TOUR DE FRANCE Leipheimer zal moeten wennen aan het licht Dopingaffaires nog voor het feest begonnen is Armstrong lijkt deze Tour niet te kloppen Rabo-kopman mocht zich in alle rust op Tour de France voorbereiden LE TOUR strong _J>rdt weer ed bewaakt «juters verlengt itract bij Rabo ikoerov It zich af Frank Vandenbroucke alsnog geschorst; toekomst Jan Ullrich onzeker VRIJDAG 5 JULI 2002 jatjen gaat de 89ste editie van |ur de France van start in pburg. Vandaag: De kop man de Rabo's is de Ameri- ï.45Levi Leipheimer. Hij is een ^je uitdagers van drievoudig tinnaar Lance Armstrong, in Armstrong van zijn vier- ;e in successie afhouden? d 'Thierry' is er dit jaar j. De manier waarop de 3'Ij geschouderde karatekam- Lance Armstrong tijdens iige Tour bijstond, was ijk toch iets te provoce- i,Dit keer hebben we geko- por een minder opvallend 'gl^d", liet Armstrongs mana- n <41 Stapleton gisteren we- trong heeft nu een per- Ijke bewaker uit zijn eigen Austin. „De man de Amerikaanse gehei- 6-2|;nst gewerkt en daar on- l'jgldere de president be- md", aldus Stapleton. De- jyguard is volgens de ma- '^"Ivan het type 'je ziet hem tiaar hij is er wel'. Vorig igerde Tour-directeur *answarie Leblanc zich aan de !r waarop de beschermers |ed) jmstrong zich bedienden 8 elikopters, geblindeerde ed/9, zwaailichten en sirenes, jrong heeft dit voorjaar de iiirectie gevraagd extra icht te besteden aan de ^eid van de renners en vol- 0 (2lrmstrong, gisteren tijdens a/K?rsconferentie: „Vergelijk ligheidsmaatregelen rond vedstrijd met die van an- ']rote evenementen als het voetbal, de Olympische /leeijt of de Superbowl. Ik weet lorstonmogelijk de hele Ven- k(e^unt afzetten met hekken, vu hive moeten wel scherp en ^lijven." Stapleton gaf aan dat de september' alles te ma- èeft met de bezorgdheid. I het is niet zo dat Lance ictra bedreigd voelt of heeft «|gd niet te zullen starten geen verregaande maatre- genomen worden. Je moet doen, wat je kunt. We n daarbij vooral aan een i beveiliging rond de ho- ide bussen." jVauters heeft zijn con- ij Rabobank met een jaar td. De Belgische wielren- llt sinds 1998 bij de Ne- lse profformatie en il uit van de Tourse- 3 morgen in Luxemburg 3 start verschijnt, eider Theo de Rooij is in- len met de nieuwe over- ist met de 33-jarige cou- h de ogen van de Holte- J Wauters welhaast het pe van de ideale renner, oersterk, heeft geen enkel 1 zich weg te cijferen e kopmannen en kan zelf ersen winnen." lagen voor de start van de Jvan Frankrijk kreeg de I wielerploeg Telekom gis- pnieuw een tegenvaller perken. De Kazach Ider Vinokoerov heeft zich lerov kwam onlangs in de Jjflvan Zwitserland zwaar L De renner is nog niet d van zijn verwondingen, rdt vervangen door Udo Volg de rTOUR op de voet via de sms-service van deze krant. Uitslagen en klassementen. Stuur de sms-tekst TOUR 234 naar het nummer 4777. jdelijk) afmelden? TOUR UIT* kosten 35 eurocent per sms door Edward Swier Vraag de man in de straat wie tij dens de Tour de France kopman van de Rabobank-formatie zal zijn en verbaas je niet over het antwoord. Negenennegentig van de honderd voorbijgangers zullen 'Michael Boogerd, natuurlijk' ant woorden. Een enkeling weet zich vaag te herinneren dat er nu ook een Amerikaan is, met die naam die zo lekker allitereert. Na een halfjaar in de schaduw komt Levi Leipheimer, want dat is dus Rabo's échte speerpunt, deze Tour in het volle licht te staan. En dat zal, voor hem persoonlijk, even knijpen worden met de ogen. Leipheimer, van 24 oktober 1973, is weliswaar 28, maar tot op zekere hoogte nog een groentje. Na zijn studie informa tica en een avontuur bij wat kleine Belgische amateurploe- gen en diverse bescheiden