jeugd. De laatste tijd gaat het weer goed met schaken, vindt de Oegstgeestenaar. „Ik heb ook een periode gehad dat het min der ging, van mijn veertiende tot zestiende ben ik niet voor ruit gegaan, pc heb daar geen verklaring voor. Ik heb wel het idee dat ik van schaken meer snap dan drie jaar geleden, maar aan de andere kant snap ik er nog veel te weinig van. Dat gevoel wordt ook steeds erger." Smeets werkt aan de verbete ring van zijn strategisch inzicht. „Mijn sterke punt was altijd tactiek, het doorrekenen van stellingen. Strategisch was ik minder, maar ik merk dat dat beter wordt. Mijn openingsken nis is nog een zwak punt, daar aan moet ik hard werken." Twintig jaar, twee grootmees terresultaten op zak, dan gloort er een loopbaan als beroeps schaker. „Óver de vraag of ik van schaken mijn beroep moest maken heb ik nooit serieus na gedacht totdat ik veertien, vijf tien was. Ik vond het leuk om te doen. Als je wat ouder wordt, ga je daarover nadenken. Ik ben er nog niet uit of ik prof wil worden, je moet dan goed zijn lisse - Ralph Polman heeft woensdag opnieuw een zware hartoperatie ondergaan. Twee maanden geleden onderging de verdediger van hoofdklas ser FC Lisse voor het eerst een ingreep. Polman is van de be ademing af en maakt het naar omstandigheden goed. Bij de voetballer was een ver wijde aorta geconstateerd. Met behulp van een buis werd het belangrijkste bloedvat steld. Polman herstelde vankelijk goed, maar eind cember kreeg hij last van bacteriële infectie en vei hij bloed. Een tweede operatie daardoor onvermijdelijk, artsen plaatsten een nie buis en veringen ook Poln hartklep, wat de vorige i niet nodig was. 'Goed initiatief van de KNVB' wil je ervan bestaan. En boven dien vraag ik me af of ik dat mijn hele leven leuk blijf vin den." Voorlopig combineert Smeets (ELO-rating 2.505, rond de 500 op de wereldranglijst) het scha ken met een rechtenstudie in Leiden. „Ik twijfelde tussen economie, bedrijfskunde en rechten. Het is het laatste ge worden, ook omdat je dat in Leiden kunt doen." Het op brengen van voldoende con centratie op de rechtenstudie valt niet mee. Eén van de twee afgelegde tentamens haalde hij op het nippertje. ,Als ik 's och tends achter mijn bureau ga zit ten, moet ik kiezen tussen de schaakstudie of rechten. De keus valt nogal eens op het schaken. Daarvan zie ik ook meteen resultaat. Als ik nu een opening bestudeer, weet ik dat ik er volgende week op het Chorus-toemooi al iets aan heb." Hoewel zijn leven voor een groot deel uit schaken bestaat, wil hij niet als 'prof worden be titeld. „Ik studeer erbij. Ik vind het wel belangrijk om mijn stu diepunten te halen. Ik kan de gok om schaakprof te worden nog niet nemen, je weet nooit of dat lukt." Van een gestructureerd plan om Smeets naar de top te lei den is geen sprake. Dan eens is er een training van Timman, dan eens van Seirawan of Ljubojevic, dan bezoekt de schaker weer eens een cluba vond van LSG. „In Rusland heb je wel een echte opleiding. Al jong volgen talenten een dage lijkse opleiding. Daar heb je ook grootmeesters van dertien jaar oud. Ik weet niet of dat in Ne derland zou werken. Bovendien heeft de bond het geld niet." Competitie