Terug naar het leesplankje in Winsum In de voetsporen van Abba Rock around the Jukebox Concert voor War Child Landgoed Ockenburg decor voor stuk Ibsen O O V m Zowat alle bekende Nederlan ders die gerekend mogen wor den tot de beroepsgroep ar tiest, geven op 12 oktober acte de présence in Ahoy'. Onder anderen Marco Borsato, Ilse de Lange, Blaf, Trijntje Ooster huis, Acda&De Munnik en Van Dik Hout hebben hun -naar het heet belangeloze- mede werking toegezegd aan het Friends for War Child-concert in het zalencomplex in Rotter dam-Zuid. Dit concert bijwo nen kan alleen op basis van het lidmaatschap van War Child. Aanmelden kan via de website wwwlwarchild.nl; Friends van War Child kunnen eveneens via deze website kaarten be stellen. Aanvangstijdstip van het concert: 19.30 uur. Aan de zuidflank van Den Haag, weg van de snelweg, ter zijde van Loosduinen en pal naast de camping ligt het Landgoed Ockenburg. Het mo numentale landhuis dateert van 1652 en dient als decor voor de voorstelling Rosmers holm van Henrik Ibsen. De productie van het Nationale Toneel gaat zaterdagavond 11 oktober om kwart over acht in première. In Rosmersholm draait het om dominee Johan nes Rosmer, wiens echtgenote een eind aan haar leven maak te door in de waterval naast het huis te springen. De dominee trekt zich in de periode van rouw terug op het landgoed en zoekt daar troost bij zijn huis houdster Rebekka West, een 'kerel' van een dame in de goe de zin van het woord. Zij brengt licht en leven in het somber gestemde Römers- holm, waar de schilderijen van vroede voorvaderen nors en godvrezend neerkijken op de hedendaagse stervelingen. Lou Landré en Antoinette Jelgersma spelen de dragende rollen in het stuk, waarin ook Carol Linssen, Theo Pont, Bob Schwarze en Annelies van der Bie te zien zijn. Rosmersholm op Landgoed Ockenburg in Den Haag. Voorstellingen: 8, 9,10 en 11 oktober (première), 15 t/m 18/10, 22 t/m 25/10, 29/10 t/m i/ii, 5 t/m 8/11 en 12 t/m 15/11. De voorstellingen begin nen om 20.15 uur. Reserveren: tel. 0900-34 56 789; na 19 uur kaartver koop op villa Ockenburg. Zie ook www- .nationaletoneel.nl Amsterdam CINECENTER tel. 020-623 66 15 Anyway The Wind Blows: 16.00 22.00 zo ook 11.15 My Life Without Me: 16.15 19.15 21.45 zo ook 11.00 13.45 Swimming Pool: 16.00 19.15 21.45 zo ook 11.00 13.30 Dogville: 16.15 20.45 zo ook 11.00 Far From Heaven: 19.00 CINEMA AMSTELVEEN tel. 020- 547 51 75 Far From Heaven: do vr za 20.30 Lantana: di wo 20.30 De Schippers Van De Kameleon: za wo 15.00 zo 13.00 15.15 CINEMA DE BALIE 020-553 51 00 Filmbank Tour IV: Wens Waan: vr za 21.30 DE UITKIJK tel. 020-623 74 60 Être Et Avoir: 15.15 19.30 The Quiet American: 21.30 zo 00k 13.15 White Oleander: 17.15 FILMMUSEUM CINERAMA tel. 0900- 1458 Als Twee Druppels Water: 19.00 (beh wo) zo 00k 13.00 The Man Without A Past: 17.45 20.15 22.15 zo 00k 13.15 15.15 LesTriplettes De Belleville: 18.15 20.00 zo 00k 13.30 Playtime: 21.45 (beh wo) zo 00k 15.30 Être Et Avoir: 22.00 za zo 00k 16.00 Rex Gildo Gala: wo 19.30 FILMMUSEUM VONDELPARK tel. 020-589 14 00 The Master And His Pupil: 17.45 Mon Oncle: do vr za zo 19.30 ma 17.15 Les Vacances De M. Hulot: 21.45 zo wo 00k 14.00 Traffic: vr za zo ma 22.00 zo ook 15.30 Jour De Fête: do 22.00 ma di 19.30 Russian Ark: do vr za zo 17.30 The Curse Of Frankenstein: zo 16.00 di wo 22.00 Darling: do ma 19.45 Drifting Clouds: vr za zo 19.45 Manuscript Gevonden Te Saragossa: di wo 19.00 HET KETELHUIS tel. 020-684 