KUNST CULTUUR r 1W M Van actuele misstanden tot obligate softporno Blues Jazzweek heeft zijn eigen 'Idols' Ongekende klasse Freek de Jonge Nieuwe Potter nu al bestseller 'Het bewijs' naar Nederland Cinefleur Festival op zondag Zes jonge talenten in de race voor Stad Leiden Jazz Award Oscar-reuzen in gereedheid gebracht Geen sprake van verdere popularisering International Film Festival Rotterdam Nacht van de Wansmaak: vier uur schaamteloze pulp Harp zorge puur 1 j J r 1 Litera missie naar I Auteur J.K. Rowling van de Harry Potter-reeks. Foto: EPA tos anceles - Het vijfde deel uit de populaire Harry Potter-reeks komt pas in juni uit, maar is nu al een bestseller. On line boek verkopers lieten gisteren weten dat binnen 24 uur na de be kendmaking van de publicatie datum, de voorverkoop op gro te schaal op gang kwam via het internet. De fans hebben drie jaar moeten wachten op het boek 'Harry Potter and the Or der of the Phoenix'wem J.K. Rowling. Deel vier over de we reldberoemde tovenaarsleerling kwam uit in juli 2000. De eerste vier delen van Harry Potter staan nog steeds op bestseller lijsten over de hele wereld. De verfilmingen van de eerste twee delen hebben inmiddels meer dan 1,7 miljard euro opge bracht. Amsterdam - Actrice Carice van Houten gaat de hoofdrol ver vullen in het toneelstuk 'Het Bewijs' (Proof) van de Ameri kaanse David Auburn. Theater producent Joop van den Ende haalt het stuk naar Nederland. Proof, dat in oktober 2000 op Broadway in première ging, werd door de vakjury van de Tony Awards uitgeroepen tot beste Amerikaanse toneelstuk van dat jaar. Naast Carice van Houten (békend van de film 'Minoes' en de musical 'Fox trot') speelt Jules Hamel in 'Het Bewijs'. leiden - Het Cinefleur Festival wordt aanstaande zondag ge houden in het Vliedand College aan de Apollolaan in Leiden en niet zoals gisteren in deze krant stond op zaterdag. Aan het Cinefleur Festival wordt meege daan door vijf verenigingen van amateurfilmers uit Leiden, Lis- se, Noordwijk, Haarlem en Aalsmeer. Een jury beoordeelt de inzendingen. Het festival be gint om 13.00 uur. leiden - Het is een beetje het 'Idols' van de Jazzweek: de strijd om de Stad Leiden Jazz Award. Ze zijn jong, getalenteerd, gedreven en willen boven alles op het podi um staan. Morgen nemen de zes geselecteerde deelnemers het vanaf 14.00 uur tegen elkaar op in de Waag, vlak nadat de officië le aftrap is gegeven voor de 23ste Leidse Blues Jazzweek. Net als tijdens voorgaande afle veringen is het weer een inter nationaal gezelschap dat voor deze talentenjacht is uitgekozen. Naast twee deelnemers uit Ne- derland, zijn de kanshebbers af komstig uit Denemarken, België, Duitsland en zelfs Armenië. Daarvan gaan er slechts drie door naar de finale, die op don derdagavond vanaf 20.15 uur in Café Einstein wordt gehouden. De winnaar krijgt behalve een geldprijs van 1250 euro ook een optreden op het podium van de Stadsgehoorzaal ujdens de laz- zin' van volgend jaar. De jongste deelnemer is Joris Roelofs, slechts achttien jaar oud, maar nu al met een in drukwekkende reeks prijzen op zijn naam: winnaar van de Pim Jacobs Prijs, 'beste saxofonist' van het Nationale Haarlemmer meer Big Band Concours en winnaar van het Prinses Christi na Concours Jazz. Op zijn twaalfde speelde Roelofs het klarinetconcert van Mozart, op zijn dertiende improviseerde hij al op de altsaxofoon tijdens jamsessies in de Amsterdamse café's. De enige vrouwelijk deelneem ster - en tevens enige vocaliste - is de Sabine Kühlich uit Duits land. De 29-jarige zette reeds op haar vijfde de eerste schreden op het muziekpad. In 1998 be gon ze in Maastricht met de stu die lazz-zang en in 2000 ver volgde ze haar opleiding in op het conservatorium in Amster dam. Kühlich heeft in de meest uiteenlopende formaties opge treden. van bigbands tot rock 'n roll, en bracht verscheidene cd's