Ame rikaanse profteams, proefde de voormalig alpineskiër pas in 2000 - bij US Postal - aan het echte werk. De Tour de France kende hij louter van televisie. „De videobanden over Greg Le- mond heb ik helemaal grijs ge draaid." En uitgerekend die man, een debutant dus, is kopman bij de Rabo-formatie. In 's werelds grootste en belangrijkste wieler spektakel. Michael Boogerd mag, op de achtergrond, dro men van een dagsucces in een van de bergetappes en hoeft zich niet druk te maken om het klassement. Die last rust op de schouders van Leipheimer. Ploegleider Adri van Houwelin- gen waarschuwt zijn nieuwbak ken kopman alvast. „Levi zal ongetwijfeld een hele boel onbekende dingen tegen komen. In de Tour is alles zo veel groter. Neem de media. Vo rig jaar werd Levi weliswaar der de in de Vuelta, maar was hij toch die buitenlander waarvoor geen enkele reporter belangstel ling had. Dat zal nu, beslist, an ders zijn." Leipheimer heeft dat inmiddels ervaren, is zelfs geschrokken van de belangstelling vooraf. En is de laatste maanden dan ook steeds terughoudender gewor den. Praatte hij half januari, tij dens de presentatie van de bankploeg op de Floriade, nog honderd uit, nu is hij veel voor zichtiger. De typisch Ameri kaanse, van zelfvertrouwen doorspekte zinnetjes als „De tijd is daar om te laten zien dat ik geen eendagsvlieg ben" zijn ver vangen door voorzichtiger frases. „Ik heb er een goed ge voel over." Journalisten die hem Levi Leipheimer deelt een handtekening uit. Tot nu toe reed de Amerikaan betrekkelijk anoniem rond, in de Tour zal dat compleet anders worden. Foto: Cor Vos tijdens de Route du Sud aan spraken, viel op hoeveel stiller Leipheimer is geworden. Van Houwelingen: „Dat is niet iets specifieks voor hem. Alle grote renners hebben dat. Armstrong is in december ook wat makke lijk benaderbaar dan in juli. Levi is zo gefixeerd op de Tour, hij wil in zijn voorbereiding niet ge stoord worden. Iedere versto ring, elk interview, komt hem niet goed uit." Michael Boogerd kan zich dat goed indenken. In zijn column in Sportweek: „Ik kan me voor stellen dat hij nu wat gespannen is, maar dat zou ik ook zijn als ik hem was! Het is de eerste keer dat hij de Tour rijdt én hij is door de ploeg speciaal aange trokken om een goed klasse ment te rijden. Levi is niet dom, hij snapt dat hij afgerekend wordt op wat hij in Frankrijk laat zien. En als hij nu nog wat had om op terug te vallen.... Maar zijn hele programma is op de Tour afgestemd. We mógen ook wat van hem verwachten." Boogerd nam zijn beoogde op volger op sleeptouw richting de Alpen, alwaar half juni een trai ningskamp werd ingericht. De eerste kennismaking van Leip heimer was een bijzondere. Met die kale puist, de Mont Ventoux. Vervolgens werden alle Alpen etappes van start tot finish ver kend. „Hij was er nog nooit ge weest en ik weet de weg", aldus Boogerd. Leipheimer zelf had zich toch even achter de oren gekrabd. Ervaring in het Franse hoogge bergte had hij niet, de cols in Spanje waren zijn voornaamste graadmeter. „Maar dit was een stuk lastiger", weet de Ameri kaan, die thuis in Montana de Rocky Mountains wél op zijn duimpje kent, inmiddels. Leip heimer koos ervoor telkens de hele etappe te verkennen en niet, zoals zijn landgenoot Arm strong gewoon is, de klimmen tot in den treure op en af te fiet sen. „Lance kent de omgeving, reed al die ritten al eens eerder. Ik wilde een goede indruk krij gen van het geheel. Pas dan kan ik de zwaarte van de etappe goed inschatten. Het wordt zwaar, heel zwaar." Hoewel ingetogener, heeft de Amerikaan nog altijd wel dat Amerikaanse, die bravoure. En de grenzeloos mooie gave om zich te kunnen focussen. Zo wist