Plichtsgetrouw in schaduw van de troon GESPREK VAN DE DAG MARS LEVEN Het einde dreigt voor de banaan Or ai e;i»g g1 Foto vriendin gaat mee Saldo mortale fi m HOC 152 VRIJDAG 17 JANUARI l$« MENSELIJK De Duitse bondskanselier GERHARD SCHRÖDER heeft een kort geding om de bescherming van zijn privacy gewonnen. De Britse krant Mail on Sun day mag niet meer schrij ven dat hij een verhou ding heeft met een be kende Duitse tv-presen- tatrice. Volgens de recht bank in Hamburg moet het blad in geval van her haling een dwangsom be talen oplopend tot 250.000 euro. De krant had uitgebreid over de vermeende affaire be richt. Foto: Reuters Met een zelfgebouwde GUILLOTINE heeft een 36-jarige Brit zelfmoord gepleegd. De bouwvakker had in zijn slaap kamer naar Frans voorbeeld een guillotine van 2,40 meter hoog gebouwd. Hij had de constructie van hefbomen, tou wen, houten planken en keien aangesloten op een tijdklok en was op een luchtbed onder de valbijl gaan liggen. Zijn vader vond de man maandag, zo heeft de politie gisteren gemeld. Vier Franse SPELEOLOGEN hebben een wereldrecord be haald door in een grot met een diepte van 1733 meter af te dalen. Dat heeft de Franse Federatie voor Speleologie gisteren bekendgemaakt. De vier mannen gingen de grot bij Semoëns in de Franse Alpen zondag op een hoogte van 1880 meter in en daalden af tot ze net boven zeeniveau waren. Het vorige record was een diepte van 1710 meter, dat in januari 2001 was behaald in het Arabika Massief in Georgië. Marsstronaut Arno Wieders bootst verblijf op Rode Planeet na STANDPLAATS Gaat de volgende bemande ruimtevlucht naar de maan? Of is er op onze zusterplaneet Mars meer te halen? The Mars Society, een inter nationale verband van wetenschappers en spacefans, lobbyt actief. Ter voorbereiding van een missie naar Mars oefenen 'marsstronau- ten' in een speciaal gebouwd ruimtehuis in de woestijn van Utah (VS) Haarlemmer Arno Wielders, als wetenschapper werkzaam bij TNO, is het eerste Nederlandse 'proefkonijn'. Hij mailt zijn dagboekaanteke ningen voor onze lezers naar Ground Control. Bijna 8 uur voor vertrek naar Utah, het Mars Desert Re- seach Station. Alles is zo goed als klaar en de meeste spullen zijn ingepakt. Samen met Nicole nog even de laatste ronde langs de bepakking gemaakt. Als weten schapper heb ik me eerst bezig gehouden met alle appa ratuur die ik mee wilde nemen. Dus als eerste ervoor ge zorgd dat de laptop in orde was. Gedurende de twee we ken is de laptop bijna onontbeerlijk voor het schrijven van rapporten, leermomenten en zelfs communicatie via de e-mail, de enige toegestane vorm van communicatie met Mission Control en de rest van de buitenwereld. Aangezien het station in de woestijn in Utah ligt, kan het gedurende de missie vrij koud worden, temperaturen on der nul zijn meer regel dan uitzondering. Je hebt dus de neiging om veel warme kleding mee te nemen, helaas is er in je eigen slaapkamertje in het station zeer weinig ruimte. Dus zijn het twee truien geworden, plus een sjaal. Gedurende de twee weken zal ik voornamelijk bezig zijn met de telescoop die begin januari in gebruik genomen is. Voorlopig zijn er nog wel wat problemen en dus zal ik proberen die op te lossen. Dat betekent dat er handlei dingen en technische boeken mee moeten. Ook een foto van mijn vriendin gaat mee. Verder een leesboek voor als P '•liet saai gaat worden. Een van mijn andere taken is om te leren van het station in Utah voor ons eigen Europese station in IJsland. Dus Uieb ik een logboek meegenomen, waar ik alle handige en ok onhandige zaken in het station op schrijf zodat we aarvan later kunnen leren. Wetenschappers zullen ook an het station in IJsland gebruik gaan maken, maar dan r moeten ze wel weten wat ze daar eventueel kunnen gaan doen. Als laatste stop ik een aantal t-shirts in mijn tas. ge kregen van de sponsor voor deze trip TNO TPD, met t achterop onze missie logo. Deze shirts zal ik aan de an- ^dere leden uitdelen. DA JA, MAA&*^ WAT VINDT UW AA/ANi H IkLRV/VU Over tien jaar is de banaan misschien wel uitgestorven. Foto: GPD/Roland de Bruin De banaan dreigt uit te sterven. Weten schappers in het Zuid-Franse Montpellier hebben het Britse wetenschapsblad de New Scientist laten weten