KERKDIENSTEN 5 h dc 979 ZATERDAG 10 augustus 2o0j WEEKEINDE 10/11 AUGUSTUS 2002 LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 kand. Bolland, A'dam, 17 kand. Timmermans, Voorschoten. Samen op Weg-kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 ds Rooze. Hooglandse Kerk Zo 10 ds vd Berg, Tienhoven, 11.45 Oec. studentendienst, prof dr Berkvens-Ste- velinck. De Regenboog Oec. Zo 10 pastor v Well. Maranathakerk Zo 10 ds Steenstra. Vredeskerk Zo 10 dr Venema. Rooms-katholiek Parochie Lam Gods: Wijkkerk Antonius, Boshuizerlaan Za 17.30 Woord- en Communieviering met volkszang, Zo 10 Geen dienst. Wijkkerk Leonardus, Haagweg Zo 11 Woord- en Communieviering met volkszang. Wijkkerk Maria Middelares, Rijndijk Za 19 Geen dienst, Zo 9.30 Woord- en Communie met volks zang. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel Za 17 en Zo 11.15 Geen opgave. St. Lodewijk, Steenschuur Za 10 en 19, Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30, 18, 19 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg Za 19 Euch. vie ring, Zo 9.30 Woord- en Communieviering mmv gem. koor. Hartebrug Za 19 Avondmis, Zo 11 Hoogmis. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 ds v 't Hof, Voorhout. Groenhoven Zo 10 drs De Bruin. LUMC Zo 10 pastor Schlatmann. Overrhyn Zo 11 hr Rus, C Diversen: Anglican Church of St. James, Lak Theater, room 005, Cleveringaplaats 1 Tijdelijk geen diensten tot 8 sept. 2002. Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 ds Stichter. Bijeenkomst van Christenen, Langebrug 63 Zo 10 en 18.30 Woordprediking. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Za/Zo Geen diensten. Chr. Geref. Kerk Steenschuur Zo 9.30 ds v Sme den, 17 ds Den Hertog. Chr. Wetenschap, Steensch. 6 Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem. Lokhorstk., Pieters- kerkstr., Zo 10.15 Dienst met WH, mw ds Dries- sen. Eglise Wallone (Waalse kerk) Zo 10.30 pas de cul- te. Evang. Gemeenschap, Middelstegracht 3 Zo 10 hr Jansen, Hoorn. Evangeliegem. De Deur, 5 Meilaan 137 Zo 11 en 18, woe 19.30. Evang. Luth. Gem. Hoogl. Kerkgr. Zo 10.15 drs vd Meij-Seinstra. Gem. Eben Haezer, Hoge Rijndijk 61 Zo 10 hrv Zuijlekom, 19 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht Zo 10 en 17 Lees- dienst. Grote Opdracht Gem., Turkooislaan 131 Zo 13.30 hr Agtereek. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt Zo 10 Eredienst. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahm- sl. Zo 11.20 Avondmaals vergadering, 13 Interna tionale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr./Groenesteeg Zo 10 Samenkomst. Levenstroom Gem. zie Leiderdorp. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24 Zo 10, Woe 20. Oud-Kath. K., Zoeterw. Singel Za 19 Euch. viering. Volle Evangelie Gem., Haarlemmerweg 36 Zo 11 ev. Schreuder. Zevendedag-adventisten, De Ontmoeting, Noord hofland V.schoten elke Za 11. Dorpsgezicht van Koudekerk aan den Rijn, met onder meer de Nederlands Hervormde Kerk. Foto: archief Leidsch Dagblad AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 hr vd Leede, 14.30 ds Capellen. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Jeroense, Moordrecht, 18.30 ds Veldhuizen, Schoonhoven. -JiüMfa.. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 Gez. diensten Geref. kerk. R.K. Petrus en Paulus Zo 11 Euch. viering. ABBENES Samen op Weg Gem. Zo 9.30 ds Vollebregt, Sas- senheim. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 9.30 ds vd Wilden, 18.30 SoW- dienst, ds vd Geer. Oudhoornse kerk Zo 10 ds Baudet. Sionskerk (Meteoorlaan) Zo 9.30 ds v Nieuwpoort, Amersfoort, 18.30 ds Zwanenburg, Ede. