w BUITENLAND Incidenten zaaien onrust in Amerika y Arafat zet sterke man Rajoub tijdelijk op een zijspoor Snel ingrijpen moet Noord-Ierland voor geweld behoeden ninaliteit in ■ijs flink lager ne treft lovember' ■chtvliegtuig Bht in Bangui >chet weg als 'teloran de Senaat ers kraakt asielbeleid iet afgevuurd II Al-toestel' Dodelijke schietpartij en ongeluk met vliegtuigje waren waarschijnlijk geen terroristische daden Autobom doodt twee Palestijnen in Gazastrook Respijt voor blanke boeren in Zimbabwe korps voor Iminstallaties Justitieel onderzoek naar Zwitserse verkeersleiding Zuid-Afrikaan loopt grote kans op dood doorgeweld Pv vrijdag 5 JULI 2002 - De nieuwe Franse rege- jkt haar beloftes op het j van misdaadbestrijding 9rfeen maand waar te ma- -llc Minister van binnenlandse 11 Sarkozy maakte gisteren - trajd dat de criminaliteit in i-mjin juni met 8,6 procent is (ld ten opzichte van juni Naast een afname van de (ad in de Franse hoofd- lonstateerde de minister (ename van 13,5 procent et aantal opgeloste zaken afgelopen maanden. „De- fr^jiltaten zijn een direct ge- 0Éan beter veldwerk", aldus Iftiister. Hgg van ^■artm; ^wrke ■laki - Al 27 jaar speurt de politie naar de mensen de terreurbeweging 17 ^niber, maar pas gisteren 17 j voor het eerst een suc- ur 'elden. Een van de leden an g beweging werd gearres- oet#n een groot deel van de ■■^voorraad in beslag geno- TOSaterdag ontplofte in Pi- ^^Je bom die de 40-jarige ant bij zich had. Hij raakte id. Na zijn arrestatie deed itie een inval in een huis ene, waar de wapens la- let sterk anti-Amerikaan- November heeft sinds 3Q2 moorden opgeëist. —ii - Een vrachtvliegtuig is '_jn neergestort in een ^ffivolkt deel van de hoofd- ïfimgui van de Centraal mse Republiek. Er zijn erluidt zeker 23 doden in. Aan boord zouden 25 in zijn geweest, onder wie ien passagiers uit Tsjaad. s twee mensen zouden de lebben overleefd. Over rejele slachtoffers op de jojl|is niets bekend. De in z? was °P we? van ^s" aar Congo. De piloten t ;rden te landen op het ild van Bangui, omdat estel technische proble- lne<ad. neen !Sabo - De vroegere Chi- 1 dictator Augusto Pino- ïeft gisteren zijn zetel in aat opgegeven. Zijn lid- ;hap van deze kamer 3 hem immuun voor ver- I voor misdaden die on- ,i bewind (1973-1990) gaan. Drie dagen geleden de het Hooggerechtshof psychische toestand van arige Pinochet zó slecht lij niet kan worden ver- 'oor zijn betrokkenheid .-karavaan des doods', een .twMrffe eenheid die in de Ien na de militaire staats- 1973 zeker 75 linkse anders van het regime le en vermoordde. - De Hoge Commissaris Vluchtelingen van VN, Aibbers, vindt dat de strengere maatregelen in i tegen vreemdelingen plossing zijn voor de matiek. De enige manier de langere termijn voor al te boeken, is door de es te verbeteren in de waar de vluchtelingen in komen. De ex-premier gisteren in Londen, waar met leden van de Brit- _ring. :m - Een passagiers van de Israëlische aatschappij El Al is /eg van Tel Aviv naar u ten zuiden van het Oe- |e stad Dnepropetrovsk ten met een grond- |ket, aldus de piloot. Dat Radio Israël gisteren op radioverkeer van de keersleiding. De piloot ";et nabij zijn toestel Bren. Het vliegtuig raakte schadigd door de ont- k. Het toestel landde la- fe op de luchthaven van sische hoofdstad. door onze correspondent Ad Bloemendaal tel aviv - Na een paar dagen van geruchten en speculaties is gisteravond in Ramallah officieel be kendgemaakt dat kolonel Jibril Rajoub is be noemd tot gouverneur van Jenin. Zuheir Manas- reh, oud-gouvemeur van die stad, zal hem opvol gen als hoofd van de Palestijnse Preventieve Vei ligheidsdienst op de Westelijke Jordaanoever. Of die bekendmaking betekent dat alles nu echt in kannen en kruiken is moet worden afgewacht. Het is niet voor het eerst dat Yasser Arafat pro beert Rajoub uit diens functie te