zuzuzuzuz j ZUJÊZUJÊZ SERVICE II Kruiswoordraadsel ïl STRIPS RRRrRG&GUHHHH tefegg ZIEKENHUIZEN Zonnig en warm ll.OOO lezers* alle informatie over films en uitgaan elke donderdag in UIT en op www.leidschdagblad.nl CD VAN DE DAG Genre: jazz Branford Marsalis Ouartet Footsteps Of Our Fathers (CRS/Rounder 116613301-2) Gek eigenlijk dat New Orleans nog niet is geportret teerd aan de hand van de muzikale fa milie Marsalis die er opgroeide. Vooral trompettist Wynton Marsalis is geknipt voor de job. Hij heeft veel educatie ve tv-programma's 'gedraaid' en slaagt erin de jeugd te winnen voor het verleden. Saxofonist Branford Marsalis, 42 jaar al weer, gold lang als zijn 'jonge re, wilde broertje', dat elders het avon tuur zocht (Sting, Buckshot Lefonque) Sinds een vijftal ja ren is hij als rietbla zer ook waar hij technisch wil zijn. Op zijn eigen nieu we jazzlabel de monstreert hij dat goed door de voet sporen van de gro ten te drukken. Or- nette Colemans Giggin', The Free dom Suite van Son ny Rollins en John Lewis' Concorde krijgen smeuïge, doorleefde en bo venal doortastende uitvoeringen. A Love Supreme van John Coltrane wordt in al zijn vier delen ge speeld. Het stuk biedt Marsalis, pia nist Joey Calderaz- zo, bassist Eric Re- vis en vooral drum mer Jeff 'Tain' Watts (in de magistrale overgang van Ack nowledgement naar Resolution) gelegen heid uit te pakken. BOEK VAN DE DAG Genre: stripboek Morris, V. Leonardo Rataplan vangt bot Uitg. Lucky Comics Prijs 4,99 Wat Jolly Jumper, het paard van cow boy Lucky Luke, niet is gelukt, heeft Rataplan wel voor elkaar gekregen. De hond die dommer is dan zijn schaduw heeft een eigen stripreeks gekregen. Het lieve, maar oer domme beest van een niet te benoe men soort was een speeltje van de vorig jaar overleden teke naar Morris (Mauri ce de Bevere). Rata plan bleek begiftigd met een ongekend talent voor het scheppen van bizar re situaties. De Lucky Luke-strips, sttuui RATAPLAN fAté&T waarin Rataplan tot leven kwam, kregen er een bijzondere aantrekkingskracht door. Dezelfde gek kigheid is terug te vinden in de Rata- planserie. Niet in de vorm van een lan ger verhaal, maar in korte grappen. Deze PUZZEL aflevering is alweer zeven jaar geleden in het Frans ver schenen. Eindelijk mogen ook de Ne derlandse fans er kennis van nemen. Je bent er snel door heen, maar de teke ningen en de grap pen blijven leuk. 1 2 3 56 7 mm 9 ■p 13 14 15 WM2Ö ■■21 H22 23 24 25 26 ■■27 28 30 HORIZONTAAL: 1. Opzwellen; 4. doelpunt; 7. boom; 8. berg op Mindanao; 10. geliefde van Zeus; 13. beroep; 16. muzieknoot; 17. niet parkeren; 18. vragend vnw.; 19. fraai; 20.Greenwichtijd; 22. symbool cerium; 23. verschil tussen gescoorde en geïncasseerde doelpunten; 25. uitroep van pijn; 27. oppervlaktemaat; 29. muzieknoot; 30. pleisterkalk; 31dwarsligger voor spoorrails. VERTICAAL: 1. Handeltje; 2. koude lekkernij; 3. achter; 4. Japans bord spel; 5. tandeloos zoogdier; 6. boomscheut; 9. vleesge recht; 11. go-cart; 12. toneelkijker; 14. wilde marjolein; 15. haast; 21. rivier in Duitsland; 23. steekvlieg; 24. mond water; 26. grondtoon; 27. symbool actinium; 28. getijde; 29. lidwoord. Oplossing van vrijdag: Horizontaal: 5. Appelbol; 6. haan; 7. mis; 8. afdragen; 10. sto mers. Verticaal: 1. Galapartij; 2. spin; 3. klimbaars; 4. monster; 9. dame.jfsnl (advertentie) ZATERDAG 17 AUGUSTUS 20Q ZO Temperatuur min/max Z 3 Neerslagkans Neerslag-mm MA mm 16 WZW 2 10% 0 Dl min ZO 2 20% 0-4 WO ZW 2 30% 0-10 Waterstanden morgen Waterstanden maandag DO Bel de weerman voor het meest actuele weerbericht in de regie 0900-1 234571 50 eurocent per minuut NW 3 20% 0 STRANDWEER Verachting voor de komende dagen Weertype 7nmpr7nn nnwpprclran? laat Zon 100 80 Middagtemperatuur 79 79 Windkracht In Beaufort 7D 3 7 4 Gevoelstemperatuur 30 31 UV index (0-10) 5.5 5 Watertemperatuur 70 70 Terrasindex (0-10) 8 8 Strandindex (0-10) IJmuiden Haarlem o Purmerend O Zaanstad O Amsterdam 7 Katwijk Leiden O Hillegom 2 Hoofddorp l<0:m| OSassenheim Alphen a/d Rijn O Wassenaar I O Den Haag Utrecht Bron: www.weeronli COLOFON CASPER HOBBES door Bill Waterson DIT MODELVLIEGTUIGJE WIL MAAR NIET LUKKEN. DE INSTRUCTIES ZIJN ONMOGELIJK! r 1 i Iflfili vÉl GERAAKT 'DAT GEBEURT DOOR AF- NOG AL EENS MET TOUW GESCHUT. VLIEGTUIG JES, HÈ? "--WEB* LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) DE RECHTER MAT XJMPT, ÏAJTCKAJE ROZi^S éEKuvAJtfBt- Ate-r STAATs«ecR.er»Af*l^E-fJ... door Mr Jesse van Muylwijck 5M4 KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres: Postbus 54,2300 AB Leiden ABONNEESERVICE e-mail: abonneeservice@hdc.nl Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-13.00 uur 071-5128030 DIRECTIE B.M. Essenberg, G.P. Arnold W.M.J. Bouterse (adjunct) HOOFDREDACTIE Jan Geert Majoor, Kees