KUNST CULTUUR Dertien Nederlandse architectuiu*werken internationaal erkend Afwisseling als levenselixer voor No Doubt pk heb iets met de schoonheid van het lelijke' R5 jiy Bennett g altijd 'hot' mmiemeisje f lieuw te zien ;r Ikentheater in «Icentrum ie uw jasje idir volkslied Concours Tromp Biënnale is dit jaar goed bezet Opblaasbeeld nog lek Dj Tiësto tot beste uitgeroepen THEATERMAKERS Wie krijgt de Zilveren Veer 2002? Aanmelding ac 5 juli 2002 A AP/Mark Lennihan en - Tony Bennett moest ravond vanwege een brand iei Royal Albert Hall noodge- ,e ïgen zijn concert afbreken. .a 5-jarige zanger was halver- het lied 'I left my heart in tancisco' toen de uitver- te zaal zich met rook be- Y" e vullen. De toeschouwers ,jP ten worden geëvacueerd. f ett probeerde het publiek meren met de grap: „Ik e lat ik hot was, maar niet zo in id; st de m - Het mummiemeisje >m ios is deze zomer opnieuw i n in het Rijksmuseum van enjieden aan het Rapenburg heiden. In 1998 was de ten- n. telling 'Sensaos: oog in joi iet het meisje in de mum- itsj een groot succes. De re en ructie van het gezicht van jn ios staat nu centraal in een Jr iresentatie in de vaste op- i (ftg 'Egyptenaren'. nd li ke iet - Het Wolkentheater di t in de maanden juli en itsi stus de poppenvoorstel- n De reis om de wereld in 30 e j ten' voor kinderen in rda telingencentra in Neder- ïte In de voorstelling wordt ïdi andreis gemaakt over de erl vereld, eindigend in Ne- da nd. Het gezelschap doet 1 li s vijftig keer over in vijftig rd< billende steden. Op vrij- j o 6 juli in Leiden. Het bijwo- :eki gratis, ep rel( -jjs aac - Het volkslied van de 10 ncie Zuid-Holland krijgt aa ieuw jasje. In de Hout- n ;rk van Den Haag wordt en het tachtig jaar oude ;r een nieuw arrangement tomen voor cd. Het initia- genomen door Thijs Sik- werkzaam bij de provincie igent van een zangkoor, an Grevenbroek, dirigent e Koninklijke Harmonie- Delft, kreeg de opdracht ilkslied aan te passen. Zijn mie begeleidt de vier ko- e zijn ingeschakeld voor ïgpartijen. heerlen/anp - Dertien Nederlandse gebouwen zijn opgenomen in een tiendelig internationaal boekwerk over de duizend belangrijkste archi tectuurwerken van de afgelopen eeuw. Het boekwerk, waarin gebou wen uit de hele wereld staan, wordt volgende week donderdag in het Heerlense Glaspaleis gepresenteerd. Het gaat om de internationale archi tectuurpublicatie World Architecture, a critical mosaic 1900-2000'. De lijst van topmonumenten uit de vorige eeuw is opgesteld door een jury van Europese architectuurcritici in op dracht van de Wereldbond van Archi tecten. De Nederlandse gebouwen staan in deel drie van de serie, die gaat over Noord-, Centraal- en Oost-Euro pa. Het Heerlense Glaspaleis wordt met twaalf andere Nederlandse bouwwer ken genoemd: in Maastricht de Aca demie voor Bouwkunde, in Amster dam de Beurs van Berlage, het Bur gerweeshuis, de woningen van Eigen Haard bij het Spaamdammerplant- soen en de Openluchtschool, in Rot terdam de Van Nellefabriek, de Kief hoek en de Kunsthal, het Rietveld- Schröderhuis in Utrecht, in Hilversum sanatorium De Zonnestraal en het raadhuis, en het gebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn. Tijdens de presentatie in het Glaspa leis bespreekt professor W. Wang, hoogleraar aan de University of Texas in Austin (VS), de totstandkoming van het boek en de plaats van het Heer lense Glaspaleis in de Europese archi tectuur van de twintigste eeuw. Het eerste exemplaar is voor