GESPREK VAN DE DAG Tussen het vuil weggegooid p Britten hangen de beest uit op Rhodos Hiddink 'pin-up boy' van Koreaanse zakenlieden Meisjesfoetussen massaal geaborteerd in India HDC152 VRIJDAG 5 JULI 2002 101 MENSELIJK Meer dan 250.000 inwoners van de Amerikaanse staat Pennsylvania, zo'n 2,1 procent, denkt van NEDERLAND SE afkomst te zijn. Dat vulden ze tenminste in bij de volkstelling van 2000. Maar Amerikaanse onderzoekers vermoeden dat ze in verwarring zijn gebracht door hun naam, Pennsylvania Dutch. De bevolkingsgroep is in wer kelijkheid afkomstig uit DUITSLAND. Dutch is in dit ge val een Engelse verbastering van Deutsch (Duits). Stam boomdeskundigen vermoeden dat de werkelijke afkomst van de Pennsylvania Dutch bovendien op de achtergrond is geraakt in de twee wereldoorlogen, toen banden met de Duitsers niet populair waren. De Duitse kolonisten vestigden zich tussen 1680 en 1800 in de Verenigde Staten, vooral in Pennsylvania. Ze zegt geen verstand van voetbal te hebben, maar de 27-jarige Maureen de Waal uit Rotterdam vliegt binnen kort wel naar Japan. Ze was de enige winnares van de grootste gratis WK-POULE: WK Toto, een spel van de Lotto. Maureen voorspelde drie van de vier beste landen goed en had beide finalisten correct aangewezen. Boven dien had ze Brazilië als eerste geplaatst. Haar vriend, die haar had gestimuleerd om mee te doen, had haar nog ge adviseerd Italië als winnaar in te vullen. „Gelukkig ben ik eigenwijs geweest en heb ik voor Brazilië gekozen." Aan de WK-poule deden zo'n 30.000 mensen mee. Op een internetsite konden zij hun voorspellingen opgeven. Jos Koek, uitbater van café Het Centrum in Kampen bood al zijn klanten woens dagavond een gratis pilsje aan. Van zijn bank had hij bericht gekregen dat hij maximaal 45.378.021.609,01 EU RO kon overboeken. De ca fébaas kon zijn ogen niet geloven toen hij de brief van de bank open maakte. „Van ruim 45 miljard euro kan ik een leuk reisje ma ken." Koek werd echter snel uit zijn droom gehol pen. Volgens directeur Mutsaers van de Rabobank IJsselmond in Kampen, waar Koek klant is, heeft het te maken met de euro conversie. „Iemand mag overboeken wat er op zijn rekening staat. Daarvoor staan geen blokkades in het systeem, maar in dit geval is het er tussendoor geslipt. Als je het getal ver menigvuldigt met 2.20371, de eurokoers ko men er allemaal negens te staan." Het is niet bekend of meer klanten van de Ra bobank een dergelijk ver heugend bericht hebben gekregen. De Amerikaanse ac trice JULIA RO BERTS is gisteren in het huwelijk getre den met cameraman Daniel Moder. De 34-jarige Roberts was eerder getrouwd met countryzanger Lyle Lovett. Dat hu welijk duurde 21 maanden. Elf jaar geleden maakte ze het de dag voor ze met hem zou trou wen uit met de ac teur Kiefer Suther land. Nadat ze was gescheiden van Lo vett had Roberts bij na vier jaar verkering met de acteur Benjamin Bratt. Het stel ging vorig jaar uit elkaar en Bratt is inmiddels getrouwd met de actrice Ta- lisa Soto. Het huwelijk tussen Roberts en Moder werd om middernacht voltrokken op Roberts' landgoed bij Taos in de staat New Mexico. Foto: Reuters Opnieuw is een KRAANVOGEL geboren in het natuurge bied Fochteloërveen op de grens tussen Friesland en Drente. Vorig jaar zag voor het eerst sinds eeuwen een kraanvogel in Nederland het levenslicht, eveneens in het Fochteloërveen. Volgens Natuurmonumenten wijst alles erop dat het hoogveengebied een kraamkamer voor kraanvogels wordt. Het kraanvogelkuiken is ongeveer acht weken oud. „Het dier is al bijna net zo groot als zijn ouders, maar kan nog niet vliegen. Hij fladdert alleen nog maar wat", aldus woordvoerder R. Kreetz. Rusten voedsel, zoals kikkers, libellen en slangen zijn volop in het natuurgebied aanwezig. Een 33-jarige vrouw uit het Zuid-Servische Nis heeft haar pasgeboren DOCHTERTJE in een PARK achtergela ten om ongestoord met vakantie te kunnen gaan. Een po litieman vond het een week oude meisje en bracht het naar een ziekenhuis. De moeder is inmiddels aangehou den. Zij vertelde dat zij een rustige strandvakantie aan de Adriatische kust wilde. Koningin BEATRIX heeft met royale hpnd herinnerings medailles gestrooid over diegenen die betrokken waren bij het