uit. Mischa Wekken studeert jazz- saxofoon aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en is met name in jazz uit de jaren vijftig geïnteresseerd. Datzelfde conservatorium wordt bezocht door Mads Söndergaard uit De nemarken, een pianist die regel matig op de radio te horen is. Ook de Armeniër David Satyan heeft piano als specialisatie. En kele jaren geleden won hij de in- theater recensie Wijnand Zeilstra Voorstelling: 'De Stemming' door Freek de Jonge. Gezien: 16/1, schouwburg Leiden. TV-uitzending: dinsdag 21 januari. We hadden nog een oudejaarsconference tegoed. Freek de Jonge had immers zijn bijdrage uitgesteld om er een verkie zingsconference van te maken. 'De Stemming' is een perfect verhaal geworden. Freeks aanpak getuigt weer eens van on gekende klasse. Scherpe, soms zelfs vlijmscherpe grappen lanceert hij binnen een context waarin actualiteit en be schouwelijke momenten ruim baan krijgen. Mocht bijvoor beeld Wouter Bos een dezer dagen de 'MP'-kandidaat van de PvdA bekend maken, dan zal Freek daar gegarandeerd alsnog op inspringen. Als vanouds zit De Jonge zijn publiek dicht op de huid. Wanneer we te enthousiast klappen, krijgen we het verzoek dat niet te doen; het roept bij hem associaties met een lijk wagen op. Wanneer we te vaak met 'Oohh' reageren, wordt ons dat kwalijk genomen. Tja, zo luidt zijn verweer, door al dat gepraat over de wenselijkheid van normen en waarden valt de bodem uit tachtig procent van de grappen. Dus we moeten maar tegen een stootje kunnen. Bovendien gaan programma's bij Freek eigenlijk heel vaak over normen en waarden. En aldus neemt hij de dwaasheden van het afgelo pen jaar onder de loep. Of het nu gaat om het werven van ministerkandidaten in het burencircuit. om prinselijke in terventies via De Telegraaf of LPF-parlementariërs met vreemde complottheorieën. Daarbij worden stevige tikken uitgedeeld. Hij blikt terug, verwerkt daarin vanzelfsprekend de vele opmerkelijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar en heeft voor de begrafenis van prins Claus een metafoor gevonden die je pas in de loop van zijn verhaal door hebt. En natuurlijk is er veel aandacht voor de verkiezingen. Hij demonstreert aan de hand van de populaire wens 'met je luie reet op het strand' te kunnen liggen, hoe je verkiezings retoriek opbouwt Hij roept dat vanaf het spreekgestoelte annex preekstoel die in het toneelbeeld fantasierijk is weer gegeven. Ook worden we in verkiezingstijd dagelijks met tal van opiniepeilingen om de oren geslagen. Op dat terrein doet Freek eveneens een stevige duit in het zakje. Soms zijn er beschouwelijke momenten, waarop hij vat probeert te krijgen op wat ons zo al overkomt. Politici vrezen naar zijn zeggen nu al zijn commentaar na het laatste lijsttrekkersdebat. 'Ja, ja, ik ben een factor!', voegt hij daar pesterig aan toe. Het is Freek op zijn best. santa clarita - Kunstenaar Rick Roberts bedekt een enorme 'Oscar-reus' met een goudkleurig verflaagje. De ruim vijftig decorstukken, tussen de 2 en 8 meter groot, staan momenteel opgeslagen in een grote loods, waar ze opgepoetst en in gereedheid worden gebracht voor de Oscar uitreiking op 23 maart. Op 11 februari worden de genomineerden voor de prestigieuze onderscheiding bekend gemaakt. Foto: AP Photo/Jill Connelly door Marc Floor Rotterdam - Het gaat uitstekend met het International Film Festi val Rotterdam (IFFR). Vorig jaar werd met de verkoop van bijna 350.000 kaartjes een nieuw be zoekersrecord gevestigd en inter nationaal timmerde het evene ment aan de weg als nooit tevo ren. Alle reden tot feest maar het IFFR houdt het op de 32e editie - die plaatsheeft van 22 januari tot en met 2 februari - zoals altijd be scheiden. Hoewel directeuren Simon Field en Sandra den Hamer steeds meer hun best doen om ook de liefhebbers van andere kunst disciplines binnen te halen is er dit