00 90 Phileine Zegt Sorry: vr 19.30 21.30 Verder Dan De Maan: za 19.30 Cloaca: di 20.30 Als Twee Druppels Water: do za zo wo 21.30 De Tweeling: zadi 17.00zowo 19.00 Van God Los: do 19.30 vr zo 17.15 Interview: do ma wo 17.15 KRITERION tel. 020-623 17 08 Any Way The Wind Blows: 19.45 (beh vr) vr 21.45 vrza 00k 00.15 The Man With A Past: 17.45 22.15 vr di niet 22.15 vr 19.45 Nói Albinói: 19.15 (beh zo) Young Adam: 17.15 (beh wo) vr za 00k 00.30 Dogville: 21.15 (beh ma) The Other Final: zo 19.45 wo 17.30 za zo 15.15 Down By Law: ma 22.15melKWEG ci nema tel. 020-531 81 81 Winterschlafer: do wo 20.00Lola Rennt: vr za 20.00 Read Or Die: zo 20.00Naqoyqatsi: di 20.00 Bloody Sunday: vr 17.00 CITY tel. 0900-1458 American Pie. The Wedding: 12.50 15.00 17.05 19.10 do vrzazomadi 00k 21.20 vr za 00k 23.40 wo 00k 21.45 Bad Boys 2: wo 21.30 Basic: vr za 24.00 Down With Love: 13.30 15.40 18.50 21.10 Freddy vs. Jason: 19.30 21.40 za zo 00k 17.20 vr za 00k 23.50 The Italian Job: 13.15 19.00 do vr za zo ma 00k 21.30 do vr ma di 00k 15.50 League Of Extraordinary Gentlemen: 13.30 16.00 19.10 21.35 The Lizzie McGuire Movie: 13.00 15.10 do vr madi wo 00k 17.20 A Man Apart: vr za 23.55 Matchstick Men: 13.10 15.40 18.50 21.25 Pirates Of The Caribbean: 12.00 15.00 18.00 21.05 Sinbad. De Held Van De Zeven Zeeen: za zo wo 15.40 PATHÉ TUSCHINSKI tel. 0900-1458 Dogville: 17.00 20.40 Identity: 13.40 17.50 20.00 22.00 do vr madi 00k 15.50 The Italian Job: 19.00 21.40 vrza zo ma wo 00k 13.20 16.10 do di 00k 16.30 The Life Of David Gale: do di 13.30 Max Havelaar: zo 10.30 My Life Without Me: 13.30 16.00 18.45 21.10 Phileine Zegt Sorry: 14.20 16.40 19.15 21.30 do vr za madi wo 00k 12.10 Rosentrasse: 12.40 15.30 18.30 21.20 De Schippers Van De Kameleon: za zo wo 15.40 LesTriplettes De Belleville: 13.00 15.00 PATHÉ ARENA tel. 0900-1458 American Pie. The Wedding: 12.30 14.15 14.50 16.45 17.10 19.00 19.35 21.20 21.55 do vr za ma di wo 00k 12.00 za zo 00k 10.10 Back To The Future: ma 21.00 Bad Boys 2: wo 21.00 21.30 Daddy Day Care: 12.30 14.45 17.00 za zoook 10.10 Down With Love: 6.55 19.20 21.45 za zo ma wo 00k 14.30 ma 00k 12.05 Freaky Friday: 12.10 14.30 16.40 18.55 21.15 Freddy vs. Jason: 12.30 14.45 17.00 19.20 21.35 The Hours: di 13.30 Identity: 15.15 17.30 19.45 22.00 do La Belle Epooue De nostalgische sfeer van de Parijse Folies Bergère herleeft in Felix Meritis, tijdens 'La Belle Epoque', een hommage aan Loïe Fuller. Choreografe Yoka van Brummelen heeft een pro gramma samengesteld met dans, virtuoze live-muziek én cu linaire hoogstandjes. De concertzaal wordt omgetoverd tot een ontmoetingsplaats, die doet denken aan het eerste op treden van 'de danseres van het licht' op 5 november 1892. Belangrijkste kenmerk zijn gewaden, van tussen de 70 en 200 meter, die met lichtprojecties bij de choreografie betrok ken worden. Legendarisch van Fuller is de sluierdans 'Salo me', waarin thema's als passie, rivaliteit, gevangenschap, ob sessie, verbergen en onthullen aan bod komen. Van Brum melen verwerkt al deze ingrediënten tot een eigentijds, sen sueel diner-spektakel. Bijzonder zijn de twee strijkkwartetten van Leos Janacek die in het stuk zijn verwerkt. En ook het di ner in de pauze wordt buitengewoon choreografisch geser veerd. 