RADIO TELEVISIE ZATERDAG Di ZESENDERTIG ZATERDAG 8 NOVEMBER 2OO3 NEDERLAND 1 10.00 't Zal je maar gebeu ren. 10.30 Upanishads. 11.00 De Donderdag Docu mentaire. 11.53 Beeldenstorm. 12.00 AVRO Close-up. 12.55 De liefde: Het huwe lijk. 13.20 Tekst-tv. 14.20 TROS TV Show. 15.12 Promenade en fran cais. 15.27 Bij ons thuis. 16.00 NOS-Journaal. 16.05 Promenade en Fran ce. 16.33 Dokument junior. 17.00 NOS-Journaal. 17.10 Museumgasten. 17.30 Beeldenstorm. 17.42 NCRV Natuurlijk- Rondje IJsselmeer. 18.05 Socutera: Stichting Kinderpostzegels Nederland. 18.10 Dr. Quinn, medicine woman. 19.00 Nederland zingt. 19.30 Capibara. 20.00 NOS-Journaal. 20.30 Knevel op zaterdag. 21.02 Het gevoel van de... lach. 22.17 Toen was geluk heel gewoon. 22.47 De verandering: Aad van der Zwan. 23.18 Two thousand acres of sky. 00.15 Nights of the Proms. 00.45 Knevel op zaterdag. 02.00 Einde. NEDERLAND 2 11.00 Kamerbreed. Politiek programma. 12.00 Einde. 16.10 Schaatsen: World Cup Hamar. Recht streeks verslag. 17.15 Dierenmanieren op reis: Egypte. 17.58 Twee Vandaag. Actu aliteitenprogramma. 19.25 Willem Wever. 19.55 Te land, ter zee en in de lucht: Compilatie. Samenvatting. 20.53 Spoed, ziekenhuis serie. 21.42 Dit was het nieuws compilatie. Samen vatting. 22.30 NOS-Studio Sport. Sportmagazine. 23.55 NOS-Journaal. 00.05 Kunst... omdat het moet: Pier Paolo Pasolini, reden tot dromen. Documen taire. 01.35 NOS-Journaal 20.00 uur. 02.05 Twee Vandaag. 02.45 NOS-Journaal en NOS-Studio Sport. 07.00 Einde. NEDERLAND 3 11.00 Nederland 3. 11.00 Popquiz a go-go 2003. 11.25 Raymann is laat. 12.05 Per seconde wijzer. 12.28 Andere tijden. 13.00 NOS-Journaal. 13.07 Zembla. 13.45 Oog in oog. 14.20 R.A.M. 15.35 Weltevreden op 10. 16.00 Uitzending Politieke Partijen: Onafhanke lijke Senaatsfractie. 16.02 Het AVC: De vele ge zichten van Marok kaans Nederland. 16.27 Dushi Caraïben. 17.00 Z@ppelin. 17.00 BUYA. 18.00 Sesamstraat. 18.15 Villa Achterwerk. 18.30 Het Klokhuis. 18.49 NOS-Jeugdjoumaal. 19.00 Nederland 3. 19.03 Kinderen voor Kinde ren. 20.05 Kopspijkers. 21.02 Het Lagerhuis. 22.00 NOS-Journaal. 22.20 Nova/Den Haag van daag. 23.05 The commissioner. 00.58 Jiskefet. 01.25 Nova/Den Haag van daag. 02.04 Einde. RTL 4 RTL 5 NET 5 SBS 6 YORIN VERONICA 10.10 RTL Shop. 11.00 Trits kids. 12.00 Chris kras. Gevari eerd programma. 13.00 Woordzoeker. Spel- programma. 14.00 Vragenvuur. Kennis quiz. 15.00 Lijn 4. Informatief magazine. 15.30 Dagstrijd. Spelpro- gramma. 16.30 Dierenzo! 17.00 RTL Autowereld. In formatief program ma. 17.30 Van kavel tot kasteel. 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Eigen huis tuin. Woon- en doe-het- zelfprogramma. 18.55 Bestemming Neder land. Informatief programma. 19.30 RTL Nieuws. 20.00 Commissaris Rex. misdaadserie. 21.00 De Carlo Irene show. Grote zater dagavondshow. 22.30 AV nu. Talkshow. 23.30 RTL Nieuws. 23.45 Meeting daddy, dramafilm. 01.30 RTL Nieuws. TV BUITENLAND VRT 1 12.30 TV Brussel. 13.00 Journaal. 13.30 Weerbericht. 13.35 Villa politica. 14.20 Rock around the clock. 15.35 Upstairs, downstairs. 16.30 De dingen des levens. 17.10 Clouseau - speciale editie 2002 17.55 Kijk uit! 18.00 Jour naal. 18.10 Vlaanderen vakantieland. 19.00 Journaal. 19.30 Joker- en lotto trekking. 19.35 Weerbericht. 19.40 Dieren in nesten. 20.05 Zap. 20.50 F C. de Kampioenen 21.34 Winstver deling joker en lotto 21.35 The last dance. 23.04 KENO-uitslagen. 23.05 Journaal laat 23.39 Piek 3. 23.40 Weerbericht. 23.45 The substitute 2: School's out. 01.10 Doorlopende her haling van het laatste journaal en weerbericht. 09.00 Einde. KETNET/CANVAS 10.00 De week van Karrewiet. 