speelt Smeets voor het Hilversumse HSG, een van de topclubs in Nederland. Daarvoor speelde hij in Leiden, bij LSG. „De overstap heb ik ge maakt omdat ik bij HSG een vergoeding ontvang. Bovendien krijg ik daar ook trainingen." Naast de training bij zijn club, wordt hij ook bijgestaan door Jan Timman. „Dat zijn eigenlijk geen echte trainingen. Met Da- Jan Smeets: „Ik heb wel het idee dat ik van schaken meer snap dan driejaar geleden, maar aan de andere kant snap ik er nog veel te weinig van." Foto: Hielco Kuipers niël Stellwagen komen we bij elkaar en we bekijken onze par tijen en ook die van anderen." Tijdens het Chorus-toemooi speelt Smeets in de C-groep. Hij wil in Wijk aan Zee in elk geval de beste Nederlander worden. Dat zou betekenen, dat hij volgend jaar in de B- groep mag uitkomen. Een der de grootmeesterresultaat komt er de komende dagen niet, zo schat hij. „Er doen sterke spe lers mee, je moet veel punten halen. Ik zie het nog niet ge beuren." wassenaar- De discussie over normen en waarden wint ook in het voetbal terrein.Om wan toestanden op en rond de vel den uit te bannen stimuleert de KNVB clubs om een apart sta tuut over waarden en normen op te stellen. Het Wassenaarse Blauw-Zwart is één van de eer ste verenigingen in de regio die daaraan gehoor geeft. Erelid Henk Goulooze zit een speciale commissie voor die het statuut vorm moet geven. Bij Blauw-Zwart is zelden iets aan de hand wat niet door de beugel kan. Waarom dan toch zo'n statuut? „Het gaat niet alleen om wat er op het veld gebeurt. Hoe gaan we om met het anti-rookbeleid? Hoe houden we met zijn allen de kleedkamers schoon? Dat soort zaken. Van een statuut over normen en waarden pro beren we een 'huiselijke verta ling' te maken. Dat is ook fijner voor vrijwilligers. Niets zo ver velend als hun werk door slor digheden van anderen teniet wordt gedaan, zoals het schoonmaken van kleedka mers. Het is niet erg als ieder een zich daarvan nog eens een keer extra bewust wordt. Per se nodig was het bij Blauw-Zwart niet, maar het is een goed initi atief van de KNVB waaraan wij gehoor willen geven. Gedragsregels komen toch al voort uit de statuten er huishoudelijk reglement een vereniging. Is er dar een extra statuut nodig? „Een huishoudelijk regie hebben wij niet en statutei zig je niet één, twee, drie statuut over waarden en men is in feite een reeks va dragsregels die iets verfij zijn en iets meer op de pri gericht dan een huishoui reglement. Het wordt ook dikke pil, maar hooguit paar velletjes." Zelfs al gedragen alle Bli Zwarters zich voorbeeldig te doen als tegenstandei bezoekers juist een gebrel waarden en normen aai dag leggen? „Eerst moeten we ervoor gen dat het beleid inder door de hele vereniging v gedragen. Als het goed is, n iedere bezoeker dat aan de straling van de club. Ik geel 'uitstraling' klinkt een bj soft, maar verder dan hel stellen van een statuut kul we niet gaan. Als mensenj zwaar misdragen blijf je opties zitten zoals de politi schakelen of iemand de gang tot het complex on gen. Toch geloof ik wel da straling werkt. Als bezo bijvoorbeeld zien hoe sc de kleedkamers zijn dan b ze dat wellicht op een idee. SPORT SPEL BILJARTEN