jaar geen sprake van een ver dere popularisering. Tegen de nationale trend in kiest het festi val er niet voor om de drempel zodanig te verlagen dat er een heel nieuw publiek mee kan worden gewonnen. Zo is er dit jaar opnieuw geko zen voor een niet al te toeganke lijk hoofdthema. Stond op de vorige editie de vraag centraal "What is Cinema?', de discussie moet nu een vervolg krijgen in het programma (Bases upon] True Stories'. Aan de hand van films, video's en installaties wil het festival onderzoeken op wel ke manieren en met welke me dia hedendaagse filmmakers de werkelijkheid proberen weer te geven in hun werk. Die toevoeging 'met welke me dia' stelt meteen een aantal Rot terdamse kunstinstellingen in staat aan te haken bij het film festival. Zowel Museum Boij- mans Van Beuningen als het Nederlands fotomuseum (dat komende zaterdag officieel open gaat) scharen zich met een aantal installaties onder het hoofdthema. Twee andere Rot terdamse kunstinstellingen, 7^nt. CBK en Witte de Vyph, *0 'w rotterdam/gpd - Ook te zien op het 32e International Film Festival Rotterdam (22 januari-2 februari): 'Blacula, de zwarte Vampier', 'Emanuelle en de laatste der kannibalen' en 'Excessen in de Folterkelder'. Net als twee jaar geleden wordt onder de vlag van het filmfestival een hele avond ge wijd aan het allerslechtste wat de cinema heeft voortge bracht. Tijdens 'De Nacht van de Wansmaak. Reloaded' praat Max Rockatansky (een pseudoniem van Jan Verheyen) vier uur lang fragmenten aan elkaar uit films die vanwege hun abominabele kwaliteit vooral uitpakken als comedy. 'De Nacht van de Wansmaak' is een initiatief van Jan Doen- se en Jan Verheyen, twee liefhebbers van de schaamteloze pulpfilm. Doense is directeur van het Festival van de Fan tastische Film, Verheyen Belgisch filmmaker en presentator van een tv-programma rond de cultfilm. Het duo struint heel Europa af voor gênant filmmateriaal, dat wordt opge duikeld bij filmmusea en verzamelaars. Met de meer dan avondvullende 'Nacht van de Wansmaak' willen ze vooral mensen vermaken 'die zich genoeg hebben verveeld met politiek correcte arthouse-films'. 'De Nacht van de Wansmaak. Reloaded', 31 januari in het oude Luxor Theater, vanaf 22.30 uur. Toegangsprijs 17,50 euro. Daarna tournee door Nederland. Fragment uit de film 'De arm van Jezus'. Huub van Tienhoven speelt Hendrik IJzerman, een mijnwerker die droomt van een bestaan in Ameri ka. De film is het speelfilmdebuut van documentairemaker André van der Hout en genomineerd voor een Tiger Award. In de film, waarin alle rollen worden gespeeld door de leden van muziekgroep De Kift, verwerkte hij beelden uit zo'n veertig historische filmpjes, veelal gemaakt in het vroegere Rotterdam. Publiciteitsfoto voegen zich weer bij het vaste festivalonderdeel Exploding Ci nema, dat dit jaar als thema 'Static' heeft en zich richt op electriciteit. Het hoofdprogramma bevat weer enkele honderden speel films, documentaires en korte films, waarvan de bekendste al furore hebben gemaakt op an dere festivals. Veel is te ver wachten van 'Russian Ark', het imponerende filmproject van Alexandr Sokurov, dat bestaat uit één anderhalf uur durend shot. Ook het eerdergenoemde 'The Magdalene Sisters' van Pe ter Mullan, uiterst actueel over de seksuele misstanden in de katholieke kerk, heeft internatio naal al de tongen losgemaakt. Ook hoge ogen gooit 'Le Fils', de nieuwe film van de Belgische gebroeders Dardenne, met een magistrale hoofdrol voor hun vaste kracht Olivier Gourmet (winnaar Gouden Palm Beste acteur) en 'Spider' van David Cronenberg ('Crash', 'eXisteZ). Andere bekende films zijn 'The Man without a Past' van Aki Kaurismaki (Grand grix, Can nes), 'Gerry' van Gus van Sant (met Matt Damon), 'Ten' van Abbas Kiarostami (competitie Cannes en 'Punch-Drunk Love' van Paul Thomas Anderson. De langverwachte opvolger van 