lallenweg stemt in net tijdelijk kamp )ok in Leiden-Noord schijnt dezer dagen de zon Onderhandelingen Legio vlotten niet 'Pharming heeft een beetje geluk gehad' Rock en spelen voor kinderen REGIO rgemeester Lemstra op werkbezoek in achterstandswijk [koord met gemeente over maatregelen Prettig weekeinde D66: Studentenkamers legaliseren heeft wel nut IE STELLING! MAGISCHE ZOMERSHOW OP DUINRELL Kom voor een spectaculair dagje uit naar attractiepark Duinrell. Geniet met het hele gezin in de spetterende attracties en het tropische Tikibad De magische LG zomer- show met Scott the Magician Miss Muriel mag u niet missen Een dagje Duinrell is plezier voor jong en oudl Duinrell 1 2242 JP Wassenaar Tel. (070) 51 55 258 www.duinnell.nl leiden - De onderhandelingen over een schikking in de zaak- Legio vlotten nog niet. Ander halve maand na het begin van de onderhandelingen verkeren de gesprekken tussen Dexia Bank (de eigenaar van Legio) en de stichting Leaseverlies nog al tijd in een 'verkennende fase'. „Er is nog geen vooruitgang ge boekt", zegt een woordvoerder van Dexia. De stichting Leaseverlies verte genwoordigt ruim twintigdui zend beleggers die zich bedro gen voelen door Legio, het voor heen Leidse bedrijf dat beleg gingsproducten aanbood. Wil liam Schonewille. woordvoerder van de stichting Leaseverlies, wil niets zeggen over het verloop van de gesprekken. „Ik sluit nog altijd niet uit dat het tot een schikking komt. Omdat de on derhandelingen nog lopen, wil ik het daar verder bij laten." Komen de partijen niet tot een schikking, dan stapt de stichting Leaseverlies met een claim naar de rechter. Volgens Schonewille gaat het dan om een bedrag van enkele honderden miljoenen. leiden - Een Teletubbie-plein en een rockband, maar ook laser- gamen en sumoworstelen staan op het programma van een Kin derspektakel, dat zaterdag 31 augustus in winkelcentrum De Kopermolen wordt gehouden. De rockband die optreedt, heet Poppenkast. De groep speelt di verse stijlen, van rock tot ska en hiphop. De onderwerpen slui ten aan bij de belevingswereld van kinderen. Behalve luisteren mogen die ook meezingen, dan sen en luchtgitaar spelen. Twee vechtsporten laten zich beoefenen in De Kopermolen. Kinderen kunnen in de huid kruipen van een sumoworste- laar, waarop het plastic pak vol lucht wordt geblazen en de om vang krijgt van een Japanse vechtsporterJlij het Kids Laser- game jagen deelnemers elkaar op in een opblaasdoolhof en be schieten elkaar met lichtwa- pens. Voor de jongste kinderen is er een Teletubbies-speelplein waar ze kunnen tekenen, koek jes eten, puzzelen of televisie kijken. Het spektakel duurt van 12.00 tot 16.00 uur. (advertentie) LEIDE N iWim Koevoet n - De ondernemers aan de nweg en de gemeente Lei- lebben overeenstemming kt over een aantal maatre- i waarmee moet worden romen dat het tijdelijke ten- imp, eind deze maand, op roegere Pernix-terrein een loop wordt. teur A. de Jong van de loordhallen en T. Geenjaar iet gelijknamige autobedrijf in zo hun gedachten hou- >ij de 400 activisten die van igustus tot en met 5 sep- ler te gast zijn bij het linkse ctief Eurodusnie vanwege internationale conferentie het wereldwijde netwerk les Global Action, bij beiden is sinds de be- ingen met ambtenaren, ochtend, het vertrouwen gegroeid dat de gemeente het tentenkamp in goede banen kan leiden en dat de overlast beperkt zal blijven. Burgemeester W. Lemstra, gis terochtend op werkbezoek in Leiden Noord, overtuigde De Jong en Geenjaar van de nood zaak van het op één plek centre ren van de deelnemers aan de conferentie. .Anders versprei den ze zich door de stad en ik wil ze onder controle kunnen houden. Het oude