WEG 8t WIEL 1 Fabriek T-Ford in Detroit wordt museum Effectief rijden met zuinige Fiat Stilo 80 Peugeot 206 beste zakenauto Demperspecialist Koni verliest jonge consument Schumacher in Alfa 156 CTA Half miljoen Peugeots 307 KALENDER marktleidei Fiat verliest fi op thuismarl Amsterdam-Formule 1-cou reur Michael Schumacher rijdt niet alleen in een Ferrari op de circuits. Privé heeft de Duitse succespiloot een Alfa Romeo 156 GTA aangeschaft. Alfa be hoort tot dezelfde (Fiat-)groep als Ferrari. Schumacher, die te genwoordig in het Zwitserse Lausanne woont, heeft meerde re auto's, maar wil zijn nieuwe GTA als gezinsauto gebruiken. Hij en zijn vrouw Corinne heb ben twee kinderen. De GTA heeft een 3.2 liter V6 onder de kap met 250 pk. Hij koos voor een donkerblauwe. utrecht - Peugeot kwam ruim een jaar geleden met de opvol ger van de 306. Van die 307 zijn er intussen al 500.000 gemaakt. Van het model is intussen ook een Break en een soortgelijke maar luxere SW verschenen. Peugeot Nederland heeft er in tussen 8000 verkocht. De auto was al Europees Auto van het Jaar en ook nog nationale Ge zinsauto van het Jaar. juu 2002 t/m 27/10 Vroemm, minia tuurauto's van verzamelaars', Stedelijk Museum, Zutphen. 057 5516 878. www.chiczutphen.com 6 Modelautobeurs, 't Witte Hoes, Rijssen. 055 5429 302. 6-7 Int. Opel Kadett C-meeting, manege d'AuwMeule, Budel. 024 3974 294. 7 Klassiekertreffen, Millingen a/d Rijn. 048 1432 954. 7 Modelautobeurs, Spaamehal, Haarlem. 029 9640 354. www.eurospoor.nl 7 Viva Italia, TT-circuit Assen. 016 5503 554. www.vdbpromotions.nl 7 GP Groot-Brittannië, Formule 1, Silverstone. 13-14 Racedagen TT-circuit Assen. 090 0388 2488. www.tt-assen.com 12-14 Historisch weekeinde, Den Helder. 022 3625 544. 12-14 Goodwood Festival of Speed, Goodwood Estate, Chichester, Groot-Brittannië. www.goodwood.co.uk 13 Bijeenkomst MG Car Club Holland, Circuit Lelystad. 032 0288 600. 13-14 Porsche GTP-weekend, Circuit Park Zandvoort. 023 5740 750. www. circuit-zandvoort. nl 13-14 Int Golf GTi Treffen, Six Flags, Biddinghuizen. 031 4345 994. www.gticlub-holland.nl 13-14 Swapmeet Team Mustang Center Nederland, Autotron Rosmalen. 052 9436 369. 13-14 Dragrace spektakel, vlieg veld Drachten. 075 6123 164. www.explosion.nl 20 Namac modelautobeurs, Eureteco Expocenter, Meidoomkade, Houten. 016 5537 054. 21 GP Frankrijk, Formule 1, Magny-Cours. 27-28 Truckstar Festival, TT- circuit Assen. 090 0388 2488. 28 Eurofestival BMW-rijders, Circuit Lelystad. 016 5503 554. www.vdbpromotions.nl 28 GP Duitsland, Formule 1, Hockenheim. Tips naar: redactie Weg Wiel, Postbus 507,2003 PA Haarlem, of: hdwegenwiel@damiate.hdc.nl Aankondiging onder verantwoording van de betreffende organisatie. De uit gever is niet verantwoordelijk voor af gelastingen of gewijzigde data. Voor de laatste informatie: bel het ver melde telefoonnummer of ga naar het betreffende internetadres. VRIJDAG 5 JULI 2002 AG 1 door David Runk Detroit - In slechts enkele van de oude fabrieken en opslagplaatsen aan de straat is nog activiteit en de vervallen buurt in Detroit ziet eruit alsof de slopers elk moment kunnen komen. Voor autoliefheb ber Jerald Mitchell is dit het wal halla: Piquette Street, waar Henry Ford aan het begin van de vorige eeuw zijn eerste T-Ford bouwde en het fundament werd gelegd voor de autoindustrie die de Mo tor City groot heeft gemaakt. Mitchell wil er een museum voor de T-Ford van maken. Het begon allemaal in een drie verdiepingen tellende stenen fa briek waar tussen 1904 en 1910 het hoofdkantoor van Ford Mo tor Co. was gevestigd. „Langs deze straat is veel autogeschie denis gemaakt, en sommige ge bouwen staan nog overeind", zegt Mitchell. „Maar dit is een van de belangrijkste gebouwen in de geschiedenis van de auto industrie van de Verenigde