huwelijk van prins Willem-Alexan- deren prinses Méxi- ma op 2 februari. Ze gaf ér maar liefst 10.000 weg. Kreeg na haar eigen huwe lijk in 1966 alleen een select gezel schap een dergelijk souvenir, nu waren het vooral de echte werkers die in de prijzen vielen: poli tiemensen, ambulancepersoneel, ambtenaren aan minis teries en gemeente Amsterdam. Een herirrneringsmedail- le is alleen gebruikelijk bij het trouwen van de troonop volger. De zilveren medaille ter gelegenheid van 02/02/02 toont een portret en het monogram van het paar. Foto: Reuters Michael Abram, die in december 1999 inbrak in de villa van de inmid dels overleden ex-Beatle GEORGE HARRISON, wordt binnen enkele da gen voorwaardelijk uit een psychiatrische kli niek in Liverpool ontsla gen. De 36-jarige is vol gens deskundigen zozeer van zijn schizofrenie ge nezen dat permanente verpleging niet langer no dig is. Dat hebben de ge neeskundige autoriteiten in Liverpool meegedeeld. Abram werd op grond van zijn psychische gesteldheid ontoerekeningsvatbaar ver klaard en in de inrichting opgesloten. Hij was het huis van Harrison binnengedrongen omdat hij zich slachtoffer voelde van een samenzwering waarbij zowel de Beatles als de popgroep Oasis of zangeres Madonna betrokken zouden zijn. Hij stak Harrison tien keer en verwondde ook diens vrouw Olivia. Olivia wist hem met en kachel- pook en een lamp te verdrijven. Later zei Abram dat hij zich zeer voor zijn daad schaamd."1. Foto: AP Britse jongeren overzee hebben door gaans een slechte naam. Trekken zij niet de aandacht als hooligan bij voet balwedstrijden, dan gaan ze wel uit hun bol op een vakantiebestemming aan de Middellandse Zee. Jarenlang zuchtte Ibiza onder de excessen van vooral de Britse jeugd en schaamde de Britse vice-consul op het eiland zich zó voor zijn losgeslagen landgenoten dat hij ontslag nam. Op het ogenblik staat Faliraki, een be klagenswaardige badplaats op het Griekse eiland Rhodos, in het middel punt van de belangstelling. Faliraki is al vele jaren een van jongerenkroegen en disco's vergeven oord, maar dit jaar loopt het helemaal de spuigaten uit De reden daarvoor is een veel bekeken hitsig jongerenprogramma over Faliraki op de Britse commerciële tv-zender ITV, vol scènes van dronken jongens en meisjes, en vooral ook willige meisjes. Een van die meisjes, de 20-jarige Becky, stond afgelopen week nog op de kiek in 's lands grootste zondagskrant News of the World. Boven haar foto - met blote borsten en wulpse oogopslag op het strand van Faliraki - stond de kop: „Ik had seks met twintig mannen in één nacht en ik ben er trots op. Al met al worden dit jaar in Faliraki zo'n 300.000 Britse toeristen verwacht, een toename ten opzicht van vorig jaar met zo'n 30 procent. Niet alleen zijn velen vrijwel contin dronken, ze be drijven ook - als het met de meisjes lukt - openlijk seks op straat, in de disco en op het strand. En als het met de mejs- jes niet lukt, vloeken, tieren en razen ze tegen iedereen die ze op hun weg te genkomen, en kotsen, plassen en mas turberen in het openbaar. En wie er wat van zegt, kan een dreun krijgen. Faliraki krijgt ook te maken met nog bedenkelijker gedrag. Tot zeker drie keer toe zijn de afgelopen maanden Engelse meisjes verkracht door onbe kenden, die blijkbaar in de veronder stelling verkeren dat letterlijk alles er kan dat God verboden heeft. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft vrouwen inmiddels opgeroepen voorzichtig ié zijn en. de autoriteiten in Faliraki hebben besloten dat het maar eens uit moet zijn met die losgeslagen Britten. Afgelopen week zijn elf Britten gearresteerd, zeven wegens onbehoor lijk gedrag in het openbaar en vier we gens drugsbezit. In de Britse media getuigden de afgelo pen dagen vele burgers van hun schaamte voor en ergernis over het ge drag van hun landgenoten. In de Daily Telegraph viel echter ook een ingezon den stuk op van de 20-jarige Simon Topp. Simon is een van de arrestanten die twee weken geleden twaalf uur in een stinkende politiecel vol kakkerlak ken in Faliraki doorbracht en een boete van 650 euro moest betalen. Hij spreekt daar yhandë van. cht Ten eerste is hij 'niet een boerenjp®1" mei, maar een universitair studei%AC een vooropleiding op een privé- school'. Met vrienden had hij gedtgj.