terrein van de korfballers van Pemix, dat ei gendom is van de gemeente, is de enige mogelijkheid. Er zijn hier nog nutsvoorzieningen. Ik had het laf gevonden als Leiden een buurgemeente met het pro bleem had opgezadeld." Volgens Lemstra is er Leids con tact geweest met Milaan, waar de conferentie vorig jaar 'voor treffelijk' zou zijn verlopen. ,Als het in Leiden mis gaat, treden we op", aldus Lemstra. Met een aantal maatregelen denkt de ge meente de problemen die de ondernemers voorzagen te kun nen ondervangen. Zo komt er een extra noodbrug, want de corridor die toegang geeft tot het terrein is te smal, zeker in het geval van calamiteiten. Ook wordt er gezorgd voor extra toi letten. De angst dat het Pernix-terrein een permanente stadscamping wordt, is geheel ongegrond, vol gens Lemstra. De Jong zegt 'goede hoop' te hebben dat alles goed komt. Geenjaar: „De boel is onder controle, al blijf ik het oneens met de doelgroep." Ook de wre vel over het late informeren, is weggenomen. Volgens Lemstra was de oorzaak daarvan dat hij eerst alles zelf 'op een rijtje wil de hebben' alvorens hij in ge sprek ging. leiden - Watersportliefhebbers voeren gisteren uit met een warm en zonnig weekeinde voor de boeg. Op de belangrijkste vaarwegen rond Leiden, zoals hier op de Zijl, ter hoogte van de LOI, verzamelde zich 's middags al een aardige vloot botenbezitters op het water. Foto: Mark Lamers Wim Koevoet De slecht-nieuws-show fractievoorzitter D. Sloos Leefbaar Leiden is gister- ind in rook opgegaan. Op Hef van het raadslid legde nemend burgemeester W. tra per fiets een geïmprovi- werkbezoek af in de ach- indswijk Leiden-Noord, de verwachte aaneenrij- van sociale misstanden uit. Hoezeer Sloos ook zijn leed. leb uw bezoek niet aange- igd zegt Sloos op het voor het stadhuis vlak voor ek. „U moet de gewone te spreken krijgen en die zich onmiddellijk opdirken van tevoren het program- oomeemt." Lemstra: „Dus eten niet dat ik kom. Ik maar wel dat de koffie staat." in de laatste plaats door de Hing en het relativerings ogen van Lemstra zelf t het een amusante och- met veel vrolijke noten, n Leiden-Noord schijnt de- agen de zon en genieten de ners van het fraaie weer. sin dit deel van Leiden niet i maar kommer en kwel, «nistra te willen uitdragen. Het Kooiplein duwt Sloos ïer Labruyère de kant van tra op. Labruyère heeft na- t verhuisplannen. „Vanwe- 1 vuiligheid en de buiten- ts." Lemstra gebruikt de slagroomsoezen die de oaar zojuist heeft aange- 1 als bliksemafleider: T u gaat nu uw vrouw trak- zie ik." Dat heeft Lemstra gezien, want dat was in- ad de bedoeling van La- ;te. Lachend nemen de 'en afscheid van elkaar, ba fietst allesbehalve Schuddend rond door elijk Leiden en is niet één hij later langs de groene sloot aan de Bemhardkade fietst, zegt hij plagerig: „Kijk eens Sloos, kroos. Het is toch wat." Ook volkstuinder Nico Vermeer van Ons Buiten is deze prachti ge ochtend een man zonder zorgen, zeg maar gerust: een le vensgenieter. Vermeer heeft, stelt gids Bram Pater, een van de bekendste bewoners van Lei den-Noord, grinnikend vast, speciaal voor Lemstra zijn mooiste truitje aangetrokken. Hij doelt op de weelderige haar groei aan de voor- én achterkant van Vermeers ontblote bovenlijf. Sloos herinnert eraan dat de woningstichting Portaal heel Buitenkist wil volbouwen, maar Vermeer ligt daar niet wakker van. Hij toont Lemstra trots zijn moestuin en druivenkas. Lem stra raakt in vervoering van de opkomende maïskolven en Ver meers miniatuurmolen. Het le ven is goed op dit volkstuin complex, dat is duidelijk. Ver meer beaamt dat: „De multicul turele samenleving is hier wél gelukt. Op Ons Buiten zijn Grie