Zesde Salon des Antiquaires 2*1 W r! COCKTAIL 19 ledereen was er voor Haring Corenwijn UD 17 Vernieuwde opzet in De Oude Pastorie te Lisse INHOUD Kicks van DansCombinatie 4: AYA, ISH en Meekers. Foto: Paul Struijk Een museum dat draait om de kermis Uit Thuis met Leidse Kees Alleen de beste haring bij Van der Plas En verden Expositie Faassen 4 Rot in het LAK 6 Uit in Leiden e.o 7 Er op Uit 9 Dansweek 10 Film: Freaky Friday 13 Film: Rosenstrasse 15 DeLisle in Q-Bus 16 Uit Eten 18 COLOFON UIT is een wekelijkse uitgave van het Leidsch Dagblad Redactie: Annemiek Ruygrok (coör dinator) en Ad van Kaam Agenda: Antoinette Vonk Eindredactie en vormgeving: Eric de Jager, Ralph Kleinhout, Job de Kruiff en Dick van der Plas Telefoon: 071-5356443 Informatie over activiteiten, evene menten en uitvoeringen kan mini maal een week van te voren worden opgegeven bij: Redactie UIT t.a.v de kunstredactie, Postbus 54, 2300 AB Leiden Fax: 071-5356415 E-mail: redactie.ld@hcd.nl Advertenties: tel. 071-5356300 Staatssecretaris en kunstlief hebber Melanie Schultz opent woensdag 8 oktober de Salon des Antiquaires. Het is, van 9 oktober tot en met zondag 12 oktober, voor de zesde achter eenvolgende maal dat deze an tiekbeurs in De Oude Pastorie te Lisse zijn beslag krijgt. De acht deelnemers aan deze an tiekbeurs zijn gerenommeerde kunsthandelaren en antiquairs, gewend om te werken op top niveau. Het merendeel neemt jaarlijks deel aan PAN in Am sterdam en de TEFAF in Maas tricht. De organisatie van Lisse heeft dit jaar gekozen voor een ver nieuwde opzet, waarbij ook de eerste verdieping van het mo numentale pand in gebruik wordt genomen. Daarnaast zijn er onder de exposanten enkele nieuwe gezichten. Het overzicht van de deelne mers aan de 6e Salon des Anti quaires: De Oude Pastorie Lisse - an tieke meubelen en objets d'érts Toth Ikonen Amsterdam - antieke Russische ikonen Frides Lameris Amsterdam - glas, keramiek Wieg Fine Arts Amsterdam - Hollandse en Vlaamse mees ters Kunsthandel Overduin Gies- senburg - 19de en 20ste eeuw- se Hollandse schilders De Eenhoorn Zaltbommel - gotiek en Renaissance Marjan Sterk Amsterdam - antieke juwelen en zilver Marcel Toebosch Amster dam - klokken, muziekdozen De Salon Des Antiquaires trok jaarlijks circa 2000 belangstel lenden. Het is de combinatie van kleinschaligheid met de daarbij behorende persoonlijke benadering, en de kwaliteit van de tentoongestelde objecten, die de liefhebbers blijkbaar aanspreekt. De Oude Pastorie is gevestigd in een groot monumentaal pand in het oude centrum van Lisse. De zaak is gespeciali seerd in antieke meubelen uit de 17de, 18de en vroeg 19de eeuw. Deze worden tentoonge steld in de diverse kamers, ge legen rondom een bloeiende binnentuin. Naast antieke meubelen heeft De Oude Pas torie ook een collectie antiek Hollands aardewerk, Chinees porselein, schilderijen en ob jets d'art. Vorstelijk Europa is de titel van de nieuwe lezingenserie in de Pastorie die op 11 november van start gaat. Gedurende vijf middagen of avonden voert 'de reis' langs Versailles, de baker mat van de barok, de Duitse barokpaleizen, de Engelse bui tens uit de 18de eeuw, Paleis ATELIERS OPEN IN DE BOLLENSTREEK het Loo en de hofstad St. Pe tersburg. Gastsprekers zijn zonder uitzondering kenners, kunsthistorici of verbonden aan veilinghuizen. De prijs van de cursus is 150,-. Info bij De Oude Pastorie. Tel 0252 - 422405 Zesde Salon des Antiquaires - Van donderdag 9 t/m zo 12 oktober. Oude Pastorie, Grachtweg 2 Lisse. Openings tijden: 11-18 uur. De Kunstkring '88 organiseert op 4 en 5 oktober voor de tiende keer Open Ateliers in de Duin- en Bollenstreek. Aan deze manifestatie nemen zeventien bekende beelden de kunstenaars deel. Op negen locaties In zes verschillende gemeenten geven zij op zaterdag en/of zondag een blijk van hun kunnen. Daarnaast exposeren op zaterdag nog eens dertig leden van de Kunstkring hun werk in het epicentrum van de club, de Kunstuitleen van KK'88 In Rijnsburg. Liefhebbers van beeldende kunst kunnen tijdens de openingsuren, van 11 tot 17 uur, gratis en vrij blijvend hun hart ophalen in ateliers in Sassenheim, Noordwijk, Voorhout, Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg en Noordwijkerhout. In de ateliers is een grote verscheidenheid aan beeldende kunst te bewonderen, zo als keramiek, sieraden, beelden, grafiek, litho's, foto's, gemengde technieken, textiel, olieverf, acryl, etsen, etc. De kunstenaars zelf zijn lijfelijk aanwezig om zich met be langstellenden en geïnteresseerden te onderhouden over kunst in het algemeen en het eigen werk in het bijzonder. Een enkeling geeft een demonstratie. In elk atelier zijn informatiefolders aanwezig over de andere deelnemende kunste naars, maar ook in bibliotheken en VW's in Katwijk en Noordwijk. Open Atelier Dagen Duin- en Bollenstreek - za 4 en zo 5 oktober. Info bij KK'88, Kunstuitleen Rijnsburg, Openbare Bibliotheek, Smidstraat 5 Rijnsburg (alleen za). De Oude Pastorie in Lisse. Publiciteitsfoto Op heterdaad betrapt: Mohamed Rabbae zonder smoking. Foto: Mark Lamers Nieuwsgierig kijkt de Franse luchtmachtkolonel Henri Switzer naar het glaasje corenwijn dat hij in de Leidse Pieterskerk in zijn handen gedrukt krijgt. Een echte traditie, mon colonel, tijdens Lei- dens Ontzet drinkt men niet an ders. „Nou, vooruit maar", mom pelt de kolonel en met tegenzin neemt hij voorzichtig een slokje. Het valt mee, zijn verkrampte schouders ontspannen zich. „Het is een likeur", zegt hij dan. „Maar niet zo sterk als mare de provence." Switzer was één van de eregasten tijdens het traditionele garing en Corenwijngala. Projectontwikke laar Menno Smitsloo is de drij vende kracht achter het feest in de Leidse Pieterskerk en het moet gezegd, hij doet het goed. De mo deshow van couturier Mart Vis ser was overweldigend en, te oor delen naar Miek, jet en Eef Ou wehand (van, inderdaad, de ge lijknamige visgroothandel) was de getoonde kleding zelfs draag baar! Het koude buffet, verzorgd door Sodexho en het Leidse duo Marco Rooyackers en Jeanette Plaisier, was om de vingers bij op te eten. De door passie gekwelde Petra Berger zong (soms vals) en op drie plekken in de kerk streel den levende standbeelden het oog. Het mooiste waren echter wel de mensen. In een nauwsluitende avondjurk die niets aan de ver beelding overliet, vervulde Sabine Mulder haar laatste opdracht als preses van studentenvereniging Minerva. Drie gasten van aanne mer Max en Joop du Prie - Adriella van der Laan, Femke Tromp en Anna Cohen - deden er ook alles aan om te schitteren met hun zwarte mantelpak en hun paarse en aubergine jurken. Helaas niet in Leiden gekocht. Waarom niet? Kan dat soms niet in Leiden? Jawel! luidde het ant woord in koor, maar - nou ja - het was er gewoon niet van geko men. Het is gek hoe klein de Pieters kerk wordt als daar 1200 bekende Leidenaars en buitenstaanders rondlopen. Sommige gezichten mogen natuurlijk niet ontbreken, zoals ondernemers Peter Labruy- ere, Chris Verplancke en - daar heb je 'm weer! - Jaap Liethof van het Noordwijkse Hotels van Oranje. En wie zagen we daar in een hoekje van de Pieterskerk fluisteren met staatssecretaris Melanie Schultz? Niemand an ders dan de nieuwe burgemeester van Wageningen, met argusogen gadegeslagen door zijn lieve Froukje. Voor burgemeester Henri Lenfe- rink - wat staat die ambtsketen hem goed bij die schitterende smoking - was het de eerste keer dat hij het Haring en Corenwijn gala meemaakte. Natuurlijk zette Smitsloo hem even in het zonne tje. Rector magnificus Douwe Breimer van de Universiteit Lei den heeft het feest al eerder mee gemaakt, maar naar de mode show keek hij toch als een kip naar het onweer. Nee, die was aan zijn elegante echtgenote Joan, die lerares Frans is en als zodanig meer begrijpt van joie de uivre, toch beter besteed. De eni ge die zijn gezicht (en zijn pak) echt nóóóóit meer op het Haring en Corenwijngala mag vertonen, is Mohamed Rabbae. Niet eens een strikje kon ervan af! Fout zeg! Redactie: Miep Smitsloo-De Graaff Organisator Menno Smitsloo en burgemees ter Henri Lenferink. Een stralende Mart Visser temidden van zijn modellen. Foto's: Mark Lamers Rector magnificus Douwe Breimer (midden) kreeg de Haring en Corenwijn erepenning die De catering was fantastisch, hij mag toevoegen aan zijn reeds indrukwekkende lijst onderscheidingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 2