KUNST CULTUUR 'Ouders moeten hun kinderen meenemen' Italiaanse componist Luciano Berio overleder Passie voor oude muziek Rechter Tie wordt filmheld M R< Leidenaar Bob In 't Hout maakt filmbewerking 'Kees de Jongen' i m «L T Onze baby-olifant speelt al buiten! Zanger Humphries Singers dood Bonn - Een van de oprichters en leadzangers van de pop groep Les Humphries Singers is dood. James Jimmy' Bilsbury uit Liverpool begon samen met vriend Les Humphries het le gendarische hippiekoor, dat in de jaren zeventig met 'Mama Loo' en 'Mexico' de hitparades bestormde. Bilsbury (60) is dood in zijn woning is aange troffen. Hij had problemen met zijn hart Bilsbury verdiende als leadzanger en liedjesschrijver van de Les Humphries Singers miljoenen. Matrix Reloaded ongekend succes londen - De film 'Matrix Reloa ded' heeft in zijn tweede week in de bioscopen wereldwijd 100 miljoen euro binnengehaald. Het is voor het eerst dat een film na de premièreweek dit be drag in het laatje brengt. Deze som is de gezamenlijke winst van de bioscopen in 62 landen, de Verenigde Staten niet mee geteld. 'Reloaded' is het tweede deel van de Matrix-trilogie. Het tweede deel van de Lord of the Ring-trilogie haalde in zijn tweede week 85 miljoen euro binnen. Record voor doek Permeke amsterdam - Het doek 'Schelde Roeier' van de Vlaamse kunste naar Constant Permeke (1886- 1952) is gisteren voor een re cordbedrag van 323.000 euro van eigenaar verwisseld. Het schilderij werd op de veiling bij Sotheby's in Amsterdam aange boden met een richtprijs van 20.000 tot 30.000 euro. Het doek uit 1921 is gekocht door een Belgische verzamelaar. Schilder en beeldhouwer Per meke was een van de belang rijkste Vlaamse expressionisten. Shakespeare zonder woorden eindhoven - De Eindhovense theatergroep Doppio gaat een toneelstuk van William Shake speare uitvoeren: zonder woor den. Een houseparty met dj's in discotheek de Danssalon in Eindhoven vormt op zondag 22 juni het decor voor de 'stómme' uitvoering van Midzomer nachts droom. woensdag 28 mei 2003 door Theo de With amsterdam/leiden - Twaalf jaar heeft hij er op moeten wachten. Maar nu zijn script eindelijk ver filmd wordt, loopt Bob In 't Hout uit Leiden trots als een pauw rond op de set. In een voormalige school in Amsterdam Oud-Zuid zijn deze week de opnamen be gonnen voor de film 'Kees de Jongen' naar het beroemde boek van Theo Thijssen. Eind dit jaar moet deze film de concurrentie aangaan met 'Pietje Bell 2' en an dere familiefilms. „Er komt gelukkig geen nieuwe Harry Potter", verzucht regis seur André van Duren als hij zichzelf tijdens een pauze een beker thee inschenkt. Een van de klaslokalen is het domein van de catering. Andere lokalen in de school, die veel weg heeft van een doolhof, worden gebruikt door de grime, het kledingatelier en de techniek. Ook is een ruim te aangewezen als ontspan- ningsverblijf voor de kinderen die figureren in 'Kees de Jon gen'. Een stel meiden kijkt ademloos naar een video van 'De Paardenfluisteraar'. Er is eerst even over geruzied met de jongens, maar die trokken aan het kortste eind. Zij trappen nu buiten een balletje. Zorgelijk kijkt een begeleidster toe bij het geïmproviseerde pot je voetbal. „Uit de zon blijven", schreeuwt ze de jongens toe. Ter verklaring zegt ze: „Ze mo gen niet te bruin worden." De klasgenoten van Kees Bakels zijn immers bleekneusjes uit het Amsterdam van een eeuw gele den. Bob In 't Hout steekt in de buitenlucht een sigaartje op. Rokers worden door de cate raars naar buiten gestuurd. Het liefst staat de Leidenaar