Inbraak vaak voorbode autodiefstal BINNENLAND 2 Woede en verdriet na zoekraken dossier omgekomen meisje Kort geding tegen ministerie van buitenlandse zaken Achttien gewonden na implosie tank in Botlekgebied 'Carjacking' stijgt met 50 procent LBR: Verbod op chador is moeilijk maar mogelijk Ontspannen lesje Vrees voor 'elitestudies' Orthocresol bijtend na inademing Vopak goede bekende van milieudienst nverkoper' veel spijt AgJk De 33-jarige man in het nieuws kwam er' van stukjes J, heeft vanuit de ge in excuses aangebo- iedere benadeelde .elijk' schadeloos man zit sinds de- st wegens oplichting. ding noemt hii een iaat de boel uit de Zijn zaak komt 26 fe- |r de rechter. j verwoest i in Tiel rote uitslaande brand ,acht een Karwei- kt in Tiel in de as ge ls nog niet duidelijk ind is ontstaan. De Je doe-het-zelfeaak Wer uur onder con- r de brand zijn as- tes uit het dak vrijge- jinwonenden werden i. De schade is nog jaar tegen aka^tpleger Len Het openbaar ïheeft gisteren voor ink in Leeuwarden te- Jï-jarige ontuchtpleger iel en tbs met dwang- b geëist. De man dacht van seksuele jen bij drie jongens i twaalf en zestien jaar. jardenaar bekende de jen, maar stelde dat -p uit vrije wil mee- Volgens hem boden is zich aan in ruil voor Jachtoffers willen eld voor de opgelopen je schade. tocht voor indelde hond n nog onbekende in- van Goes wil op za- iruari in Breda een houden voor een irder deze maand schoppen van zijn cwestie leidde tot de ischudding. De eige- je hond, een man uit Üjn woning ontvlucht, naai toe werden zijn pgooid. In februari werd in Gouda de le tocht gehouden ïond. Ongeveer 150 hebbers liepen een ;Max, een Bordeaux- Mor mishandeling de ■£f geëist ns fraude -Tegen een ambte de bezwaarcommissie imigratie- en Naturali st is gisteren bij de e r et in Den Haag twintig cel geëist wegens i geschrifte. Het "sterie verwijt (vanaf 1997 tegen 'ïlijfsvergunningen schijnhuwelijken ar- t en twintig witte ille- erblijfstitel in het it stelde. De man wijt verschillen van et betrekking tot zijn hgen aan de hoge van dat moment. Ie jaar tegen therapeut' door Gert van der Maten schoorl - Eigenlijk ging het net weer wat beter met de familie Clarke uit Schoorl. Maar nu zijn de woede, de machteloosheid, het verdriet en de angst weer in volle hevigheid terug. „De af gelopen week zijn we twee jaar teruggegaan in de tijd", vertellen Nol en Jos Clarke. Door roeke loos rijgedrag van een 27-jarige man verloren zij op 4 november 2000 hun 16-jarige dochter Amy. De man is echter nog steeds niet bestraft omdat het dossier bijna een jaar zoek is geweest. De president van de Alkmaarse rechtbank, Van Dijk, daartoe aangespoord door de advo caat van de familie, belde deze week vader Nol Clarke op om zijn excuses aan te bieden voor de gang van zaken. Clarke was niet onder de indruk. „Ik zei: 'Dat zet geen zoden aan de dijkJA3e4s-hier verantwoordelijk voor?' Toen antwoordde hij: 'Ik'. 'Dan stel ik u aansprake lijk', heb ik toen gezegd." li/gebeurtenissen op een rij. Op 4 november stapt Amy Clarke in de auto bij haar vriend. Haar vader waarschuwt. Het heeft hard gere gend. Overal liggen grote plassen. De wegen zijn nat en glibberig. We willen geen ongeluk ken, zegt hij nog. „En ik zie hem nog zijn petje afnemen en zeggen: 'Nee, dat willen we niet'." Even later gaat de pieper af bij een kennis, lid van de brandweer. Een ongeluk. „Dat zijn die twee auto's die hier net de straat uit scheur den", zegt hij tegen zijn vrouw. Getuigen zeg gen een levensgevaarlijke race door het dorp te hebben gezien. Kennelijk is de vriend van Amy een wedstrijd aangegaan met zijn broer. Dan gaat ook de telefoon bij de Clarkes. De moeder van Amy's vriend belt. „Er is een on geluk", zegt ze. „Waar", vraagt Nol. „Ik wil al leen maar weten waar." En nog voor de politie de weg heeft kunnen afzetten, bereikt