is weer helemaal De publieke tribune Politie jaagt undercover of snelheidsduivels te water lee? Zompnatte lakens Terraspraat Hoera voor tien jaar vaarbewijs? HOC 970 ZATERDAG 17 AUGUSTUS 20; door Roelf Reinders Het vaarbewijs bestaat tien jaar. Hieperdepiephoera? Sinds april 1992 moeten watersporters met een boot van vijfden meter of langer een vaarbewijs hebben, net als schippers van motor bootjes die sneller kunnen va ren dan twintig kilometer per uur. Het is alleen maar theorie, zo'n vaarbewijs. Je leert over vaarreglementen, manoeu vreereigenschappen van een boot, hoe je de waterdiepte kunt meten. Het vaarbewijs moest de watersport veiliger maken. Is dat gelukt? Secretaris L. Eichhorn van de Koninklijke Watersportvereni ging De Kaag: „Veiliger kan ik niet zeggen. Het rare is, datje in een achterkamer je vaarbewijs kunt halen en dan in een speedboot mag stappen. Ik vind dat je het vaarbewijs pas mag hebben als je ook bewezen hebt dat je goed kunt varen. Hier maak ik geen vrienden mee, want zo wordt een vaarbewijs een flink duurder. Er komen nog te veel mensen op het wa ter die voor gevaar zorgen. Dat zijn vooral de mensen die een motorboot, sloep of zeilboot huren. Er moet een soort cur susje met een examen komen, ook al duurt het maar één dag. Dan wordt het wél veiliger op het water." Woordvoerder E. Kraszewski van de dienst Waterpolitïe van het Korps Landelijke Politie diensten: „Veiliger? Nou, nee.Er gebeuren nog te veel hachelijke situaties op het water, vooral waar de beroepsvaart» en de re creatievaart elkaar ontmoeten. Als je het vaarbewijs hebt, weet je hoe de beroepsvaart zich ge draagt. je wordt je bewust van wat er allemaal mis kan gaan. Dan weet je dat zo'n binnen vaartschipper niet op de rem kan trappen en dan stil ligt.. Nog een punt: je moet een vaarbewijs hebben als je boot langer dan vijftien meter is. Dat mag terug naar zeven meter. Maar ook een vaarbewijs is geen garantie tegen ongeluk ken." Wim Loots van het Koninklijk Nederlands Watersport Ver bond (KNWV) en secretaris van de stichting Commissie Water sport Opleidingen (CWO): „Het is zeker veiliger op het water ge worden. De weinige ongeluk ken die nog gebeuren, hebben weinig te maken met onvol doende theoretische kennis. Als het misgaat, komt dat door on voorzichtig varen." Jacobus Slingerland, oud-rond- vaartbootreder uit Leiden ep ei genaar van Last Money. „Veili ger? Nee, man. Ik zie nog een hoop dom gedoe op het water. Kijk, die mensen die een boot van vijftien meter of meer heb ben, die kunnen echt wel een beetje varen. Die zijn klein be gonnen. Maar de brokkenma kers zitten in de bootjes die kleiner zijn. Daarom moet het vaarbewijs verplicht zijn voor bootjes met een lengte vanaf een meter of vijf. En er moet ook een praktijkgedeelte bij. Echt, er varen gekken op het water, niet te geloven gewoon. En ze controleren helemaal niet streng. En ik durf te wedden dat die man daar in dat rode boot je, die daar nu weggaat, er geen heeft. En aan die buitenboord motor te zien, moet dat wel. Hij moet in ieder geval de dode- mansknop gebruiken. Zie je nou wel, die heeft hij ook niet." 'Stop, politie.' Blijkt die burgerau to opeens een politieauto te zijnj De rode letters op het lichtbordje op de hoedenplank laten daar over geen misverstand bestaan. 