KERKDIENSTEN HDC 979 ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2 WEEKEINDE 17/18 AUG. 2002 LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 ds Kemperman. Leeuwar den. 17 kand. Plug, Katwijk a/Zee. Samen op Weg-kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 H.A., ds Schelhaas Hooglandse Kerk Zo 10 drs De Bruin, 11.45 Oec. stu- dentendienst, mwv Malde. De Regenboog Oec. Zo 10 dr De Jonge. Maranathakerk Zo 10 ds Rooze. Vredeskerk Zo 10 dr Schoneveld. Rooms-katholiek Parochie Lam Gods: Wijkkerk Antonius, Boshuizerlaan Za 17.30 Euch. vie ring met volkszang, Zo 10 Geen dienst. Wijkkerk Leonardus, Haagweg Zo 11 Euch. viering met volkszang. Wijkkerk Maria Middelares, Rijndijk Za 19 Geen dienst, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel Za 17 en Zo 11.15 Geen opgave. St. Lodewijk, Steenschuur Za 10 en 19, Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30, 18, 19 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. Hartebrug Za 19 Avondmis, Zo 11 Hoogmis. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 pastor Paridaans. Groenhoven Zo 10 hr Rus, Oegstgeest. LUMC Zo 10 pastor Evers. Overrhyn Zo 11 ds Kuiper. Diversen: Anglican Church of St. James, Lak Theater, room 005, Cleveringaplaats 1 Tijdelijk geen diensten. Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 ds Stich ter. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 en 18.30 Woord prediking. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Za 10.30 Men- senwijdingsdienst. Chr. Geref. Kerk Steenschuur Zo 9.30 ds Velema, 17 ds Den Hertog. Chr. Wetenschap, Steensch. 6 Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem. Lokhorstk., Pieters- kerkstr. Zo 10.30 Dienst bij WH in Gemeentecen trum, Oegstgeest, mw Hasselbach-Jongsma. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 pasteur Ribs. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3 Zo 10 hrTer Velde, Huizen. Evangeliegem. De Deur, 5 Meilaan 137 Zo 11 en 18, woe 19.30. Evang. Luth. Gem. Hoogl. Kerkgr. Zo 10.15 drs vd Meij-Semstra. Gem. Eben Haezer, Hoge Rijndijk 61 Zo 10 hr v Zuijle- kom, 19 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht Zo 10 en 17 Lees- dienst. Grote Opdracht Gem., Turkooislaan 131 Zo 13.30 hr Agtereek. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt Zo 10 Eredienst. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl. Zo 11.20 Avondmaals vergadering, 13 Internationale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek VestestrVGroenesteeg Zo 10 Sa menkomst. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24 Zo 10. Woe 20. Oud-Kath. K., Zoeterw. Singel Zo 10 Euch. viering. Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36 Zo 11 ev. Schreuder. Zevendedag-adventisten, De Ontmoeting, Noordhof land V.schoten elke Za 11 AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 15 ds VIietstra. Geref. Kerk Zo 9.30 en 19 Diensten in Herv. kerk Herv. Gem. Zo 9.30 hr Bergman, Katwijk, 19 ds Spar renboom, Nieuwveen. R.K. Petrus en Paulus Zo 11 Geen viering. ABBENES SoW Gem. Zo 9.30 hr vd Linden, Katwijk. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 9.30 ds Geerlof, Echteld, 18.30 SoW- dienst, ds vd Wilden. Oudhoornse kerk Zo 10 ds Oort, R'dam. Sionskerk, Meteoorlaan Zo 9.30 ds Tromp, Veenen- daal, 18.30 ds Dekker, Oosterwolde. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 9.30 ds vd Linden, 18.30 zie Ad ventskerk. Salvatorikerk Zo 9.30 zie Maranathakerk, 18.30 zie Adventskerk. Samen op Weg: De Bron Zo 9 ds De Jong. G.Herderkerk Zo 10.30 ds De Jong. Kerk en Zanen Zo 9.30 ds vd Wilden Kerkgebouw in Hoogmade, dat in 1730 in gebruik werd genomen. Foto: archief Leidsch Dagblad Driehoorne Zo 19 Geen dienst. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 10.30 Woord- en Communieviering mmv Caeciliakoor H. Geestkerk, De Bron Zo 11 Euch. viering. Piuskerk Za 19 Gezinsviering, Zo 9.30 Communievie ring. Diversen: Bapt.gem. Noord, aula Wellantcollege, Kalkovenw. 