ECONOMIE BEURS Rente eurolanden niet veranderd Philipsbedrijf naar Aalberts Sobi daagt Reed Elsevier Cardio Control verwacht winst Heijmans wil Van Kleef kopen Management Share terug Frans Maas naar Rusland 'Duitsland laat crisis achter zich' VAN DE BEURSVLOER Beurzen zetten opmars voort frankfurt - De rente in de twaalf landen die de euro han teren verandert voorlopig niet. Gisteren besloot de Europese Centrale Bank (ECB) de rente stand ongewijzigd te laten. Het belangrijkste tarief, de herfi nancieringsrente, blijft 3,25 procent. Van tevoren was geen renteverandering verwacht. Weliswaar is de groei van de hoeveelheid geld in omloop aan de ruime kant, wat inflatie gevaar betekent, maar aan de andere kant is de betrekkelijk lage koers van de dollar gunstig voor de importprijzen. Amsterdam - Aalberts Indu stries neemt de warmtebehan delingsactiviteiten van Philips over. Dat hebben beide bedrij ven vandaag bekendgemaakt. Bij het Philips-onderdeel, Heat and Surface Treatment (HS&T), werken ruim zeventig mensen. H&ST heeft een omzet van zo'n 10 miljoen euro. Aalberts finan ciert de overname uit eigen middelen. Verdere financiële details zijn niet gegeven. Amsterdam - De Stichting On derzoek Bedrijfs Informatie (So bi) daagt uitgeverij Reed Else vier voor de Ondernemingska mer van het gerechtshof in Am sterdam. Sobi eist dat de jaarre kening wordt vernietigd omdat de post goodwill niet zou klop pen. Ook zouden in de toelich ting met betrekking tot de divi denddekking onjuistheden staan. Sobi eist dat de jaarreke ning en het jaarverslag opnieuw wordt gemaakt. Elsevier is zich van geen kwaad bewust. „Wij handelen in de geest van de wet", aldus de woordvoerder. De zaak dient op 25 juli. delft - Cardio Control, dat ICT- systemen maakt voor de medi sche wereld, verwacht over het tweede kwartaal een beschei den winst. Voor het derde en vierde kwartaal voorspelt het kleine beursfonds zeer goede resultaten. De goede resultaten zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een samenwer kingsovereenkomst die het met het Duitse Albis. Albis is aan bieder van informatiesystemen voor artsen in Duitsland en gaat nu ook de systemen van Cardio Control aan de man brengen. den bosch - Bouwbedrijf Heij mans wil ingenieursbureau Van Kleef overnemen. Definitieve overeenstemming moet nog worden bereikt. De overna mesom houdt de bouwer voor zich. Van Kleef is onder meer actief op het gebied van weg en waterbouwkunde. Het bu reau heeft vestigingen in Vugt, Roermond en Roosendaal. Van Kleef telt tachtig medewerkers, draait een jaaromzet van circa 5 miljoen euro en is volgens Heij mans winstgevend. amsterdam/anp - De rechtbank in Amsterdam heeft het uitstel van betaling van Management Share opgeheven. Er is een ak koord met de crediteuren be reikt. Management Share wil in het najaar voor 1,3 miljoen euro nieuwe aandelen uitgeven. Met het geld moeten schulden wor den afgelost, zodat het eigen vermogen op nul uitkomt. Van Management Share rest dan een leeg beursfonds. Volgens een woordvoerder komen er in het najaar nieuwe activiteiten. venlo - Logistiek dienstverlener Frans Maas breidt zijn activitei ten uit in oostelijke richting. Het Venlose bedrijf heeft een belang van 20 procent geno men in het Russische MBB Trans OOO, met een optie tot verdere uitbreiding. Tot nu toe werkte Maas via een vertegen woordiging in Rusland. Het be drijf ziet groeimogelijkheden in Centraal- en Oost-Europa. Berlijn - De Duitse bondskan selier Gerhard Schroder heeft gisteren in de Bondsdag gezegd dat de economische crisis in Duitsland ten einde is. „We zijn de weg omhoog ingeslagen en het herstel zet zich in steeds meer sectoren door", aldus de kanselier. Volgens Schroder zal de Duitse economie dit jaar met 0,75 procent groeien en volgend jaar met 2,5 tot drie procent. vii,dag 5 JULI 2002 h.j. IJ. v.k. ho la I.k. omz. aex-index 569,86 06/07/01 378,36 21/09/01 419,94 421,79 430,51 421,79 430,03 abn amro holding 22,88 22/04/02 15,26 17/09/01 17,55 17,60 17,93 17,60 17,93 1116651 aegon 35,90 14/08/01 17,85 26/06/02 19,88 20,08 20,90 20,05 20,86 1160698 ahold 37,08 06/07/01 17,00 03/07/02 18,79 19,00 19,55 18,91 19,14 1894218 akzo nobel 