Waarschuwing voor moslimextremisten BINNENLAND 2 Goedkope woning gaat nieuwbouw domineren Rijkaard terug op zijn buurtplein WD teleurgesteld over brief minister BEREIKBAAR: HET ULTIEME VOLVO RTI-NAVIGATIESYSTEEM. riots snel weer ug uit Turkije haag - De drie Nederland- triot-eenheden met onge- 360 Nederlandse militairen en binnen enkele weken men aan de terugkeer naar rland. Dat is de verwach- ran het ministerie van De- t. De NAVO besloot giste- e militaire steun aan Tur- fte bouwen, nu de drei- van een Iraakse raketaan- p Turkije verdwenen is. je is het daar mee eens. De Dt-antiraketsystemen staan i begin maart in het zuid- 'in van Turkije. 'band tussen ordzaken ht - Een 31 -jarige man uit lijkt in 1995 te zijn ver- ei met hetzelfde wapen als mee in oktober 2002 een nte uit Utrecht om het le- ierd gebracht. Dat heeft de Jitse politie gisteren be- gemaakt. De Edenaar was november 1995 in zijn 5 iplaats doodgeschoten in uto. De 25-jarige studente vorig omgebracht in haar in Utrecht. De politie hield iuari een 29-jarige huisge- van de vrouw aan als ver- e. Het onderzoek in die loopt nog en is inmiddels jreid met de Edese zaak. dijn misdaad en succes oorn - De experimentele n 'Meld Misdaad Ano- is een succes. In een half wamen 28.000 telefoon- innen. De lijn met tele- ïummer 0800-7000 was e september vorig jaar ope- ieel in vijf proefregio's: erdam, Den Haag, IJssel- Utrecht en Twente. Over- n wordt nu de lijn lande- I te voeren. Die beslissing ermoedelijk nog deze zo- De misdaadkliklijn is een r. tief van de Nederlandse iging van Banken, het pnd van Verzekeraars en nisteries van justitie en nlandse zaken, gebundeld Nationaal Platform Cri- liteitsbestrijding. Van alle eme telefoontjes, die tot r zijn binnengekomen, e helft afkomstig van seri- lellers. De meldingen gin- hoofdzaak over drugs- el, vreemdelingen, fraude ratal. door Alex Bogers hoevelaken - De komende jaren komen meer eenvoudige, goedkopere nieuw bouwwoningen op de markt, precies zoals de consument het wil. Dat komt volgens projectontwikkelaar en hypotheekver schaffer Bouwfonds doordat gemeenten het in de verslechterde economie niet meer voor het zeggen hebben bij de bouw van nieuwe woningen. Volgens directeur projectontwikkeling Van Zandvoort konden gemeenten als grondeigenaar tot voor kort met de meest uiteenlopende eisen- en wensen- lijstjes komen. Opmerkelijke gevels, leef- keukens op de begane grond met woon kamers daarboven, garages onder de wo ning, het kon niet op. Maar de markt is onmiskenbaar veranderd, stelt Van Zandvoort. Dure nieuwbouwwoningen verkopen slecht. Kopers willen eenvoud en een lagere prijs. „Ze zien hun huis als een belegging en willen het over tien jaar makkelijk kunnen verkopen," aldus Van Zandvoort. Goedkoop hoeft niet kwalitatief minder te zijn. Tierelantijnen maken veel huizen duur. „Een moderne woning vraagt vaak om technische, dure hoogstandjes en soms staat er een gevel voor van 20.000 euro," zegt R. Bleker, binnen de Raad van Bestuur van Bouwfonds verantwoordelijk voor de bouw. „De klant vindt die gevel wel mooi, maar ziet het er niet aan af dat het ding 20.000 moet kosten." Andere bezuinigingen zijn te realiseren door succesvolle projecten domweg te kopiëren. Dat is vloeken in architecten- land maar kost aanzienlijk minder dan weer helemaal opnieuw woningen be denken en in een wijkplan intekenen. Bouwfonds heeft op een paar nieuw- bouwlocaties slecht lopende projecten ingetrokken en er oude succesnummers voor van stal gehaald. Uitermate succesvol is volgens Van Zandvoort de bouw van kleinere wonin gen in Hoofddorp. 