LEIDEN REGIO 5 Ijverige boemel kruipt niet meer dan 130 meter per uur Leiderdorp ziet af van koop pand Zijlbedrijven Brand krijgt Juffermans niet klein Jeu de boulesdub wil overdekte baan Aan een spijkerbroek oven de sloot hangen etsen naar het «rk beloond luttenbouw na (en jaar terug Inkerdag bij ipse Ruiters WOO brengt uderen samen R3 Legionella in zwembad hardnekkig ilphen aan den rijn- De ge- eente Alphen stimuleert haar irknemers om op de fiets of f et het openbaar vervoer naar itwerk te gaan. Ambtenaren e de auto thuis laten staan, ijgen een hogere vergoeding an hun collega's die met de ito reizen. Ruim 400 ambte- iren wonen in of vlakbij de ad. De gemeente stelt dat als •n fors deel de auto thuislaat, bereikbaarheid van het cen- tim er aanzienlijk op vooruit- iat. Burgemeester en wethou- :rs hopen bovendien dat erkgevers in Alphen de rege- ig overnemen. orschoten - Na een afwezig- id van tien jaar keert de hut- nbouw terug tijdens de jeugd- itiebeziRieden (JVB) in »rschoten. Van 21 tot en met augustus kunnen kinderen acht tot twaalf jaar een hut luwen. Vervolgens is het de doeling dat zij er de laatste cht in blijven slapen. Scou- rereniging Kimball O'Hara ganiseert het vierdaagse eve- ïent. Naast de huttenbouw de jeugd in de laatste twee eken van augustus een dagje zeilen op Vlietland met aterscoutingsgroep Leif Erik- Dn of meedoen aan de Vossen- leijcht in het centrum van Voor- hoten. Op zondag 1 septem- r sluit de 27ste Vlietloop de B af. De organisatie van de itiviteiten is in handen van de )idse Welzijnsorganisatie, af- ling Voorschoten. Meer in- rmatie staat in het program- aboekje dat verkrijgbaar is in :t gemeentehuis, de biblio- eek, of bij de LWO-afdeling lorschoten: 071 - 5615092. lat pwetering - Stal De Ripse n liters organiseert op zaterdag de augustus samen met de Tin- n rvereniging een dag voor tin- ki rs. Dit paardenras komt oor uil ronkelijk uit Ierland. Ieder- i m die een tinker heeft kan op s ze dag meedoen aan behen- :h gheidswedstrijden of aan een Ji irkiezing van de bestgaande sp iker. Opgeven: 0418 - 642576. sctal De Rjpse Ruiters is te vin- ee in aan de Ripselaan 6 in Rijp- de nering. ecstgeest - De Stichting Wel- jn Ouderen Oegstgeest WOO) begint onder de naam rettig Weekend' een nieuw oject. Vanuit de gedachte dat mmige alleenstaande oude gezelligheid missen maar et weten hoe zij nieuwe con- cten moeten leggen, wil de VOO 'gelijkgestemden' bij el- lar brengen. Zo denkt de j'g VOO aan een kookkring waar- 10 de deelnemers om beurten tejior de anderen koken. Verder ordt gedacht aan een theater- ing voor een gezamenlijk ondje uit; een sportkring en 'i winkelkring, waarbij de «lnemers gezamenlijk op lopjesjacht kunnen. De oude norganisatie hoopt op nog eer ideeën voor een 'prettig eekend' vanuit haar doel- oep. donderdag 8 AUGUSTUS 2002 Lange werktrein gaat in slakkengang van Alphen naar Leiden door Nancy Ubert vervolg van voorpagina alphen aan den rijn - De benenwagen gaat sneller dan de werktrein die deze nacht op het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Leiden wordt ingezet. De 450 meter lange 'kiezelfabriek', die sinds tien dagen vrijwel elke nacht in bedrijf is, legt maar 130 meter per uur af. Dat is een slakkengang. De werk zaamheden moeten begin oktober zijn afgerond. De eerste vertragingen zijn al opgetreden. Haast maken? Onmogelijk! Om het treinverkeer zo min mogelijk te hinderen ligt het werk overdag stil. Woensdagavond vlak voor midder nacht komt projectmanager André Kop van opdrachtgever Railinfrabe- heer poolshoogte nemen bij de spoor wegovergang Magazijnweg in Alphen. Hier wordt de ballast (de stenen tus sen de rails en onder de dwarsliggers) vernieuwd. Dankzij de bocht in het spoor kun je de lange werktrein goed zien. Vooraan de locs en de materiaalwagen. Ge volgd door de achttien wagens die de afgekeurde kiezels afvoeren. Dan de kettinghor, waarom