10.15 Mijn naam is 10.30 Terug naar Sher wood. 11.00 CANVAS. 11.00 Tennis: Masters 2003.13.30 Plankenkoorts. 14.20 Einde. 15.30 KETNET 15.30 Hopla. 15.35 Tweenies. 15.55 Symfol- lies. 16.00 Musti 16.05 Bob de bou wer. 16.15 Samson soap 16.40 Mijn naam is.. 16.55 Disney festival. 17.25 De hopeloze heks. 17.50 Stafari. 18.05 Peperbollen. 18.30 Eendenstad. 18.55 Pirateneiland. 19.20 Buiten de zone. 20.00 CANVAS. 20.00 Coninx Van Wijck. 20.55 Dag boek. 21.00 Foyle's wai 22.40 Nachtwacht. 23.30 Zalm voor Corleone: II bambino 00.15 Co ninx Van Wijck. 06.00 Einde. ARD 10.00 Willi will's wissen. 10.25 Felix und die wilden Tiere. 10.50 Kleine Ge- schichten von wilden Tieren. 11.00 Ta- ?esschau. 11.03 Tigerenten Club. 2.30 Oliver Twist. 14.00 Tagesschau. 14.03 Die Kinder vom Alstertal. 14.30 Europamagazin. 15.00 Sportschau li ve: 15.00 Kunstschaatsen. 17.00Ta- risschau. 17.03 ARD-Ratgeber Auto Verkehr. 17.30 Brisant. 18.00 Ta gesschau. 18.10 Sportschau. 19.45 Das Wetter im Ersten. 19.50 Ziehung der Lottozahlen. 19.58 Heute Abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Strasse der Lieder. 21.45 Tagesthe- men. 22.13 Das Wetter im Ersten. 22.15 Das Wort zum Sonntag. 22.20 Donna Leon - Nobilita. 23.50 Ta gesschau. 00.00 Venedig sehen - und erben. 02.05 Tagesschau. 02.10 Be gierde an schattigen Tagen. 03.35 Stimmen aus dem Grab. 05.00 Ta gesschau. 05.05 Die schönsten Bahnstrecken Europas. 05.30 Einde. ZDF 11.10 Löwenzahn. 11.35 PuR. 12.00 Expedition der Stachelbeeren. 12.25 Die Biene Maja. 12.45 Mona der Vam- pir 13.00 Heute. 13.05 TOP 7-Das Wochenendmagazin. 13.55 Ich heirate eine Familie... 14.45 Unser Lehrer Doktor Specht. 15.30 BRAVO TV. 16.30 Stage Fever - Bühne furs leben. 17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45 Menschen - das Magazin 18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Leute heute. 19.00 Heute. 19.20 Weerbericht. 19.25 Unser Chariy. 20.15 Wetten, dass....? 22.30 Heute-journal. 22.43 Weerbe richt. 22.45 ZDF SPORTstudio. 23.45 ZDF in concert - Sarah Connor. 00.30 Heute. 00.35 Filmnacht im ZDF. 00.35 Glitzemder Asphalt 02.10 Heute. 02.15 Die Baby-Krise. 03.40 Heute. 03.45 Landerspiegel. 04.25 Webcam- nights.tv. 05.00 BRAVO TV 06.00 Ein de. WDR 10.00 Quarks Co. 10.45 Hier und Heute. 11.00 WDR europa-forum 2003: Europas grosse Union - Die neue Rolle der erweiterten EU. 12.00 B trifft. - Begegnung bei Böttinger. 13.00 Die Anrheiner. 13.30 Albatros: Die Haie des Archipels. 14.00 Cosmo TV. 15.00 Herrscher einer versunke- nen Welt. 16.45 Sport im Westen - Fussball. 17.20 Schlemmerreise Frankreich. 17.50 Alfredissimo! - Ko- chen mit Bio und Susanne Uhlen. 18.20 Hier und Heute. 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokalzeit. 20.00 Ta gesschau. 20.15 Der grosse Abend mit Wolfgang Stumph. 21.45 Mittemachts- spitzen - Aus dem Alten Wartesaal in Köln. 22.45 Sieben Frauen. 00.10 Geister. 01.00 WDR europa-forum 2003: Europas grosse Union - Die neue Rolle der erweiterten EU. 02.00 Lokalzeit. 06.30 Einde. BBC 1 10.00 Dick and Dom in da bungalow. 11.45 The Lord Mayor's show. 13.10 Nieuws en weerbericht. 13.20 Football focus. 14.10 Grandstand. 14.15 Paar- denkoersen. 15.30 Rugby world cup news. 15.35 Golf. 17.30 Final score 18.25 Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht. 18.45 Open all hours. 19.15 Celebrity dog school. 19.45 Here comes the sun. 20.35 The National Lottery: Wright around the world. 21.10 Casualty. 22.00 Royal British Legion Festival of Remembrance 23.40 Nieuws en weerbericht. 00.00 Liquid assets. 01.00 Match of the day. 02.00 Friday night with Jonathan Ross. 02.50 They think it's all over. 03.25 A ques tion of sport. 