burgemeester A. Sakkers van Heerlen. Het Glaspaleis werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd naar een ontwerp van de Heerlense architect Fritz Peutz. Sinds 1998 is het een Rijksmonument. Het pand, oorspron kelijk gebouwd als warenhuis, dankt zijn naam aan de markante construc tie. De buitenkant bestaat voorname lijk uit glas en staal. Het Glaspaleis wordt momenteel verbouwd door de architecten Wiel Aretz en Jo Coenen. door Paul Geerts Tilburg - Meer dan het opval lende uiterlijk van zangeres Gwen Stefani is No Doubt een band die zelfbewust experimen teert met uiteenlopende mu ziekstijlen. Eind jaren tachtig begonnen als luchtige skaband, nu nauwelijks nog stilistisch te duiden. „We houden van varia tie", verduidelijkt gitarist Tom Dumont. Natuurlijk gonst het van de ge ruchten. Het aankomend huwe lijk van zangeres Gwen Stefani met Bush-voorman Gavin Rossdale heeft iets van een roek- sprookje. Vergelijk Courtney en Kurt, Sid en Nancy. De zangeres van No Doubt zelf praat er vrije lijk over, met een glimlach om de mond. Net als gitarist Tom Dumont, die er beslist geen moeite mee heeft dat Stefani als bliksemafleider fungeert. Hij is gelukkig met de anonimiteit, hij kan nog verschijnen op straat zonder dat iemand hem her kent. Maar ondanks de bescheiden sterstatus van Stefani is No Doubt vooral een band van vier dertigers die met hun neus in de boter zijn gevallen. De single 'Don't Speak', afkomstig van het derde album 'Tragic Kingdom', bestormde in 1996 wereldwijd de hitlijsten tot verbazing van de bandleden zelf. Na jaren van hard werken. Dumont blikt er nog altijd met verbazing op terug. Het meest recente album 'Rock Steady" be vat geen 'Don't Speak' merkt hij geregeld op, evenmin als voor ganger 'Return Of Satum'. Een zware last is het niet. No Doubt bewandelt, wars van hits, een eigen weg. „Misschien is het goed om hits te maken, maar dat is niet de manier waarop wij werken." No Doubt in Nederland. Met spijt in zijn stem merkt Dumont op dat de band ons land sinds de release van 'Return Of Sa tum', voorjaar 2000, links heeft moeten laten liggen. En ook nu is 013 in Tilburg dinsdag de eni ge halte in de uitgebreide we reldtournee. „De wereld is groot", merkt de gitarist verontschuldigend op. 'Return Of Satum' was de roem ruchte opvolger van het succes volle 'Tragic Kingdom'. En dat viel No Doubt zwaar. Een moei lijke plaat noemt Dumont het „Na zes maanden hadden we nog geen enkele goede song ge- sclneven", blikt hij terug. „Dat heeft wel de druk weggenomen. We hebben acht maanden ge toerd en nog steeds bleken ge noeg mensen onze muziek te willen horen. Dat gaf vertrou wen. We hebben enorm veel lol gehad, waardoor we uiteindelijk hebben overleefd." Met die wetenschap begonnen Stefani, Dumont en bassist Tony Kanal aan de productie van het nieuwe album. „Ik heb een draagbare opnamestudio, waar door we zoveel mogelijk bij mij thuis konden werken. Tony en ik werkten aan de drum- en bas partijen, terwijl Gwen op de bank teksten zat te schrijven. Echt ongedwongen, met een pizza op schoot. Aan het eind van de dag zetten we aantal tracks op band. Sommige opna men, zoals de zanglijn van 'Hey Baby', zijn zelfs op de cd be land." Opvallender dan die werkwijze is dat 'Rock Steady' uiteindelijk met diverse producers is opge nomen. Niet de minsten. Naast Ric Ocasek, die ook de produc tie deed van 'Return Of Satum', werkte No Doubt onder meer met Nelle Hooper, William Or bit, Sly Robbie en