ontheffen, en in het verleden is het hem niet gelukt. De kolonel staat niet bekend als een zeer populaire, maar wel als een zeer sterke man. Als hij wil kan hij zijn president te kijk zetten door botweg te weigeren naar Jenin te vertrekken. Het is tekenend dat Manasreh woensdag timide ver klaarde dat hij de functie van hoofd van de veilig heidsdienst alleen zou aanvaarden als meneer Ra joub geen bezwaar maakte. Rajoub is een heethoofd, maar in Ramallah gaat men er niet van uit dat hij zich met hand en tand tegen zijn overplaatsing zal verzetten. Sinds de Amerikaanse president George Bush een politiek doodvonnis heeft uitgesproken over Arafat voelen hooggeplaatste Palestijnen zich min of meer ge dwongen hun leider de hand boven het hoofd te houden. Ze weten hoe zwak zijn positie op dit moment is en weigeren hem na te trappen. Kolonel Mohammed Dahlan, tot voor kort Rajou- bs collega in de Gazastrook, was daar vorige week heel duidelijk in. Hij maakte geen geheim van zijn fundamentele meningsverschillen met de Pales tijnse president, maar voegde er onmiddellijk aan toe dat hij in de huidige omstandigheden 'leider van Arafats verkiezingscampagne' zou kunnen worden. In die 'huidige omstandigheden' viel er de afgelo pen dagen zelfs van kolonel Rajoub geen onverto gen woord te horen over de president. Hij ver klaarde zich een trouw lid van Arafats Fatah-be- weging en zei dat hij het als 'een hele eer' zou be schouwen te worden benoemd tot gouverneur van Jenin. Wispelturig als hij is lanceerde hij ook uitvallen in de trant van 'niemand krijgt me hier weg', maar daarbij wees hij niet eenmaal in de richting van het regeringscomplex in Ramallah. Rajoubs relatie met de Palestijnse president is al tijd tumultueus geweest. Zes maanden geleden kwam het zelfs tot lijfelijk geweld, toen een briesende Arafat zijn veiligheidschef eerst een draai om de oren verkocht en vervolgens met een pistool bedreigde. Een paar medewerkers werkten hem met zachte drang de kamer uit Buiten schreeuwde Arafat dat Rajoub van plan was zijn plaats in te nemen. Die angst is niet helemaal terug te voeren op para noia. Rajoub genoot steeds de steun van Israël en de VS, precies de klingen die Arafat liever vandaag dan morgen van het toneel zien verdwijnen. Toch was het ironisch genoeg de Amerikaanse druk op het Palestijnse Bestuur om de veiligheidsdiensten te hervormen die Rajoub zijn baan kostte. Dahlan was al op eigen initiatief afgetreden en gister avond was het kennelijk de beurt aan Rajoub. Brandweermannen (links) onderzoeken de wrakstukken van de Cessna die gisteren in een recreatiepark in het Caiifornische San Dimas neerstortte. Het gaat waarschijnlijk om domme motorpech, en niet om een mislukte aanslag. Door de schietpartij die ook gistermiddag plaatsvond op de luchthaven van Los Angeles (rechts) ontstonden enorme vertragingen, en raakte de vertrekhal van het reusachtige vliegveld overvol. Ook hier ging het waarschijnlijk niet om een terreurdaad. Foto's: AP/Nick Ut en Ric Francis los angeles/rtr-afp-dpa - Een gewa pende man heeft gisteren op de interna tionale luchthaven van Los Angeles twee mensen gedood en er zeker drie anderen verwond. De politie schoot de dader daarna dood. Het incident, bij de balie van de Israëlische maatschappij El Al, ge beurde op Onafhankelijkheidsdag. De viering ervan stond na 11 september in het teken van zeer strenge veiligheids maatregelen. De luchthaven werd na het incident af gesloten. Duizenden mensen werden naar buiten gebracht, al het autover keer werd opgehouden en het vliegver keer werd omgeleid. