RADIO TELEVISIE STEMMEN WOENSDAG 22 JANUARI 2003 eriand 1 NEDERLAND 2 NEDERLAND 3 RTL 4 RTL 5 NET S SBS 6 VORIN v 8 {.Journaal. Net. Actualitei- torogramma n no- RKK. Magazi- „.Journaal. I het weet mag [zeggen. ?f("londheidsplein. ^londheidsmagazi- inf nensen van de jngenis. Kennis- ling. Ierland komt s! Eigenzinnig li- ifotainment-ma- ne 1 bijt hond. Ma- m ine' the picture. Ken- uiz. -Journaal Detectives: 1e somer murders, ictiveserie. bijt hond. 110 kilo in 25 rn* en. Portret. w oemde componis- 16.05 16.55 17.20 17.30 18.58 19.27 20.00 20.15 23.45 00.10 01.05 07.00 Heartbreak High. se rie. Australian Open journaal. Uitzending Politieke Partijen: Onafhanke lijke Senaatsfractie. Twee Vandaag. Actu aliteitenprogramma. Lingo. Woordspel. Jong: Ik hoor stem men in mijn hoofd. Serie gesprekken. NOS-Journaal. 2de Kamerverkiezin gen. Live-uitzending. NOS-Journaal. Slotdebat lijsttrek kers. Rechtstreekse uitzending. NOS-Journaal en NOS-Sportjournaal. Einde. 16.10 16.25 16.40 16.55 17.30 18.00 18.15 18.30 18.50 19.00 19.03 19.32 20.00 20.30 22.00 22.20 00.20 00.40 02.14 Z@ppSport. Dokument junior: Beter anders dan an ders. Serie jeugddo- cumentaires. Naar de brugklas. MirOkel. Thematisch jeugdmagazine. KRO's Kindertijd. Sesamstraat. Kleu terprogramma. Villa Achterwerk. Het Klokhuis. Infor matief kindermagazi ne. NOS-Jeugdjournaal. Nederland 3. All Stars, comedyse rie. B&W. Praatprogram ma. De achtste dag. Ac- tueel-informatief magazine. Het uur van de wolf: Een valse lente - Johnny the Selfkic- ker. Documentaire. Kaap de Goede Hoop. Magazine. NOS-Journaal. Herman Finkers: Geen spatader veran derd. Theaterpro gramma. R.A.M.: IFFR 2003. Verslag. East Palace, West Palace. speelfilm. Einde. 16.00 16.05 17.00 17.05 18.00 18.30 19.15 19.30 20.00 20.30 00.30 00.50 01.25 02.25 06.00 RTL Nieuws. As the world turns, soapserie. RTL Nieuws. Over koken: Ainsley's gourmet express, kookprogramma. The bold the beau tiful. soap. RTL Nieuws. Nieuwsuitzending. RTL Boulevard. Mix. Volgens hem, vol gens haar. Serie. RTL Nieuws Weer. Goede tijden, slechte tijden, soap. RTL Verkiezings avond 2003. RTL Nieuws. RTL Boulevard. Homeshopping. RTL Nieuws. Einde. 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 20.30 22.30 23.00 00.40 01.30 Hollywood stuntma kers. Serie documen taires. Stapel op auto's. Mo biliteitsprogramma. 5 in het land. Nieuwsbulletin. Wordt u al geholpen? serie. Waanzinnig verkeer. Celtic - Feyenoord. Verslag. Engels voetbal - Lea gue Cup: Blackburn Rovers - Manchester United. Samenvat ting. The escape, speel film. Highlander, actiese rie. Nachtprogramma. 16.15 The upper hand, co 16.15 medyserie. 16.45 Grown ups. comedy 17.10 serie. 17.10 Earth: Final conflict. 18.05 sf-serie. 19.00 17.55 Veronica's Closet. comedyserie. 18.20 The nanny, comedy 19.30 serie. 18.45 Ally McBeal. humo 20.00 ristische serie. 20.30 19.35 Spin City, comedyse rie. 21.30 20.00 Medical detectives. 22.05 serie documentaires. 22.40 20.30 Buffy the vampire 23.05 slayer, komische ac 23.35 tieserie. 21.20 Angel, komische ac 00.40 tieserie. 22.05 Alias. drama-/actie- 01.30 serie. 23.00 Spin City. 23.25 The nanny. 