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 9.30 zie Salvatorikerk, 18.30 zie Adventskerk. Salvatorikerk Zo 9.30 ds vd Linden, 18.30 zie Ad ventskerk. Samen op Weg: De Bron Zo 9 ds v Dijk. G.Herderkerk Zo 10.30 ds v Dijk. Kerk en Zanen Zo 9.30 kand. mw vd Laan, Almere. Driehoorne Zo 19 ds Nieuwenhuis. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 10.30 Euch. viering. H. Geestkerk, De Bron Zo 11 Viering. Piuskerk Zo 9.30 Communieviering. Diversen: Bapt.gem. Noord, aula Wellantcollege, Kalkovenw. 62, Zo 10 Geen dienst. Bapt.gem. Noord, aula van Castellum, Ambonstr. I. Zo 10 hrv Laar. Bapt.gem., Triomfatorkapel, Havenstr., Zo 10 en 18.30 ds Koekkoek. Christengem. 'De Hoeksteen', Gebouw Nabij, Laur- aplein 2, Zo 10 hrv Duin, Noordwijk. Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 Leesdienst. Evang.gem. 'De Ark', Pr. Hendrikstr. 54, Zo 10 Geen opgave. Evang.Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Dia- mantstr. 31, Zo 10 Opwekkings Samenkomst. Geref. Kerk Vrijg. (Goede Herderkerk), Ten Harm- senstraat 14 Zo 8.45 en 16.30 Leesdienst. Leger des Heils, Zonneweg 3 Zo 10 Samenkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Lyceum, Halverwege 34 Zo 9.30 ds De Jonge. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240 Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Burenlaan 15 Zo 10. Remonstr. Gem., Van Mandersloostr. 36 Zo 10 mw ds Brostrom-Bruin, Boskoop. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 en 18 ds v Capellen, Putten. S.O.W. Gem., De Hoeksteen Zo 10 ds Klapwijk, Den Haag. HAZERSWOUDE Geref. Kerk Zo 9.30 ds Lorier. Herv. Gem. Zo 9.30 ev Schaap, Nieuwegein, 18.30 ds Smaling, Oegstgeest. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Woordviering, Zo 10 Euch. viering mmv Ceciliakoor. RK kerk, Rijndijk, Het Anker Za 19 Viering met volkszang. RK Bernarduskerk Zo 10 Viering met volkszang: HILLEGOM Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds Aarnoudse, 19 Dienst in CGK Lisse, dsWeij. Christen Gem., Gebouw Hillegomse muziekschool, Henri Dunantplein 4 Zo 10 H.A. en Woordverkon diging. S.O.W. diensten: De Hoeksteen Zo 10 ds Nak. Maartenskerk Zo 10 Geen dienst. RK Martinus kerk Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering, 14.30 Euch. viering in Poolse taal. RK St. Jozef kerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Geen viering. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 ds Ommering. O.L.Vr. kerk Zo 10 Euch. viering mmv cantoren. DE KAAG Herv. Gem. Zo 9.30 ds Vonk-Wartema. RK Joannes kerk Zo 10 Woord- en Communievie ring. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 ds Kattenberg, Lei den, 18.30 Gloriedienst, dsvd Bosch, Valkenburg. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 hr vd Linden, 18.30 ds Weegink, Katwijk a/Zee. Ontmoetingskerk Zo 10 en 18.30 ds v Vliet, Zaamslag. RK H. Joannes de Doper Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv "Vocalis". KATWIJK AAN ZEE Hervormd: De Hoeksteen Zo 10 kand. Klok. Ichthuskerk Zo 10 kand. vd Hoff, Gorinchem, 18 ds vd Berg, China. Maranatha-Centrum, Rijnsoever Zo 10 ds Ten Voor de, 18 ds Visser. Nieuwe Kerk Zo 10 ds vd Berg, China, 18 ds Goris- sen. Oude Kerk Zo 10 ds Weegink, 18 ds Blom. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Timmermans, Voorschoten, 18 ds Berkheij, Oosterbierum. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingnylaan 2 Zo 10 ds Boekhout. MEDISCHE DIENSTEN ARTSEN Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven Voor weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn. Alkemade Van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: zie Leiden. Alphen aan den Rijn Van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: Coöperatieve Huisartsendignst Alphen aan den Rijn en Omstreken, Gebouw Rijnoord, Rijnland Zieken huis, Delftzichtweg 2, Alphen aan den Rijn; alleen na telefonische af spraak: tel 0172-467007/463122. Boskoop, Benthuizen Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: De Huis Artsen Post (HAP) Gouda, Jan van Beaumontstraat 4, Gouda, tel. 0182-322488; na telefo- nischeefspraak. Hazerswoude, Koudekerk voor weekenddienst! zie Alphen aan den Rijn. Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwij- kerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voor hout en Warmond: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: voor spoedgevallen: Centra le Dokterpost Duin Bollenstreek, tel. 0900-3343678. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg De weekenddienst is uitsluitend be doeld voor spoedeisende gevallen, die niet tot maandag kunnen wachten. Medische hulp wordt verleend na te lefonisch overleg. Groep 1 - Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lodder, Mee- wisse, Pool, Roos en Schonenberg- Roosendaal: vr 17.00 uur tot za 16.00 uur: J. Pool. Hartweg 1, tel. 4022322. za 16.00 uur tot zo 24.00 uur: Mw M. Schoonenberg-Roosendaal, Rand weg 35, tel. 4076752. Groep 2 - Voor de praktijk van Berg man, H. van Duijn, L. van Duijn, Hue- ting, H. Moolenburgh, C. Moolen- burgh-Pieper, W. Timmers, L. Tim- mers-den Hollanderen Velberg: vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: H. Hueting, Rijnstraat 42, tel. 4029550. za 10.00 uur tot zo 24.00 uur: L. van Duijn, J.W. Frisodreef 148, tel. 4015805. Groep 3 - Voor de praktijk van Pries ter, Rietbroek. Verhage, Vrouwenvel- der en Wattel vr 17.00 uur tot za 10.00 uur: A. Ver hage, Katwijkerweg 7, Rijnsburg, tel. 4021818. za 10.00 uur tot ma 08.00 uur: Mw. M. Vrouwenvelder, Valkenburgerweg 72, Rijnsburg, tel. 4021818. Langeraar, Leimuiden, Nieuwveen, Rijn- saterwoude, Ter Aar, Woubrugge voor weekenddienst: zie Alphen aan den Rijn. Leiden, Leiderdorp Voor alle Leidse/Leiderdorpse huisart sen; van vrijdag 17.00 uur tot maan dag 8.00 uur Centrale Dokterspost Leiden, Doezastraat 2/a (ingang Raamsteeg), Leiden, tel. 0900- 5138039. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie-. Mw. R. Ruff-Medvedovsky, Gezondheidscen trum Stevenshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071-522091 Kbereikbaar via spoedlijn voor artsen en verloskun digen). Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M. van Kempen, Lammenschans weg 71, tel. 071-5123001. Voorschoten en Wassenaar Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): tel. 070- 3469669. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsin gel 31, Roelofarendsveen, 12.30- 13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071- 3319100. Voor spoedeisende recep ten buiten de openingstijden bereik baar via telefoonnummer of deurbel. Alphen aan den Rijn Apotheek De herenhof, Herenhof 6, tel. 423838; van za 09.00 uur tot ma 08.00 uur. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00- 12.00 uur; spoedgevallen tel. 071- 3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8 00 uur: Apo theek De Jong, Kon. Julianalaan 22, Katwijk, tel. 4014370. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voor schoten Van 10.00 tot 21.00 uur: Haven Apo theek, Haven 18, Leiden, tel. 5226085; Apotheek Hofland, Win kelcentrum Noord-Hofland, Plancius- plantsoen 13, Voorschoten, tel. 5762877. Altijd geopend: van 21.00 uur tot 8.00 uur (op werkdagen) tot 10.00 uur (op za. zon- en feestdagen): Nachtapotheek De Nachtwacht, Doe zastraat 2/a, Leiden, tel 071- 5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00- 12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172- 573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge J. Waars. Kopenhagensingel 1, Al phen a/d Rijn, tel. 425233. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg J. Guyt, Boulevard 8. Katwijk, tel. 4015740; spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, War mond H. Middelweerd, Herenweg 77, War mond, tel. 3011783; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude W. Mangelaar Meertens, Stoeplaan 6, Wassenaar, tel. 070-5178151; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het praktijkadres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-471111; G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 0172- 442807; mw. Graveland-Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172-444333. Bollenstreek voor weekenddienst: raadpleeg het antwoordapparaat van uw eigen die renarts. Leiden en omstreken Voor de praktijk van Roest en Van Wiggen: altijd bereikbaar onder tel. 071- 5220513/071-5890405. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de eigen dierenarts. Voor de praktijk van Moens, Stibbe (Leiden), Winkelhof (Leiderdorp), Westgeest (Voorschoten): Dierenkli niek Winkelhof, tel. 5896868; alleen op telefonische afspraak. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 071-5156161; of D.J. Brandt, Homanstraat 1, Rijns burg, tel. 071-5156161. Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21, Oegstgeest, tel. 071-5176761. Sassenheim, Voorhout, Warmond Dierenkliniek Sassenheim, Rijks straatweg 22, Sassenheim, tel. 071- 3013800. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenart sen: dokterstelefoon 070-3455300 THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen e.o., Leiden e.o., Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Verbeekstraat 19-21, Leiden, tel. 071-5161415, fax 071-5161309. Voor aanvragen van hulp en zorg is een indicatie van het RIO (Regionaal Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 ds Tanis. De Stek, Evang. Gem., Pr. Hendrikkade 11 Zo 9 en 11 Zoekersdiensten. Geref. Gem. in Ned., Louwestr. Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 16.30. Herv. Gem. De Rank, Andreas College, ingang Helmbergweg 10 Zo 10 ds Magré. Ned. Geref. Kerk, Andreas College, ingang Rijnsoe ver 293 Zo 9.30 ds Versluis, 19 kand. Jonkers. Overduin Zo 14.30 ds vd Horst. Soefi, Zuidduinseweg elke le en 3e zondag 11. Triumfatorkerk Zo 9.30 ds Kuiper, Noordwijk. Vredeskerk Zo 9.30 en 17 ds vd Horst (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk Zo 10 en 19 SoW-diensten Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 ds Bluemink, 19 ds vd Wilden. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Geen viering, Zo 9.30 Euch. viering mmv gem. koor. LEIDERDORP Bapt.gem., Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155 Zo 10 hr Bartels, R'dam. S.O.W. Dorpskerk Zo 10 ds Zwaan, 18.30 Geen dienst. Scheppingskerk Zo 10 mw ds Parigger. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven Zo 10 Geen dienst. Geref. Gem., Hoofdstr. 73 Zo 10 en 16.30 Geen opgave. Levenstroom Gemeente, Touwbaan 3 Zo 10 pastor Zijlstra sr., 19 ev Zijlstra. Leythenrode Zo 10.30 R.K. dienst. Rijnland Ziekenhuis Zo 10 Woord- en Communie viering, pastor vd Hijden. RK De Menswording Za 19 Woord- en Communie dienst mmv cantor, Zo 9.30 Euch. viering. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 Gez. dienst, hr Schoenmaker. Herv. Gem. Zo 9.30 Gez. dienst Geref. kerk. RK St. Jan kerk Za 19 Viering, Zo 9.30 Euch. vie ring. LISSE Chr. Geref./ Ned. Geref. Kerk Zo 10 ds Trommel, 19 ds Weij. Evangeliegem. Heereweg 52a Zo 9.45 leder heeft iets dienst. Geref. Gem. Zo 10 en 16 ds Moens, Woe 19.45 hr Beens Geref. Kerk Zo 10 ds De Wit, Drachten. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr.l Zo 10 Leesdienst, 19 ds Griffioen, A'dam. Herv. kerk: Rustoord Zo 10 Geen dienst, 19 ds Sijtsema, Zeist. Pauluskerk Zo 10 hr Bergman, Katwijk. RK Agathakerk Zo 11 Euch. viering mmv koor. RK Engelbewaarderskerk Zo 9.30 Euch. viering. RK Mariakerk Za 19 Euch. viering mmv Cantate Domino. NIEUWKOOP Evang. gem. gebouw, De Rank. Regthuysplein Zo 12. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Zonneberg, Amersfoort, 18.30 hr vd Kamp. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK O.L.Vr. kerk Za 19 Geen viering, Zo 9.30 Euch. viering. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 hr De Ridder. Herv. Gem. Zo 9.30 en 18.30 Geen opgave. RK Nicolaas kerk Zo 11 Euch. viering. NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 SoW-dienst in Kerk a/Zee. Buurthuis Zo 10 Geen dienst. Gem. v. Christenen 'De Ark' (Picke pl. 1) Zo 10 hr vd Plas, 19 Openluchtsamenkomst. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 SoW-dienst, ds De Leeuw, Leiden, 17 hr Maas, 19 SoW-vesperviering, ds Roolvink. Kerk aan Zee (Hoofdstr.) Zo 10 SoW-dienst, prof Heitink, Bennebroek. Northgo Scholengem. Zo 10 ds Gijsbertsen. Prot. Bond (aula O. Zeew.) Zo 10.30 Geen dienst. RK Maria ter Zee Za 19 Euch. viering mmv dames koor, Zo 10.30 Euch. viering mmv herenkoor. RK Jeroen kerk Za 19 en Zo 10 Euch. viering mmv herenkoor. Vinkenlaankerk Zo 10 Geen dienst. W. vd Bergh zorgcentrum Zo 11 ds Schultheiss. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek (De Schelft Zo 10 hr Den Heeten. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 ds Bijl, Haarlem. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. viering, voorg. pastor Roosjen. RK H. Hart kerk, De Zilk, Za 19 Geen viering, Zo 10 Euch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. vie ring mmv gem. koor. RK Victor kerk. Za 19 Euch. viering mmv heren koor, Zo 10 Euch. viering mmv dameskoor. OEGSTGEEST Kruispunt, (Endegeest) Zo 10.30 pastor vd Borne. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1 Zo 9.30dsvd Haar, Gouda, 16.30 Leesdienst. Groene of Will.kerk Zo 10 ds Kooman. LUMC Zo 10 pastor Schlatmann. Ned. Geref. Kerk (Gem. centrum, Lijtw.) Zo 9.30 drs Langbroek-Knoeff, 16 Geen dienst. Pauluskerk Zo 10 Gesloten in de maand augustus. Regenboogkerk Zo 10 mw ds Weima. RK Will. Kerk Za 19 en Zo 10 Euch. viering. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45, Prot. dienst Zo 16 ds Weegink. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecentrum, Lijtw. Zo 10.30 Dienst in Lokhorstkerk, prof dr Leertouwer. OUD-ADE RK Kerk Za 19 Euch. viering mmv dameskoor, pas tor Nijman. OUDE EN NIEUWE WETERING Geref. Kerk Zo 9.30 Gez. dienst, ds Dierx. Herv. Gem. Zo 9.30 Gez. dienst Geref. kerk. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK Jacobus kerk Zo 11 Euch. viering mmv Paro chiekoor. ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Zo 11 Euch. viering mmv cantors. St. Petrus Banden Za 19 en Zo 9.30 Euch. viering. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 hr Vos, Nieuw Vennep. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 Leesdienst, 16 ds Rein- ders. Evang. Chr. Gem., Chr. Lyceum W.A. Visser 't Hooft Zo 10 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 17.15 ds Breen. Grote Kerk Zo 9.30 ds Romein, Zoetermeer, 17 ds Wisse. Herv. Bethelkerk Zo 9.30 ds Schipper, R'dam. Immanuelkerk Zo 9.30 ds Sytsema v Oeveren, Kampen, 17 hrvd Land, Wassenaar. Maranathakerk Zo 9.30 ds vd Bosch, Valkenburg, 17 ds Paas. Petrakerk Zo 9.30 ds Paas, 19 ds Sytsema v Oe ren. RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk Zo 10.30 Euch. viering mmv hi renkoor, pastor Nijman. SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 19 Geen opgave. Geref. Kerk Zo 10 ds Fockens, 19 Gez. dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 ds Westra, 19 ds Germans. RK Pancratius kerk Zo 10 Euch. viering. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17 Zo 10 Gee dienst. STOMPWIJK RK Laurentius kerk Za 19 Viering, Zo 11 Hoogi TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 ds Tromp, Veenendaal, 18 ds De Haan, Zevenhoven. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Kerssen, Zwammerdam VALKENBURG Geref. Kerk Zo 9.30 ds vd Bosch-Heij. Geref. Kerk Vrijg. Zo 11 ds Grutter, 18.30 Lees dienst. Herv. Gem. Zo 10 ds Smit, Katwijk a/d Rijn, 1( ds Brunt. VOORHOUT Herv./Geref. Kerkgem. Zo 10 H.A.ds Oegema. RK Bartholómeuskerk Za 19 Euch. viering met volkszang, Zo 10 Euch. viering mmv Parochieki VOORSCHOTEN Church of St. James (Anglican), British Schot v. Hooflaan 3 Sundays 10.30. 1st All-Age, 2m and 4th Holy Communion, 3rd and 5th Morninj Prayer. Aula-basisgem. In 'De Groene Kikker', Frans H pints. Zo 10.30 Geen dienst. De Ontmoeting, Noordhofland Zo 10 ds Salomi Dorpskerk Zo 10 Geen dienst. Herv. Gem. 'Rehoboth' Van Leeuwenhoekkade 9.30 ds Kolijn, Krimpen a/d IJssel, 16.30 ds B ker, Bodegraven. Het Kruispunt Zo 10 mw Klein Kranenburg. Hulp en Heil-kerk Schakenbos, Leidschendam 10 Geen opgave. RK M. Godskerk Zo 9.30 Euch. viering. RK Laurentiuskerk Zo 11 Euch. viering. WARMOND Herv. Gem. SoW Zo 10 ds Smit. RK Matthiaskerk Za 19 Euch. viering, Zo Geen ring. WASSENAAR Protestantse Gemeente van Wassenaar: Dorspkerk Zo 10 ds Bouwen, Voorburg. Messiaskerk Zo 10 ds v Veen. Grote Opdracht Gem., Hofcampweg 3 Zo 19 hr L tereek. Kievietkerk Zo 10 H.A., ds Hellendoorn. RK Goede Herderkerk Za 17 en Zo 11 Euch. vi: ring. RK Jozefkerk Za 19 Woord- en Communievierii Zo 9.30 Euch. viering. RK Willibrord Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 viering mmv koor. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkdam Zo 10. mw ds Da Costa, Didam. Eu* WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 ds v Dalen, Den Haag, 18. Geen dienst. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Amesz, Aalsmeer, 18.3 Bergman, Katwijk a/Zee. RK Goede Herderkerk Zo 10 Woord- en Common viering mmv cantoren. Vrijzinnige Geloofsgem. NPB Zo 10.30 Geen dienst. ZOETERWOUDE Herv. Gem. Zo 10 dr Schoneveld, Jeruzalem, l< n el. RK Dienaarkerk Za 19 Gezongen viering. RK St. Jankerk Zo 9.30 Hoogmis. RK Emmauskerk Zo 9.30 Hoogmis. RK Meerburgkerk (H. Rijndijk) Za 19 Euch. vie n ring, Zo 11 Woord- en Communieviering mmvf koor. ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 9.30 ds Koopmans, Leiderdorp, I 18.30 Gez. dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Vuyst, Noordwijkerhout ei 18.30 ds Kerssen. Remonstrants Ger. Gem. Zo 10 Geen dienst t( sept.. De Bruggen, zaal 1 Dorpshuis Zo 11 pastor Del 11 haas. BURGERLIJKE STAND Indicatie-orgaan) vereist. U kunt zich hiervoor richten tot Zorgnet Leiden, Oude Rijn 92. tel. 071-5240960, fax 071-5240961. Buiten kantooruren en in het weekeinde wordt u doorge schakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen: Leiden, Van Vollenhovenkade 25, tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.30- 17.00 uur, za 10.00-17.00 uur. Meldpunt voor het ophalen en bezor gen van artikelen en informatie, tel. 0172-448976. Stichting Rijn-, Duin- en Bollenstreek, werkgebied Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest. Warmond en Duin- en Bol lenstreek Verpleging en verzorging thuis, aan vullende en particuliere thuiszorg en verpleging, uitleen verpleegartikelen, zorg voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tot vier jaar, voedings- en di eetadvies en ergotherapeutisch ad vies, tel. 071-4093333 (24 uur per dag bereikbaar). Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. 0900-8212141 (voor dringende hulp buiten kantooruren). Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek (activiteiten aanvullend op die van de Stichting) b.v. nacht zorggarantie of maaltijdservice, tel. 071-4093333. Yunio Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollenstreek, Plassengebied. Particuliere verpleging, gezins- en kraamzorg, tel. 071-5128070, ma- zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verpleging en verzorging voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, Postbus 974, 3900 AZ Veenendaal. Tel. 071- 4082729 (24 uur per dag bereikbaar) Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollen streek, Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, spreekuur ma t/m vr 13.00-16.30 uur, tel. 071-4016085. IZO Individuele Zorg (Alphen a/d Rijn e.o. en Rijn- en Veenstreek) Voor verpleging, lichamelijke- en huishoudelijke zorg. Informatie: tel. 0172-444423 of 071-3312872. Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aanvul lende zorg op die van naaste omge ving en professionele werkers bij thuis sterven. Aanvragen voor hulp en infor matie: 06-51002071. Telefonische Hulpdienst Leiden e.o. Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met ie mand te praten. Dag en nacht bereikbaar voor een ver trouwelijk gesprek. Telefoon 071- 5125202. Informatie- en Klachtenbureau Gezond heidszorg (IKG) Z-H Noord spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. tel. 071-5896620 LEIDEN - Geboren Bo dv C.A.M. van den Berg en M.M.P. van Elk Anouk Iris dv E. Twigt en E. ten Hoonte Jur- gen zv M. Smit en P. van Vliet Jeffrey zv M.R.N, de Vos Evi Catharina Her mine dv H.M. Aartman en S.M. van der Weijden Hugo zv P. van der Klauw en S.M.T. Warmenhoven Effie Annetje Michelle dvC.N.M. Kuiper en M.E.A. Spierenburg Roemer Jozef zv F.J.A. Copraij en W.M. Schuhmacher Fiona Kyra dv G. Odijk en I.B. Vis Mendy Lynn dv A.B.M. Duineveld en A.A.G. Lemmers Daniël Franciscus zv J.F.C. van Loon en A.J. Algra Zita Svea dv J.O.T. Agnevall en E.E. van Horssen Aymen zv H. Mokhtafa en B. Ziyani Ei- se Jonas Baptist zv JJ. van den Brand en S. Hazelbag Mees Noa dv J. Diemei en N I. Dijksman Daniël zv A. Bosch en G. van Duijn Karsten Nicolai zv J.H.A. Nagel en A.F.A.S. Teunisse Hendrik Mathieu zv P.A. Franssen en M. Hulsbergen Sofie Aveline Cornelia dv J.P.M. Steenvoorden en U.S. Laudij Iris Lena dv G.J.P. Ravenshorst en A. Slavenburg Huyen Trang dv V.T. Nguyen en T T. Nguyen Ainda dv D. Holt en D. Treurniet Owen zv E.F. We ber en S.M. Ouwerkerk Zoè dv M A. van den Berg en A. Rietkerk Bas zv J.H. Dekkers en A.M. Hoevelaken Chachid zv H. Gadir Manon dv R. van