Door een 4-2 overwinning in een streek- duel met De Engel/Van der Aart (Lisse) houdt De Sport/Music Mining uit Wete- ringbrug aansluiting met de top in de na tionale kadercompetitie. Cas Juffermans redde de Lissese eer met een winstpartij in vijftien beurten. Louis Opstal en André van der Aart verloren hun partij ondanks een goede start. Stand aan kop: 1. Concordia 13-19; 2. H- team 13-19; 3. De Sport/Music Mining 14- 19; 4. WBD 13-16; 5. De Maasstad 13-14; 6. De Engel/V.d. Aart 13-14. BOWLING Paula van Hemert (bowlingvereniging Lei den) heeft op de vijfde speeldag van de na tionale vrouwen-trioleague eredivisie met haar team BVUV Intermodulair een opmer kelijke opmars gemaakt. Het trio steeg van de middenmoot naar de gedeelde kopposi tie. Alle zeven competitiewedstrijden wer den gewonnen. Van Hemert gooide over zeven games 1.384 pins en dat is een ge middelde van 198. Teamgenoten Bettina Lund en Angela Bevaart gooiden een ge middelde van respectievelijk 203 en 209. Stand aan kop: 1. De Hofstede 42 pinfall 20.783; 2. BVUV Intermodulair 42 pinfall 20.600; 3. Bowling Company Musis 42 pin fall 20.508; 4. Bistro Merlijn 40 pinfall 20.663. BC Crash (Leiden) heeft zich door een zege op BC Ingooi geplaatst voor de laatste 24 teams van de hoofdklasse bekercompetitie. In de strijd om de Elffersbeker gaat alleen streekgenoot BC De Wasbeek een ronde verder. DARTS Het dartsteam Jambessies gaat na elf speel ronden afgetekend aan de leiding in de re gionale eerste klasse A. In de parallelklasse 1B heeft het team van de Vierkant 2 goede papieren om te promoveren naar de regio nale eredivisie, waar de teams van Respons en Sakkiemoto's de degradatieplaatsen in nemen. De jeugdteams van Leiderdorp en lands kampioen Katwijk (tot 20 jaar) zijn onver- SPORTAGENDA wacht gedegradeerd uit de landelijke mees terklasse. Leiderdorp won zijn wedstrijd in slotronde weliswaar met 2,5-1,5 van Dq Eenhoorn, maar kwam evenals Katwijk, dat gelijkspeelde tegen Middelburg, een half bordpunt tekort voor handhaving. Het on verwachte verlies van Katwijks topbordspe- ler Jeffrey van Vliet bleek fataal. Eindstand: 1. Bobby Fischer 13-25; 2. HMC Calder 13-19; 3. Amstelveen 12-19; 12. Lei derdorp 6-11,5; 13. Katwijk 6-11,5 14. Schaakmaat 5-14,5. 15. Middelburg 4-12; 16. Eenhoorn 3-11,5. Ronald Blok heeft - na een korte winterstop - de twaalfde ronde van het open kampi oenschap van Warmond gewonnen. Blok versloeg in de halve finale ranglijstaanvoer der Florian Moederscheim. Ook in de finale tegen Nico Seisveld bleek hij oppermach tig, door met een break van 45 in de tweede frame de wedstrijd naar zich toe te trekken. De prijs voor de hoogste break ging naar Daan Hoekstra met 81. Martin Zevenhoven won de verliezerronde. Stand aan kop: 1. Moederscheim 112; 2. Zevenhoven 108; 3. Blok 98; 4. Leon Ale- wijnse 92; 5. Hoekstra 79. leiden - De Leidse schermers Carlo Rutjes (26) en Sander Beekman (25) zijn opgeno men in de Nederlandse degenschermploeg. Zij komen volgende week aan de start van een wereldbekerwedstrijd in het Duitse Taubersbisschofsheim. Het uit drie man geformeerde Nederlands team, veertiende op de wereldranglijst, staat onder leiding van maitre