REGIO Rondje langs de Does is een hele onderneming geworden Veens dorpshuis is hard toe aan een opknapbeurt meente Alphen Gohik voel zo net een truimt hotelboten Voorschotenaar Schugard pauselijk onderscheiden Afritten A4 bij Hoogmade afgesloten iewijs kwijt na nken brommen aan oen rijn - Een 29- ^lphense vrouw die vrij end dronken op de brom- lt, kan de komende tijd fct meer achter het stuur lar auto kruipen. De poli- fft haar rijbewijs in beslag ien. De Alphense reed iar brommer slingerend >n fietspad in Alphen. De liet haar blazen en con- rde dat de vrouw een lok op had. Ze blies bij- maal de toegestane hoe- d. De politie legde haar rerbod van tien uur op, een proces-verbaal en et autorijbewijs in. Justi- aalt wanneer de vrouw jvaardigheidsbewijs weer •bruiken. rijdt tachtig meter te hard k aan den rijn - Bij snel- ontroles op de Nil bij i aan den Rijn heeft de zondag het rijbewijs van ■jarige automobilist uit ingenomen. De man 10 kilometer op de weg, echts 100 kilometer per oegestaan. Ook van twee aars werd het rijbewijs men. Zij reden respectie- 56 en 158 kilometer per totaal werden 33 auto- iten op de bon geslin- tover top aan den rijn - Bij een ing op de Eisenhower- Alphen aan den Rijn zijn gavond een 24-jarige Al- automobiliste en haar je passagier gewond ge le auto werd geraakt auto van een 43-jarige aar, die achter het stuur ras geworden. De Al- kwam door de aanrij- de middenberm terecht, lar auto over de kop 1 e auto kwam tot stil- e p de andere rijbaan. De 2 chtoffers zijn met nek- h dletsel naar het zieken- iracht. nken en iler rijbewijs aan den rijn - Een 47- jphense automobiliste (teravond rond 21.00 iet stationsplein in Al- n den Rijn aangehou- keen ademtest bleek dat e vijf keer zo veel ge- et i had als toegestaan. De tjras niet in bezit van een jj jbevvijs. Tijdens alco- Jroles in Alphen hield de gjiok twee mannen aan fel gedronken hadden, s iel jonken 'e r. - Een 41-jange automo- in}n in de nacht van zater- g ondag zijn rijbewijs in- 1( Hij had drie keer zo t ronken als toegestaan. ,e parkeerde aan de Her- Jeijerenstraat en bleef oplampen aan in zijn ,a en. Toen agenten in de 21 alcohollucht rook, na- de man een ademtest Gemeentebestuur Zoeterwoude op zoek naar zwerfvuil 'De tegels op de dijk liggen schots en scheef. Als ik er loop krijg ik kramp in mijn benen' door Marieta Kroft hoogmade - Een rondje wandelen langs de Does was altijd populair bij inwoners van Hoogmade. Zelfs uit Leiderdorp kwamen mensen er een luchtje scheppen. Sinds kort waagt niemand zich daar meer aan. Vooral voor oudere mensen is een wandeling over de dijk langs het water een hele onderneming ge worden. Zoals voor de 79-jarige mevrouw Van der Meer. „Ik liep er vaak. Het was altijd zo'n mooi rondje van een half uur", zegt ze geëmo tioneerd. „Maar er staan nu klaphekken. Ik moet zo veel kracht zetten om die open te krij gen. De tegels op de dijk liggen ook nog eens schots en scheef. Als ik er loop krijg ik kramp in mijn benen. Ik blijf nu maar thuis." Zo zijn er meer, zegt voorzitter Van Wieringen van de Stichting Welzijn Ouderen Woubrugge - Hoogmade. Donderdag nog, tijdens de soos, klaagden ouderen over de wandelroute met hindemissen. Van Wieringen trekt zich hun lot aan. Te meer omdat hij als raadslid eind 2001 er nog voor pleitte dat die route toegankelijk moest blijven voor wandelaars. De raad nam dat standpunt over. Toen de gemeente Jacobswoude eind 2001 grond verkocht aan L. Post voor de bouw van een huis in de Bospolder, zat daar ook een stuk dijk bij waarop de officiële wandelroute ligt. In de koopovereenkomst stond dat Post een hek moest zetten, waarmee hij zijn vee scheidt van de wandelroute. En hoewel Post er al vele maanden woont, is dat hek er nog steeds niet. In plaats daarvan zette hij een paar klaphekken op de dijk. Zo kunnen de wande laars er wandelen en kunnen zijn dieren op de dijk lopen zonder kans op ontsnapping. Van