"Ik mis mijn dorp en onze straat" OPRUIMING van tanrxnnnnsi HOND/ FAMILIEBERICHTEN (Mn Higgins) Junior Stylist(e) a-b Haarstyliste 1-2-3 Km Gras wordt gazo GAZONMAAIERS Bekendmaking H. VADER Exclusieve verlichting tot 60% korting Nemen we ijsvrij? VRIJDAG 5 JULI 2002 HDC901 Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Enige en algemene kennisgeving. T'udens onze vakantie in Spanje is geheel on verwacht overleden mijn lieve vrouw JOHANNA ELISABETH VAN DUUREN-DOOL - Joke - Leiden, 15 juli 1947 Barcelona, t 29 juni 2002 ISAAC VAN DUUREN Opaalstraat 186 2332 TN Leiden Mjjn vrouw is overgebracht naar het Rouw- centrum Van der Luit, Willem de Zwügerlaan 179 te Leiden. De crematieplechtigheid wordt op maandag 8 juli om 15.00 uur gehouden in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhünhof (in gang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na afloop van de plechtigheid is er gelegen heid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Geheel onverwachts is mün lieve zuster, schoonzuster en onze tante van ons heenge gaan JOKE VAN DUUREN-DOOL PETER VAN TONGEREN ADRIE VAN TONGEREN-DOOL JERRY en ANNEMIEK RICHARD PATRICK Tijdens haar vakantie in Spanje is plotseling overleden onze schoonzuster en tante JOKE VAN DUUREN-DOOL op de leeftüd 54 jaar. Leiden 15-7-1947 Barcelona 29-6-2002 We zjjn diep geschokt DIK en BEP VAN DUUREN CO en TOON SLOOS Neven nichten achterneefjes achternichtjes Bedroefd om z'u'n heengaan, maar dankbaar dat hem een verdere lijdensweg bespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa DERK FABER 6 december 1929 t 30 juni 2002 C. C. FABER-SAVANS MARIO en TRUDY GRAZIELLA DANNY CARMEN en PETER JOEY MITCHELL SAMMY Kagerplein 424 2172 EG Sassenheim De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op donderdag 4 juli 2002 in crematorium Rhünhof te Leiden. De HERE bewaart de eenvoudigen: ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Psalm 116:6 In haar Heer en Heiland ontslapen mijn lieve vrouw, zuster, onze schoonzuster en tante ANNA HENDRICA GEERVLIET-MUUSSE in de leeftüd van 73 jaar. C. GEERVLIET W. B. MUUSSE-ARONIUS J. MUUSSE E. W. MUUSSE-VAN DEN BOS L. GEERVLIET Neven en nichten Leiden. 3 juli 2002 Zorgcentrum Groenhoven Correspondentieadres: J. Muusse Burggravenlaan 198 2313 JA Leiden De samenkomst zal worden gehouden op maandag 8 juli om 16.30 uur in de aula van be graafplaats Rhünhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Van 16.00 tot 16.20 uur is er in de aula gele genheid tot afscheid nemen. Na de samenkomst begeleiden wü Annie naar het graf. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Geen bloemen. 't Liefste wat ik heb bezeten 19 jaar de spil van mijn bestaan. Vraag me niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan. Bedroefd, maar met bewondering voor de wü- ze waarop h'ü zün langdurige ziekte heeft ge dragen, geven wü u kennis van het overlüden van mün geweldige man, onze grote papa vriend. zoon, schoonzoon, kleinzoon, broer, zwager, oom en vriend JACOBUS EDUARD HEIJMANS Ed Leiden, 4 december 1963 t Hazerswoude Ründük. 