DENKSPORT Grafzet bezegelt lot Schwarzmann Friso huilt, Friso lacht Cary Grant achtste 'Legend of Hollywood' Het eeuwige dilemma: oeftrekken of niet 762 ¥103 ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2002 BRIDGE PUZZEL DAMMEN Marijke van der Pas Eric van Dusseldorp 9« ftrekken is meestal een goede tactiek. jej ,-oorkomt dat de tegenstanders de hoge en in de bijkleuren aftroeven. Toch u t het heel vaak voor dat de troeven nog moeten wachten. Er zijn eenvoudige >eelden zoals de noodzaak aftroevers te en aan de korte kant. Soms ook moet Bde bijkleur hooggespeeld worden en Bentree voor die extra slagen in de jjeur. Ook als de leider in een van de e slagen door de tegenpartij gedwon- rordt een aftroever te maken, is het als verstandig om goed op te letten of hij roefkort kan worden. Het is de kunst lellen waarbij de leider zijn aandacht aan een andere kleur moet schenken rkennen voor het te laat is. teerste spel lijkt troeftrekken geen liêfd te kunnen. De leider in kwestie gaat er kansloos down. *1 49 VAH72 A B 9 A 9 7 5 4 10 7 954 73 63 N W^-4 o Z 46 B V V 4HVB8542 V6 852 10 8 opent met 1*. Noord zou IV kunnen n en misschien zelfs ISA maar hij be- eerst de ontwikkelingen af te wachten, antwoordt 14 en daarna mengt zuid in de bieding met 34. Hij belooft een Dfzes met schoppen als troef. Noord l(j( tmet vier slagen mee op naar 44. Een ter die naar 34 springt, heeft goede ren. West komt uit met 43, de kleur van lartner. Oost neemt de negen met de in speelt ruiten door, via de heer voor as. ider ziet nauwelijks een probleem. Als leven niet al te slecht zitten, geeft hij ruitenslagen en een schoppenslag af. irliezende klaveren kan weg op VH. Hij R it direct aan de troeven maar komt van loude kermis thuis. West neemt 4H iet aas en speelt zijn laatste ruiten naar ouw van zijn partner. Met al die hoge en in de dummy is het niet aantrekke- en nieuwe kleur aan te spelen. Oost be de vierde ruiten te spelen. De leider de slag hoog troeven of laag troeven, het i niet uit. West maakt 410 als downs leider de uitkomst goed analyseert, hij hoe die kleur zit. Om te voorkomen 10 een slag wordt, moet hij zijn neiging leven te trekken nog even bedwingen, loet eerst op VH een ruiten afgooien, het gevaar van een troefpromotie be- n. t tweede spel is het nog lastiger om te dat de vijandelijke troeven even moe- achten. 4A 10742 V 8 5 64 A H 6 3 N 4 V B 9 3 |75 4HVB82 982 Z 10 7 4 H 8 5 VAH94 A 9 3 4 V 5 4 IA van zuid geeft noord een transfer schoppen. Na 24 biedt noord 34. Om- lid aas-heer-aas in de korte kleuren ijn partner heeft, kiest hij ondanks zijn 3-3 verdeling voor 44. West komt uit rv. Zuid neemt met de heer. Hij denkt envoudig contract te spelen. Hij kan JA en 4H twee ronden troef spelen. Hij en hoge troef zitten en kan daarna Ha spelen. Als die Heur niet 3-3 valt, kan igeen Haveren in de hand troeven. Op lanier geeft hij alleen een schoppen- ii ruitenslag af. ?n contract zo eenvoudig lijkt, kan het kwaad even te Hjken hoe het contract >t als de troeven slecht zitten. Na 4H loppen voor het aas blijven er twee ïn zitten. Als zuid nu Haveren speelt, koost de derde Haveren met 4B en met 4V de laatste troef uit de hand van der weg. De leider geeft twee troefsla- n een ruitenslag af maar ook de vierde fen is nog niet hoog. 