03.55 Top of the pops. 04.25 BBC News 24 07.00 Einde BBC 2 10.15 The sharp end. 11.00 Saturday kitchen. 11.45 Dick and Dom in da bungalow. 12.00 Top of the pops Sa turday 13.00 See hear. 13.45 The sky at night. 14.05 Film 2003. 14.35 Watching the detectives. The Rockford files. 15.25 Watching the detectives: Nero Wolfe mysteries: The golden spi ders. 16.55 Watching the detectives: The adventures of Sherlock Holmes 17.45 The Great War. 18.25 What the papers say. 18.35 Miss Marple: A Ca ribbean mystery. 20.25 Day of the evil gun. 22.00 The big read: Top 21 revea led 23.30 Have I got news for you. 00.00 Room 101 00.30 The Country Music Awards 2003. 02.00 The sweet hereafter. 03.00 BBC learning zone: Secondary schools. 05.00 Einde. BBC WORLD 10.10 Explorations. 11.30 Sport today. 12.30 Extra time. 13.10 Correspon dent. 14.10 Onbekend. 15.30 This week. 16.10 Explorations. 17.30 Earth report 18.30 Sport today. 19.30 This week. 21.10 Correspondent. 22.30 Talking movies. 23.10 Onbekend. 00.30 Holiday. 01.30 This week. 02.30 Fast track 03.30 Europe direct 04.30 Heritage. 05.30 This week. 06.00 Ein de TV 5 10.00 Nieuws. 10.15 Paroles de clips. 10.25 Re-7 11.00 Va savoir. 11.30 Griffe. 11.50 Le dessous des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 Reflets sud. 13.00 Belgisch nieuws. 13.30 Acous tic 14.00 Nieuws 14.30 Jean Moulin. 16.00 Nieuws. 16.15 TV5, l'invité musi- gue 16.30 Fautpas rêver 17.35 Questions pour un champion. 18.00 Nieuws. 18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos. 20.05 WK Rugby 2003. 20.30 Nieuws. 21.00 Les grands duels du sport. 22.00 Nieuws. 22.25 PJ - Po lice judiciaire. 23.20 PJ - Police judici- aire 00.10 Zwitsers nieuws. 00.40 Afri kaans nieuws. 00.50 Quelle aventure! 02.00 Nieuws. 02.20 Tout le monde en parte. 04.00 Doorlopende herhaling. 06.00 Einde CNN 10.00 Larry King. 11.30 World sport 12.30 The music room. 13.30 World sport. 14.30 International correspon dents. 15.30 Diplomatic license. 16.30 World sport. 17.30 Design 360.18.30 Inside Africa 19.30 World business this week. 20.30 The music room. 21.00 CNN presents: Fountain of youth. 22.30 International correspon dents. 23.30 World sport. 00.30 The daily show with Jon Stewart: Global edition. 01.30 International correspon dents. 02.30 World sport. 03.00 Larry King weekend. 04.00 The music room. 04.30 World report. 05.30 World busi ness this week. 06.00 Einde. NGC 10.00 Asia market week. 10.30 Tele- REGIO RADIO EN TV RADIO WEST 12.00 Non-stop. 14.00 De sportkanti ne 17.00 Non-stop. 19.00 Tot 22.00 Sport. RADIO NOORD-HOLLAND 10.00 Verzoekplatenprogramma. 12.00 De week 13.00 Uit aan huis. 16.00 Muziekafdeling. 17.00 Sport. 19.00 Tot 23.00 Weekend-express. 00.00 Tot 08.00 Nacht-express. RADIO M UTRECHT 12.00 De week. 14.00 Factor 93.1 18.00 Club 70 20.00 De week. Herh. 22.00 Tot 08.00 De nacht van M. RADIO FLEVOLAND 12.00 De Nederclub. 14.00 Tot 18.00 Radio Flevoland Sport. TV WEST 11.00 ETV Haaglanden 12.00 Herha lingen 16.00 Studio MTNL 16.31 Het andere oog. 17.00 Studio MTNL. 17.31 Het andere oog. 18.00 NOS-Journaal. 18.25 Filmspot. 18.53 Het andere oog. 19.04 TV West nieuws. 19.30 Holland Dance Festivaljournaal. 19.38 Het an dere oog. 20.00 TV West nieuws. 20.22 Holland Dance Festival journaal. 20.30 Filmspot. 01.00 Tot 07.00 Her halingen. TV NOORD-HOLLAND 17.31 Begane grond. 17.45 Zuiderzee vertellingen. 18.00 Nieuws Week overzicht. 18.33 Klaaglijn tv. 19.00 Nieuws Weekoverzicht 19.33 Bega ne grond. 19.46 Zuiderzee vertellin gen. 20.00 NOS-Journaal. 20.28 Filmspot, 21.00 Nieuws Weekover zicht. 