LEIDE Politie onder vuur in Burchtkwestie 7 f ;I A Gehandicapten zijn in Leiden niet welkom' mms® DEWVS SCHOONMAAKMIDDELEN EN SYSTEMEN NERGENS VINDT U van€ 967,50 ion: 'Mevrouw Zoet had nooit afgesloten mogen worden' Leiden Culinair geopend REGIO R1 ATUURLIJK, FTINK DEUREN *1 A yp i f Brommerbrand leidt tot paniek Uitgekeken gj opiM collega's Dood Leidenaar gevolg van uit de hand gelopen seksspelletje KWAUTEJTSPRODUKTEN 699 - ONDER EEN DAK? Ambulancepersoneel rouwt vrijdag 5 JULI 2002 negenhonderd i voor Porsche en koopje sing op je Rijndijk Op de kruising van de ijndijk en de Ketting lijn gisterochtend rond twee auto's op elkaar ge ien 44-jarige Leidse kwam vanaf het Waard- t reed door de Ketting- 'n wilde linksaf slaan g Leiderdorp. Tegelijker- :d een Leiderdorper (50) loge Rijndijk richting l Hoewel er op de krui- jplichten staan, kwam een aanrijding. Beide obilisten zeiden door het licht te zijn gereden. (advertentie) ftwe 5 pen d- rkwa en van Lieftink komt u overal j. Terecht, betere deuren zijn djks te vinden. Vervaardigd uit reldbekende Schüco prohelen ^el rzaam aluminium of kunststof, topkwaliteit met KOMO-keur. li binnen en overtuig uzelf, (ur van onze showroom staat open voor u. door Wim Koevoet leiden - Het politieoptreden bij de ontruiming van Eurodusnie's actiefeest op 2 juni bij de Burcht is gisteravond flink bekritiseerd in de raadscommissie bestuur en veiligheid. Zelfs waarnemend burgemeester W. Lemstra, die in een schriftelijke verklaring de po litie zijn zegen had gegeven en de beweringen van actievoerders dat er buitensporig veel geweld is gebruikt naast zich neer had gelegd, toonde zich in het debat aanzienlijk minder overtuigd. De meeste kritiek kwam van Groenlinks, het CDA en de PvdA De VVD en Leefbaar Lei den steunen de politie voluit Volgens Sloos van Leefbaar Lei den moet de politie 'weer de baas worden op straat' en was haar optreden op de Burcht een prijzenswaardig staaltje van het 'herveroveren van die straat'. „Als de politie zegt dat je je moet verwijderen, moet je dat ook doen." Woordvoerder D. Heykamp van Eurodusnie deelde de raadsle den een schriftelijke verklaring uit van medewerker P. van Klink van sociëteit De Burcht Volgens Heykamp is Van Klink een neu trale getuige en daaraan ont breekt het in het 'eenzijdige on derzoek' van Lemstra, die zijn oren volgens de actiegroep te veel naar de politie laat hangen. Volgens Van Klink was de politie die avond 'uit op escalatie' en 'op het gebruiken van geweld tegen de actievoerders'. „Ik zag dat één van de actievoerders zeer hardhandig werd gearres teerd terwijl hij de aanwijzingen weg te gaan, gewoon opvolgde. Zelfs nadat de anderen zich van de Burcht hadden verwijderd, werden zij nog door de politie agenten geduwd en geslagen. Lemstra onthield zich in de raadscommissie van een oor deel over het gebruik van ge weld tegen de arrestant, Euro- dusniër Marco van Duin. Dat had alles te maken met het be richt van de officier van justitie dat er een onderzoek komt naar de juistheid van de aanklacht van Van Duin wegens mishan deling. „Of er excessief geweld is gebruikt, is nu aan de rechter om te beoordelen." Lemstra zei ook dat hij 'in het vervolg' wil dat de politie hem 'vooraf op de hoogte stelt van het feit dat ze mogelijk de wa penstok hanteert. „Nu zijn de loco-burgemeester en ik achter af geïnformeerd." Dat de politie moest optreden, staat voor de burgemeester als een paal bo ven water. De actievoerders za ten met alcoholische dranken bij zich op een plek waar dat op dat moment niet was toege staan. Bovendien was er een melding van geluidsoverlast binnengekomen. CDA'er J. de Haan was vooral kritisch over 'de communicatie'. Volgens De Haan had de politie voor het verwijderingsbevel een megafoon moeten gebruiken. Nu is