van der Malen Léon Klein Schiphorst (adjunct) PUBLIC RELATIONS W.H.C.M. Steverink 071-5356 356 REDACTIECHEFS Adriaan Brandenburg, eindred. algemeen Tim Brouwer de Koning, Rijn- en Veenstreek Dick van der Plas, Jan Rijsdam, Willem Spierdijk, Erna Straatsma, Roza van der Veer, Wim Wegman, eindredactie regio redactie kunst sportredactie redactie Regio Leiden Duin- en Bollenstreek redactie Leiden Bill Meijer, binnen/buitenland, economie Peter Heerkens, erbij Jan van der Nat, internet TELEFAX Advertenties: 071 - 5323 508 Familieberichten: 023 - 5150 567 Redactie: 071-5356415 INTERNET: www.leidschdagblad.nl ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 071-5356 300 RUBRIEKSADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 072-519 6868 ABONNEMENTEN: (071-51281 per maand per kwartaal per jaar Abonnees die ons een machtiging i ken tot het automatisch afschrijven abonnementsgeld, ontvangen ting per betaling VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post l land) worden verzonden geldt een van 0,50 aan portokosten per v dag. LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETTE Voor mensen die moeilijk lezen, sled hebben of blind zijn (of een andere If cap hebben), is een samenvatting vj gionale nieuws uit het Leidsch Dagbis luidscassette beschikbaar. Voor i 0486-486486 (Centrum voor Gesproken Lectuur, Gr Auteursrechten voorbehouden HDC Uitgeverij Zuid BV E-MAIL: redactie.ld@damiate.hdc.nl BC HDC Uitgeverij Zuid BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebi om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te geven, zowel do onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan HDC Uitgeverij Zuid BV, Afdeling Lezerssef postbus 507, 2003 PA Haarlem. ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd! gen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: geen ongevallendien INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: tel. 071-5828282. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: tel. 0172-467467. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111. Verwachting voor 1000 Luchtdruk(mbar) Isobaar 1015 itefront Occlusiefront .Petersbur Helsinki Moskou 1023 1020 Dublin .onden Boedapest Boekarest, Corsica Cyprus Tel Aviy/ 1015 Sardinië Rhodos Mallorca Matbella 'Malta weerónline Canarische eilanden HET WEER door Jan Visser Het is lezer Den Hartog uit Aerdenhout opgevallen dat het de laatste veertien dagen niet of nauwelijks waait: „Ook bij hevige regenbuien met de regen lood recht omlaag. Naar ik meen is dit verschijnsel uniek, zö dicht bij de kust". De verklaring voor dit fenomeen zijn uiteraard de geringe luchtdrukverschillen. Het Azorenhogedrukgebied heeft zich lange tijd afstande lijk opgesteld. Tegelijkertijd werd het Europese vaste land, dat in de zomer doorgaans de vruchten plukt van Azorenuitlopers, geconfronteerd met omvangrij ke, stroperige depressies. De omvang van de lage drukgebieden en het feit dat de belangrijkste centra niet bij ons maar elders actief waren, had geringe ba rometrische verschillen in het Noordzeegebied tot ge volg. Zelfs de noordelijke districten, zoals Vissersbank en Vikingbank, zijn de laatste weken een oase van rust. Sedert begin augustus heeft het KNMI voor de buitengaatse districten geen waarschuwingen meer afgegeven en dat is ook in de zomer ongewoon lang. Voor de buitengaatse, aan Nederland grenzende wa teren (onder meer IJmuiden) waarschuwt men trou wens vanaf kracht 6, voor de overige zeedistricten vanaf windkracht 7. Overigens is het met de zware buien van de afgelopen weken niet overal even rustig geweest. Plaatselijk kwam het tot wind en waterho zen. Ook dezer dagen is het bij ons rustig weer maar nu draait het om 'echte atmosferische rust' omdat een hogedrukgebied de scepter zwaait. In de Ierse en Schotse wateren is het dit weekeinde verre van rustig want daar houdt een sterk uitdiepende depressie huis. Het koufront van dit systeem doet vanaf zon dagavond de kans op een regen of onweersbui toene men. Voor het zover is verloopt zowel zaterdag als zondag zonnig en warm tot zeer warm weer met maxima tot 28-30 graden. De wind kan later vandaag en voor een deel ook morgen iets toenemen en wel tot kracht 4, aan zee kracht 5 uit het oosten tot zuid oosten, later op zondag uit het zuiden. Zon/maanstarid morgen Zon/maanstand maandag j van het Leidsch Dagblad hdbBffl ihafplannen voor den nidimrebai www.leidschdagblad.nl *Bron: Doe/groep onderzoek 2001. pers 13 en ouder. Inter/Vieuw-NSS Voor informatie over adverteren in deze dagbladen kunt u bellen met: 071 5 356 300 tVWMK 15 P6- BKW V KVNTTOOtt M-TUP NO61 6MH we WlLLÉfl 6*M666N N«AV STWON eoVWSN, JWM*. Mg mrceen neett neu> om «er owe re. scofwi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 28