VERB0UWINGS ONTDEK MALTA G( Nieuwe energietarieven van Nuon, FAMILIEBERICHTEN Roland Bos www.autoheemskerk.com Hé verplegendeZin in een werkvakanti Meer informatie? de Zonnebloem» RIJDAG 17 JANUARI 2OO3 Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Bedroefd, maar dankbaar dat wjj hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wü u kennis van het overlijden van onze lieve vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader ALBERTUS VAN DUUREN weduwnaar van ELISABETH MARIA VAN DUUREN-VAN DER POST Ereburger van Leiden Oud-mededirecteur van expeditiebedrijf van Duuren en Zoon b.v. 21 augustus 1904 t 15 januari 2003 Wü danken het verzorgend personeel van zorgcentrum Roomburgh voor de liefde en aandacht die zij vader hebben gegeven. NICO en TINY ANS en JAN ELLY en ARIE ALBERT t ALBERT en RIDIE Kleinkinderen en achterkleinkinderen Hof van Roomburgh 46 kamer 703 Correspondentieadres N. van Duuren Topaaslaan 20 2332 JC Leiden De Avondwake zal worden gehouden op zondag 19 januari om 19.00 uur in de kapel van zorgcentrum Roomburgh, Hof van Room burgh 46 te Leiden, waarna er gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren. De Eucharistieviering ten afscheid zal worden gehouden op maandag 20 januari om 13.00 uur in bovengenoemde kapel, waarna om streeks 14.30 uur de bijzetting in het familie graf zal plaatshebben op de R.K. begraaf plaats Zijlpoort. Haven 64 te Leiden. Na de begrafenis is er in de kapel van de begraafplaats gelegenheid tot condoleren. Enige en algemene kennisgeving. In alle rust is van ons heengegaan onze broer, zwager en oom LAURENS OUWEHAND weduwnaar van CHRISTINA KAPAAN in de leeftijd van 80 jaar. Uit aller naam: S. HANSEN-OUWEHAND 15 januari 2003 Correspondentieadres A. J. Hansen Beekforel 86 2318 MC Leiden Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zon dag 19 januari van 16.00 tot 16.30 uur in het Uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op maandag 20 januari om 10.00 uur in de aula van begraafplaats Rhjjnhof, Laan te Rhünhof gingang Haagse Schouwweg) te Leiden, waarna Laurens naar zjjn laatste rustplaats wordt gebracht. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Met leedwezen hebben wü kennis genomen van het overiüden van de heer A. T. ZEESTRATEN De heer Zeestraten was sinds 1992 lid van onze Raad van Toezicht. Hü blüft in onze herin nering een betrokken collegelid die steeds positief kritisch oog had voor de juiste be diening van onze klanten. Wü wensen zün vrouw en kinderen veel sterkte toe met het dragen van dit verlies. Raad van Toezicht, Bestuur en Directie Coöperatieve Rabobank Hillegom-Bennebroek Nog veel te vroeg is op 38-jarige leeftüd over leden ROLAND BOS Ooms en Tantes Neven en Nichten VAN RUN Tot ons verdriet is vi*ü onverwacht overleden onze zwager en oom LAURENS OUWEHAND weduwnaar van CHRISTINA KAPAAN in de leeftüd van 80 jaar. Leiden: J. S. E. BEU-KAPAAN C. KAPAAN H. KAPAAN-VISSER Breda: ARJA KAPAAN en EVERT KLOMP Rotterdam: COR KAPAAN Leiden: HYLKE KAPAAN Leiden, 15 januari 2003 Onze kaagweek zal nooit meer hetzelfde zijn. (Arie) Het is voor ons niet te begrijpen dat Roland zijn plek in de boot niet meer zal innemen. We zullen hem missen maar nooit vergeten. Wilma, Isa en verdere familie wensen wij veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen. Wij zullen er in ieder geval voor jullie zijn. Kees en Dorinda Cerrit en Nancy Jan en Annemiek Coen en Erma Kiek Oud worden ging vanzelf, oud zijn viel niet mee. Rust zacht, lieve mama. Heel verdrietig, maar dankbaar dat verder lüden haar bespaard is gebleven, delen wü u mede dat na een leven vol zorg en toewüding voor haar gezin en allen die haar dierbaar waren, is heengegaan mün lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma HELENA EVERS-BRUINSMA - Lenie - 20 augustus 1918 t 15 januari 2003 Oegstgeest: ANTOON EVERS Bergschenhoek: TON en TRUDIE GUS, MAAIKE Oegstgeest: ANNEKE en WIL PATRICK Emmen: HANS en HENNIE FREKE, WANDER Oegstgeest: LIDA en GERARD Leerdam LENIE Oegstgeest; WIM en NAN DA YONI, MILA, JARA Voorhout: RON en ARENDA JAMILA Correspondentieadres Kees van Baarenlaan 1 2343 NL Oegstgeest Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 20 januari van 19.00 tot 19.30 uur in de rouwkamer van Monuta Van der Luit, Piet Heinlaan 42a te Oegstgeest. De afscheidsplechtigheid zal worden gehou den op dinsdag 21 januari om 13.00 uur in Het Groene Kerfje, Haariemmerstraatweg 6 te Oegstgeest. