LEIDEN REGIO Politie opent de jacht op activisten Leiderdorpse senior blijft graag in zijn eigen wijk wonen Skaters niet echt blij met playpark in Bloemerd funo n nu feestvieren, relaxen' R5 IS stellen erindeling Varmond pnieuw uit Aanslag Yamanouchi mogelijk werk Shac Opknappen Grote Polder kan beginnen - acefietser angereden woensdag 28 mei 2003 «schoten - Een 49-jarige lefïetser uit Voorhout is gis- niddag op de Leidseweg in irschoten onder de auto ge ien van een 41-jarige auto- ibilist uit Zoetermeer. De irhouter botste op het fiets- tegen een andere fietser, ma hij uit balans raakte. Hij jam op de rijbaan terecht, iar de automobilist hem niet ter kon ontwijken. De Voor- titer is met rugklachten en leuzingen overgebracht naar 't LUMC. 'Meer plekken waar je een lekker kopje koffie kunt drinken, dat is toch niet teveel gevraagd?' (MOND - De Provincie Zuid- land velt voorlopig geen oor- over de eventuele herinde- van Warmond. Eerst wil de vincie nog met alle betrok- gemeenten om de tafel om ien of de bestuurlijke kwali- door zo'n herindeling verbe- Het nieuwe college van Ge uteerde Staten (GS) is van ïing dat de herindeling van mond moet zorgen voor een t bestuurbare regio. Dat :ht de provincie gisteren buiten. vorige college van GS had uitgangspunt dat Warmond ist fuseren met één of meer de buurgemeenten Oegst- Sassenheim, Voorhout, en, Alkemade en Leider- Warmond heeft hier altijd g tegen geprotesteerd, om- de gemeente vindt dat zij zelfstandig kan blijven eren. Op 4 april verliep de lijn waarbinnen GS een be- moesten nemen, maar de incie kondigde aan dat, nu verkiezingen zijn geweest, een oordeel gewacht werd le vorming van een nieuw ge van GS. Varmondse wethouder De men betreurt het dat de incie nog geen besluit heeft men. Toch ziet de wethou- een voordeeltje. „Want je de brief die ze ons ge- d hebben ook anders inter nen: de positie van onze eente is nu tenminste weer aan die van onze buren." nciewoordvoerder Peter enbeek ziet echter maar interpretatie: „Warmond t heringedeeld, de vraag is li nog met wie. Tijdens zo'n edure zie je vaak dat alle jen iets anders willen en dat partijen helemaal niks wil- Het nieuwe college wil 5 goed beslagen ten ijs ko- 0 juni heeft GS alle betrok- gemeenten uitgenodigd een gesprek over de herin- g. Warmond werkt onder- 1 stug aan een alternatieve tomst voor de gemeente. Al- de herindeling betrokken :entebesturen en gemeen ten zijn op 24 juni uitgeno- Jvoor een vergadering over ndere vorm van samen- ng dan fusie. door Joris Rietbroek leiderdorp - Was het Leiderdorpse gemeentehuis de vorige keer veel te klein voor een bijeenkomst over seniorenwo ningen en woonbehoefte, gistermiddag waren er bij een soortgelijke bijeenkomst in de Muzenhof slechts 40 oude ren. Veel 55-plussers hadden waarschijnlijk begin mei al een informatieavond bezocht over de uitkomsten van een woononderzoek door bureau Companen. De belangrijkste vraag van gistermiddag was, hoe tevreden Leiderdorpse ouderen nu zijn in hun huidige woonomge ving. Degenen die er waren lieten weten dat zij graag in de wijk willen blijven waar ze nu wonen. Vaak is dat niet mo gelijk. Zo is het verkeer in Leiderdorp tegenwoordig wel erg druk en is er te weinig openbaar vervoer. Maar het grootste struikelblok is het groeiende tekort aan seniorenwoningen. Een andere vraag was, hoe een 'levensloopbestendige' wijk eruit moet. Natuurlijk, je moet er in ieder geval je hele le ven plezierig kunnen blijven wonen. Het is een wijk met ruime woningen, een veilige, rustige woonomgeving en goede voorzieningen, waar zowel jongeren, gezinnen als ouderen vreedzaam naast elkaar wonen. En daar doemt al het eerste probleem op. „Heel veel van dat jonge grut in de buurt hoeft van mij niet hoor", zegt een vrouw. „Ach, klei ne kinderen in de wijk horen er toch gewoon bij" vindt ie mand anders. „Ja, maar als kinderen groter worden zijn ze niet meer zo aardig", reageert een bewoqnster van de Ach terstraat. „Bij ons is het er met de komst van meer jonge ren