23.50 Touching evil, poli tiethriller 00.45 Nachtprogramme ring. Hawaii Five O. actie serie. The Saint, misdaad serie. JAG. detectiveserie. Stem van Nederland, uniek actualiteiten programma. Vrienden voor het le ven. comedyserie. Tabloid. De verloskundigen- praktijk. De smaakpolitie. Het incassobureau. Hart van Nederland. Breekijzer. Into the flames. Se rie reportages. Jerry Springer, talk show. Nachtprogramme ring. 16.05 16.25 16.35 17.10 17.35 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.55 23.45 00.35 Ed, Edd 'n Eddy. Dexter's laboratory. Tekenfilmserie. Dragonball Z. Teken film. The Tribe, drama/sf- serie. Change of heart. confronterende rela tieshow. Mad about you. ro mantische comedy serie. Friends, comedyse rie. Cash Carlo. Hilari sche spelshow. Onderweg naar mor gen. soapserie. Wie heeft de lang ste...? Razendsnelle quiz. Idols, grootste zangauditie. Passport to passion. Blonde: Marilyn Monroe, miniserie. Blue murder, politie serie. Baywatch Hawaii. serie. Nachtprogramme ring doorlopende herhaling RTL Nieuws. 16.20 Pokémon. 16.45 De nieuwe club van Sinterklaas. 16.50 Angela Anaconda. 17.15 Medabots. 17.35 Totally spies. 18.00 Shasta. 18.25 Miami Vice. 19.15 The Sentinel. 20.10 Titus. 20.30 The man who would be king. 22.45 Fear Factor. 23.40 Angel. 00.30 Dead man's gun. 01.20 Nachtprogramme- ring - Topdate. VERONICA 19.00 Countdown: The Fi les. 20.00 Veronica Flashback: Tour of duty. 21.00 The lies he told. 22.45 Veronica in concert: Nirvana. 00.00 VDate.nl. 02.00 Nachtprogramme- ring. 06.00 Einde. TV BUITENLAND hard. 16.55 De din- 17.35 Buren 18.00 De rode loper 18.30 I Pick 3.19.00 Journaal, n lottotrekking. 19.50 20.15 Weerbericht. 0.45 Het rapport 1.10 Recht op recht »ge 22.20 De laatste 'mstverdeling joker en *NO-uitslagen. 23.10 p .423.30 Weerbericht, '-'hlhond. 23.55 De rode lo- irlopende herhaling van fnaal en weerbericht. WAS jat 16.05 Meneertjes en 16.10 Samson soap de 6 91 InrAoket 16.40 De boom- ewiet 17.10 Disney naa Alfred J Kwak 18.10 jels Spnng 18.55 Stafkes .05 De geheime wereld 19.30 Zorro 20.00 Terzake. 21.00 Filmfan: 15 Bewogen leven, vaardige rechters. 09.00 Einde. en< f. H Die Talkshow. 17.00 Ta- ppr ünf. 17.15 Brisant. acht. 19.50 Das Wetter 5 Börse im Ersten. hau 20.15 Eine Liebe in Toten im Kaukasus - i verschollener deut- 22.30 Tagesthemen Iter im Ersten 23.00 ropa. 23.30 Die story c -JBgazin 00.35 Nackt. l^au 02.45 Sportschau .00 Einde. in Europa. 16.15 Wun- 17.00 Heute. 17.15 Hallo 7.45 Leute heute. 18.00 lel. 18.50 LOTTO Zie- loch 19.00 Heute. 19.20 9.25 Kustenwache 21.00 ZDF. reporter, lal 22.13 Weerbe- :iS - das Gesundhei- Die Johannes B. Heute nacht, ïaatsen 00.45 Derrick. 1.50 1st ja irre - lauter ir 03.15 Heute. ines B. Kerner-Show. 04.35 PRAXIS tag- Deutschland. 05.30 nNachmittag. 16.15 lm imuts. 17.00 Messe tv: eaus Düsseldorf 17.30 Weltreisen: Mein Prag - Der Hradschin - Handwerk und hohe Politik. 18.00 Lo- kalzeit 18.05 Hier und Heute - Repor tage 18.20 WDR ServiceZeit Familie. 18.50 Aktuelle Stunde. 19.30 Lokal- zeit 20.00 Tagesschau. 20.15 Mitt- wochs live: Mein Frankreich - Live aus Colmar. 21.45 NRW am Abend. 