Aangenaam, Manfred Derman Hoogmadese acteur Manfred de Graaf met 'Zeg 'ns AAA' terug op het toneel ZATERDAG 8 NOVEMBER Manfred de Graaf: „Het is de nazi's niet gelukt de naam Derman uit te roeien." Foto: Mark Lamers Hij is weer helemaal terug in de schijnwerpers. Met het toneelstuk Zeg 'ns AAA trekken hij en zijn me despelers avond aan avond volle schouwburgen in het land. Oude tijden herleven. Acteur Manfred de Graaf (65) ziet het als een bekro ning op zijn vijftig jaar durende to neelcarrière. Die loopbaan ging niet helemaal over rozen. Soms be dankte hij voor een rol om een reis te kunnen ondernemen naar Roe menië of Israël op zoek naar fami lie van vaders kant. Die zoektocht resulteerde een paar maanden ge leden in een naamsverandering. Manfred de Graaf gaat sindsdien door het leven als Manfred Der man. Voor het eerst vertelt hij waarom. door Theo de With J amilie Derman' meldt het naam- bordje op het voormalige school- gebouwtje in Hoogmade. Met te vredenheid heeft Manfred de Graaf het op de muur geschroefd. Hij heeft jarenlang voor deze naamswijziging gestreden. De Neder landse wet voorzag niet in zijn uitzonderlijke situatie. De acteur was er echter op gebrand dat zijn dochter Fien (8) een andere achter naam kreeg, de naam van zijn vader. Hij heeft zijn vader weliswaar nooit gekend, maar krijgt op deze manier toch genoegdoe ning. Het is de nazi's niet gelukt de naam Derman uit te roeien. De aanleiding voor het interview is de terug keer op de planken met Zeg 'nsAAA. De to neelversie van een van de populairste tv-se- ries ooit is een ongekend succes. Het publiek ligt onder de stoelen als Carry Tefsen binnen een paar minuten de telefoon opneemt. „Met de assistente van dokter Van der Ploe- oe-oeg", tettert ze als huishoudster Mien Dobbelsteen in de hoorn. Manfred de Graaf vertolkte tussen 1980 en 1993 de rol van dokter Lansberg, de beminnelijke chirurg met wie huisarts Lydie van der Ploeg samen woont. En nu dus weer. „Heerlijk om te doen. Iedereen is enthousiast. Ik heb nog niemand gehoord die het vroeger op tv leu ker vond." Het gesprek gaat binnen mum van tijd niet meer over Zeg 'nsAAA, maar over zijn per soonlijke verleden. „Weinig mensen zijn nog op de hoogte van de naamswijziging", ver telt de Hoogmadenaar. „Alleen familie en vrienden. Ik heb het angstvallig uit 'de bla den' proberen te houden. Maar ja, mijn dochter zit in Leiderdorp op school. Je houdt het toch niet stil. Dat hoeft ook niet. Ik ben er hartstikke blij mee. Nu alles in kan nen en kruiken is, wil ik wel met mijn ver haal naar buiten treden." Manfred is de in 1938 verwekte zoon van een Roemeense vader en een Nederlandse moe der. Zij leerden elkaar kennen in Parijs. Zijn vader werkte daar als diplomaat en zijn moeder studeerde aan de universiteit van Sorbonne. Hun prille geluk werd wreed ver stoord. Hitier kwam aan de macht en sloeg zijn klauwen uit in Europa. De diplomaat Manfred Derman was joods en werd meteen teruggeroepen naar zijn vaderland. Zijn zwangere geliefde reisde spoorslags terug naar Amsterdam. „Er ontstond een uitzicht loze situatie, want zo'n afstand viel in die tijd niet te overbruggen." Zijn vader overleed toen Manfred vier jaar oud was. Hij is in 1943 door de SS doodge schoten. Zijn zoon had hij toen nog nooit gezien. „Mijn moeder trouwde uit lijfsbe houd met meneer De Graaf. Hij heeft haar kind geëcht. Dat was een nobele daad en ik ging sindsdien door het leven als Manfred de Graaf. Na de oorlog is mijn moeder met een weer van hem gescheiden. Op mijn elfde heb ik het ware verhaal over mijn afkomst gehoord. Ja, dat was heel ingrijpend." Op zijn 22ste begint Manfred de Graaf aan een zoektocht die jaren zal duren. Frankrijk, Roemenië, Rusland, Israël en de Verenigde Staten worden door hem bezocht. Het blijft niet zonder resultaat. Op 300 kilometer van Kiev vindt hij het ouderlijk huis van zijn va der. „Er woonden acht Russische gezinnen in, maar ik heb er één nacht mogen slapen. Dat was een heel bijzondere ervaring. Via een vriend van mijn vader hoorde ik dat er wellicht nog een zus van hem in leven was. Zij zou aan de nazi's ontkomen zijn. Dat gaf weer nieuwe moed. Die zoektocht heeft on miskenbaar mijn carrière beïnvloed. Ik heb lange tijd bij de Haagse Comedie gespeeld met grootheden als Ko van Dijk en Paul Steenbergen. Toch liet ik soms een rol schie ten om op reis te kunnen gaan. Ik had die onrust in mijn lijf." Tante Overal laat hij zijn naam en telefoonnum mer achter. Ook dat werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Op wintersport krijgt de acteur in 1977 een telefoontje. „De zus van mijn va der was gelokaliseerd. Ze was op reces in Is raël en hoorde dat Manfred Derman naar haai' op zoek was. 'Dat kan niet', was haar reactie. 