Noem een vrouw nooit 'mevrouwtjt GESPREK VAN DE DAG Dichter Halbo Kool blijkt vader van hasjgoeroe Koos Zwart Zakelijke etiquette aanleren gaat met vallen en opstaan buitenlanders? Blunders met DONDERDAG 10 APRIL 2( DAGELIJKS LEVEN PAT I.T VOU><_ AA" R&'tJM MENSELIJK OPWAAIENDE TENNISROKJES kunnen op de A28 bij Zwolle leiden tot ernstige ongevallen. Automobi listen en vrachtwagenchauffeurs hebben sinds enkele weken vol zicht op de tennissers op het naastgele gen tennispark De Pelikaan. De Zwolse afdeling van 3VO vreest dat de weggebruikers hun aandacht ver leggen naar de dames op de tennis baan. Eerder onttrok de dichte be groeiing langs de weg de sporters aan het zicht, maar wegens werk zaamheden zijn alle bomen gekapt. 3V0 heeft een brandbrief gestuurd naar Rijkswaterstaat en de gemeen te Zwolle waarin de verkeersveilig heidsorganisatie pleit voor een scherm om de aandacht op de weg te houden, bevestigt 3VO-bestuurs- lid P. Buter. ,,De bewegingen op het lager gelegen sportpark leiden de weggebruikers af, zeker 's avonds wanneer de velden fel verlicht zijn. Op dit wegvak ontstaan geregeld fi les, waardoor bestuurders snel moe ten remmen. Zeker bij vrachtwagens kan dat al snel tot gevaarlijke situa ties leiden." Steeds meer tijgersoorten sterven uit of raken uiterst zeldzaam. Een eeuw geleden leefden er nog onge veer 100.000 tijgers in het wild. Nu zijn dat er nog maar 6000. Daarom is gisteren in de Nederlandse die rentuinen een campagne begonnen om het bedreigde roofdier te be schermen. Organisator van de cam pagne TIJGERS VOOR TIJGERS is de Nederlandse Vereniging van Die rentuinen. Bezoekers van de daarbij aangesloten dierentuinen krijgen de komende maanden van alles te ho ren over de bedreiging van tijgers in het wild. Van de acht tijgersoorten die in het verleden nog voorkwa men, zijn er drie uitgestorven en drie zeer zeldzaam. Oorzaken zijn vooral stroperij, illegale handel in tijgerdelen en de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving van de tij ger. De actie is onderdeel van een Europese campagne van de Europe an Association of Zoos and Aquaria (EAZA). De dierentuinen in Europa willen gezamenlijk 250.000 euro inzamelen voor negen projecten om tijgers in hun leefgebied te bescher men. Ongeveer 130 dierentuinen in meer dan twintig landen steunen de campagne. Foto: AP jÈk Een Groningse producent van pro motieartikelen brengt een speciale BUTTON uit die is bedoeld om ko ningin Beatrix een hart onder de riem te steken. Volgens de onderne mer uit Bedum kan de koningin wel enige steun gebruiken nu ze voort durend mikpunt van kritiek is van haar nicht Margarita. Hij brengt daarom, mede op verzoek van Oran jeverenigingen uit Gelderland en Overijssel, maximaal 50.000 but tons op de markt om de koningin te STEUNEN. Daarop staat de tekst: Oranje boven, 't is Oranje, 't blijft Oranje. Hij denkt dat ze vooral rond Koninginnedag gretig aftrek zullen vinden. De fabrikant van promotie artikelen komt ook met een ander nieuw artikel voor Oranje-fans: een vingerhoedje met de beeltenis van prins Claus, ter herinnering aan diens het overlijden. Foto: GPD DOLLY, het eerste zoogdier dat werd gekloond uit een cel van een volwas sen dier, blijft in de schijnwerpers staan. Het schaap overleed op 14 februari en is sinds gisteren opgezet te bewonderen in het Royal Museum van Edinburgh. Het Roslin Institute uit die stad creëerde het dier in 1996 uit de cel van een uier. Daar om werd ze vernoemd naar zangeres Dolly Parton. Het schaap was onder werp van vele ethische discussies over klonen. Foto: EPA De Noord-Brabantse gemeente As ten heeft een RECORDPOGING HONDEN UITLATEN