'is het contract te maken. Nadat de lei- 1 heeft gespeeld, moet hij voorlopig af- van de troeven en eerst de Haveren- testen. Als een van de twee tegenstan den hoge Haveren troeft, is dat meestal e driekaart troef. In dat geval kost die dver geen slag, het is van een vaste 'lag. Alleen in het geval een tegenstan- oeft van een doubleton troef geeft de onnodig een overslag weg. Daar komt vel voor terug dat de leider het contract maakt, ook als de troeven 4-1 zitten hier. Oost troeft de derde Haveren. Hij foef naspelen maar de leider heeft nog s een troef in de hand waarmee hij de f klaveren de baas kan. Er gaan twee lagen en een ruitenslag verloren, trekken of niet, het vereist vaak een %e studie van het spel voor dat pro- n tot tevredenheid kan worden opge- - Bridge is en blijft een moeilijk spel. Oplossing nummer 32 De twee gevraagde woorden van de puz zel van vorige week waren: SPARTANEN en KLOKKENKAMER Kruiswoordraadsel nummer 33 Horizontaal: 1. Zeevis als kostelijke spijs; 8. hakwerk- tuig; 9. Japanse parelduikster; 10. lof; 12. leenman; 13. beneden; 15. Spaans riet; 16. bevestiging; 18. openbare gedachten- wisseling; 20. azijn; 21. Haphoed; 22. toespraak; 24. cijfer; 26. vader; 28. bouw vallig; 30. muziekteken; 33. voorzetsel; 34. zedenleer; 35. dal; 36. lidwoord; 37. droogplaats; 39. graansoort; 40. voorzet sel; 42. haaruitval; 45. wachthuisje; 48. fijn weefsel; 49. niet tijdig; 51. middel; 53. identiteitsbewijs; 54. spelleiding; 55. stom; 56. dun; 57. drinkbeker; 58. oude Franse munt; 60. gevangeniskamer; 61. verachtelijk. Verticaal: 1. Zak aan de zijkant van b.v. een broek; 2. geestdrift; 3. barium; 4. slijmdiertje; 5. achter; 6. watervogel; 7. liefdevol; 8. voordelig; 11. opstandeling; 12. lor; 14. wiel; 15. onderdeel van een auto; 16. deel van een molen; 17. spie; 19. althans; 23. deel van de voet; 25. aanspraak; 27. onheilsgodin; 28. vragend vnw.; 29. grote bijl; 31. bijbelse naam; 32. indien; 33. uitroep van schrik; 38. reisje; 39. schoon heidskoningin; 41. verstand; 43. gebruik; 44. deel van de vinger; 46. moe; 47. leer van Mohammed; 49. administratiekos ten; 50. trotse houding; 52. indianentent; 54. snelheidswedstrijd; 58. voegwoord; 59. grondtoon. Welke twee woorden worden gevormd door de letters in de volgende vakjes: 1-13-39-34-22-30-53-33-54-52 en 35-6-15-28-10-44-5-58-57 Oplossingen van de kruiswoordpuzzel en/of het cryptogram, bij voorkeur per briefkaart, dienen uiterlijk woensdag a.s. in het bezit te zijn van het Redactiesecretariaat Leidsch Dagblad, Postbus 54, 2300 AB Leiden. Onder de inzenders worden twee cadeaubonnen van 12,5 euro verloot. Winnaars C. de Jong, ValHaan 1, Katwijk (cryptogram). Mw. R. van Schooten-Gabriël, Rembrandtlaan 24, Voorhout (kruiswoord). Cryptogram nummer 33 Horizontaal: 5. Ze balen ervan dat ze niet energieker zijn (10); 7. Door een schijnbeweging van de kaart in de trein (10); 10. Staat afwezig op een pad (7); 11. Juist geen bloeddorstige mensen (6); 12. Geen pretje om snel te bevallen (5); 13. Achter de laatste zin gezet (8); 14. Dier dat in de file staat? (7); 15. Bang