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in Willibrords Erf, gelegen naast de kerk. VERTREKDATA: i/riiwrl icriprp Mtprrtae pn Tnnrtao van 1/7 t/m VIA I" VERTREKDATA: vhjwel iedere zaterdag en zondag van 1/2 t/m 30/1 Met mixefcorting raar zonnig Mahal! De maand januari staat bekt^ verkoop maand zo ook bii Sterproduktiesü Want in overleg met het I K keersburo en Air Malta hebben we besloten om de 8-daagse vlxg a) Malta in de maanden februari en maan tegen bodemprijzen weg tt bieden wij u het fantastische Club Mistra Village (prachtig ••••-•';l ple» bij de baai van Xenuija) voor een pnjs vanaf slechts 299 p p s I ren Hotel Crowne Plaza, gelegen in de winkelstad Sliema. doen v* ,n verkoop vanal slechts 359 p.p. Bij deze prijzen is inbeerepen: vliegreis per Air Malta, transfers, diensten reisleiding, I weel verblijf i topaccommodatie en ontbijtbuffet (alleen bij Crowne Plaza). fiiderr, vif kunt u gaan en staan waar u wilt, maar tegen een toeslag van slecht; r u ook een 4-daags excursiepakket erbii boeken. Hierbij bezoeken we de hoofdstad Valetta, met de Upper Baracca tuinen, de steden Mosta en Mdina en het zustereiland Cozo. Kortom: mogelijkheden genoeg om volop te genieten van uw verblijf op dit heerlijke eilandfExdusief: luchthaven-/ toeristenbelasting en reserveringskosten, excursiepakket, reis- en annulenngsverzekering. Min. aanL deeln.:15. Uiter ste ann.term. bij onvold. deeln.: 8 dagen voor vertrek. Vraag uitgebreide reisbeschrijving SPHW 16.426/16.427 <es "h M rc d, jMRjg al/aia Sterprodukties/KRAS SterVakai INFORMATIE, REISBESCHRIJVINGEN EN BOEKh jfl 33 www.sterprodukties.nl* Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 0830-2030 uur, za: 0930-1530 uur, zo llfn S 073 - 5 999 969 Alkmaar Kanaalkade 28 Hoorn Veemarkt 45-47 Baam Bnnsg] Amsterdam Willemsparkweg 26 Haarlem Schagchelsr Lieve ome ROLAND We zullen je missen. JESSE en LIEKE OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE OCCASION? EEN ZAAK VAN VERTROUWEN A UTQ-PteeiWSKE R K Leiden Roelofarendsveen L. 071-5310811 R 071-3312866 Arnee Tonsel B.V. in liquidatie. Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de dato 2 december 2002 met onmiddellijke ingang. De reke ning en verantwoording ligt ter inzage voor eenieder tot 15 maart 2003 ten kantore van het han delsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden en ten kantore van de rechtspersoon, p/a Kanaalpark 143 te Leiden. De vereffenaar. De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn zorgzame echtgenoot, mijn liefhebben de vader, onze broer, zwager en oom Cornelis Vinkëstijn hebben ons zeer getroffen. Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schnjven en uw aanwezigheid bij de begrafenis plechtigheid waren voor ons een grote steun. Onze oprechte dank hiervoor. Mede namens verdere familie: Antje C. R Vinkestijn-van der Ham Wassenaar, januari 2003 Diep bedroefd hebben wü vernomen dat onze vriend is overleden LAU OUWEHAND Lautje was onze trouwste biüart supporter. Wü zullen hem missen. Lau, rust zacht. Je vele vrienden, vriendinnen en kennissen van: café de Pomerans Van Waav interieurs Benthuizen caat haar slaapkamerafdeung ge Heidense: ledikant nachtkastjes, linnenkast kleur mahonie Loddenkemper "Vento": ledikant nachtkastjes, schuifdeurkast kleur ahorn Loddenkemper "Diana": ledikant met achterwand en nachtkastjes, kleur ahom Wackenhut "Zoom": ledikant nachtkastjes, linnenkast kleur ahorn Trecollection "Rosanee": ledikant nachtkastjes, linnenkast kleur beuken/lak grijs Luna "Duet": ledikant 2 nachtkastjes, kersen/stof Luna "Illusion": ledikant 2 nachtkastjes en poef, stof wit Luna "Rococo": ledikant 2 nachtkastjes en poef, stof kleur rood Auping "Adagio": pocketvering/ afm. 90x200 Vroomshoop "Maris": comfortledikant en nachtkastje, kleur essen Lattoflex "Winx 200": lattenbodem hand. verst, afmeting 90x200 Lattoflex "Winx 300": lattenbodem/ geheel elee, afmeting 90x200 Showroommodellen! OP OP €5-995 €2.895 €j €l.099 €2*95 Ito €4.134 €2.199 €2.195 €2.595 ***- €595 €695 €499 €>450" €1.699 /f}feri e"' www.vanwaayinterieurs.co "j ■nJ Benthuizen Verbreepark 27 (gratis parkeren) tel. (079) 