met honder den honden liefhebbers verboden in verband met de vogelpest. Gister avond zouden zij hun viervoeters met verlichte halsbanden uitlaten in een optocht, om zo in het Guinness Book of Records te komen. Een deel van de wandelroute ging door het tienkilometergebied rond het met vogelpest besmette Ospel. De ge meente Asten was bang dat de hon den de vogelpest zouden kunnen meenemen. Na overleg met de Alge mene Inspectiedienst (AID) werd de recordpoging honden uitlaten dus verboden. De Astense locoburge meester Van de Ven hoopt dat de ky- nologenclub op een later tijdstip alsnog een record poging zal doen. Er zouden tussen de zes- en zeven honderd honden meedoen. Onbekenden hebben gisteren op het vliegveld van Hamburg een vrouw beroofd van haar HANDTAS, waarin voor 200.000 EURO AAN JUWE LEN zaten. De vrouw had in de aan komsthal haar koffer op een karretje gezet en haar handtas daarbovenop. Op het moment dat ze familieleden begroette en niet op haar tas lette, sloegen de dieven toe. Babyboomers kunnen hem zich nog wel herinneren: Koos Zwart, goeroe in het softdrugswereldje van de jaren zeventig. Elke zater dag presenteerde hij voor de VARA-microfoon de 'beurskoer sen' van Rode Libanon, Afghaan en 'nederwiet, onze nationale trots'. De nette burgerij vond het ongepast - en nog schandelijker dat de moeder van dit langharig jongmens pleitte voor het vrijge ven van softdrugs. Die moeder was de in 1996 overleden Irene Vor- rink, minister van volksgezond heid in het kabinet-Den Uyl (1973- '77). Dat hij een moeder had, was dus wel duidelijk, maar de vaderfiguur was aanzienlijk schimmiger. Joop Zwart ging ervoor door, en dat was nogal sneu voor Koos. Joop Zwart (1912-1991) immers, met wie Irene Vorrink eind 1946 huwde, was een als communist begonnen politiek avonturier die steeds verder op schoof naar (uiterst) rechts. Hij eindigde als intimus van de 'zwar te weduwe' Rost van Tonningen. Bij zijn geboorte in mei 1947 kreeg Koos de achternaam van moeders Irene Vorrink. Foto: ANP echtgenoot: Zwart. Maar die Joop was helemaal de verwekker van het ventje niet. Joops kortstondige verbintenis met Irene was een schijnhuwelijk dat Irene's vader, PvdA-bons Koos Vorrink, de schande van een buitenechtelijk kleinkind moest besparen. Het was een tijd waarin het aantal buitenechtelijke kinderen in het net bevrijde Nederland explodeer de. Trees heeft een Canadees was een populair deuntje. Maar het was ook geen Canadees die zijn genen op de jonge Koos had over gedragen. In zijn zojuist verschenen biografie over Joop Zwart onthult Igor Cor- nelissen nu dat we de vader van Koos Zwart veel dichterbij moeten zoeken. Het was Halbo Christiaan Kool (Groningen 1907-Kortenhoef 1968). Comelissen omschrijft Kool als 'literator, verwoed cafébezoe ker en womanizer'. Bovendien was hij medeoprichter van uitgeverij De Bezige Bij en redacteur van Het (Vrije) Volk. Vlak na de oorlog was Irene Vorrink korte tijd zijn secre taresse. Probleem was dat Halbo niet met Irene kon trouwen: hij was al ge huwd. Als vriendendienst voor Koos Vorrink bood Joop Zwart uit komst Zelf verwoordde hij dat al dus: „Ik moest de Partij van de Ar beid redden en heb dat gedaan". Ronald Frisart zo snel ze kan, woedend op al die m die haar niet hebben gewaarschuwd Verder vertelt een secretaresse hoe i kenrelatie van haar baas zonder dit gen een sigaret opstak. Asbakken st< niet, aangezien op het kantoor niet gerookt. Waarop de man de as dood het schoteltje van zijn koffiekopje df neerde. Kennelijk zijn er dus ook m( die zelfs niet over het geringste greii nerlijke beschaving beschikken. An ja Kruise 1 e ven en Engelse kant