Nol het autowrak met daarin zijn dochter. De wagen is over de kop gevlogen. Amy's vriend is er uit geslingerd en overreden door zijn broer. Hij ligt weken op de intensive care. Amy is dood. Pas een jaar later, op 28 november 2001, komt de man voor de rechter. Dan gaat het al niet goed met Nol Hij lijdt aan het posttrauma tisch stress syndroom, efen verzameling van klachten die kunnen ontstaan na het meema ken van een vreselijke gebeurtenis. Hij kan niet meer werken. Ook het huwelijk van Nol en Jos komt onder druk te staan. Ze doorleven het verlies van Amy verschillend. Jos zit niet vol met de machteloze woede, die Nol wel beheerst; een woede die Jos moeilijk vindt om mee om te gaan. En dat geeft spanningen, zware perio des. In het eerste jaar ook komt de 27-jarige man alweer in aanraking met de politie. Hij wordt gepakt als hij met 2,5 keer de toegestane hoe veelheid alcohol in zijn bloed autorijdt. Hij blijkt zijn rijbewijs, dat na het ongeluk was af gepakt, terug te hebben gekregen. Een foutje. De Clarkes zijn geschokt als ze dat horen. En Nol gaat helemaal door het lint bij de uit spraak in december 2001 als hij hoort wat de straf is. De automobilist krijgt zes maanden cel opgelegd, waarvan vijf voorwaardelijk, 240 uur dienstverlening en een rijontzegging van twee jaar. Hij gaat in beroep. En weer een jaar ver strijkt. Vanaf hetbegin is Nol onder psychiatrische behandel^lg. Hij krijgt medicijnen, therapie. „Op een gegeven moment slikte ik achttien pillen per dag. Ik kreeg het advies om me keer op keer voor de geest te halen wat ik aantrof na het ongeluk. En dat hielp ook wel wat." En stapje voor stapje gaat het in de loop van 2002 wat beter. Maar dan, begin november, twee jaar na het ongeval, belt hun advocaat met het gerechts hof in Amsterdam. Er zou nu toch wel eens een datum moeten zijn geprikt voor het hoger beroep. Niet dus, want in Amsterdam is het dossier over de zaak nooit gearriveerd. Het blijkt zoek te zijn geraakt op de rechtbank in Alkmaar. En pas begin januari krijgen Nol en Jos te horen waarom. Het is blijven liggen bij iemand, een rechter zegt de een, een admini stratief medewerker zegt een ander. „We zijn emotioneel de afgelopen week twee jaar terug in de tijd gegaan", zegt Jos. „Het is een hele grote klap. Doordat er tijd is verstre ken, was toch het malen in mijn hoofd wat minder geworden. Je denkt toch minder vaak 'Had ik maar...' of "Was ik maar...'. Maar nu is dat allemaal weer terug." Nol is razend en kan zich niet meer inhouden als hij deze week een boze brief^aat afleveren bij de Alkmaarse rechtbank. „Het is een blinde instelling, zoals zoveel grote instanties. Voor hen is zo'n dossier niets anders dan een stapel papier, maar voor ons betekent de vertraging in de zaak, dat die jongen nog steeds onge straft rondrijdt in het dorp. Nol maakt een grote terugval mee in zijn klachten. Hij slaapt slecht. „Ik heb constant dezelfde nachtmerrie over het ongeluk. Van de week kom ik op weg naar huis een ambulance met zwaailicht tegen. En gelijk vliegt het me aan. Ik heb ook zo'n woede in me, dat ik bang ben van mezelf. We hadden gehoopt rond de ze tijd dit gedeelte van het ongeluk af te kun nen afsluiten. Maar zo lang die jongen nog niet bestraft is, kan ik dit niet achter me laten." Een citaat uit de boze brief van de Clarkes aan de rechtbank: 'Het feit dat de veroorzaker van het ongeluk ongestraft rondrijdt in ons dorp, is voor ons totaal niet te begrijpen en komt de psychische gesteldheid en de terugkeer in werk en maatschappij niet ten goede. Wij had den gehoopt in ieder geval dit gedeelte van dit afschuwelijke ongeluk af te kunnen ronden. Het verdriet om het verlies van onze dochter zal altijd bleven'. ht - Drie jaar gevange- Pe'raarvan een jaar voor- Ie. Dat eiste de officier le van de rechtbank in it gisteren