het elke nacht al lemaal draait. Daarachter zes steen slagwagens die zorgen voor aanvulling van het ballastbed en vervolgens nog twee machines om de klus weer ver der af te maken. Helemaal achteraan rijdt de stopmachine die de ballast op de juiste hoogte brengt. „Een kind kan de was doen", grapt één van de spoorleggers. Spoorlegger? „Wat ze hier ook doen, ze bekleden allemaal de functie van spoorlegger", aldus Kop. Hij schijnt met zijn zaklantaarn over het schouwpad naast het spoor. „Weet je dat Nederland daarin uniek is? In andere landen heb ik geen pa den langs de rails gezien." Helm op, veiligheidsschoenen aan en Kop kan op onderzoek uit. Hij begint het pad af te lopen. Aanvankelijk valt het ge luid wel mee. De 'kiezelfabriek' snort behaaglijk Maar bij de kettinghor aangekomen is dat gesnor veranderd in een oorverdovend lawaai. Wie aan het spoor woont, en in Leiden zijn dat nogal wat mensen, is gewaarschuwd voor een aantal slapeloze nachten. De kettinghor schept de stenen op en zeeft die. Hij graaft tot wel dertig cen timeter onder het spoor. „Een soort baggermachine." Te kleine en te grote stenen worden via een transportband direct afgevoerd naar de voorste trein stellen. Die gaan aan het einde van de werknacht naar Roosendaal. Daar wordt de onbruikbare ballast gerei nigd en verkocht aan wegenbouwbe drijven. De kiezels met het juiste for maat worden 'teruggespuugd'. „We kunnen hier maar dertig procent her gebruiken. Dat betekent dat dit spoor hard aan vernieuwing toe was. Er is hier flink wat kapot gereden." Simpel verklaard zorgt ballast dankzij een keurige waterafvoer ervoor dat het spoor goed op zijn plaats blijft liggen. Slechte ballast kan uiteindelijk trein ongelukken veroorzaken. „En Railin- frabeheer moet garant staan voor de veilige berijdbaarheid", zegt Kop ter verklaring van de ingrijpende maatre gelen. Even verderop zit Ad van Look op een steenslagwagen alias onderlos- ser. „Nee nog niet", schreeuwt een collega hem toe. „Nog een meter of twintig." Van Look heeft dus nog even de tijd voordat hij stenen tussen de rails moet lossen. „Ik doe dit twaalf jaar. Vroeger was ik stukadoor, nu dus spoorlegger. Zwaar soms, want je moet door weer en wind en dat ook 's nachts en in het weekeinde. Maar het is een mooi vak Vooral als je het goed kunt vinden met je maten. Soms zet er één een liedje in en dan hebben we hier een show. Bovendien heb je tijd om na te denken. Ja, ik ben aan het fi losoferen geslagen sinds ik op deze werktrein zit." Een paar minuten later kan Van Look eindelijk aan een hendel trekken en stort hij de stenen met een hels lawaai op het spoor. Tot dertig centimeter onder de rails wordt de ballast ver nieuwd. „We zijn nog niet op gekke dingen gestuit", zegt Kop. „In Den Haag, vorig jaar, was dat anders. Toen kwamen stukken van een oude tram baan naar boven. Niemand wist meer van het bestaan." De 'kiezelfabriek' is inmiddels op de spoorwegovergang komen te staan, cüe automobilisten de hele nacht niet kunnen oversteken. Nog een paar uur en het gewone treinverkeer kan weer gebruikmaken van het spoor. De werktijden zijn van half negen 's avonds tot half zes s ochtends. Mor gen weer zo'n lange nacht om een paar honderd meter verder te komen. „En dan te bedenken dat vroeger alles met de hand werd gedaan." Aad Juffermans bij de nieuwe botenloods, die 1 oktober in gebruik wordt genomen. Foto: Henk Bouwman door Janneke Dijke leiderdorp - Leiderdorp heeft besloten het oude pand van De Zijlbedrijven aan de Touwbaan niet te kopen. Wethouder Roest (CDA) vindt het gebouw met bijna 7.000 vierkante meter te groot en te duur. De gemeente liet in mei weten koop of huur van het pand te overwegen. Ze wil van het pand een centrum maken waarin di verse onderwijsinstellingen ge huisvest zijn. Omdat het ge bouw nogal groot is, zou er daarnaast ruimte zijn voor an dere instanties die tijdelijk of