3'Alles wordt duurderbehalve de 3 LEIDEN REGIO DE helpt Praktijkonderwijs met een nieuwe keuken Verdachte vrijuit, aanhouder bestraft Fontein voor Rob Mante in P Leidse Hout Nacht van Juigalpa beperkt tot Leiden Monturencollectie van Het Huis. woensdag 28 MEI 2OO3 leiden - Rob Mante, de vorig jaar overleden voorzitter van de Vrienden van de Leidse Hout, krijgt een eerbetoon in zijn park. Zaterdag neemt wethouder Van der Sande een naar Mante ge noemde fontein in gebruik in de grote vijver. Mante heeft zich ja ren ingezet voor een goede aan kleding van het wandelpark en er voor de plaatsing van een pas- e sende fontein. De ingebruikna- Hi me wordt zaterdag gevolgd door een receptie in het theehuis. De Old Rhine Jazzband luistert het festijn muzikaal op. rk - i) ee Het leven op de niet-verplaatsbare ontmoetingsplek Boommarkt I leiden - De nachtelijke wandel tocht voor Juigalpa, tussen Den Haag en Leiden, gaat dit jaar niet door. In plaats daarvan or- ganiseert het stedenbandcomité Leiden - Juigalpa een wandeling in Leiden. De Nacht van Juigalpa is afge- kl blazen omdat de Haagse even- I knie van het Leidse comité door personeelsgebrek geen tijd heeft om die te organiseren. Leiden wil echter het 15-jarige bestaan van de banden met de stad in Nicaragua niet ongemerkt voor bij laten gaan. Daarom is er op Hemelvaartsdag een wandeling van 19.00 tot 22.00 uur, 'met een gezellig samenzijn na afloop', aldus de gemeente in een pers bericht. De wandeling markeert het begin van een reeks van ac tiviteiten rondom het jubileum. Wie wil meelopen, kan zich aan melden via jeroen.boggia@pla- neLnl door Silvan Schoonhoven vervolg van voorpagina Zomaar een lenteavond op de Boommarkt. „I kill you! I kill you! I fuck you!", krijst een man in een leren jasje. De één haalt uit, een ander trapt. Een groep aangeschoten vrienden begint zich ermee te bemoeien. Een meisje raakt in paniek en gaat de politie halen. Even later is het weer stil. Een paar dagen later. Voorbij gangers op de Apothekersdijk blijven voorzichtig op een af stand als voormalig hiphop- deejay Ramsey onvast uit de richting van het slaaphuis op de Boommarkt komt gelopen. Luid zingend, een biertje in de vuist geklemd. „De herdertjes lagen bij na-a-a-chte. Zij lagen bij nacht in het veld." Het gezang echoot tegen de muren als hij verdwijnt in de Vrouwensteeg. „Ajax. Ajax." Twee agenten op een moun tainbike, met felblauwe valhel men op het hoofd, gaan er voor de zekerheid maar even achter aan. Ramsey slaat rechtsaf, maakt kort ruzie met een andere dakloze en vervolgt zijn weg. De agenten blijven staan op de hoek van de Haarlemmerstraat. Het winkelende publiek wijkt als de Rode Zee. „Weet je, ik doe gewoon zo." Ramsey laat zien hoe hij zijn goudkleurige blik Duits bier in de binnenzak kan laten verdwij nen, zodra er onraad dreigt. „De politie weet de helft niet van wat er gebeurt", zegt hij op samen- zweerdertoon. „Ik heb schijt aan ze, en dat zeg ik ze in hun bek Ik zal je ook vertellen wat de techniek is om een fles te jatten uit de Super de Boer, maar dat zet je niet in de krant, anders weet ik je te vinden en draai ik je kippennek om. Net nog heb ik een fles champagne van 40 euro meegenomen." Ramsey is alcoholist. Hij boven dien één van de alcoholisten die binnenkort een goede kans maakt om naar de verplaatsbare ontmoetingsplek (VOP) op de Garenmarkt te worden gestuurd als hij bier drinkt en lawaai maakt op de openbare weg. Het doel van die voorziening is om de overlast in de binnenstad te rug tedringen. Bij De Bakkerij, rond verslaafdenopvang De Zaak aan de Middelstegracht, bij het Huigpark, rond de Burcht. En ook in de omgeving van het slaaphuis aan de Boommarkt. Troosteloos De parkeerplaats daar vormt een troosteloze inham naast ho tel Nieuw Minerva, omklemd door de betonnen vleugels van het oude Hoogheemraadschap complex. Tussen acht uur 's avonds en negen uur 's och tends kunnen daklozen hier, voor 3,70 euro, terecht voor een slaapplaats. Als er plek is ten minste. 