aan individuele mensen medegedeeld dat de politie wil de dat de groep zich zou verwij deren. De politie is onvoldoende nagegaan of die boodschap alle actievoerders wel bereikte. En tussen het luidkeels aankondi gen van het mogelijk gebruik van geweld en het werkelijk toe passen daarvan, zat nauwelijks tijd. Voor Y. van Delft van Groen links staat niet vast dat de klacht over geluidsoverlast op Eurodusnie sloeg. Het lawaai kan ook van een concert bij so ciëteit De Burcht zijn gekomen. Ook blijft de politica van me ning dat het instrument van ver wijderingsbevelen, in het leven geroepen om overlast in parken van groepen junkies, alcoholis ten en zwervers tegen te gaan, verkeerd is ingezet op die juni dag bij de Burcht. Groenlinks en het CDA dron gen er bij Lemstra op aan het systeem van verwijderingsbeve len te heroverwegen. Leiden heeft inmiddels een '24-uurs zorgstructuur'. „Mensen hoeven niet meer te worden verwijderd maar kunnen worden verwe zen", aldus Van Delft. De WD liet weten dat ze de verwijde ringsbevelen niet kwijt wil. leiden - Een brandende bromfiets heeft afgelopen nacht tot grote pa niek geleid bij ruim twintig bewoners van het woonblok aan de Ir. Driessenstraat op de hoek van de Middelstegracht en de Uiterste gracht. Ze moesten via het balkon worden geëvacueerd. Eén van de bewoners is met hartritmestoornissen naar het ziekenhuis gebracht. Even na twee uur kwam er bij de brandweer een melding binnen dat er in de hal van de berging van het woonblok een bromfiets in brand stond. De rook die daarbij vrij kwam, drong via het gesloten portiek door de deuropeningen de woningen binnen. Omdat het portiek in middels vol rook stond en die vluchtweg dus versperd was, zochten de bewoners in paniek hun heil op de diverse balkons. De brandweer zet te twee ladderwagens in om hen uit hun benarde positie te bevrijden moteus Waarsenburg 1 - Energiebedrijf Nuon Vbazen. Na tussenkomst krant heeft het bedrijf 1 opgenomen met de fa- i mevrouw E. Zoet uit Leiden, de zeventigjarige vrouw die al bijna vijf weken zonder gas en licht zit. Of daar wat uit komt, valt evenwel te bezien. De gedupeerde vrouw zou gister middag weer worden aangeslo ten. Maar vanmorgen moest ze (advertentie) OP ZOEK NAAR EEN VERTROUWDE OCCASION? www.autoheemskerk.com A U TflgBSEBCTiKK E R K nog steeds noodgedwongen haar huis verwarmen met een petroleumkacheltje. „We maken voor mevrouw Zoet een uitzondering vanwege haar leeftijd. We sluiten haar vandaag weer aan", liet een woordvoer ster van Nuon gistermiddag we ten. „Het gaat hier echt om eep, geste van onze kant, want vol gens ons staan er nog altijd drie rekeningen open. We blijven na tuurlijk een bedrijf. Als je pro ducten afneemt, moeten die wel betaald worden. Overigens klopt het niet dat mevrouw al vijf we ken zonder stroom zit. Volgens onze administratie is zij pas vijf dagen geleden afgesloten." Mevrouw Zoet wordt er rade loos van. Voor haar ligt het on dertekende kaartje van de Nuon-monteur met daarop de datum van afsluiting: 3 juni. „Wat een onzin, vijf dagen. Üc zit al weken zonder gas en licht Ze hebben nu gezegd dat ze me weer aansluiten. Maar ik heb nog niks gehoord. Eerst zien, dan geloven." Haar dochter voert namens Zoet de gesprekken met het energie bedrijf. „Ik zou gisteren gebeld worden om een afspraak te ma ken voor de aansluiting. Maar vanmorgen had ik nog niets van ze gehoord. Overigens klopt het ook niet dat er nog drie rekenin gen openstaan. Op verzoek van Nuon heb ik betaalbewijzen, die ik drie weken geleden al opge stuurd had, nogmaals gefaxt. De betalingen klopten, hun admini stratie niet. Van twee maanden die wel betaald zijn ontbreken de betaalbewijzen echter. Mijn moeder heeft die maanden aan de balie van het postkantoor be taald. Op dit moment zoekt