'La Belle Epoque' is te beleven op 6, 7 en 8 oktober. In formatie is verkrijgbaar via www.felix.meritis.nl of via 020- 626 23 21. ma di ook 13.00 The Italian Job: 13.10 15.40 18.30 21.15 do vr za zo ook 21.55 do ma di ook 12.00 14.25 16.50 za zo ook 10.20 Knorretjes Grote Film: za zo wo 12.30 zazoook 10.30 League Of Extraordinary Gentlemen: 16.10 19.30 20.30 22.00 do za zo ma di wo ook 13.40 zazoook 11.10 The Lizzie McGuire Movie: 12.00 14.10 16.20 18.40 Matchstick Men: 13.50 16.30 19.10 21.40 za zo ook 11.10 Pirates Of The Caribbean: 12.10 15.20 18.20 21.20 do vr za zo ma di ook 20.50 Rosentrasse: 13.00 16.00 20.00 De Schippers Van De Kameleon: vr za zo wo 12.00 14.25 16.50 Sinbad. De Held Van De Zeven Zeeen: vr za zo wo 13.00 za zo ook 10.50 Wrong Turn: 19.10 PATHÉ DE MUNT tel. 0900-1458 American Pie. The Wedding: 13.50 16.10 16.50 18.30 19.30 22.00 dovr za zo madi ook 21.00 zazoook 11.30 Bridget Jones's Diary: ma 21.00 Down With Love: 18.15dovrzazodi wo ook 20.45 Freaky Friday: 14.40 17.00 19.20 21.45 dovr za ma di woook 12.20 Freddy vs. Jason: do vr za zo ma di 13.10 15.20 17.30 19.50 22.10 za zo ook 11.00 Identity: 13.20 15.50 18.00 20.10 22.15 za zo 00k 11.10 The Italian Job: 13.15 16.00 18.40 do vr za zo ma di 00k 21.20 za zo 00k 10.45 League Of Extraordinary Gentlemen: do vrza zo ma di 16.30 19.10 21.50 do vr ma di 00k 13.40 The Lizzie McGuire Movie: 14.10 16.40 18.50za zoook 11.40 Lord Of The Rings II. The Two Towers: 13.00 Matchstick Men: 13.30 16.20 19.00 21.40 za zoook 10.40 Pirates Of The Caribbean: 12.00 14.20 15.10 17.20 18.20 20.30 21.30 za zo 00k 11.20 Rosentrasse: 12.10 15.00 18.10 dovr za zo ma di 00k 21.15 De Schippers Van De Kameleon: 12.50 15.40 za zoook 10.30 RIALTO tel. 020-676 87 00 Hukkle: 20.45 vr za wo 00k 17.15 za 00k 13.30 zoook 15.00 Good Bye Lenin!: ma 22.15 Promised Land: 18.45 Swimming Pool: 20.00 (beh ma) 22.00 (be zo ma) zo 00k 13.30 Nói Albinói 22.15 (beh di) za 00k 15.15 Être Et Avoir: 18.00 (beh ma) wo 00k 15.30 Book Of Lights: zo 16.30 In The Mood For Love: zo 22.00 The Other Final: vr za 16.00 ma 18.00 Movern Callar: vr 15.30 Herinneringen Aan Het Gele Huis: di 22.15 THE MOVIES tel. 020-638 60 16 Rosenstrasse: 16.30 19.00 21.30 zo ook 13.00 The Man Without A Past: 16.45 18.30 20.15 22.15 za zo wo ook 14.45 zo ook 12.45 vr za ook 00.15 Swimming Pool: 17.45 20.00 22.00 za zo woook 15.15zoook 13.15vrza ook 00.00 Young Adam: 19.30 Dogville: 21.15 zo ook 12.30 Historias Minimas: 17.15 Waking Life: vr za 00.30 Tape: vrza 00.30 SMART CINEMA tel. 020-427 59 51 Together: 20.00 (beh ma) Blue Velvet: do vr za 22.00 A Straight Story: zo di wo 22.00 VI A Beter goed nagedaan dan slecht verzon nen, moeten de Britse artiesten Isobel Davies, Jennifer Robb, Mark Thomas en Nigel Hart vlak hebben gedacht. Het leek hen een aardige gedachte in de huid van de nog steeds vermaarde, maar al lang uiteengevallen Zweedse formatie Abba te kruipen. De twee <i. echtparen braken op 6 april 1974 inter nationaal door in The Dome in de Engelse kust plaats Brighton, waar ze met Wa terloo het Eurovi sie Songfestival wonnen. Het Schotse kwartet Davies, Robb, Tho mas en Hart presen teerde* dé cultshow in het voorjaar van 2000 in Zuid-Wales, maar baarde vooral vijf maanden opzien in het Strand Theatre in het Londense West-End. Na een toernee door Duitsland is Abba Mania op 6 en 8 oktober (20.15 uur) te zien in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag. Daarna, op 9 oktober (20.15 uur) schallen superhits als Waterloo, Dancing Queen, Super Trooper, Mamma Mia en Money Money door Pepsi Stage in Amsterdam-Zuid Oost. In de hoogtijdagen van Abba gaf het geen pas hun muziek