Robb van Winden die ook trai ner is bij de Leidse universitaire scherm- club waarvan Rutjes en Beekman lid zijn. Op het evenement in Duitsland, dat is op genomen in de olympische kwalificatiepro cedure, volgtin het voorjaar nog een reeks internationale toernooien. Volgens Winden zijn de kansen van het Nederl team om Athene te bereiken klein. we moeten door goede prestaties het *NSF ervan overtuigen, dat we op de j weg zijn voor de Spelen in 2008", aldu: Winden. VOETBAL Zaterdag Oefenvoetbal (14.30): Rijnsburgse Boys - Sparta, FC Lisse - Zevenho ven, Noordwijk-DOTO. Piet Boot Bokaal (16.00): Leidsche Boys - FC Rijnland, GHC - Rooden- burg (18.00) RCL minitoernooi (13.30): Ter Leede, FC Lisse combinatie en Voorschoten '97 Zondag Oefenvoetbal: Meerburg - Leidsche Boys, Alkmania - Stompwijk '92 VROUWENVOETBAL (10.00) Vierde divisie 2: Van Zijderveld 5 - Flair 2; 4: Shuttlewoude - Conser- vatrix/Velo 5 (za 13.15); ZIGQ- BC Voorburg (10.00); Vliegende Shutt le - Spotvogels (10.00) BASKETBAL Zaterdag Beker (14.30): Ter Leede - Berg huizen Eerste klasse: Wartburgia - FC Lis- ATLETIEK Zondag Egmond aan Zee: Egmond-Pier-Pier Loop 3-7-21 km Leiden: Road Runnersloop (10.30) BADMINTON Derde divisie 6: BC Weesp - Flair (za 13.00); 7: Veglo - DKC (vr 20.00), Conservatrix/Velo 4 - ZIGO (za 14.00); BC Lisse - Castellum Promotiedivisie: MSV - Attacus (zo 16.00) Eerste divisie: BS Leiden - EBBC 2 (za 20.00) GYMNASTIEK Woerden: LOS-wedstrijden (za) HANDBAL Zondag Hoofdklasse: DES'72 - Rijnstreek (14.30) Regioklasse: EHC - Saturnus (14.30) Vrouwen Hoofdklasse: Foreholte - Bevo (13.30) Tweede klasse: Concordia - Satur nus (16.20) KORFBAL Zaterdag Overgangsklasse B: Vriendenschaar (H)-TOP (17.00) Eerste klasse F: Pernix - Swift (M) (17.00); G: Tempo-Tweemaal Zes (19.30); H: Sporting Trigon - PSV (zo. 15.25) Tweede klasse E: Kios - Fiks (19.00); F: Roda - De Danaïden (zo 16.15) Derde klasse B: VEO - Madjoe (20.10), Velocitas-Valto (17.50); D: Fluks - KZ Leiden (18.05), Crescendo - GKV (H) (zo 14.15) HOCKEY Vrouwen, zaal De Bloemerd (zaterdag): Rijswijk - LOHC (18.30) en Alecto - LOHC (19.50) JUDO Ereklasse (14.30): DIOK - Bekaro Eerste klasse (14.30): The Bassets -HRC2 TAFELTENNIS Ereklasse: Scylla - Westa (17.00), FVT-De Treffers (15.00) VOLLEYBAL Utrecht: Sportcentrum Galgewaard N K voor teams (za 9.30) Wijk aan Zee: Corus Schaaktoernooi (vanaf zaterdag) SCHAATSEN Den Haag: Marathonschaatsen Pe tervan Vliet Cup (vr) Heerenveen: EK allround (vr-za-zo 12.00) Amsterdam: Essent marathon (za 19.30) Leeuwarden: Friesland Cup short- Zaterdag Tweede divisie: Leython - Croonen- burg (14.00) Derde divisie: Ptoyos -Aspasia (15.30) Vrouwen Tweede divisie: VCC '92 - Gemini/ Kangeroes (17.00) WIELRENNEN Egmond aan Zee: Strandrace Eg- mond-Pier-Egmond (za 12.15) Heerlen: NK cyclocross (za-zo) Voorschoten: Winterkringkampioen- schap (za-zo) Naam: Ril ana Erades. Sport en club: Darts bij buurthuis Kratong in Oegst geest. Geboren: 04-11-1984 te: Lei den. Woonplaats: Leiden. Broers/zussen: Een zus die ook wel eens een pijltje gooit, maar haar sport is buikdansen. Opleiding: 'Helpend welzijn' bij het ROC. Partner: Een vriend, die ook darts speelt. Lengte: 1,83, best lang dus. Hoe lang speel je darts: Pas achttien maanden. Ik kwam een keer kijken in het buurt huis en ik kreeg een paar pijlen in mijn handen gedrukt. 