Leipheimer aan de vooravond van de Route du Sud, die hij eind juni naar zijn hand zette, al dat hij daar het klassement zou gaan winnen. Hij meldde dat zijn teamgenoten én kreeg alle steun. In de Pyreneeën deed Leiphei mer goede zaken. Zijn ploeg maats reden de eerste twee da gen de stenen uit de straat om Leipheimer zo goed mogelijk geklasseerd aan de tijdrit te la ten beginnen. Daarin vermor zelde de maar 1.70 meter lange Leipheimer de concurrentie. Van Houwelingen: „Een psy chologisch goed moment. Dege nen die in de Route du Sud voor Levi hebben gewerkt, weten nu hoe dat kan renderen." Kortom Leipheimer heeft goodwill ge kweekt. Als hij bij de start van de Tour nog geen enkel resultaat zou hebben staan, als collega's niet kunnen staven dat het de moeite loont om zich voor hem in het zweet te werken, was zijn positie minder sterk geweest. Nu gaan de Rabo's goed ge luimd van start in Luxemburg. En met aanmerkelijk meer ver trouwen in de kopman dan des tijds met Peter Luttenberger het geval was. De Oostenrijker was een echte miskoop, geen plezie rig mens bovendien. Altijd uit op eigen gewin. Geen fijne colle ga kortom. Van Houwelingen: „Luttenberger was van begin tot eind een éénling, Levi is direct in de groep opgenomen. Omdat hij daar zelf ook veel moeite voor gedaan heeft." Leipheimer bleef, tot de ritten koers in Zuid-Frankrijk, voort durend in de luwte. Nooit eer der kon een coureur in Neder landse dienst zich zo nauwge zet, haast als een monnik, op de Tour de France voorbereiden. Leipheimer kreeg bij zijn aantre den als het ware een vrijbrief, mocht zijn eigen weg richting de Ronde der Rondes uitstippelen. Het deed de wielerfan de afgelo pen maanden verzuchten waar die Leipheimer nu eigenlijk ge bleven was. De Amerikaan is echter als door een angel gesto ken als je hem er mee confron teert. „Weinig koersdagen? Wel nee. Ik heb zelfs meer wedstrij den gereden dan vorig jaar, bij US Postal." Van Houwelingen beaamt dat. „Wie zegt dat Levi weinig koers dagen heeft gehad zit er hele maal naast. Hij was er nota bene begin februari in de Ronde van de Middellandse Zee al bij, heeft meer gekoerst dan Armstrong, meer dan andere ronderenners als Salvoldelli en Hamilton, va ker dan Garzelli, Simoni of Sevil- la, Botero." Het gaat meer om de intentie, waarmee Leipheimer die koer sen - zoals de Ronde van de Middellandse Zee, Murcia, Ro- mandië en Luxemburg - en de Waalse klassiekers reed. Van Houwelingen: „Toen we afgelo pen winter besloten dat Leiphei mer onze man voor de Tour zou worden, hebben we er meteen ook voor gekozen hem niet on der druk te zetten. Tenminste niet in die zin dat we prestaties van hem verlangden. Hij kreeg de vrije hand zich voor te berei den." Hoewel Van Houwelingen, en met hem de rest van de Rabo- leiding, alle vertrouwen in de goede afloop had, bleef het na tuurlijk toch een gok. „Had je mij een dag voor de Route du Sud gevraagd over Le vi te oordelen, dan had ik het antwoord schuldig moeten blij ven. Maar nu is dat anders. Wie zo goed rijdt in de Route du Sud, doet dat veertien dagen la ter in de Tour waarschijnlijk ook nog wel, dat kan moeilijk an ders. Het lijkt erop dat het hem gaat lukken." door Ad Pertijs Drievoudig winnaar Lance Arm strong opende de 89e Tour de France gisteren met een pers conferentie in de Foire Interna tional van Luxemburg. Na de gebruikelijke vriendelijkheden over en weer („Hoe sterk acht je je vroegere ploeggenoot Hamil ton?" „Hij is een serieuze con current") duurde het een stief- kwartiertje eer iemand dé vraag durfde stellen. „Sorry Lance, ik begin er liever ook niet over, maar wat vind je van de ontwikkelingen rond Jan Ullrich en de aanpak van de