goed te vinden. Wie als jongere in de jaren zeventig serieus geno men wenste te worden, putte zich uit in interessantdoenerij over de commerciële manier van op- en aflopen van de toon ladder door de heren Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het heette destijds dat het beluisteren van één Abba-hit volstond om te weten hoe alle anderen klonken. Decennia nadat AnqirFrid Lvngst^d, Ag- netha Faltskog, AhWrs^h'ëriTwaetiS-*-'1' hadden besloten zowel privé als zakelijk hun eigen weg te gaan, begon er een her- waarderingscultus op gang te komen. Als nog mocht iedereen ervoor uitkomen dat Abba muzikaal vakwerk had geleverd. Ze ker nadat Elvis Costello aangaf dat iedere zichzelf respecterende popartiest jatte uit het werk van Abba. De Britse artiesten Isobel Davies (alias Ag- netha), Jennifer Robb (alias Anni-Frid), Mark Thomas (Björn) en Nigel Hart (Ben ny) laten de Zweedse giganten herleven in de show Abba Mania, inclusief de tongval van het Abba-Engels. Met minutieuze, welhaast enge precizie worden tot in de tails de gebaartjes van Abba op het podi um gezet. Noem het een Thank you for the Music, dertig jaar na dato. Abba Mania, 6 en 8 oktober om 20.15 in het Ne derlands Congrescentrum in Den Haag. Prijs: 40,- (alle rangen); 9 oktober in Pepsi Stage te Amster dam-Zuid Oost, eveneens om 20.15 uur. Prijs ook .dM,€4^j^erk^p.»iivï«vw.^<teU|oe.n| errtel. <59bö-3cftn>ö<Jo. Belegen nozems, vergrijsde vetkuiven en uit gezakte petticoats. Spring in de rockstand, voor zover de ledematen het nog toelaten. De Jukebox Fanaat, de club van rond 5500 jukeboxbezitters en aanverwante attributen, bestaat 20 jaar. En dat wordt gevierd met Rock around the Jukebox op zaterdag 4 en zondag 5 oktober met bands met illustere namen als Magic Dave The Wheelers, the Firebirds, Sandra Mooy Of Course, terwijl ook dj At's Crazy Record Hop in Rosmalen van zijn nadrukkelijke aanwezigheid blijk zal geven. De jengelende, door drums opgezweepte gi taarklanken dienen als arbeidsvitaminen voor de 275 handelaren uit Oostenrijk, Zwit serland, Zweden, Groot-Brittannië en juke boxverkopers van eigen bodem. Als gevolg van de grote vraag naar jukeboxen zijn de prijzen de laatste jaren naar exorbitante waarden gestegen. Een Seeburg V-200 uit 1955 of een Wurlitzer 2000 uit 1956 komt vandaag de dag al gauw op 12.500 euro. Maar lieden die minder last hebben van jukeboxgekte kunnen tijdens Rock around the Jukebox zonder twijfel voor minder geld eveneens iets van hun gading vinden. Voor 750 euro is al een knappe kast in huis te ha len. Een eigenaar met een paar gouden han den kan een apparaat middels een restaura tiebeurt een meerwaarde geven. De service- boeken die te koop zijn op Rock around the Jukebox kunnen als leidraad dienen bij de opknapbeurt. Voor de liefhebbers zijn er ook andere geda teerde attributen te koop voor in de huis- of slaapkamer. Flipperkasten, eenarmige ban dieten, koelkasten, benzinepompen, radio's en televisies, speelgoed, er is voor ieder nos talgisch aangelegde ouwe rocker wel wat te halen in Rosmalen. Bedenk wel dat 78-toe- renplaten breekbaar zijn. Rock around the Jukebox: zaterdag 4 en zondag 5 okto ber geopend van io tot 18 uur. De toegangsprijs be draagt 10 euro; voor kinderen van 4 tot 12 jaar moet 5 euro worden neergeteld. Autrotron is gelegen aan de A50 Den Bosch-Nijmegen. Meer info: 073-52 33 310. Het Amsterdams Historisch Mu seum Het museum heft in de week van 29 september tot en met 5 oktober