'Aaphuis', staat er. Over dag is de richel voor de deur een trefpunt en bij regen een afdak Meestal gaat het er gemoedelijk aan toe. Soms gaat het mis. „Teringlijer, teringlijer, ik ben je nu zat! Zat!" Twee mannen, één met een bierflesje in de hand en de andere gewapend met een leren riem als zweep, jagen een derde man met een baksteen in de hand schreeuwend van de parkeerplaats. Die had daarvoor uren lopen ijsberen, en met op geheven vinger theorieën lopen uiteenzetten tegen voorbijgan gers. Een uur later ijsbeert hij er weer. „Ja, gisteren was er hier een gro te vechtpartij tussen een Arabier en een Afrikaan", zegt Willem (31). „Het ging over geloof. Een (advertentie) €89.- Kwaliteit is het enige dat gezien mag worden bij Het Huis. Maar het oog wil ook wat. Daarom heeft Het Huis al jarenlang een eigen collectie modieuze monturen. Ook dit jaar zijn de modellen weer met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. En dat voor een vaste, vriendelijke prijs van 89,- per montuur. Zien we u snel? LEIDEN - BREESTRAAT 121 - TEL (071) 512 50 36 DIABETICI KUNNEN IN DEZE VESTIGING TERECHT VOOR SCREENING VAN HET NETVLIES tje deelde steken uit. Vechtpar tijtjes heb je hier om de dag wel." Willem schuilt tegen de onafge broken motregen onder het af dak, samen met Ben (32). Die is sinds zijn achttiende op straat als gevolg van zijn schizofrenie. Hij is aan de heroïne. „Wij hel pen elkaar. Wij zijn vrienden." Automobilisten die hun auto parkeren, kijken wantrouwig van hun glanzende lak naar de bierdrinkende mannen op de ri chel onder het afdak Willem kijkt niet terug. „Ze zeggen dat je het zelf doet, dakloos wor den", mijmert hij. „Huisje- boompje-beestje, dat is wat dak lozen het liefst willen." Maar het liep anders. Willems ouders gin gen dood en de familie moest de woonboot verkopen. „Ze maakten me gek Iedereen zei: jij kan niks, jij bent niks." Hij kwam op straat en raakte aan de drank „Ik heballeen een tuin huisje. Ik zeg niet waar. Dekens genoeg. En ik heb een lieve vriendin, die me warm houdt." Drollen Van Willem en Ben zullen Lei- denaars niet zo snel last hebben. Zij lopen niet te schreeuwen en ook niet te vechten. Anderen verpesten het voor de daklozen, vinden de twee. Zo komt het dat de Leidse bevolking hen met de nek aankijkt. Studenten gooien drollen naar ze en gieten flesjes pis over hen leeg. Alleen van de bakker aan de Lange Mare krij gen ze de puddingbroodjes die hij overheeft. Natuurlijk, ze vergallen het ook wel eens zelf, geeft Willem toe. „Bierblikjes op auto's gooien, dat kan natuurlijk niet" Walgend spreken ze over de echte viezeriken, 'die onderge- scheten in het slaaphuis aanko men'. Zelf proberen ze er zo ver zorgd mogelijk uit te zien en willen ze 'zo eerlijk mogelijk' le ven. „Maar ja, als jij je moun tainbike niet op slot zet, dan is het je eigen schuld", zegt Wil lem. „Daarmee gaan we langs studentenhuizen. Een fiets doet tegenwoordig 10 euro. Inder daad, vroeger was dat 25 gul den. De