22.00 FrauTV 22.30 Menschen hautnah: Mit 15 ein Baby - und dann? Teeniemütter werden erwachsen 23.15 Romance. 00.50 Filmtip. 01.00 Domian. 02.00 Lo- kalzeit. 06.30 Einde. BBC 1 16.25 Fimbles. 16.45 Arthur. 17.10 The Cramp twins. 17.20 X-periMEN- TAL. 17.35 Fairly odd parents. 18.00 Blue Peter 18.20 Newsround extra 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws en weerbe richt 20.00 Children's hospital 20.30 Kenyon confronts. 21.00 Weakest link. 21.55 The National lottery: Midweek draws 22.00 The life of mammals. 23.00 Nieuws. 23.25 Regionaal nieuws en weerbericht. 23.35 Force ten 00.35 Determination of death. 02.15 Sign zo ne. 02.15 Antiques roadshow 03.00 Watchdog. 03.30 The life of mammals. 04.30 Kids on top. 05.00 DIY SOS 05.30 BBC News 24. 07.00 Einde. BBC 2 16.20 Nieuws, regionaal weerbericht en weerbericht. 16.30 Living famously 17.30 Ready steady cook. 18.15 Wea kest link. 19.00 The Simpsons. 19.20 TOTP2 19.45 Star Trek: The next ge neration. 20.30 The Good life. 21.00 HomeFront. 22.00 The forgotten batt lefield 22.50 Jeremy Clarkson meets the neighbours. 23.30 Newsnight. 00.20 Murder. 01.10 Stella Street. 01.30 Open university. 03.00 Se condary schools. 05.00 Languages. 06.00 Working in the arts. 07.00 Einde. BBC WORLD 16.30 HARDtalk. 17.30 Fast track. 17.45 Holiday. 18.15 World business report 18.30 Reporters. 19.30 World business report. 19.45 Sport today. 20.30 HARDtalk. 21.30 The car's the star 22.30 World business report. 23.30 Africa direct. 00.30 World busi ness report. 00.45 Asia today 01.30 HARDtalk 02.30 Fast track. 02.45 Ho liday 03.30 Africa direct. 04.30 Asia to day 04.45 World business report. 05.30 HARDtalk. 06.00 Einde. TV 5 16.00 Nieuws. 16.15 Les echos. 16.20 TV5.1'invité. 16.30 Découverte. 17.00 TV5 infos. 17.05 Pyramids 17.30 Questions pour un champion. 18.00 Nieuws. 18.15 Haute surveillance. 20.00 TV5 infos. 20.05 Zone science. 20.30 Frans nieuws 21.00 Magazine. 22.00 Nieuws. 22.20 Nouvelle vie nou velle donne. 00.00 Zwitsers nieuws 00.30 Afrikaans nieuws. 00.45 TV5, l'invité. 01.00 Culture et dépendances- /Double Je - Bernard Pivot. 03.00 Le point 04.00 Doorlopende herhaling. 06.00 Einde. CNN 16.30 World sport 17.00 Your world today. 21.00 World news Europe. 21.30 World business today 22.00 World news Europe. 22.30 World busi ness today. 23.00 Insight. 23.30 Inside sailing 00.00 Lou Dobbs moneyline. 01.00 NewsBiz today 02.30 Insight. 03.00 Larry King live. 04.00 Newsnight with Aaron Brown. 05.30 Moneyline. 06.00 Einde. NGC 16.00 Evolution: The great transforma tions 17.00 Warship: Submarines. 18.00 The sea hunters: Steamship At lantic: Death on the great lakes 19.00 Dogs with jobs: Tilly, Murphy and Madi son 19.30 Chasing time: Barcelona. 20.00 Gloria's toxic death. 21.00 The wreck detective: The battle for Midway 22.00 The wreck detective: Quest for Noah's blood. 23.00 Warship: Big guns. 00.00 The wreck detective: The battle for Midway. 01.00 The wreck de tective: Quest for Noah's flood. 02.00 Warship: Big guns. 03.00 Gloria's toxic death 04.00 The wreck detective: The battle for Midway 05.00 The wreck de tective: Quest for Noah's flood. 