dat zonder grootscha lig ingrijpen er over tien jaar waarschijnlijk geen eetbare bananen meer zijn. Twee schimmelziekten, de een heet Panama en de ander Zwarte Sigatoka, roeien de ba naan zoals wij die kennen en eten uit. Nor maal kunnen, zoals bijvoorbeeld eerder bij aardappelziekten, resistente varianten wor den gekweekt. Maar dat is nu juist het pro bleem bij de conventionele banaan, aldus Emile Frison van het Internationale Netwerk voor de Verbetering van Banaan en Pisang (I NIB AP). De in Montpellier werkzame Frison zegt dat het uiterst moeilijk blijkt een resistente ba naan te kweken. De banaan is namelijk zelf een steriele mutant van een niet eetbare wil de bananenplant. Gewone planten planten zich voort en wer ken daarom voortdurend aan hun voorraad genen, waarbij ze zorgen voor variaties om betere overlevingskansen te hebben. De ste riele eetbare banaan plant zich niet voort en ontwikkelt derhalve geen enkele variatie of weerstand. De schimmel heeft vrij spel. Zo verdween in de jaren vijftig de bananen- soort Gros Michel door de Panamaschim mel. De nu gangbare banaan heet Cavan- dish en die wordt vooral bedreigd door de Zwarte Sigatokaschimmel. Volgens Frison maakt de Cavendish-banaan in deze strijd geen schijn van kans. De oogst wordt gehal veerd en de levensduur van de plant loopt terug van dertig naar twee of drie jaar. De enige remedie is spuiten met gif. Maar de arme boeren, vooral in Afrika, missen hier voor het geld. Zeker 500 miljoen mensen in Afrika en Azië leven praktisch op bananen. Het kweken sto wo tel! van een nieuwe soort op natuurlij)11 uiterst moeilijk. Frison meent daai !r v genetische manipulatie uitkomst nBV0 den. Binnen vijf jaar moet er een g 'as blauwdruk zijn van bananensoorti 5, de plannen van wetenschappers 0 re naan te redden krijgen weinig sten centen vrezen hoge kosten voor et tisch gemanipuleerde banaan diet ment niet wil kopen. Er is evenwel hoop op een nieuwe ke banaan. Die komt uit het Centr fi\ rikaanse Honduras. Daar zijn weti pers bezig een banaan te kweken 1 t€ zaadjes die ze in 400 ton geperste 1 de bananen aantroffen. Misschien een natuurlijke soort, die tegen de mels is opgewassen. Enige nadeel naan schijnt niet lekker te zijn. KPN heeft gebeld. Als ik binnen drie dagen de rekening niet heb betaald, wordt de telefoon afgesloten. Ik heb vanmiddag iedereen gebeld die ik nog spreken moest, want ik voorzie problemen. Al maanden was de bodem in zicht, maar nu is het officieel: ik ben blut. Bankroet. Failliet. Heb nog twee euro op de bank en zevenendertig cent losgeld. De vriezer is leeg de voorraadkast geplun derd en de rekeningen stapelen zich op. Ik ben er zo een tje die aan het eind van d'r geld een stukje maand over houd. En dat stukje blijft groeien tot een financieringste kort, waar zelfs de staat jaloers op kan zijn. Tijd dus om er een baantje bij te zoeken. Horeca was al tijd een goede bron van inkomen, omdat je naast een re delijk loon, door lief te lachen al snel een hele week eten bij elkaar fooit. Maar dat begon me na zeven jaar aardig de keel uit te hangen en dus sta ik wat ongemakkelijk te staren in de etalage van een uitzendbureau naar de bij elkaar geraapte vacatures. Weinig uitnodigend, evenals het kale hok waar ik even later binnen stap om van het colbertje met de gepolijste lach te horen te krijgen dat ze voor het aantal uren die ik beschikbaar heb alleen de optie telemarketing heeft. Ik zeg haar vriendelijk dat ik liever sterf van de honger in stijl, dan dat ik mijn ziel verkoop door me als telesnol aan de ketting te laten leg gen in een commerciële legbatterij om onafgebroken acht uur lang mensen telefonisch lastig te vallen met op dringerige enquêtes en verkooppraatjes. Haar strategisch opgebrachte rouge verbleekt en ze prevelt dat ik dan maar beter even verder kan kijken. Dat denk ik ook. In de veronderstelling dat Thuiszorg al jaren aan een ernstig personeelstekort lijdt, bel ik hun centraal wer- vingspunt, met het idee dat ik dan behalve bijverdienen ook nog iets bijdraag aan de maatschappij. Ik ben de enige niet. Mevrouw vertelt me doodleuk dat er zich in de afgelopen maanden 4063 studenten hebben aange meld en dat ik als nummer 4064 weinig kans maak bin