prijs van een fiets is het enige dat is gedaald sinds de in voering van de euro." Ben: „En de prijs van de dope. Een bolletje is ook 10 euro ge worden. Je belt een Marokkaan vanuit de belwinkel en dan komt-ie het brengen." Al is de drugs goedkoper, het ge wone leven is voor een dakloze duurder dan voor anderen. Wil lem: „We kunnen niet goedkoop een zak aardappelen kopen, want hoe moeten we die klaar maken? Op een butagasstelletje? Wij moeten voor eten naar de McDonald's, dat is al gauw een 6 of 7 euro. Vroeger had je nog de mensa. En het Leger des Heils? Daar krijg je alleen een bevroren boterham." Ben: Willem (links) en Ben: „Eigenlijk willen alle daklozen huisje-boompje-beestje." Foto: Henk Bouwman „Daarom vallen we ook zo veel af, Willem." Het gaat niet goed met de twee vrienden. Ben heeft zijn eerste afspraak bij de psychiater pas over drie weken. Hij snijdt zich zelf, 'wil zichzelf ophangen' en onderdrukt die neiging met he roïne en cocaïne. Bovendien heeft hij al dagen kiespijn. Hij laat zijn armen en benen zien. Er zitten donkere vlekken en wonden op. „Dat is krenten- baard. Opgelopen in een Leidse politiecel." Ze schamen zich dood, vertellen ze. Als zo'n wond opengaat, loopt het vocht eruit. Andere daklozen hebben het nog erger. Zoals André: „Als die zijn sokken uittrekt, komen de korsten mee." Keurig De motregen weet niet van op houden. Op het parkeerterrein is het een komen en gaan van bezoekers. Iedereen kent ieder een. Een goedgehumeurde, grij zende man, vroeger drukker bij een krant en nu dakloos. Een donkere man die niet dichterbij durft te komen als er een vreem de is. Joop en zijn vriendin, keu rig verzorgd maar aan de heroï ne. Handen worden geschud; het is één en al gemoedelijkheid. Ze rollen hun zilverpapiertjes uit of roken een zwaar shagje. Niet elke dakloze is een echte, dat willen Willem en Ben duide lijk gezegd hebben. Van de ruim 300 ingeschrevenen bij De Bak kerij zijn er maar 60 echt dak De overblijfselen van een koude nacht op de Boommarkt. Foto: Henk Bouwman loos. „De rest trekt een dubbele uitkering. Met grote auto's ko men ze voorrijden bij De Bakke rij om hun inkomstenverklaring op te halen." En er is nog meer kaf onder het koren. Daklozen uit Den Haag die in Leiden hun krantjes ko men verkopen. Ook de asielzoe kers verpesten de markt, vinden ze.Als asielzoekers worden af gewezen, hebben ze twee weken de tijd om het land uit te ko men. Leiden zegt dan: die men sen zijn zielig. En ook het slaap huis zegt: wij nemen die men sen wel. Dat gaat ten koste van ons. Een asielzoeker krijgt een crisisbed en wij mogen buiten blijven." De VOP komt eraan, maar Ben en Willem hebben een beter idee. Geef hun maar een huis waar ze 24 uur per dag terecht kunnen. „Internet hoeven ze niet", zegt Willem, als ze maar kunnen douchen. En worden nagekeken op wondjes en infec ties. Een piekwaar een dokter komt en een tandarts. Een plek voor henzelf. Willem: „Als je moet poepen, dan heb je als dakloze pas echt een probleem. In de bosjes krij; je een boete. Een hond mag zelfs meer." Koffiegigant Douwe Egberts be staat 250 jaar. Om dat te vieren besloot de oud-Hollandse kof fiehandelaar geld aan een aan tal bijzondere doelen te geven. Eén van die doelen is het Prak tijkonderwijs aan de Lammen- schansweg en de Ter Haarkade. Afgelopen zaterdag zetten me dewerkers van Douwe Egberts een compleet nieuwe keuken in de praktijkruimte voor de hore ca afdeling gezet Een geschenk uit de hemel voor afdelingsdi recteur Annelies