Lijsttrekkers rookten en pikten o(M GESPREK VAN DE DAG Freek fulmineert tegen domheid MARS Werken in de sterrenwacht Ghana Jeugdjournaaldebat afwisselend onthullend en serieus Debatten en f; conference goed bekekc WOENSDAG 22 JANUAR MENSELIJK Bij de Amerikaanse popster ANASTACIA, bekend van hits als I'm outta love en One day in your life, is vorige week tijdens een routine-onderzoek BORSTKANKER ge constateerd, heeft haar platenfirma Sony gisteren be kendgemaakt. In een verklaring liet Anastacia weten dat ze vastberaden is de ziekte, die zich nog in een zeer vroeg stadium bevindt, te verslaan. ,,lk waardeer alle bezorgd heid, maar niemand hoeft zich ongerust te maken. Ik ben van nature een vechter en niets zal dat ooit veranderen." De 29-jarige zangeres zal ondanks het slechte nieuws haar werk voorlopig voortzetten. Zo neemt ze deze week haar nieuwste videoclip op. Later zal een operatie plaats vinden om het knobbeltje in de borst te verwijderen, ge volgd door eventuele chemotherapie. Haar land is sinds 1815 niet meer in oorlog geweest, maar toch moet de Zweedse KROONPRINSES VICTORIA IN MILITAIRE DIENST, zij het slechts voor drie weken. De 25-jarige prinses woont gedurende haar diensttijd sa men met de andere rekruten in een kazerne, leert met wa pens om te gaan en krijgt overlevingstechnieken bijge bracht, zo zei een woordvoer der van het Zweedse leger gis teren. ..Dit maakt deel uit van haar opleiding om koningin te worden." Na de drie we ken, die Victoria doorbrengt bij de internationale tak van het leger, gaat zij naar Washington voor een cursus con flictbeheersing. Eerder studeerde Victoria geschiedenis en politieke wetenschappen aan Yale University in Con necticut. Foto: AP Een kort geding dat geruchten in de media over het hu welijk van de Duitse KANSELIER SCHRÖDER had moe ten verbieden, is van de baan. De advocaat van de rege ringsleider maakte een vormfout. De raadsman verzuim de de aanvraag voor het kort geding aan de advocaat van een gedaagde krant te sturen. De regionale krant Marki- sche Oderzeitungmeldde vorige maand dat het huwelijk van Schroder en zijn vierde echtgenote Doris zich in een ernstige crisis bevindt. Dat was de sociaal-democraat een doorn in het oog. Hij wil geen berichten in de media over zijn privé-leven. De Berlijnse rechtbank buigt zich bin nenkort in een normaal proces over de aanklacht van de kanselier tegen de krant. De rechter bevestigde gisteren wel een eerder besluit in kort geding, waardoor de journa list die het omstreden artikel schreef geen geruchten meer over het huwelijk mag verspreiden. Donderdag ver bood een rechter in Hamburg de Britse krant Mail on Sunday nog langer te melden dat Schroder een verhou ding met een tv-presentatrice zou hebben. De Haarlemse Marsstronaut Arno Wielders bootst verblijf op Rode Planeet na STANDPLAATS Bij het Mars Desert Research Station is afgelopen de cember ook een kleine sterrenwacht gebouwd. Voor amateurs is het echter een behoorlijk grote. De 25 cm reflector-telescoop heeft een eigen koepel en de detec tor waarop het beeld wordt afgebeeld is behoorlijk ge voelig. De laatste paar dagen zijn we eerst bezig geweest de te lescoop te leren kennen, vandaag hebben we extra soft ware geïnstalleerd en een link gemaakt waardoor je de telescoop vanuit de habitat kan bedienen. We hebben besloten dat de telescoop bij de simulatie hoort, dat betekent dat net als op Mars de tunnel naar de telescoop koepel gevuld is met Mars-atmosfeer. Dus moet ik als ik naar de telescoop loop een masker op dat mijn longen van zuurstof voorziet. Op Mars kan je deze telescoop goed gebruiken. De atmosfeer daar is veel dunner. Dus komt er meer licht door. Verder heb je natuurlijk de manen Phobos en Deimos van Mars en die wil je graag volgen en onderzoeken. Net als de namen van Phobos en Deimos is onze crew ook in twee teams met deze