permanent ruimte zoeken. Op dit moment huist de Stichting Centrum Vakopleiding er nog, maar de stichting verhuist deze maand naar het pand van de LOI even verderop in Leider dorp. Het oude DZB-gebouw is eigen dom van de Stichting Huisves ting Arbeidsvoorziening, die het pand wil verkopen of verhuren. Volgens wethouder Roest, die nog steeds in guldens praat, kost het pand meer dan vijftien miljoen gulden (6,8 miljoen eu ro). Roest zegt dat er een kaper op de kust is. „Ik weet dat er een ondernemer geïnteresseerd is. Het wordt nog spannend." Mocht die het kopen en andere plannen met het pand hebben, dan vallen de voorbereidingen van de gemeente in duigen. Leiderdorp gaat daarvan niet uit en werkt de plannen verder uit „Er zijn instellingen die graag in het pand willen trekken, en daaraan willen wij meewerken. Ze moeten het wel zelf huren." Het gaat in elk geval om de Leo Kannerschool in Oegstgeest en montessorischool Elckerlyc. De Leo Kannerschool, een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok), wil er een de pendance openen. „Wij willen dat dolgraag", zegt wethouder Roest. Hij val zijn collega's uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek zover krijgen dat ze de kosten voor het eerste jaar samen op zich nemen. Het rijk vergoedt die kosten pas achter af, als bekend is hoeveel leerlin gen de school trekt. „Die ge meenten worstelen met hetzelf de probleem als wij. De Leo Kannerschool kan in Oegstgeest niet uitbreiden. Leerlingen moe ten nu naar Zoetermeer, Haar lem of Utrecht." Eind augustus spreekt Roest met Elckerlyc, die meer ruimte nodig heeft voor de internationale afdeling. Er zijn nog geen huurcontracten geslo ten met de eigenaar. De gemeente heeft overwogen RTV Leiderdorp in het oude DZB-pand te huisvesten, maar Roest weet gezien de hoogte van de huurprijs niet of dat plan uit voerbaar is. „Het kost honderd euro per vierkante meter. RTV Leiderdorp wil graag 150 vier kante meter. Dat is een kostbare grap. Ze betalen nu nog geen 10.000 gulden (4.540 euro). Ik houd daarom nog steeds vast aan de Mauritssingel." RTV Lei derdorp heeft echter al laten weten er niet voor te voelen naar de loods van Vliegenthart aan de Mauritssingel te verkas sen, omdat dit een tijdelijke lo catie is. Voorzitter Holsberg is niet bereikbaar in verband met vakantie. Eind augustus praat hij met Roest verder. Nieuwe botenloods eind deze zomer klaar warmond - Vrolijke muziek galmt over het terrein van jachthaven Juffermans in de Warmondse Veerpolder. De bouw van een gigantische botenloods is in volle gang. Daarmee is voor de familie Juffermans een nieuw tijdperk aangebroken. De brand die de vorige loods met een groot aantal sche pen op 5 februari in de as legde, heeft er ste vig ingehakt „Het moet slijten, maar we zijn de eerste klap te boven." Eigenlijk willen Aad Juffermans en zijn vrouw alleen nog maar vooruitkijken. Het woord 'brand' kunnen ze niet meer horen. Hoeveel misverstanden over die gebeurtenis ze de afgelopen tijd uit de weg moesten rui men, weten ze niet. Misverstanden die ten koste gingen van de klandizie. Zo gingen sommigen er ten onrechte van uit dat het héle bedrijf in rook was opgegaan. Terwijl andere onderdelen van de jachtwerf, zoals de werkplaats en de winkel, gespaard bleven en zijn blijven doordraaien. De nieuwe loods die over enkele weken klaar is, is groter dan de vorige en biedt plaats aan zeker tachtig schepen. Het ge bouw is voorzien van de laatste snufjes op het gebied van brandveiligheid. De bene denverdieping is alweer voor een flink deel verhuurd. Voor kleinere boten, met een ge wicht tot drie ton, is nog wel volop plek Wie zijn sloep, vlet, speedboot of zeilboot wil stallen, kan vanaf 1 oktober bij Juffermans terecht. Er is goede hoop dat ook deze loods weer vol komt, want er is veel vraag naar stal lingsmogelijkheden. Bovendien heeft Juffer- mans Jachtbouw een goede