do- pingproblematiek?" Bijna cy nisch begroette hij de onvermij delijke vraag. „It's a good ques tion." Om daarop te vertellen dat hij het jammer vond voor Ullrich, zijn team en de hele wielersport, dat hij in de woens dag bekend geraakte dopingaf- faire verzeild is geraakt. In af wachting van de uitkomst van de contra-expertise onthield de Amerikaan hij zich van verder commentaar. Voor de doping- problematiek in zijn algemeen wees Armstrong op evenemen ten als het WK voetbal, Wimble don en 'alle grote Amerikaanse profsporten'. „Vergelijk wat zij doen op het gebied van doping- bestrijding en zeg me wat de wielersport nog meer kan doen. Waarschijnlijk heel weinig." Het is duidelijk, ook deze Tour is er geen ontkomen aan. Het feest is nog niet begonnen of de ongemakkelijke verhalen over doping beheersen de media. In de perszaal zijn de handboeken over dopingproducten alweer tevoorschijn gehaald. Vanuit België kwam het bericht dat de Vlaamse Gemeenschap Frank Vandenbroucke een fikse straf (achttien maanden schorsing, waarvan twaalf voorwaardelijk) heeft opgelegd. Onlangs werd op formele gronden nog een door de Belgische bond opge- Gisteren werden de coureurs medisch gekeurd. Stuart O'Grady onderzoekt zijn teamgenoot Jens Voigt. Alle 189 renners zijn gezond verklaard. De renners moesten - inmiddels traditioneel - ook bloedtesten ondergaan. Niemand kreeg na deze gezondheidscontrole een startverbod opgelegd. Foto: Reuters/Stefano Rellandini legde schorsing ongedaan ge maakt. De voorzitter van de tuchtcom- missie maakte bekend dat des tijds in februari bij Vanden broucke meer is gevonden dan alleen clenbuterol, morfine en epo. Ook een lege verpakking van het geruchtmakende nieu we aranesp, amfetamines, cap- tagon en diverse maskerings- middelen had men bij VDB aan getroffen. Het idee van Vanden broucke om (bij Domo) snel weer in koers te komen lijkt daarmee van de baan. Wanneer hij in beroep gaat tegen de straf (die geldt voor België) mag hij fietsen zolang dat beroep duurt. De verwachting is dat dat hoog uit zes weken duurt. Daama kan hij alsnog geschorst worden. Geen team zal dat risico nemen. Ook de zaak-Ullrich speelt zich weliswaar buiten de Tour af, maar het zal de gemoederen in de Ronde nog wel even bezig houden. Bij de Duitse kopman van Telekom werden op 12 juni bij een onverwachte controle in een revalidatiekliniek sporen van amfetaminen aangetroffen. Jan Ullrich herstelde er van een knieoperatie en was volgens de teamleiding niet in training. De verraste teamleiding dacht giste ren het mysterie voor een deel te kunnen ontrafelen. De uit komst van de eerste na- vraagronde leverde volgens woordvoerder Olaf Ludwig ech ter nog niets nieuws op. Amfetaminen kunnen in ver band worden gebracht met snel afslanken of de bestrijding van neerslachtigheid. Jan Ullrich heeft ervaring met beide proble men. De vraag is nu wat Ullrich boven het hoofd hangt. Tele kom heeft altijd gezegd dat do- pinggebruik wordt bestraft met ontslag. De UCI kan hem voor een half jaar schorsen. Het wielerteam geloofde töt voor vorige week nog heilig in de toekomstige kansen van de oud-Tourwinnaar. Dit jaar moet hij de Ronde laten lopen vanwe ge een knieblessure, maar in 2003 is hij volgens teambaas Godefroot de enige renner die Armstrong kan kloppen. De Belg had zijn renner en diens bege leiders opgedragen nu al met de voorbereiding op die Tour te be ginnen. Of hij daar nu nog de motivatie voor kan opbrengen, mag wor den betwijfeld. „Ik denk van wel", zegt ploegleider Rudy Pevenage echter. „Sterker nog, ik ben er van overtuigd, dat Jan de wil heeft om terug te knok ken." Vanavond wordt de uitkomst van de contra-expertise bekend