62, Zo 10 Geen dienst. Bapt.gem. Noord, aula van Castellum, Ambonstr. 1, Zo 10 hr Woning. Bapt.gem., Triomfatorkapel, Havenstr., Zo 10 dr Lore- in, 18.30 ds Koekkoek Christengem. 'De Hoeksteen', Gebouw Nabij, Laur- aplein 2, Zo 10 H.A., hr Nap, Bodegraven Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds vd Sluijs. Evang.gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54, Zo 10 Geen opgave. Evang.Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Dia- mantstr. 31, Zo 10 Opwekkmgs Samenkomst. Geref. Kerk Vrijg. Goede Herderkerk, Ten Harmsen- straat 14 Zo 8.45 ds De Vries, 16.30 ds Beuving, Bergschenhoek. Leger des Heils, Zonneweg 3 Zo 10 Samenkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halverwege 34 Zo 9.30 ds De Jonge. Qud-Geref. Gem., Hooftstr. 240 Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Burenlaan 15 Zo 10. Remonstr. Gem., Van Mandersloostr. 36 Zo 10 Geen dienst. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 ds Verkuil, Bleiswijk, 18 ds Baas, IJsselmuiden SoW. Gem., De Hoeksteen Zo 10 ds Hamoen, De Meern. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Zo 9.30 ds Lorier. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 ds Nap, Ede RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv Ceciliakoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker Za 19 Viering mmv Ber- narduskoor, Zo 10 Viering met volkszang. RK Bernarduskerk Zo 10 Geen viering. HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds Aarnoudse, 19 Dienst in CGK Lisse, ds Trommel. Christen Gem., Gebouw Muziekschool, Henri Dunant- plein 4 Zo 10 H.A. en Woordverkondiging. S.O.W. diensten: De Hoeksteen Zo 10 Geen dienst. Maartenskerk Zo 10 ds Hofland. RK Martinus kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Geen vie ring, 14.30 Euch. viering in Poolse taal. RK St. Jozef kerk Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. vie ring. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 ds Ommering. O.L.Vr. kerk Zo 10 Euch. viering mmv Greg. Koor. DE KAAG Herv. Gem. Zo 9.30 ds Kattenberg, Leiden. RK Joannes kerk Za 19 Woord- en Communieviering. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 ds vd Horst. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 ds De Graaf, 18.30 Jeugd dienst, ds Romein, Zoetermeer. Ontmoetingskerk Zo 10 en 18.30 ds Smit. RK H. Joannes de Doper Za 19 Communieviering, Zo 10 Euch. viering mmv "Cantemus". KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen Zo 10 Geen dienst. Ichthuskerk Zo 10 ds Geene, 18 ds Stam Maranatha-Centrum, Rijnsoever Zo 10 ds vd Bas, Woudenberg, 18 ds Terlouw, Willige-Langerak. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Ten Voorde, 18 ds Geene. Oude Kerk Zo 10 ds Vlietstra, 18 ds Gorissen. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Stam, 18 ds Beider, Dordrecht. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2 Zo 10 ds Bak ker. Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 kand. vd Galien. De Stek, Evang. Gem., Pr. Hendrikkade 11 Zo 9 en 11 Zoekersdiensten. Geref. Gem. in Ned., Louwestr. Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 16.30. Herv. Gem. De Rank, Andreas College, ingang Helm bergweg Zo 10 hr De Leeuw Ned. Geref. Kerk, Andreas College, ingang Rijnsoever Zo 9.30 ds Bruintjes, 19 ds De Jonge Overduin Zo 14.30 ds Kuiper. Soefi, Zuidduinseweg elke le en 3e zondag 11. Triumfatorkerk Zo 9.30 ds Wolters. Vredeskerk Zo 9.30 ds Heeneman, 17 ds vd Horst (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Zo 10 ds Bluemmk, 19 ds Hemstede, L'dorp. Herv. Gem. Zo 10 en 19 SoW-diensten Geref. kerk. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Euch. viering mmv gem. koor, Zo 9.30 Geen viering. LEIDERDORP Bapt.gem'., Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155 Zo 10 hr Smit, Scheveningen. SoW. Dorpskerk Zo 10 hr v Wallinga, 18.30 Geen dienst. Scheppingskerk Zo 10 ds Stegeman, Arnhem. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven Zo 10 Geen dienst. Geref. Gem., Hoofdstr. 73 Zo 10 en 16.30 Geen opga ve. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3 Zo 10 pastor Zijlstra sr.. Leythenrode Zo 10.30 ds De Leeuw. Rijnland Ziekenhuis, Zo 10 H.A., ds Brommet. RK De Menswording Za 19 en Zo 9.30 Euch. viering. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 Gez. dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Paans-Spoelstra. RK St. Jan kerk Za 19 Viering, Zo 9.30 Euch. viering. LISSE Chr. Geref./ Ned. Geref. Kerk Zo 10 en 19 ds Trom mel. Evangeliegem. Heereweg 52a Zo 9.45 hr v Gelderen Geref. Gem. Zo 10 en 16 ds Den Boer. Geref. Kerk Zo 10 drs Mak, Haarlem (radio opname). Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l Zo 10 Leesdienst, 16.30 ds Vreugdenhil, A'veen. Herv. kerk: Rustoord Zo 10 Geen dienst, 19 ds Verweij. Pauluskerk Zo 10 ds Verweij. RK Agathakerk Zo 11 Euch. viering mmv koor. RK Engelbewaarderskerk Zo 9.30 Euch. viering. RK Mariakerk Za 19 Euch. viering mmv Cantate Domi no. NIEUWKOOP Evang. gem. gebouw, De Rank. Regthuysplein Zo 12. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 H.A., ds Scherff. Remonstr. Gem. Zo 10 hr Hollart. RK O.L.Vr. kerk Za 19 Woord- en Communieviering mmv gem. koor, Zo 9.30 Geen viering. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9 30 drs mw Schultheis. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 Geen opgave. RK Nicolaas kerk Zo 11 Euch. viering NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 Geen dienst. Buurthuis Zo 10 Geen dienst. Gem. v. Christenen 'De Ark', Picképlein Zo 10 hr v Duin, 19 Openluchtsamenkomst. Grote of St. Jeroenskerk Zo 17 ds Visser Kerk aan Zee Hoofdstr. Zo 10 SoW-dienst, hr Kar stens, Leiden. Northgo Scholengem. Zo 10 ds Geene. Prot. Bond, aula O. Zeew. Zo 10.30 Geen dienst. RK Maria ter Zee Za 19 Euch. viering mmv cantor, Zo 10.30 Euch viering mmv gem. koor. RK Jeroen kerk Za 19 Euch. viering mmv dameskoor, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. Vinkenlaankerk Zo 10 SoW-dienst, H.A ds Roolvink. W. vd Bergh Zorgcentrum Zo 11 ds Slofstra. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek (De Schelft Zo 10 hr vd Kolk. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 mw drs vd Heul, Leiden. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. viering, voorg. pastor De Boer. RK H. Hart kerk, De Zilk, Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 10 Euch. viering mmv gem. koor. RK Victor kerk. Za 19 Euch. viering mmv herenkoor, Zo 10 Woord- en Communiedienst mmv dameskoor. OEGSTGEEST Kruispunt, Endegeest Zo 10.30 ds Friederich. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1 Zo 9.30 ds vd Haar, Gouda, 14.30 ds Griffioen, A'dam. Groene of Will.kerk Zo 10 ds Bovenberg. Ned. Geref. Kerk (Gem. centrum, Lijtw.) Zo 9.30 Geen dienst, 16 hr Nugteren. Pauluskerk Zo 10 Geen dienst, 18.30 St. Radiogem., ds Germans mmv Jeane Kok. Regenboogkerk Zo 10 ds Kooman. RK Will. Kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv Schola Cantorum. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45, Prot. dienst Zo 16 ds Ten Voorde. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecentrum, Lijtw. Zo 10.30 ds Hasselbach-Jongsma, Koudekerk. OUD-ADE RK Kerk Za 19 Communieviering mmv herenkoor, pas tor Dingjan. OUDE EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 Gez. dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 mw dr Postma-Gosker, A'veen. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK Jacobus kerk Zo 11 Euch. viering. ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Zo 11 Viering mmv cantors. St. Petrus Banden Za 19 Woord- en Communiedienst, Zo 9.30 Euch. viering. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 hr v Rijn, Katwijk. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Middelkoop. Evang. Chr. Gem., Visser 't Hooft Lyceum Zo 10 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Storm, 17.15 ds Grutter Grote Kerk Zo 9.30 ds vd Pol, 19 Openluchtdienst, ds Verboom/ds Paas. Herv. Bethelkerk Zo 9.30 ds v Velzen, Woerde Immanuelkerk Zo 9.30 ds Terpstra, 19 Openli dienst (Burg. Koomansplein) ds Paas/ds Verbo Maranathakerk Zo 9.30 ds Paas, 17 Geen dier Petrakerk Zo 9.30 ds Ribberink, Bennekom, 1 dienst. RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk Zo 10.30 Communieviering m gem. koor, pastor Dingjan. SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 19 drs Brienen Geref. Kerk Zo 10 ds Moll, 19 Gez. dienst Hen Herv. Gem. Zo 10 mw ds Bosma, 19 ds Moll. RK Pancratius kerk Zo 10 Woord- en Commun mmv Cantate. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.laan 17 Zo 10 Ge dienst. STOMPWIJK RK Laurentius kerk Za 19 Viering. Zo 11 Hoog TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 ds vd Berg, Wezep, 18.3( Klein Kranenburg, Epe. Geref. Kerk Zo 9.30 mw Broere-Romeijn. VALKENBURG Geref. Kerk Zo 9.30 hr De Ridder, Sassenhein Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ds Geelhoed, 19 ds Herv. Gem. Zo 10 ds Smaling, Leiden, 18.30 Brunt. VOORHOUT Herv./Geref. Kerkgem. Zo 10 ds Vollebregt, Sa heim. RK Bartholomeuskerk Za 19 Woord- en Gebed mmv Golden Harvestkoor, Zo 10 Euch. viering volkszang. VOORSCHOTEN Church of St. James (Anglican), British Schoo Hooflaan 3 Sundays 10.30. 1st All-Age, 2nd; Holy Communion, 3rd and 5th Morning Praye Aula-basisgem. In 'De Groene Kikker', Frans! pints. Zo 10.30 Vakantiedienst. De Ontmoeting, Noordhofland Zo 10 ds Fröbe Dorpskerk Zo 10 Geen dienst. Herv. Gem. 'Rehoboth' Van Leeuwenhoekkadr 9.30 kand. v Dam, Gouda, 16.30 dr Buitelaar kerk. Het Kruispunt Zo 10 ds Salomons Hulp en Heil-kerk Schakenbos, Leidschendan Geen opgave. RK M. Godskerk Zo 9.30 Woord- en Communi RK Laurentiuskerk Zo 11 Woord- en Commun WARMOND Herv. Gem. SoW Zo 10 ds Smit. RK Matthiaskerk Za 19 Euch. viering, Zo Geei WASSENAAR Protestantse Gemeente van Wassenaar: Dorspkerk Zo 10 ds vd Boon. Messiaskerk Zo 10 ds Végh, Den Haag. Grote Opdracht Gem., Hofcampweg 3 Zo 19 h reek. Kievietkerk Zo 10 ds v Es. RK Goede Herderkerk Za 17 en Zo 11 Euch v RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 VI Communieviering mmv koor. RK Willibrord Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Ei ring mmv koor. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkdam Zo 10 Fockema Andreae. WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 ds Baane, Alphen a/d Riji Geen dienst. Herv. Gem. Zo 9.30 hr Goedhart, Nieuwkoop, hr Bergman, Katwijk a/Zee. RK Goede Herderkerk Zo 10 Euch. viering mn Kombo. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 10.30 Geeni ZOETERWOUDE Herv. Gem. Zo 10 ds Hellendoorn, Wassenaar RK Dienaarkerk Zo 9.30 Hoogmis. RK St. Jankerk Za 19 Gezongen viering. RK Emmauskerk Zo 9.30 Hoogmis. RK Meerburgkerk, H. Rijndijk Za 19 Euch. vu 11 Euch. viering mmv gem. koor. ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 9.30 hr v Hilten, Uithoorn. Herv. Gem. Zo 9.30 hr vd Kamp, Beverwijk, 1 Bloemendaal, Nw. Vennep. Remonstrants Ger. Gem. Zo 10 Geen dienst t< sept.. De Bruggen, zaal 1 Dorpshuis Zo 11 pastor D< MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND ARTSEN Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn. Alkemade Van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: zie Leiden. Alphen aan den Rijn Van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: Coöperatieve Huisartsendienst Alphen aan den Rijn en Omstreken, Gebouw Rijnoord, Rijnland Zieken huis, Delftzichtweg 2, Alphen aan den Rijn; alleen na telefonische af spraak: tel. 0172-467007/463122 Boskoop, Benthuizen Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: De Huis Artsen Post (HAP) Gouda, Jan van Beaumontstraat 4, Gouda. tel. 0182-322488; na telefo nische afspraak. Hazerswoude, Koudekerk voor weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn. Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwij- kerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voor hout en Warmond: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: voor spoedgevallen: Cen trale Dokterpost Duin Bollenstreek, tel. 0900-3343678. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend be doeld voor spoedeisende gevallen, die niet tot maandag kunnen wach ten. Medische hulp wordt verleend na telefonisch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lodder, Mee- wisse, Pool, Roos en Schonenberg- Roosendaal: vr 17.00 uur tot za 16.00 uur: F. Dijk, Voorstraat 131, tel. 4076752. za 16.00 uur tot zo 24.00 uur: J. Henneman, Boulevard 28. tel. 4012182 Groep 2 - Voor de praktijk van Berg man. H. van Duijn, L. van Duijn, Hueting, H Moolenburgh, C. Moolenburgh-Pieper, W, Timmers, L. Timmers-den Hollander en Velberg: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: H. van Duijn, Molenweg 16, tel. 4076429. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: Mw. W. Bergman, Rijnstraat 2, tel. 4012921. Groep 3 - Voor de praktijk van Pries ter, Rietbroek, Verhage, Vrouwenvel- der en Wattel: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: J. Wattel, Hoofdstraat 62, Valkenburg, tel. 4015366. za 10.00 uur tot ma 08.00 uur: A. Verhage, Katwijkerweg 7, Rijnsburg, tel. 4021818. Langeraar, Leimuiden, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Woubrugge voor weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn. Leiden, Leiderdorp Voor alle Leidse/Leideraorpse huis artsen; van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: Centrale Dokters- post Leiden, Doezastraat 2/a (ingang Raamsteeg), Leiden, tel. 0900- 5138039. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: Mw. M. Hibbeln, Gezondheidscentrum Ste venshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071-522091 Kbereikbaar via spoed- lijn voor artsen en verloskundigen). Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lammen schansweg 71. tel. 071-5123001 Voorschoten en Wassenaar Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): tel. 070- 3469669. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsin gel 31, Roelofarendsveen, 12.30- 13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071- 3319100. Voor spoedeisende recep ten buiten de openingstijden'bereik baar via telefoonnummer of deurbel. Alphen aan den Rijn Apotheek Ridderveld, Troubadour- weg 3, tel. 423434; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00- 12.00 uur; spoedgevallen tel. 071- 3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: De Kat- wijkse Apotheek, Princestraat 3, Kat wijk, tel. 4012755. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voor schoten Van 10.00 tot 21 00 uur: Apotheek 'tJoppe, Zwartemeerlaan 44, Lei den, tel. 5211277; Apotheek De Meidoorn, Voorstraat 59, Voorscho ten, tel. 5613350. Altijd geopend: van 21.00 uur tot 8.00 uur (op werkdagen) tot 10.00 uur (op za. zon- en feestdagen): Nachtapotheek De Nachtwacht, Doe zastraat 2/a, Leiden, tel. 071- 5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00- 12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172- 573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge J. Huijg, Avercampplantsoen 13, Al phen a/d Rijn, tel. 588376. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg H. Rigter, Cleyn Duijnplein 6, Kat wijk, tel. 4012460; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, War mond Mw. I. van Grinsven, Zoeter- woudsesingel 50, Leiden, tel. 5132828; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude J. Spee, Het Wedde 99, Voorschoten, tel. 071-5761961; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het praktijk adres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-471111; G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 0172- 442807; mw. Graveland-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172-444333. Bollenstreek voor weekenddienst: raadpleeg het antwoordapparaat van uw eigen die renarts. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Roest en Van Wiggen: altijd bereikbaar onder tel. 071- 5220513/071-5890405. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: Voor spoedgeval len raadplege men het antwoordap paraat van de eigen dierenarts. Voor de praktijk van Moens, Stibbe (Leiden), Winkelhof (Leiderdorp), Westgeest (Voorschoten): G. West geest, tel. 5768616; alleen op tele fonische afspraak. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 071-5156161; of D J. Brandt, Homanstraat 1, Rijns burg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21, Oegstgeest, tel. 071-5176761. Sassenheim, Voorhout, Warmond Dierenkliniek Sassenheim, Rijks straatweg 22, Sassenheim, tel. 071- 3013800. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenart sen: dokterstelefoon 070-3455300. THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen e.o., Leiden e.o., Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Verbeekstraat 19-21, Leiden, tel. 071-5161415, fax 071-5161309. Voor aanvragen van hulp en zorg is een indicatie van het RIO (Regionaal Indicatie-orgaan) vereist. U kunt zich hiervoor richten tot Zorgnet Leiden, Oude Rijn 92, tel. 071-5240960, fax 071-5240961. Buiten kantoor uren en in het weekeinde wordt u doorgeschakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen: Leiden, Van Vollenhovenkade 25, tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.30- 17.00 uur, za 10.00-17.00 uur. Meldpunt voor het ophalen en bezor gen van artikelen en informatie, tel. 0172-448976. Stichting Rijn-, Duin- en Bollenstreek, werkgebied: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Warmond en Duin- en Bol lenstreek Verpleging en verzorging thuis, aan vullende en particuliere thuiszorg en verpleging, uitleen verpleegartikelen, zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier jaar, voedings- en dieetadvies en ergotherapeutisch ad vies, tel. 071-4093333 (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. 0900-8212141 (voor dringende hulp buiten kantooruren). Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek (activiteiten aanvullend op die van de Stichting) b.v. nacht zorggarantie of maaltijdservice, tel. 071-4093333. Yunio Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollenstreek, Plassengebied. Particuliere verpleging, gezins- en kraamzorg, tel. 071-5128070, ma- zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verpleging en verzorging voor Kat wijk, Rijnsburg en Valkenburg, Post bus 974, 3900 AZ Veenendaal. Tel. 071-4082729 (24 uur per dag be reikbaar). Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollen streek, Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, spreekuur ma t/m vr 13.00-16.30 uur, tel. 071-4016085. IZO Individuele Zorg (Alphen a/d Rijn e.o. en Rijn- en Veenstreek) Voor verpleging, lichamelijke- en huishoudelijke zorg. Informatie: tel. 0172-444423 of 071-3312872 Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aan vullende zorg op die van naaste om geving en professionele werkers bij thuis sterven. Aanvragen voor hulp en informatie: 06-51002071. Telefonische Hulpdienst Leiden e.o. Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met ie mand te praten. Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Telefoon 071- 5125202. Informatie- en Klachtenbureau Gezond heidszorg (IKG) Z-H Noord spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. tel. 071-5896620 LEIDEN Geboren Boyd zv R.P.C. Wil- lems en A.H. Goossens Sam Anne Ju lia dv D. Hendriks en D. Wijdoogen Ti- rza Naomi Alehandrina dv M. Novas Cleo Elena dv E.M.T. Schaap en J. Fre- ke Sara dv R. Dijkland en M M. van Dijk Irmala Maria Marijke Lamberdien dv M M. Roesten L.G. Kinkel Jurrian Johannes Peter zv P. Koningen E.E.M Hendriksen Bojan Benck zv D E. Bak ker en T.J. Pathuis Alexander Valen- thijn zv M.J. van der Holst en P de Groot Sanae dv S. Addarrazi en F. Lakdimi Renske Eveline dv M.T. Flik- weert en H. Brouwer Noud Harry zv A Hoekstra en I.L.J. de Vries Irene dv F. Borst en M.J. Messemaker Isa Anna Cazilia dv J.J.M. Franssen en M. Essel- brugge Marinde Eline dv L R. Pasman en Ide Jong Jens zv W.Mvan Bijster- veld en S. Joziasse Jasper Johannes zv J.P. Rombach en C.C. Ruys Daniël Duncan zv R.A. Bor en E. Pieters Jas mijn Susanne dvJ.W. Teskeen I.S. Viets Jacobus Cornel is zv R. Segers en A.M. van Dam Leontine Hanna dv S.P. Berger en T. Berger Isa Joke Tjitske dv M. Bolhuis en T.B. Storre Kristine Eli sabeth dv C.J.H. van Tol en M.J. Rem- melzwaal Irisdv J.C.H. Haan en H.M van der Heyden Martinus Johannes Adrianus zv M.A.M. Omnevelden M.C. van Duijn Stef zvG.M. Rietveld en M.C.M van Veen Merel Brechtje dv L.F.H. Kokshoorn en C.C. van Duijven- bode Coenraad Tiddo Febo zv A.P. Perdok en P.E. Molendijk Lars Paulus Theodorus zv WJ. Steenkist en B.A. Langeveld Fien dv K. Krikke en M.J.M. Overbeeke Jens Stijn zv H. de Vries en H.C. van Leeuwen Björn zv F. van den Berg en M.C. Korbee Jonas Patrick Edvard zv P.J. Rinck en S.H.M. Juffermans* Roy MennozvT.F.M. Roe- lofsen I.M.H. Janssen Marcel Hendrik zv R.M. Booij en P.A. Demoed Jim Laurens zv J.L.W. van der Boog en A.C. Palm Sam Belle dv A. Oortgiesen en M.S. van der Munnik Tijl Auguust zv A Oortgiesen en M.S. van der Munnik Gilles Max zv A. Oortgiesen en M.S. van der Munnik. Gehuwd/geregistreerde partners C.M.P. Lain en W. Jansen J.C. Dubois en J.M. Smits C.L. Turner en M. Pi- kaar C.S.I. Lassche en E.O. Rikkert de Koe. Overleden J. Vincourt, 82 jaar, geh. gew met M. Noest, man C. Lek, 90 Myrthe Esmée, geboren op 6 juli 2002, dochter van Edwin van Kuilenburg en Desirée Zwaan uit Lefo jaar, geh. gew. met C. van der Linden, vrouw C.A.M. Verkleij, 61 jaar, geh. met M.J.S. Poncin, man J. Jesse, 72 jaar, geh. met P. Gijsman, man H. Co- lijn, 80 jaar, geh. met B. van den Dool, vrouw N. Verschoor, 87 jaar, geh. gew. met L.T. Burgmeijer, vrouw S.M. Ko renhof, 67 jaar, geh met S.H. Bos, vrouw M.C. Remmerswaal, 79 jaar, vrouw J.P. Boer, 69 jaar, geh. met G. van der Wolf, man H.W C. Kosters, 89 jaar, geh. gew. met B. Heilbron, man F.M. Veenhof, 68 jaar, geh. met L.T. van den Boogerd, man G.C. de Lange, 36 jaar, geh. met E.G. Knoop, vrouw J. van Strien, 67 jaar, geh. met W.L. van der Wel, vrouw J.Q.M. van Steen, 53 jaar, geh. met C. Verzaal, man J. Jonker, 64 jaar, man P. Heijboer, 76 jaar, geh. gew. met C.G. Pieterse, vrouw H.J. Rijnsburger, 60 jaar, geh. met S.A.M. Knijnenburg, man P.A.A. Kneijber, 66 jaar, man H.M. de Hoo- ge, 71 jaar, geh. met J.C. Dorrepaal, vrouw M.I.A. Vermeulen, 87 jaar, geh. met J.H. Ruitenberg, vrouw J E. Schutten, 28 jaar, man E.J. Havers, 67 jaar, geh. met R.D.H. van Barchjan- sen, vrouw G. van der Horst, 76 jaar, geh. gew. met J. Meurs, man J.D.M. Teger, 92 jaar, geh. gew. met A 3 vliet, vrouw* M.P. de Borst, 961 geh. gew. met W. Weijzen, vrou Noordermeer, 89 jaar, geh. gew van den Berg, vrouw. VOORSCHOTEN Geboren Lolf ne dv H. van den Bergen G.D. Steven Dennis zv S. van der l van Klaveren Irmala Maria Mifr Lamberdien dv M M Roest en Klink Ameera Inez dv E. van 11\ M A. Klein Tijn Marten zv R.I 1 does en I.F. Wolters Owen Ge 1 R.T.W. van der Laan en M Zwe e Overleden M.T. Hoebink, 92

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 12