Een dagje naar de speeltuin toe Struinen door moerasbos op de Ruige Route •i J Ouderwets gezellig R 'Oh ja, waar laten we de bomen?' HDC 970 vrijdag 9 augustus 2002 - Elke (links) en Wiebe uit Leiderdorp voelen zich thuis in speeltuin DW in Sassenheim. Foto: Dick Hogewoning Kwetteren en spetteren bij DW in Sassenheim sassenheim - Watje van ver haalt is lekker. Ouders die hun kinderen in de schoolvakantie wat anders willen voorzetten dan de wipkip om de hoek, kunnen eens een speeltuin in een andere omgeving bezoeken. Zo biedt Door Vrijheid Verenigd (DW) in Sassenheim vertier voor koters van binnen en buiten het dorp. De twee kinderen van verslagge ver Tim Brouwer de Koning wa ren na een fietstocht uit Leider dorp niet meer weg te slaan uit de ruime, maar toch intieme speeltuin aan de Sporthoflaan. Het is maar goed dat Wiebe van vijf nog niet kan lezen. Anders was hij nooit als eerste van de torenhoge glijbaan afgegaan. Want halverwege de trap van 27 treden hangt toch echt het bordje 'Niet onder de 6 jaar'. Wat niet weet wat niet deert. Wiebe roetsjt naar beneden, de eerste keer nog met samenge knepen billetjes, maar daarna - met een juten zak als glijmiddel - allengs sneller. Pas de derde keer gaat het mis. Zus Elke van zeven - leest alles wat los en vast zit - wijst hem niet al te subtiel op het verbods bord. Huilend zoekt de vijfjarige zijn ouders op. „Wèh, ik heb zo'n spijt dat ik van de glijbaan ben geweest", snikt hij. Hij stopt pas met zijn hartverscheurende act als hij hoort dat jongens van vijfenhalf ook van de glimmen de glijbaan afmogen, als ze maar niet huilen. Bovendien kan hij ook op tientallen andere speeltoestellen terecht. Dat weet hij wel, maar attracties zonder die verbodsbordjes vindt hij niet half zo spannend. Zijn grote zus test in ijltempo de andere toestellen. Gek genoeg loopt zij in een grote boog heen om de trots van DW: de water speeltuin. Tientallen andere kin deren spetteren en kwetteren er dat het een aard heeft. Zij bevui len daarbij niet alleen hun eigen heldere zomerkleding, maar ook die van volwassen omstanders. Hoe druk het vanmiddag ook is, de bankjes pal aan de rand van de water- en zandvlakte blijven daardoor angstvallig leeg. Opge schoten jongetjes heersen in de waterspeeltuin, die een dagje naar het strand overbodig maakt. Als de herrieschoppers het al te bont maken, grijpt moeder overste - de pittigste tante van de ploeg vrijwilligers die de speeltuin runt - in. Eén voor één van de waterglijbaan af en vooral niet plagen. Dezelfde moeder en haar vrien dinnen staan ook paraat als Elke en Wiebe na een half uur dorstig rond de geïmproviseerde toon bank drommen. Voor een be kertje water (Wiebe), limonade, koffie en thee is het gezin na lang vrijwillig gereken 85 cent kwijt. Dat bedrag zal weinig af wijken van de allereerste rond jes vlak na de opening in 1945. Gelaafd sprinten de kinderen weg voor een tweede rondgang. Zij komen na de loodzware ka belbaan („Gelukkig hielp een mevrouw ons, anders was het nooit gelukt"), de draai- en de zweefmolen onvermijdelijk weer uit bij de verleidelijke hoge glij baan. Wiebe moet tegenover steeds meer zes- en zevenjari gen verklaren hoe oud hij is. Om zijn gram te halen voor die voortdurende vernederingen vraagt hij een nog kleiner ventje naar zijn leeftijd (vier) zonder op te biechten dat hijzelf ook nog te jong is voor de glijbaan. Omdat het gesjoemel met leef tijden indruist tegen zijn jeugdi ge rechtvaardigheidsgevoel gooit Wiebe het over een andere boeg. Hij wil alleen nog maar van de glijbaan af met zijn va der. In ruil daarvoor houdt hij de hand van zijn vader vast op de weg naar boven, 27 treden en een verbodsbord lang. Triom fantelijk en volkomen legaal dendert hij op papa's schoot naar beneden. „Dat was cool, hè pap." Koel is de tweede versnapering ook, waarna het tijd is om op te breken. Wat je van ver haalt is lekker en je kunt er nog uren op teren. Terug in Leiderdorp beseffen de kinderen dat verandering van spijs doet eten. Nog geen vijf minuten na thuiskomst rennen zij aan achter de weinige vriend jes die niet op vakantie zijn. In het vertrouwde speeltuintje om de hoek vechten zij om een plekje op de wipkip. door Saskia Buitelaar Voor touwbruggen over een kol kende watermassa en overleven in het oerwoud kun je beter een andere trip boeken