De fascinatie van Peggy Olislaegers Kleinkunst voor kinderen Kicks - als in een niet te stuiten stroomversnelling Workshop in het LAK Dansweek 2003 in het teken van Muziek Programmma Dansweek in Leiden Objectworkx Dansfilms van Dansgroep Krisztina de Chatel Leidse Schouwburg door Maarten Baanders Afsluiting Dansweek met onder andere choreografiespel en bruisend feest Leidse Schouwburg Vanuit de bijzondere bewegingstechniek waar de choreo grafieën van anoukvandijk dc op gebaseerd zijn, geven Jack Galagher en Nina Wollny in het kader van de Dans week op zaterdag 11 oktober een workshop. Er wordt ge werkt aan de hand van Amour Fou en Am I Out, stukken die anoukvandijk een dag eerder en later op de avond zelf zal opvoeren in het LAK. Aanmelden voor de workshop: ma t/m za 14-16.30 uur, tel. 071-5124890. „Zonder publiek bestaat een thea termaker niet. Ik bedoel niet dat ik alleen maar doe wat de mensen willen zien. Het gaat om de dia- loog. Tijdens het maken van een voorstelling ga ik uit van mijn ei gen fascinaties, van dingen die mij verbazen. Als ik zelf als toeschouwer in het theater zit, beleef ik de mooiste momenten als ik geraakt word, als ik de sensaties onderga die een kun stenaar in zijn voorstelling heeft verwerkt. Als ik zelf op het toneel aan het werk ben, voel ik het als een voorrecht dat ik mijn fascinatie aan de men sen kan tonen en met hen kan de len." Als er iemand doordrongen is van de eenheid tussen publiek en the atermaker, dan is het Peggy Olis- laegers. Op de laatste dag van de Dansweek, zondag 12 oktober, is zij in Leiden de spil. 's Middags staat jaar jeugdvoorstelling 'Beter schap' (vanaf 4 jaar) in het LAK- theater. Aan het eind van de mid dag verzorgt ze de aanloop tot het slotfeest door met het publiek in de Leidse Schouwburg aan een kleine choreografie te werken. Haar fascinatie voor het publiek bracht Olis- laegers ertoe niet alleen theater voor volwas senen te maken, maar ook voor kinderen. Van 3 tot en met 12 oktober 2003 vindt door heel Nederland de derde editie plaats van de Dansweek, het jaarlijkse evene ment dat de Nederlandse dans in de schijnwerpers zet. In de Dansweek, een initiatief van de Collectieve Danspromotie, werken theaters en gezelschappen samen aan een uitbundig dansprogramma met extra veel voorstellingen en speciale ac tiviteiten. De Nederlandse Dansdagen op 3,4 en 5 oktober in Maastricht vormen weer de feestelijke opening van de Dansweek 2003 met een programma van hoogtepunten uit het dansaanbod van het voorgaande seizoen. Vervolgens zijn in heel Neder land - ook in Leiden - meer dan 70 dansvoorstellingen te zien hetgeen een aanzienlijke groei in activiteiten laat zien ten op zichte van vorig jaar Na het thema Idolen van de Dans in 2002 staat voor de ko mende editie Dans Muziek centraal. Muziek maakt een be langrijk deel uit van vrijwel alle dansvoorstellingen en speelt een vooraanstaande rol bij de beleving van de voorstelling door het publiek. De dansgezelschappen en podia organiseren rondom de dansvoorstellingen openbare muziekrepetities, een interview met de componist, live muziek in de foyer etc, om de muziek van een dansvoorstelling in een bijzonder dag licht te zetten. DONDERDAG 9 OKTOBER Leine Roebana - Turings Tijgers Leidse Schouwburg VRIJDAG 10 OKTOBER Anoukvandijk dc - Amour Fou LAK theater ZATERDAG 11 OKTOBER Workshop onder leiding van Anoukvandijk dc LAK theater Danscombinatie 4 - KICKS Leidse Schouwburg ZONDAG 12 OKTOBER Peggy Olislaegers - Beterschap LAK theater Het choreografenduo Harijono Roebana en Andrea Leine zet met Turings Tijgers na eerdere meer ingetogen en naar binnen gekeerde producties de deuren wijd open en laat lucht, licht, kleur, sensualiteit en humor toe. De wijze waarop de live spelende musici van het Maarten Altena Ensemble in de choreografie zijn opgenomen is spannend en komisch. Te zien op 9 okto ber in de Leidse Schouwburg. Foto: Deen van der Meer „Voor kinderen is theater nog niet vanzelf sprekend. Ze worden niet geremd door res pect voor dansers, spelers, kunst. Ze willen direct geraakt worden. Om dat te bereiken moet ik puur zijn. Die puurheid kan ik alleen uit mezelf halen. Het contact met kinderen is heel direct. Ze ademen mee, leven mee. Je merkt het als ze plotseling stil zijn. Stefan Ernst, een van de dansers in 'Beterschap', had nog geen ervaring met kinderen, maar hij voelt zich gevoed door dit publiek. Mijn fasci natie voor kinderen is de kem voor 'Beter schap'. Het speelt in een ziekenhuis, maar gaat niet over dokters, verplegers, ziek zijn. Het gaat over hoe kinderen daar hun omge ving ervaren en