'Mijn broer is dood.' Ze bleek dus nog een neefje te hebben en ik een tante. Ik ben halsoverkop naar Israël afgereisd. Voor mijn tante was het een enorme schok. Ze wist überhaupt niet van mijn bestaan. Te genover mij was mijn moeder altijd heel ge sloten over mijn vader. Zij is eigenlijk nooit over dit drama heen gekomen. Mijn tante kon me eindelijk vertellen wat voor man mijn vader is geweest. Je hebt geen idee hoe gelukkig ik was met mijn 'kersverse' tante. Ze is inmiddels tachtig jaar oud en woont weer in Israël. Ik zie haai' met enige regel maat. Maar ondanks mijn joodse bloed heb ik bij Israël nooit het gevoel gehad dat het voor mij het beloofde land was." Wel gaat Manfred de Graaf na deze ontdek king een nieuwe fase in; die van de naams verandering. Door de ontmoeting met zijn tante wordt het verlangen de naam Derman te dragen nog groter. „Ik heb welgeteld vijf tien pogingen ondernomen en telkens werd mijn verzoek afgewezen. Mijn vader is nooit in Nederland geweest en de naam Derman bestaat hier niet. Daarom voorzag de Neder landse wetgeving hier niet in. Als je Poepjes heet, kun je dat moeiteloos in De Vries ver anderen. Wat ik wilde - de naam van mijn echte vader - was niet toegestaan. Toen ik op mijn 57ste zelfvader werd, heb ik het project weer opgepakt. Ik wilde gewoon niet dat mijn kind de naam van mijn stiefvader droeg." Dankzij bemiddeling van de Stichting 40-45 krijgt hij eindelijk voor elkaar dat de minister van justitie zijn verzoek inwilligt. Hij be schouwt het echt als een overwinning. „Het is de nazi's toch niet gelukt de naam Der man te laten verdwijnen." Artiestennaam Sinds enkele maanden gaat de Hoogmade naar door het leven als Manfred Derman. In de privésfeer dan. Op het affiche van Zeg 'ns AAA staat nog altijd Manfred de Graaf. „Ik wilde het publiek er niet mee vermoeien. Het is in de eerste plaats een familiekwestie. Bovendien zijn er zoveel artiesten die er een andere naam op nahouden dan hun eigen lijke. Manfred de Graaf is nu van mijn echte naam mijn artiestennaam geworden." Toevalligerwijs viel de naamsverandering sa men met het moment dat hij weer volop in de publiciteit kwam dankzij de doorstart van Zeg 'nsAAA. De acteur had de laatste jaren bewust de luwte opgezocht. Niet dat hij zijn tijd vissend aan de Does doorbracht. Hij was een aantal jaren directeur van een commer ciële tv-zender in Twente en trok als project leider de nieuwbouw van de schouwburg van Rijswijk uit het slop. Over vier maanden staat hij zelf op het podium van dat theater. Niet meer als man die touwtjes in handen heeft, maar als de immer goed gemutste dokter Lansberg. Met collega's als Carry Tef sen, Sjoukje Hooymaayer en Hans Cornelis- sen („de initiatiefnemer van dit hele pro ject") reist hij deze maanden langs zestig schouwburgen, van Middelburg tot Gronin gen. Volgende week bespeelt het gezelschap drie avonden de Leidse Schouwburg. „Het decor past maar net op het podium. We spelen op een grote draaischijf. Daardoor kunnen wij letterlijk van de ene scène in de andere lo pen. Als Mien van de kamer naar de keuken loopt, draait de schijf mee. Het is daardoor net als op tv." Huishoudster Mien Dobbelsteen is onmis kenbaar de spil van Zeg 'nsAAA, de dokters serie die in de jaren tachtig miljoenen men sen aan de buis gekluisterd hield. „Zij is de motor. Zonder Mien was die serie nooit zo'n succes geworden. Zij is als enige onmisbaar. Het bleek geen probleem te zijn toen John Leddy, die vroeger Koos Dobbelsteen speel de, niet wilde meedoen. Hij is nu zoge naamd met Jopie aan het klussen in Frank rijk. Maar als Carry Tefsen was afgehaakt, had het hele project niet kunnen doorgaan. In feite zijn wij slechts aangevers en is zij de komiek." Speelfilm De toneelversie van Zeg 'nsAAA is zo succes vol dat de tournee door het land volgend sei zoen waarschijnlijk wordt verlengd. Ook zijn er plannen om een speelfilm te maken. „De dokters zouden voor bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen naar Afrika kunnen gaan. Daar zit een prachtverhaal in. Het publiek vraagt om meer en ik denk dat de cast er wel voor te porren is. Het succes van Zeg 'nsAAA zit 'm in de herkenbaarheid. Iedereen her kent zijn buurman of buurvrouw, maar mis schien herkent men vooral zichzelf." 'Zeg 'ns AAA', 13,14 en 15 november, 20.15 uur, Leidse Schouwburg. Tournee voert o.a. langs Rotterdam (17 en 18/11), Am sterdam (5 t/m 7/2), Zoetermeer (17 en 18/2), Rijswijk (2 en 3/3) en Hoofddorp (12/3). Op het affiche van Zeg 'nsAAA staat nog altijd Manfred de Graaf. „Ik wilde het publiek er niet mee vermoeien. Manfred de Graaf is nu van mijn echte naam mijn ar tiestennaam geworden." Publiciteitsfoto

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 7