21.35 Pols hoogte. 22.00 Nieuws Weekoverzicht. 22.33 Klaaglijn tv. 23.00 Nieuws Weekoverzicht. 23.34 Paradiso's Fab channel. 00.00 Tot 07.00 Nachttelevisie. REGIO TV UTRECHT 11.00 Tekst tv. 18.00 Weekoverzicht. 18.20 Filmspot. 18.45 De Utrechtse Schatkamer. 19.10 Tot 07.00 Herhalin gen. TV FLEVOLAND 10.00 De 12e Provincie. 10.30 Week overzicht. 10.45 Beneden peil. 11.00 Tot 06.00 Herhalingen. 11.30 100% Ondernemer. 12.00 Barend Van Dorp. Praatprogramma. 13.00 Mens lijf. Medisch programma. 13.30 RTL Sport. Sportpro gramma. 13.30 Voetbal insite. Inter actief programma. 14.25 RTL Rally report. Verslag. 15.25 Duits voetbal - Bun- desliga. Live verslag. 17.25 Feyenoord tv. Maga zine. 17.55 Engels Duits voet bal: Samenvattin gen. Samenvattin gen. 19.30 That's my Bush, se rie. 20.00 Mijn beroep. 20.30 Star Trek: Insurrec tion. sf-film. 22.30 Forensisch onder zoek. 23.30 Erotiek op 5: Latin lover, erotische serie. 00.30 Nachtsuite. Live late night talkshow. 02.00 Homeshopping. En tertainment homeshoppingpro- gramma. 15.00 Pink Panther car toon. animatieserie. 15.05 Safari. Serie natuur- documentaires. 15.45 Wasteland, serie. 16.35 Off limits. Serie co medy sketches. 17.00 Steve Harvey show, comedyserie. 17.35 Mrs. Winterbourne. filmkomedie. 19.25 A knight in Camelot. fantasy-film. 21.00 Ransom, thriller. 23.10 Evolution's child, sf- film. 00.50 Falling sky. drama- film. 02.25 Nachtprogramme- ring. 10.00 Homeshopping: Wehkamp welkom. 11.00 Homeshopping: Di verse producten. 12.00 Klussen wonen. 12.55 Wehkamp welkom. 13.45 Disney feest. Teken filmfestijn. 15.55 Martin, comedyserie. 16.25 Columbo goes to guillotine, misdaad film. 18.05 JAG. detectiveserie. 19.05 World's funniest. Grappige amateur filmpjes. 20.00 Wegmisbruikers! 21.00 All you need is love. 22.05 Lotto Weekend Miljo nairs. Spelshow. 22.55 Hart van Nederland. 23.20 Shownieuws. Gevari eerd nieuwsprogram ma. 23.55 Best of the best 4: Without warning, ac tiefilm. 01.45 The Jesse Ventura story, filmdrama. 03.20 Nachtprogramme ring. 12.00 Dragonball. Teken film. 13.45 Homeshopping. En tertainment homeshopping-pro- gramma. 15.00 Yorin shop. 16.00 Charlie's Angels. avontuurlijke drama serie. 17.00 As if. Jeugdserie. 17.30 Making the band. Reallife serie. 18.00 That '70s show. co medyserie. 18.30 Home improvement, comedyserie. 19.00 Yorin goes out. Life style programma. 19.30 Manhattan on the beach. Onthullende documentaireserie. 20.00 Jensen! 21.00 Scary movie, filmko medie. 22.40 Child's play, horror film. 00.15 Homeshopping. En tertainment homeshopping-pro- gramma. 01.15 RTL Nieuws. Nieuwsbulletin. 10.00 Totally spies. 10.25 Medabots. p5 18.00 The Immortal, acti o serie. 18.55 Red dwarf, come- dy/sf-serie. 19.25 Fastlane. actiesenfó 20.15 The Fugitive, actitjlo serie. 21.05 Fear Factor. Spelpjó gramma. 22.00 Universal soldier, tiefilm. 23.50 Filmhuis: The Texfo chain saw massaq horrorfilm. 01.20 Nachtprogramme-5 ring. 8 8 shopping. 11.00 The McLaughlin group 11.30 Advantage technology 12.00 National Geographic Channel 12.00 Egyptian mysteries: Riddles of the dead: Lost army in the sand 13.00 Dogs with jobs: Rowdy. Wizard and Rio. 13.30 Leopard rescue. 14.00 Ti ger week: Taming the tigers. 15.00 Air power. Last flight of bomber 31 16.00 Detectives of the deep: Shipwreck de tectives: Bay of fire. 17.00 Egyptian mysteries: Riddles of the dead: Lost ar my in the sand. 18.00 Air power: Last flight of bomber 3119.00 Saturday wild: My favourite monkey. 20.00 Sa turday wild: The snake wranglers: The boas of Belize. 20.30 Saturday wild: Animal nightmares: Sharks. 