van de avon tuurlijke reisorganisatie SNP. An ders dan de naam doet vermoe den, zijn de natuurtochten met de naam Ruige Route voor ieder een goed te fietsen en wandelen. Het enige dat echt nodig is, is (za- del)zitvlees, een beetje conditie en een fototoestel. Want hoewel het met de ruigte nogal meevalt, doet de gevarieerde tocht zeker een paar van de mooiste plekjes in Nederland aan. Station Nijmegen, 10 uur. Mar leen Raats van het SNP stuurt ons op pad, voorzien van een huurfiets, een routebeschrijving en een discman. Het hoorspel van historische verhalen, ge dichten en gesprekken met de veerbaas, de café-eigenaar en de boer die we nog gaan ontmoe ten, begeleiden ons tijdens de tocht van circa 24 kilometer. Over de Waalbrug is de lawaai ige stad snel achter ons. Het wordt een dag van fietsen langs de uiterwaarden van de Waal, de leidraad tijdens deze tocht. Maar ook een bezoek aan de oudste theetuin van Nederland en struinen door het moerasbos van de Millingerwaard. Weg van de paden, over de hekken en tussen de dieren. De Ruige Routes gaan door na tuurgebieden, op de fiets, lo pend en per kano. Inmiddels zijn er vier routes van twee tot vijf dagen. Door de polders rond Gouda, de Biesbosch, het Dom meldal en rond Nijmegen. De ene route heeft wat meer cul tuur, de andere een kanotocht. Wat ze gemeen hebben, zijn de primitieve overnachtingen. „Dat is vooral het ruige aan de routes: slapen in een boerenstal, een ti- pi of een hut", zegt SNP-woord voerster Raats. De deelnemers moeten de na tuur 'beleven'. Met dat idee be- de schaduw hun siësta houd zijn even in hun rust gestooi Na een slobber uit de rivier, sjokken ze terug naar de koe) In de theetuin verderop stoi de wespen zich op de bos vruchtentaart, in plaats vand geurende, kleurende bloeme rijkdom De ruigte begint bu ten de tuin, waar brandnetels bramen weinig uitnodigen oi de smalle paadjes op te zoeki Toch is de sluip-door-kruip- doorroute onvermijdelijk als het domein van de bevers wi3 betreden. n - Badende steltlopers in een o zandafgraving brengen ons c i< een goed idee. De Bisonbaai, o het eerste naaktrecreatiestrai van Nederland, ligt tegenove boerderij die het eindpunt is Een duik in het koele natuur- ter is de ultieme afsluiting van een enerverende dag in de n n tuur. Opdrogen in de zon id< r dito. Voor de verslaggever die ma t een van de vijf dagen fietst, d houdt de route op bij de boe derij van Wim en Annie Reiji De echte routiers stappen hi in bed, vermoeid van de insp - ningen en indrukken, licht v brand en met een stevige bol renmaaltijd in de maag. Eén ding staat nu al vast: na zo'n tocht is een ruige nacht slap niet verkeerd. De Ruige Routes zijn te boe bij SNP, 023-3277000. Mee doen kan nog tot half septe ber, elke week, met maxim; i twaalf deelnemers per toch Prijzen (inclusief alles): 120 ro voor twee dagen tot 285 voor vijf dagen. Info op www.ruigeroute.nl Fraaie en gevariel natuurroutes, orf gelijk fout te rijd» De planning strak: anderhalf in de Millingerw is eigenlijk te kor Echte natuur, dichtbij de stad en voor iedereen toeganke lijk, gaat dat wel samen? Ja hoor, met de Randstadgroen projecten van Staatsbosbe heer. Uit een recente evalua tie van het natuur- en recrea tiegebied De Haaglanden bij Den Haag, blijkt dat in de jonge gebieden dichtbij de stad natuur ontstaat waar een kwaliteitsstempel niet zou misstaan. „We hebben het niet over een flinke achtertuin", zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer. „We krijgen echte natuur terug, die zich ontwikkelt." Het bos in De Haaglanden is nog wat jong, maar de vogel rijkdom is in vijftien jaar flink gegroeid. Je vindt er de zwartkop, tuinfluiter en nachtegaal, maar ook zeldza mere soorten zoals grasmus en zanglijster. En dat terwijl er het afgelopen jaar bijna driekwart miljoen bezoekers kwamen. Ook de Kagerplassen, onder deel van de groene ontslui ting rond Leiden is zo'n ge bied waar de laatste jaren aan gewerkt is. De natuurbeheerders streven ernaar dat iedereen in de Randstad binnen twintig mi nuten in het groen kan zijn. „Dat betekent dat je vantevo- ren moet nadenken als je een stad uitbreidt. Dus niet eerst de boel volstampen en dan pas denken: oh ja, waar laten we de bomen?" Langzaam maar zeker word je er een beetje wee van. Jong, snel en ieder jaar weer anders. Een week