namen onderverdeeld. Ik zit bij het Deimos team samen met onze geologe Susie Francis en de commandant Tony Muscatello. In het andere team zitten de geoloog Oleg Abramov, biologe Tara Ruttley en vluchtmechanicus Kevin Shoemaker. Tot op vandaag gaan we verbazend goed met elkaar om. Iedereen heeft zijn eigen plek gevonden en dat al na drie dagen. Ik ben benieuwd of dit standhoudt. DAGELIJKS LEVEN Onze dochter vertrok samen met een vriendin afgelopen za terdag voor zes weken naar Ghana, Waarom Ghana in he melsnaam? Dat vroegen we ons af tot en met het roerende af scheid op Schiphol. Kinderen krijg je en heb je een leven lang. In de vroegste episode van hun bestaan heb je enige grip op hun reilen en zeilen, je fungeert aanvankelijk als regisseur, maar dat blijkt al snel te hoog gegrepen. Zitten ze eenmaal op school dan prijs je jezelf gelukkig als je aan de zijlijn de functie van coach vervult. Naarmate de jaren verstrijken wordt je rol al onbeduidender. Kinderen verlaten het ouder lijk huis. Vader maakt zich nog eenmaal nuttig als ongedi plomeerd verhuizer. Hij huurt een bestelwagen die eigenlijk voor zijn navigatiekwaliteiten een maat te groot is, vervoert het bed, wat stoelen en tafels, spullen, een trouw knuffelbeest dat geurt naar jeugd, geheim en geborgenheid. De tros nog niet losgegooid maar uitgerold. Nog wordt met zekere regel maat het studentendieet van pasta en chinees onderbroken door een voedzame maaltijd van verse sla, biefstuk en yog hurt meteen kiwi er doorheen. Het is een proces van geleidelijkheid. Dat is maargoed ook, want zodoende raken ouders aan dingen gewend, ofschoon het gevoel van onverbiddelijke tijd en onontkoombaar ver wijderen nooit verdwijnt. Ghana dus. Onze dochter voltooide haar studie en mag op reis, een kwestie van verdelende recht vaardigheid. Onze zoon mocht het ook en toog naar Ameri ka, beknopt en to the point. Dat point heette New York. Tot de opties van mijn dochter behoorden verre landen en royale tijdsinvestering Australië en Indonesië kwamen langs. Thai land wenkte kortstondig. Ouders verdringen hun zorgen be dremmeld en klampen zich vast aan een woord dat ze nog niet kenden in hun eigen jonge jaren: 'backpackers'. Dat zijn de jongelui met rugzakken. In sommige landen zijn er heel veel van. In Bangkok veroorzaken ze zelfs opstoppingen. Maar als er veel zijn, zo praten ouders zich moed in, dan kunnen ze op elkaar terugvallen. Dan vormen ze groepjes geestdriftige jonge mensen die de wereld nog even ontdekken voordat een onverbiddelijk volwassen leven van veel plichten begint. Eenheid maakt macht tenslotte en met zijn allen kun je de listen en de lagen van de jungle aan. Maar naar Ghana schijnt niemand te gaan. Koning Aap niet en KRASreizen zéker niet. En de backpackers vinden onze planeet in die contreien kennelijk ook te lonely. Het internet is daarenboven bijzonder bescheiden met zijn informatie en dochters zijn ook in dezen weinig mededeelzaam. Zij houden het ondanks alles op fraaie stranden, overvloedige natuur, oude koloniale forten en hartelijke mensen. Vader herinnert zich een documentaire met ranke voetballertjes uit dat land en bonkige mannen uit Holland in sport- colbert en op sneakers, in Ghana op talentenjacht. We are from Ajax. That is a very good team. Am sterdam is your destiny." Jawel, Amsterdam als lotsbestemming voor een straatarm spelertje. Al lemaal op één na waren ze - ook na zes weken - terug in Accra, talent wel maar niet genoeg. Wij ouders zijn die zaterdag veel te vroeg op Schiphol. Dochter is veel later. De warmste om helzing is voor haar vriend, ook ach- terblijver die een zacht speelgoedko- nijn aanreikt als troost voor zes lange weken. Hij is het ook die zondagavond belt met de eerste frontberichten: „Ze zijn goed aangekomen en het is wel even wennen voor ze." Een cultuurschok, denkt vader en hij herinnert zich nóg