Prince. „We hadden een wensenlijstje opgesteld, met daarop een aan tal producers die een andere sound konden neerzetten dan Ric. Uiteindelijk bleken de meesten maar beperkte tijd be schikbaar." Dat bepaalt volgens Dumont het afwisselende geluid op de nieuwe cd. „Het is inte ressant om te zien hoe anderen met onze muziek omgaan. We hebben ook gewerkt met Tim- baland, omdat we benieuwd waren hoe onze muziek in een hiphopjasje zou klinken, maar dat nummer heeft het album niet gehaald." Maar ondanks die afwisseling klinkt No Doubt op 'Rock Ste ady' als No Doubt Volgens Du- eindhoven/gpd - In het Muziek centrum Frits Philips in Eindho ven nemen komende herfst twintig talentvolle jonge trom pettisten uit de hele wereld deel aan het internationale trompet- concours van de Tromp Muziek Biënnale. Voor de eerste prijs winnaar ligt een geldbedrag klaar van 35.000 euro. Het twee jaarlijkse muziekfeest wordt ge houden van 12 tot en met 19 ok tober. In de aangezochte jury onder voorzitterschap van Willem Vos nemen gerenommeerde trom pettisten zitting als de 81-jarige Adolph Herseth (tot vorige zo mer verbonden aan het Chicago Symphony Orchestra) en Peter Masseurs (solo-trompettist van het Concertgebouworkest). Ook de in Ierland wonende Zuid-Afrikaanse componist Ke vin Volans maakt deel uit van de jury. Hij componeerde een ver plicht (nieuw) werk voor de fi nale van het concours op 19 ok tober, een stuk voor trompet en strijkkwartet. Het tweede ver plichte finalewerk is Nobody Knows The Trouble I See' van Zimmermann. Rondom het concours worden tijdens de Tromp Biënnale aller lei festiviteiten gehouden: een spectaculaire openingsnacht (met onder anderen driehon derd trompettisten die een nieuw werk van Willem Breuker spelen), masterclasses door juryleden en diverse (trompet) concerten op andere podia in de stad. Klassiek, jazz en wereld muziek komen aan bod. Het Tromp Muziekconcours, genoemd naar Philips-topman Theo Tromp, startte in 1971 als een wedstrijd voor allerlei in strumentalisten uit de Benelux Na de opening van het Muziek centrum in 1992 is het festijn uitgegroeid tot een concours van internationale allure. leiden - El Paseante is voorlo pig geveld. Het lek in het op blaasbeeld, dat woensdag in de tuin van het Rijksmuseum voor Volkenkunde werd neergezet, is moeilijker te dichten dan aanvankelijk werd gedacht. Naar verwachting is het knal gele beeld pas na het week einde hersteld. Het lek ont stond vermoedelijk door de harde wind die er woensdag avond stond. Hierdoor scheurde het beeld uit op een aantal naden. Volgende week dinsdag of woensdag arriveren overi gens nog twee reusachtige, blauwe opblaasbeelden van de Colombiaanse kunstenaar Nadin Ospina. Met de beel den probeert het museum aan de Steenstraat in Leiden de aandacht te vestigen op de expositie 'Beeldmanipulaties' van Ospina die op 20 sep tember begint. No Doubt bewandelt, wars van hits, een eigen weg. Foto: GPD mont is dat vooral toe te schrij ven aan de kirrende, soms kin derlijke vocalen van Stefani. „Dat is de basis, ongeacht wat een producer verder met een nummer doet. We zijn begon nen als skaband, maar ik denk dat we nu een echte rockband zijn. Ook al zitten er dance- en reggae-invloeden in de muziek. We zoeken bewust naar afwisse ling. Dat is belangrijkste reden waarom No Doubt na vijftien jaar nog steeds bestaat" No Doubt, dinsdag 9 juli, 013, Tilburg (uitverkocht). londen - De Nederlandse diskjockey Tiësto is in Londen uitgeroe pen