06.00 Einde. DISCOVERY 16.00 Globe trekker: World history - UK 17.00 Rex Hunt fishing adventu res 17.30 Rex Hunt fishing adventu res. 18.00 Time team: Malton. 19.00 Planet ocean: Reincarnation of life. 20.00 City cabs: Bangkok. 20.30 A chopper is bom. 21.00 Mayday: On the bridge. 22.00 Top secret N.S.A. 23.00 Secrets, lies and atomic spies. 00.00 Extreme machines: Metal monsters. 01.00 Battlefield. 02.00 People's cen tury: 1951 - Asia rising. 03.00 Nacht- programmering. 09.00 Einde. CANAL+ROOD 16.20 Les ailes de la nature: Été - prin- temps. 17.15 Minoes. 18.40 Miss Con geniality. 20.30 Osveta. 22.30 About Adam. 00.05 Domination nation. 01.40 Betelnut beauty. 03.25 Behave your self 04.50 Unforgiven. 07.00 Einde. CANAL+BLAUW 17.00 Canal+ sport: Basketbal. 19.00 A song for Martin. 21.00 What lies be neath. 23.05 Crocodile Dundee in Los Angeles. 00.35 Malena. 02.05 Conspi racy. 03.40 Black river. 05.05 The yards. 07.00 Einde. TMF 17.00 Guess what? 18.00 Hitzone SMS chat artist chat. 19.00 Face my face. 20.00 Hitzone SMS poll. 21.00 Mejay 22.00 Factory facts. 00.00 CyberChoice. 06.00 Einde. MTV 16.00 MTVLIVE.com. 18.00 (Best of) Total request live. 19.00 Best Of MTV. 19.30 Cribs. 20.30 Jackass. 21.30 The Osbournes. 22.00 MTV Making the video. 23.00 So 90's. 23.30 Nacht Top 5. 00.00 MTV Raw. 01.00 Night zone. 06.00 Einde. EUROSPORT 18.30 Kunstschaatsen. 22.30 Tennis. 23.30 Euro- sportnews report. 23.45 Watts. 00.15 Tennis. 00.45 Eurosportnews report. 01.00 Tennis. 03.30 Tennis. 08.30 Einde. T V Warship; Big guns, do cumentaire over het slagschip. (NGC, 23.00 uur.) Foto: Reuters 19' 'est nieuws. 18.00 Het edag. 19.00 Tot 23.00 irzoek 00.00 Tot 06.00 met muziek. 2-5 REGIO RADIO EN TV D-HOLLAND olland actueel. 18.30 rma 19.OO Van kust tot 23.00 Radio Noord- express 00.00 Tot oord-Holland nacht-ex- RADIO FLEVOLAND 16.00 Tot 19.00 Nieuwsstudio. TV WEST 17.00 TV West nieuws. 17.15 Het an dere oog. 17.25 Studio MTNL. 18.00 NOS-Journaal. 18.20 TV West nieuws- magazine. 18.50 Het andere oog. 19.05 TV West nieuws. 19.25 Uittips. 19.30 ADO Journaal. 20.00 NOS-Jour naal. 20.30 TV West nieuwsmagazine. 21.00 TV West nieuws. 21.10 Uittips. 21.15 ADO Journaal. 21.40 Het andere oog. 22.00 NOS-Journaal. 22.15 TV West nieuws. 22.30 Tot 07.00 Herha lingen. TV NOORD-HOLLAND 17.05 NL Net. 17.30 Onderstroom. 18.00 NOS-Journaal. 18.18 TVNH- Nieuws. 18.40 Bree 14.18.55 De voor avond. 19.36 AT5 Nieuws 20.00 NOS- Journaal. 20.28 TVNH-Nieuws. 20.47 Bree 14 21.00 De vooravond. 21.38 AT5 Nieuws. 22.00 NOS-Joumaal. 22.13 TVNH-Nieuws. 22.32 Bree 14. 22.45 De vooravond. 23.21 AT5 Nieuws. 23.42 Kort Amsterdams. 00.00 Tot 07.00 Dag/Nacht-tv. KANAAL 9 Niet ontvangen. TV FLEVOLAND 17.00 NL Net. 17.25 Tjobbe. 17.30 Nieuws. 17.45 Straatpraat. 17.47 Pol- derPrak. 