Sta ten en waarschijnlijk in de we reld." Het witgeschilderde, 22.000 vierkante meter grote gebouw waar de T-Ford werd geboren heeft niets weg van een moder ne autofabriek met zijn geauto matiseerde productie. De lopen de band, de vinding waarmee Ford van 1913 de wereld veran derde, werd aan Piquette Street bedacht, maar daar nog niet in praktijk gebracht Werklieden bouwden begin 1907 in een hoek van de boven ste verdieping een kamer van 3,6 bij 4,6 meter waar Ford met zijn team in het geheim kon werken aan zijn wagen voor de massa. Met een tekentafel, een paar schoolborden en wat ge reedschap begonnen ze. In sep tember 1908 reed de eerste T- Werkbanken stonden opgesteld in het licht dat door grote ramen naar binnen viel. Hier werden de eerste T-Fords in elkaar gezet. Foto: Ford Ford de fabriek uit. „Hier kreeg Amerika wielen. De auto veran derde de levensstijl van ieder een, het levensritme, de concep tie van tijd en afstand, de per soonlijke vrijheid en de mobili teit", zegt Mitchell. Mitchell, in het dagelijks leven professor in de medicijnen, hoorde van de fabriek toen hij in 1985 het voormalige huis van Henry Ford kocht en Ford-en thousiastelingen hem op het be staan van de fabriek wezen. De fabriek, die gesloopt zou wor den, is sinds 2000 in handen van Mitchell en diens organisatie Model T Automotive Heritage Complex Inc., die het gebouw wil behouden en er een muse um van de T-Ford wil gaan ves tigen. Toen de organisatie het gebouw kocht was het al door vele han den gegaan en zat het vol met rommel. Maar nadat de oude meubels, dossiers en vaten wa ren weggehaald werden oude bordjes met 'Roken Verboden' uit de Ford-tijd zichtbaar en ble ken de originele stoppenkasten nog te functioneren. Ook de brandwerende houten vloer, ge maakt van vijf lagen door elkaar lopende stroken, was nog intact. Op oude foto's is te zien dat de werkbanken stonden opgesteld in het licht dat door grote ramen naar binnen viel. Zo'n 500 arbei ders werkten daar tien uur per dag, zes dagen in de week om de T-Ford in elkaar te zetten. De eerst in zwart, maar later ook in andere kleuren geleverde wagen had grote wielen voor ruw ter rein en was gemakkelijk te on derhouden. In de buurt aan de rivier de De troit vestigden zich ook de con currenten van Ford, maar van daag de dag staan alleen de fa brieken van Wayne Motor Car Co. en de oorspronkelijke fa briek van Cadillac Automobile Co. nog overeind. Aan Piquette Street werd een belangrijke strijd binnen Ford Motor Co. uitgevochten. Een deel van de ingenieurs wilde kleine aantallen dure wagens bouwen, anderen wilden groot schalig en goedkoop produce ren. Henry Ford wist iedereen te overtuigen van de voordelen van het eenvoudige massamo- deL In de fabriek groeide Ford met het eerdere N-model uit tot de grootste autoproducent van de VS. De winsten van Piquette Street, waar 12.000 T-Fords het licht zagen, legden de basis voor de verhuizing in 1910 naar de wijk Highland Park en het ver dere zakelijke succes van Ford Motor Co. De T-Ford werd aanvankelijk voor tussen de 825 en de 1000 dollar verkocht, maar na inge bruikname van de lopende band in 1914 steeg de productie naar 200.000 stuks en daalde de prijs naar zo'n 250 dollar per wagen. Ford bleef de grootste autofabriek in de VS tot 1927, toen aan de fabricage van de T- Ford een einde kwam. Binnen twintig jaar had de wagen die 'Tin Lizzie' werd genoemd met vijftien miljoen verkochte exem plaren al geschiedenis gemaakt. Internet: www.tplex.org Amsterdam - Wat in de eet maanden van dit jaar al dij lijk werd, wordt na een hal bevestigd: Renault is op di ment nummer 1 in Nederi) Ten opzichte van dezelfde riode vorig jaar steeg het q aandeel van Renault in eei lende personenautomarkti 1,6 procent tot 11 procent; 32.170 auto's. De