21.00 Kil ler instinct: The ultimate crocodile. 22.00 Killer instinct: Toothed titans 23.00 Killer instinct: Search for the first dog. 00.00 Killer instinct: The ultimate crocodile. 01.00 Killer instinct: Toothed titans. 02.00 Search for the first dog. 03.00 The snake wranglers: The boas of Belize 03.30 Animal nightmares: Sharks 04.00 Killer instinct The ulti mate crocodile. 05.00 Killer instinct: Toothed titans. 06.00 Einde. DISCOVERY 10.00 Tnassic Sea Monster. 11.00 Ti me team: Oxford. 12.00 Woman pha- raohs. 13.00 Brain story: In the heart of the moment. 14.00 Storm force: Hurri cane 15.00 Thunder races: Crabbers. 16.00 Conspiracies: Death of an Icon. 16.30 Ancient clues: Huaca de la luna. 17.00 Wreck detectives: Mingary cast le 18.00 Danger! Air travel. 19.00 Hit ler The private man 20.00 3-2-1 Ve gas! 21.00 Forensic detectives: Tang led web of clues. 22.00 FBI files: Mas ter plan. 23.00 The Teal cracker: Mids ummer murder. 00.00 Trauma: Life in the ER: West side stories. 01.00 Bey ond tough: Indy driver. 02.00 Kung fu fighter 03.00 Nachtprogrammering. 09.00 Einde. CANAL+ROOD 11.50 Black knight. 13.25 Jimmy Neu tron: Boy genius 14.50 K-Pax. 16.50 Mean machine 18.30 From hell 20.30 Point of origin. 22.30 Heist. 00.15 French beauty. 01.40 Ocean's 11 03.45 Divine intervention. 05.35 Ameri can Psycho 2. 07.00 Einde. CANAL+BLAUW 10.20 The others. 12.00 The grey zo ne. 13.45 Kiss kiss bang bang. 15.55 Canal* sport: Engels voetbal. 18.40 In side Taken 19.15 Canal+ sport: Voet bal. 21.25 Canak sport- Spaans voet bal 23.25 Perilous. 01.00 Commando 02.30 Canak sport: Basketbal 04.35 Animals behaving badly. 05.40 Birth day girl. 07.00 Einde. TMF 11.00 Match maker. 11.30 Face my face. 12.00 Babetrap. 13.00 Match ma ker. 13.30 En wat vind jij? 14.00 Inter active charts. 15.00 Rate that video. 16.00 Play 18.00 Babetrap. 19.00 Club xtra 20.00 Post©night 22.00 Mental Theo on the road. 23.00 SMS Games. 00.00 Non stop videos. 06.00 Einde. MTV 11.00 Euro top 20.12.00 MTV EMA 2003: And the winners are... 13.00 MTV EMA: 10 of the best performan ces. 14.00 MTV Europe Music Awards 2003: Main show. 17.00 Club MTV 18.00 Movie special. 19.00 MTV Euro pe Music Awards 2003: Main show 22.00 Doggy fizzle televizzle. 22.30 Mash. 23.00 MTV EMA: Cribs special. 23.30 MTV EMA 2003: Acces all are as. 00.00 Dancefloor chart. 01.00 Drop out. 06.00 Einde. EUROSPORT 11.00 Autosport: Rally. 11.30 UEFA Champions League weekend. 12.30 UEFA Champions League weekend. 13.30 UEFA Champions League week end 14.30 Tennis 15.45 Tennis. 16.45 Tennis. 18.00 Tennis. 18.30 Mis- sion ot Athens. 19.00 Voetbal: UEFA Champions League the game. 20.30 Watts. 21.00 Youth only zone session. 22.00 Tennis. 23.30 Eurosportnews re port. 23.45 Tennis. 01.15 Tennis. 02.45 Einde. Van kavel tot kasteel (RTL 4.17.30 uur): Ie eigen droom huis bouwen! Iedere zaterdag middag volgen we de bouw- verwikkelingen van drie gezin nen, de families Borjans, Mid delkoop en van Wees. Zo kan men zien wat er allemaal bij komt kijken als je een eigen huis wilt (ver) bouwen en in richten. Deze families waag den die stap. Daarnaast wordt informatie verstrekt over hy potheken en kan worden bin nengekeken in echte super huizen. Rondje IJsselmeer (8) (Ne derland 1, 17.42 uur): Met de klipper 'De lytse Hylke' vaart Mieke van der Weij naar diver se stadjes rondom het IJssel meer en spreekt zij met gasten over namurbeheer. recreatie en de geschiedenis van het meer en de gebieden erom heen. Vanmiddag wordt naast Durgerdam en IJburg ook een bezoek gebracht aan de Die- mervijfhoek. beter bekend on der de vroegere naam PEN-Ei- land. Een