echter op de set. „Het is toch magisch om te zien hoe je tekst door ac teurs leven wordt ingeblazen." Hij kijkt dan ook nauwlettend toe bij een dialoog tussen Kees Bakels en zijn schoolmeester. Als acteur Hans Kesting, die de rol van leraar speelt, zijn tekst Hannah Cheney (Rosa) troost Ruud Feitkamp (Kees) als hij na de dood van zijn vader terugkeert in de schoolbanken. In een voormalige school in Amsterdam is een klaslokaal van eeuw geleden nagebootst. Foto: George Verberne verhaspelt, snelt In 't Hout toe om hem daar op te wijzen. Het gaat om de scène waarbij Kees na de dood van zijn vader weer op school komt en door de meester wordt toegesproken. In plaats van 'geleden' heeft vader lang 'gesukkeld'. Sommige scènes moeten keer op keer over. Hoofdrolspeler Ruud Feitkamp (13) laat het zich allemaal welgevallen. Hij heeft duidelijk acteerervaring. Ruud Feitkamp vertolkte vier jaar geleden de titelrol in het kassucces 'Kruimeltje'. „Hij is geknipt voor de rol van Kees", fluistert scenarioschrijver Bob In 't Hout. „Ik was zelf bij de selec tie betrokken en we hebben tientallen jongens gezien. Ruud acteert heel naturel. Hij over drijft niet En als hij dat een keer wel doet, is hij heel gemakkelijk te corrigeren. Daarnaast is het een aardige jongen, geen over het paard getild Idnd." Regisseur André van Duren beaamt dat. „Hij is aan de ene kant een lefgozer met een grote mond en aan de andere kant een gevoelig en ijverig joch. Dat zijn eigenschappen die Kees Bakels ook heeft. Ik vind het een groot voordeel dat hij 'Kruimel tje' heeft gedaan. Hij weet wat wachten is en dat filmen niet al tijd leuk is." Toch blijkt Ruud Feitkamp er even later doorheen te zitten. „Het gaat echt niet meer", zegt hij na de zoveelste aanwijzing van de regisseur. Hij moet serieus en verdrietig kij ken, maar kan een brede glim lach niet onderdrukken als hij 'pooier' antwoordt op de vraag van de meester wat hij later wil worden. „Ik kan het niet meer." Een beetje peptalk brengt de jeugdige acteur er weer boven op. Tijd voor de volgende scène. Kees schuift met betraande ogen aan in de schoolbank en krijgt een liefdevolle blik toege worpen van klasgenote Rosa, een rol van Hannah Cheney (13) Een machine blaast wat rook de ruimte in. Met een waaier wordt de rook verspreid. Het zorgt voor een mooi nostalgisch licht. Een visagiste brengt r een wattenstaafje een be( vocht aan in de ooghoeken Ruud Feitkamp. Voordat hij g zitten, veegt hij de tranen v met een grote zakdoek. „Cut hebt de zakdoek in je verkee hand", dirigeert de regisst Voor de zesde keer moet het nieuw. Als het vocht in 5 mond loopt, trekt Ruud een gezicht. „Ranzig, dat spul." Feitkamp maakt deel uit van sterbezetting. Acteurs als Ni Frijda (opoe), Theo Maas! (vader), Monic Hendrickx (m der) en Bram van der Vlugt tige meneer) zijn voor deze p ductie aangetrokken. Bob li Hout vindt het vooral leuk Hans Dagelet en Wim van Grijn meedoen. „Zij hebben de jaren zeventig bijgedra] aan het succes van de toneel werking die Gerben Helli van 'Kees de Jongen' maakte speelden allebei een Kees. één was de Kees uit de reali de ander de Kees die zijn ei fantasiewereld creëert, ft zoon Rogier, die nu bij Noord Nederlands Toi speelt, deed op zijn middelt school ook mee in zo'n ton voorstelling. Ik weet nog da op dat moment het idee v deze film kreeg." Het is aan producent Matt van Heijningen te danken het filmproject nu eindelijk realiseerd wordt. Hij zag brood in. De laatste jaren verfilmingen van klassieke derboeken erg succesvol in bioscoop. 