WEG WIEL 2 Peddelend naar dak van Luxemburg Averkeerskrant Heks Buitenland VRIJDAG 5 JULI 2002 Het kasteel van Vianden. FEUTEN C I JFER S Luxemburg is goed te vergelij ken met de provincie Drenthe. Het groothertogdom, sinds ok tober 2000 bestuurd door prins Henri (47), meet 80 bij 60 kilo meter en telt 440.000 inwoners. Een derde daarvan woont in de hoofdstad Luxemburg. De af stand Amsterdam - Vianden be draagt ongeveer 375 kilometer. Per auto neem je vanaf de snel weg Luik - Luxemburg de afslag Houfïalize of Bastogne. Met de trein kun je via Brussel, maar een mooiere route loopt via Maastricht, Luik en Clervaux. Naast hotels in elke prijsklasse kent Luxemburg 122 campings. De mooiste liggen in de Luxem burgse Ardennen in het noor den van het land. Naast vervoer per bus kan ook gebruik wor den gemaakt van een uitste kend spoorwegnet met tiental len stopplaatsen en kleine geel- grijswitte treintjes die nagenoeg altijd op tijd rijden. Een aanra der is de Luxembourg Card, die per dag 9 euro kost of (per drie dagen met een groep van vijf) 44 euro. De kaart geeft recht op zowel onbeperkt gebruik van het openbaar vervoer als entree in ruim veertig musea en at tracties. Er zijn drie uitstekende gidsen verkrijgbaar over fietsen, mountainbiken en de combina tie wandelen/trein. Ze hebben alle uitneembare routekaartjes. Velo Tour Luxembourg kost 15 euro, Mountain Bike Tour en Train and Tour beiden 12 euro. Goede gratis brochures over Steden en Dorpen, Eten en Drinken en Campings zijn te verkrijgen via telefoon 070 364 90 41 en/of e-mail info@ver- keersburo-luxemburg.nl De site van het Nationaal Luxemburgs Verkeersbureau is www.ont.lu De plattegrond van de CFL de Luxemburgse spoorwegen, ziet eruit als een getekend mannetje. Twee benen, twee korte armen en een lijf komen overeen met de vijf toeristische regio's die het land kent De benen gaan naar de 'Terre Rouge', in het zuidwes ten en de Moezelstreek in het zuidoosten. In de 'Rode Aarde' la gen ooit de mijnen van Luxem burg, maar die zijn sinds 1981 dicht Pas nu bloeit de streek weer op. Letterlijk. Tussen ver roeste rails staan orchideeën. De laatste drie levende ijzerdelvers leiden toeristen rond in een inter actief museum in Rumelange. Het andere been leidt naar wijn; de Moezel biedt veel witte en een enkele bijna-rode, de Pinot Noir. Als de Luxemburgse wijn bouwers niet zo'n ruzie zouden maken - een zoveelste poging tot eenheid mislukte dit voor jaar - zou het product bekender zijn. De armpjes van het CFL- mannetje tenslotte leiden naar 'Klein Zwitserland' en de Luxemburgse Ardennen. De eerste naam is voor de streek rond Echtemach, met de fantas tische zandstenen rotsformaties rond Berdorf waar je zowel spe leologie (grotónderzoek) als ver stoppertje kunt spelen; de echt steile heuvels, diepe dalen en kronkelende riviertjes vind je in de Luxemburgse Ardennen. Daar gaan we mountainbiken. In Clervaux preciezer gezegd, een stadje in het noorden van Luxemburg dat maar duizend inwoners telt. Er is een prachti ge kerk, een klooster en een wit kasteel. In die burcht zit het ge meentehuis, een propvol muse um dat aan het Ardennenoffen sief is gewijd en de ontroerende fototentoonstelling 'Family Of Man', waarin de mens in zwart wit is gevangen. De vijfhonderd beroemde en onbekende foto's - de verzameling van Edvard Steichen - verhuisden in 1995 van het prestigieuze Museum Of Modem Art in New York naar dit Luxemburgse plaatsje. In Clervaux begint één van de vijftien langere mountainbike routes die Luxemburg kent De aanleg ervan is niet zo simpel geweest, want het groothertog dom kent nog strengere milieu wetten dan Nederland. „We moesten wel iets