nenkort aan de slag te kunnen. Wat nu? Toch maar horeca, toch maar een lening aan vragen of toch maar door de knieën, mijn gevoel van on afhankelijkheid inslikken en mijn ouders smeken om bijstand? Mijn zussen zijn laagdrempeliger en met ge voel voor drama krijg ik al snel een eurobriejje in mijn handen geduwd. Die goodwill is snel over als ze horen dat ik begin december mijn laatste twintig euro in een vlaag van naastenliefde aan een man op straat heb gege ven die het naar mijn mening hard nodig had. Ik was overtuigd dat hij, zoals afgesproken, de volgende dag zou bellen om z'n schuld te vereffenen, maar dat gebeur de niet. De dag daarna ook niet. Nooit niet. Volgens hen een bewijs dat ik behalve een gat in mijn hand, een krater naïviteit in mijn hoofd heb. Ze weten ook dat ik eind december met vrienden uitgeweest ben en mijn laatste geld in het casino aan de roulette tafel heb ingezet. Maar dat zien ze door de vingers omdat ik uiteindelijk met het vijfdubbele naar huis ging. Neemt niet weg dat ze me niet langer als stabiele investering beschouwen. Toch maar een baantje dus. Nou zou een baantje zoeken niet zo vermoeiend zijn als ik daarnaast niet ook nog eens hevig op zoek ben naar een huis en studie. Ik ken de Gou den Gids inmiddels van A tot Z, maar onder de O staan geen Oplossingen. KPN-klantenservice staat er wel in en die hebben ook nog eens een oplossing voor het probleem dat mijn huisgenoot met va kantie is, ik geen sleutel heb van zijn postbox en dus, helaas-pindakaas, geen inzicht in de admi nistratie. Dan sturen ze behulpzaam een nieuwe acceptgiro naar mijn eigen adres. Ik zei het al; ik voorzie problemen. Reacties: column@hotmail.com Driejaar geleden - van Maxima was nog geen sprake - prijkte de naam van prinses Margriet bo venaan het rijtje van Oranjes die het meest aanspraken. Dat mag opmerkelijk heten voor de prin ses die al een heel leven opereert in de schaduw van de troon. 'Haar hele leven viel het op, dat zij niet opviel', werd over haar ge schreven. Toch vormt Margriet, die zondag zestig jaar wordt, een niet weg te denken schakel in het koninklijk huis. Een portret. 'Conventioneel in haar conver satie. Beheerst in haar belang stelling. Beleefd maar niet boei end'. De karakteristiek van prin ses Margriet in een ter gelegen heid van haar huwelijk met Pie- ter van Vollenhoven in 1967 ver schenen boekwerkje was niet bepaald vleiend. Onbekend maakte onbemind, zo leek het. De aandacht ging destijds voor al uit naar haar oudere zussen Beatrix en Irene. Pas toen Irene haar plaats in de erfopvolging opgaf om te kun nen trouwen met een katholieke Spaanse troonpretendent en Margriet een stapje dichter bij de troon kwam - ze werd reser- ye-kroonprinses - nam de be langstelling toe. Margriet merkte dat ook. „Na het huwelijk van Irene werd ik mij scherper be wust van mijn positie. Ik had op meer schaduw gerekend dan ik heb gekregen", zei ze daarover. De betrekkelijke anonimiteit had voor de op 19 januari 1943 in ballingschap in het Canadese Ottawa geboren prinses het voordeel dat de vriendschap met mederechtenstudent Pieter van Vollenhoven bijna twee jaar voor het publiek verborgen kon blijven. De aankondiging van de verloving kwam in maart 1965 dan ook tamelijk onverwacht Hoe de twee hun romance zo goed verborgen hadden kunnen houden was 'hun geheim' zei de prinses. Volgens Pieters biograaf Dorine Hermans zaten vrienden en medestudenten in Leiden in het komplot, waardoor het paar elkaar onopgemerkt kon ont moeten. Binnen de koninklijke familie en de hofhouding zou tegelijkertijd strijd zijn ontbrand over de wenselijkheid van de verhou ding van de prinses met de bur gerjongen uit Schiedam. De toenmalige koningin Juliana was voor, Bemhard en Beatrix behoorden tot de felle tegen standers, aldus Hermans. Moeders wil bleek wet, en Mar griet en Pieter trouwden uitein delijk op 10 januari 1967 in Den Haag. Bij hun zilveren bruiloft liet Margriet koeltjes weten dat het huwelijk met Pieter - liefde of geen liefde - helemaal niet zo vanzelfsprekend was geweest. Anders dan neef Willem-Alexan- der vele jaren later, die duidelijk maakte dat het landsbelang niet boven zijn partnerkeuze kwam, zou Margriet een andere afwe ging hebben