lang trends volgen, en je begint ernstig te twijfelen aan het gezond verstand van de mensheid in het algemeen, en van iedereen die jong en snel is in het bijzonder. En je vraagt je af: is er dan niets dat gewoon bij het oude blijft? Op zo'n moment is het een ze gen dat er nog zoiets is als de ouderwetse familiecamping. De camping waar vader en moeder met hun kroost drie weken zo mervakantie doorbrengen, en dat ieder jaar opnieuw. De cam ping waar de kindertjes de halve dag bezig worden gehouden door een paar enthousiaste werkstudentes en waar pa en moe 's avonds gezellig naar de bingo kunnen. Van die cam pings. Want er zijn plaatsen waar de tijd heeft stil gestaan. Wat is er cool en trendy in de kantine van de camping? Ja, bij camping Club Soleil in Noordwijk is het nog altijd de bingo die tradio- neel het beste scoort. Gezellig met een ratelende ballenmolen geconcentreerd je kaart invullen in de hoop op het eind van de avond met een leverworst terug te gaan naar de caravan. Het ware campinggevoel. Het linedancen en de Tupper- ware-avond van Club Soleil lo pen dan wat minder. Maar nog altijd niet zo slecht dat ze van het programma worden ge haald. Ze kunnen nog jaren mee als vaste onderdelen van het campingleven. Wanneer Club Soleil je iets voor de kinderen organiseert, dein is de knutselmiddag er de absolute topper. Oké, dat knutselen krijgt dan een beetje een modem tint je door het in te passen in een Harry Potter-week. Maar met het in elkaar zetten van een to verstafje van bamboe en crèpe- papier zijn de kids nog makke lijk anderhalf uur zoet. En ver volgens lopen ze tot vervelens toe alles wat los en vast zit met hun stokje te betoveren. De grote tophit van het seizoen bij camping Sollasi in Noordwij- bij op het laatste moment - bij na allemaal tegelijk - koppetje duikelen. - In de Gendtsewaard is Neder land op zijn groenst. Afwisse lend passeren we maïsvelden en koeien in mals gras. Krekels ver zorgen het achtergrondgeluid bij de zwijgzame vissers. Soezel- pauze op een verscholen strandje. En natte schoenen ha len, als je aan de waterkant de golfslag van een grote, passeren de tanker te laat in de gaten hebt. - Op het rivierduin van Millin gerwaard stuift plotseling een kudde paarden voorbij. Ze klet teren over een dam en zijn snel weer in het ooibos verdwenen. De schotse hooglanders die in Reclamevlieger Bonne Boon op Lelystad Airport. Foto: Jan Scheerder kerhout staat voor het programma. Kantineb der John Thomassen zo'n 200 toeschouwers jaarlijkse playbackshow. is volle bak Drukker Country avond (met gooien en rodeostier de grote vorige week. Maar ja, voor de heeft hij al gen, en je kunt er men dat de voor stuk voor de hang gaan zorgen. Dus looft een bonte avond den. Weg van de paden, over de hekken en tussen de dieren tijdens ruige natuurtochten. Publiciteitsfoto langs de rivier, het ooibos, kan niet alleen eventuele overstro mingen beter doorstaan, het laat ook zien hoe het land er duizen den jaren geleden uitzag. Hoewel de Millingerwaard zon der twijfel zowel het ruigste als het fraaiste onderdeel van onze tocht is, zijn er ook genoeg an dere belevenissen: - Fietsend over de zomerdijk langs de Waal bevind je je tus sen twee uiterwaarden, waar je genoeg veldboeketten kunt plukken om een hele zomer de keukentafel mee op te fleuren. Ganzen zwermen in een lange V boven ons hoofd. Luid gak kend zetten ze de landing in naar een nieuwe poedelplaats. Nooit eerder gezien dat ze daar- dachten het bureau Ideëel Orga niseren en de stichting Natuur lijk Bijzonder vijf jaar geleden de Ruige Routes. Door mensen zelf de natuur te laten ontdek ken en erva ren, groeit het bewust zijn over de waarde van natuur. De tochten pas sen bij de manier waarop Staatsbosbe heer probeert oude natuur te herstellen. Rondom de rivier de Waal, bijvoorbeeld, krijgen de oevers hun natuurlijke karakter terug. In de uiterwaarden, die delen van het jaar onder water staan, leven talloze planten en dieren. Je treft er meer dan 250 vogelsoorten aan en bijna tweederde van de in Ne derland voorkomen de planten. De Millinger waard is zo'n beetje het pronkstuk van deze 'nieuwe ou de' natuur. Met succes is daar een paar jaar geleden de bever in Nederland teruggebracht. En de oorspronkelijke begroeiing

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 14