om geen lucht te krijgen (7); 18. Journalisten hebben het druk (4); 19. Het is een gebied, dat Hopt! (10); 20. De oorlog verandert in het water (10); 21. Niet bekwaam omdat het door elkaar ligt (10). Verticaal: 1. Rovers (12); 2. "Oppassen voor de aanval" (17); 3. Die vracht bestaat uit een hoeveelheid Heding (9); 4. Gevangen binnen een beurs (2,2,4); 6. Volgens hen heel lekker (3); 8. Naald (9); 9. Wagen die opnieuw in de hens staat? (13); 11. Toespraak door een weerman (12); 16. Beestje met karakter (8); 17. Als violist is hij meer dan vitaal (7). Oplossing nummer 32 Horizontaal: 5. Voorvechter; 8. reclame blaadje; 9. overvaart; 10. loden; 11. alarmtoestand; 13. knal; 14. verwoest; 15. heitje; 16. kraak; 18. spitsboef; 20. mededeling. Verticaal: 1. Doucheslang; 2. kraamver pleegster; 3. nevenactivitei ten; 4. betaalstrook; 6. helft; 7. wereldatlas; 8. roof; 12. eer herstel; 17. ree; 19. oei. De weg naar de wereldtitel ligt tegenwoordig bezaaid met hin dernissen. Wie in het persoon lijk kampioenschap van zijn land goed gescoord heeft (eerste is geworden en in sommige ge vallen tweede of derde) mag meedoen aan de Challenge Mondial, oftewel het uitdagers- toernooi. Dit circus begint met een toernooi volgens het Zwit sers systeem. Wie hoog, maar niet ongedeeld eindigt (bij het Zwitsers systeem is een onge deelde plaats een uitzondering), mag in veel gevallen lekker gaan sneldammen voor plaatsen in de finaleronde. Die finaleronde is een rondtoemooi (iedereen speelt tegen elkaar) waarbij de eerste plaats het recht geeft om de wereldkampioen uit te da gen. En dan volgt er een twee kamp om de hoogste mondiale titel. Een wereldkampioen moet dus van alle markten thuis zijn. En waarom ook niet eigenlijk. Al kan men bij het fenomeen snel dammen natuurlijk de nodige vraagtekens plaatsen omdat het een andere discipline is waar aparte kampioenschappen in worden gehouden. Het zal de doorsnee dammer niet zijn ontgaan dat Georgiew de hindemissenloop, die van 25 juli tot en met 14 augustus in het Siberische Jakoetsk werd ge houden, winnend heeft afge legd. Daarover de volgende ru briek meer. Eerst aandacht voor de gestruikelden: Hein Meijer in de voorrondes, Anatoli Gant- warg tijdens het sneldamfeest en vervolgens favoriet Alexander m 9 O 9 m C q q O q Q m\ o O o a O q o o O 9 o O o o m a o m 9 m Diagram nr. 1 Schwarzmann in de eindronde. Zwart: A. GetmansH - Wit: H. Meijer Landgenoot Hein Meijer speel de een uitstekende partij tegen de sterke Rus GetmansH, maar in de stand van diagram 1 deed hij iets onverstandigs: hij gaf re mise. En dat terwijl het eindspel als volgt gewonnen is: 2-11! (10- 14) 29-45 (5-10) 11-2 (10-5A) 33- 29 (5-10) 2-24 (10-5) 25-20 (14x25) 24-19 en wint. Bij A (10- 4) gaat het aldus: 2-24 (4-36) 33- 29 (36-47) 29-23 (47x20) 23-19 (14x23) 25x14 met winst. Na de ze teleurstelling ging het in het toernooi snel bergafwaarts met onze landgenoot, terwijl Get mansH zich juist wist te plaat sen voor de finale! Ex-wereldkampioen Anatoli Gantwarg kwam wel door de voorrondes heen, maar struikel de bij het sneldammen over de beduidend minder gerenom meerde Rus Kolesow. Diagram 2. Zwart: G. Kolesow - Wit: A. Gantwarg In deze spannende Keiler was Diagram nr. 2 het verloop 24.31-26, 2-7(!); 25. 