sprinters spnnte Hé verplegendeZin in een werkvakantie? R-5--W L ■L Betuig uw liefde via uw kra Will you be my Valentine 25 I7500 48 WINTERSE WEELDE VOOR UW HUID UW CADEAU LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Leidsch Dagblad WOENSDAG 22 JANUARI 2OO3 www.douglas.nl Aquamilk geeft de huid een fris. absoluut zacht en comfortabel gevoel Zancaster AQUAMILK 00 Suractif Excellence luxueuze anti-verouderingscrème met drie-stappen werking Youth Prolongator energie in een crème om de jeugdige uitstraling te verlengen ZANCASWI 'yooni moLONCAiea 50 v SL-. Eau de Lancaster per stuk 7» Tot en met 2 februari ontvangt iedere klant 10% korting op het gehele Lancaster assortiment Bij besteding vanaf 49,- aan Lancaster producten. come in and find out Haarlemmerstraat 143 - 2312 DN Leiden -Tel. 071-5134012 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt Prijswijzigingen voorbehouden. GOEDKEURING WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN "ROELOFARENDSVEEN CENTRUM" T.B.V. KANTORENCOMPLEX Burgemeester en wethouders van Alkemade maken ingevolge artikel v, lid 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van to september 2002 nr. DRM/ARB/02/6789A, het op 9 juli 2002 door burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigings plan ex artikel 11 van de WRO, genaamd 'Roelofarendsveen- Centrum' t.b.v. kantorencomplex Stationsstraat, hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het wijzigingsplan liggen met ingang van donderdag 23 januari 2003 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Westeinde i te Roelofarendsveen, bij de sectie ruimtelijke ordening, kamer 120. Inzage is mogelijk op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur of op afspraak. Op grond van artikel 54 van de WRO kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde termijn tegen het besluit van Gedepu teerde Staten beroep instellen bij de Raad van State. Het beroepschrift dient schriftelijk te worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Indien gedurende de genoemde beroepstermijn, naast het indienen van een beroep, tevens bij de VoorzittefVan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot voorlopige voorzieningen wordt gedaan{artikel 56b lid 1 van de WRO, artikel 36 van de Wet op de .Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mevrouw Turk, bereikbaar onder telefoonnummer {071) 332 72 07 of e-mail: info@gemeentealkemade.nl. Roelofarendsveen, 22 januari 2003. Burgemeester en wethouders van Alkemade. Alkem l ■J he o Jzel °P9'<* m Algemene wetl recht kunne mei anc hebbenden b (jnj weken na de dt J®r' dit besluit een rifo ine Ibi schrift Dit bezw dient u te richti >-J< gemeenh q Al ke ma de, 'sor Vti 2370 AA Roe lof a onder vem)*en ■AWB- gemeente f5 leiderdorp 1^" Eerste partiële herziening bestemmingsplan Buitenhof Jonkerhof' Leiderdorp onherroepfe; iNV Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van de Wet Ruimtelijke Ordening, maken burgemeester en wethouders van Lek bekend dat geen beroep is ontvangen tegen het besluit dat G jjj* teerde Staten van Zuid-Holland op 22 oktober 2002 hebben gei6.n overde partiële herziening van het bestemmingsplan Buitenhof 'Jon Aan deze partiële herziening had de gemeenteraad op 25 maa ;ai zijn goedkeuring verleend. Omdat de beroepstermijn* inmiddels Sp1"] streken, is het besluit van Gedeputeerde Staten - met (DRM/ARB/02/2262B) - nu onherroepelijk. De onherroepelijke goedkeuring betreft het gehele plan en heeft be! op het gebied rondom de Jonkerhof. Het gebied wordt begren< de Meerburglaan, Buitendijklaan, Vorstenhof en de Burgerhof. H Die 1 ligt vanaf heden voor eenieder ter inzage in het gemeei Statendaalder 1 te Leiderdorp. ieTi