prachtig stuk na tuurgebied dat hier onbedoeld is ontstaan. Twee Vandaag (Nederland 2,18.20 uur): De Britse popi coon Phil Collins bracht een nieuwe cd uit en maakte weer een soundtrack voor een Walt Disney-film: Brother Bear. Een gesprek met de Britse popster over zijn oorlog met de Britse tabloids en zijn doofheid. En verder: het Drents Museum in Assen presenteert vanaf van daag een archeologische ten toonstelling over de geschie denis van seksualiteit en ero tiek onder de titel '100.000 jaar sex. Een reportage. Capibara (Nederland 1, 19.30 uur): Vier kandidaten proberen in Capibara (een knaagdier met zwemvliezen) zo veel mogelijk kilometers te sparen voor een droomreis naar een land waar hun favo riete dier leeft. De kilometers worden verdiend door vragen over dieren goed te beant woorden. Per ronde kiest de kandidaat met de hoogste sco re degene met wie hij verder wil spelen. Presentatrice is Lu cille Werner. Kopspijkers (Nederland 3, 20.05 uur): Een programma over in satire verpakte actuali teit, dat al enkele prijzen won en met een cabaretier, Paul de Groot, die onlangs werd uitge roepen tot tv-persoonlijkheid van het jaar. Het succes zal dan ook vooral te danken zijn aan de typetjes die wekelijks Willem Wever. Waarom is American Football geen voetbal? (Ne derland 2,19.25 uur). Foto: EPA I De verandering (Nederland l22.47 uur): Aad van der Zwan is vrachtwagenchau en zit soms zes dagen per week in het buitenland. In het gezin zijn problemen ont staan, maar die laat hij over aan zijn vrouw. Als de situatie onhoudbaar wordt, neemt Aad een opmer-K; kelijke beslissing. (a; Uv Kunst., omdat het moet (Nederland 2,00.05 uur): Een eerbetoon aan de dynamische Italiaanse filmmaker Pier Paovd' lo Pasolini (1922-75). Als openlijk homoseksueel werd hij zowel verguisd als geniaal bevonden. Actrice Laura Betti zijn vriendin en muze, heeft deze film op onorthodoxe wijJ ze samengesteld uit een enor me hoeveelheid archiefmateiqij. aal. worden neergezet. En verma kelijk zijn altijd weer de twee kandidaten voor het Kopspij- kerspel. Dit was het nieuws (Neder land 2, 21.42 uur): Op satiri sche wijze wordt het nieuws onder de loep genomen. Van avond een compilatie met de leukste momenten van het vo rige seizoen, zoals de beugel van Jan de Hoop, Hans Dorre- steijns pesttrauma en een on deugende Hans Dijkstal. AV nu (RTL 4, 22.30 uur): Een praatshow met gastheer Albert Verlinde, waarin alles draait om de gast en het ge sprek, dus geen grappen en grollen en geen muzikaal in termezzo. Vanavond ontvangt hij actrice Loes Luca en Paul Groot, beter bekend van het cabaret van Kopspijkers. Nights of the proms (3) (Nederland 1, 00.15): Deze maand vindt in het Rot terdamse Ahoy" weer de con certserie Night of the Proms plaats, met die mix van licht klassiek en betere pop. Van- V( nacht deel 3 van een negende^,' lige serie met muzikale hoog tepunten uit de Proms van 1999 t/m 2002. 'jU Star Trek: Insurrection - (VS-'98) Agressieve ruimtewezens proberen de planeet waar de bewoners eeuwig jong blijven in te pikken. Moet captain Pi- card (Patrick Stewart) ingrijpen of niet? Jonathan Frakes (First Officer William Riker) deed de regie. (RTL 5, 20.30 uur) Scary Movie - (VS-2000) Wansmake lijke parodie van Keenen Ivory Wayans steekt de draak met een reeks succes volle horrorfilms als Scream'. Met Jon Abrahams e.a. (Yorin, 21.00 uur) Ransom - (VS-'96) Als het zoontje van luchtvaartgigant Mel Gibson wordt gekidnapt, betaalt hij geen losgeld, maar looft hij een beloning uit voor wie de ontvoerders van zijn kind weet te vinden. Goede thriller van Ron Ho ward. (Net 5,21.00 