'Stewardessenwonin gen' worden ze genoemd omdat ze on der de aanvliegroute van Schiphol liggen. Deze huisjes hebben een vloeroppervlak van circa 55 vierkante meter en zijn ge schikt voor alleenstaanden en (op de hui zenmarkt startende) stellen zonder kin deren. In de neergaande markt schreven 700 belangstellenden zich in voor 26 van deze woningen. Het project wordt bin nenkort herhaald met iets grotere wonin gen. Gemeenten moeten volgens Bouwfonds een bijdrage leveren via een lagere grondprijs, wat her en der ook al mond jesmaat gebeurt. De grondprijs bedroeg de laatste jaren gemiddeld 30 procent van prijs van de woning. De gemeente legt met de inkomsten wegen, parkjes en fietspaden aan, maar er blijft volgens de bouwsector een flink deel aan de strijk stok hangen. In een land als Frankrijk bedraagt de grondprijs hooguit 20 procent van de verkoopprijs. Verkoop van huurhuizen valt tegen Woningcorporaties komen in geldnood omdat de verkoop van huurhuizen tegenvalt. Daardoor lopen opknapbeurten van ou de wijken gevaar. Ook dreigt de bouw van nieuwe huurwonin- gen te stagneren. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Deloitte Touche. Volgens het adviesbureau hebben corpora ties de afgelopen jaren veel minder huurhuizen verkocht dan zij in 2000 hadden voorspeld. Mensen zijn huiverig om een huis te kopen vanwege het slechte economische tij en de oplopende werkloosheid. Corporaties hebben in 2001 ongeveer 16.000 wo ningen verkocht. Gezamenlijk bezitten ze in Nederland onge veer 2,4 miljoen woningen, bedoeld voor mensen die zich geen koophuis of commerciële huurwoning kunnen veroorloven. De regering wil dat de corporaties tot 2010 een aanzienlijk deel van hun huizen in de verkoop doen. Woningcorporaties willen zelf ook een deel van hun bezit afstoten om geld op te halen voor nieuwe investeringen. Op de huur van hun huizen verdienen zij daarvoo onvoldoende. Nieuwbouw wordt zelfs niet terugver diend uit de huren. Amsterdam - Frank Rijkaard was gisteren even terug in zijn oude buurt in Amsterdam- West. De oud-voetballer en -trainer doopte het pleintje waar hij zijn voetbalcarrière be gon officieel tot Balboaplein. Het pleintje heette in de volksmond al jaren zo. „Dit is voor mij een hele speciale plek. Ik heb hier zo veel tijd doorgebracht, ontelbare voetbal uren", zei Rijkaard. De oud-voetballer hield de kinderen op het plein voor dat niet alleen zijn voetbalioopbaan op het Balboaplein begon. Ook Ruud Cullit en Dries Boussata leerden de bal trappen op het plein. Stadsdeel De Baars jes wil het voetbal op het pleintje nieuw le ven in blazen. Een toernooi tussen verschil lende scholen uit het stadsdeel keert terug op het Balboaplein. Rijkaard gaf gisteren de af trap voor de wedstrijd tussen de Joop Wester- weelschool en de Dr. J. Th. de Visserschool. Foto: ANP/Evert Elzinga den haag/anp - In Nederland zijn waarschijnlijk honderd tot tweehonderd personen actief in islamitische terroristische net werken. Dat schrijft minister Remkes van Binnenlandse