'Politie, volgen.Dat kan je nu dus ook overkomen op het water. De waterpolitie patrouilleert in de zomer vanaf undercover speedboten met agenten in bur gerkleding. Dat gebeurt in de populaire re creatiegebieden waaronder de Kagerplassen en het Braasse- mermeer. Zo speurt de politie naar snelheidsmaniakken op het water. Nog actiever dan in vorige jaren probeert de Waterpolitie de ge varen op het water aan te pak ken. Ze let vooral op vaargedrag van speedboten en waterscoo ters the sneller dan mag over het water scheuren. Daarvoor zitten op de onopvallende politie- speedboten camera's om snel heidsovertredingen te constate ren. Daarnaast kan de politie vanuit een observatie-auto met een ca mera overtredingen vastleggen. „Sommige snelheidsduivels vin den een bekeuring van 104 euro geen probleem en worden dan ook meerdere keren betrapt", aldus de politie. Verder controleert de politie met de undercoverboten of snelle motorboten aan boord hebben wat ze aan boord moe ten hebben. Dat zijn: reddings vesten, brandblussers en de zo geheten dodemansknop of man-over-boord-knop waar door de motor afslaat als de schipper overboord valt. Af en toe houden de wateragenten al coholcontroles. Ook op het wa ter is dat hard nodig, vindt de politie. Want: „Bij aankomst aan boord wordt vaak aan de in houd van de koelkast meer aan dacht geschonken dan aan de veiligheidsuitrusting", meldt de politie in de Vaarwijzer 2002, een paar A4'tjes met regels en tips voor watersporters. Je mag aan het roer iets meer drinken voordat je een overtre ding maakt dan op de weg. Als watersporter ben je pas in over treding als je alcoholpromillage boven de 0,80 ligt, als automobi list is dat bij 0,54 het geval. Va ren onder invloed kan een boete tot 1300 euro of een celstraf van twee weken opleveren. Download de Vaarwijzer2002 (Waar watersporters in Neder land op moeten letten') bij www.klpd.nl Enkele van de belangrijkst overtredingen op het watt varen onder invloed: alcoh promillage 0,81-1,00: 220 e te snel varen: tot 6 km/uui snel: 23 euro, meer dan 35 km/uur te snel: 104 euro varen zonder geldig klein v bewijs: 115 euro waterskiën zonder uitkijk 5 ro varen op snelle boot (kan a dan 20 km/uur) terwijl stui man jonger dan achttien ja 52 euro bij snelle boten varen zond dodemansknop of er geen| bruik van maken: 86 euro Toptien ergernis op het water 1. te snel varen 2. gedrag bij sluizen en bm 3. niet kennen van vaarregi 4. waterscooters 5. hinderlijke waterbewegii 6. geluidsoverlast 7. afval 8. geen etiquette 9. alcohol 10. jeugd in rubberboten Bron: KLPD, enquête onder Hiswa-bezoekers Het palet justitie in Haag. Inl genstellii tot wat ti meesten ken open toeganki Een bezo kan leen zijn, maa saai. Foto: Wil Dijkman Ik heb de hele tijd gezocht, maar ik kon niks vinden. - Die broek was gewoon groezelig, goor zelfs. Het ging er niet in één keer uit. Maar dat had je dan toch gewoon kunnen zeggen. Ik zocht me wezenloos. - Zeur niet, je hebt toch meer broeken. Ja, maar voor dit weer is deze de leukste. Kijk, daar fietst ze. - Waar? Daar recht tegenover je. - Ja hoor, ze ziet hem al staan. Zoenen, zoenen, zoenen! - Leuk stel hè? Zonder jou maak ik af en toe ook heel leuke dingen. Maar met jou is toch anders. - Ja, maar we kennen mekaar al zo lang. Net zo lang als Willem en Hans. Maar met hun heb ik dat toch minder. Als jij iets speelt, voel ik daar meteen iets bij. - Maar zij hebben dat ook weer met mekaar. Da's waar, ze zitten vaak lekker te grooven. Ik zit