uur) Universal Soldier - (VS-'92) Twee dode Vietnamsoldaten worden opge lapt tot gehersenspoelde robotkrijgers. Als Jean-Claude van Damme zijn ge heugen terugkrijgt, raakt hij slaags met Dolph Lundgren. Sf-actiefUm van Ro land Emmerich. (Veronica, 22.00 uur) Child's Play - (VS-'88) Neergescho ten crimineel Brad Dourif reïncarneert in speelgoedpop Chucky en slaat lustig aan het moorden. Ondertussen terrori seert hij het leven van de jonge Alex Vincent en zijn moeder. Vermakelijke horrorfilm van Tom Holland. (Yorin, 22.40 uur) The Commissioner - (B/D/GB/VS- '98) Politieke thriller over corruptie met sterke rol van John Hurt als con servatieve Britse eurocommissaris met een geweten. Regie: George Sluizer. (Nederland 3, 23.05 uur) Meeting Daddy - (VS-2000) Vrijden kende Josh Charles bezoekt de familie van zijn vriendin in Georgia die zeer conservatief blijkt te zijn. Komedie van Peter Gould. (RTL 4, 23.45 uur) The Texas Chain Saw Massacre - (VS-74) Horrorklassieker van Tobe Hooper over vijf tieners die op een af gelegen boerderij worden aangevallen door kannibalen met zwaaiende mo- torzagen. Met Marilyn Bums e.a. (Ve ronica, 23.50 uur) fett The Best of the Best: Without War ning - (VS-'98) Derde vervolg op 'The 25 Best of the Best' met Philip Rhee als rdDF gisseur en hoofdrolspeler. Hij krijgt pi ongeluk een cd-rom in handen waar een bende op aast. (SBS 6, 23.55 uur) Falling Sky - (VS-'98) Brittany Mur phy en moeder Karen Allen beginnen een nieuw leven in Las Vegas, maar d« alcoholverslaving van Allen staat hun geluk in de weg. Drama van Russ 3 Brandt. (Net 5, 0.50 uur) r) e publieke omroep is verspilling van belas- I tinggeld. Al die verschillende zuilen die zendtijd opei sen, dat is niet meer van deze tijd. De verschillende identiteiten vervagen, dus vervaagt ook het bestaansrecht van al die omroepen. KRO, NCRV, AVRO, TROS, houd ze nog maar eens uit el kaar. Dat was zo'n beetje de strekking van de discus sie in B en W gisteren. Nu heb ik me het natuurlijk wel eens eerder afge vraagd. Waarom hebben we die omroepen nog? Het antwoord, tot nu toe, was simpel: om een andere keuze te hebben dan de commerciële eenheidsworst, die bedoeld is om reclames te omlijsten. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. in Nederland be staan 36 zendgemachtigden. Wist u dat? Zesendertig stuks. Dat is behoorlijk veel. En allemaal willen ze een 'eigen gezicht laten zien'. De jacht op bestaans recht, daar heeft elk bedrijf last van, dus ook een om roep. Zodra de Vara en de VPRO naadloos inwissel baar zijn, moeten ze fuseren of er moet er eentje weg. Vroeger, ja vroeger, was de WD'er lid van de AVRO, de PvdA'er zat bij de VARA, de CDA'er kreeg de NCRV-gids in de bus en de katholieken die de KVP maar niet konden vergeten, waren lid van de KRO. Lekker makkelijk. Maar dat is al lang niet meer zo. Ik geef de schuld aan Veronica. Dat kwam gister avond niet ter sprake, maar Veronica was de eerste omroep zonder een zuil als doelgroep. Ja, de jonge ren die wat wilden, maar ja, die woonden nog bij pappie en mammie thuis. Een zuil was het niet. Ter wijl alle zuilen in elkaar begonnen te smelten, werd Veronica de eerste echt zuilloze. Het begin van het einde. Nu nog steeds is het zo, dat de programma's die het bekijken waard zijn met gemak op één, hooguit twee zenders zouden passen. Dat is inclusief al die com- merciëlen. Maar goed, daar gaat de Nederlandse overheid niet over. Die gaat alleen over het geld dat aan de publieke omroep wordt besteed - afgezien RADIO No hai RADIO 1 TROS: 11.04 TROS Kamerbreed. NOS: 12.07 NOS-Radio 1-Journaal 14.04 NOS-Langs de lijn. 17.07 NOS- Radio 1-Journaal. RKK/KRO: 18.33 Kruispunt. AVRO: 19.04 AVRO Opium. NOS 20.04 NOS-Langs de lijn 23.07 NOS-Met het oog op morgen RVU 0.04 Simek 's nachts. AVRO: 1.02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Toppers van toen 6.02 Tot 7.00 Het steenen tijd perk. RADIO 2 VARA: 12.05 Spijkers met koppen KRO: 14.05 KRO's Goudmijn. TROS: 16.05 TROS Muziekcafé. KRO 18.05 American connection. NCRV: 20.05 Smaakmakers. VARA: 23.05 Radio 2 Muzieknacht: For the record. 