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten werden meteen in de hoogste staat van paraatheid ge bracht. Bij de El Al-balie op andere luchthavens kwam extra bewaking. De FBI en de politie gaan vooralsnog niet uit van een terroristische daad, maar Israëlische functionarissen herin nerden aan soortgelijke bloedige aan vallen door Palestijnen bij - de traditie getrouw al streng beveiligde - El Al-ba- fies in Rome en Wenen in 1985. Het Is raëlische consulaat in Los Angeles noemde het 'wel héél toevallig' dat de dader een balie van El Al uitkoos, uitge rekend op Onafhankelijkheidsdag. De Amerikaanse omroep CNN meldde vandaag dat de dader een 41-jarige man van Egyptische afkomst was, die sinds 1992 in Amerika woonde. Zijn au to is op een parkeerplaats van de lucht haven gevonden. Volgens ooggetuigen was het een blanke man, gladgescho ren met een paardenstaart en zonder bagage. Hij stond eerst rustig in de rij met ongeveer tachtig anderen, opende daarna het vuur en stak omstanders ook met een mes. Een 46-jarige inwo ner van Los Angeles die vrienden kwam uitzwaaien en een 20-jarige El Al-me dewerkster kwamen om. Even verderop, in een recreatiegebied ten oosten van Los Angeles, stortte gis teren een klein vliegtuig neer. De Ces sna 310 kwam terecht bij een drukke picknickplaats. Volgens de autoriteiten vielen daarbij vier doden en zestien ge wonden. De slachtoffers zijn de piloot en co-piloot en een 12-jarig meisje en een baby die zich op de grond bevon den. In het recreatiegebied was het ex tra druk wegens Onafhankelijkheids dag. Gouverneur Davis verklaarde dat het zeer waarschijnlijk een ongeluk was, en dat het toestel vermoedelijk mechanische problemen had. Gisteren was het 'the Fourth of July", de dag waarop de Amerikanen de Onaf hankelijkheidsverklaring van 1776 vie ren. In verband met mogelijke aansla gen golden strenge veiligheidsmaatre gelen. President George Bush sprak van 'een dag voor dankbaarheid en voor feestelijkheid'. Duizenden mensen wa ren getuige van een groot vuurwerk spektakel en een concert bij het Witte Huis. gaza-stad/afp-rtr-anp - Een krachtige autobom heeft giste ren in Gaza-Stad twee Palestij nen gedood. Een van de twee was lid van de militante al-Aqsa Martelaren Brigade. De afgelo pen weken hebben de Israëli sche strijdkrachten al verschei dene vermeende Palestijnse ex tremisten uit de weg geruimd. Israël is daarbij zó succesvol ge weest dat er geen zogenoemde 'topterroristen' meer op hun opsporingslijsten staan. Dit meldde de Israëlische krant Ha'aretz gisteren. Israël execu teerde zondag de laatste belang rijke terreurverdachte. Muhaned Taher was de leider van Harnas in het noorden van de Westelij ke Jordaanoever. Hij is volgens Israël verantwoordelijk voor het doden van meer dan honderd Israëli's. In de afgelopen anderhalf jaar zijn de meeste Hamasleiders op de Westelijke Jordaanoever ge arresteerd of gedood. Ook de leiders van de Islamitische Jihad en van de aan Yasser Arafats Fa tah gelieerde al-Aqsa Martelaren Brigades zijn buiten gevecht ge steld. In de Gazastrook zou het netwerk van extremisten nog vrijwel intact zijn. harare/afp-anp - De jongste maatregel van de Zimbabwaan se president Mugabe om blanke boeren te verjagen van hun boerderijen is in strijd met de grondwet van het Afrikaanse land. Dat heeft een rechter van het Hooggerechtshof in Harare bepaald in een voorlopig oor deel. Hij deed uitspraak in een zaak die door een blanke boer was aangespannen. Bijna 3.000 boeren kregen kort geleden te horen dat ze direct moesten stoppen met werken. Binnen 45 dagen zouden ze hun bedrijven vervolgens ook daad werkelijk moeten verlaten, om vervolgens ruimte te maken voor landloze, kleine zwarte boeren. De maatregel was vervat in een amendement op de al be staande omstreden onteige ningswet van Mugabe. Overtre ders hangt twee jaar cel boven het hoofd. Volgens de rechter staat de grondwet niet toe dat een der gelijke wetswijziging zomaar kan worden ingevoerd. Het vol tallige Hooggerechtshof zal de zaak nu nader bekijken voor een finaal oordeel. Die zitting is eind volgende week. - In