reputatie. Dat laatste maakt het des te moeilijker om te ac cepteren wat er is gebeurd. Kort voor de brand kwam het bedrijf nog prima uit de bus bij een controle. Aan alle eisen werd voldaan. Machteloos moest de ondernemer toezien hoe de brand, die begon bij Dekker Hout, oversloeg naar zijn botenloods. „Je hebt net te horen gekregen dat je een per fect bedrijf hebt en dan overkomt je dit. Het is net of je een geweldig pak slaag krijgt, en je kunt niet terugmeppen", aldus Aad Juf fermans. De familie Juffermans, die een hechte band heeft met haar klanten, is de laatste maan den overladen met steunbetuigingen. „We hebben geen enkele negatieve reactie ge had. Ik denk dat in ons kantoor wel dertig bossen bloemen hebben gestaan." Al die blijken van waardering hebben hen gesterkt in het voornemen om door te gaan met het werk waaraan ze hun hart hebben verpand. Daar komt bij dat Juffermans pas 52 jaar is. „Dat is toch veel te jong om te stoppen?" zwammerdam - Het zwembad op het terrein van De Bruggen in Zwammerdam blijft de ko mende weken gesloten. Het bad is al drie weken dicht omdat de gevaarlijke legionellabacterie in de douches rondwaart. Een loodgietersbedrijf heeft de lei dingen van het zwembad met kokend water doorgespoeld, maar die bestrijdingsmethode was niet afdoende. „Normaal gesproken moet dat voldoende zijn om van de pro blemen af te zijn", zegt direc teur Fillekes van De Bruggen, die sinds vorig jaar een speciaal protocol hanteert ter voorko ming van legionella. „Het bu reau Centrilab onderzocht het water van de leidingen opnieuw en constateerde bij de perso- neelsdouches weer een ver hoogde waarde." Fillekes maakt zich vooral zor gen omdat hij niet weet waar de problemen vandaan komen. „We hoopten na het doorspoe len van de leidingen van de bac terie af te zijn. De ervaring leert dat dit afdoende moet zijn om legionella te verjagen. De des kundigen kijken ook op van de ze situatie. Ik vraag mij af of er iets structureel mis is." Om daar achter te komen moet Fillekes de waterleidingstruc tuur laten aanpassen. „Pas na het nemen van proeven kunnen we zien wat de oorzaak is van de hardnekkige legionellabacterie. Uiteindelijk zit het probleem in de leidingen en komen we altijd achter de oorzaak" De verbouwing is voorlopig nog ver weg. Eerst worden de water leidingen opnieuw met kokend water doorgespoeld, waarna uit nieuwe monsters moet blijken hoe schoon het water is. Fillekes weet nog niet welke maatrege len hij treft als de uitslag over twee weken weer een te hoge le- gionellawaarde aangeeft. De meeste bewoners van de Hooge Burch, zoals de Zwam- merdamse vestiging van De Bruggen heet, moeten het een tijdje stellen zonder zwembad. Slechts een kleine groep is in staat zelfstandig naar een ander zwembad in de buurt te gaan. De sluiting heeft nog geen grote financiële consequenties. )rie dagen feesten op zijn Aarlanderveens iilanderveen - Levende stoe- idans (met dweilorkest), buik- jden, ringrijden (met tracto- n) en een zeskamp. En na- urlijk wat modernere varian- n van Oudhollands vermaak Ris bierfietsen en een skate- •cht langs de molens. Doe daar n kermis en wat buitentaps en je hebt zo ongeveer het ogramma van de Aarlander- ense feesten. De hele streek hijnt er deze week op af te ko- ien, op drie dagen lachen, gie- 0, brullen tijdens het Oranje 'meifeest. et is alsof het hele dorp Densdag heeft vrijgenomen, iveel mensen staan er op het jkje net buiten de bebouwde >m. Middelpunt van de be- ogstelling is een grote hoog- ffker die een constructie met iff spijkerbroeken boven de oot tilt. Het is de bedoeling dat e deelnemers aan de zeskamp 0 lang mogelijk aan die broe- EQ blijven hangen. Dat wordt En nat pak, dat ziet iedereen 0 an verre aankomen. bi Het is zwaar, want je hebt geen nkel houvast", zegt molenaar fans Verra, baas van één van e molens langs de molenvier- Fg. Een paar jaar geleden is Pj wel