belangrij auto's voor Renault zijn de guna en de Scénic. Van de Laguna zijn in het J half jaar in totaal 9048 exej ren verkocht. Temidden vj moordende concurrentie j Scénic nog steeds in een s| de verkooplijn.In de loop 1 jaar komt Renault met een we Espace en de 3- en 5-dj Mégane. milaan/rtr - Voor het Italj autoconcern Fiat wacht z\ der weer nu is gebleken dj op de thuismarkt veel ten verliest ten opzichte van b landse concurrenten. In ju nam het marktaandeel vai voor nieuwe auto's af van procent vorig jaar tot 28,7i cent.Fiat verkocht 30,5 pri minder auto's, een daling veel sterker was dan de to rugloop van de Italiaanse; markt (17,2 procent). Fab: ten als Ford en Volkswage ten hun aandeel te vergro De jongste cijfers leggen r meer druk op Fiat om zijr lieslijdende autotak te veil Het industriële concern w samen met het Amerikaai General Motors (GM), eeij menwerking die zou kurn uitmonden in een ovema van Fiat Auto door GM, ej van onder andere Opel. 0 de autodivisie van Fiat va| ook Alfa Romeo en Lancii door Peter Lodewijks huizen - Zuinig rijden is hele maal niet leuk, laat staan zo zui nig mogelijk. In de Economy Run die Fiat jaarlijks organi seert, is dat echter wel de be doeling. Met zo weinig mogelijk brandstof het IJsselmeer ronden volgens een vastgestelde route, en dat per Fiat Stilo 80 16V Acti ve 6-speed. Besparen op brandstof vereist een nogal rigoureuze gedrags verandering. Sportief rijden is uit den boze en alle handelin gen moeten weloverwogen wor den verricht, hetgeen redelijk vermoeiend is. Weinig gas geven maar wel snel opschakelen naar de brandstofbesparende zesde versnelling, heel ver vooruit kij ken, zo mogelijk niet remmen, zachtjes en zo soepel mogelijk de bocht door, de auto laten 'rollen'. Geen lichten aan, geen airco, geen radio, ramen dicht. Je rijdt steevast op kop in de file, wordt onheus bejegend door geïrriteerde weggebruikers die het allemaal veel te langzaam vinden gaan en haalt soms ge vaarlijke toeren uit om het brandstofverbruik toch maar zoveel mogelijk te drukken. Op een meter afstand in het zuigen de kielzog van een vrachtwagen rijden bijvoorbeeld is heel gun stig voor het verbruik maar niet Zuinig rijden maar niet ongevaarlijk: in het kielzog van een vrachtwagen. Foto: Fiat bepaald aan te raden. Al met al blijkt zo'n aangepaste rijstijl wel degelijk effect te heb ben. Wij kwamen met de Stilo in deze zuinigheidsmarathon over een afstand van 321 kilometer tot een verbruik van één liter op 19,8 kilometer en waren daar best trots op. Maar het bleek nog veel beter te kunnen want de winnaars hadden voor die zelfde afstand slechts 13 liter benzine nodig, omgerekend 1 op 24,7 kilometer. Met de Stilo kan dus 1:25 gere den worden als je er heel erg je best voor doet, maar normaal is dat natuurlijk niet en de auto vindt het ook niet echt leuk. Dat neemt niet weg dat de Stilo 80 16V Active 6-speed een zuinige wagen is. Voor een gemiddeld verbruik van 1:15 hoeft men niet bijzonder veel moeite te doen. De Stilo 80 (pk) is vooral dankzij zijn lichtmetalen 1.2 liter 16- kleppenmotor 60 kilogram lich ter dan de gewone Stilo en krijgt van de overheid de maximale premie (1275 euro) omdat hij zuinig én schoon is waardoor zijn totaalprijs op 14.950 euro komt. Sinds november 2001 zijn er 2900 Stilo's geregistreerd, waarvan in de maand mei pre cies 539 exemplaren. Over heel 2002 wil Fiat Nederland zo'n 5000 Stilo's verkopen. door Peter Lodewijks utrecht - Het gaat goed met de Franse automerken. Renault en Peugeot staan bovenaan de va derlandse lijst van autoverkopen en de Peugeot 206 is het popu lairste model, net als in heel Eu ropa. Die 206 krijgt nu een nieu we oppepper, want hij is geko zen tot Zakenauto van het Jaar. Het is inmiddels vier jaar gele den dat de 206 zijn