54,50 13/03/02 33,73 21/09/01 45,66 45,60 45,75 45,31 45,64 190765 asml holding 29,79 02/04/02 9,70 21/09/01 14,30 14,42 14,90 14,42 14,80 1053686 buhrmann 15,99 11/03/02 5,01 21/09/01 9,48 9,63 9,63 9,45 9,45 66987 cmg 4,88 20/11/01 1,39 04/07/02 1.42 1.42 1,47 1,42 1.47 186079 dsm 51,65 10/05/02 28,43 21/09/01 47,20 47,60 48,35 47,04 48,24 148964 fortis 31,24 29/08/01 19,43 26/06/02 20,31 20,32 20,92 20,32 20,92 1087728 getromes 4,80 06/12/01 1,56 26/06/02 1,64 1.67 1.74 1,65 1.70 398563 gucci 110,90 11/04/02 66,55 21/09/01 91,85 91,15 92,50 91,15 92,35 36052 hagemeyer 26,80 03/04/02 10,50 21/09/01 12,84 12,60 13,00 12,60 12,70 46377 heineken 50,50 29/04/02 37,38 21/09/01 43,78 43,73 44,10 43,73 43,94 52217 ing groep c. 39,56 06/07/01 22,01 26/06/02 24,45 24,55 25,54 24.55 25,38 1568455 kon. olie 68,58 06/07/01 43,72 21/09/01 56,75 56,90 57,95 56,90 57,95 1913787 kpn 7,45 19/11/01 2,03 06/09/01 4,65 4,65 4,69 4,60 4,61 1796214 moolen, van der 36,25 08/01/02 15,00 12/09/01 20,00 20,00 20,40 20,00 20,25 18873 numicoc. 45,39 09/07/01 21,12 26/06/02 22,36 22,36 22,48 22,30 22,31 166276 philips, kon. 36,20 17/05/02 16,30 21/09/01 25,80 26,00 26,78 26,00 26,75 1201704 reed elsevier 16,05 17/04/02 10,21 21/09/01 12,48 12,60 12,78 12,43 12,62 1211067 tpg n.v. 25,39 11/07/01 16,46 17/09/01 22,00 21,95 22,05 21,78 21,87 147885 unileverc. 72,50 03/05/02 53,85 25/09/01 66,00 66,20 66,80 66,00 66,70 300443 vnu 42,15 02/08/01 22,60 05/10/01 26,20 26,63 26,79 26,60 26,76 141225 wolters-kluwer c. 31,12 06/07/01 18,80 28/06/02 19,20 19,54 19,35 19,43 93522 AANDELEN AEX-INDEX AANDELEN MIDKAP-INDEX h.j. IJ. v.k. op ho la I.k. omz. midkap-index 538,59 17/04/02 333,43 21/09/01 444,78 444,27 446,49 443,68 445,04 amstelland 15,80 28/08/01 4,55 24/09/01 6,54 6,54 6,55 6,53 6,53 6315 asm international 32,99 17/04/02 9,90 21/09/01 16,74 17,45 17,45 17,11 17,35 34629 corus 1,48 22/04/02 0,57 21/09/01 1,32 1,29 1,30 1,26 1,28 492933 csm eert. 27,45 10/06/02 20,28 16/11/01 25,20 24,87 25,15 24,75 24,75 17562 draka holding 64,40 21/08/01 20,21 14/06/02 24,29 24,29 24.45 24,15 24,15 1507 fugroc. 72,50 09/07/01 43,00 21/09/01 50,45 50,50 51,05 50,50 51,00 24170 hunter douglas 37,39 02/05/02 21,80 20/09/01 31,36 31,30 31,67 31,30 31,67 607 ihc caland 64,95 24/05/02 40,60 24/09/01 60,95 61,00 61,30 61,00 61,20 4175 imtech n.v. 26,60 06/07/01 18.00 24/09/01 20,66 kim 20,30 06/07/01 7,30 21/09/01 11,45 11,56 11,95 11,55 11,95 48772 laurus 6,00 12/07/01 1,05 30/05/02 1,30 1,35 1,35 1,28 1,28 20707 ned lloyd 23,70 06/07/01 12,75 16/10/01 18,39 18,45 18,75 18,45 18,70 8576 nutreco Holding 53,45 12/07/01 31,70 22/11/01 34,31 34,20 34,40 34,00 34,10 10848 océ 14,07 05/04/02 6,15 21/09/01 11,39 11,50 11,60 11,37 11,41 14941 ordina nv 20,95 06/07/01 6,72 03/07/02 7,00 6,99 7,33 6,99 7,30 10451 pinkroccade 45,80 10/08/01 7,59 03/07/02 8,00 8,08 8,08 7,85 8,00 13039 randstad holding 18,48 20/03/02 9,50 24/09/01 10,50 10,50 10,65 10,50 10,53 2157 unit 4 Agresso 16,40 27/08/01 5,52 03/07/02 5,77 5,77 5,88 5,72 5,72 5667 vedior c. 16,65 17/04/02 7,45 02/10/01 12,55 12,70 12,79 12,47 12,71 47287 vendex kbb 16,50 14/05/02 6,20 21/09/01 12,43 12,50 12,53 12,31 12,50 12828 volker wessels 31,76 06/05/02 16,70 21/09/01 28,00 27,95 27,95 27,82 27,82 550 vodafone libertel 11,20 12/07/01 6,01 06/05/02 6,80 6,80 6,85 6,80 6,85 30192 wessanen, kon. c. 12,60 18/07/01 7,50 21/09/01 8,33 8,35 8,42 8,35 8,42 10084 MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN v.k. I.k. lanschot, van 42,50 42,50 aalberts ind. 18,25 18,40 lei techn. group 0,03 0,03 abn amro prf a. 69,00 69.00A macintosh retail 12,00 abn amro prf c. 2,08 2,08 magnus holding 0,95 0,95 accell group 14,18 14,00 management share 0,39 0,39 acomo 2,58 2,59 maverix capital 38,00 38,00 afc ajax 4,50 4,41 maxwell petr. 3,80 aino 0,68 0,63 mc gregor fash. 9,44 airspray 16,47 moeara enim 1818,00 alanheri eert 10,95 moeara opr.c. 101,00 and intern publ 8,00 moeara winst 1689,00 aot 2,03 1.90 naeff 562,50 arcadis 10,45 10,50 nagron c. 34,75 athlon groep 12,21 12,51 nedap 14,74 14,74 axa stenman ind 12,50 nedcon groep c. 25,50 baan company 2,84 2,84 nedschroef h. 9,41 9,20 ballast ned epe 19,23 19,00 neways elec.int. 4,20 bam nbm, kon. 22,98 23,10 new skies 5,02 5,00 batenburg 29,46 nyloplast 7,45 begemann groep 2.99A opg cert. 42,90 42,88 begaclaim 0,45 petroplus int. 11,50 12,06 belindo eert. 18,00 pinkroccade 8,00 8,00 be semiconductor 6,07 6,15 pore fles 23,00 beter bed 8,93 priority telecom 3,00 bever holding 10,10 reesinkc. 