van der Vlist en haar 270 leerlingen. Het Praktijkonderwijs neemt in het Nederlandse onderwijsbe stel een aparte plaats in. Het is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo niet haalbaar is. „We bereiden leerlingen via het praktijkonderwijs voor op de arbeidsmarkt. Ons onderwijs moet aangepast worden aan de eisen die het bedrijfsleven stelt", zegt Van der Vlist. „Wij proberen onze leerlingen zo af te leveren dat ze een baan heb ben en houden." Een manier om dat te bereiken is een interne stage op school. Het praktijkonderwijs kent daar vier richtingen in: magazijn, schoonmaak, groenvoorziening en horeca. „Leerlingen in het derde leerjaar lopen eerst een jaar op school stage in deze vier richtingen. Dat jaar dient ter voorbereiding op de verschil lende stages in het vierde en vijfde leerjaar bij bedrijven in de regio. Tijdens de interne stage proberen we zo veel mogelijk de werkende wereld na te boot sen. Dus niet alleen qua werk druk, maar ook qua regelge ving." Wat dat laatste betreft is er de laatste jaren veel veranderd, MÈtMÊÊè ;Vv :-y De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, Is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 vooral in de horeca. „Met name op het gebied van hygiëne zijn regels binnen de horeca aange scherpt Als je als school je leer lingen een zo natuurgetrouw beeld van de werkelijkheid wilt geven, moet je ook die aspecten van het horecawerk kunnen oe fenen." Dat ging dus niet met de hope loos verouderde keuken die in de praktijkruimtes aan de Lam- menschansweg en de Ter Haar kade stonden. Er was onvol- doendegeld voor een nieuwe keuken. Vandaar dat Van der Vlist direct in de pen klom toen ze van het initiatief van de bedrijfsvereni ging van Douwe Egberts hoor de. Tot onze grote vreugde vond Douwe Egberts dit een goed plan." Met Schoonder- gang, een Zoeterwouds bedrijf dat gespecialiseerd is in horeca- en tednjfskeukeninrichtingen, is er een plan opgesteld. Schoondergang leverde zelfs een aantal onderdelen van de keuken gratis." Vorige week sloopten leerlingen en docenten de oude keuken eruit. En zaterdag kwamen maar liefst 18 medewerkers van Douwe Egberts langs om de keuken te installeren. Klanktegels Weet u het nog? Vorig jaar rond deze tijd legde de gemeente Leiden speciale klanktegels voor blinden neer op de uitrijstroken van de Raamsteeg, het Leven daal en het Steenschuur. Stro ken Stoeptegels met daarop een geribbelde aluminium dekplaat die ter hoogte van uitritten haaks op de blindenstrook wa ren gelegd. Zodat blinden op de Zaterdag hebben medewerkers van Douwe Egberts een compleet nieuwe keuken in de horecaruimte van de school voor het Praktijkonderwijs aan de Lammenschansweg gezet Een geschenk uit de hemel voor afdelingsdirecteur Annelies van der Vlist en haar 270 leerlingen. Foto: Dick Hogewoning tast en op het gehoor eenvou dig gewaarschuwd konden wor den voor kruisend verkeer. Maar het mooie initiatief ten spijt waren de meeste dekpla ten na enkele maanden al ver dwenen. Dat kwam volgens de gemeente omdat de eerste lich ting tegels slechts een prototype waren. „De lijm die de fabriek heeft gebruikt om de klankpla- ten vast te zetten bleek niet ste vig genoeg. Daar is wat aan ge daan. "En zo geschiedde. Half oktober werden alle kapotte te gels vervangen voor nieuwe exemplaren waar de dekplaten wel stevig op verlijmd waren. Maar het zit de gemeente ken nelijk niet mee. Want koud een halfjaar later heeft weer een groot aantal dekplaten losgela