3 juli 2002 CHRISTINE HEUMANS-MEUER PATRICIA. JESSICA Fam. HEUMANS Fam. MEUER K. GIESEN-V. D. HOLST Fam. PETER PLEZIER Albert Verweüstraat 4 2394 TM Hazerswoude Ründük Ed is thuis, alwaar geen bezoek. De samenkomst voorafgaande aan de begra fenis zal plaatshebben op maandag 8 juli om 13.00 uur in de aula van begraafplaats Rhün hof, Laan te Rhünhof 4 te Leiden. Na de begrafenis is er in de ontvangkamer van de begraafplaats gelegenheid tot condo leren. Wat waren we trots op je Onze harten huilden tijdens je ziekte We zullen je vreselük missen PA en MA HEUMANS RONALD en DIANA CAROLA, KEVIN Vol verdriet maar met respect hebben we afscheid moeten nemen van onze beste vriend PETER. KARINA, TOM, SEM PLEZIER Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet, hij redt het niet. Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet. Al hield hij nog zo van het leven, hij had het niet meer in eigen hand. Na een oneerlijke strijd moest hij het verlaten en wij staan machteloos aan de kant. Wü zün diep bedroefd door het overlijden van onze schoonzoon, zwager en oom ED HEIJMANS Leiden, 3 juli 2002 Leiden. J. J. MEUER M. A. J. MEIJER-REUKEMA Den Haag. CONNY MEUER Katwük. CARLA MEUER CEES MULLER JAN-JAAR SHARON. VERENA Assen. FOPPE MEUER HILDA HUIZING REINETH, MIRTHE, LÉON Leiden. MARJAN MEUER MAURICE LASANDER Leiden, JAN MEUER BIANCA VAN OEVERN JENNIFER Leiden, WILLEM MEUER Eerlijkheid bestaat wel, maar niet altijd. Woensdagavond 3 juli is overleden ED HEIJMANS vader van onze leerlingen Patricia en Jessica. Ed was al langere tüd ziek, heeft gestreden voor wat hü waard was. maar kon de ongelij ke strijd niet winnen. Wü wensen Christine, Patricia en Jessica en de overige familie heel veel sterkte toe om het verlies van Ed te dragen. Alle kinderen, team en ouders van basisschool de Tweeklank. Dag lieve BART Wü zullen je niet vergeten. TINY KOOS. DIANA en MIKE GER en MENDY RAYMON. PATRICE en ANDREA Heel veel sterkte. BART Het kantoor blüft van jou. EUS. JET en je vrienden van de koffïetent Met leedwezen ontvingen wü het bericht van het overlüden van onze medewerkster RIA VAN DIJK-FAAS Haar inzet en sympathieke omgang in onze organisatie zullen wü nooit vergeten. Wü wensen haar familie heel veel kracht toe bü het verwerken van dit grote verlies. College van Bestuur ROC Leiden Leiden, 5 juli 2002 Lieve RIA Je humor, je belangstelling en aandacht zullen we heel erg missen. De "Mutsenclub" van de centrale diensten ROC Leiden LILIANNE GREET DEBBY DELIAN HENNY MARGREET ANNEMARIE JOHAN MARUKE REGINA CAROLINE THERESE MIRJAM Leiden, 5 juli 2002 Wij zijn verdrietig. RIA VAN DIJK onze secretaresse is op 3 juli 2002 overleden. Wü zullen haar optimisme, medeleven, zorgzaamheid en gevoel voor humor verschrikkelijk missen. Zü heeft bü de collega's van ROC Leiden een onuitwisbare indruk achtergelaten. HENK FEUNEKES MARTEN RIS Aanbieding van Mr. Higgins Massief mahonie ronde tafel 120 cm 0 van 700,- voor430.- Franse eetkamer stoelen (Massief mahonie) van 370,- voor198,- Mr. Higgins Hooflstraut 254 2406 GR Alphen aan den Rijn Tel. 0172 - 47 54 04 GSM.: 06- 55 71 72 77 Openingstijden do. t/m zat. van 10.00 tot 17.00 uur. www.mrliiggins.nl MARTHY'S zoekt gemotiveerde Fulltime/parttime is mogelijk Marthy's Haarstudio v. t. Hoffstraat 26 (Professorenwijk) Leiden 071 514 41 57 06 241 150 95 OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE OCCASION? www.autoheemskerk.com flUTfiËHtËËWSKERK Arme landen vangen meer dan 95% van de 35 miljoen vluchte lingen op. Minder