doen, want an ders gaat toch iedereen gewoon wildfietsen", zeggen Carlo Klef fer en Soeraja van Riel, die de Mountain Bike Tour ontwikkel den. „De echte tegenstand kwam trouwens niet van de groene clubs, maar van de ja gers. Die willen het vooral niet tijdens het seizoen in het na jaar." Dat veklaart een raadsel achtig zinnetje in het bijbeho rend losbladig handboek: Ver mijd wegen en paden met bor den die verwijzen naar Klop jachten'. De 15 routes met in totaal ruim 330 kilometer trail zijn pittig, maar goed bewegwijzerd en niet te lang. Kruispunten met auto wegen en steile trajecten staan duidelijk aangegeven op de kaartjes. Je passeert de mooiste plekken van de Oesling, zoals de Luxemburgers hun Ardennen noemen. Ook de hoogste top van het land, de Buurgplaaz REISBERICHTEN Uitzicht over de stad Vianden. Foto: Luxembourg National Tourist Office (558 meter). De meeste toeristen nemen hun eigen bike mee, maar je kunt ze ook huren op campings en in fietsenzaken in de 'grotere' dorpen. Die zijn trouwens vaak piepklein. De Luxemburgse Ardennen kennen de charme van het dunbevolkte. Gelukkig kun er ook nog ge woon met het gezinnetje wor den gefietst, op normale twee- wielers over autovrije paden. Elf routes van in totaal 590 kilome ter door heel Luxemburg staan in het boekje Velo Tour Luxem burg'. Veel ervan zijn vlak en voeren langs riviertjes en over oude spoorlijnen die nu zijn ge asfalteerd of met sintels belegd. De aardigheid van dit werk is dat iedereen het kan en dat - ze ker buiten de schoolvakanties - stilte en rust zijn gewaarborgd. De derde vorm van actief bewe gen is verbonden aan de trein. Het kleinste stationnetje in Luxemburg heeft al een P&R- voorziening. René Streff, de hoogste baas van de Chemins de Fer Luxembour- J rdt Bootreizen Het bureau voor toerisme Friesland Holland in Wolvega otl seert een aantal bootreizen voor mensen die slecht ter been of in een rolstoel zitten. Op een aangepaste riviercruiser won juli en augustus driemaal een vijfdaagse tocht gemaakt langs Friese Elfsteden en is er eenmaal een vierdaagse reis door Zu Friesland, Noord-West Overijssel en Noord-Flevoland. Overnai wordt in hotels aan of nabij het water. Informatie: tel: 05 616153 64 en/of wwwAieslandhoiland.nl. Q Vlootdagen In Den Helder worden op 12,13 en 14 juli aanstaande maar w< eens de Vlootdagen gehouden. Ook dit jaar verwachten de orj nisatoren zo'n 150.000 belangstellenden die vergast zullen wf den op een programma dat iets afwijkt van wat in vorige jaren] zien was. Zoals gewoonlijk toont de marine zijn nieuwste mata eel (fregatten, onderzeeboten, mijnenjagers enz) en zijn er uitl aard talloze spectaculaire demonstaties waaraan het publl mag deelnemen. In verband met het evenement '400 jaar VC| is er ditmaal echter ook veel aandacht voor ouderwetse schei kanonnen en uniformen en zal de deze zomer blijkbaar ovefn^ aanwezige 'Duyfken' als een moderne Vliegende Holander' i duiken in het 'Gibraltar van het Noorden'. Het programma beg BI elke dag om 9 uur, duurt tot 17 uur en is gratis toengankelijk. Meer Informatie; tel: 09 00 92 92 en/of internet www.nationalevlotdagen j geois (CFL): „Onze wandeltoch ten voeren van station naar sta tion. Zo kun je later vanuit de trein zien wat je allemaal hebt gelopen." Ook de gids die bij deze vorm van vakantie-activis- me hoort, is gemakkelijk, handig en compleet, met afstanden, tijdsmarkeringen en hellings percentages. De moeilijkheids graad is aangegeven met sym bolen: één, twee of drie wandel schoentjes. Herman Veenhof Hoe word je als dorp een toeristische trekpleister? Doori I een Efteling te bouwen. Door de pr in handen te geven vi Sijtje Boes. Door er