SERVICE I ei idsch Dagblad T3 EE m Kruiswoordraadsel 3.2.OOO lezers Volhouden tot dinsdag I £5 J V alle informatie over films en uitgaan elke donderdag in UIT en op www.leidschdagblad.nl CD VAIM DE DAG genre: blues Junior Kimbrough You Better Run/The Essential (Fat Possum/Epitaph 0540-1) De alles doordrin gende stem van Ju nior Kimbrough overbrugt de kloof met het hierna maals. Gelukkig zijn er opnamen om dat mediamieke vermo gen aan te tonen. Kort nadat Iggy Pop's 67-jarige ul tieme bluesheld op 17 januari 1998 overleed, brandde zijn thuishonk in Holly Springs, Mis sissippi af. Het va gevuur voedde zich met foto's, instru menten, alles. Som migen zullen er exorcisme in heb ben gezien. Immers zelden bracht de Amerikaanse blues een zanger-gitarist voort die zozeer in zijn emoties kon opgaan. Kimbrough gebruikte elke gi- taarnoot om de complete overgave te bereiken. Een maal in die trance prevelde en halluci neerde hij en kwam hij tot zijn artistieke climax. Dankzij de soms rafelige opna men op dit geweldi ge overzicht van een korte discografie zijn we alsnog ge tuige van zijn wan hoop. Luister en wordt net als Iggy deelgenoot van de gevangenschap van het spook van de lust (zoals in You Better Run en All Night Long). Juni or's hartekreet klinkt misschien wel het duidelijkst door in Sad Days Lonely Nights. Blues zo goed dat ie R.L. Bumside naar het tweede plan ver wijst. BOEK VAN DE DAG Genre: thriller Esther Lohman De meidenmoorden Uitgeverij Fagel Prijs: 15,95 'Haai" habitus is nonchalance en dat zal op het hbo zeker niet tot goede resul taten lijden', schreef Esthers klasseleraar op elk rapport. Au! (Taal kundig) Lijden, en dat al halverwege de eerste bladzijde. Uitgeverij Fagel had weieens een gede gen eindredacteur op deze 'nieuwe se rie bruisende Ne derlandse thrillers' mogen zetten. Te meer daar het au teursduo Natasha Gerson Wilja Jurg, dat zich achter de ondernemende Es ther verschuilt, er een vlotte pen op nahoudt. En de avonturen van hun hoofdpersoon - zwalkend op weg naar de ware liefde en/of een doel in haar leven - kruidt met veel spitse ter zijdes. Zó spits, dat de overrompelde le zer het niet altijd kan bijhouden: Je mig, wie is nou weer Anneke? Enfin, PUZZEL grommend terug bladeren dan maar en weer voorzichtig in de eerste versnel ling voorwaarts. Zo kom je er ook wel natuurlijk, maar het verhoogt het plezier in Esthers misdaad- onderzoek bepaald niet. HORIZONTAAL: 1. Gevuld; 5. bevel; 7. verzoekschrift; 10. voorvoegsel; 12. wintersportartikel; 14. vader; 15. hoofdstad in Europa; 17. kledingstijl (Eng.); 19. Frans lidwoord; 20. onderoffi cier; 21. Indonesisch gerecht; 23. insecteneter; 25. uitdruk king van spijt; 26. grosso modo; 28. symbool cerium; 31. schuif; 33. echtgenoot; 34. snel. VERTICAAL: 2. Voorzetsel; 3. steensoort; 4. soort stof; 5. beteuterd; 6. voorzetsel; 8. sieraad; 9. snateren; 11. Engelse ontken ning; 12. knokig; 13. bloesem; 14. nachtspiegel; 16. vogel; 18. gezichtsorgaan; 22. uitroep; 24. exempli causa; 27. herkauwend zoogdier; 29. grafvaas; 30. lof; 31. bevel; 32. Frans lidwoord. Oplossing van vrijdag: Horizontaal: 5. Ping ping; 6. hoop; 7. oor; 8. schelvis; 10. moor kop. Verticaal: 1. Spookslot; 2. knop; 3. spoorloos; 4. energie; 9. hart. jfs.nl (advertentie) hebben chafplannen voor nieuw sliapljamermeubilair Voor informatie over adverteren in deze dagbladen kunt u bellen met: 0715 356 300 www.leidschdagblad.nl *Bron: Doelgroeponderzoek 2001. pers 13 en ouder. Inter/Vieuw-NSS ZATERDAG 10 augustus 2o0 HET WEER door Jan Visser Grote delen van Europa worden ook dit weekeinde geconfronteerd met zware regen en onweersbuien. Na het waterballet van enkele dagen geleden in onder meer Oostenrijk (er viel daar in minder dan een dag soms meer dan 200 liter per vierkante meter) kan zondag in Italië plaatselijk zo'n 150 mm vallen. De zware regens hebben alles te maken met een nieuwe, omvangrijke depressie waarvan de spil in de hogere delen van de atmosfeer naar het noorden van Italië wordt gedirigeerd. Ook bij ons maakt het complexe lagedrukgebied de dienst uit. Onder invloed van een frontaal systeem, dat vandaag boven Nederland blijft plakken, komen enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. De ze kunnen plaatselijk zwaar zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid wordt het nog 22 23 graden. En valt het met de zon wat tegen dan haakt het kwik hoogst waarschijnlijk af op 20 tot 21 graden. Wat er aan wind staat is meest zwak en komt uit het zuidoosten. Morgen waait de wind zwak tot matig uit het noord westen. Verder opnieuw buienkansen maar de buien lijken minder talrijk te zullen zijn dan zaterdag. Bo vendien laat de zon zich wat vaker zien en beweegt het kwik zich naar een behaaglijke 22 