geen entree. Tijdens de feestweek kunnen op zondag 5 oktober (om 11.30) maximaal 20 bezoekers deelnemen aan een rond leiding langs de vaste expositie. De pro deo-rondgang zal voor menigeen ofwel een kennismaking met de geschiedenis van de stad Amsterdam betekenen, of wel een weerzien. Het Amsterdams Historisch Museum is geves tigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal, 357, respectievelijk Kalverstraat 92. Openingstij den: ma. t/m vr. 10-17 uur; za. en zo. 11-17 uur. Informatie: 020-52 31 822 een ww- w.ahm.nl Halloween Het Amerikaanse feest Halloween krijgt ook in Europa steeds meer voet aan de grond. Pretparken in binnen- en buitenland staan de komen de weken in het teken van pompoenen, spoken, spinnen en heksen. Six Flags in Biddinghuizen blijft niet achter. Tijdens de oktoberweekends (3-4, 10-11, 17- 18 en 24-25) is het complex waar eens Flevohof huisde het podium voor een Halloween Horror Fest, met veel mist en opvallende licht- en geluidseffecten. Six Flags Holland kan die dagen tussen 10.00-22.00 uur bezocht worden, en tree 23 euro. Meer info: www.sixflags.nl Avonturenpark Hellendoorn verandert de naam tijdelijk in Heksendoorn. Ge durende de periode 12 tot en met 26 oktober nemen heksen de macht over in het park, met name in de Discovery Club, het Gouden Theater Paleis en de shows. Avonturenpark Heksendoorn is die dagen toegankelijk van 10.00- 17.00 uur, entree 15 euro. Info: www. avonturenpark-hellendoorn.nl. De Efteling zelf doet (nog) niets aan Halloween, maar het bijbehorende hotel is in de maand oktober extra griezelig aangekleed met elfjes, draken en spo ken. Lichtfeest Familiepretpark Phantasi- aland in het Duitse Brühl bij Keulen staat van 18 oktober tot 2 november in het teken van het Festival der Lichten. Na zonsondergang geven ruim een mil joen lichtjes het park een nog sprookjes- achtiger aanzien dan gebruikelijk. Hoogtepunt is de dagelijkse parade met praalwagens, goochelaars, vuurspuwers, feeën en alle andere Phantasialand-per- sonages, die door het park trekt. Gedu rende de festivalperiode is het park elke dag open van 9.00-21.00 uur. Entree 25,40 euro, na 15.00 uur 19,50 euro. Meer informatie: www.phantasialand.com. Fietsen in de Peel De WV Noord- en Midden-Limburg heeft onlangs acht fietsroutes in De Peel uitgezet, geba seerd op het fietsknooppuntensysteem. De Peelroutes kenmerken zich door spe ciale excursies onderweg. Fietsers pas seren diverse bedrijven en musea waar ze een kijkje kunnen nemen. Meer informatie over de themafietsroutes 'Ont dek de Geheimen van de Peel' via tel. 0900- 202 55 88. www.lekker-genieten.nl. Jukeboxen, benzinepompen en oude rockers, komend weekend allemaal te bezichtigen in Autotron te Rosmalen.PRFOTo Lekker lezen in een bedstee en vervol gens verstild recreëren in het Groningse land. Dat biedt Groninger Peter Water drinker de toerist, nu hij in zijn logement in Winsum een Aap, Noot, Mies-arrange ment aanbiedt, waarbij kinderboeken uit het nabijgelegen museum een belangrij ke rol spelen. Noem het een nostalgische duik in jeugdherinneringen. Nooit van zijn leven is Peter Waterdrin ker een fanatieke kinderboekenlezer ge weest. Toch heeft hij iets met kinderboe ken. En dat heeft alles te maken met zijn recreatiebedrijf 'Marenland' in het lieftal lige, waterrijke, boven de stad Groningen gelegen Winsum. Op enkele honderden meters afstand van Marenland - met ho tel, camping, jachthaventje- bevindt zich het grootste