49,00 blue foxenterpr 8,77 8,77 rood testhouse 0,26 0,26 blyd.-wil 4,50 roto smeets 24,75 bosk, westm. c. 31,40 31,40 samas gr c. 9,10 9,00 brill cert. 20,50 samasgrc.pr. 15.00A brunelintern 4,04 4,05 sarakreek 0.43 0,43 buhrmann c.pref 2,92 scala business 2,30 2,40 burg-heybr. 900,00 schuitema 17,60 capgemini sa 37,80 seagull hold. 2,30 2,30 cate, ten 24,40 24,93 simac techniek 1.10 1.10 centric ksi 1,30 1,25 sligro beheer 42,07 claimindo eert. 16,12 smit intern, c. 21,39 21,05 copaco 2,75 sns aexgar.click 86,25 crown v.gel.c. 13,79 sns eur gar c. 80,00 crucell 4,44 4,44 sns intern.ga.r.$ 85.50A css holding 1,73 1,90 snt 14,15 14,61 c/tac 1,45 1,40 soc.gen. on aex 47,60 delft instrum. c. 12,30 12,20 stern groep 28,42 de vries robbé 1.37 stork 10,31 10,59 dico intern. 2,80 telegraaf de c. 18,50 18,50 dnc de ned comp 1.75A tie holding 0,67 docdata 4,00 3,90 tiscali 5,48 5,58 dpa 6,25 tulip computers 0,34 0,34 econosto, kon. 6,75 6,49 twent. kabel c. 13,70 13,60 emba 70,00 unileverc.pr 5,42 5,43 emis 0,08 0,08 unil. 4%pref 27,36A eriks group c. 26,95 27,00 unil. 6%pref 45,50 euronext 21,45 21,85 unil. 7% pr.c 53,00 evc intern. 1,08 1,08 unil. 7%pref 512,00 exact hold. 19,00 19,19 unilever 65,90 66,80 exendis 5.70A united services 17,95 17,70 fornix bio 8,00 8,00 univar 9,29 9,20 fox kids europe 11,15 11,01 vilenzo int 18,00 frans maas 23,50 23.50A vnu ver.bez. 6,50 gamma 36,25 36,25 vopak 14,13 13,97 gamma pr 2,68 vredestein c. 4,19 geveke 29,45 29,75 Wegener c. 7,95 7,90 gouda vuurvast c. 17.50A ws vastg. wester s grolsch eert. 22,02 22,40 grontmij c. 33,30 33,50 groothandelsgc. 28,00 hal trust 22,40 heek-tweka 1,10 heijmans c. 23,80 23,80 EURO.NM heineken hold, a 34,20 34,01 hes beheer c. 4,40 hitt 5,78 v.k. I.k. holl.coloursc. 29,30 antonov 0,59 0,57 hoop eff.bk 3,98 3,90 cardio cont 3,75 4,15 hunter dougl. pr 0,15 newconomy 0,27 0,27 iet automat. 11,16 11,37 prolion 0,59 0,60 ing pref 3,17 3,20 sopheon 0,19 0,19 innoconcepts 18,50 18,79 isotis 2,10 2,05 ispat intern a 2,95 2,90 kas-bank c. 16,15 16,05 Kendrion 8,55 8,55 kühne heitz 23,50 IN VS GENOTEERDE AANDELEN v.k. I.k. ford motor 15,30 abn amro 16,79 gesloten general elec 27,90 aegon 19,10 general Motors 50,15 ahold 17.30 gillette 32,69 akzo nobel 44,11 goodrich 25,02 arcadis 9,81 goodyear 17,59 asm int 17,00 heinz 39,80 asml 13,18 hercules 11,38 be semicond 6,00 honeywell 34,19 crucell 4,28 intel corp 16,57 ing groep 23,11 ibm 70,51 kim 11,71 ingersoll rand 43,60 kpn 4,44 itt ind 7,88 moolen, v.d. 19,30 johnson 52,95 philips 24,86 lockheed m 69,26 reed elsevier (x2) 24,89 lucent tech 1,50 royal dutch 54,24 manpower 34,47 triple p 0,60 mcdonalds 27,43 unilever 64,21 merck inc 47,28 alcoa 32,45 microsoft 52,47 amer tel tel 9,62 motorola 14,51 apple comp 17,55 nashua 6,80 aetna 45,25 northrop gr 119,40 bankamerica 68,80 pepsico inc 47,48 bausch and lomb 31,40 polaroid 0,03 bethl steel 0,20 proct gamb 88,36 black decker 46,64 ralst purina 33,48 boeing 43,77 reliant energy 15,81 bp amoco 49,10 rockwell int 18.84 cabot corp 27,21 safeway 27,95 campbell soup 26,40 sara lee 20,05 chevrontexaco 86,70 schlumberger 46,00 Citigroup 37,01 sears roeb 50,34 coca cola 56,61 sun comp 34,80 compaq comp 11,00 texas instr 23,14 comput ass 14,90 textron 43,18 corning 3,55 tupperware 19,63 daiml-chrysl 45,44 union pacific 62,78 delta air lines 18,10 unisys cp 7,85 dow chem 33,21 universal corp 36,18 du pont 43,47 un technol 64,83 eastman chem 45,95 wait disney 18,95 exxon mobil 39,91 wal-mart 55,04 fluor corp 35,45 whirlpool 62,03 foot locker 13,81 xerox cp 6,04 TOP-15 STIJGERS cardio cont css holding cbachm am aand transpac.fund axa aand.euro intereff. jap.warr. av achm euro aand aegon petroplus int. royal europe f. kim scala business ordina nv abn amro trans eur f. ing groep c. I.k. 4,15 1,90 13,45 141,10 34,50 