elke zondagochtend een 'Zwarte Mai te organiseren. In Sort, een plaatsje van niets in de Spaanse Pyreneën, 1 den ze het nog anders. Ik kwam er voor het eerst in 1981 Fietsend vanaf Seo de Urgel over een prachtige col die C lado del Canto is geheten. De nauwe kloof {Desfiladero d Collegatsdaarna, bleek nóg mooier en ik moet bekennel dat ik het onaanzienlijke Sort alweer was vergeten toen id vorig jaar op een prachtige herfstdag voor een tweede k binnenreed. Overal bussen. En een enorme drukte bij het gebouw Gouden Heks' {'La Bruixa d'OrReden: in 1993 werd hii het lot verkocht waarop 'De Dikke' {'El Gordo') viel, de hoofdprijs van de jaarlijkse kerstloterij, toen 4 miljoen gi den. In 1995 herhaalde dit wonder zich en sindsdien woi f Sort (het Catalaanse woord voor 'geluk' - ook dat nog) 01 stroomd door Spanjaarden die daar, bij de Heks, hun lot Rl willen kopen. De gevolgen zijn nogal heftig. In 1986 telde Sort 1000 in\ ners; nu 2200. Bovendien nam het aantal hotels toe vani £- naar vijf, ligt er even buiten het dorp een knots van cam- ping en heeft de baas van het loterijkantoor de bevoegd! gekregen stelletjes in de echt te verbinden. In 1986 wist geen Span jaard waar Sort lag. Nu ko men er jaarlijks 200.000. 3. Vlietweg duidelijker als 30-km/uurzone Al geruime tijd heeft de Vlietweg het karakter van een 30km/u- zone, maarsnelheidsremmende voorzieningen die dat aan weggebruikers duidelijk moeten maken ontbreken tot nu toe. Een gevolg hiervan is dat er op de Vlietweg te hard wordt gereden. Bewoners hebben erop geattendeerd dat dit voor fietsers en aanwonenden gevaarlijke situaties oplevert. Daarom wil de gemeente maatregelen nemen om de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren. Het plan is om na de bouwvakvakantie een tweetal drempels aan te leggen, ter hoogte van de huisnummers 18 en 38, om markering aan te brengen op de plaats waar men de 30 km/u-zone binnen komt/verlaat. Verder wordt een herhalingsbord (30 km/u) op de Vlietweg zelf geplaatst. Informatie voor Leiden en de regio dagelijks actueel: http://www.leidschdagblad.nl 1. Afsluitingen in de Persijnlaan (Wassenaar) Vrijdag 12 juli aanstaande beginnen voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de bocht bij de Persijnlaan. Gezien de werkruimte zullen de werk zaamheden afsluitingen tot gevolg hebben en zal er omgereden moeten worden om de woningen te bereiken. Bewoners kunnen via de nieuwe parallelweg en de Van Bommellaan naar de wijk Kerkehout rijden. De omleidingen zullen met pijlborden worden aangegeven. De werkzaamheden zullen naar verwachting 2 weken duren. Het werk wordt begonnen met het afschrapen van de asfaltlaag in de bocht. Na het weekend van 13/14 juli zullen de stenen van de rijbaan in de bocht verder worden uitgebroken. Van 16 augustus tot 9 september, tijdens vier tot vijf weekeinden, zal de A44 (richting Den Haag/Wassenaar) worden afgesloten vanaf knooppunt Burgerveen tot de Kaagbrug. Rijkswaterstaat voorziet dit deel van de A44 dan van nieuw asfalt. De weg is afgesloten van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur. Werkverkeer en hulpdiensten worden wel toegelaten. Bij Noordwijkerhout/Sassenheim kan het plaatselijke verkeer weer de A44 op (richting Den Haag). Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A4 naar Leiden, Den Haag en Wassenaar, via A4 en N445 naar Leiden en via N207 en N208 naar Sassenheim en omstreken. Verkeer richting Amsterdam ondervindt geen hinder tijdens deze weekendafsluitingen. 