gemaakt. „Omdat ik tweede was gebleven (in de troonopvolging, red), vond ik dat ik de zaak niet in de steek kon laten." Het tekende haar plichtsbesef en loyaliteit aan de familie, die ook nu nog kenmer kend zijn voor de prinses. Het prille paar ontmoette in de Nederlandse samenleving aan vankelijk minder weerstand dan binnen de eigen familie. De re acties op de eerste verbintenis van een lid van het Huis van Oranje met een 'gewone' Neder lander waren vooral politiek correct. „We zijn verheugd dat de keuze is gevallen op een zoon van ons volk", aldus de toenmalige premier Marijnen. Prinses Margriet. Foto: CPD/Phil Nijhuis Prins Bemhard waarschuwde op de huwelijksdag met vooruit ziende blik voor de talrijke ob stakels die schoonzoon Pieter op zijn weg zou vinden. „Het huwelijk met een prinses is eer der een handicap dan een voor deel. Het is niet het paradijs en luilekkerland dat veel mensen denken dat het is", aldus Bem hard. Pieter deelt inmiddels die mening: „Ons huwelijk is deels een sprookje, maar er komen in ons sprookjesboek ook bladzij den voor die ik vroeger nooit heb gelezen." Het stel koos Apeldoorn als woonplaats. Margriet had en heeft een bijzondere band met Het Loo, waar ze vroeger haar grootmoeder Wilhelmina be zocht Ze houdt van de rust, van de tuin en de bosrijke omgeving. „Ik ben geen stadsmens", aldus Margriet, die een hechte band smeedde met haar vier zoons, die overigens allemaal naar de stad verhuisden. Maurits (34) en Bemhard (33) - beiden ge trouwd - en Floris (27) wonen in Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven temidden van hun zoons en schoondochters, van links naar rechts: Maurits, Marilène, Pieter Christiaan, Floris, Annette en Bernhard. Foto: GPD/Ruud Taal Amsterdam, Pieter-Christiaan (30) in Londen. De neven van de koningin, die bij de volgende troonswisseling hun aanspraken op de troon verliezen, verschij nen eigenlijk alleen op konin ginnedag in het openbaar. Ver der leiden ze een zo gewoon mogelijk leven, waarvoor vader Pieter (63) de wegbereider was. Pieter van Vollenhoven heeft lang moeten knokken voor er kenning. De vaak ongefundeer de en hartenloze kritiek op haar echtgenoot in de beginjaren van hun huwelijk, maar ook nog daarna, moet Margriet pijn heb ben gedaan. Beeldvorming (in de pers, bij het publiek) en wer kelijkheid kwamen bij Pieter, die als eerste burger aan het hof zich een plaats moest veroveren, niet overeen. De omslag begon na de troonsbestijging van ko ningin Beatrix in 1980. Beatrix rehabiliteerde Margriet en Pieter in haar eerste toespraak. Ze kwam, volgens Pieters biograaf Hermans, officieel terug op haar mening dat Margriet door haar huwelijk niet meer representa tief was. Beatrix zei „gelukkig ook te mogen rekenen op de steun van mijn zuster Margriet en haar man. Voor Margriet, die vooraf niets van deze stap zou hebben geweten, was het 'een bevestiging" in haar rol en taak. „Het gaf ons de motivatie om haar terzijde te staan. Ik doe het met nog meer inzet en nog meer overtuiging", aldus de prinses. Margriet kreeg en nam verant woordelijkheid. Ze heeft daar voor veel waardering gekregen, al blijft veel van haar werk bui ten de publiciteit. Zei oudste zus in elk gevap C handen: openingen, sen, werkbezoeken, van staatsbezoeken, vertegenwoordigingerlar loften en begrafeni: prinsjesdag en K01 ze er bij en verder hi naast haar werk voorL - bijzondere aandachr'd i betrekkingen met ha»ge teland Canada en deljHet Staten. En hoewel M; Pieter lid zijn van hetl huis, krijgen ze geen 4 ge. Margriet mag haai declareren bij de kon Deze week nog zou N rugklachten verhinde Bl( eindelijk haar aanwez een school openen en*E zijn bij de koninklijke er jaarsreceptie. „Het bo ^at van ons leven is dat v vari veel mensen, groeperen 1 stromingen in aanral men. Ik ben daardooiïsl specialist in, maar va redelijk op de hoogte veelheid van zaken", 1 Wi griet. nde Dat leven staat ver af ste' wens die Margriet - iiB 20 trotse grootmoeder v *01 kleinkinderen - bij haFze ving in de mond wen 'gewoon als mevroi lenhoven door het lei nen gaan en gezellig tuinhek met mijn bui kunnen praten'. „Eer tisch verhaal, maar nooit gezegd", aldus Hans Jacobs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 2