kinderboekenmuseum van Nederland, waarmee Waterdrinker een stevig verbond heeft gesloten. Wie in het net vernieuwde Marenland lo geert, mag gratis kinderboeken uitzoeken in het museum. Leesvoer voor een paar romantische overnachtingen in een van de knusse (en warme) bedsteden van Marenland. Het Aap, Noot, Mies-arran gement vereist een zekere hang naar nostalgie, zoals het ook van pas komt dat in vroeger dagen een onvoorwaardelijke jeugdliefde voor kinderboeken is opge bracht. Want alleen dan kan een bijna vergeten kleurrijke fantasiewereld na zo veel jaren weer boven komen in de on dertussen allang volwassen geworden geest. Waterdrinkers' Marenland-recrea- tie is gesitueerd op een heel mooi plekje langs het Winsumerdiep, net aan de flank van het poëtische hart van Win sum. Het ligt mooi strategisch op het eindpunt van de eerste etappe van het Pieterpad tussen Pieterburen en Winsum, midden tussen prachtige kanalen en waterpartij en, die tal van typisch Groningse dorpjes met hun roodstenen huizen met elkaar verbinden. Op loopafstand bevindt zich boven het pand van de WV aan de Hoofdstraat 4 in het knusse centrum van Winsum/Ober gum het Kinderboekenmuseum. Het ruikt daar naar oud papier. Vrijwilligers zijn er de hele dag druk doende met het (landelijk) uitlenen van oude jeugdboe ken aan met name vijftigplussers. De col lectie bevat 80.000 gekafte kinderschat ten. Roep maar iets, een titel die je je al leen vaag herinnert, een hoofdfiguur die je nog slechts schimmig kunt thuisbren gen, een schrijver van wie je de naam nog maar half weet, tien tegen een dat geestdriftige vrijwilligers uitkomst kun nen bieden. Mee naar de bedstee in Marenland gaat een vergeeld exemplaar van Verzet en Victorie. De vraag of het boek na veertig jaar nog boeit, wordt na enkele bladzij den reeds beantwoord. Ja dus. Althans, er ontstaat dan begrip voor de geestdrift die Norel ooit teweeg konJ>rengen met zijn glasheldere, bol van romantiek staande schrijfstijl. Zijn oorlogsboeken stralen een 'ferme-jongens-stoere-kna- pen-sfeer' uit, vermengd met een flinke schep stichtelijke woorden, maar daar van bestond destijds geen besef. Onderdeel van het Aap, Noot, Mies-ar rangement is een fietstocht van acht kilo meter langs water en door bos naar het noordelijker gelegen Warffum. Daar runt Stijn Genuchten het mooie Openlucht museum Het Hooge Land met een com pleet ingerichte historische dorpsschool klas, uiteraard inclusief leesplankje (Aap, Noot, Mies), lei, inktpot, Bos-platen, tel- raam, en beroemde serie boekjes De We reld in. Het is alsof je in een tijdmachine peddelt naar de voltooid verleden tijd, toen de meester geen tegenspraak duld de van leerlingen. Kom daar nu nog maar eens om. ARVID VAN DER WOLF Het arrangement 'Aap Noot Mies' omvat twee overnachtingen in hotel Marenland-recreatie, inclu sief ontbijt, in kosten variërend van 81,45 euro p.p (met z'n tweeën in een 2-pers. kamer) tot 199 euro (alleen in midweek in kamer). Op de dag van aan komst kan de gast kinderboeken halen in het dicht bijgelegen museum, de volgende dag is er een fiets tocht van circa acht kilometer gepland naar Warf fum voor een bezoek aan het Openlucht Museum Het Hooge Land in Warffum aan de Schoolstraat 2, tel 0595-422 233, www.hethoogeland.com. Meer in fo: www.winsum.nl. WV Winsum, Hoofdstraat 4, 9951 AB Winsum, tel. 0595-443 388. Boven de VW is het Kinderboekenmuseum, tel. 0595-443 663.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 9