Wieringen is zichtbaar geïrriteerd Die klaphekken hadden er volgens hem helemaal niet mogen komen. Hij heeft zijn oud-partijge noten op de hoogte gesteld. „Die gaan vragen stellen aan burgemeester en wethouders." Wethouder Vink kent de situatie. Hij heeft laatst nog een 'indringend gesprek' gevoerd met Post. „We hebben hem aan de koopover eenkomst herinnerd en hem opgedragen om dat hek alsnog te plaatsen", aldus de wethou der. Maar dat de klaphekken er niet mochten komen, verbaast Vink. „Ik vond die hekken juist een heelgoede oplossing. Zo kan hij klein vee, zoals schapen, op de dijk laten lopen om het gras kort te houden. Maar als die hekken moeilijk opengaan, dan moeten we dat maar eens bespreken met Post." Post lijkt niet van plan om actie te onderne men. Vanuit zijn villa is de bewuste dijk met klaphekken te zien. Op het stuk grond bij de dijk grazen een geit en een varkentje. „Die klaphekken hebben er altijd al gestaan, al was dat op een andere plek. En wat het hek betreft, we zijn bij de koop overeengekomen dat ik al leen een hek zou plaatsen als ik grootvee op het land zou laten lopen. Maar dat ben ik niet van plan. Kleinvee mag er lopen, dus ik zie het nut van dat hek niet." Toch geeft Post de mensen die zeggen dat het onmogelijk is om er nog te wandelen, gelijk. „De tegels op de dijk liggen er slecht bij, maar dat is niet mijn verantwoordeljkheid. Dat komt door de muskusratten. Van de muskusratten vanger die hier onlangs zestien van die bees ten heeft gevangen, begreep ik dat het water schap de dijk gaat opknappen. En dan zal het ook met de tegels wel weer goed komen. Met de dijk is niets aan de hand, meent Van Wieringen, die behalve voorzitter van de Stich ting Welzijn Ouderen ook bestuurder is van het waterschap De Oude Rijnstromen. „Als die dijk in de planning zou staan voor ophogen, dan had ik dat moeten weten." Ook bestrijdt hij de opmerking van Post dat de klaphekken er altijd al hebben gestaan. „Ik ken het gebied goed en weet dat ze er nooit waren. Of het moet veertig, vijftig jaar geleden zijn geweest, En terwijl het gesteggel over de hekken door- gaat, blijven de oudere inwoners van Hoog made noodgedwongen thuis. Hoe gezond een luchtje scheppen ook voor ze is. Want een an der rondje door het buitengebied is er niet. aan den rijn - De ge- Alphen heeft opnieuw boten die liggen afge- an De Hoom in Alphen Rijn gesloten. Tijdens diere brandveiligheids van, de hotelboten >nJ* er opnieuw verschil- L y orschriften waren over- iinjDe 69 bewoners die er verblijven, omdat ze werknemers aan de T, iel, moesten hun bezit- ras an de boot halen. Zij 0 s ondergebracht, liggen sinds medio ir 2001 afgemeerd ter j ,j 'an houthandel Sprey. ïn v°rig jaar was het col- gti burgemeester en wet- Pe Alphen van plan de ho- 1 te sluiten, omdat de hi ften niet werden nage ld sluiting ging toen niet lat binnen 24 uur als- voldaan aan de eisen. Ügde de gemeente Al- tst i vanaf dat moment re gelmatig controles uit te voeren. De sluiting wordt opgeheven zodra de boten weer aan de vei ligheidsvoorschriften voldoen. De hotelboten mogen in princi pe tot 1 juni blijven liggen. Eigenaar Peter Tichelaar van de maatschappij Geuzenveld Char ters Recreatie BV wil niet op de sluiting reageren. „Op iets wat onterecht is, reageer ik niet", zegt hij boos. Jan Tim mermans van het boekingskan toor Channel Cruises Holland zegt, dat hij zich aan het bera den is op de ontstane situatie. „We kunnen daarom nog niet reageren." De sluiting is voor het actieco mité Anti HSL hotelboten aan de Hoom reden om persberich ten te versturen. „Hopelijk wor den de bewoners van deze bo ten nu beter gehuisvest. En kun nen die witteboordencrimine len, die zich hebben verrijkt aan dit project, zich eens achter de oren krabben." dekerkse brug deze week dicht - De Koudekerkse brug is vanaf vandaag tot en met vrij- I het autoverkeer afgesloten. Dat is nodig in verband met de g van