publieksde- buut maakte op de Salon van Genève. Inmiddels zijn er ver spreid over de wereld ruim 2,7 miljoen 206-en geproduceerd. Dit jaar worden er in totaal 800.000 gebouwd. Eind 2000 werd de 206 Coupé Cabriolet geïntroduceerd, een auto die zowel coupé als cabrio let is en zich mede door zijn aantrekkelijke prijs kan verheu gen op een enorme belangstel ling van het publiek, bi totaal werden er al meer dan 100.000 CC's geproduceerd. In het eerste halfjaar zijn er bij ons 12.742 exemplaren van de 206 verkocht. Bijna een vijfde daarvan was een cabrio. Tot nu toe werd 11 procent van de 206- en met een dieselmotor gele verd. Sinds begin juni staat de 206 SW bij de dealers. De SW is een nieuw fenomeen in de klas se van de compacte auto's, het 'ruimte-antwoord' van Peugeot op de veranderde concurrentie in dat deel van de markt. De verwachting is dat de SW onge veer 15 procent van de totale verkopen van de 206 voor zijn rekening zal gaan nemen. De kopers zijn mensen die een ruimtelijk alternatief zoeken tus sen de gewone 206 en het ande re succesnummer 307. Die laatste was al gekozen tot Auto van het Jaar en Gezinsauto van het Jaar. Daar komt nu dus een nieuwe titel bij voor de 206, die hij overneemt van de Volks wagen Golf. nationale Zakenau to van het Jaar. De verkiezing is een initiatief van het vakblad Automobiel Management Dit jaar werd de Renault Espace tweede, voor BMWs 3-serie, Re nault Scénic, Volvo V70, BMW X5 en BMW 5-serie. De 206 wordt geroemd omdat het een moderne, goed rijdende reisauto is, die sportiviteit met comfort combineert Het is een serieuze zakenauto die geen cent te veel kost. Ook de com pleetheid van het product, kwa liteit van de organisatie en het marktaandeel werkten in het voordeel van de 206. Peugeot doorbreekt hiermee de jarenlange hegemonie van de Duitse merken in deze verkie zing. De 12-koppige jury, be staande uit vertegenwoordigers van leasemaatschappijen, wa genparkbeheerders en journalis ten, beoordeelt bijna honderd modellen die niet korter <j maanden op de markt zij; zeven punten. De titel wo verdiend aan de hand val berekeningen op grond vj jectieve en meetbare non De 206 scoorde het beste van de zeven categorieën (advertentie) Gazelle Yamaha Batavus Batavus Tomos Vespa Loekie •100% >er dan 100 m aliteit in twee door Conny Taheij oud-beijerland - Het merk Koni was decennia lang hét syno niem voor schokdempers. Niet alleen op de Nederlandse markt. De dempers van het bedrijf uit Oud-Beijerland zitten onder Formule 1-wagens, onder alle snelle treinen in de wereld, on der bussen en vrachtwagens. Maar jonge gewone consumen ten vragen niet meer automa tisch naar het merk. „Wereldwijd hoor ik: mijn opa reed al met Koni. En: als ik een auto koop, dan vervang ik direct de schokdempers voor die van jullie," vertelt C. van der Heij den, president van de Koni Group. Hij raakte zelf pas over tuigd van het effect van de dem per toen hij ruim tien jaar gele den bij het Oud-Beijerlandse bedrijf in dienst trad. Koni levert niet vaak direct aan de automobielindustrie. Vooral de echte liefhebber kiest voor een Koni-schokdemper, de eni ge verstelbare ter wereld. Jaren lang teerde de voormalige zadel maker uit 1857 op de bekend heid van zijn producten in de Formule 1. De plek in de top-5 van de racerij is verleden tijd. „Die topteams hebben constant twee man op de circuits paraat om aan de dempers te sleutelen. Dat is voor een bedrijf als dat van ons niet meer te doen." Wel heeft Koni nog altijd een la boratorium waar zo licht moge lijke dempertjes worden ontwik keld voor de Formule 1-wagens van BAR Honda en Benetton en voor automerken als Lamborg hini, Spyker, Morgan en Lotus. Dat is volgens Van der Heijden belangrijk om te laten zien dat je kwaliteit in huis hebt „Met de racerij en de echte