'Kees de Jongen' straks moeten concurreren 'De Kameleon' en het twe deel van 'Pietje Bell'. Regis: André van Duren ziet de s met vertrouwen tegemoet. tje Bell richt zich meer op tot tienjarigen, da's een heel dere doelgroep. In het geval 'Kees de Jongen' hoop ik dat ders hun kinderen meenet naar de film. Bij Pietje Bell den de ouders juist meegt men door hun kinderen, wordt gewoon een kwalit film." cannes/gpd - Op het Filmfesti val in Cannes is de meest spec taculaire deal bekend gewor den waar ooit een Nederlandse auteur bij betrokken is geweest. De filmrechten op de twintig misdaadromans die Robert van Gulik heeft geschreven over de Chinese rechter Tie zijn ver kocht aan een internationale combinatie van drie filmmaat schappijen. De eerste film in wat een lange reeks moet worden, is 'Murder in Canton' en wordt eind dit jaar in productie genomen. John McTiernan is gecontrac teerd als regisseur en gaat met een budget van 45 miljoen dol lar draaien in China en Nieuw Zeeland. McTiernan regisseer de eerder kaskrakers als 'Die Hard', 'Last Action Hero' en 'The Thomas Crown Affair'. De samenwerkende producen ten zijn de gebroeders Samuel en Victor Hadida (van Davis Films), de in Bejing gevestigde Peter Loehr (Ming Produc tions) en Francoise DeLeu (van het Franse D+ Productions) met co-financiering van het tv- station TF1. Er wordt momenteel ijverig ge zocht naar geschikte acteurs voor de hoofdrollen van Rech ter Tie (Judge Dee in het En gels) en diens westerse vriend die samen een Chinese variant vormen van het duo Sherlock Holmes en Dokter Watson. De misdaadverhalen van Rech ter Tie spelen tijdens de Tang dynastie (1300 jaar geleden) en werden door Robert van Gulik geschreven in de jaren vijftig, de tijd dat hij Nederlands am bassadeur was in Tokio en de gelegenheid had om China ge regeld te bezoeken. Hij stu deerde eerder sinologie aan de Leidse universiteit. Van Guliks boeken bereikten faam over de hele wereld en werden vertaald in achttien ta len. Bij uitgeverij Ravenberg Pers wordt momenteel de hele Rechter Tie-serie herdrukt. De eerste twee boeken liggen in middels in de winkel. rome/gpd - De Italiaanse componist Lucia no Berio is op 77-jarige leeftijd overleden. Berio die in 1925 in het Noord-Italiaanse stadje Oneglia werd geboren, behoorde tot de bekendste naoorlogse componisten. Met zijn landgenoten Luigi Nono en Bruno Madema vormde hij de voorhoede in het Italiaanse muziekleven. Alle drie stonden ze in nauw contact met andere toonaangeven de componisten, die na de oorlog het ge zicht van de nieuwe Europese muziek be paalden. Onder zijn collega's onderscheidde Luciano Berio zich door onder meer een sterke behoefte de taal als drager van muzi kale ideeën te gebruiken en zijn voorliefde voor de zangstem. In veel van zijn beste werken komen die elementen bij elkaar. Weinig componisten van na de oorlog heb ben zich zo sterk op nieuwe klanken en vor men toegelegd en zijn tegelijk zo toeganke lijk gebleven. Zijn literaire belangstelling leidde tot samenwerking met onder ande ren Eduardo Sanguined en Italo Calvino. Zijn interesse in de mogelijkheden van de zangstem binnen de hedendaagse muziek werd mede gestimuleerd door de sopraan Cathy Berberian, met wie hij van 1950 tot 1964 getrouwd was. In Nederland heeft er altijd veel belangstel ling voor de muziek van Berio bestaan. Aan vankelijk vooral bij het Holland Festival en het Rotterdams Philharmonisch Orkest, la ter ook bij andere ensembles en individuele musici. Tot de werken die hier vaak zijn uit gevoerd behoren de 'Sequenza', een