'Magnolia' pakt uit als een ro mantisch drama, met hoofdrol len voor Adam Sandler en Emily Watson ('Breaking the Waves'). De traditionele 'vrienden van het festival' ontbreken dit jaar ook niet in het programma. Zo zijn er nieuwe films te zien van de Japanner Mike 'Audition' Takashi ('Dead or Ali^|É Final'), de Zuid-Koreaan Fruit Chan ('Public Toilet'), de Britse film maakster Lynne Ramsey ('Mor- vern Cellar') en de Zweed Lukas Moodysson ('Lilya 4-Ever'). In teressante curiositeiten zijn '24 Hour Party People', een film van Michael Winterbottom over de excentrieke platenbaas van Joy Division, New Order en de Hap py Mondays, en 'Baaadassss Ci nema', een documentair over zicht van de Blaxplotation-films, met medewerking van Pam Grier en Samuel L Jackspn. Het vaste j- Filmmakers in Focus is dit jaar aan de magere kant Meest in het oog springt Guy Maddin, een Canadees die inspiratie vindt in de begindagen van de cinema. De Indiase filmmaker Girish Kasaravalli heeft in eigen land nogal wat filmprijzen op zijn naam staan, maar zal in Rotterdam met zijn tamelijk sentimentele filmverhalen min der weerklank vinden. Dat geldt ook voor de Fransman Jean- Claude Brisseau, de derde Film maker in Focus, die zijn hand niet omdraait voor een staaltje obligate softpomo ('Choses Se- crètes'). Meer kan worden verwacht van de Tiger-competitie, de film wedstrijd voor internationaal ta lent dat nog maar één of twee films heeft gemaakt. Na een ja renlang verblijf in de schaduw festival q£derdeelzijn-de Tiger Awards - r^worden er jaarlijks drie uitgedeeld - meer naar voren getreden als Rotterdamse kweekvijver voor talent. Christopher Nolan ('Me mento', 'Insomnia') mag nog al tijd gelden als het beste voor beeld, maar er zijn de laatste ja ren meer interessante namen uit voortgekomen. Op de gastenlijst staan dit jaar tot slot Paul Thomas Anderson, alle Filmmakers in Focus, Elia Suleiman, Diego Lerman, Ed Lachman en Larry Clark (ma kers van 'Ken Park'), de gebroe ders Dardenne en Claire Denis. Wie het na een week artfilms al lemaal even te veel wordt kan terecht bij de Nacht van de Wansmaak. Het evenement met de meest wanstaltige momenten uit de geschiedenis van de cine ma start dit jaar zijn Nederland se tournee op het Rotterdams filmfestival. et Anke Anderso riëtte Gort meer dan vijf j de afwerking, in het samen eens zo te m aan de durf w den in de mi,., wat voor mu hard aan een toire en dat want zoveel is 1 j niet geschrevei voor cello-piai h°n! spelen, maar v ba en clavecirpjo moeilijker. Zo overheerste! 2e Sonata in I gamba en claj genaam. De r son in rap ten# nauwelijks gel er soms een f nen ontstaat j lank zich mof moet banen, ge sonate die I gespeeld word melodieuze Af geraffineerd matiës omhooj ste deel verdij loopjes van de^ harpklank. Maar er staaif menten van tegenover. Naf evergreens, en Après un brengt dit duo kleine juweeltj als drie delen 'From Jewish dil' (Hebrew Bantock (1886 zame, iets klaf nen zijn Marii geschreven. Tx kere volle tooi glijdt in ijle dr biedt krachtig spel. Ook de 'Disco| gelsman E. Ril wordt een dif sprek tussen c ontlokt uit haa ge diepe zuc harp fel reaga sonante akkoi nauwelijks will In Toumiers dans le bois' het bos) tooi een hele tede spel. Spranki borrelt omhoo een paar drup] springen, evei springerig ria het water in g( ders wegstroo son fijnzinnig een snelle Mai per in grappij me, afwissele sfeervolle dyn duo een origin muziek met ve Vlaanderen v Fot teurs af naar van Parijs, de Die wordt van de Franse hoo L De Nederland; teratuur krijgt T aandacht. >st r Onder de auti Mulisch, Claustot 0 Andere namen kort bekendgi verantwoordel Literair Produl genfonds. Met J^r de missie n^23.( schijnlijk de xpri landse literal Drd' sinds Nederlai werpunkt' was se van Frankfui De Franse ovi langrijk bij in d

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2003 | | pagina 10