3,68 13,65 20,86 12,06 3,20 11,95 2,40 7,30 101,90 25,38 perc. 10,67 9,83 5,91 5,38 5.18 5,14 5,00 4,93 4,87 4,58 4.37 4,35 4,29 4.19 3,80 TOP-15 DALERS aot selected winner f. econosto, kon. centric ksi c/tac antonov friesl eurorentef. corus av achm euro obl fbto ned euro obl docdata delta lloyd mix f abn amro groen f. isotis 0,63 1,90 7,70 6,49 1,25 1,40 0,57 24,55 1,28 27,90 26,75 3,90 9,46 39,50 2,05 perc. 7,35 6,40 6,10 3,85 3,85 3,45 3,39 3,35 3,03 2,96 2,90 2,50 2.47 2.47 2,38 STAATSLENINGEN nl 8% 92-07 nl 8'/r 911-11 nl 87.92-071-11 nl 87.92-071-11 nl 77.95-05 nl 77» 93-23 nl 77,95-10 nl 77.94-04 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 67.95-05 nl 67,93-03 nl 6 96-06 nl 57.94-04 nl 57.96-02 nl 57.97-07 nl 57,98-28 nl 57,00-10 nl 57.98-08 nl 501-11 nl 5 02 nl 47.00-03 nl 4 02-05 nl 37.99-09 nl grb 37;d nl grb 3d nl grb 2V«J ».k. 116,50 114,30 114,50 115,95 108.61 125,42 115.90 106,63 101.91 107,30 107,08 102,13 105,10 102,69 100,36 104,83 101,58 103,36 102.62 99,56 99,04 100,65 99,22 93,39 61,00 54,55 45,45 107,30 102,11 105,03 102,68 100,36 104,70 101,19 103,11 102,46 99,33 98,81 100,63 93,20 WISSELKOERSEN EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige beursdag 14.00 Nieuw Vorig Goud/kg onbewerkt 9.982-10.436 10.022-10.476 bewerkt 11.162 11.202 Zilver/kg onbewerkt 146,00-178,00 145,00-177,00 bewerkt 196,00 195,00 VERKLARINGEN op openingskoers h... hoogste koers in 12 mnd. l.j. laagste koers in 12 mnd. v.k. vorige koers (sfotkoers) I.k. laatste koers A advieskoers a laten b bieden c ex claim d ex dividend e gedaan en bieden 1 gedaan en laten g Ï5 bieden en ex dividend b fa. laten en ex dividend k gedaan en laten ex dividend 1 LÏ gedaan sn bieden ex dividend ho a hoogste koers la t= laagste koers omz omzet vorige dag s stopkoers sk2 slotkoers2jbeursdagenterug s.k.2 v.k. bng 57«01-lleuro 100,85 100,60 ing perp. 67:01 euro 101,10 100,90 aab 71/: 93 111.00 111,00 bng 5'/. 98-13 100,35 100,30 ing 57:01 euro 99.05 98.84 aab bb 7'k 94 106,10 106,10 bng0 97-17zar 18,25 18,80 kpn 67:96-06 95.40 94.75 aab bb 7 95 106,05 106,00 bng 0 97-20zar 14,25 14,25 lans 77.95 107,50 107,60 aab 6 97-07 104,75 104,30 bnp 6,342 OllVeuro 100,15 99,75 nwb 67.96-09 106,50 106,85 aab bb 43/. 98 100,25 100,15 corus 6'lt 96 99,50 99,50 océ 67» 96 99,30 100,00 aab 4 V» 99euro 95,55 95,10 fort.bnk 0 91 83,80 83,40 phil 67»01euro 101,20 100,85 aegon 7% 96 pc 106,25 106,50 fort.bnk 67»01eur 101,70 101,40 phil 57.01euro 100,65 100,45 aegon 67» 00 pc 101,20 101,35 ing 67:96 104,90 104,75 pr.de queb77.92 101,85 101,70 ahold us 67» OOeuro 102,20 102,25 ing 6 97-07 104,40 104,15 rabo 7 94-04 105,30 104,95 ahold 67» OOeuro 102,80 102,80 ing 6 97-07 104,10 104,25 rabo 57» 98 104,20 103,75 ahold 57.97 101,50 100,50 ing 6 00-10euro 105,40 105,10 rabo 0 96lire 33,75 33,35 ahold 57»01euro 95,50 95,10 ing6 00-07euro 105,50 105,45 rolinco67:67 100,90 100,40 akzo n 57# 02euro 101,40 101,00 ing 57«01euro 103,25 102,95 sns gr 67» 00-10 104,75 104,60 axa p.7'U OOeuro 101,70 102,25 ing 57» 98-08 101,45 101,05 sns gr 6 00-07euro 104,75 104,60 bng 57:97-08 103,30 103,00 inga 5 01-06euro 101,65 101,50 tpg 57»01/08euro 99,20 98,94 bng 57: OOeuro 104,05 103,90 ing 47.99euro 97,20 96,90 wolt.kl. 57:99euro 101,50 101,80 h.j. l.j. v.k. op ho la I.k. omz. abn amro li 95,50 08/04/02 90,90 11/04/02 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 4798 abn amro neth-2 180,00 06/07/01 114,50 21/09/01 130,20 132.20 132,40 132.10 132,10 494 fortis obam 114,15 06/07/01 79,55 26/06/02 82,70 83,60 83,60 83,30 83,55 49885 ing dutch f. 83,90 06/07/01 53,65 21/09/01 60,00 61,60 61,85 61,40 61,45 9005 ing intern f. 29,20 06/07/01 9,60 03/07/02 10,06 10,40 10,40 10,25 10,25 312 ing bank it-f. 77.45 06/07/01 29,26 03/07/02 30,70 31,40 31,50 31,25 31,31 4305 robeco 36,45 06/07/01 24,60 26/06/02 25.70 25,94 25,94 25,93 25,94 196045 rolinco 28,40 06/07/01 19,06 26/06/02 19,75 19,85 19,85 19,85 19,85 47853 rorento 40,25 08/11/01 36,60 16/05/02 37,10 37,13 37,13 37,13 37,13 15434 uni-invest 12,50 01/07/02 8,45 12/09/01 12,42 12,41 12,44 12,41 12,44 301326 inwissel aankoop amerikaanse dlr 1,01397 1,03212 australische dlr 0,55543 0,58084 