18.30 Tot 06.00 Herhalingen. y j -) i Herman Finkers; Geen spatader veranderd, theatershow. (Nederland 3,22.20 uur.) Foto: GPD/Cees Zorn Man bijt hond (Nederland 1,19.00 uur): De voormalige huishoudster van Pim Fortuyn, Jean Wanner-Wei ten, denkt met weemoed terug aan haar baas. Na de ruzies binnen de LPF had ze genoeg van politiek, maar ter nagedachtenis aan haér Pim heeft ze besloten tóch maar weer de gang naar de stembus te maken. Het NIPO is een grote opiniepeiler, maar wat stemmen de opiniepeilers eigenlijk zelf? Een exclusieve stemming. jong - stemmen in het hoofd (Ne derland 2, 19.27 uur): Renate en Bram zijn schizofreen. Een ziekte die je ach terdochtig maakt, stemmen laat ho ren en dingen laat zien die er niet zijn. Renate hoort vanaf haar twaalfde stemmen in haar hoofd. Tweede-Kamerverkiezingen (Ne derland 2/RTL 4,20.15 uur): Avond vullend programma met alle nieuws rondom de verkiezingen. Al vlak na negen uur, als de stembussen zijn ge sloten, wordt de voorlopige prognose van de einduitslag verwacht. Even na middernacht presenteert Paul Witte- man op Nederland 2 een slotgesprek met de lijsttrekkers van de zes groot ste partijen. Het uur van de wolf (Nederland 3, 20.30 uur): lohnny the Selfkicker (pseudoniem voor Johnny van Doom) was een van de eerste dich ters die zijn teksten voordroeg op wil de manifestaties. Hijgende, sissende en krassende geluiden uitstotend maakte hij een act van zijn poëzie. Het publiek reageerde soms woedend door met asbakken en stoelen te gooien. 'Een Valse Lente' schetst zijn artistieke leven (1944-'91). The Man Who Would Be King - (VS-'75) Goede avon turenfilm van John Huston, vrij naar een verhaal van Ru- dyard Kipling. In India gelegerde Engelse soldaten, Sean Connery en Michael Caine, worden voor koningen aange zien. (V8,20.30 uur) Lone Star - (VS-'96) In een broeierig Texaans stadje worden de overblijfselen van een alom gehate sheriff ge vonden. Knap geconstrueerd drama van John Sayles. Met Chris Cooper, Elizabeth Pena e.a. (Canvas, 21.00 uur) Naked - (GB-'93) Sterk drama van Mike Leigh volgt welbespraakte antiheld David Thewliss en zijn omzwer vingen langs de onderkant van de in het Thatcher-tijd perk verpauperde Engelse samenleving. (ARD, 0.35 uur) East Palace, West Palace - (CN-'97) Politieman Hu Jun ondervraagt een nacht lang de door hem gearresteerde homoseksuele schrijver Si Han. Regisseur Zhang Yan zin speelt expliciet op sadomasochistische aantrekkings kracht tussen agent en ondervraagde. (Nederland 3, 0.40 uur) Carry On Teacher - (GB-'59) Scholieren saboteren de lessen als populaire schooldirecteur Ted Ray zijn vertrek aankondigt. Klucht van Gereild Thomas. (ZDF, 1.50 uur) Ie zal maar gezweefd hebben en op het geweldige idee gekomen zijn om gisteravond nu eens eindelijk jepalen waar je vandaag op gaat stemmen. Op papier geen slecht plan, want er waren genoeg programma's om op het allerlaatst nog te helpen bij die lastige keuze. Je had het gebruikelijke dagelijkse verkiezingsvoer met Twee Vandaag Netwerk en B&W, het Jeugdjournaal zond een vragenuurtje voor kinderen uit, er kon gelachen worden bij Dit was het nieuws en dan was er ook nog het ultieme lijsttrekkersdebat en de conference van Freek de Jonge. Poe poe, nou nou, ga er maar aan staan. Een heidens karwei, voor zwever en voor de zapper, die being was om ook maar iets te missen. Die laatste zag, voorzien van tv-gids in de ene, een aantekenblokje in de andere hand en de afstandbediening ook ergens in de buurt heel veel bomen maar nauwe lijks nog een bos. En dat is geen mak kelijke verwijzing naar de niet meer zo frisse