Groot-Brittannië Jen nieuwe, onafhanke- litiemacht gecreëerd om ïinstallaties en kem- ^bs in het land te be- ■en tegen terroristische Jen. Dat meldt de Britse he Times. De regering fcich zorgen over pogin- j radicale organisaties Jleair materiaal te stelen _Jt maken van een 'vuile "9e nieuwe politiemacht ^ïgeveer 600 leden gaan ^aarvan de meesten een ■gaan dragen. Uit onder- 11 september kwam ■ren dat de nucleaire in- _js in Groot-Brittannië jverden beschermd. door onze correspondent Harm Harkema londen - De regeringen van Groot-Brittannië en Ierland moeten vóór het eind van de maand met plannen komen om wat te doen aan het oplaaiende geweld van paramilitaire organi saties in Noord-Ierland, vooral in Belfast. De Noord-Ierse eerste minister en unionistenleider David Trimble heeft dit gister avond geëist in een gesprek met de Britse premier Tony Blair en diens Ierse collega Bertie Ahem. De twee regeringsleiders waren naar Belfast gekomen voor over leg over het Noord-Ierse vredes proces, dat wederom een moei lijke periode doormaakt. Pre mier Blair zei na afloop dat alle partijen waarmee hij had ge sproken hun uiterste best zullen doen het vredesproces op de rails te houden. De nieuwste crisis is onder an dere het gevolg van de aanhou dende gewelddadigheden in ar me wijken van Belfast tussen protestantse en katholieke jon geren. Zij worden niet alleen aangemoedigd maar ook daad werkelijk bijgestaan door ter reurorganisaties van respectie velijk loyalistische (protestants en pro-Brits) en republikeinse (katholiek en pro-Iers) zijde. De rellen die vorig jaar begon nen rond een katholieke school in Noord-Belfast hebben zich de afgelopen maanden verplaatst naar het oosten van de stad. Het geweld, waarbij als door een wonder nog steeds geen doden zijn gevallen, ondermijnt de toch al wankele verstandhou ding tussen de unionisten, die deel van Groot-Brittannië willen blijven uitmaken, en de natio nalisten die aansluiting bij Ier land nastreven. „We zitten in een crisis", beves tigde Trimble, die Blair al een poosje verweet de ontwikkelin gen teveel op zijn beloop te la ten. Er moeten volgens Trimble duidelijke maatregelen worden getroffen tegen die paramilitaire organisaties die het vredesak- dienstdoende luchtverkeerslei ders was tijdens het moment van de ramp bovendien afwezig. Een Russische onderzoeker deed er gisteren nog een schep je bovenop. Hij zei dat niet Sky- guide, maar de Russische be manning als eerste waarschuw de voor een dreigende ramp. De piloot moest veertig seconden wachten voordat hij instructies kreeg van de verkeerstoren. On geveer 44 seconden daarna had de botsing plaats. Drie dagen na de catastrofe in Duitsland kwamen gisteravond boven de Britse stad Bristol twee passagiersvliegtuigen van British Airways gevaarlijk dicht bij el kaar in de buurt. Volgens een woordvoerder van BA trad in beide toestellen het automati sche waarschuwingssysteem in werking toen de vliegtuigen bo ven de luchthaven van de stad elkaar op driehonderd meter waren genaderd. De machines werden door het systeem van el kaar weggeleid. zürich-moskou-brussel-lon- den/anp-dpa-afp - De geprivati seerde Zwitserse luchtverkeers leiding Skyguide komt steeds verder in het nauw na de vlieg ramp van maandag boven Zuid- Duitsland. De onderneming was verantwoordelijk voor het deel van het luchtruim waar een Russisch passagierstoestel en een vrachtvliegtuig op 11,5 kilo meter hoogte tegen elkaar knal den. De Zwitserse justitie kondigde gisteren een gerechtelijk voor onderzoek aan tegen Skyguide op verdenking van dood door schuld, net als de Duitse justitie. Woensdag bleek al dat Skyguide tijdens de bewuste avond het alarmsysteem had uitgescha keld. Dat had moeten waar schuwen toen de twee kisten op een ramkoers zaten. Bovendien werd bekend dat een recente controle bij Skyguide heeft uitgewezen