reeks stukken voor uiteenlopende solo-instru menten. Maar ook grote composities, zoals de 'Sinfonia', geschreven voor orkest met vocale partijen. Zelf dirigeerde hij ooit een uitvoering in het Amsterdamse Concertge bouw. Riccardo Chailly en het Koninklijk Concertgebouworkest legden dat werk eind jaren tachtig op cd vast, samen met het voor deze combinatie gecomponeerde orkest werk 'Formazioni'. Zijn belangrijkste werken ontstonden in de jaren zestig en zeventig. Ook na die tijd bleef hij componeren, maar de vitaliteit en fanta sie in zijn muziek namen geleidelijk af. Wel trok de manier waarop hij enkele onvoltooi de werken van grote componisten uit het verleden heeft afgemaakt de belangstelling. Het door het Concertgebouworkest gespeel de 'Rendering' (Schubert) bijvoorbeeld. En bovenal de door de Nederlandse Opera een jaar geleden in première gebrachte nieuwe versie van Puccini's 'Turandot', met een fonkelnieuw slot, waarin Luciano Berio zijn dierbare, driekwart eeuw geleden overleden landgenoot de helpende hand toestak. Luciano Berio. Foto: GPD/ Theo Bohmers In Leiden en de regio bestaat grote belangstelling voor professionele en amateuristische kunstbeoefening. Heilig Vuur volgt stad- en regiogenoten die musiceren, zingen, dansen, toneelspelen, fotograferen of op andere wijze actief zijn. Vandaag: mezzosopraan Margot Kalse. Margot Kalse heeft een passie voor oude muziek. De veelzijdi ge zangeres uit Leiden vertelt er bevlogen over. „Eigenlijk heb ik drie liefdes binnen dat genre: geestelijke, Italiaanse en Neder landse muziek." Samen met El- ly van Munster (luit) staat ze op 7 juni in de Dorpskerk in Voor schoten als Duo Sepaphim. Vergine Bella' heet hun pro gramma met liederen in de Ita liaanse stijl van de zeventiende eeuw op poëzie van de dichters Petrarca en Rinuccini. Ze heeft altijd gezongen. Op de basisschool leerde ze klasge nootjes al liedjes voor de Volks zangdag. „De juffen konden geen noten lezen. Ik volgde blokfluitles, dus ik kon het wel. Toen ben ik al met lesgeven en zingen begonnen", constateert ze lachend. Met zangles begon ze laat „Ik ben muzikaal en zong van na ture zuiver. Als ik iets zing, wordt het ook muziek. Alleen miste ik de techniek." Niet elke stem is geschikt voor oude mu ziek. „Je moet niet te veel vibra to hebben. Een rijke klankkleur is belangrijk. Daardoor kan je stem goed mengen. Je hebt een flexibele stem nodig." Tijdens haar studie Nederlands zat het conservatorium in haar achterhoofd, maar 'ik ben pas later wakker geworden'. Ze was half twintig toen ze solozang aan het Koninklijk Conservato rium in Den Haag ging stude ren. Daarna specialiseerde ze zich aan het Brabants Conser vatorium bij Rebecca Stewart in de uitvoeringspraktijk en tech niek van de vroege vocale mu ziek. Hiervoor behaalde ze in 1998 cum laude het diploma uitvoerend musicus. Ze volgde masterclasses bij André von Ram, Max van Egmond, Diane Forlano en Emma Kirkby. Tegenwoordig geeft ze privé- zangles. Ook is ze docent aan de opleiding oude vocale en- Margot Kalse: „Ik ben muzikaal en zing van nature zuiver. Als ik iets zing, wordt het ook muziek." Foto: Taco van der Eb semblemuziek van het Brabants Conservatorium, want bij sa menzang ligt haar voorkeur. „Het is leuk, want je doet het samen. Ik ga uit van de indivi duele stem. Uiteindelijk moeten alle stemmen wel samensmel ten in één klank. Het is zo bij zonder als dat gebeurt Laatst lukte het ook met instrumen ten. Dat geeft een kick." Ze is oprichter en artistiek lei der van Trigon, een ensemble voor middeleeuwse