ivei 22 ter ii Beroepstermijn: de termijn als bedoeld in artikel 28, lid 6 van de de Ruimtelijke Ordening. Gemeentehuis Statendaalder 1 Postbus 35 2350 AA Leiderdorp telefoon 071 545 85 00 ?h9aaz telefax 071 589 56 91 Wil jij de Zonnebloem in 2003 helpen om ruim 6400 {cbfJ langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicap- ten een onvergetelijke vakantie te bezorgen? Sluit je dan aan bij ons team van meer dan 6700 vrijwilligers. Het kost je Jp 7nt1t1PhlhPm! een weekje van je vrije tijd, maar LIC L-\Jl 11 IGUIvsd 11 je krijgt er dan ook heel wat voor terug. Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank 1098510 E-mail info@zonnebloem.nl Internet www.zonnebloem.nl NATIONALE VERENICING Tel. 072-519 68 68. fax 072-519 68 69 Sprinters, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar www.plaatseensprinter.nl sprinters@hdc.nl Met een rubrieksadvertentie in het Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant bereikt u ruim 267.000 lezers. *Omcirkel uw keuze. Rubrieksadvertentie voor plaatsing in het Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant of in combinatie met Witte Weekbladen binnen deze regio* Dag bladen Dagbl. i.c.m. weekbl. 10.- 15.- 10,- 15,- 10,- 15,- 15,- 20.- 20.- 25.- 25.- 30.- **Tevens plaatsing op internet. Plaatsingsdatum Naam Prijzen zijn incl. 19% BTW. Rubriek Postcode/Woon p I aats Tel. E-mail adres Handtekening Een aantal rubrieken kan uitsluitend worden geplaatst tegen vooruitbetaling. Onze advertentievoorwaar den en een overzicht van rubrieken kunt u vinden in de colofon elders op de pagina of in deze krant. Kom er voor uit! Laat uw, geliefde op originele wijze weten wat u voor of haar voelt en plaats op vrijdag 14 februari een Valentijnssprinter. Voor een speciale prijs wordt uw advertentie opvallend geplaatst bij de Spi De 3 origineelste advertenties vallen bij ons in de prijzen. Dus vul snel de speciale bon in en stuur 'm op, want vol=yol. Uw opdracht dient uiterlijk dinsdag 11 februari in ons bezit zijn. Nac imuts Naam Particulier tarief incl. 19 Adres ST fest m dag. fzoêk metn Postcode/Woonplaats Tel. VRIJDAG 14 FEBRUARI Handtekening Plaatsen op Advertenties kunnen op grond van hun inhoud zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt deze bon in gesloten enveloppe Tel. 072-519 68 68, fax 072-5 gefrankeerd als brief, zenden aan: e-mail: sprinters@hdc.nl Hollandse Dagbladcombinatie www.sprintersonline.nl Afdeling Sprinters, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar Voor zakelijke adverteerders geldt 50% korting op het voor u geldende milimetertarief )RD- ollanc Als lezer van dit dagblad kunt u tegen gereduceerd tarief een Sprinter M plaatsen. U kunt van dit tarief gebruik maken als u niet namens een bedrijf of instelling adverteert en geen onder- nemer bent. Ook is het mogelijk om uw particuliere advertentie telefonisch, per fax, via onze website of e-mailadres op te geven. U kunt uw tekst op de bon invullen door per letter of leesteken één hokje te gebruiken. De kern van uw advertentie zal onmiddellijk opvallen als u maximaal één woord in HOOFD LETTERS schrijft. Voor een juiste verwerking van uw Sprinter is het noodzakelijk dat de bon ten minste twee dagen voor plaatsing in ons bezit is. U kunt belangstellenden via dit dagblad laten reageren door in uw advertentie tekst 'brief onder nr.' op te nemen. Voor die service berekenen wij een advertentieregel extra plus 5,- (incl. BTW) aan administratiekosten. De binnengekomen brieven worden op dinsdag en vrijdag aan u doorgestuurd. Als u een zakelijke adverteerder bent kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Zij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 10