26x17, 7-12; 26. 37-32,Op 29-24,24-20 neemt zwart de 2- om-2 terug met, na het slaan, 19-24 etc12x21;27. 29-24, Een leuke koffiehuis-dam- stand ontstaat na 37-32 maar daar is Gantwarg natuurlijk niet voor naar Jakoetsk gekomen, .28x37; 28. 42x31, 27-32!; 29. 38x27, 21x32; Gedwongen maar sterk, bovendien een heuse lok- zet. 30. 24-20??Wit lijkt op Haarlichte dag een schijf te win nen. En waarom zou je zo'n zet niet spelen als je domweg niet ziet wat er volgt? Kolesow heeft dieper gerekend. 30 16-21!; 31. 20x9, 22-27; 32. 31x22, 18x27; 33. 9x29,19-23!! De verrassing. Van direct 32-37 lag de Wit-Rus natuurlijk niet wakker. 34. 29x18, 8-12; 35.18x16, 32-37; 36. 41x32, 27x49; 37. 16x27, 49x16; en zwart won. Na deze neder laag kon ex-wereldkampioen Gantwarg een finaleplaats wel vergeten! Zwart: A. Schwarzmann - Wit: A. Georgiew In de eerste ronde van de finale Diagram nr. 3 liep favoriet Schwarzmann al vrijwel beslissend averij op. Zie diagram 3. De stelling is eigenlijk volkomen gelijkwaardig. Zwart kan al (13- 18) 23x12 (21-27) 32x21 (26x8) spelen maar nog overtuigender is (9-14!). Na 23-18 volgt dan (26-31!) 37x28 (13x44) en zwart wint. Dus bijv. 38-33 (13-19) 33- 29 (19x28) 32x23 en bijv. (14-20) en er is helemaal geen sprake van voordeel voor wit. In plaats daarvan presteerde Schwarz mann een regelrechte grafzet. 4622-27??; De computer taxeert de stand nu plotsHaps als gewonnen voor wit. De zege kwam overtuigend na 47.32-28, 9-14; 48. 39-33,27-31; 49. 28-22, 31x42; 50. 38x47,21-27; 51. 22x31, 26x37; 52. 33-28,14-20; 53. 28-22,20-24; 54.23-19, 24- 29; 55. 19x8, 29-33; 56. 8-3,33- 38; 57. 3-26, 38-42; 58.47x38, 37- 41; 59. 22-17, 41-47; 60. 26-42, 47-36; 61. 42-48, 36-47; 62. 38- 32,47-41; 63.32-27 en zwart gaf het op. SCHAKEN Friso Nijboer heeft een opmer kelijke periode achter de rug. De 37-jarige grootmeester werd in juni laatste op het Nederlands kampioenschap. In Dieren was hij een van de favorieten, maar werd hij slechts vijftiende. In het veel sterker bezette Lost Boys Toernooi in Amsterdam werd hij echter gedeeld tweede achter de ontketende Loek van Wely en vorige week in Vlissingen werd hij gedeeld eerste, voor het der de achtereenvolgende jaar. Op basis van weerstandspunten Heeg hij de toernooizege toege wezen. De Hongaar Zoltan Gyi- mesi stond naast hem op het podium, na hen volgden gere nommeerde grootmeesters als Tiviakov, Tregubov, Giek, Goerevitsj en Van den Doel. Op het NK en in Dieren had Nij boer maar liefst 33 Elo-punten verloren, in Amsterdam en Vlis singen won hij er 24 terug. Hoe zal hij thuis in Amsterdam met zijn vropw en twee dochtertjes terugHjken op deze anderhalve maand? Behoud van zijn zeven de plaats op de Nederlandse ranglijst, 35 boeiende partijen of 5800 euro prijzengeld? Waar schijnlijk zal de eerste plaats in Vlissingen hem het meest bij blijven. Toernooizeges staan leuk op je cv. Het toernooi in de Hogeschool Zeeland is een typisch zomer- toemooi. De ronden worden 's avonds gespeeld, overdag ligt men op het strand. Het deelne mersveld is altijd massaal. De hoofdgroep telde deze keer 196 spelers, twee keer zo