ken, Russen, Pakistanen en Lei- denaars en ze eten en lenen al les van elkaar." Pas aan het einde van de fietsrit, bij de Leidse Annie Tegelaar, vloeien de eerste tranen. De be woonster van de Van Limburg Stirumstraat zit in zak en as nu haar zoon, die bij zijn vrouw en kind weg is, noodgedwongen in de auto moet slapen. „Hij wil niet bij me intrekken, want hij wil me niet lastigvallen. Er is geen huisvesting voor hem. Wel voor die studenten die in sloop- panden in de buurt als anti- kraakwacht mogen wonen. Waarom mag hij dat niet? Die jongen gaat zo naar de verdom menis." Lemstra belooft dat hij in sa menspraak met Bram Pater na gaat wat hij voor Tegelaars zoon kan betekenen. PvdA ziet plan democraten niet zitten keer aangeslagen door de pro blematiek waarmee Sloos hem bij elke stop confronteert. Rustig hoort hij de tirade van Leide- naar Van Kempen aan die be weert dat hij heeft te lijden van de geluidsoverlast van de piep kleine Marokkaanse moskee aan de Bonairestraat waar soms wel 400 moslims tegelijk komen bid den. Sloos spoort de man aan eens flink zijn beklag te doen. „Dit is je kans, de burgemeester is erbij en kijk, de journalisten schrijven alles op." „Ja, papier is er altijd wel in dit land, Nederland is één grote bundel papier waar verder niets mee gebeurt. Niemand die zijn bek durft open te trekken, maar ik wel. Ik ben het zat. Je hoort in je tuin tot één uur 's nachts dat gemurmel en gejammer van de moskeegangers die hier komen bidden en al die rammelende fietskettingen als ze weer weg gaan. Soms beginnen ze om vier uur 's ochtends alweer", trekt de buurtbewoner flink van leer. Lemstra: „Dan zijn ze heel erg gelovig." Het valt de burge meester op dat zodra twee Ma rokkanen ten tonele verschijnen die het gezelschap de moskee willen laten zien, de klagende buurtbewoner niet weet hoe snel hij moet wegkomen. Sloos wil toch een punt scoren. Zodra hij hoort dat de imam boven de moskee woont vraagt hij met een vette grijns: „Haselhoef?" Het is de enige keer dat hij de la chers op zijn hand heeft, inclu sief de Marokkaanse gastheren. Bij de waterspeelplaats in het Noorderpark, die door een dikke laag kroos onbruikbaar is en die volgens omwonenden dienst doet als ontmoetingsplaats voor drugsdealers heeft Lemstra vooral aandacht voor een sport auto die komt aangereden. Als door Peter Groenendijk leiden - Pharming maakt winst. Een half miljoen euro in het eer ste halfjaar van 2002, om precies te zijn. Het Leidse biotechnolo giebedrijf verraste beleggers gis teren met dat nieuws. De koers vein het aandeel steeg meteen met twintig procent. Maar de winstcijfers geven deels een ver tekend beeld, erkent zakelijk di recteur Rein Strijker. Pharming verkeert in surceance van betaling. De afgelopen jaren stegen de kosten van het onder zoek binnen het bedrijf snel, ter wijl de inkomsten achterwege bleven. „En dus moest er wor den gesneden", zegt Strijker. „We hebben onze kosten met tachtig procent teruggebracht. Werknemers weten nu dat er weinig geld in kas is, en dat we op ieder dubbeltje moeten pas sen." Strijker geeft een voorbeeld: het jaarverslag over 2000 kostte het bedrijf 40.000 euro, dat over 2001 nog maar 2.000 euro. „Zo maar een voorbeeld van hoe het goedkoper kan. Dat jaarverslag over 2001 ziet er ook prima uit, hoor. We zijn door eigen fouten in de problemen gekomen, nu moeten we er met zuinigheid weer uit zien te kruipen." Het werkt nu al, zo lijken de cij fers uit te wijzen. Maar Strijker wil de bescheiden winst wel re lativeren. „Door de verkoop van dochteronderneming Pro Bio Inc. is twee miljoen euro bin nengekomen. Als je dat weg haalt, kom je al op een verlies uit van 1,5 miljoen