dan 5% vindt onderdak in de rijke landen. In Nederland verblijft ongeveer 0,25% van alle vluchtelingen. Stichting Vluchteling werkt in ar me landen samen met interna tionale en lokale organisaties ter plaatse. In de uitvoering van de projecten zijn zoveel als mogelijk vluchtelingen en mensen uit de regio betrokken. Stichting Vluch teling zorgt voor onderwijs, helpt met de bouw van klinieken en geeft kredieten om vluchtelingen in staat te stellen een bedrijfje te beginnen. "Ons dorp is platgebrand" "Het is wel raar om nu in Thai land te zijn," zegt -Naw Ta Mla Saw. Ze komt uit Birma. Gelukkig wonen haar twee beste vriendin nen ook in het kamp. Het vluch telingenkamp ligt net over de grens, in Thailand. "We hebben elkaar geholpen bij het bouwen van onze hutjes," zegt de elfjari ge Naw Ta Mla Saw. "Maar ik mis mijn eigen dorp en onze straat wel heel erg. Toen de soldaten kwamen, moesten we vluchten. Ze hebben ons hele dorp platge brand. Dus is er niets meer om naar terug te gaan. Als we terug naar Birma kunnen, moeten we eerst een KBF: nieuw huis bouwen." Stichting Vluchteling Stadhouderslaan 28, 2517 HZ Den Haag Giro 999 tel: 070 - 346 89 46 e-mail: info@vluchteling.org www.vluchteling.org Met elk van de ruim 40 geluidsarme Honda gazonm» voorzien van de zuinige 4-takt motoren, tovert u uw grf in een oogwenk om tot het mooiste gazon. Sneller» slimme en makkelijke bediening en maaien tot en mlg£ kanten is voor Honda vanzelfsprekend. Extra's zijn de tr<jd regelbare aandrijfsnelheid, rotostop of het mulch-mjin Kom bij ons langs en laat u Jd informeren over de beste start -V\t Na voor u en uw gazon. Welkom in onze showro^ Geopend: ma. t/m vr. 8.00-17.')'^ za. 8.00-12.00 uur Bl^ Hazerswoude, Engelandlaan Tel. 0172-215000. www.voeten int ld. Dé Engelse Chesterfield specis Ü011S6 Of England www.bestchesterfin Schicwcg 80 - Delft Zuid (tegenovei de Nla Open wo. t m /a. van 10 - 16 uur telefoon <H 5 2: De voorzitter van de gemeenschappelijke rei j werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollr maakt bekend dat het algemeen bestuur in zp^ openbare vergadering van 1 juli 2002 de volgende regelingen heeft vastgesteld: €S| 1. Reglement van orde voor de vergadering»^ andere werkzaamheden van het algemeen bestuur; i 2. Regeling ambtelijke bijstand. ICI De regelingen liggen voor een ieder kostelo«| inzage bij de vestiging Katwijk van het Werkvoorzieningschap, Heerenweg 6 te Ka^ Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift besluiten verkrijgen. aal dia -h. Katwijk, 5 juli 2002, De voorzitter, dr. J. E. Post ib ga< de ~PS) arii -Jijt s'u^nkai :£"fe e V.O.F. installatiebedrijf Gevraagd per direkt - loodgieter/zinkwerker/ dakdekker - timmerman t.b.v. badkamers/keukens - sanitair monteur t.b.v. badkamers/keukens U kunt uw sollicitatie richten aan: Installatiebedrijf H. Vader t.a.v. H. Vader Graaf Florislaan 19a 2114 CN Vogelenzang Tel. (023) 5846667/06-53362539 Dullaart Leiden BV dull»®1* I Al 70 jaar een begrip in Glas! Y -i 1 - ALLE GLASSOORTEN SPIEGELS GLAS IN LOOD (071589 68 82 (071589 80 47 Fax (071589 63 35 Kabelbaan 1Leiderdorp Op de niet afgeprijsde collectie in juli 10% meeneemkorting VERLICHTING Botermarkt 23,2311 EN Leiden (071)51317 28 www.leidschdagblad.n

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 4