veel als Lost Boys. Daardoor krijg je va- Diagram 1: Stand na 21.Khl ker ontmoetingen tussen dap pere amateurs en doorgewinter de grootmeesters. Een van die ontmoetingen zorg de in de derde ronde voor grote opwinding. De witspeler, Ad van den Berg uit Leiden, is Neder lands kampioen bij de vijftig plussers. De zwartspeler, Pavel Tregubov, is een sterke Russi sche grootmeester die in 2000 Europees kampioen werd en co- winnaar van het Lost Boys Toer nooi. Tot algehele hilariteit werd de grootmeester volkomen om ver gekegeld. Van den Berg - Tregubov l.e4 c5 2.Pc3 e6 3.Pf3 Pc6 4.Lb5 Pge7 5.0-0 a6 6.Lxc6 Pxc6 7.d4 cxd4 8.Pxd4 Dc7 9.Tel Ld6 10.Pxc6 dxc6 11.f4!? Lxf4 12.Lxf4 Dxf4 13.e5 0-0 14.Dd6 Voor de geofferde pion heeft wit een mooie f-lijn voor de toren, terwijl hij tevens zwarts ontwik keling op de damevleugel even heeft lamgelegd. 14...b5 15.Pe4 Lb7 16.De7 Tab8 17.Pd6 La8 18.Te4 Dd2 19.Tfl Diagram 2: Stand na ll.Pfl Al wits stukken doen optimaal mee en f7 is al niet meer te dek ken. 19...C5 20.Tg4 De3+ 21.Khl Zie diagram 1. 21...Dxe5? Zou Tregubov niet in de witte aanval geloven? Hij mist hier 21...De2 met aanval op beide to rens, die elkaar niet kunnen dekken vanwege de matdreigin- gen op g2 en op de onderste rij. Wit heeft dan slechts één zet, namelijk 22.Txg7+ met onmid dellijke remise door eeuwig schaak. 22.Pxf7 Dh5? Hiervoor had zwart wat anders moeten verzinnen, maar de wit te dreigingen zijn al beslissend. 23.Txg7+! Kxg7 24.Pd8+? Wit staat al zo geweldig, dat hij het zich kan veroorloven mat in twee te laten liggen. Na 24.Df6+ zou zwart hebben opgegeven. Het vervolg is echter niet moei lijk meer. Wit kan de toren te rugwinnen wanneer hij wil, waarna hij de partij kan winnen hoe hij wil. 24...Kg6 25.Dxe6+ Kg5 26.De5+ Kh6 27.Dd6+ Dg6 28.Dxf8+ Kh5 29.Dxc5+ Dg5 30.Tf5 Zwart geeft het op. De volgende partij was een heel Heine troost voor Harmen Jonk man. De grootmeester uit Be verwijk werd in Vlissingen ge deeld achtste, maar speelde net als in de drie voorgaande toer nooien onder zijn kunnen. Daardoor verloor hij deze zomer 38 Elo-punten, wat een duike- lingetje op de Nederlandse ranglijst tot gevolg had. In de laatste ronde profiteerde hij echter fraai van een aarzelende witspeler. Karstens - Jonkman I.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.d3 Lc5 5.c3 0-0 6.Lxc6 bxc6 7.Pxe5 d5 In ruil voor de pion heeft zwart een veel snellere ontwikkeling. Wit kan nu 8.d4 spelen, waarop Jonkman wellicht 8...Pxe4 9.dxc5 De8 van plan was. of een soortgelijke combinatie. Pxc6 faalt meestal op De8. 8.f4 Te8 9.Pd2 Lb6 10.Df3 a5 II.Pfl?? Zie diagram 2. Wit wil een stuk op e3 neerzetten, maar ziet de grap niet die in de stelling zit. Il...dxe4 12.dxe4Txe5! 13.£xe5 Lg4 Afgelopen. De dame mag niet wijken vanwege het mat op dl. Wit krijgt nog wel wat terug, maar maakt het in het vervolg alleen maar erger. 