in een half jaar. En daarbij heeft Pharming een beetje geluk gehad. Het zat gewoon even mee in zakelijk opzicht. In het tweede halfjaar zullen we waarschijnlijk een klein verlies lijden." Baanbrekend Kan Pharming in de toekomst nog haar baanbrekend onder zoek verrichten nu een groot deel van de kosten is geschrapt? Ja, zegt Strijker. „Sommige on derzoeken zijn stopgezet, maar wij zijn bijvoorbeeld nog hard bezig met de ontwikkeling van iets wat ook gebeurt als de eige naar van het pand wil verbou wen en daarvoor een vergun ning aanvraagt." Met het legali seren van deze gedoogde stu dentenpanden wordt de wo ningvoorraad voor studenten in elk geval op peil gehouden, zo betoogt Bootsma. Zijn partij heeft daar onlangs in schriftelij ke vragen aan de gemeente op aangedrongen. Voorwaarde voor D66 en de SLS is wel dat de te legaliseren panden aan alle veiligheidseisen voldoen. De D66'er ontkent verder niet dat er een gebrek is aan door stroming, zoals Van den Berg stelt. „Maar haar oplossing is wel erg simplistisch. Het is mooi om te pleiten voor een groot aantal extra nieuwe huizen, zo dat afgestudeerde studenten hun kamers kunnen verlaten, maar waar moet je die neerzet ten? Het Marinevliegkamp Val kenburg kunnen we bijvoor beeld nog steeds niet bebou wen. Het is een leuk plan van Van den Berg, maar het geeft op de korte termijn geen lucht." Burgemeester W. Lemstra, hier bij de waterspeelplaats in het Noorderpark, fietste gisteren allesbehalve hoofdschuddend door de achter standswijk Leiden-Noord. Foto: Mark Lamers Rechtszaken jjwonen kan est aardig zijn Wethouder ositief over tegadisco r (advertentie) Stop het euro- sbruik. Er moet nü een prij zenstop ïorden ingesteld. Geef uw mening J www.leidschdagblad.nl Het Leidse biotechnologiebedrijf Pharming verraste beleggers gisteren met het nieuws dat er op beschei den schaal winst wordt gemaakt. Foto: Mark Lamers een zogenaamde Cl-remmer, een medicijn dat erfelijke ziek ten tegengaat. Daar gaan we geld aan verdienen." De kas zal hopelijk ook worden gespekt door de verkoop van licenties. „Pharming heeft bijzondere technologieën ontwikkeld, maar nooit geprobeerd daar geld mee te verdienen. Dat gaan we nu wel doen. We moeten wel." De kleine winst, hoe verrassend ook, heeft de schuldeisers van het noodlijdende Pharming niet gerustgesteld. Zij staan nog al tijd in de rij. Eind september is een bijeenkomst voorzien met de schuldeisers. Strijker: „Of dat goed afloopt, kan ik niet zeggen. We hopen natuurlijk snel van die problemen verlost te zijn. We bereiden een schikkings voorstel voor en ik heb er goede hoop op dat dat zal worden ge accepteerd. Hoe groot de kans daarop is? Meer dan vijftig pro cent." leiden - D66 hamert erop dat het wel degelijk zin heeft om studentenpanden te legaliseren die volgens het bestemmings plan eigenlijk niet verhuurd mo gen worden. De PvdA zegt wei nig heil te zien in dat idee om dat het geen bijdrage levert aan de woningnood onder studen ten. Volgens PvdA-raadslid M. van den Berg zit het probleem niet zozeer in een tekort aan studentenkamers, maar vooral in een gebrek aan doorstroming, zo laat ze op de website van de PvdA weten. D66-raadslid P. Bootsma op zijn beurt zegt 'niet te begrijpen waarom Van den Berg het pro bleem niet begrijpt'. „De Stich ting Leidse Studentenhuisves ting heeft dit idee ook al om armd. De SLS kampt geregeld met het probleem dat, wanneer ze een particulier studenten- pand wil overnemen, de ge meente in het geweer komt om dat de kamerverhuur volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Aan het gedogen wordt dan een einde gemaakt,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11