'Doe maai- even mee'. Vervolgens zei iedereen dat ik talent had en moest doorgaan. Mijn team komt uit in de eerste divisie en daarin ben ik nog geen andere vrouw tegengekomen. Links/rechtshandig: Rechts Sterke punt: Ik kan elk vak op het bord ongeveer evengoed raken. Zwakke punt: De dubbels gaan soms moeilijk, dan zit ik in en dipje. Hoogtepunt: Ik werd vorig jaar tweede van Nederland bij de jeugd. Later, bij een groot toer nooi in Zutphen, versloeg ik Mieke de Boer bijna. Dieptepunt: Een paar weken geleden in Eindhoven voelde ik me goed en ik gooide ook goed, maar toch verloor ik van een concurrente met 3-2. Ba len. Hekel aan: Langzame gooiers, al probeer ik me daaraan niet te storen en mijn eigen spel te spelen. Favoriete darter: 'Barney'. Tij dens grote toernooien praat ik wel eens met hem en ik vind hem sympathiek. Hij wordt vaak voor arrogant versleten, maar dat is hij niet. Soms vraagt hij of hij even vijf minu ten tot zichzelf mag komen en dan krijgt hij allerlei verwijten naar zijn hoofd. Onterecht. val alcoholvrij. Huisdieren: Drie honden: t Jack Russels en een Maltei j Leeuwtje. Vakantieland: Brabant. Politiek: Niet echt. Darts op tv: Als ik de kans 13 kijk ik. Dit is de tijd van jaar. Vrouwendarts: De organise kan beter, zowel nationaal g internationaal. Bij het Lake; e toernooi dat nu in Engel wordt gespeeld, strijden vrouwen om 4.000 pond, mannen om 50.000 pond. verschil mag wel wat klei i Ook het aantal vrouwen mag meedoen moet omh< Dezelfde verschillen maal ook bij de grote toemooiei j Nederland mee. Foto: Taco van der Eb UIT DE DEKKING Dartsmode: Ik heb een eigen dartsshirt laten drukken: blauw met geel en een eigen ontwerp erop. Ik hoop dat het voor 15 februari klaar is, want dan be gint het open Nederlands kam pioenschap. Hobby's: Tennissen op de camping in Tilburg. Ik heb elf jaar aan waterpolo gedaan bij Vïvax. Krant/tijdschrift: Darts4you en mijn eigen site: www.peb- blesdart.nl Eten: Zuurkool. Drinken: Een maltje. In elk ge- Raymond van Barneveld Phil Taylor: Ik ben voor Barneveld. Hij is serieuzer hij is een landgenoot. Ik d h dat hij de onderlinge confi e tatie nog zou winnen ook. Trainingsuurtjes: Ik ben er g ke dag toch wel en uurtje of ven mee bezig. Reacties: Volop, zeker nada ei een foto van me in het tn schrift darts4you had gestailj Mannelijke tegenstanders de competitie gaan er vaa&d gemakkelijk vanuit dat ze me winnen. De vrouwen dii op toernooien ontmoet, juist weer vaak te nerveus. L Nine-darts: Eén keer kwan 11 behoorlijk dichtbij. Na n eerste 180 gooide ik in de tw de beurt nog twee keer in 11 tripple-twintig. Daarna m r ik. ili Toekomst persoonlijk: ft ie; droom is om aan De Lakes do mee te doen. Ik sta vijftieiN\ op de nationale ranglijst. I re kan beter, want ik was bij ti n ranking-evenementen 1 re beetje ziek. Ik ga naar de oj es Belgische en de open NedVe landse kampioenschappen gsi de hoop daar ook punten V te de internationale ranking halen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 14