tegen een alternatieve psycho- 4uit Geulle wegens ïisbruik en afpersing ïhutfdrie cliënten. De man l verder tijdens een Van drie jaar onthou- v ko^ulpverlening. De man s de zitting vast aan dat de slachtoffers met hem hadden Ier van een zoge- Jacht- en onmachtex- 'l De man beschuldigt p zijn schoonzoon er- te hebben aangezet tot n afpersen van de ?rs. De zaak tegen die ingehouden. k,:ening na 'termiddel' 3 n wondermiddel 'zwarte papiertjes inVorden omgetoverd in larbiljetten. Daar had tige man wel oren 1 een 32-jarige man goedje een jaar gele- op aanbood. Hij be- 'ifK)0 euro, maar zag er n jl dollar voor terug. Sa- een vriend ging hij '"alen bij de verkoper tompaan. Daarbij jij de oplichters een len het hoofd. De ver- est 1.800 euro, een telefoon, zijn identi- en auto afstaan. Ver- terden de twee met lende lap stof opge- frensdag 29 januari Ln drie van hen voor ink in Assen, voor op to geweldpleging. den haag/gpd - Criminelen ple gen steeds vaker een woningin braak om er daarna met de auto van de bewoner vandoor te gaan. Doel van de inbraak is om de sleutel van de auto te pakken te krijgen. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) gebeurde dat vorig jaar 1.600 keer. Dat is ruim 50 procent meer dan in 2001. De stichting en het Verbond van Verzekeraars zijn bezorgd over deze toename. Volgens AVc-directeur Wesse- link gaat het om professionele dieven, die vaak afkomstig zijn uit Joegoslavië. Zij hebben het vooral gemunt op een nieuwe Mercedes, Volkswagen of BMW. De autodieven maken de om weg via de woning, omdat de auto's vaak goed zijn beveiligd met alarm en startonderbreker. Met de autosleutel zijn deze maatregelen nutteloos. Interpol waarschuwde in 2001 al dat criminelen door de autobe veiliging hun toevlucht zouden nemen tot diefstal van autosleu tels en gijzeling van de eigenaar ('carjacking'). Met deze waar schuwing wilde Interpol voorko men dat er optimisme ontstond toen er in de eerste maanden van 2001 minder auto's waren gestolen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met 2001 nam het totale aantal gestolen auto's vo rig jaar toe van 23.090 tot 23.379. Bijna 19% van deze auto's is maximaal drie jaar oud. Daar van wordt ruim 45% terugge vonden. Vaak in België, Frank rijk, Duitsland en in mindere mate in Oost-Europa. Van de auto's van minstens tien jaar oud wordt ruim 80% gevonden. Volgens Wesselink van de Stich ting Aanpak Voertuigcriminali teit wordt bij de woninginbra ken zelden geweld gebruikt te gen de bewoner. Maar het Ver bond van Verzekeraars vindt dat door deze vorm van criminali teit 'de veiligheid van de burger in het geding komt'. Woordvoerder Den Bakker van de Raad van Hoofdcommissa rissen, benadrukt dat zogeheten bovenregionale rechercheteams zich dit jaar gaan bezighouden met de bestrijding van autodief stallen. Dat was vorig jaar ook het geval. „Je ziet dan vervol gens een verschuiving van dief stallen naar gebieden waar de teams niet actief zijn." Den Bakker is enthousiast over een initiatief van Nationale Ne derlanden. Deze verzekerings maatschappij heeft sinds kort een speciale voorwaarde om de toename van autodiefstallen ge combineerd met woninginbra ken te bestrijden. Voortaan is een auto van meer dan 70.000 euro alleen te verze keren als de eigenaar zijn wo ning voorziet van extra sterke sloten. besluit en het verbod goed ge motiveerd wordt vastgelegd, al dus het LBR. Aanleiding voor de brief is de discussie over een mogelijk ver bod van het dragen van een ge zichtsbedekkende chador door het ROC van Amsterdam. Wil een onderwijsinstelling of werkgever een chadorverbod hanteren, dan is het noodzake lijk dat men een dergelijk ver bod gemotiveerd vastlegt. Argu menten als 'we willen niet dat mensen op demonstratieve wij ze hun geloofsopvatting uitdra gen' snijden geen hout, schrijft het