onder - teken i fel aan talenkennis. j| Belgen: Nederlandstalig kaartje overhand Franstalige - geen rekening houdeif' culturele gevoeligheden. Chinezen: Kaartje meteen in de zak steken - respect voor gesprekspartner. Beter: op tafel laten liggen. Gesprekspartner aanspreken met li naam dat op het kaartje staat - nief dat is de voornaam. Zakenetentje Engelsen: Met zakenrelatie dineren in niet alt' restaurant - alleen het beste is goej j tegreli Duitsers: Meteen over zaken praten - Belgen: Praten over de taalstrijd of de poli# gevoelig. Zweden: Ook partner uitnodigen voor een 1| alleen gebruikelijk bij diners. Fransen: Slechte tafelmanieren - onbeschd Kleding Engelsen: Blote benen (dames) - ongepast. Goedkope schoenen, bijv. met spel (heren) - helemaal fout. De Nederli kenman wordt niet voor niets ookf ta-man' genoemd. Amerikanen: Vrijetijdskleding bij eerste zakenber doodzonde. Duitsers: Informele outfit met sprekende klc frivool. Ongepoetste schoenen - ongepast slordige indruk. Koos Zwart. Foto: ANP Een paar blunders: een flinke struik rozen voor een ondergeschikte, ongevraagd roken en een klant in een showroom 'mevrouwtje' noemen. Foto's: United Photos De Boer, Mark Lamers, Ron Pichel, Archief wat gebeurt er als er iets verkeerds is aan je uiterlijk en niemand daar wat van zegt? De werkgeefster van een uitgeverij heeft dat pijnlijk moeten ervaren. Op een feestje van een zakenpartner is ze net als iedereen feestelijk gekleed. Ze heeft zelfs extra haar best gedaan en vindt het heel gewoon dat iedereen haar de hele avond vriendelijk toelacht. Totdat ze naar het toilet gaat en verbijsterd in de spiegel kijkt Een voortand is geheel verdwenen en op de plaats waar altijd een stifttand zit gaapt slechts een zwart gat... Vandaar al die lachjes: niet bedoeld als compliment maar juist het tegendeel. De vrouw schaamt zich diep en verlaat het feestje via de achterdeur Zaken doen Britten: Te laat komen - niet 'to the point'. Typische Britse humor en zelfspot nadoen - u slaat geheid de plank mis. Amerikanen: Te lang gesprek - 'time is money". Ongevraagd roken - doodzonde. Japanners: Lopend naar een afspraak gaan - teken van armoede. Benen over elkaar slaan - onbeleefd. Duitsers: Meteen tutoyeren - ongepast. Eerste zakelijke contact telefonisch - onpro fessioneel. Belgen: Praten met de handen in de zakken - onbe leefd. Zogeheten assertief Hollands gedrag - komt arrogant over. Relatiegeschenken Moslims: Alcohol als geschenk - Koran verbiedt alco hol. Hondje of varkentje als knuffelbeest voor hun kinderen - deze dieren worden als on rein gezien. Japanners: Een wit geschenk geven - kleur van de rouw. Cadeau bij ontvangst uitpakken - hoort niet. Iets geven met een 4 - brengt ongeluk. Fransen: Zakenvrouw parfum geven - opgepast, ge ven alleen geliefden aan elkaar. Chinezen: Bloemen geven - voor zieken. Wit cadeau - kleur van de dood. Visitekaartjes Japanners: Kaartje overhandigen met Japanse tekst bo- Nagels met rouwranden, mensen onge vraagd tutoyeren, kauwgom in de mond, de deur voor andermans neus dichtgooien, dron ken worden bij een lunch met een klant. Het zijn maar enkele voorbeelden van doodzon den in het zakenleven. In het boek 'Zakelijke etiquette' staan dergelijke blunders beschre ven, ter lering en vermaak. In de showroom van een dealer van een be kend automerk staan de mooiste bolides uitgestald. Een vrouw staat zo'n duur exem plaar te bewonderen als ze plotseling wordt opgeschrikt door een harde stem achter haar. Een verkoper. „Zo mevrouwtje, zin in een autootje?" De vrouw is Magda Berman, deskundige op het gebied van etiquette. Ze beschrijft het voorval in haar zojuist