1.02 Ra dio 2 Muzieknacht: Stenders' popdos sier. TROS: 3.02 Tot 6.00 Radio 2 Mu zieknacht. RADIO 3 BNN: 12.06 Spam. TROS: 14.06 Mega Top 50.17.06 Kort en Klijn. 3FM: 19.06 Tot 7.00 3FM BPM. Met om: TROS: 19.06 Ministry of beats. VPRO: 23.06 3VOOR12BPM. BNN: 1.02 Dancetination Live. 4.02 Tot 7.00 Weekender. RADIO 4 TROS: 10.30 Villa Müsica. AVRO: 12.02 Brood spelen. AVRO/N- PS/TROS: 13.00 ZaterdagMatinee, met om 13.00 Het eerste uur; 14.15 ZaterdagMatinee live. VARA: 17.00 Uit het VARA archief: de Nederlandse so praan Elly Ameling. 18.00 Pianisten uur. Over piano's, pianisten en pianis- tiek. NPS: 19.02 NPS Opera live. Graun. Opera L'Orfeo. Akademie für Alte Musik Berlin Comédiens Chan teurs o.l.v. Ralf Popken met solisten. 23.00 4FM. Selectie van acts tijdens het afgelopen Dunya Festival te Rot terdam. Radio 4:1.00 Tot 6.00 Euro classic Notturno. 747 AM EO: 10.02 De muzikale fruitmand. 11.02 Het interview. 11.43 Vragen naar de weg. 12.02 De Lotusvijver: At- man is Brahman. NPS: 13.05 Zorg en hoop TELEAC/NOT: 14.02 Tema. 15.02 Zenit. 16.02 Talen en culturen. 17.02 TeleScoop magazine. NPS: 18.00 Tambu. 18.40 Suara Maluku. van hun eigen lidmaatschapsopbrengsten. En dat geld wordt minder. Flink minder. Dus moeten er publieke omroepen weg. Ook daarover ging de discussie niet. Vera Keur (PvdA), Frits Spits (KRO), en Joop Atsma (CDA) zat elkaar vooral te vertellen dat de publieke omroepei zo goed programma's maken 'van binnenuit', met a doel kijkers te trekken, terwijl Elsevier-hoofdredac- ssp teur Arendo Joustra zich aan een stuk door afvroeg Kl wat er nu zo 'publieke omroep' aan die programmi b. was. En hij meldde een keer of twintig dat de com-r merciëlen dat allemaal net zo goed zouden kunnen uitzenden. Natuurlijk heeft Joustra gelijk. Ze zouden het kunn n^' Maar ze doen het niet. 2 En daérom is de publieke omroep nodig. Misschiet' niet zoals die nu is - ZESENDERTIG zendgemachti den, potdorae - maar wel een publieke omroep. En ook dat zeiden ze allemaal niet, gisteravond in l jo en W. Van de VARA. Die vroeger altijd zo kritisch w 1 V- RVD: 19.20 Postbus 51. BOS: 19.35 Reflecties. EO: 20.20 Nederlandiingt. 20.35 Metterdaad. 20.50 Laat ons de rustdag wijden. 21.30 Metterdaad. 21.35 Deze week. 22.02 Kerkplein. 23.00 Zaterdagavonduur. EO: 0.02 San ming chi leung. 0.30 lyi haberler 0.45 Kayen rasja. 1.02 Tot 6.00 Zie Radio 1 YORIN FM 12.00 Yorin the weekend. 18.00 Dance chart. 19.00 Dance experience. 22.00 Release yourself. 00.00 Tot 01.00 Dance chart reprise. RADIO 538 12.00 Rick van Velthuysen. 15.00 De non stop 40.18.00 Jens Timmermans. 20.00 Tot 06.00 Van Diepens Dance Department Partynight. Wesse Diepen. SKY RADIO 10.00 Coffee break. 12.00 Bruncfcenc me. 14.00 Weekend favorites. 1' erm Happy hours. 19.00 Sundowner#} Wi 23.00 Love songs. 02.00 All nigt N«- 05.00 Tot 06.00 Sunrise. NOORDZEE FM 12.00 Best of Gordon. 15.00 Dai Smulders. 18.00 Jeroen Kimmel Tot 06.00 Non-stop muziek. RADIO 10 FM 10.00 Thorvald de Geus. 14.00 de Brouwer. 18.00 Jos van Heef 22.00 Tot 07.00 Non-stop. M I )rid 4.0C FLI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 26