een opgedra gen taak. Hij dient zijn dochter per e mail te informeren over de uitslag van 'Idols' en van de verkiezingen, In die volgorde van urgentie. X i°e du: IPI Losse kleding, losse taal. De lijst trekkers van CDA, PvdA, WD en SP proberen zo gewoon mogelijk over te komen op de basisschool kinderen. Alsof ze zelf nog maar net de houten schoolbankjes hebben verlaten. Maar de toon van het 'kinderdebat' voor het NOS Jeugdjournaal was gister avond zo nu en dan ook serieus. Wouter Bos rookte op achtjarige leeftijd stiekem sigaretten. Jan Peter Balkenende heeft ooit een potlood van zijn leraar gestolen, Jan Marijnissen jatte in zijn jon ge jaren zelfs een boek uit de winkel. En Gerrit Zalm bekende dat hij wel eens een paar dub beltjes uit het zilveren kistje van zijn moeder heeft gepikt. Om si garetten te kopen. Marijnissen moest daar erg om lachen, 'om dat hij ooit onze schatbewaar der van Nederland is geweest'. Nu zitten ze met z'n vieren aan tafel, bij het 'kinderdebat' van het JeugdjoumaaL En proberen ze een voorbeeldfiguur te zijn voor de vijftig kinderen in de studio, afkomstig van de Regen- boogschool uit Utrecht en de Fatimaschool uit Rotterdam. Maar wat hebben de lijsttrekkers deze kinderen eigenlijk te bie den? Premier Balkenende (CDA) hamert op veiligheid en Bos (PvdA) vindt ook dat er nog te veel ongelukken gebeuren op straat. Geheel conform de partij standpunten. WD-leider Zalm kan het niet laten om zijn stok paardje van stal te halen. ,,Ik vind banen heel belangrijk, zo dat je vader of moeder niet werkloos wordt." En Marijnis sen (SP) weet te scoren. „Er moet een wet komen die garan deert dat er meer speelruimte komt." Leuker zijn de vragen die door de kijkers van het Jeugdjournaal zijn gesteld. Even geen geruzie over ziekenfondspremies, in burgering of begrotingstekort, maar gewoon een antwoord op de vraag of Balkenende vroeger verkering heeft gehad. „Euh, ja met een meisje die op dezelfde kleuterschool zat als ik." En zijn mi Het Nationale Lijsttrekl anl bat is gisteravond uitzo g Ai goed bekeken. Naar he hei gramma met de lijstircl iac Dor van CDA, PvdA, VVD, Links, SP en LPF op telt 5 p zender Nederland 2 kei jter middeld 3,2 miljoen Ni Cen ders. Dat was bijna de 1 fn e procent) van de mensei de televisie hadden aar In de voorgaande jan schommelden de kijkers bij debatten anderhalf en tweeëi joen. Dat blijkt uit bekendgemaakte cijfer n p NOS Kijk- en Luisteror gsli zoek. Da Ook de aansluitende vi oe zingsconference De ste van Freek de Jonge op land 3 had over belang |er weinig te klagen. De a trok met zijn visie op d tussen de politieke par lf tc maar liefst 2,7 miljoen Dat was 59 procent va levisiekijkers op dat nx Eerder op de avond wj lijsttrekkersdebat van 1 Jeugdjournaal ookgoe rt hoge cijfers. Ruim andi miljoen kijkers (29 pi volgden deze uitzeni wijl het Jeugdjournaal maal niet boven een h joen belangstellenden komt. ka ten Gerrit Zalm en Jan Peter Balkenende met een aantal kinderen bij het Jeugdjournaaldebat. Naast leuke vragen kwamen ook serieuze onderwerpen als milieu en immigèrai bod. Foto: ANP/Marcel Antonisse de lijsttrekkers af en toe niet bang om ook doodgeschoten te worden, net als Pim Fortuyn? Marijnissen: „Laatst moest ik na een televisie-interview een don kere parkeerplaats alleen over steken. Ik was best bang." Wouter Bos gaf schoorvoetend toe dat hij wel eens stiekem aan de Kromme Rijn bij Utrecht op woensdagmiddag een sigaretje rookte. „Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik was toen 8 jaar", vertelde hij met het schaamrood op de kaken. Enkele andere vragen: waarom heeft de premier geen gel in zijn haar, waarom Zalm wegen wil aanleggen terwijl Nederland in zijn ogen vol is. „En heeft me neer Bos wel genoeg tijd voor zijn vrouw?" Twee thema's krijgen extra aan dacht' asielzoekers en milieu. Daarvoor komen Hamid, een jongetje