4. Stille Rijn (Leiden) In het kader van het project 'Binnenste Beter' wordt momenteel gewerkt aan de herinrchting van onder meer de Stille Rijn. In verband hiermee is in de week van 8-12 juli de parkeergarage aan de Stille Rijn niet bereikbaar voor de gebruikers. Wijzigingen berichtgeving altijd aktueelwww.verkeerskrant.nl Hoewel de 'verkeerskrant* zo dicht mogelijk tegen de verschijningsdatum van dit dagblad wordt afgesloten, is het altijd mogelijk dat gepubliceerde berichten metaktuele informatie moeten worden uitgebreid of gewijzigd. In zulke gevallen zorgen de samenstellers van deze rubriek er voor dat die nieuwste informatie in elk geval in de *verkeerskrant* op Internet wordt geplaatst (http:llwww.verkeerskrant.nl of via de site van uw dagblad). 2. A44 tijdelijk afgesloten wegens asfaltering 5. Maatregelen triatlon In Noordwijkerhout worden in verband met de organisatie van een triatlon op zondag 7 juli 2002, verkeersmaatregelen genomen: Het gedeelte van de Maandagsewetering, tussen de Pilarenlaan en de Wildlaan, de Wïldlaan, het gedeelte van de Kerkstraat, tussen de Wildlaan en de Schippersvaartweg, de Parallelweg, en het gedeelte van de Pilarenlaan, tussen de Leidsevaart en de Maandagsewetering, van 07.30 tot 14.30 uur, wordt voor alle verkeer gesloten, met uitzondering van fietsers en voetgangers. (Zie voor een nog uitgebreider overzicht van alle maatregelen de site van deze krant of www.verkeerskrant.nl.) Toltarieven van autowegen, bruggen en tunnels in Frankrijk Het onderstaande overzicht geeft u inzicht over de prijs die u ongeveer voor de belangrijkste trajecten in Frankrijk betaalt De prijzen gelden voor een personen-auto, eventueel met bagagewagentje tot 500 kilogram. Traject en prijs in Euro: Lille - Parijs 11,90 - Parijs - Lyon 25,80 -Lyon - Spaanse grens 31,80 - Parijs - Bordeaux 43,80 - Parijs - Nantes 28,50 Parijs - Caen 11,20 Tïoyes - Langres 27,40 Toul - Lyon 23,10 Lyon - Grenoble 8,30 - Parijs - Clermont Ferrand 29,10. TOLTARIEF BRUGGEN EN TUNNELS (IN EURO). Pont de Normandie: 5.00 - 5.80 Pont de Tancarville: 2.30 - 2.90 Fréjustunnel: de tarieven gelden voor een heen-ticket. - cat 1voertuigen met een wielbasis tot of gelijk aan 2.30 meter 6.90 motorfietsen met of zonder side-car - cat 2voertuigen met een wielbasis tussen 2.30 en 2.63 meter 25.60 - cat 3voertuigen met een wielbasis tussen 2.63 en 3.30 meter 33.80 personenwagens met aanhangwagen of caravan - cat 4voertuigen met 2 assen en een wielbasis groter dan 3.30 meter 98.30 - cat 5voertuigen met 3 of meer assen 197.40 Mont Blanctunnel: de tarieven gelden voor een heen-ticket. - cat 1voertuigen met een wielbasis tot of gelijk aan 2.30 meter 16.90 motorfietsen met of zonder side-car - cat 2voertuigen met een wielbasis tussen 2.30 en 2.63 meter 25.60 - cat 3voertuigen met een wielbasis tussen 2.63 en 3.30 meter 33.80 personenwagens met aanhangwagen of caravan - cat 4voertuigen met 2 assen en een wielbasis groter dan 3.30 meter 98.30 - cat 5voertuigen met 3 of meer assen 197.40 Bronnen: VAB/ANWB 6. Vier nachten geen verkeer op N446 (Jacobswoude Op maandagavond 8 juli 2002 start de provincie Zuid-Holland me asfalteringswerkzaamheden op de provinciale weg N446 (Kerkwej en Ofwegen) in de gemeente Jacobswoude. Het werk vindt plaat! tussen de rotonde bij de A. de Graaflaan en het recreatieve parkeerterrein bij de Wijde Aa. Het wegdek tussen de A. de Graaflai inWoubrugge en het Zuideinde in Hoogmade zal van maandag juli tot vrijdag 12 juli dagelijks tussen 20.00 uur en 06.00 uur voon het verkeer worden afgesloten. (Brom) fietsers zullen weinig hindeJ van het werk ondervinden. Voor het doorgaande verkeer en het bestemmingsverkeer zullen! omleidingsroutes (via de rijksweg A4 en de provinciale weg N207J met borden worden aangeven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 22