de rotonde en de Bruggestraat. Ook worden de be- !n de fietspaden rond de rotonde afgewerkt. Voetgangers s kunnen wel over de brug. De afsluiting tussen de Brugge- de Melkweglaan duurt tot uiterlijk 11 april. Verder is het Gemeneweg - Groenestein tot 9 mei afgesloten. Bestem der is wel toegestaan. mg door Joris Rietbroek zoeterwoude - Als raadslid of wethouder word je dag in dag uit bedolven onder het papier. En dan is het wel eens lekker als je er even tussenuit kan, de bui tenlucht in. Het gemeentebe stuur van Zoeterwoude ging af gelopen zaterdag de deur uit voor een goed doel: het oprui men van al het zwerfvuil op het Balkenpad. Om het goede voor beeld te geven. Ook oud-burge meester Koopmanschap trok werkhandschoenen aan en ging nog één keer met het Zoeter- woudse gemeentebestuur mee. WD-raadslid Dantuma kwam op het idee van een schoon maakbeurt toen zij op een dag langs de picknickplaats aan de Stompwijkseweg reed. „Er zijn daar blijkbaar onvoldoende af valbakken", vertelt ze. „Veel af val lag er gewoon op de grond. We wilden daar als gemeentebe stuur iets aan doen en besloten zelf met een ploeg te gaan schoonmaken." De 'ploeg' koos daarbij voor het Balkenpad, een fietspad langs de provinciale weg waar veel zwerfvuil ligt, vaak achtergelaten door fietsers en automobilisten. Terwijl een paar buurtbewoners de papier prikkende bestuurders te hulp schieten, wijst scouting Zoeterwoude tijdens haar jaar lijkse tuinaardeactie het hele Zoeterwoudse gemeentebestuurders rapen zwerfvuil op het Balkenpad. Foto: Mark Lamers dorp op de grote schoonmaak. „Zij rijden door het dorp en roe pen om waar wij mee bezig zijn", zegt Dantuma. „Ook roe pen ze namens ons de mensen op om zelf hun tuin in te gaan en daar het vuil op te ruimen. Kleine moeite toch?" De gratis reclame komt wellicht van pas, want er zijn niet veel mensen die de bestuurders aan het werk zien. Het Balkenpad is niet be paald een druk bezochte plek op zaterdagochtend. Als het Balkenpad helemaal on der handen is genomen, willen de bestuurders nog wel verder het dorp in. „Ik zou zelfs het hel le dorp wel aan willen pakken", beweert Dantuma als\zij met een papierprikker de struiken bij het pad doorzoekt. „Maar nog liever zou ik willen, dat iedereen zijn huis uitkomt om mee te werken. Goh, ik voel me zo net een bezemwagen." Behalve dat de bestuurders be zig zijn voor een goed doel, vin den ze het vooral een verade ming om eens een fceer buiten aan het werk te zijn ïn plaats van achter een bureau met sta pels dossiers te zitten. „Ik vind het echt heerlijk met dit prachti ge weer", zegt wethouder Ates terwijl ze een compleet verroest blikje van de plaatselijke fabri kant tegenkomt. ,A1 verbaas ik me wel over de hoeveelheid troep die je alleen hier al tegen komt." Halverwege het Balken pad zijn er al tien grote afvalzak ken gevuld, voornamelijk met grote stukken plastic, chipszak jes blikjes en kauwgompakjes. De actie is voor herhaling vat baar, vinden de raadsleden. „Al moeten we het natuurlijk ook weer niet te vaak doen", zegt CDA'er Van Kroonenburg. „Anr ders ruimt straks niemand z'n rotzooi meer op." Bisschop Van Luyn hangt Schugard de versierselen om zijn hals die horen bij de Commandeur in de Orde van de Heilige Paus Silvester. Schu- gards vrouw kijkt toe. De hoge onderscheiding wordt in het bisdom Rotterdam zo'n vijf keer per jaar uitgereikt aan mensen die zich als vrij williger inzetten voor het bekendmaken van het evangelie. Foto: Henk Bouwman door Janneke Dijke warmond/voorschoten - Bisschop van Luyn somt een hele lijst namen op. Allemaal mensen die vinden dat Hans Günter Schu gard uit Voorschoten geweldig werk heeft gedaan in de ouderenzorg en voor talloze katholieke orden en congregaties. „Er staat ook nog een collega-bisschop op. Wie zou dat zijn?", vraagt Van Luyn in de kapel van Kloosterverzorgingshuis MariëngaerdeMa- riënweide in Warmond. Schugard, die deze zondagochtend