canadese dlr 0,65072 0,67477 deense kroon 0,13178 0,13573 engelse pond 1,54467 1,58006 hongkong dlr 0,12343 0,13477 israel shekel 0,19513 0,24050 japanse yen 0,00848 0,00852 noorse kroon 0,13346 0,13868 turkse lira 0,30 0,80 zuid-afr. rand 0,08213 0,11481 zweedse kr. 0,10664 0,11222 Zwitserse frk 0,68203 0,68385 De effectenbeurzen in Europa zetten vanochtend hun gisteren ingezette opmars onverminderd voort. Hoop op gunstige cijfers over de Amerikaanse werkgele genheid stuwde de koersen over een breed front op. In Amsterdam noteerde de AEX- index na twee uur handel 10,09 punten (2,5 procent) hoger op 430,03. Vooral flinke koersstij gingen van de financials Aegon en ING waren verantwoordelijk voor de opmars. In de MidKap verloor Corns. Het concern be vestigde in gesprek te zijn met het Brazilliaanse CSN. De staal producent overweegt nieuwe aandelen uit te geven. Beleggers vrezen verwatering van de winst per aandeel, waardoor Corns drie procent verloor. In Londen ging de FTSE-index 1,6 procent hoger. Parijs ging 2,7 procent omhoog en in Frankfurt steeg de DAX-index 2,2 procent. De euro verloor terrein op de dollar. De munteenheid ging vanochtend van 0,9790 dollar naar 0,9750. In Tokyo waren beleggers opge lucht dat terroristische aansla gen tijdens de Amerikaanse vie ring van Independence Day uit bleven. De Nikkei-index steeg 193,28 punten (1,8 procent) tot 10.826,09. Elders in het Verre Oosten sloot de Hang Seng-in- dex in Hong Kong 0,4 procent hoger. De Australische All Ordi- naries-index steeg 0,2 procent. amsterdam/anp 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES 50 MEEST VERHANDELDE OPTIES v.k. I.k. aab c JUl 19,00 196 0,15 0,20 fortis c JUl 22,00 465 0,25 0,35 aegn c JUl 20,00 321 0,85 b 1,45 fortis c jan 20,00 295 2,45 2,85 aegn c JUl 22,00 341 0,25 0,50 fortis p JUl 20,00 223 0,80 0,45 aegn aegn c aug 18,00 205 2,55 3,35 fortis p aug 24,00 300 4,00 a 3,60 c o03 35,00 299 0,25 a 0,30 fortis p jan 16,00 256 0,65 0,55 aegn c j04 25.00 205 1,60 2,00 fortis p o06 15,00 556 2,25 2,15 aex c JUl 420,00 362 13,50 17.55 gtn p o03 2,50 210 1,05 b 1,05 aex c JUl 430,00 631 8,60 12,25 ing c jul 26,00 474 0,55 0,90 aex c JUl 440,00 732 5,15 7,45 ing c aug 26,00 232 1,05 1,50 aex c JUl 450,00 355 2,75 4,10 ing c sep 26,00 244 1,30 1,80 aex c JUl 460,00 716 1,40 2,10 ing c jan 26,00 208 2,05 2,55 aex p JUl 400,00 660 7,15 4,30 ing c o04 35,00 319 1,45 1,80 aex p JUl 410,00 209 9,80 6,30 ing p okt 24,00 415 2,25 1,95 aex p jul 420,00 367 14,00 9,10 ing p jan 20,00 202 1,20 1,05 aex p JUl 430,00 309 18,50 12,70 kpn c jul 5,00 220 0,10 a 0,05 aex p aug 400,00 813 13,40 10,20 olie c jul 60,00 284 0,45 0,70 ahol c o03 25,00 205 1,30 1,30 olie c JUl 62,00 256 0,20 0,25 ahol p jan 16,00 305 1,30 1,25 olie c okt 62,50 260 1,20 1,50 akzo c sep 50,00 200 0,95 b 0,90 olie p okt 54,00 400 2,80 a 2,15 akzo p o03 35,00 264 1,80 a 1,75 phil jul 26,00 329 1,55 2,00 asml c jul 14,00 217 1,30 1,55 phil c jul sep 28,00 424 0,75 1,05 asml c JUl 16,00 420 0,50 0,60 phil c 32,00 355 0,80 1,00 asml p JUl 16,00 227 2,20 b 1,85 phil c okt 40,00 226 0,20 0,20 asml p o04 20,00 212 8,35 8.10 vendex c jan 12,00 219 1,50 1.50 corus c okt 20,22 220 0,10 a 0,05 vendex c jan 14,00 221 0,60 0,60 NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf targ.clickf .05 aaf targ.clickf.10 aaf targ.clickf. 15 aaf-aex gar.f aaf-neth.eq.f. aegon eq.fd aegon rente f aegon vastg.f aegon mixf aegon dep.f aegon emerg.f aegon index pl ah vaste klantf amev aandfd. amev aandfd.ned amev euromixf amev vastgoedf amev rentefonds amev depositof amev mixfonds axa vr. valuta axa vgf comb axa vgf vastg axa vgf fin.s v.k. I.k. axa vgf aand 9,62 9,45 nn mix fonds 7,96 7,95 50,01 49.86 axa act.beh. 7.65 7.52 nn nederland fonds 13,52 13,11 45,93 45,66 axa aandelen d 8,47 8,22 nn nederland plus fd 5,98 5,79 42,67 42,32 axa verz.rd.dep 6,51 6,51 nn verre oosten fd 8,91 9,01 68,55 68,55 holl. dlr.f. 37,25 37,45 pyramidefonds 77,30 78,04 39,17 37,96 holl.groen rente 29,55 29,50 rabo dutch eqf 36,4224 35,3366 15,44 15,34 holl.int.rente 31,15 31,25 rabo dutch bond 28,4710 28,4793 11,96 11,96 holl.stall.rek 46,62 46,62 rabo nlgcash 37,5100 37,5100 11,32 11,39 hooge h. pp aand 15,97 15,44 royal aandelen 20,35 19,75 13,45 13,46 hooge h. pp opt 8,28 8,16 royal combinatie 15,83 15,62 8,10 8,04 hooge h. pp vast 10,38 10,38 rvs aandelen fonds 12,88 12,48 5,48 5,57 hooge h. pp l.o.mixf 5,79 5,71 rvs mix fonds 13,49 13,48 7,32 7,06 hooge h. pp dep 7.77 7,77 rvs obligatie fonds 13,94 13,94 30,83 29,28 hooge h. pp aandf am 11,39 11,53 sns-comb. plusfonds 11,60 11,38 28,41 28,29 hooge h. pp aandf 8,96 8.71 sns-vastgoedplusfd 7.37 7,42 39,11 37,94 hooge h. pp aandf vo 4,08 4,13 sns-garantieplusfd 7,46 7,39 25,30 24,96 ingint.