14.exf6 Lxf3 15.gxf3 Dd3 16.Le3 Lxe3 17.Tdl Lf2+ Wit geeft het op. FILATELIE Hero Wit Zeven jaar geleden gaven de Verenigde Staten een portretze gel uit van Marilyn Monroe (1926-1962), wier veertigste sterfdag 5 augustus jl. werd her dacht. Het was de eerste zegel in de reeks Legends of Hollywood. Daarna volgden zegels met por tretten van James Dean (1931- 1955), Humphrey Bogart (1899- 1957), Alfred Hitchcock (1899- 1980), James Cagney (1899- 1986), Edward G. Robinson (1893-1973) en vorig jaar Lucille Ball (1911-1989). Achtste in de rij is Cary Grant. De zegel ver schijnt 15 oHober, hij krijgt een waarde van 37 c (sinds 1 juli het nieuwe brieftarief) en hij zit, zo als gebruikelijk, in vellen van twintig stuks. Cary Grant (in 1904 als Archi bald Alec Leach in Bristol En geland geboren) speelde in bijna honderd films, van komedies tot psychologische drama's. Hij verliet al op jeugdige leeftijd zijn ouderlijk huis en voorzag in zijn onderhoud als acrobaat en jongleur in reizende shows. In 1931 emigreerde hij naar de Ver enigde Staten waar hij al snel een filmrol Heeg. Hij werd bij zonder populair, maar hij won nooit een Academy Award. Cary Grant overleed in 1986. Onder de titel 'American Tole- ware' is 31 mei in de VS een be gin gemaakt met een nieuwe reeks permanente rolzegels, die in de komende jaren de beken de (getekende) voer- en vaartui genzegels zullen gaan vervan gen. De eerste zegel in de waar de van 5 c toont een detail van een beschilderde koffiepot (19de eeuw) die is te vinden in het Wintertliur Museum in Delawa re. (NB: Op 19 april 1979 ver scheen een blokje van vier 15 c- zegels met daarop American Folk Art Pennsylvania Toleware) Omdat de puur nostalgische voer- en vaartuigenreeks (een prachtig onderdeel van een the matische en motiefverzameling) nu definitief tot het verleden be hoort een recapitulatie. In de periode 1981-1984 verschenen: 1 c, Omnibus 1880 s (uitgegeven op 18/8 1983), 2 c, Locomotive 1870s (uitgegeven 20/5 1982), 3 c, Handcar 1880s, 4 c, Stage coach 1890s (uitg. 19/8 1982), 5 c, Motorcycle 1913, 5,2 c, Sleigh 1880s, 5,9 c, Bicycle 1870s, 7,4 c, Baby Buggy 1880s, 9,3 c, Mail Wagon I880s, 10,9 c, Hansom Cab 1890s, 11 c, RR Ca boose 1890s, 17 c, Electric Auto 1917, 18 c, Surrey 1890s en 20 c, Fire Pumper 1860s. In de periode 1985-1989 ver schenen (nu bij de waarde-aan- duiding geen 'c'): 3.4, School Bus 1920s, 4,9, Buckboard 1880s, 5,5 Star Route Truck 1910s, 6, Tricycle 1880s, 7.1. Tractor 1920s, 8,3, Ambulance 1860s (uitg. 21/6 1985), 8.5. Tow Truck 1920s, 10,1, Oil Wagon 1890s, 11, Stutz Bearcat 1933, 12, Stanley Steamer 1909, 12,5, Pushcart 1880s, 14, Iceboat 1880s, 17, DqaSled 1920s en 25, Bread Wagorfl880s. In 1986-1987 uitgegeven zegels, maar nu opnieuw gegraveerd of in een iets ander formaat: 1 Omnibus (uitg. 26/11 1986), 2. Locomotive (uitg. 6/3 1987), 4. Stagecoach (uitg. aug.1986) en 8,3, Ambulance (uitg. 29/8 1986) Van 1987-1988: 3, Conestoga 1880s, 5, Milk Wagon 1900s, 5,3, Elevator 1900s, 7,6, Carreta 1770s, 8,4, Wheel Chair 1920s, 10, Canal Boat 1880s, 13, Patrol Wagon 1880s, 13,2, Coal Car 1870s, 15, Tugboat 1900s, 16,7, Popcorn Wagon 1902,17,5, Ra cing Car 1911, 20, Cable Car 1880s, 20,5, Fire Engine 1920s, 21Railroad Mail Car 1920s en 24,1 Tandem Bicycle 1890s. Van 1990-1992: 04, Steam Car riage 1866, 05, Circus Wagon 1900s, 05, Canoe 1800s (paars) .idem (rood), 10, Tractor Trailer 1930s, 23, Lunch Wagon 1890s en 1, Seaplane 1914.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 23