tot beste club-dj. Dat gebeurde tijdens Dancestar, een jaarlijkse awardshow in de dancescene. Tiësto werd eerder bekroond met een Zilveren Harp. Verder heeft hij enkele TMF-awards gekregen. Tiësto liet bij zijn verkiezing negen anderen achter zich, onder wie interna tionale sterren als Fatboy Slim en Paul Oakenfold. „Ik vond het al een hele eer om tussen deze namen een van de genomineerden te zijn", reageerde de verraste dj. iren tot de toonaange- en belangwekkende to,- kers van ons land. Wat ir hen de belangrijkste i, wat beogen ze met unstvorm? In een zelf- se geeft een aantal van egisseurs antwoorden op Na Ivo van Hove en 'anghe is het nu de beurt Simons van het ZT in - Johan Simons algemeen directeur en ZT Hollandia: „Mijn )unt is: wie zijn stal niet ut de wereld niet. Daar- ïd ik het zinvol dat het ZT idia vanuit onze stand- iindhoven zich regionaal ut in Brabant, Zeeland en g. Dat gebeurt met pro- veelal op locatie, die di- insluiten op de beleving (omstandigheden van de ang hier. Het boerendra- ruus en Connie' over de risis is daar een goed :va eeld van." naast wil ik me nationaal j 8 ïmationaal profileren. Na- 'a' 1 omdat ZT Hollandia zich 1 y iet hele land in de wburgen laat zien. En in de ionaal, omdat gebleken is et name het Duitse taalge- ijgt eel van onze voorstellin- 1 u Dudt. 'De val van de Go- >rlc n 'Twee stemmen' van Je- Blj Villems zijn in Duitsland agen als een bom. Onze rwi bijna Brechtiaanse manier >elen, spreekt daar bijzon en. Naar Frankrijk zijn ook e I ste lijntjes gelegd." aar :nd jaar ga ik twee werken ie' ugo Claus doen: zijn eer- rs! nan 'De Metsiers' en zijn "j rnjdag'. Al heb ik nooit een Claus gedaan, ik vind en van de meest waarde- [tu Nederlandstalige schrij- in I tovendien sluiten beide n goed aan bij de leefwe- 'e ik ken. Bij de keuze van een stuk ga ik op mijn eigen in tuïtie af, wil ik mijn eigen ziel onderkennen." „Ik behoor tot het type theater maker, dat figuurlijk gesproken constant rondrijdt en dan op eens denkt: pak die weg eens. Hoe wilder en robuuster zo n weg eruit ziet, des te meer heeft het mijn voorkeur. Als je hier uit die ramen kijkt, zie je hoe chao tisch de omgeving eigenlijk is. Ramen in een repetitielokaal of in een theater vind ik belangrijk. Ik wil naar buiten künnen kij ken, omdat ik het als spannend ervaar om een soort van struc tuur te ontdekken in die wanor de. Ik heb iets met de schoon heid van het lelijke." „Zeker, ikzelf woon wel heel mooi in het dorp Varik vlak bij de rivier. Ik heb zelfs mooie an tieke meubels. Ook wat dit be treft ben ik een lopende contra dictie. Vanaf het begin dat ik met toneel bezig ben - en dat is al heel lang - heb ik empathie met de kleine man en met de verliezer in de samenleving. En sinds de fusie van Hollandia met Het Zuidelijk Toneel verle den jaar januari heb ik die per soonlijke instelling meegeno men naar Eindhoven. Ik ben het helemaal met de uitspraak van de schrijver Achtembusch eens: 'Je hebt geen kans, maar grijp hem.' Ik heb ook steeds mijn kansen gegrepen, al heb ik ze niet altijd optimaal benut. Men sen weerbaarheid geven via het toneel, is een van mijn drijfver en om theater te maken." „Mededogen vind ik eveneens een groot goed. Dat moet je koesteren, omdat we in een maatschappij leven waar een toenemend gebrek aan empa- thisch vermogen heerst. Ik vind het heel belangrijk dat de men sen bij dit gezelschap in een lief devolle omgeving aan voorstel lingen kunnen werken. Samen met Paul Koek, die ook in de ar tistieke leiding zit, probeer ik er een platte organisatie van te maken, waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Het open staan voor anderen spreekt ook uit mijn wijze van regisseren. 