vooraan, dus je ziet me wel vanaf de ehh, de weg. In het zonnetje, ja. Helemaal goed, gewoon. Wat moet jij drinken? Een vaasje. Tot zo. Moet je dan twee weken naar Turkije toe? Ik ga net zo lief een weekendje naar België. Van vrijdag tot maan dag. Of tot zondag. Tot zondag is al mooi genoeg. Ge woon een lekker weekendje in een hotel, dat al je eten wordt verzorgd enzo. - Man, jouw eten wordt altijd verzorgd voor je. Karin is gestopt met de pil. - O ja? Nou, ik hoop wel dat Sofie eerder zwanger is dan Karin. Maar nu al, joh? Ja, ik vond het ook wel snel. - Weet je wie er ook zwanger is? Wendy van Dijk. Ja, ik las het. Is dat echt zo? (augustus 2002, Leiden) Marceline Willekens is strandwacht in Katwijk. Foto: Jan Scheerder. Nooit zal ik mijn masker afzetten. Nooit. Dat zei-die. - Hoe vond je die moeder dan? Ja, die was wel goed. Maar ik dacht dat het om te la chen zou zijn. Dat was dus niet zo. - Niet zo goed als Con Amore? Nee, maar toch wel aardig. Het was gewoon een leuk avondje uit. De schaduwkanten van de zo mer: we worden gestoken, lopen rare ziektes op en doen gevaarlij ke dingen. Is het niet in Neder land, dan wel op vakantie. Daar over gaat het in de rubriek zo- merziek. Vandaag: niet kunnen slapen door de hitte. Zwetend wakker worden, als je al in slaap bent gevallen. Einde loos draaien voor een goede lig- houding onder een zompnat la ken, éls je dat niet al van je af hebt getrapt. En het raam open zetten, helpt ook al niet. Het is de ellende die hoort bij de zwoele zomerse nachten zoals die van deze week. Om niet lek gestoken te worden door mug gen, dek je je toch maar weer toe met het klamme laken. Het lichaam schreeuwt om verkoe ling om de slaap te kunnen vat ten. Maar hoe doe je dat? Een ijskoud voetbad nemen zo dat je voeten er bijna pijn van doen en vervolgens zonder af- door Maarten Dekker Nederland viert vakantie, inclusief de poli tiek. De Tweede Kamer heeft zomerreces en de eerste gemeenteraadsvergaderingen la ten nog even op zich wachten. Maar de rechtbanken werken in de zomermaanden gewoon door, en niet alleen voor megaza ken zoals die tegen Volkert van der G. Zo ook in het Paleis van Justitie in Den Haag. Een rechtszaak is vaak interes sant, leerzaam en spannend. Soms is het ook dodelijk saai. En zedenzaken zijn zelden leuk om bij te wonen. drogen in bed stappen, is een tip. Zo wordt de lichaamswarm te naar beneden afgevoerd. Is zo'n koud voetenbad te Spar taans? Je kunt ook je gezicht deppen met een vochtig was handje. Maar het belangrijkste bij deze hitte is dat je overdag een paar versnellingen terug gaat. Neem je rustmomenten, dan slaap je 's avonds beter. Ac cepteer ook gewoon dat de warmte een goede nachtrust in de weg staat. Als je je druk maakt Oojeewat een hitte, ik zo vast niet slapenslaap je nóg slechter. Wie lang in de zon Normaal gesproken is het met de publieke belangstelling voor rechtszaken al droevig gesteld, maar in juli en augustus komt er helemaal geen ziel op af. De enige aanwe zigen in de grote hal op de tweede verdie ping vah het ge rechtsgebouw zijn een paar verdachten met familieleden en hun advocaten. De bode is niet anders gewend. „Er komt hier zelden iemand zomaar kijken bij een rechtszaak. Het zijn verdachten, slachtoffers en hun familie. En we krij gen regelmatig schoolklassen op bezoek, die op excursie zijn voor maatschappij leer. Maar ja, het onderwijs ligt nu