(2)emd 1453,33 1445,55 sns-obligatieplusfd 9,93 9,95 17,96 18.00 ing int.(2)emdusd 3101,71 3085,08 sns-ned.aand.plusfd 13,62 13.31 21,35 21,36 nn rente fonds 10,99 10,99 sns-groeimarktplusfd 5,00 5,04 15,17 15.17 nn interrente fds 11,81 11,85 sns-spaarbew.gar.fd 7,62 7,45 25,12 25.07 nn it plus fonds 5,83 6.05 sns-spaarbewustfonds 8,63 8,46 17,13 17.15 nn aandelend fds 15,90 15,83 spaarbeleg klimfonds 5,26 5,25 20,92 20.72 nn europa rente fd 6,91 6,91 van lanschot reserve 13,94 13.94 13,75 13,89 nn vastgoed fds 7,99 8,01 van lanschot bond 13,65 13,64 52,22 50,28 nn geldmarkt fds 6,29 6,29 van lanschot equity 15,03 14,93 EURONEXT AMSTERDAM 11.00 UUR EUROTOP-IOO abbey national abn amro aegon ahold alcatel allianz AG astrazeneca aventis axa bae systems banca intesa banco bilbao barclays basf bayer bmw bnp b bouygues bp amoco british gas british sky broad british airways bsch bt group cable&wireless capgemini carrefour cgnu ciba sc namen clariant namen colt telecom commerzbank compass group credit suisse Daimlerchrysler danone deutsche bank deutsche telekom diageo dixons dresdner bank electrolux b endesa enel eni e.on ericsson b fortis france telecom generali assi glaxosmithkline granada halifax hsbc holdings infineon ing invensys kon.olie kpn lloyds group lo'real Ivmh marconi muenchener ruck nestle nokia novartis Olivetti pearson philips pinault powergen prudential reed elsevier repsol reuters rio tinto roche holdings royal bk Scotland rwe sanofi-synthelabo san paolo-imi sap Scottish power chell transport Siemens skandi enskil societe generale sonera st microelectronics suez swisscom namen swiss re namen telecom italia telecom italia mobile telefonica tesco total fina elf unicredito italiano unilever(nl) unileverfgb) united bkof switz vivendi universal vodafone airtouch Zurich financial OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN abf abn amroaex ind f. abn amro all in f. abn amro america f. abn amro asian tig.f. abn amro duurzaam f. abn amro euro f. abn amro euro obl. f. abn amro europf. abn amro f. east f. abn amro global f. abn amro gl.life s.f. abn amrogl.res.s.f. abn amro gl.prop.s.f. abn amro groen f. abn amro high yield f abn amro mod f 1 abn amro mod f 2 abn amro mod f 3 abn amro mod f 4 abn amro mod f 5 abn amro mod f 6 abn amro iet fund abn amro internet f. abn amro pr.sec.am. abn amro pr.sec.eur. abn amro pr.sec.f.e, abn amro ratio inv.f. abn amro r-d f abn amro smco.eurof. abn amrosmco.net f. abn amro telecom f. abn amro trans eur f. abn amro unif su aex achmea euro aand-18 achmeaeuromix-19 achmea euro mix-20 achmea euro obli-7 aegon aand.f. aegon aandf. s.p. aldollar bf alpha rente f. alrenta asn aandelenfonds asn rnilieufonds-2 asn obligatiefonds av achm am aand av achm euro aand av achm euro obl av achm euro mix av achm ned aand axa aand.euro axa 5 aand.int. axa 1 aand.ned. axa 2 act.beh.n. axa 3 port.ned. axa fin.sector axa mondiaal beh axa obl.intern, axa obl.euro biopharma f. cap intern, cbachm am aand cbachm euro aand cbachm euro mix cb achm euro obl cb achm ned aand cb achm wereld columb. sec. nv corio daehan korea trust delta lloyd deeln f. delta lloyd dlr f. delta lloyd donau f. delta lloyd euro f. delta lloyd euro erf. delta lloyd inv. delta lloyd jade f. delta lloyd mix f. delta lloyd ned f. delta lloyd rente f. dres vpvholl.hav. dres vpv igm f ducatus eur. ass tr. euro capital hold v.k. 59,35 424,00 54,10 81,50 45,50 29,00 18,00 100,10 79,10 37,90 88,30 22,20 30,20 42,60 40,50 44,60 52,00 48,00 44,30 40,20 35,70 31,50 13,40 2,90 55,50 41,80 23,70 37,70 70,80 42,70 49,20 2,95 97,80 42,20 18,45 22,50 