liefhebbers die graag aan hun auto sleute len, bereiken we maar tien pro cent van de totale markt." Dat staat wel voor een afeet van twintig miljoen dempers per jaar in Europa en nog eens 24 miljoen in de Verenigde Staten. Koni heeft wel een groot pro bleem. De naamsbekendheid neemt af, constateert Van der Heijden. „In de jaren zestig was elke demper van een ander merk net een fietspomp," legt - hij uit. „Je kreeg dus een conti nue bevestiging van de kwaliteit van je product. Nu zijn er geen slechte auto's meer en we heb ben meer concurrentie gekre gen. Er is niks moeilijker dan de consumentenmarkt. We zijn be zig om alert in te spelen op de verschillen per land. Reparaties gebeuren bijvoorbeeld al lang niet meer alleen bij garages, maar ook bij bedrijven zoals C. van der Heijden, president van de Koni Group. Foto: GPD Kwik Fit en tegenwoordig ook bij bandenverkopers." En de fabrikant begint met in ternationaal marktonderzoek: wat wil de consument? „Wij kunnen wel dempers ontwikke len die zowel op kasseien als op de snelweg voor een perfecte wegligging zorgen, maar je moet daar wel een consument bij hebben," weet Van der Heijden. „Het is emotie, je moet de wer king ervaren. Dat moet je over brengen op de klant, maar ook op de monteur die de dempers aanbeveelt. Aan de ene kant probeer je de wereldmarkt te bedienen -we exporteren naar negentig landen-, aan de andere kant ontkom je er niet aan om regionaal te denken. We maken niet voor niets vierduizend ver schillende types autodempers." Voor de consument niet zicht baar, maar wel voelbaar zijn de dempers in bussen en tremen over de hele wereld. Van der Heijden is net terug uit China waar hij nieuwe orders heeft binnengehaald. Koni is sinds vijf jaar actief op de Chinese markt, waar miljarden dollars worden geïnvesteerd in de infrastruc tuur. „Daar hebben we nu ruim zestig procent van de spoorweg- markt in handen, leveren de dempers voor bijna alle locomo tieven en wagons. Ook voor de treinen in de Verenigde Staten hebben wij een monopolie. Wij hebben als eerste in de wereld spoorwegdempers ontwikkeld, destijds voor de NS. Nu kun je geen hogesnelheidstrein in de wereld pakken of er zitten Ko ni's onder," vertelt hij. Hier naast is Koni ook leider op het gebied van dempers voor luxe bussen en leidinggevend op het gebied van techniek voor grote trailerbouwers. Het jaar 2000 was voor Koni een recordjaar. „Vorig jaar hebben we ook een tik meegekregen van de economische teruggang. We zitten immers met de sportdem- pers voor auto's in een luxe branche. Bij de trein en de trucks gaat het goed, maar je ziet dat particulieren het geld in hun portemonnee houden. Daardoor hebben we vorig jaar ook enkele tijdelijke krachten naar huis moeten sturen.v' De wereldberoemde Mercedes 300 SL (met de vleugeldeuren), de 300 SL roadster en zijn kleine re broertje 190 SL werden in 1963 opgevolgd door de 230 SL. Deze nieuwe 'Sport Leight' was strak ker en hoekiger, was wat ruimer en bood meer comfort. Ook zat er meer glaswerk rondom zodat de inzittenden beter uitzicht op de wereld buiten hadden, daar toe hadden de ontwerpers van Mercedes de 230 SL een bijzon der afneembaar 'pagode-dak' meegegeven, dat de indruk wek te dat er iemand op had gezeten. De nieuwe Mercedes Sport bleef in productie tot in 1971 en werd in die tijd twee keer 'bijgewerkt'. Het derde en laatste model Pa gode was de 280 SL (foto), die eind 1967 verscheen en zo<ils de type-aanduiding aangeé een 2.8 liter 6-cilinder mi schikte. De tijdloze Pagol ren met name in Amerild lair, al hadden ze daar wi last van interessante con ten uit de VS zelf en uit 6 Het is een vrij zeldzame waarvan er in totaal ietsl dan 49.000 zijn gebouwl Foto: Archief DaimlerChj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 20