dat de radarin stallatie niet aan Europese nor men voldoet. Een van de twee Een achter een Tony Blair-masker verstopte radicale unionist in Belfast beschuldigt David Trimble er op een - verboden - Noord-Ierse vlag van 'Gerry Adams' marionet' en een 'Judas' te zijn. Verder noemt hij een stem op Trimble een stem op Sinn Féin. Foto: AP/Peter Morrison koord hebben onderschreven, maar nu over de schreef gaan. De aanwijzingen worden steeds sterker dat ook het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) de fout in gaat. Trimble komt dan ook steeds zwaarder onder vuur van een deel van de achterban van zijn eigen Ulster Unionist Party (UUP), dat vindt dat de hij niet langer moet samenwerken met het Republikeinse Sinn Féin, de politieke tak van de IRA. De IRA zegt weliswaar mee te werken aan het vredesproces, heeft zelfs al twee maal een deel van zijn wapens vernietigd, maar is vol gens menigeen actief betrokken bij de ongeregeldheden in Bel fast, en is bovendien betrapt op het testen van wapens in Co lombia. Sinn Féin-leider Gerry Adams heeft eerder deze week welis waar vredelievende woorden ge sproken, maar unionisten hech ten daar weinig waarde aan. „Er is in de unionistische gemeen schap sprake van een zéér ern stig verlies van vertrouwen in het vredesproces', aldus Trim ble. Veel unionisten, die altijd de dienst hebben uitgemaakt in Noord-Ierland, kunnen het ook moeilijk verkroppen dat de na tionalisten steeds meer politieke en maatschappelijke invloed krijgen. Zo is kort geleden een vooraanstaand Sinn Féin-lid tot burgemeester van Belfast geko zen. Deze Alex Masky zat ooit gevangen wegens activiteiten voor de IRA. De crisissfeer wordt nog ver sterkt door het jaarlijks terugke- rendë conflict over een mars van protestantse Oranjemannen van het kerkje van Drumcree naar het centrum van Port- adown, die zondag wordt ge houden. Ook dit jaar hebben de autoriteiten de Oranjemannen verboden de traditionele route door een katholieke wijk te vol gen. Verschillende malen heeft 'Drumcree' tot ernstige geweld dadigheden geleid. De spanningen bleven de afge lopen twee jaar binnen de per ken, nu steeds meer gematigde Oranjemannen zich blijken af te keren van hun compromisloze broeders in Portadown. Trok Drumcree een paar jaar geleden nog tienduizenden boze Oranje mannen, vorig jaar waren het er nog geen tweeduizend. De auto riteiten hebben de hoop dat het ook dit jaar daartoe beperkt blijft. pretoria/gpd - Met 4.300 doden vorig jaar bewijzen de Zuid-Afri kaanse wegen dat ze terecht tot de gevaarlijkste van de wereld worden gerekend. Nieuwe cij fers onthullen echter dat bijna duizend mensen meer om het leven kwamen door geweerko gels. En dan zijn er nog de ande re dodelijke wapens. Moord is de oorzaak van de helft van het aantal niet natuurlijke doden in Zuid-Afrika. Misdaadstatistieken zijn hier omstreden en worden door de regering steevast in twijfel ge trokken. Vaak houdt men ze zelfs achter. De onlangs aange treden minister van veiligheid zei recent nog dat het te vaak verstrekken van de statistieken 'de bevolking ontmoedigt en van streek maakt'. Volgens gegevens van de politie echter werden in de eerste ne gen maanden van vorig jaar 15.054 mensen vermoord, een gemiddelde van 54 per dag. Er waren 21.000 pogingen tot moord en 88.000 berovingen. Per 100.000 inwoners is het aan tal moorden in Zuid-Afrika drie maal hoger dan in Brazilië en tien maal hoger dan in de Ver enigde Staten. De cijfers spreken boekdelen, maar de regering claimt dat de trend neergaand is. Zo zou het aantal moorden in de eerste ne gen maanden van vorig jaar met 5 procent zijn gedaald ten op zichte van 2000. Waar is dat de Zuid-Afrikaanse politie de laat ste jaren flink meer geld en mid delen ter beschikking is gesteld, en dat helpt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 5