niet prettiger op geworden." Ook A. van Kampen uit de Leyhof heeft last van de jeugd in zijn buurt, vooral van jongens van een jaar of 12 die voet ballen op de brede stoepen in de wijk. „Het gras op het trapveldje staat op kniehoogte, dus dat is niet erg uitnodi gend om op te voetballen", zegt hij. „Er moet sowieso meer groen in de Leyhof komen. Dan wordt cjok het voetballen op straat ontmoedigd. We hebben er echt veel last van en er zijn al mensen om weggegaan." Een groter punt van zorg is het verkeer dat door de jaren steeds drukker is ge worden in Leiderdorp. Veel ouderen worden 'gek' van de herrie van bussen en auto's. Toch is er ook vraag naar meer openbaar vervoer tussen de wijken. Maar het echte probleem blijft het tekort aan seniorenwo ningen in sommige wijken. Veel aanwezigen zijn gedwon gen om uit hun wijk te verkassen, omdat er onvoldoende geschikte huizen zijn. „Ik ben 76 jaar en ik wil graag in de Kerkwijk blijven", zegt een bewoonster van de Groenen dijkstraat. „Maar er is geen ruimte voor seniorenwoningen en het verbouwen van huizen van particulieren gaat moei lijk." Er zijn in Leiderdorp momenteel ongeveer 1000 senioren- woningen nodig. De behoefte neemt toe, omdat het aantal 55-plussers in Leiderdorpstijgt. Op korte termijn kan de ge meente maximaal 430 nieuwe woningen bijbouwen. Het tekort aan seniorenwoningen moet daarom vooral opge lost worden met het aanpassen van bestaande woningen. Hierbij moet gedacht worden aan het verwijderen van drempels en het gelijkvloers maken van woningen. Daarnaast moeten er in wijken met veel senioren voldoen de (zorgvoorzieningen zijn. Onderzoeksbureau Compa nen heeft hiervoor twee modellen bedacht. Een efficiënte serviceboulevard bijvoorbeeld, waarbij de omwonenden alle voorzieningen bij de hand hebben. Of meerdere klein schalige wijkservicepunten die het gevoel van veiligheid en herkenning en de sociale contacten in de wijk versterken. Het tweede model lijkt de voorkeur van de ouderen te heb ben, omdat het zorg aan huis het makkelijkst maakt. Maar niet alleen zorgvoorzieningen zijn belangrijk, enkele aanwezigen vinden dat de Leiderdorpse wijken soms best wat gezelliger mogen zijn. Restaurantjes, cafés en winkels moeten daaraan bijdragen. „Ik wil gewoon meer plekken waar je een lekker kopje koffie kunt drinken. Dat is toch niet te veel gevraagd?" 'Het is nu een gevaarlijk rommeltje' door Saskia Stoelinga leiderdorp - Het nieuwe play park valt niet te ontwijken in het sportpark Bloemerd in Leider dorp. Fietsen staan en liggen overal. Zeker honderd jongeren zijn druk in de weer met hun skatebord. Uit alle hoeken en gaten duiken ze op. Ze zijn blij en verdrietig met de skatebaan en de aangrenzende speeltuin. „Eindelijk is er iets voor ons in Leiderdorp. Alleen de opzet is zo knullig. Ik begrijp niet waar om ons niet om advies is ge vraagd", zegt Merijn Cool. Hij krijgt spontaan bijval van vijftien andere plankkunstenaars. Een urondleiding brengt de pro blemen in kaart. De skaters we ten dat de baan nog niet hele maal klaar is. Ze hopen dat er op 5 juni, bij de officiële ope ning, al het een en ander is ver beterd. „Mevrouw, we zijn blij dat u het wil opschrijven. Naar ons luisteren ze echt niet", zegt Merijn. .Allereerst: de speeltuin voor de kinderen staat veel te dicht op de skatebaan. Dat is ge vaarlijk. Kleintjes komen zo de baan op rennen, terwijl wij in vliegende vaart langskomen. Niet handig, hè?" Bij de houtsnippers die in de speeltuin liggen, flippen zowat alle jongeren. „Welke oen heeft dit bedacht", roept Clint Meeu wenoord. „Die snippers komen op de baan terecht en in onze wielen. Gemene valpartijen zijn het gevolg. En die kleintjes vin den het gewoon leuk om die snippers te verplaatsen." Bij de toestellen worden allerlei deskundige termen gebruikt. „Het buisje staat goed. Bij alle andere apparaten is de aanloop route veel te kort. Quaterpipe piramide quaterpipe. Dat is een mooie opstelling." Liz Jonk mans en haar vriend Boy heb ben dezelfde mening als