'Het beste idee telt', zeg ik steeds. Bij elk stuk zoek ik naar een andere stijl. Zo ben ik bij 'Gen' heel bewust op zoek gegaan naar een andere vorm van acteren. Veel dichterbij, veel kleiner, nog persoonlijker." „Grote politieke thema's heb ben evengoed mijn interesse. Mijn 'Bacchanten' heeft een heftige politieke duiding. Even als 'De val van de Goden'. Met mijn politieke drama's wil ik het publiek op de eerste plaats over de betreffende thematieken aan het nadenken brengen en dis cussies uitlokken. Ik vind het belangrijker, dat wanneer de toeschouwers de zaal uitkomen, ze het dan niet hebben over het geweldige spel, of over het mooie decor, nee dat ze het in eerste instantie hebben over de inhoud. „Ik ben absoluut een maat schappelijk en politiek geënga geerde regisseur. Onzin dat je beter de politiek kunt ingaan als je zo nodig de samenleving wilt bijsturen. Toneel kan wel dege lijk een maatschappelijke bete kenis hebben. Dat inhoudelijk toneel zo weinig leeft bij onze bevolking, in tegenstelling tot landen als Duitsland en Oosten rijk, komt omdat wij geen leven de toneeltraditie kennen." In het seizoen 2002/2003 regis seert Johan Simons bij ZT Hol landia twee werken van Hugo Claus. 'De Metsiers' gaat 25 ok tober in première te Eindho ven en is 6 november in de Leidse Schouwburg te zien. De tournee van 'Vrijdag' begint 21 maart 2003 en voert 26 april 2003 naar Leiden. leiden/regio - Wie doen er dit jaar mee aan de race om de Zilveren Veer, de cultuur prijs voor Leiden en omge ving die op 12 november wordt uitgereikt in de Leidse Schouwburg? Kent u mensen of organisaties die zich op cultureel gebied hebben on- derschëiden, dan heeft u tot 15 augustus de tijd om hen aan te melden via de bon hieronder. Op basis van de inzendingen beslist een des kundige jury in september welke vijf kandidaten worden genomineerd voor de Zilve ren Veer. Daarna is het woord weer aan het publiek In de laatste ronde mag het publiek de voorkeur uitspreken voor een van de genomineerde kandi daten. De jury krijgt evenveel stemmen als er binnen ko men van het publiek Uitein delijk worden de stemmen bij elkaar opgeteld en wordt dui delijk wie de winnaar is van de Zilveren Veer 2002. Zo is de Zilveren Veer een pu blieks- én juryprijs. Tijdens een galafeest op 12 november in de Leidse Schouwburg wordt bekend gemaakt wie de prijs krijgt van 3000 euro plus een zilve ren speld. Alle genomineer den ontvangen sowieso een bedrag van 500 euro en een oorkonde. Onder de inzenders van deze bon worden 25 toegangs kaarten verloot voor het Zil veren Veer Galafeest in de Leidse Schouwburg. De Zilveren Veer is een initia tief yan MVKK Kommunika- tie BV, Nuon, hetVSB Fonds en het Leidsch Dagblad. Gegevens van uw kandidaat voor de Zilveren Veer 2002 Naam persoon of gezelschap: Adres: Postcode: Woonplaats: Omschrijf zo volledig mogelijk met welke activiteit uw kandidaat zich onderscheidt op cultureel gebied en welke speciale betekenis uw kandidaat heeft voor de regio: Uw naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer Stuur deze bon naar Leidsch Dagblad, Zilveren Veer Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden (Een postzegel is niet nodig)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 15