LBR. rotterdam/anp - Het is juri- disch mogelijk voor scholen een verbod op gezichtsbedekkende sluiers (chadors) in te stellen. Dat heeft het Landelijk bureau Bestrijding Rassendiscriminatie (LBR) gisteren in een brief aan alle regionale opleidingscentra (ROC's) en de Tweede-Kamer fracties geschreven. Het LBR stelt dat aan een cha dorverbod nogal wat juridische haken en ogen kleven, maar dat dit niet betekent dat scholen en werkgevers het dragen van een chador zonder meer moeten toestaan. Een verbod is mogelijk wanneer een instelling op func tionele gronden tot dat verbod 'Departement verzaakt belangen gevangene in Thailand' den haag/gpd - Minister van buitenlandse zaken De Hoop Scheffer wacht een kort geding wegens nalatigheid. Het geding is aangespannen door de ouders van Machiel Kuijt, een 34-jarige Amsterdammer die al zes jaar vastzit in een gevangenis in Thailand. Kuijt werd vorig jaar vrijgesproken van drugssmok kel, maar zit nog steeds vast. De ambassade in de Thaise hoofd stad Bangkok heeft volgens Kuijt en zijn ouders jarenlang niets voor hem gedaan. De familie Kuijt zegt dat Buitenlandse Za ken niets heeft geprobeerd om zoon Machiel vrij te krijgen. Pas eind november vorig jaar kreeg hij voor het eerst bezoek van de ambassade. Volgens D66-Ka- merlid Dittrich, die zich al enige tijd met de zaak bezighoudt, verzaakt het ministerie daarmee een van de kerntaken van het Nederlandse buitenlandse be leid. „Nederland dient gewoon de belangen van Nederlanders in het buitenland te bescher men en dat gebeurt hier niet." In kort geding wordt geëist dat Buitenlandse Zaken zich garant stelt bij de Thaise justitie. Kuijt kan dan op borgtocht vrijkomen tot het hoger beroep dient. Zijn vrijlating werd verhinderd om dat de Thaise aanklager in hoger beroep is gegaan. Volgens de Thaise advocaat van Kuijt kan het twee tot drie jaar duren voordat het proces begint. De Amsterdammer zou onder de huidige omstandigheden tot die tijd gevangen moeten blijven. De Hoop Scheffer en minister van justitie Donner ontkenden eerder nalatigheid. Volgens hen valt de ambassade niets te ver wijten. Dat de ambassade zich pas na ruim vijf jaar voor het eerst meldde bij Kuijt, klopt niet, zegt het ministerie. De ambas sade was bezig met stille diplo matie. doetinchem - Wat doen leerlingen als ze een weekje de baas zijn op school? De vierdeklassers van het Doe- tinchemse Rietveldlyceum weten het wel: ontspanningsles en rappen maakten deze week deel uit van het lesprogramma. Ook Noord-Iers, Russisch en Achterhoeks stonden op het rooster. Foto: ANP eindhoven/gpd - Onderwijs bonden en studenten zijn er mordicus op tegen dat hoge scholen en universiteiten zelf mogen uitmaken hoeveel colle gegeld ze vragen. Maar het door bezuinigingen geplaagde hoger onderwijs houdt zijn kruit liever droog. In de praktijk zou het voorstel, verwoord door bestuursvoorzit ter Verbraak van de Fontys Ho gescholen, neerkomen op een forse verhoging van het college geld en een financiële drempel opwerpen voor de arme student in spe, luidt de kritiek. „Een stu diekeuze moet gebaseerd zijn op interesse en capaciteiten, niet op de dikte van de porte monnee van de ouders", zegt bestuurder Douwe-Dirk van der Zweep van de Landelijke Stu dentenvakbond (LSVb). Brandweerlieden spuiten bij de geïmplodeerde tank van Vopak schuim om lekkend gas onder controle te houden. Foto: ANP/Robin Utrecht rotterdam/gpd - Orthocresol is een grondstof voor allerlei producten, zoals medicijnen en be strijdingsmiddelen. Het is brandbaar en als het zich met lucht mengt boven de 81 graden zelfs ex plosief. Het is een kleurloze tot geelbruine stof, vloeibaar of in kristalvorm, die aan de geur is te herkennen. De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing, inslikken of doordat het op de huid terechtkomt. Na inademing heeft het