^ de meer dan vier uur alcohoüschtess€ cocktails gedronken en dat was vL schijnlijk de reden dat hij op strai wac broek liet zakken en zijn blote aclLet r werk toonde aan een passerend gbe]0D je landgenoten. Dat was alles. Eentj^*, complete overreactie dus van de £n se politie, aldus Topp. Die vanzel£s-st kendheid van Topp verbaasde eejy woordvoerder van de Britse ambi 0p j in Athene, die dan ook geen enkejjp delijden met hem had. Harm Harkema Guus Hiddink wordt op handen gedragen in Zuid-Korea. Foto: AP gebruikt als transportmiddel. De meeste vrouw tjeskamelen worden dan ook direct na de geboor te afgemaakt. Meisjes worden in veel gevallen niet eens gebo ren. Op het moment dat ouders een echo laten maken waardoor de sekse van een foetus kan worden vastgesteld, worden meisjes met grote re gelmaat geaborteerd. Meisjes kosten, zo vindt men, alleen maar geld en leveren nauwelijks iets op - De gruwelijke ontdekking in Alwar werd gedaan tijdens het schoonmaken van de riolen en kana len in de stad vanwege de komst van het regensei zoen. Arbeiders en buurtbewoners schrokken enorrp toen ze de aangevreten en geaborteerde foetussen zagen. Niemand wist waar de foetussen vandaan kwamen. De ingeschakelde politie zegt bezig te zijn met een onderzoek, maar heeft nog geen spoor. Volgens sommige inwoners van Alwar zijn de tientallen privé-ziekenhuisjes en kraamklinieken verantwoordelijk voor de abortussen. In een van de klinieken, op ongeveer 500 meter van de plek waar de foetussen werden ontdekt, zegt zieken broeder Shiv Singh Radhod dat hij niets weet van het incident. Ook doet zijn kliniek 'absoluut niet' aan seksebepaling en aborteert het ziekenhuisje in geen geval in het bijzonder meisjes. Maar een van de vrouwelijke patiënten in de kliniek, Hasina, geeft direct toe dat het geslacht van haar baby er wel degelijk toe doet. „Ik heb een meisje gekregen, heel erg jammer, want ik had veel liever een jongen", zegt ze, „Hier in de kliniek hebben ze me nog een behandeling gegeven om een jongen te krijgen, maar helaas is het niet gelukt." Een half uur later geeft zieken broeder Radhod morrend toe dat ze twee dagen geleden bezoek hebben gehad van de politie. „Vrouwen worden onder druk van hun man ertoe aangezet om zich net zolang te laten aborteren totdat er een jongetje is", zegt dokter Mira Shiva, directrice van de afdeling Vrouwengezondheid en Ontwikkeling van de Gezondheidsorganisatie van India. „Dit soort praktijken betekent de ultieme aantasting van de waardigheid van de vrouw. Als of vrouwen alleen maar een last vormen voor een samenleving." Volgens Shiva zijn er drie zaken die moeten ver- Cultuur in India bepaalt dat een meisje vanaf het moment dat ze trouwt intrekt bij de familie van haar man. Voor gezinnen die al leen maar uit meisjes bestaan houdt dat dus in dat er niemand overblijft om voor de ouders te zorgen. Daarbij komt nog dat, opnieuw volgens de traditie, de familie van het meisje moet zor gen voor een bruidsschat. Die bruidsschat - waarvoor het hele gezin veelal jaren moet sparen - is volgens de Indiase wet verbo den, maar dat verbod wordt nauwelijks nageleefd. Hoeveel meisjes worden er jaar lijks geaborteerd in India? De cijfers zijn niet helemaal be trouwbaar, aangezien veel van de abortussen illegaal worden gepleegd. Meest accurate cijfer lijkt vier miljoen per jaar. Sekse bepaling door artsen (via echo's) is sinds 1996 bij wet ver boden. Dat verbod wordt echter nauwelijks gecontroleerd. Blijven er nog meisjes over? Normaliter worden er iets meer meisjes dan jongens geboren in een samenleving. In India niet. In sommige provincies van de deelstaten Punjab en Gujarat zijn er in de leeftijdskategorie van 0-6 jaar op iedere 1000 jon gens nog maar 700 meisjes. De honden die nu in het Indiase stadje Alwar in een smerig stinkend stroompje staan en aan een dood varken kluiven, vraten vorige week op dezelfde plek aan de resten van drie foetussen van meisjes die er waren gedumpt. Even verderop in dit slaperige en armoedige stadje werden nog eens twaalf foetus sen gevonden. Dit keer in een open riool. Opnieuw waren het allemaal meisjes. „Die honden hadden een zak opengemaakt