verschenen boek 'Za kelijke etiquette'. Dat ze deze belevenis ver meldt ligt voor de hand, want beroerder kan het optreden van een verkoper zoals in deze autoshowroom niet zijn. De man maakte volgens de zakelijke om gangsregels namelijk maar liefst drie blun ders. Zo verzuimde hij eerst oogcontact te maken alvorens de vrouw aan te spreken, wat niet alleen onbeleefd is, maar waardoor zij zich wild schrok en geïrriteerd raakte. Als hij naar haar was toegelopen, naast haar was gaan staan, haar had aangekeken en haar dan pas had aangesproken, dan was er niets aan de hand geweest In de tweede plaats is 'mevrouwtje' een on gepaste aanspreektitel voor een volwassen potentiële klant Het klinkt bijzonder kleine rend ert neerbuigend en bij Magda Berman ontstond dan ook direct de gedachte 'zeg snotneus, wie ben jij dan eigenlijk wel?' Ten derde spreekt de onbehouwen man over 'autootje', terwijl de voertuigen in zijn showroom vele tientallen euro's kosten. Magda Berman, die door de autodealer was gevraagd om als 'mystery guest' de etiquet- tesfeer in zijn bedrijven te polsen, blijft in haar rol en vraagt schijnbaar onverstoord in welke kleuren de auto eventueel kan wor den geleverd. Waarop de verkoper ant woordt: „Veel te veel kleuren, mevrouwtje. Ik zie door de bomen het bos ook niet meer, laat staan mijn klanten. Ik begrijp het bedrijf niet, dat het zoiets doet en bla bla bla." Daarmee valt de man zijn eigen bedrijf af, waarmee hij eveneens een slechte, want on solidaire en onbetrouwbare indruk maakt. Zelf beging Magda Berman ook eens een blunder in het zakelijk verkeer, en ze is niet te beroerd om die in haar boek te beschrij ven. Het overkwam haar na afloop van een bespreking met drie heren van een vuilver- werkingsbedrijf. Na de vergadering wordt ze door hen uitge leide gedaan. Ze wandelt naar de hal en draait zich nog eens om, met de bedoeling op charmante wijze gedag te zeggen en een verpletterende indruk bij haar gesprekspart ners achter te laten. Als ze met veel poespas en met luid klikkende hakjes op de buiten deur afstevent, knikt ze de drie heren nog maals toe, doet de deur open en... stapt re gelrecht in de kast met bezems, stofzuigers en schoonmaakmiddelen! Stom stom. Had ze bij binnenkomst maar meteen in ge dachten moeten noteren door welke deur ze weer naar buiten moest. Dat de he ren in een deuk lagen laat zich raden. Ook wordt menige blunder op het werk gemaakt als er iets te vieren valt. Het valt niet altijd mee om bepaalde dingen te doen of, andersom, vooral niet te doen. Neem de directeur van een transportbedrijf die een sympa thieke medewerkster op haar verjaar dag argeloos tracteert op een lekker geurtje. Terwijl hij de vrouw het ca deau geeft kijken de andere werkne mers hem met veelbetekenende blik Pas op dat moment dringt tot hem door dat je een werkneemster niet zo maar een dure parfum geeft. Het is niet alleen onverstandig, maar ook in strijd met de etiquette om me dewerkers op verjaardagen té persoonlijke cadeaus als par fum, rode rozen, sieraden, sok ken, ondergoed of lingerie te ge ven. Wie dergelijke attenties krijgt zal daar meestal niet blij mee zijn, maar zich eerder opge laten voelen door het cadeau dat intimiteit suggereert tussen haar en de gulle gever. De directeur van het transportbedrijf zal het na dit incident voortaan waar schijnlijk bij een bosje bloemen hebben gehouden. Een ander terrein vol valkuilen is kleding. Iedereen zal weten dat de minirok en de spijker broek in de zakenwereld dood zonden zijn, zoals het mantel pakje en het colbert als ver plichte nummers gelden. Maar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 2