25,10 26,40 38,60 2,22 52,90 36,67 189,80 51,50 13,25 25,95 13,10 13.00 28,75 20,25 14,15 32,80 57,25 74,45 64,25 59,50 41,45 20,15 35,45 44,10 10.19 285,00A 12,70 14,35 20,35 26,10 14,60 14.20 114,10 27,85 0,90 25,40 11,10 8,50 6,28 10,04 6,47 7,04 9,70 5,90 12.01 31,50 36,40 60,75 8,00 150,20 I.k. euro comm.prop. 59,35 euro dutch eq.f. 438,50 fbto am aand 54,10 fbto ned aand 81,60 fbto ned euro aand 46,60 fbto ned euro mix 30,10 fbto ned euro obl 18,60 finles obl f. 100,00 fortis amer fd 80,85 fortis azie fd 38,90 fortis azie sm$ 89,90 fortis europa f. 22,90 fortis euro sm 31,00 fortis japan fd 42,80 fortis ned f. 39,50 fortis nikkei g.c. 44,10 fortis obl.div. f. 51,90 fortis sec.click-07 47,90 fortis tmt f. 44,20 fortis wereld mixf. 40,20 fortis wereld vastgf. 35,70 friesl aandelenf. 32,20 friesl eurorentef. 13,60 friesl mix f. 2,95 gener.dutch eq a 54,60 gener.euro bond b 42,80 gener.euro fund 23,90 gener.euro iet eq d 38,20 gener.mix fund e 70,75 gilissen qual.grf. 43,35 haslemere 49,30 holl. oblig. f. 3,00 holl.eur.fund 101,90 holl.eurosel f. holl.fund 18,80 holl.pac.fd 22,60 holl.sel.fonds 25,20 hooge huys af 26,65 hooge huys af eur hooge huys obl f hooge huysopf 53,30 hooge huys opf eur hooge huys wrld a.f. 189,90 idbemerg 52,80 idbeuroptim. 13,35 idb eur select 26,10 idb global 13.50 idb rentsel 13,65 idb dutch equity 27,90 idb global conv 20,40 idbmix f. 14,20 idb real est. eq. 34,50 idb world equity 57,65 ing biotechn.f. 76,75 ing comm.tech.f. 64,85 ing cont.cl.f.am. 59,80 ing cont.cl.eur.f. 41,75 ing dutchserv f. 20,25 ing duurzaam rend. 35,45 ingemerg.e.e.f. 44,05 ing euro obl f. 10,00 ing euro growth f. ing euro sm capf. 13,45 ing europe f. 14.60 ing farmacie f 20,45 ing financials f. 26,05 ing japan f 15.10 mg geldmarkt f. 14.50 ing global f. ing global growth f. 27.49 ing high yield obl.f. ing hoog divaand f. 25.40 ingint.obl f. 11.04 ing int.dep.f. 8,54 ingliric aexll 6,28 ing liric aexlll 10,02 ing liric eurotlOO 6,51 ing liric dowjones 6,99 ing liric euro st50 9,46 ing liric euro st50 5,85 ing liric euro tech 11,90 ing north am.f. 31,65 ing north am.gr.f. 36,35 ing oblig.f. ing onrgd.aandf. 8.00 ing protected m-70 ing protected m-80 20,25 18,30 13,25 14,40 13,95 20,60 27,55 39,50 18,75 31,20 26,15 22,85 47,95 20,05 43,10 41,15 50,95 48.40 7,00 40,90 44,70 21,30 25,40 20,70 15,00 21,65 15,05 6,85 19,40 12,07 64,25 66,30 52,50 23,55 78,05 52,75 79,00 17,75 19,40 23,05 21,35 21,30 15,10 27,30 25,25 45,90 170,30 39,70 37,25 41,65 44,60 56,35 47,85 11,00 3,52 24,55 24,95 6,00 15,50 22,50 30,60 16,50 28,50 20,30 26,50 17,50 11,90 32,24 49,70 12,90 24,85 23,85 56,40 52,60 73,80 49,75 68,40 62,75 41,75 56,85 40,00 18,90 13,90 17,38 50,50 21,35 22,80 20,15 13,60 14,45 14,20 20,70 26,75 18,75 31,35 25,80 22,85 47,35 20,40 43,40 41.20 51,10 7,05 41,20 44,75 21,40 24,55 20,40 12,04 64,25 66,20 52,85 23,75 78,80 53,25 79,50 18,00 19,45 23,20 21,30 21,15 10,90 3,60 24,55 24,80 5,92 15,55 22,70 30,65 16,20 28,35 20,65 26,80 17,40 11,90 32,24 50,20 12,90 24,90 23,90 56,40 52,40 73,85 49,80 68,00 63,00 42,00 57,00 40,00 18,95 14,10 17,46 51,20 21,30 22,70 v.k. 742,44 17,55 19,88 18.79 6,22 191,50 351,50 67.80 16.07 338,18 2,58 10,92 501,56 46,25 31,05 40,20 51,20 27,25 532,23 281,00 588,92 170,00 7,91 243.04 164,50 36,85 52,50 460,35 118,00 33,40 47.08 14,75 378.49 46,40 46.15 137.50 69,38 9,46 802,37 174,00 51,35 181,50 13,77 5.62 16.16 59,35 15,60 20,35 13,05 23,25 1321,92 110,00 820,00 747.05 14,92 24,45 79,75 56,75 4,65 608,37 77,65 46,25 3,67 237,50 350,00 14,63 64,30 1,03 640,50 25,80 102,50 772,10 524,50 12,48 11,38 334,00 1195,46 112,50 1703,02 39,30 59,90 9,26 89,40 340.75 490,31 58,05 89,00 60,85 3,87 23.50 25,53 441,50 139,00 7.63 4,18 8,06 234.76 161,70 4,42 66,00 590,96 71,05 14,67 84.51 270,00 ing protected m-90 24.55 24,40 robeco high yield o 23,14 ing verre oost.f. 26,80 26,70 robeco holl.bezit 25,15 intereff. jap.aand. 14,06 14,22 robeco holl t-0 45,30 intereff. jap.warr. 3,50 3,68 robeco holl t-20 44,44 investa part. 75,70 robeco holl t-50 44,41 is himal.f 8.10A robeco holl t-100 54,90 jap.convertible.f. 29,50 30,00 robeco hypotheek 50,00 japan fd c 5.52A robeco milieu tech 19,63 labouchere gl.aandf. 