waar de foetussen in ver stopt zaten", zegt Radhya Tivari, een buurtbewoner. „Het is te smerig voor woorden." Het leven in het onderontwikkelde en zeer tradi tionele India is niet mooi. Zeker niet voor meisjes, beter nog: ongeboren meisjes. Want India wil geen vrouwen. Hier in Alwar, in de woestijnpro vincie Rajastan, gelcft voor meisjes hetzelfde als voor vrouwtjeskamelen - ze zijn ongewenst. Want, zo redeneren velen, je hebt er meer last dan lust van. Vrouwtjeskamelen zijn nukkig en kunnen, in tegenstelling tot de mannetjes, nauwelijks worden Waarom zijn meisjes ongewenst? anderen in het uiterst traditionele en conserV ve India. Doktoren die meehelpen bij het abc ren van meisjes moeten voorjaren het ge var/1© vindt ze. Het verbod op de bruidsschat dientE^jj te worden nageleefd en de bevolking moet bf*'J worden gemaakt van het feit dat niet de maar de man de sekse bepaalt van een kind. va: „De witte chromosoom die van de man komstig is, bepaalt het geslacht van een kind j is volslagen achterlijk om vrouwen er op aan kijken wanneer ze weer een dochter hebben', baard." P®? Cynisch genoeg loopt het stroompje waar de meisjesfoetussen werden gevonden direct n^ het terrein van Alwars enige meisjescollege. L.. is verderfelijk dat dit soort dingen nog steeds India gebeuren", vindt de 19-jarige studentei ja Agrawal.Als ik ooit een kind krijgt maaktl©! me niets uit wat het is. Een meisje is even ve<^ waard als een jongetje." Maar in heel India a"*' ken velen - zeker de mannen - daar anders o' Een bewaker van een meisjesschool staat naast de plaats waar vorige week drie foetussen van meisjes zijn gevonden. Foto: GPD/Harald Doornbos Harald Doornbos hebben tot dusver buitenlandse voorbeelden van leider schap verworpen. Mensen komen er nu achter dat ras en nationaliteit irrelevant zijn voor goed leiderschap in moderne tijden." The Far Eastern Economie Review denkt de eerste les van Hiddink al begrepen te hebben: breek de hiërarchie af! De Nederlandse coach liet zich niets gelegen liggen aan de gewoonte binnen het elftal dat de 'veteranen' minder hard moesten trainen dan de jonge garde. De toenmalige topspelers hadden, totdat Hiddink kwam, ook een eigen werkrooster en ze aten zelfs voordat de rest van de hongerige voetballers aan tafel mocht. „Hid dink sloeg deze Confuciaanse conventies aan barrels." De Hiddinkiaanse Leer zegt ook dat creativiteit gestimu leerd moet worden, stelt het weekblad vast. „Bevorder dat door een ludieke training, zet spelers op ongewone plaatsen in en dwing spelers voor zichzelf te denken in plaats van ze steeds op te dragen wat ze moeten doen." Roh Moo Hyun ziet het alvast helemaal zitten. Deze kandidaat voor de presidentsverkiezingen later dit jaar, denkt dat de 'strategie van de coach' de gehavende eco nomie weer helemaal op de been kan helpen. Volgens Roh zal de groep van de zeven belangrijkste industrie landen en Rusland, de G8, door de invloed van Hiddink uiteindelijk tot de G9 uitgroeien. „De dag dat wij erbij zitten komt zeker!" Patrick Selbach Guus Hiddink heeft het nu ook helemaal gemaakt bij de Zuid-Koreaanse zakenlieden. De succesvolle trainer van het Zuid-Koreaanse voetbalelftal bij het wereldkampi oenschap voetbal gaat nog deze maand driehonderd topmensen uit het bedrijfsleven toespreken in Seoul. Het concern Samsung heeft een 'trainingsvideo' ge maakt onder de naam 'Laten we het leren van Hid dink'. De mgnagementsboeken 'Hiddinks Leider schap, het redden van de Koraanse economie' en 'De Kracht van Hiddink' zijn bestsellers in het Aziatische land. Volgens het toonaangevende Far Eastern Eco nomie Review is de Nederlander de nieuwe 'pin-up boy' van bedrijvig Zuid-Korea. „Hij is wel een nogal ongebruikelijke manage- ment-goeroe. Hij maakte zijn school niet af, hij werkt in een korte broek en op gympen, en hij opereert ook nog een keer in ruimtes zonder airco", aldus het weekblad in de jongste editie. Volgens Kang Han Soo van het Samsung Economische Onder zoeksinstituut is Hiddink 'het per fecte voorbeeld van een leider die een organisatie boven zichzelf kan laten uitsteken. Veel zaken lieden kunnen hier wat van le ren', vindt hij. „De Koreanen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 2