gemaakt. Pevenage: „En daama zal het nog zeker een maand duren eer het ook ons duidelijk is, hoe de toekomst van Jan er uit ziet." De komende Tour zullen dus in ieder geval de affaires Vanden broucke en Ullrich nadrukkelijk boven de Ronde boven zweven. En wie weet hoeveel 'imperti nente' vragen Lance Armstrong de komende weken nog te be antwoorden krijgt door Ad Pertijs Wie maakt koning Lance Arm strong wat in de komende Tour de France? Het is de retorische vraag, die met enige bezorgd heid wordt uitgesproken. Met een renner die zo hoog boven de rest uitsteekt, kan de strijd om de gele trui immers moeilijk een zenuwslopende, spannende aangelegenheid worden. Voor de groene puntentrui doemt eenzelfde scenario. Erik Zabel zal het ongetwijfeld een paar keer afleggen tegen spurt bommetjes als Robbie McEwen en Oscar Freire. Maar, analoog aan de beroemde uitspraak van Gary Lineker, in het gevecht om het groen wint op het einde meestal de Duitser. Hij gaat voor zijn achtste opeenvolgende zege in het puntenklassement. Armstrong gaat voor zijn vierde gele trui. De kans dat hij wint is groter dan ooit. Toch maakt men zich in het Amerikaanse kamp lichte zorgen. Niet zozeer vanwege Armstrong zelf. Hij deed de afgelopen maanden wat hij moest doen en de Texaan verschijnt dan ook scherp en in vorm aan het vertrek. Nee, de zorgen betreffen meer de on voorspelbare tegenstand. Op de eerste plaats - paradoxaal genoeg - vanwege de afwezig heid van Jan Ullrich, de enige man die de klasse heeft om Armstrong in een rechtstreeks duel te kloppen. „Ik had er lie ver een goede Ullrich bij ge had", zegt Johan Bruyneel, de ploegleider van Armstrongs US Postal Service. Ullrich en zijn ploeg Telekom zouden immers meegeholpen hebben de koers te controleren. Niet omdat ze bondgenoten zijn, maar omdat ze wederzijdse belangen heb ben. Armstrong staat er nu in een zijn eentje voor. Hem bekruipt het onbehaaglijke gevoel dat de rest maar op één ding uit is: Armstrong een keer beentje lichten. Vooral ONCE wordt ge vreesd. Omdat de Spanjaarden met Beloki, Igor Gonzalez de Galdeano en Zarrabeitia drie van die uitdagers in huis heeft. „Ze kunnen het best verdeeld zitten over de ploegen", zegt Bruyneel en bij ONCE is dat niet het geval. Tel daarbij op al die andere Spaanse hemelbestor mers (Sevilla, Laiseka, Mayo, Blanco, Mercado, Mancebo) en je beseft dat Armstrong handen en voeten tekort kan komen om al die Spaanse vliegen van zich af te slaan. De eerste week al kan hij voor verrassingen komen te staan. De rit vorig jaar naar Verdun staat veel volgers nog op het netvlies gebrand. Het peloton brak en in je eentje is er dan geen redden meer aan. Gelukkig voor Arm strong kan hij terugvallen op de sterkste ploeg ooit. Via de proloog, de ploegentijdrit en de eerste tijdrit moet Arm strong daarom voor de bergen al de nodige afstand hebben geno men om in de cpls het overzicht te bewaren. Nederland is niet in groten geta le vertegenwoordigd in Frank rijk. Michael Boogerd is er wel bij, maar voor het eerst start hij zonder de druk van het klasse ment. De hele komende Tour kan wel eens een grote afwachtingsrace worden. Het wachten op 2003, wanneer de Tour haar 100-jarige bestaan viert. Er van uitgaande dat Armstrong dit keer zijn vier de eindzege pakt, staat er im mers dan ook voor de Ameri kaan weer een echte prijs op het spel: het evenaren van het re cord van Anquetil, Merckx, Hi- nault en Indurain. In 2003 is mogelijk ook Ullrich er weer bij. Als hij Armstrong met zwaar ge schut bestookt, sluipen de Spanjaarden ongetwijfeld mee naar het front voor iets meer dan alleen wat pesterijtjes in de bergen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 17