ten. Toegegeven, niet zo veel als een jaar geleden, maar toch. Eén uitrijstrook aan het Steen- schuur heeft bijna geen enkele dekplaat meer, „De iijmlaag van de tegels laat inderdaad weer los", bevestigt een woordvoerster van de ge meente. „We zitten namelijk nog steeds in de experimentele Vechtpartij na 'gratis tankbeurt' fase. We krijgen nu tegels waar de dekplaat niet met lijm, maar met een lipje is vastgezeL Mis schien dat dat beter werkt. Maar op die tegels zit een lever tijd van zes tot zeven weken. Vandaar dat we binnenkort de kapotte tegels tijdelijk vervan gen door hele, verlijmde tegels. Zodra de nieuwe tegels dan binnenzijn, vervangen we ze nog een keer." Timoteus Waarsenburg door Floor Ligtvoet leiden - Niet de verdachte, maar de die hem hardhandig aan hield heeft een fout begaan. Dat oordeelde de rechter gisteren naar aanleiding van een diefstal in augustus bij een tankstation aan de Vijf Meilaan in Leiden. De beveiligingsbeambte, die de mogelijke dief toen belette weg te rijden, kreeg een voorwaarde lijke geldboete van 300 euro we gens mishandeling. Op de avond van 28 augustus had de man na een tip van de caissière van het pompstation de eigenaar van een rode Volvo aangesproken. Toen de bestuur der, een parkeerwachter uit Lei den, alsnog zonder te betalen probeerde weg te rijden, draaide de beveiligingsbeambte de sleu tels uit het contact van de auto en nam ze mee naar het kan toor. Tijdens het volgende handgemeen bij het pompsta tion kwam de eigenaar van de auto ongelukkig ten val en raak te hij bewusteloos. De man moest met hoofd- en nekletsel per ambulance worden afge voerd. De beveiligingsbeambte ver klaarde voor de rechtbank dat de Leidenaar hem uit woede en frustratie over de beschuldiging van diefstal had uitgescholden, geslagen en geschopt. Uit zelf verdediging zou hij het been van de automobilist hebben vastge pakt. Dat de Leidenaar viel en daarbij gewond raakte, speet de beveiligingsbeambte zeer. Waarom de bestuurder zo agressief reageerde op het ver zoek van de beveiligingsbeamb- te om uit te stappen en alsnog 1 betalen, bleef in de rechtsza; onduidelijk Het slachtoffer ka zich na de val nog maar weini van het incident herinnerei Wel weet de parkeerwacht zekf dat hij de dag van het voorval i de veronderstelling verkeerd bij het tankstation gepind 1 hebben. Volgens de gegever. van het tankstation klopt dit. A leen zou de Leidenaar die da per pin slechts het snoepgoe hebben afgerekend en stond ht bedrag voor de volle tank benz ne nog open toen hij probeerd weg te rijden. „Ik kan me be! vergist hebben", gaf de ma voor de rechter toe. „Ik raakt tijdens het pinnen met een co lega aan de praat." Het preciez bedrag van de pinbetaling zo hij daarom nooit hebben opge merkt. Volgens de rechter valt de bevei ligingsbeambte de valpartij va de automobilist toe te rekener Hij had het been van het slachl offer niet mogen pakken en naa zich toe mogen trekken. Wel ka: de rechter begrip opbrenge: voor het feit dat de beveiligings beambte de verdachte probeei de tegen te houden. „Maar heeft ook al aangegeven dat di incident voorkomen had kun nen worden. U kunt voortaai beter het kentekenbewijs note ren van automobilisten die tan ken zonder te betalen." De parkeerwacht die zich voo het schoppen van de beveili gingsbeambte moest verant woorden, is vrijgesproken. Ui het dossier viel volgens de rech ter niet op te maken of de Leide naar de man heeft geraakt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 17