al nattigheid voelde toen hij van zijn vrouw zijn nette pak aan moest, heeft een vermoeden. De collega is paus Jo hannes Paulus II, bisschop van Rome. Even later krijgt Schugard de hoge pauselijke on derscheiding Commandeur in de Orde van de Heilige Paus Silvester om zijn hals ge hangen. De kapel is vol. Deze zondagochtend zijn niet alleen de bewoners van het kloosterver zorgingshuis in Warmond gekomen. Naast de nonnen en paters zitten jongere mensen, die zijn uitgenodigd voor de eucharistievie ring ter ere van het afscheid van Schugard. De 63-jarige Voorschotenaar treedt dit jaar na zestien jaar af als voorzitter van de Stich» ting Beheer Zorgcentrum Mariënstaete. Daarbij past een feestelijke dienst, vinden de mensen met wie hij heeft samengewerkt. Pastor Van Kesteren krijgt in haar kapel me dewerking van bisschop Van Luyn, een koor en een orkest. Schugard vond het als pas afgestudeerd be drijfseconoom in 1965 vanzelfsprekend om zich in te zetten voor de kwetsbare mens, zegt hij. Hij voelde zich betrokken bij de ou dere generatie. De bejaardenzorg was in de ogen van de econoom amateuristisch, dat kon professioneler. „Het waren de mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Ik vond dat zij goed hun oude dag moesten kunnen doorbrengen. Zeker in die nogal povere tijd." De zorg liet hem niet meer los. Door zijn netwerk was hij voornamelijk actief in de rooms-katholieke zuil, maar niet alleen daar. Hij zette zich op alle fronten in, zowel in zijn carrière als op vrijwillige basis, in tal van besturen. Lange tijd was hij directeur van de Katholieke Vereniging van Verzor- gings- en Verpleeghuizen. Hiermee stond hij aan de wieg van ruim honderd klooster verzorgingshuizen in Nederland. Zestien jaar was hij voorzitter van de Stichting Be heer Zorgcentrum Mariënstaete in War mond. Eigenlijk zou hij daar vorig jaar al mee stoppen, maar er is nog geen capabele opvolger gevonden. „Ik hoop wel dat dat dit jaar gebeurt", zegt Schugard. „Er moet ver jonging komen in het bestuur." Bisschop Van Luyn is onder de indruk van de vele functies die Schugard heeft bekleed. „We hebben zijn goede werken kunnen zien. Het zijn er zoveel, ik zal ze u besparen. Ik ben zelf nog niet in zijn handen gevallen, want bisschoppen gaan pas met 75 met pensioen." Dat Schugard terugtreedt als voorzitter van Mariënstaete, betekent niet dat hij op zijn lauweren gaat rusten. „Ik ben drie jaar geleden gestopt met betaald wer ken, maar ik werk nog evenveel als voor die tijd. Ik sta alleen nergens meer op de loon lijst." Hij ziet zijn onderscheiding als een er kenning voor al zijn werkzaamheden. „En niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle mensen met wie ik samenwerk." door Joris Rietbroek roelofarendsveen - Dorpshuis De Alkeburcht in Roelofarends- veen is hard toe aan een op knapbeurt. Vooral de toneelzaal en de entree verkeren volgens het bestuur van het dorpshuis in slechte staat. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het bestuur een werkgroep opgericht, die in juni wil beginnen met het karwei. De werkgroep hoopt in de toekomst nog een totale verbouwing te bewerkstelligen. Alex van Zanten, secretaris van het bestuur van de Alkeburcht, geeft toe dat het al lang slecht gaat met het dorpshuis. „We hebben de afgelopen jaren geen winst gemaakt", zegt hij. „We boekten in het verleden wel eens artiesten, zoals René Froger of Marco Borsato, maar toch was zo'n avond vaak niet winstgevend, ook al was het druk. Toen disco Shout ook ver trok was De Alkeburcht hele maal niet meer rendabel. Om weer meer huurders en publiek te trekken is een renovatie noodzakelijk. De overige zaaltjes worden regelmatig gebruikt, maar het kan beter." Oud-wethouder Dick Nagtegaal had plannen met De AÏke- burcht. Hij wilde er bijvoorbeeld een internetcafé vestigen. „Wij willen graag weten hoe de nieu we Alkemadese politiek tegen over ons plan staat", zegt Van