natuur lijk ook stil." Achter het glas van de publieke tribune in de grootste rechtszaal zit op deze vrijdag morgen één man. Hij kijkt en luistert met een droevig gezicht naar wat zich beneden afspeelt. Een vriend van hem wordt be schuldigd van mishandeling en verkrach ting. Hij ontkent alles. Althans, dat lijkt hij te doen. De verdachte is namelijk moeilijk te verstaan. De microfoon staat ver van hem af en op de tribune zijn slechts twee kleine boxen geïnstalleerd om het geluid door te geven aan de toeschouwers. Dat soort mankementen is zeker niet de reden dat de publieke tribune nauwelijks gebruikt wordt door 'neutrale toeschou wers', denkt de bode. „De meeste mensen weten gewoon niet dat ze hier zo naar binnen mogen lopen. Maar ik zou het eer lijk gezegd ook niet doen als ik hier niet zou werken. Het moet je wel echt interes seren, wil je hier een middagje gaan zitten luisteren." De rechtszaak tegen de vermeende ver krachter is nog steeds bezig. Ook de ande re aanwezigen in de zaal zijn af en toe slecht te horen. Links zit de officier van justitie, die namens het openbaar ministe- Waar en wanneer: Het Paleis van Justitie in Den Haag is gevestigd aan de Prins Clauslaan 60. Ook in Leiden kun je rechtszaken bijwonen. Op maandagen komen kleine zaakjes voor de rechter in het kantongerecht aan de Witte Singel in Leiden. rie een aanklacht indient. Naast haar zete len drie rechters, met in het midden de voorzitter van de rechtbank. Zij moeten beoordelen of er genoeg bewijs is voor datgene waar de verdachte van wordt be schuldigd. Kleine vergrijpen - bijvoor beeld een winkeldiefstal - worden behan deld door één rechter, in plaats van drie. Aan de rechterkant is een stoel gereser veerd voor de griffier, die opschrijft wat er tijdens het proces wordt gezegd. Ten slot te is er een advocaat, die opkomt voor de verdachte. Vooraan in de zaal is plaats voor journalis ten, daarachter staan stoelen voor belang stellenden. Slachtoffers en medewerkers van het openbaar ministerie mogen daar zitten. Sommige rechters staan toe dat al het aanwezige publiek de zaal in mag. Uitzonderin gen zijn er ook. Rechtsza- ken tegen minderjarige I IpSL verdachten vinden altijd B zonder publiek plaats. En ook als er privacygevoeli ge zaken worden bespro ken, wil de rechter nog wel eens ingrijpen en be sluiten dat het hele pro ces of een deel ervan ach ter gesloten deuren moet plaatsvinden. De verkrachtingszaak is inmiddels afge handeld. De verdachte wordt weggeleid. In het huis van bewaring moet hij nog twee weken wachten tot de rechtbank een beslissing neemt. Is er voldoende bewijs tegen hem en zo ja, welke straf moet hij dan krijgen? Voordat hij de deur doorgaat, is er nog even oogcontact met zijn vriend op de tribune. Hij steekt een bemoedigen de duim op en dan is hij weg. De enige toeschouwer van vanmorgen staat op en sjokt weg. De publieke tribune is weer he lemaal leeg, zoals zo vaak. heeft gezeten, kan een verk lende crème opdoen. Als je brand bent, helpt het om p komkommer op de huid te gen. Badend in het zweet wakke worden kun je proberen te komen met een nieuw sooi ti transpiratie-matrasoplegÉ Die heeft een open structui waardoor warmte kan won afgevoerd. Laatste koeltip:< dag ramen, deuren en gor< dichthouden en 's avonds het afkoelt alles open zette de boel even flink te laten tochten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 16