Wouter, die na afloop van het debat eerlijk zei moe van het ge doe te zijn. Hij heeft gelijk. Ik ben net zo moe. Ik kan die mensen nauwelijks meer zien of horen. Dat heeft dan weer niets te maken met politieke of men selijke voorkeuren, want ik ben ze in de afgelopen drie weken (het lijkt veel en veel langer) eigenlijk allemaal aar dig gaan vinden. Het heeft er gewoon mee te maken dat die avond, die voor velen het ein de van een zweefperiode moest zijn, bij mij bijna weer het begin daarvan is geworden.Ik vraag me af of die zwe vers veel wijzer zijn geworden. Hun interesse in de politiek zal niet veel zijn gegroeid. Het spètterde niet gisteravond. Niet bij het Jeugdjournaal waarvan de lek kerste krenten in de pap een dag eer der al als lokkertje waren uitgezon den. En ook niet bij Dit was het nieuws, dat mij nog wel de grap deed noteren dat Wïnny de Jong niet moest rekenen op de stemmen die ze in haar hoofd hoorde. Het debat en Freek de Jonge waren volgens verwachting, dus degelijk, be trouwbaar en bij vlagen saai. Het meest opvallende was dat Freek pre cies dezelfde Wïnny-grap maakte. Hopelijk stemmen we zo dat het een jaar of vier duurt voor we weer zo'n avondje krijgen. TV MORGEN NEDERLAND 1 06.45 Nederland in beweging. 06.59 Goedemorgen Nederland. 09.00 NOS- Journaal 09.10 Nederland in bewe ging. 09.32 Get the picture. 10.00 Praatjesmakers. 10.30 Man bijt hond. 11.00 Slotdebat lijsttrekkers. 11.55 In gang Oost. 12.25 Gezondheidsplein. 12.48 Agrarisch journaal. 13.00 Uitzen ding Politieke Partijen: Leefbaar Ne derland. 13.03 Nederland komt thuis. 13.28 Fly away: Australië (2). 14.10 Ot to. 14.35 Factor. 15.00 Wilde Ganzen. 15.01 Studio RKK. 15.30 Alle dieren tellen mee. NEDERLAND 2 07.00 NOS-Journaal met gebarentolk. 07.05 Einde. 08.00 NOS-Joumaal met gebarentolk. 08.05 Einde. 09.00 NOS- Journaal met gebarentolk. 09.05 Ein de. 09.10 Tennis: Australian Open. 14.00 Einde. 14.05 Lingo. 14.30 Einde. 15.10 X-Noizz. 15.42 3rd Rock from the sun. NEDERLAND 3 07.00 Z@ppelin. 09.00 School tv. 09.00 Boekenbuis. 09.15 Muziek groep 3/4 (het verhaal van tingelbom) 09.30 Einde 09.35 Teletubbies. 10.00 Tweenies. 10.20 Circus Kiekeboe 10.38 School tv 10.38 Techno-bits. 11.18 Z@ppelin. 13.00 Nederland 3. 13.00 NOS-Journaal. 13.05 NOS- Sportjoumaal. 13.13 B&W. 13.42 Nieuw Economisch Peil: Verschillen kweken. 14.05 Lang leve... 14.45 Bob Margaret. 15.07 Het Jongeren La gerhuis. 15.32 Met het mes op tafel. RTL 4 06.45 RTL Nieuws. 08.10 The bold and the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Lijn 4. 10.00 Goede tijden, slechte tijden. 10.30 Lijn 4.11.00 Onderweg naar morgen. 11.30 Lijn 4.12.00 Blossom. 12.30 Puzzeltijd. 13.20 Vragenvuur. 14.15 Unhappily ever after 15.05 The Oprah Wipfrey show. RTL 5 08.00 RTL Z Nieuws. NET 5 07.00 Homeshopping. 10.00 Sponsor Bingo break. 11.00 Via 5.15.00 NET 5 Presentatie. 15.05 Family guy. 15.25 Big Guy Rusty the boy robot. 15.45 Disney feest. SBS 6 07.05 Homeshopping: Tele6 11.50 Things people do. 12.15 Geld maakt gelukkig. 12.40 The young the rest less. 13.30 All in a night's work. 15.10 Sponsor Bingo Break. YORIN 06.30 YorKiddin'. 06.30 Foofur. 