Merijn en vele andere deskundigen. „Ze hebben teveel in deze vier kante meters willen stoppen. Waarom verhuizen ze de speel tuin niet naar de overkant en houden ze hier alleen skate baan? Het is nu een gevaarlijk De Leiderdorpse jeugd, die massaal naar het nieuwe playpark in de Bloemerd trekt, heeft nogal wat klachten over de inrichting. Foto: Mark Lamers rommeltje aan het worden." Drie vrienden, Simon, Evan en Olivier, gaan bijna elke dag even naar de skatebaan. Ze komen op de fiets, net als alle anderen. Ze hopen op veel fietsrekken en prullenbakken. Vincent Web bers heeft nog een goed idee. „Waarom komt hier geen druk- kraan met water? Net als bij het strand? Je kunt dan geen water verspillen, maar wel je dorst les sen of je wonden schoonmaken als je bent gevallen." Een ouder echtpaar staat met veel plezier naar de capriolen van de jonge mensen te kijken. „Ze kunnen zich hier uitleven. Alleen die fietsen. En voor hard- rijdende brommers hier door de Bloemerd moet ook een waar schuwing uitgaan." Een auto mobilist laveert langs kinderen en fietsen en roept wat uit het raam. Vingers gaan de lucht in. Een vader die angstvallig zijn 10-jarige zoon in de speeltuin beschermt, weet het allemaal niet. „Je komt ogen tekort. Als u het mij vraagt, denk ik niet dat dit meest handige plek is. Spor tieve jongeren, hangjongeren en kleiner grut door elkaar, is dat iets nieuws?" Jongeren adviseerden wel Een groep jongeren uit de Ley- is naar de klachten van de hof heeft de wethouder gead viseerd over de inrichting van het playpark, laat de voorlicht ster Koitekaas van de gemeen te Leiderdorp weten. De groe ne leunhekken bij de skate baan zijn bedoeld voor de fiet sen. Over de houtsnippers zijn nog geen klachten binnenge komen, maarzij denkt dat wethouder D. Mac Gillavry, die vandaag niet aanwezig is, de komende weken zeker bereid jeugd te luisteren. De opening van het playpark zal op 5 juni in stijl gebeuren. Wedstrijdskaters verzorgen een demo en verder is er een disco met rap en hiphop-mu- ziek. Voor de inwendige mens wordt een ijskar neergezet. De opening gaat alleen door als de weergoden meewerken. Als het regent worden toestellen nat en glad en kunnen er geen kunsten worden vertoond. door Nancy Ubert leiderdorp - De politie Hollands Midden is een klopjacht begon nen naar de organisatie of de persoon die brand heeft gesticht bij het Leiderdorpse kantoor van medicijnfabrikant Yamanouchi. De dierenactivisten van Shac staan hoog op de lijst van ver dachten. Tot voor kort was de Leider dorpse vestiging het Europese hoofdkantoor van het wereld wijd opererende Japanse bedrijf. In de nacht van maandag op dinsdag was het kantoor doelwit van brandstichting. Op verschil lende plekken is brand gesticht. De gevolgen zijn 'beperkt' ge bleven. De hoofdingang brand de uit, de rest van het pand bleef gespaard. Brandweer en politie gaan er in middels voor honderd procent van uit dat het vuur is aangesto ken. De aanslag is nog niet op geëist. Het farmaceutisch bedrijf Ya manouchi besteedt werk uit aan dierproefcentrum Huntingdon Life Sciences (HLS). Dit is een het grootste commerciële con tractlaboratorium van Europa. Konijnen, katten, hamsters, honden, apen en andere soor ten dieren worden hier gebruikt voor medische experimenten. HLS heeft vestigingen in Enge land en Amerika. Sinds 1999 vecht een Engelse actiegroep te gen de activiteiten van Hunting don. Shac, Stop Huntingdon Animal Cruelty, bestaat uit een groep activisten die inmiddels vele acties op hun naam hebben staan. De activiteiten blijven niet beperkt tot eigen land. Over de wereld voert Shac campagne. Onlangs wist een groep activis ten van Shac het terrein van Ya manouchi te vinden. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat de politie moest worden ingeschakeld om de de monstranten te verwijderen. De dierenactivisten schreeuwden leuzen en maakten videopna men. Volgens een aantal perso neelsleden van de geneesmid delenfabrikant is het niet on denkbaar dat Schac Holland binnenkort de aanslag opeist. De politie is daar lang niet zeker van. „We tasten volledig in de duister." Naarstig bladeren re chercheurs internetpagina's door om te ontdekken of die renactivisten elkaar iets te mel den hebben over de aanslag in Leiderdorp. Overigens staat op de Engelse site (www.shac.net) te lezen, dat de brand bij Yama nouchi Leiderdorp is aangesto ken. „Nobody claimed it yet. Actiegroep Koen, die het vooral heeft gemunt op BPRC, een dierproevenlaboratorium in Rijswijk, heeft deze krant inmid dels laten weten niets met de actie te maken te hebben. Een kleine twee jaar geleden meldde een woordvoerder van Koen in het Leidsch Dagblad dat Yama nouchi 'regelmatig dubieuze opdrachten geeft aan het Engel se HLS'. EXAMENTIJD Naam: Christiaan Vin- kestijn (17) Woonplaats: Noordwijk Opleiding: vmbo-kader, elektrotechniek School: Andreas College in Katwijk Slagingskans: 70 procent Vervolgopleiding: mbo ICT in Leiden els? Ja, dat ging wel moeilijk. Vooral het begrij- pua Engels. Ik ben daar niet zo'n ster in. We kre- feksten met vragen erbij. De vragen begreep ik naar doordat de teksten zo ingewikkeld waren, k nog geen goede antwoorden verzinnen. Ik heb nijn leraar naar de antwoorden gekeken, maar ik ardig veel fout. inde ging onwijs goed! Ik heb het nagekeken op jet en ik ben dik tevreden. Vrijdag had ik mijn e examen: Natuur- en scheikunde. Ook dat ging Ik was ruim op tijd klaar. Rekenen, dat ligt mij vrijdag heb ik een beetje zitten niksen, vakantie iden. Dan ga ik computeren en zo. Ik heb nog plannen om op vakantie te gaan. Ook heb ik [eestjes gepland. Wel ga ik waarschijnlijk in het Jnd bij mijn broer in een hotel werken, erdag of vrijdag heb ik mijn intakegesprek gehad nijn vervolgopleiding. Ik had een test gemaakt gingen ze met me bespreken. Hieruit bleek dat eite heb met wiskunde en Engels. Ingels had ik niet zo goed gedaan. Dat komt om it om normaal Engels ging. Technisch Engels wel wel. Dus als het over de ICT gaat. Uiteinde- 1 ik netwerk- of systeembeheeröfer worden." Naam: Saskia Seijsener ('7) Woonplaats: Lisse Opleiding: havo School: Fioretti College in Lisse Slagingskans: 75 procent Vervolgopleiding: vrije- tijdsmanagement in Die- „Het is redelijk gegaan allemaal, dus heb ik mijn sla gingskans verhoogd van vijftig naar 75 procent. Alleen economie heb ik niet zo goed gemaakt. Niet dat ik op internet heb gekeken hoor, ik ga op mijn gevoel af. Engels ging volgens mij hartstikke goed. Ik stond al een 7,3. Ik heb een voorsprongetje. Ik heb een tijd in Kenia gewoond. Mijn moeder is namelijk half Keni- aans, half Nederlands. Daar sprak ik altijd Engels. In muziek en tekenen heb ik geen examens gehad. Muziek sloten we af met een examenconcert. Het was de maandag na mijn examenstunt. We moesten een liedje componeren, klassikaal spelen en zingen. Al leen was ik door de stunt mijn stem kwijtgeraakt. Ik heb dus maar overal bij gestaan en voor de sfeer ge zorgd met wat sambaballen. Met tekenen hebben we een expositie gehouden op school. Eergister had ik mijn laatste examen: Frans. Mijn me deleerlingen zeiden: hè, wat was jij snel klaar? Op de radio hoorde ik dat er veel klachten waren gekomen dat de teksten te lang waren. Ik weet nu niet of het een goed of slecht punt is dat ik het zo snel af had. Gisteren heb ik mijn vader uit het ziekenhuis opge haald. Hij had een week voor de examens zijn heup gebroken. Het gaat gelukkig weer goed met hem. Nu heb ik alle tij if om hem gezelschap te houden." T Circa 90.000 scholieren doen mee aan het schriftelijk examen. In deze rubriek worden elf van hen gevolgd. Ze wonen in de omgeving van Leiden. Tekst: Marjolein Hendriks. Foto's: Dick Hogewoning Naam: Jony Nederend ós) Woonplaats: Roelof- arendsveen Opleiding: vmbo-theore- tische leerweg School: Bonaventura College in Roelofarends- veen Slagingskans: 90 pro cent Vervolgopleiding: mts plus bouwkunde in Lei den „Natuur- en scheikunde had ik tijdens het oefenen op internet goed gedaan. Maar toen ik eenmaal met het