een bij tend effect en kan het zorgen voor keelpijn, hoes ten, kortademigheid, ademnood, hoofdpijn, dui zeligheid, sufheid of bewusteloosheid. Komt het op de huid terecht, dan zijn de mogelijke effecten het krijgen van rode vlekken, pijn of brandwon den. Inslikken leidt tot braken, diarree en pijn in de borst. Een schadelijke concentratie in de lucht zal door verdamping bij 20 graden vrij langzaam ontstaan. Bij verneveling gaat dit veel sneller. Naast de ge noemde, directe gevolgen kunnen bij langdurige blootstelling nierbeschadigingen optreden. Wie met deze stof in aanraking komt, dient zich zo snel mogelijk bij een arts te melden. Als het spul weg lekt, wordt aanbevolen de vloeistof op te vangen in afsluitbare vaten. rotterdam/gpd - Een bijtende stof die gistermiddag na een im plosie weg lekte uit een tank bij op- en overslagbedrijf Vopak in de Botlek, heeft tot op een af stand van 50 kilometer voor stankoverlast gezorgd. Vooral Vlaardingen werd getroffen: drie inwoners werden met klachten over duizeligheid korte tijd op genomen in het ziekenhuis. El ders raakten vijftien mensen licht gewond. De brandweer is waarschijnlijk nog dagen bezig met het opruimen van de resten van de 1.600 ton orthocresol die na de implosie vrijkwam. De implosie bij Vopak deed zich voor bij het overpompen van or thocresol van een schip in een tank. Het dak knalde van de tank en de onderkant scheurde open. Twee medewerkers van Vopak raakten gewond, twee omstanders kregen last van ademhalingsmoeilijkheden. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Met schuim werd de vloeistof ingepakt. Daarbij liep een brandweerman lichte brandwonden op. Een grote gaswolk was inmiddels in noordoostelijke richting afge dreven. Bij scheepswerf Verolme raakten tien mensen licht ge wond. In Vlaardingen loeiden in ver schillende wijken de sirenes, maar het zwakke signaal werd niet door iedereen gehoord. Of schoon het volgens burgemees ter Bruinsma snel duidelijk was dat de concentraties niet ge vaarlijk hoog waren, werd de bevolking binnen een straal van 1.200 meter van het Vopak-ter- rein toch geadviseerd binnen te blijven. Enkele bedrijven ontruimden hun pand. Schoolkinderen moesten thuisblijven en bussen reden niet meer. Er reden bo vendien geen treinen tussen Schiedam Centrum en Maas sluis. De scheepvaart tussen Maassluis en de Oude Maas werd tijdelijk stilgelegd. De Ri vierpolitie haalde 38 mensen van schepen in de Nieuwe Wa terweg waar de gaswolk over heen trok. In Vlaardingen werd het gebied tussen de spoorlijn en de Water weg afgegrendeld. Tot zes uur gisteravond kwamen er ongeveer tachtig telefoontjes binnen bij het Centrale Registra tie en Inlichtingen Bureau. rotterdam/gpd - Vopak is een bekende bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Er zijn geregeld klachten over het bedrijf. De vestiging van Vopak in de Botlek zorgde op 18 oktober vorig jaar nog voor 28 stankklachten uit Vlaardingen, Schiedam en Pijn- acker. Toen veroorzaakte het op- en overslagbedrijf Vopak Terminal Botlek de stank bij het reinigen van een leiding. Deze leiding was gebruikt voor het sterk stinkende ethyiacryiaat, een grondstof voor de productie van kunststoffen en rubbers. Negen dagen later ging het weer bijna mis. De brandweer sloeg toen groot alarm omdat bij Vopak aan de overkant een aan tal tanks was beschadigd door de harde wind. Enkele tanks met duizenden liters methanol waren van hun plek geblazen. Lekkage bleef echter uit. In het jaarrapport over 2001 wordt Vopak Terminal Botlek ook genoemd door de DCMR. Op 15 mei van dat jaar kwam acrylaat vrij bij werkzaamheden aan een leiding. Net als een jaar later bleken de getroffen voor zorgsmaatregelen onvoldoende. De DCMR schrijft ook dat de in structies wel zijn aangescherpt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 5