eens zo gek geweest om ft te proberen. Nu staat hij met biertje veilig aan de kant ben er toen in gevallen, als JU één na laatste. Ik denk dat ik maar een minuut gehangen heb, maar het leek wel een eeu wigheid", zegt hij. „Dat bierfietsen was anders ook leuk", meldt Anneke Mens. Ze komt met haar man Henk uit Rotterdam maar is al jaren 's zo mers tijdelijk bewoner van een woonark in Nieuwkoop. „De feestweek slaan we nooit over", zegt ze. Het duo heeft zich - „natuurlijk" - ingeschreven voor een vlucht met de helikopter die even verderop in een weiland staat geparkeerd. Voor 20 euro een tochtje boven de dorpskern en de omgeving. „We hebben ons om twaalf uur gemeld. Toen was de wachttijd al drieënhalf uur", zegt Anneke. „Maar de he likopter moet nu aan de. grond blijven staan vanwege de bui die boven het dorp hangt. Ik geloof nooit dat we om half vier aan de beurt zijn." 'Op zijn Aarlanderveens', staat er achterop het shirt van één van de deelnemers aan de zes kamp. Hoe dat is? „Nou, lomp en onbehouwen. Zo staat het in de Dikke van Dale, kijk maar na", zegt de man. „Maar fk ben niet lomp. Ik heb alleen een biertje op." En nee, ook hij gaat het straks niet houden, als hij aan de spijkerbroek boven de sloot hangt. Dat lukt namelijk niemand. .Behendigheid en kracht zijn nodig &jj de zeskamp tijdens het zomerfeest in Aarlanderveen. Foto: Eric Taal roelofarendsveen - Jeu de boU- lesvereniging De Boel de Boule in Roelofarendsveen onderzoekt de mogelijkheid om een over dekte jeu de boulesbaan te bou wen. De club beschikt over vijf tien buitenbanen en wil de ac commodatie graag uitbreiden met tien tot twaalf binnenba nen. Het bestuur streeft ernaar de nieuwe banen eind volgend jaar in gebruik te nemen. De gemeente Alkemade staat positief tegenover de plannen. „Een prima initiatief', zegt wet houder Reijnders. De plaats die de jeu de boulesvereniging op het oog heeft, gelegen naast de banen en in de schaduw van het clubgebouw van tafeltennisver eniging De Treffers, heeft de be stemming sportterrein. „Wij wil len wel graag dat ze het gebouw zoveel mogelijk tegen het zwembad of het gebouw van De Treffers aanzetten, zodat het geen verzameling losse gebouw tjes wordt", zegt Reijnders. Het plan voor uitbreiding werd vorig jaar geboren bij het be stuur van De Boel de Boule. Twee jaar geleden verhuisde de vereniging naar de stek naast het nieuwe gebouw van de tafel tennisvereniging. Daar was meer ruimte dan op de oude strook grond naast voetbalclub Alkmania. Bovendien mogen de jeu de boulers de kantine en de bestuurskamer van de tafelten nisvereniging gebruiken. Die samenwerking bevalt zo goed, dat de jeu de boulesver eniging de wens heeft voor een hal met banen, zonder verdere voorzieningen. Ook willen ze bij De Treffers een borrel drinken, naar het toilet gaan of vergade ren. „We willen blijven combi neren met De Treffers. Als wij er zijn, staat De Treffers leeg, en andersom", zegt secretaris Wes- selman. Wellicht dat de hal via een gang met de accommodatie van de tafeltennissers kan wor den verbondjp. Tegelijk met ae bouw van een hal wil het bestuur van De Boel de Boule drie banen toevoegen aan de vijftien buitenbanen. Er is vraag naar, aldus Wesselman. „We zijn inmiddels gegroeid naar negentig leden. Op een ge middelde dinsdagmiddag zijn er veertig tot vijftig leden aanwe zig. Dan hebben we alle banen wel nodig." In de winter valt de actieve vereniging, waarvan het merendeel tussen de zestig en zeventig jaar is, vaak stil vanwe ge het weer. Daarin wil het be stuur verandering brengen. De financiën zijn nog niet rond. „We hebben een richtbedrag vastgesteld, dat we via acties zouden kunnen ophoesten", al dus Wesselman. Wellicht kun nen we ook wat geld loskrijgen bij de gemeente." Ook moeten de ledenvergaderingen van De Treffers en De Boel de Boule nog akkoord gaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 13