examen begonnen was, vroegen ze stoffen waar ik nog nooit van gehoord had. Dan doe je maar iets. Voor Duits had ik een leestoets. Die moet net goed vallen, maar ik voel me er lekker bij. Economie had ik niet zo goed geleerd. Ik heb de hele zondag met vrien den gebowld en film gekeken met een biertje erbij. In de les hadden we wel al examens gemaakt. Bij twintig punten heb je een 5,5. Ik weet zeker dat ik meer heb. Gisteren had ik mijn laatste examen: Nederlands, schrijven. Ik heb de tijd ervoor genomen en nu hoop ik het beste. Nu heb ik vakantie. Het hele weekend ga ik uit. Ik ga overal heen, feestvieren, relaxen. Ook ga ik met vrien den naar Terschelling, want ik ga echt niet met mijn ouders, hoor! Verder ga ik werken, geld verdienen. Hopelijk kan ik daarna beginnen aan mijn vervolgop leiding. Ik hoorde van anderen dat ze een brief heb ben gekregen voor een intakegesprek, maar ik niet. Ik voel me een beetje... ja, gepasseerd. Ik wil bouwkun dig tekenaar worden. Na de mts wil ik hts doen. Dan kan je meer verdienen en moeilijkere dingen doen, zoals een hele wijk ontwerpen. Anders moet je zo'n lullig dakkapelletje makelf." door Marieta Kroft zoeterwoude-rundijk - Burge meester en wethouders van Zoeterwoude zijn er klaar voor. De opknapbeurt van het ver pauperde industrieterrein Grote Polder kan beginnen. Maar het succes hangt voor een groot deel af van de bereidheid bij de ondernemers om mee te wer ken. „We zijn samen- verant woordelijk", zei waarnemend burgemeester Havermans giste ren tegen een veertigtal onder nemers. De gemeente heeft de afgelopen jaren van alles geregeld om het de 190 ondernemers, die aan circa 2000 mensen werk bieden, naar de zin te maken. Zo komt er een busbaan tussen Grote Polder en het Leidse bedrijven terrein Roomburg en staan twee halteplaatsen voor de Rijn Gou we Lijn in de planning. De be drijven mogen bovendien, sinds de provincie vorig jaar decem ber het nieuwe bestemmings plan goedkeurde, tien procent uitbreiden op eigen terrein. Het nieuwe bestemmingsplan laat ook kantoren toe op het in dustrieterrein. Drie onderne mers in Grote Polder - Prince Cladding, Paes Nederland en Jonker Transport - kochten grond van de gemeente. Ze ver enigden zich in de Ontwikke lingsmaatschappij Grote Polder (OMGP BV). Die bouwt de ko mende jaren drie grote, opval lende kantoren. De OMGP kocht van de gemeente ook stroken grond langs alle wegen. Het is de bedoeling dat.de be drijven die stroken kopen en daar parkeerplaatsen maken. Het plan raakt de ondernemers wel in de portemonnee. Voor een vierkante meter betalen ze 90 euro, wat een kostenpost van tussen de 9000 en 50.000 euro betekent. Parkeren kon tot nu toe altijd gratis op de openbare weg. „Waarom houdt de ge meente die stroken niet in bezit? Dan kunnen ze ze inrichten zo als ze willen", vroeg een onder nemer zich af. Wethouder Van der Kooi (finan ciën) verwees dat idee gelijk naar de prullenmand. „We kun nen de plannen voor Grote Pol der bijna zonder extra kosten uitvoeren. Burgers hoeven dus geen extra belasting te betalen om het u naar de zin te maken. Het is te gemakkelijk om de kos ten parkeerplaatsen voor het personeel op het bordje van de overheid te schuiven." Dagelijks bestuurder H. Prins van Prince Cladding pleitte er bij de ondernemers voor om mee te werken. flKijk verder dan de directe zaken", zei Prins. „Besef dat deze samenwerking tussen de gemeente en de on dernemers uniek is en maak ge bruik van de geboden kansen." (advertentie) Alno keukens: alles bij de hand in een stijlvolle, compacte keuken. Laat u inspireren door kwaliteit, innovatie en heel veel keuze. Het 184 pagina's dikke Alno keukenboek ligt gratis voor u klaar bij onderstaande Alno Select Dealers. HAZERSWOUDEDORP: Keukencentrum Waddinxveen, Frankrijklaan 4 tel.: 0172-236323 IJMUIDEN: Möbel Kaiser, Marktplein 2 tel.: 0255-546380 VOORSCHOTEN: Keukenstudio, Kon. Julie^alaan 46 tel.: 071-5615927 =5.' .weraidklasso iaJwjkens

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 19