Zanten. „De veilinghal gaat weg, partycentrum De Woelige Baren gaat weg en daarvoor moet iets in de plaats komen. Het moet voor de inwoners van Roelof- arendsveen duidelijker zijn dat er een dorpshuis is." Voorzitter Fred Hoogenboom heeft al en kele gesprekken gevoerd met de gemeente. „We zijn ideeën aan het ontwikkelen, maar een op lossing zien we pas over een paar jaar komen", zegt hij. „Daarom moet er tussentijds al iets gebeuren, zodat we ons nog een paar jaar kunnen redden." De werkgroep wil als eerste de toneelzaal opknappen, zodat er snel meer cultuur te zien is in Roelofarendsveen. Volgens Van Zanten is de toneelzaal dan ook prima bruikbaar voor vergade ringen en congressen. Om dat te bereiken wil de werkgroep de zaal opnieuw schilderen, de ra men aan de kant van het nieuwe politiebureau dichtmaken en nieuwe gordijnen en lampen kopen. Om de kosten laag te houden betaalt de werkgroep de renovatie zo veel mogelijk uit ei gen zak en zoeken de leden nog vrijwilligers. „Het interieur ziet er oubollig en lelijk uit", zegt Van Zanten. „De entree is bijna niet meer zichtbaar, omdat het groen de ingang bijna overwoe kert. Maar het groen dat de ge meente zou terugplaatsen na de bouw van de nieuwe brand weerkazerne en het politiebu reau is er nog steeds. Laatst stond er een bus uit Langeraar op de parkeerplaats voor het ge bouw. Komt de chauffeur naar me toe om te vragen waar De Alkeburcht is. Dan weet je zeker dat er iets mis is." Een ander plan van de werk groep is om een terras aan te leggen, zodat de mensen in de zomer voor het gebouw aan het water kunnen zitten. Op die ma nier moet het plein voor het dorpshuis meer uitstraling krij gen en moet De Alkeburcht weer populairder worden onder de Veenders. „We moeten er weer een Alkeburchtplein van maken", aldus Van Zanten. Wethouder Reijnders (Mooi Al kemade) laat weten De Alke burcht niet vergeten te zijn, al weet hij nog niets af van een werkgroep renovatie. „Er moet wel iets rigoureus gebeuren met de accommodatie", aldus Reijn ders. „Nu is het zo dat het be stuur veel theaterproducties niet kan boeken, omdat de zaal niet geschikt wordt geacht. Mis schien moeten we in de toe komst een andere plaats zoeken voor zo'n sociaal-cultureel ge bouw. Het is voor het bestuur zaak dat het goed om zich heen kijkt wat er nog valt binnen te halen. De gemeente stimuleert De Alkeburcht nu door er Vluchtelingenwerk en de jonge renwerkers kantoor "te laten houden." HOOGMADE/lEIDERDORP De werkzaamheden aan de nieuwe provinciale weg N446 bij Hoog made kunnen niet langer wor den uitgevoerd zonder het ver keer te hinderen. De N446 moet tijdelijk worden verplaatst, zodat de noordelijke toerit naar de HSL-tunnel onder het Groene Hart gemaakt kan worden. Om de weg te verplaatsen is het noodzakelijk dat de provinciale weg twee maal een dag op slot gaat. Het komende weekeinde, van vrijdag 21.00 uur tot zaterdag 17.00 uur, is de afrit van de A4 ter hoogte van Hoogmade voor verkeer uit de richting Leiden- /Den Haag afgesloten. De om leidingsroute wordt ter plekke aangegeven. Door de werk zaamheden is gedurende die tijd ook de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade niet te bereiken vanaf de N446. Dit geldt zowel voor automobilisten als voor fietsers. Ter hoogte van de werk zaamheden op de N446 is één rijstrook beschikbaar. De door gang wordt met verkeerslichten geregeld. Ook in het weekeinde van 4 april is een afsluiting nodig. Van vrijdag 4 april (21.00 uur) tot za terdag 5 april (17.00 uur) zijn zo wel de afrit als de oprit van de A4 ter hoogte van Hoogmade dicht, gezien vanuit de richting Leiden/Den Haag. Ook dat weekend is de Van Klaverweij deweg niet bereikbaar vanaf de N446 en is er op de provinciale weg zelf slechts één rijstrook be schikbaar. Om de veiligheid te garanderen, zijn de afgesloten wegen wel voor hulpdiensten bereikbaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 13