dat terugmoet naar Iran, en Milou, een meisje bij wie er een snelweg in de achter tuin komt te liggen, opdraven in de studio. Hamid staat het hui len nader dan het lachen als hij de standpunten heeft aange hoord. „Ik geloof dat maar één van de vier meneren mij kan helpen." Thomas wil van Zalm weten waarom hij vindt dat Nederland vol is, terwijl hij wel meer wegen wil aanleggen. „We willen meer banen hebben, maar dan moe ten mensen wel naar hun werk kunnen", weet Zalm zich te red den. Na afloop van het debat oorde len 21 kinderen dat Marijnissen het beste verhaal heeft vertelt, op de voet gevolgd door Bos die 19 stemmen krijgt. Op de derde plaats eindigt Balkeni p acht stemmen, terwij slechts op de sympatl ve^ twee kinderen kan re m geruststelling voor Ba n v en Zalm: het duurt n< ^e; stens zes jaar voordat jjj] ren daadwerkelijk het e s kaal mogen opzoekei L gpd/anp men. Het werd geen positief beeld. Freek de Jonge is in verwaning, anderhalf uur lang. Hij ziet men sen met oogkleppen, hij ziet media die de boel ophitsen, hij ziet de ranzige rouwlust, de hang naar veiligheid, de zucht naar zorg, de frivole frau deur en mensen die voor de zekerheid maar gelo ven in God. Een stemadvies werd de conference niet. Meer een aanklacht tegen de domheid, de vooringenomenheid en misplaatste angst voor het andere. „Weet u niet waar dit allemaal over gaat? Dan stemt u LPF." In de conference met als titel 'De Stemming' schetste De Jonge dat als Marijnissen en de SP het voor het zeggen krijgen, rijke Nederlanders eerst 75 procent belasting moeten betalen en dan in het gangpad van de tweede klasse in de trein een He- ma-worst moeten eten. Femke Halsema vond hij mooi, te mooi om waar te zijn, en een Groenlink ser is een egoïst met een tuin. Een SGP'er is overi gens een egoïst met een vrouw. De politiek is saai en dat moet vooral ook zo blij ven, hield hij de zaal voor, waarin ook Job Cohen zat. „Die kon niet met Balkenende debatteren, want hij wist drie weken geleden al dat-ie hier zou zitten. En geloof me, voor een premier van dit land is het beter hier te zitten dan bij die debat ten." Telt de Factor Freek vandaag ook mee in het stemhokje? Dat is onduidelijk. In zijn eigen peiling liet Freek zien dat 21 procent van de Nederlanders Guus Hiddink kiest als nieuwe premier. En met een bos rode rozen in de armen na afloop zei hij: „En ik had me nog zo voorgenomen geen stemad vies te geven." Dick Hofland „Herben gezien in het debat? Ze lie pen over 'm heen. Hij heet niet voor niets Mat." Alle politici kregen gis teravond een beurt in de verkie zingsconference van Freek de Jon ge, zonder dat hij erg veel in ging op het debat dat aan de voorstel ling vooraf was gegaan. Veel eer der was het een zedenschets van Nederland na de dood van For tuyn, waarin de politici van vandaag een bijrol hadden. „Ik maak ze allemaal even belache lijk, het is een conference, ik doe geen beroep op de natie", had De Jonge vooraf gezegd. Politici en opiniepeilers dachten vooraf dat de conference van Freek veel invloed zou kunnen hebben op vooral de zwevende kiezers. Als dat het geval is ge weest, dan moeten premier Balkenende en de LPF de stemming het meest vrezen. „Ge hoord wat Balkenende zei? 'Ik erger me aan mensen die 's avonds om tien uur niet meer met de tram durven.' Ben ik het mee eens. Wat zijn dat voor een schijtebakken?!" En op de vraag in een gefingeerde opiniepeiling 'waar staat Balkenende voor?' antwoordde een onmeetbaar hoog percentage Weet niet'. Freek, nooit bang voor vernieuwingen, koos vorig najaar niet voor een oudejaars conference, maar voor een verkiezingscon ference. Hij verkoos de avond voor de ver kiezingen om zo actueel mogelijk te kun nen zijn, de politiek de oren te wassen en de staat van het land onder de loep te ne- Foto: ANP/Marco Okhuizen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 2