Zaken woensdag aan de Tweede Kamer. De WD wilde opheldering over de gevaren van het islamitisch terrorisme. De dreiging van isla- mitisch-terroristische aanslagen vermindert niet, stelt Remkes. Het is voor het eerst dat schat tingen van de Algemene Inlich tingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over radicale moslimex tremisten officieel naar buiten worden gebracht. Eerder circu leerden aantallen van tientallen tot ongeveer honderd radicale moslims die terroristische acti viteiten ondersteunen. Volgens de AIVD is de oorlog in Irak geen directe drijfveer van internationale moslimextremis ten. De verwachting was dat de oor log aanleiding zou zijn voor aanslagen door al-Qaeda, of an dere moslimextremisten. Met name Britse en Amerikaanse objecten zijn extra beveiligd in de aanloop naar de oorlog. Dit specifieke verband blijkt niet terecht. „Het regime van Sad dam Hussein heeft nimmer kunnen rekenen op de warme sympathie van islamisten", schrijft Remkes. Hij waarschuwt wel dat moslimextremisten dankzij de oorlog beter kunnen inspelen op de nog steeds groei ende anti-Amerikaanse en anti- Westerse gevoelens. Remkes benadrukt dat islamiti sche terroristen hun doelwitten niet impulsief kiezen maar dat geruime tijd voorbereiden. Zij laten zich daarbij niet snel van hun plan afbrengen, ook niet als medestanders worden gearres teerd. Remkes vindt dan ook dat aanhoudende waakzaamheid nodig blijft. „Terroristen slaan immers vaak toe op het mo ment dat de aandacht voor be veiliging verslapt en de dreiging lijkt afgewend." Nederland steekt volgens Remkes veel energie in onderzoek naar en de bestrijding van moslimterreur. Binnen- en buitenlandse veilig heidsdiensten werken samen en worden bijgestaan door justitie, FIOD, douane en andere dien sten. Bovendien trekt de AIVD sinds enkele weken het land door om wijkagenten bekend te maken met terrorismebestrij ding. WD-Kamerlid Wilders vindt de brief teleurstellend. „Remkes blijft veel te vaag over de organi saties. Zijn conclusie is dat Ne derland waakzaam blijft, maar hij maakt niet duidelijk wat hij er aan doet", aldus Wilders. Hij denkt dat het probleem veel groter is, zoals ook in het bui tenland blijkt. De Tweede Kamer houdt begin mei op zijn verzoek een debat met Remkes en de ministers Donner (Justitie) en De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) over de kwestie. TIJDELIJK 1350,- (INCL. BTW) KORTING OP RTI NAVIGATIE ÉN DRUK OP DE KNOP AAN UW STUURWIEL EN HET BEST DENKBARE NAVIGATIESYSTEEM VERRIJST UIT UW DASHBOARD. HET VOLVO RTI-NAVIGATIESYSTEEM! MET. WAAR BESCHIKBAAR. ALLE ELEVANTE VERKEERSINFORMATIE. MÉT TIJDELIJK 1.350,- KORTING VAN DE VOLVO-DEALER OP DEZE A LA CARTE NAVIGATIE BIJ EEN NIEUWE VOLVO S60 NAVIGEER NU NAAR WWW.VOIVOCARS.NL DlVO S60 VANAF 31.610,-. CONSUMENTENPRIJS INCL BTW. EXCL. 666,- KOSTEN RUKLAAR MAKEN, 41,50 KENTEKENKOSTEN EN 46,- VERWIJDERINQSBIIDRAGE LEASETARIEF VOLVO SÖO VANAF -. 745.99 PER MAAND. EXCL. OP BASIS VAN FULL OPERATIONAL LEASE. 48 MAANDEN. 30 000 KM PER JAAR. EXCL SRANDSTOF. VOLVO LEASE: !03-»6l 88 87 80 (TIJDENS KANTOORUREN). AFGEBEELDE AUTOJS UITGERUST MET EEN VAN DE VQLVO-tlNES, GEM. IRUlK 6.3 - 12,7 L/100 KM (15.9 - 7.9 KM/U. GEM COj UITSTOOT RESP 109 - 261 G7KM. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 5