23,95 24,20 robeco pacific 61,60 labouchere obl.f. 53,35 robeco private eq 95,00 lanschot dutch eq.f. 32,50 32,60 robeco safe mix 39,97 lanschot eur.eq.f. 19,10 19,30 robeco solid mix 41,32 lanschot far e.f. 29,05 29,45 robeco young dyn. 12,06 lanschot gl.bond f. 56,90 56,90 robeco zelfs.capital 39,29 lanschot gl.eq.f. 33,78 34,40 robeco zelfs.c techn 2,95 lanschot iet f. 9,40 9,40 robeco zelfs.cons.g 43,70 leveraged cap. 147,20 147,20 robeco zelfs.energy 58,65 nieuwe steen inv. 15,92 15,98 robeco zelfs.e-busin 4,09 ohra aand fonds 12,90 13,20 robeco zelfs.finan. 42,91 ohra care fonds 17,45 17,55 robeco zelfs.foods agr 48,18 ohra comm techn f. 3,30 3,39 robeco zelfs.health 48,69 ohra internet f. 5,30 5.46 robecozelfs.it hardw 7,55 ohra med tech f 20,23 20,26 robecozelfs.it 33,57 ohra milieutech f. 11,40 11,30 robeco zelfs.media 38,57 ohra multimedia f. 6,88 6,84 robeco zelfs.med.bio 9,01 ohra new energy f. 7,10 7,20 robeco zelfs.property 64,05 ohra obl.divfonds 29,50 29,50 robeco zelfs.soft&ser 8,92 ohra onr.g. fonds 41,79 41,75 robeco zelfs.telecom 24,33 ohra spaardiv.f. 22,50 22,66 robeco zelfs.austr. 62,25 ohra totaal fonds 21,20 21,20 robeco zelfs.belgie 47,61 optimix biotech f. 23,00 23,00 robeco zelfs.brazil. 24,11 optimix europe f. D 75,80 77,00 robeco zelfs.canada 77,20 optimix income f. C 34,55 34,50 robeco zelfs.china 15,86 optimix mixf. E 25,90 26,20 robeco zelfs.duitsl. 58,75 optimix techn. f. A 7,18 7,45 robeco zelfSsfrankr. 74,45 orange deeln f. 36,90 37,20 robeco zelfs.hongk. 40,96 orange eur nm comp f. 9,35 9,35 robeco zelfs.italie 44,92 orange eur mcap f. 12,85 robeco zelfs.japan 39,14 orange eur prop f. 11,20 robeco zelfs.mal. 18,58 orange eur smcap f 14.90 15,35 robeco zelfs.mexico 90,15 orange fund 25,90 26,29 robeco zelfs.nederl. 64,55 orange eur.lar.f. 6,70 robeco zelfs.polen 33,30 orange largewcap f 7.70 robeco zelfs.sing. 28,49 orange wine fund 99,80 100,40 robeco zelfs.spanje 46,16 pacific rim c.f. 31.30A 31,40 robecozelfs.uk 59,30 pan glob conv f. 29,30 29,50 robeco zelfs.usa 81,35 postb.aand.f. 52,20 51,35 robeco zelfs.z-afr. 42,93 postb.aex clicker 22,18 22,27 robeco zelfs.zwits. 75,00 postb.amerika.f. 17,80 18,00 rodamco asia 17,44 postb.belegg.f. 33,81 34,01 rodamco cont eur 44,95 postb.biotechf. 10,60 10,45 rolinco pr 40,51 postb.com tech f 7,30 7.42 royal europe f. 3,06 postb.doelbeleg-5 24,60 24,65 royal mixf. 5,27 postb.doelbeleg-10 royal plus f. 5,32 postb.doelbeleg-18 22,40 22,50 royal top f. 4,79 postb.duurz.aandf. 19,20 19,25 sarakreek 0,43 postb.easy bluef. 21,70 21,80 selected winner f. 8,20 postb.euro aandf. 20,50 20,75 sns amerika aandf. 14,50 postb.eur.cont.cl.f. 24,85 24,85 sns azie aandf. 17,55 postb.euro obl.f. 35,30 35,40 sns duurz aandf 20,80 postb.euro sm.cap f. 15,25 15,30 sns eur obl.div.f. 24,00 postb.farmacie f. 20,70 20,75 sns eur aandelenf. 22,45 postb.fin.wereldf. 22,09 22,00 sns eur mixfonds 24,20 postb.hoogdiv aandf. 26,30 26,40 sns eur vastgoedf. 28,30 postb.hoogdiv obl f. 21,65 21,70 sns guldensdiv.f. 23,45 postb.it fonds 21,60 22.03 sns innovisief. 11,65 postb.internet f. 4,83 4,80 sns nederi. aandf. 47.70 postb. multimedia f. 6,18 6,09 sns sp.pl us aandf 22,00 postb.nederlandf. 37,98 38,70 sns wereld aandf. 15.85 postb.nikkei c.cf. 24,30 24,30 t&p resultante f. 12,08 postb.obli.f 26,20 26,35 t&p result.glob.f. 16,23 postb.opk.landenf. 15,50 15,70 transpac.fund 133,90 postb.vastgoedf. 26,35 26,50 triodos groenf. 55,75 postb.wereldmf. 25,70 26,00 triodos meerw.aand.f. 20,70 rente plus fund 29,35 triodos meerw.mixf. 24,20 robeco amerika 41,12 41,12 triodos meerw.obl.f. 27,54 robeco balanced mix 45,58 45,69 uni inv.can.can$ 5,00 robeco dynamic mix 38,76 38,97 vastgoed mixfonds 31,26 robeco divirente 24,25 24,23 vastned off/ind 24,70 robeco duurz aand 47,30 47,69 vastned retail 42,80 robeco econ recov 20,93 21,12 vhs onr. goed 17,70 robeco eurol.aand 38,70 39,92 wereldhave 58,80 robeco euro midcap 44,13 44,11 wp Stewart h.$ 1096,00 robeco emer.mark. 48,00 49,16 robeco europe 31,25 31,60 robeco eur.obl.div 23,52 23,46 robeco growth mix 48,02 48,15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 6