06.55 Clifford the big red dog. 07.15 Suske Wiske. 07.45 Cardcaptor Sakura. 08.05 Sailor Moon. 08.25 Homeshop ping. 13.00 Opgave volgt. 14.30 Yor callin'. 15.30 Ed, Edd 'n Eddy. 15.45 Grim and evil. V 8 06.30 Fox kids. 06.30 Jim Button. 06.50 Wunschpunch. 07.15 Kids from room 402.07.40 De nieuwe club van Sinterklaas. 07.45 Pokémon, 08.10 Flint the time detective 08.30 De drie ling 08.50 Pecola. 09.15 Franklin. 09.25 Bob de Bouwer. 09.35 Bobby's world. 10.00 Hello Kitty 10.05 Bob de Bouwer. 10.20 Franklin. 10.30 Pecola. 10.50 De verveelde heks. 11.15 Prin cess Sissi. 11.35 Oliver T wist. 11.55 Dennis the mennace. 12.20 Ernst Bobbie en de rest. 12.35 Pokémon. 13.00 Spydogs. 13.20 Iznogoud. 13.40 The mouse and the monster. 14.05 New spiderman. 14.25 The new Ad- dams family. 14.45 Lizzie McGuire. 15.10 Walter Melon through history. 15.35 Leven met Louie. 15.55 Beugel- bekkie.. RADIO Met het oog op morgen; actuele informatie over het nieuws. (Radio 1, 23.07 uur.) Foto: ANP RADIO 1 NOS: 17.07 NOS-Radio 1-Journaal. NPS: 19.04 Kunststof. NOS: 20.04 NOS-Langs de lijn. 23.07 NOS-Met het oog op morgen. NCRV: 0.04 NCRV Documentaire. Herh. VPRO: 0.45 Ra dio Bergeijk. Herh. EO: 1.04 Vandaag of morgen. 2.30 Voor wie niet slapen kan. 4.02 Tot 6.00 Wakker op weg. RADIO 2 NCRV; 17.05 Knooppunt Kranenbarg EO: 19.05 De gouden greep. KRO: 20.05 KRO's Theater van het senti ment. EO: 23.05 Take it easy. 0.04 De randen van de nacht. NCRV: 1.02 De Radio 2 Muzieknacht. TROS: 3.02 Tot 6.00 Edwin Diergaarde. RADIO 3 BNN: 16.06 ruuddewild.nl. NPS: 18.12 Isabelle. 20.06 dit is Claudia! VPRO: 22.06 Club Lek. VARA: 1.02 's Nachts is anders. NPS: 3.02 Teun, vuur, Gijs. AVRO: 4.02 Tot 6.00 De he le week-up. RADIO 4 NCRV. 16.30 A4. TROS 18.02 Muziek aan tafel. VPRO: 19.00 Senza parole. 20.02 Het Avondconcert. VPRO: 23.00 Luna express NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4:1.00 Tot 6.00 Euroclassic notturno. 747 AM NCRV: 16.02 NCRV Documentaire. De mensen van de geleidehond. VPRO: 16.45 Radio Bergeijk. NOS: 17.05 NOS-Radio 1-Journaal. NPS: 18.31 Radio Urbania. PP: 19.00 Uitzending Politieke partijen. NPS: 19.10 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.40 Nieuws en actualiteiten in het Marok kaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. RKK/KRO: 21.00 Achter de dag. 21.55 Scheeps praat. VPRO: 22.02 De avonden. 0.02 Night Train. 1.00 Tot 6.00 Zie Radio 1 YORIN FM 16.00 Stavermans drive time. Gijs Sta- verman. 18.00 Yor 25. Timur Pertin. 21.00 Yorin the hits. Menno Barreveld. 01.00 Tot 06.00 Yorin the night. RADIO 538 16.00 Rinkeldekinkel. Jeroen van In- kel. 19.00 Niels Hoogland. 21.00 Barry Paf. 00.00 Frank Dane. 03.00 Tot 06.00 53N8. Martijn Kolkman. SKY RADIO 17.00 Peak hour 19.00 Sky line. 22.00 Candle light. 02.00 Tot 06.00 All night long. NOORDZEE FM 16.00 Thorvald de Geus. 19.00 Timon Jacobs. Het avontuur 22.00 Tot 06.00 Non-stop muziek. RADIO 10 FM 16.00 Hits in de spits, deel II. Jos van Heerden. 19.00 De jaren '70. Pieter Vorage. 20.00 Pieter Vorage. 22.00 Mooiste love songs. Pieter Vorage. 00.00 Menno Vroom. 04.00 Tot 07.00 Ger van den Brink.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 11