33112 00, fax (079) 342 50 22 openingstijden: ma 13.00-17.30 uur di t/m do 9.30-17.30 uur vr 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur Wil jij de Zonnebloem in 2003 helpen om ruim 6400 langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen? Sluit je dan aan bij ons team van meer dan 6700 vrijwilligers. Het kost je een weekje van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook heel wat voor terug. NATIONALE V E R Et Bel (076) 564 63 62 of kijk op www.zonnebloem.nl Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank! E-mail info@zonnebloem.nl Internet www.zonni Per i januari 2003 heeft Nuon nieuwe elektriciteits-, gas- en warmtetarieven voor huishoudens en kleinere ondernemingen, de zogenaamde kleinverbruikers. Hieronder kunt u lezen wat de nieuwe tarieven voor uw energiekosten betekenen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW en de kosten van de regionale netbeheer der, Continuon Netbeheer. Meer over onze tarieven in uw regio vindt u op onze website www.nuon.nl. U kunt ook een tarievenfolder aanvragen bij het Nuon Customer Care Center, telefoon 0900 08 08 0,10 per minuut). Voor specifieke informatie over de tarieven en het verzorgingsgebied van Continuon Netbeheer kunt u terecht op de website van Continuon Netbeheerwww.continuon.nl Elektriciteit De kosten voor gewone stroom gaan omlaag. Dit komt door een verlaging van de kilowattuurprijzen. Daar tegenover staan een verhoging van de belasting over het verbruik van elektriciteit (de regulerende energie belasting, REB) en een kleine verhoging van de vaste kosten. Bij een gemiddeld huishoudelijk verbruik van 3.000 kilowattuur per jaar zijn uw kosten 0,55 per maand lager dan in de tweede helft van 2002. Nuon Groenstroom en Nuon Natuurstroom De overheid heeft besloten om vanaf 1 januari 2003 ook REB te heffen over het verbruik van groene energie. Al geldt hier wel een lager REB-tarief dan voor gewone stroom. Toch blijft u voor Nuon Groenstroom hetzelfde betalen als voor gewone stroom. Dit is de Nuon Groen stroom Prijsgarantie. Voor Nuon Natuurstroom gaat u wel meer betalen. Hier over hebben wij u, als u Nuon Natuurstroom afneemt, eind december al per brief geïnformeerd. Bij een verbruik van 3.000 kilowattuur per jaar betaalt u voor Natuurstroom 5.- per maand meer dan voor gewone stroom. In 2002 was dit 1,16 per maand. Heeft u groene energie, maar niet van Nuon? Neemt u groene energie af van een andere leverancier dan Nuon, dan gelden voor u de leveringsprijzen van uw leverancier en de netbeheertarieven van uw regionale netbeheerder. In het verzorgingsgebied van Continuon Netbeheer stijgen de kosten voor netbeheer bij een verbruik van 3.000 kilowattuur per jaar met 0,16 per maand. Dit is exclusief eventuele wijzigingen in de prijzen van uw leverancier. Aardgas De kosten voor aardgas gaan omhoog. Er geldt een hogere prijs per kubieke meter, omdat de inkoopkosten zijn gestegen. Ook de vaste kosten en de REB over het verbruik van aardgas zijn omhoog gegaan. Bij een gemiddeld huishoudelijk verbruik van 2.100 kubieke meter per jaar zijn uw kosten gemiddeld £*,83 per maand hoger dan in de tweede helft van 2002 Warmte De prijzen voor de levering van warmte volgen de kos van verwarming en warmwatervoorziening met behutfdr van aardgas. Bij een gemiddeld huishoudelijk verbi van 35 gigajoule (inclusief warm tapwater) zijn uw kostul] €4,90 per maand hoger dan in het vierde kwartaal van 2 DS Qgi ek Termijnbedrag Uw termijnbedrag verandert niet. Het termijnbedra een voorschot. Hierin is rekening gehouden met pi1 schommelingen gedurende een langere periode. el rs. J Naamswijziging netbeheerder Noord West Net, de regionale netbeheerder voor elektJQj citeit in Noord-Holland, heet vanaf begin 2003 Contii Netbeheer Noord West. EWR Netbeheer, de regionale beheerder voor elektriciteit in het noordelijke deel Zuid-Holland, wijzigt zijn naam begin 2003 in Contii Netbeheer Zuid West. Over Nuon Nuon is een vooraanstaande onderneming in energiek water, die ruim 2,7 miljoen klanten in Nederland en|^ buitenland bedient. Nuon is een koploper in duurzafe energie. Gestreefd wordt naar evenwichtige groei voor klanten, medewerkers, aandeelhouders en milieê maatschappij. pSl Ni

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 4