onderzoeken. De medische wereld heeft iets ondoorgrondelijks. Je be grijpt niet wat medici doen. Je voelt je als een kind als je daar ligt. Uit dit besef kwam het idee voor 'Beterschap' voort. Ik maak geen pure dans, maar meer kleinkunst voor kinde ren, met dans, zang en spel over alledaagse, gedeelde emoties. En ik vind het belangrijk dat men persoonlijkheden te zien krijgt. Ik vraag van de dansers dat ze zich als acteurs inleven, dat ze weten wat ze zeggen en wat de drijfveer van hun bewegingen is. Ze moeten het ziekenhuis ruiken, de zuster horen lopen, pijn voelen. Dan pas krijg je echt spel. Ik houd van mensen van vlees en bloed op het podium." Ook de afsluiting in de Leidse Schouwburg berust op Olislaegers' overtuiging dat theater makers en publiek veel kunnen delen. Ze heeft een korte choreografie gemaakt. Deze is zo gecomponeerd dat mensen uit het publiek die dat willen het in twintig minuten kunnen leren. „Veel mensen denken: dat kan ik niet, ik heb nooit gedanst. Maar ze zullen verrast worden! Ik speel in op het dansgevoel dat ie dereen heeft. Het spel is een opmaat voor de afsluiting met een feestband. De bewegingen zijn zo gekozen dat ze dichtbij het gevoel staan dat mensen hebben bij een feest. Zo wil ik de mensen iets laten proeven van het ambacht van de danser en van het maken van een choreografie." Het idee voor dit spel komt van de directeuren van LAKtheater en Leidse Schouw burg, Roland Hel- mer en Bart van Mossel. „Het is bijzonder dat ze de handen ineen geslagen hebben om te bepalen wat ze van de Dansweek gaan maken. Ik vind het geweldig als derwijs een speciaal door Peggy Olislaegers ge maakte choreografie en gaat, samen met de pro fessionele dansers en op muziek van de band Till Midnight, aan het dansen. Daarna gaat, als vanzelf, het toneel van de schouwburg over in de dansvloer. Voor dat slotstuk zijn beslag krijgt, schittert Kris ztina de Chatel met haar dansgroep. De van ori gine Hongaarse staat in Nederland al een kwart eeuw aan de top van de moderne dans, was dik wijls prominent aanwezig in het LAKtheater, maar vereert nu eindelijk de schouwburg ook eens met een bezoek. De koningin van de mini mal dance brengt een programma dat meteen ook kenmerkend is voor haar veelzijdigheid. De film Blindside Block speelt zich af op het veld van de Amsterdam Crusaders. De dansers van De ChStel en de spelers van het American Foot ball team zoeken de confrontatie. Opmerkelijk genoeg lijken er meer overeenkomsten te zijn dan verschillen tussen de dansers enerzijds en de beoefenaars van deze keiharde contactsport anderzijds. In Stalen Neuzen gaat Krisztina terug naar haar geboortegrond. Haar dansers wervelen dan over de bruggen die Boeda over de Donau met Pest verbinden, dan weer over de velden van het platteland. Ton van Brussel, oud-hoofdredac teur van het Leidsch Dagblad, neemt na afloop van de voorstelling Krisztina de Chatel aan de hand voor een gesprekje dat voert langs de hoogte- en dieptepunten van haar carrière. theaterdirecteuren met een artistiek idee ko men. De dialoog met theaters is belangrijk voor me. Als een theater alleen maar een plaats is waar je je kunstje mag laten zien, voel je je eenzaam in zo'n gebouw. Dan is het geen huis. Door dit soort initiatieven wordt een theater een huis, waar je spannende, bij zondere, eenmalige dingen kunt meemaken." door Ad van Kaam Vijfien dansers op zoek naar de ultieme kick. Naar het moment dat de adrenaline als een niet te stuiten stroomversnelling door de bloedbanen dendert. Streetdancc, breakdance, hiphop, mar tial arts, skate dance - waarlijk alles wordt uit de kast gerukt om een optimaal effect te bewerk stelligen, om die Kicks ook daadwerkelijk met een hoofdletter te kunnen schrijven. Drie gezelschappen, AYA, ISH en MEEKERS, presenteren ieder op ei gen wijze een spetterende dansvoor stelling met als gezamenlijk uitgangs punt die kicks. Het is voor de vierde keer dat een dergelijke danscombina tie voor het voetlicht zal treden, in Leiden op zaterdag 11 oktober in de Schouwburg. De doelgroep is dit maal, het behoeft nauwelijks betoog, de jeugd vanaf 12 jaar. Het gaat per slot van rekening over kicks, niet waar. Hoewel, kreeg Mick Jagger der tig jaar geleden al niet zijn kicks er gens halfweg op Route 66? De afsluiting van de Dansweek in Lei den belooft een waar spektakel te worden. De bezoekers van het LAK theater en die van de Schouwburg komen bijeen voor een choreogra fisch spel, een Leidse variant op het in Parijs en Brussel zo populaire Bal Moderne. Het publiek leert spelen-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 10