der Slot en CJ. van Roon Luca Pieter zv P.L. Kagenaar en P.C. Scholten Tir- za dv E.J. van Dijke en A.J. M. Smits Manuela dv M.L. van Duijn Amber dv A.P.M. Luijkx en A.A.J Schoone Job Christiaan zv G.J. te Hennepe en P.M. Nijland Quinty Cheyenne dv B. Schoonhagen en C. van Egmond Flo- rencio Mariana zv I.T. Faneyte en H.S.T. Geerts Sharona dv M. ter Haar en A.J. Molenkamp Fabiënne Maria Hendrika dv D.J. Louwers en C.M.E. Beek Thalizhah dv D.E. Guardiola Brendon zv D.E. Guardiola Royce Co lin zv J. Hus en M.S. van Schaik Nao mi dv M.A.H. Brekoo en E. de Jong Fiona Meaghan dv R.M. Kerren C. Goe- degebuure Sophie Laura dv J. Siebers en C.K.M. Zilkens Hendrik zv H. Gri- gorjan Jordi zv J.W. Bosman en J.M.A. Arts Lars Pieter zv P. Groeneveld en M. van Donge Maurice Christiaan zv M. Ammeraal en EJ. de Caluwe Jo hannes Jacobus zv J.M.G. van der Jagt en C.S. Daanen Britt Desirée dv W. in Tim Daniël is geboren op 18 juli 2002. Hij is de zoon van Nico en Na thalie van Giezen uit Leiderdorp. Scheltens en P.C. Duijnhoven Douwe Carsten zv K.C. Volk en A.M. Barnhoorn Job zv C. van Dijk en L. Kraijenoord Jeroen zv E.J. Hartingen M.L. Wentink Timo Joost zv K. Locher en T.G. Har- mannij Zus dv E.R. Rotteveel en F.E.M. Vuurpijl Senna zv R. Appel- dooren en E. Smit Tess dv J.S. de Zwart en P.C Kerkvliet Robbie zv PJ. van der Meij en M. Jungerius Sanae dv Y Dahhaneen H. Mokhtafa Rinke Jo hanna Clasina dv R.J. Zwaan en C.A Kuijt. Gehuwd/geregistreerde partners W.T.J, van Loenen en G.C. Gaviria J. Niemeijer en J. Hoogervorst I. Tetzlaff en T D Engelfriet G.L.H. Velmans en J.M. Devaney» M.I.A. Breeuwsmaen A.M. Verbrugge E.T. Vincent en L. de Ruiter E.T Kok en Y.M.B. van der Werf E.D. de Kleijn en M.G. Wulf j, D.M.A. de Clonie Mac Lennan en F Wezel H.C.M. Wennmk en M.M.G Perquin C.E. Boeff en H.W. vanO ,j C. Bink en G.J. Boeff Overleden F.H. Schadee, 70 jaar.t met J. ter Burg, man J.C. Rodenbt 68 jaar, geh. gew. met P. van der Pompe, vrouw T.E. van Werkhov i jaar, geh. gew. met J.C. Warme: dam, vrouw C. Veloo, 81 jaar. g met M. Zandbergen, man A.C.A. Niersman, 89 jaar, vrouw C.F. Pl 101 jaar, vrouw Y.A. van Dijk, 41 vrouw M. van Houten, 65 jaar, gm met A. van Vliet, vrouw J. de Rooi 83 jaar, geh. gew met B.J. Kluts.vf A. Schellingerhout, 85 jaar, man^ J.W. Groenen, 92 jaar, geh.gew. n Buurman, vrouw W.M.J. van Har velt, 82 jaar, geh. met C.M. Pieter! man H. van der Plas, 57 jaar, j met A.E. van Muijen, man A.M. Venhof, 51 jaar, geh. met N.M. v Beek, vrouw J.C.M. Zandvliet, vrouw J. Dissevelt, 66 jaar, geh.i J. Wervelman, man J Broers, 7? geh. gew. met M. Strik, vrouw Ringers, 58 jaar, vrouw C.M. Sei jaar, geh. gew. met A. van Egmon< vrouw P.J den Hollander, 81 ja< geh. met W.L. Beider, man J.C.i Parera, 60 jaar, geh. met T.M. Ven man E.J. Schaap, 72 jaar, geh. rt Klinkenberg, vrouw C.G. Röling, jaar, geh. gew. met C.H. van Schil vrouw J. Willems, 95 jaar, geh.g met K. van Veen, vrouw G.A. van Zalm, 80 jaar, geh. met A. de Kne man J. Methorst, 57 jaar, geh. r M.A. Beerntsen, man J.J.A. Dap 69 jaar, geh. gew. met C. van Mun ren, man. VOORSCHOTEN - Geboren Dariu Herman zv E H.W.M. van Rooij en Rastegar Tehrani Max Arend Jan A.J.P. Rodenburg en S.J.T. van dl Berg Alexander René zv A HM nink en D.G. Dek Elfie Majoried de Boer en B. Bedet Ricardo zv) Vrolijk en N. van Ruiven Isis FI01 dv J. van Leeuwen en Sumira. Gehuwd/geregistreerde partners J.D.M. van den Oever en C.A. Geil' Overleden M.A. van Steen wv Vog laar, 91 jaar T. Brandsma, 85 jas ij.p, dii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 10