vocale geestelijke muziek, waaronder Gregoriaans en polyfonie. Met Trigon heeft ze oude-muziek- festivals in Europa aangedaan, waaronder het Festival Oude Muziek in Utrecht, het Festival van Vlaanderen en het Festival van Brezice in Slovenië. Ook won het ensemble al eens de prijs International Young Ar tist's Presentation Early Music in Antwerpen. Bij die prijs bleef het niet Onlangs won ze voor haar lesgevend werk bij het Oe cumenisch Kleinkoor Sassen- heim de Gouden Groet. Naast lesgeven en optreden duikt Margot af en toe biblio theken in. „Middeleeuwse mu ziek ligt niet zomaar klaar. Voor Vergine Bella' hebben we speurwerk gedaan. Een flink aantal werken lezen we in de oude notatie. Ook voor Trigon moet ik soms Gregoriaanse ge deelten van muziekstukken er zelfbij zoeken." Haar zoektocht bracht haar al eens in Parijs. Trigons cd 'Music for Candle mas' is in de stijl van de Notre Dame school. „Daar komen de vroegste vormen van meer stemmigheid vandaan." Vergine Bella', zang Margot Kalse en luit Elly van Munster, zaterdag 7 juni, 20.30 uur, Dorpskerk Voorschoten. Kaar ten 10 euro zijn te verkrijgen via info@dorpskerk.nl. Marjolein Hendriks UIT komt een dagje later De wekelijkse bijlage UIT met daarin alle uitgaansagenda's verschijnt deze week in ver band met Hemelvaart op vrij dag in plaats van op donder- dag. LEIOEN LIDO tel. 071 5124130 5133210, Steenstraat 39 The Matrix Reloaded 12 jr.. dag. 18.45 21.30; vr za zo wo ook 14.00. How to lose a guy in ten days MG6, dag. 19.00 21.30; ma alleen 19.00; vrzazowo ook 14.15. Sneak Preview ma 21.30. Just Married MG6, dag. 19.00; vr za zo wo ook 14.30. Van God Los 16 jr., dag. 21.30. De Kleine IJsbeer a.I., vr za zo wo 14.30. X-Men 2 12 jr., dag. 18.45 21.30. STUDIO tel. 071 - 5124130 5133210, Steenstraat 39 Johnny English MG6, dag 19.00 21.30; vr za zo ook 14.30. LUXOR tel. 071 - 5121239, Stations weg 19 The Matrix Reloaded 12 jr., vr za 19.00 22.00; do en zo t/m wo 19.00 21.45; zo ook 14.30. TRIANON tel. 071 - 5123875, Bree- straat 31 28 Days Later dag. 18.45 21.30. Shaolin Soccer dag. 19.00 21.30. Spirited Away do t/m zo 18.45. The Hours do t/m zo 21.30. HET KIJKHUIS tel. 071 - 5661585, Vrouwenkerksteeg 10 Frida dag. 19.00. II Pui Giorno Bella Mia Vita dag. 19.30. Bowling for Columbine dag. 21.30. Auto Focus dag. 22.00. ALPHEN EUROCINEMA tel. 0172 - 420800; re serveren 24 uur per dag: tel. 0900 - 2045678, Van Boetzelaerstraat 6, ww- w.jtbioscopen.nl Matrix Reloaded 12 jr., dag 18.30 20.00 21.30; do vr za zo wo ook 13.30; do t/m zo ook 15.30. Johnny English MG6 dag. 18.45; do vr za zo wo ook 13.45; do t/m zo ook 16.30. How to lose a guy in ten days dag. 18 45 21.30; do t/m zo ook 13.30 16.15; wo ook 13.45. Van God Los 16 jr., dag. (be 21.15 De kleine ijsbeer a.I., Ned. g ken, do vr za zo wo 13.45. Jungle Boek 2 a.I., Ned gesp dot/mzo 16.15. Sneak Preview 16 jr., wo 21.30 PARKFILMHUIS tel. 0172 492 493737, CornelisGeellaan 2 Adaptation do t/m za 20.30; i 14.30. Solaris zo t/m wo 20.30. VOORSCHOTE CULTUREEL CENTRUM, tel. 5612377, b.g.g. 06 - 5389 Prinses Marijkelaan 4 De Tweeling vrt/m ma 20.15. KINDERFILMTHEATER, Culturee trum, tel. 071 - 5612566 of ww derfilmtheater.com, Prinses M laan 4 Jungle Boek 2 a.I., Ned. gesp zo wo 13.30. Pinocchio, Ned. gesproken, 15.30. Extra achtergronden bij de fi de regio vindt u via de filmage onze website www. leidschdagb (advertentie) 2003 jaar van de REUZEN in Diergaarde Blijdorp www.diergaardeblljdorp.nl Abraham van Stolkweg, Rotterd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 20