graden. Na het weekeinde bereikt maandag een uitloper van een nieuwe depressie bij Schotland onze streken. In de depressie zijn de restanten opgenomen van de voormalige orkaan Cristobal. Er trekken onder in vloed van het frontensysteem wolkenvelden over en wellicht komt het oók tot regen. Zeilers en surfers zul len er blij mee zijn dat de zuidwestenwind wat gaat toenemen: aan zee tot vrij krachtig. Het is een kwestie van volhouden topt dinsdag. Vanaf dat moment volgen namelijk enkele dagen van beter weer. Dankzij een uitloper van het Azorenhogedruk- gebied nemen de buienkansen af, laat de zon zich wat vaker zien en stijgt de temperatuur tot rond 25 graden op woensdag. Zon/maanstand morgen Zon/maanstand maandag <i2b (2b o o it v O j> o o it zon licht bewolkt bewolkt buien lichte regen zware regen sneeuw winterse buien onweer zon en mist mist ZO Temperatuur min/max NW 3 Neerslagkans Neerslag-mm 50% 2-8 MA NW 4 30% 0-1 Waterstanden morgen Waterstanden maandag 09:55 Bel de weerman voor het meest actuele weerbericht in de regio 0900-1234572 50 eurocent per minuut W 3 30% 0-1 Z 2 10% 0 ZO 3 IJmuiden 30% STRANDWEER Verwachting.v'oor de kamende dagen vandaag morgen Weertype regenachtig regenhuien/7nn Zon 1(T 30 Middagtemperatuur 70 70 1 Windkracht in Beaufort NW 3 NW 4 Gevoelstemperatuur 18 19 UV index (0-10) 2 4 Watertemperatuur 1Q 19 Terrasindex (0-10) 3 2 Strandindex (0-10) 1 1 Zaanstad Amsterdam O Hoofddorp -^katwijk053556""61"1 NW3 Leiden O Alphen a/d Rijn O Wassenaar I O Den Haag Utrecht STRIPS COLOFON CASPER HOBBES UAAR0T1 flAS IK NIET LAAT OPBLIJVEN? JULLIE «OGEN DATUEL! HST IS WIST EERLIJK' door Bill Waterson OJEET IK, HAAR OJAAROH HIT NOOIT 0NEERLITK II niTN VOORDEEL? LEIDSCH DAGBLAD (Opgericht 1 maart 1860) DE RECHTER L WAT eerJ s/u ektva K/v^Tie WAS pat fK. öero BLU PAT W5 WEER THUIS 2ÜAJ. HIER KAAK «K T^AbMiVUSTe AJÏ£T KWÜT* aafj een Ti)pee©sT.' door Mr Jesse van Muylwijck EH iK fAoBT A/1UAJ v/OAJ(NJtS icHiR'jvzeeJ. oe koaagnde TWEE PA6EM e-e/KJ IK '\tJ /Myrsj werkkamer j KANTOOR Rooseveltstraat 82 071-5356 356 Postadres: Postbus 54,2300 AB Leiden ABONNEESERVICE e-mail: abonneeservice@hdc.nl Geen krant ontvangen? Bel voornabezorging: Ma. t/m/vr. 18.00-19.30 uur en Zaterdag 10.00-13.00 uur 071-5128 030 DIRECTIE B.M. Essenberg, G.P. Arnold W.M.J. Bouterse (adjunct) HOOFDREDACTIE Jan Geert Majoor, Kees van der Malen Léon Klein Schiphorst (adjunct) PUBLIC RELATIONS W.H.C.M. Steverink 071-5356 356 REDACTIECHEFS Adriaan Brandenburg, eindred. algemeen Tim Brouwer de Koning, Rijn- en Veenstreek Dick van der Plas, Jan Rijsdam, Willem Spierdijk, Erna Straatsma, Roza van der Veer, Wim Wegman, eindredactie regio redactie kunst sportredactie redactie Regio Leiden Duin- en Bollenstreek redactie Leiden Bill Meijer, binnen/buitenland, economie Peter Heerkens, erbij Jan van der Nat, internet TELEFAX Advertenties: 071- 5323 508 Familieberichten: 023 - 5150 567 Redactie: 071-5356 415 INTERNET: www.leidschdagblad.nl ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 u 071-5356300 RUBRIEKSADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 if 072-519 6868 ABONNEMENTEN: (071-5128 03t per maand per kwartaal per jaar Abonnees die ons een machtiging vet ken tot het automatisch afschrijven i' abonnementsgeld, ontvangen 0,51 ting per betaling VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (b land) worden verzonden geldt een to van 0,50 aan portokosten per verï dag. LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETTEB* i Voor mensen die moeilijk lezen, slechte hebben of blind zijn (of een andere lee' cap hebben), is een samenvatting vanf gionale nieuws uit het Leidsch Dagbladi luidscassette beschikbaar. Voor i 0486-486486 (Centrum voor Gesproken Lectuur, Grave Auteursrechten voorbehoudend HDC Uitgeverij Zuid BV E-MAIL: redactie.ld@damiate.hdc.nl HDC Uitgeverij Zuid BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruik om gerichte informatie over voordeelaanbiedingen te geven, zowel dooi onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan HDC Uitgeverij Zuid BV, Afdeling Lezersservit postbus 507, 2003 PA Haarlem. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: 24 u. per dag. Diaconessenhuis: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 u. (uitgezonderd feci gen). Leids Universitair Medisch Centrum: 24 u. per dag. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: geen ongevallendienst. INLICHTINGEN BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: tel. 071-5178178. Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp: tel. 071-5828282. Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn: tel. 0172-467467. Leids Universitair Medisch Centrum: tel. 071-5269111

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 24