de Postbank de bewijzen van die betalingen op. Dat duurt vijftien dagen. Dan is ook dat misver stand verholpen. Bovendien vertelde de medewerker van Nuon die gisteren contact met mij opnam, dat mijn moeder nooit afgesloten had mogen worden. Zelfs niet als die twee maanden echt niet betaald zou den zijn." (advertentie) Morgen vindt u de baan die bij u past in v.leidschdagblad.nl en doorzocht alle appartementen op slapende mensen. De bewoners werden opgevangen bij de parkeergarage van Albert Heijn, daar medisch onderzocht en vervolgens naar de kantine van het politiebureau aan de Langegracht gebracht om op verhaal te komen. Tegen vijf uur vanochtend konden zij terug naar hun woning. De scha de aan de flat is groot. Het trappenhuis moet van onder tot boven worden gereinigd en ook een groot aantal woningen heeft forse rook schade opgelopen. Hoe groot het schadebedrag is, is nog onbekend. De oorzaak van de brommerbrand wordt onderzocht Brandstichting wordt niet uitgesloten. Op de foto wordt een bewoonster van het complex samen met haar hond veilig op de Ir. Driessenstraat gezet Foto: Hielco Kuipers leiden - Bij een culinair evene ment hoort champagne, dus werd er gisteren op de Garen- markt niet op een flesje meer of minder gekeken. In en rond de fraai ingerichte tenten vindt de zer dagen het Culinair Festival 2002, de opvolger van Leiden Culinair, plaats. Voor de eerste bezoekers en de bobo's waren er niet minder dan 1000 glazen champagne en kir royal, een mixje van champagne en crème de cassis. Zo liet wethouder M. Schultz die de opening verricht te, zich het drankje goed sma ken. In haar jeugdjaren had Schultz op school kooklessen en een schriftje met daarin recepten. Maar verder dan een bietensala de en wentelteefjes kwam zij op het gebied van kokkerellen niet. „Gelukkig heeft Leiden genoeg toprestaurants om naar toe te gaan en is het Culinair Festival een mooie gelegenheid met de ze zaken kennis te maken." Het Culinair Festival is vandaag nog geopend tot 24.00 uur. Mor gen is het eetevenement van 16.00-01.00 uur te bezoeken en zondag van 14.00 tot 23.00 uur. In tegenstelling tot voorheen kan op het Culinair Festival met contant geld worden betaald. ENTlédi( itigin 0 aanvaardde de regering tie 48/96 van de Verenig- ies. Die resolutie stelt in :ls dat gehandicapten ,l de rechten, plichten en ijkheden krijgen' als niet- iicapten. Deze zogehe- ndaardregels van de VN voor het gemeentelijke 'icaptenbeleid een be- ke richtlijn moeten zijn. idt althans een gehandi- 2 .eiderdorper die met egelmaat in Leiden komt hikt tegen het parkeer- in de modelbouw en jjvpteriaal aan te schaffen, naar het Leidse cen- )aar aangekomen met itje treft hij veel te parkeerplekken voor in- aan. De parkeerplaat bovendien vrij ver van kels verwijderd. „Het lus de hoogste tijd dat "si die VN-resolutie eens neemt, want invaliden i in Leiden maar moei- pos1001 ,ssettdl lijk hun auto kwijt Gehandi capten zijn voor de gemeente blijkbaar geen volwaardige burgers." Als ik naar de Vliegershop op de Haarlemmerstraat wil, kan ik mijn auto op de Apothekers- dijk neerzetten. Maar daar is maar één parkeerplek voor in validen. Bovendien wordt op de Apothekersdijk maar ook el ders, regelmatig door niet-ge-' handicapten geparkeerd in het voor mij bestemde vak. Als ik mijn auto daar dan achter zet, krijg ik een bon. Bij Parkeerbe heer werd tegen mij gezegd: 'Mijnheer, dan moet u voor elf uur de Haarlemmerstraat op, want dan mag u daar met uw auto rijden.' Maar dan is het aansluiten in de file van lossen de vrachtwagens en kom je daar nooit meer weg." Hoe zit dat eigenlijk met die streekfunctie van Leiden, zo vraagt de Leiderdorper zich af. „Steeds maar weer hoor je poli tici praten over de centrum- De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van "Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 functie van Leiden maar een gehandicapte uit een van de omliggende gemeentes wordt een bezoekje aan de Sleutelstad vrijwel onmogelijk gemaakt Hoezo Rijnstad of Deltametro pool? Ik voel mij hier niet meer welkom." Wat de Leiderdorper ook steekt, is dat Leiden wél de Eu ropese parkeerkaart voor ge handicapten heeft overgeno men. Binnen de Europese Unie kunnen invaliden op speciale plaatsen gratis parkeren. Leuk, maar de medaille heeft uiter aard een keerzijde. Het gedo gen van gratis parkeren door gehandicapten met een par keerkaart bij een parkeermêter of een plek voor vergunning houders is er in Leiden niet meer bij. „Maar in Den Haag en Amsterdam wordt dat wel gedoogd." Wij volgen het landelijk beleid, zo luidt de reactie van de ge meente. Bovendien voldoen wij aan de landelijke norm met één parkeerplaats voor gehandi capten op 50 'gewone' parkeer plekken. „Waarom wordt zo'n Europese parkeerkaart wel breed ingevoerd maar heeft Leiden nog steeds die VN-reso lutie niet overgenomen", zo vraagt de Leiderdorper zich verontwaardigd af. „Daar zit een discrepantie in. Ik heb een vriend in Wassenaar die ook modelbouwer is en daar zijn spullen koopt. Ik denk dat ik in het vervolg mijn boodschap pen maar in Wassenaar ga doen. Daar zijn in elk geval geen parkeerproblemen." Volgens een woordvoerder van de gemeente kan de resolutie niet officieel worden onderte kend. „Op het moment dat die door de regering wordt aan vaard, staan wij er achter. Wij kennen de 22 standaardregels en staan daar volledig achter." Eric-Jan Berendsen door Eric-Jan Berendsen leiden - De 35-jarige Leidenaar die zondag 23 juni levenloos in zijn huis werd aangetroffen, is volgens buurtbewoners overle den aan de gevolgen van een uit de hand gelopen seksspelletje. Hij werd 's ochtends door een vriend gevonden in zijn appar tement aan de Torenmolen, voor winkelcentrum de Koper molen in de Merenwijk. Het stoffelijk overschot vertoonde kenmerken die op geweld dui den: een opgezet gezicht en uit puilende ogen. De dood van de Leidenaar heeft in de buurt voor veel opschudding gezorgd. De man was huisschilder van beroep en in zijn vrije tijd kunst schilder. Afgelopen woensdag is hij op Rhijnhof begraven. Alle aanwezigen op de teraardebe stelling zijn door de politie gefo tografeerd. Omwonenden omschrijven het slachtoffer als 'enigszins vreemd, een beetje excentriek maar verder wel aardig'. „Hij is de zaterdagmiddag en -avond nog in de buurt gezien. De vol gende ochtend werd hij gevon den", aldus een omwonende. Hij noemt het opvallend dat er regelmatig dames van een es cortservice bij hem op bezoek kwamen. „Misschien dat de po litie daarom zo voorzichtig is met het naar buiten brengen van informatie. Er wordt hier in de buurt beweerd dat zijn dood is veroorzaakt door uit de hand gelopen wurgseks." De politie wil niets kwijt over de dood van de man. Wel is duide lijk dat rechercheurs bij alle taxi bedrijven in Leiden hebben ge- informeerd of de man zaterdag avond 22 juni, vlak voor zijn overlijden, bezoek heeft gehad dat per taxi is vervoerd. Pas op vrijdag 28 juni kwam het Open baar Ministerie (OM) in Den Haag met een summiere verkla ring. Daarin werd slechts mel ding gemaakt van de vondst van het stoffelijk overschot gevolgd door de mededeling dat er 'in het belang van het onderzoek' geen mededelingen werden ge daan. „Er is nog steeds niet dui delijk of er een misdrijf in het spel was. Er kan ook sprake zijn van zelfmoord. De zaak is nog steeds in onderzoek." Een woordvoerder van het OM liet zich vanmorgen ontvallen dat er sprake is van moord. De politie Hollands Midden heeft een speciaal recherche team op de zaak gezet. (advertentie) incl. tank of borstel Solidariteit. Daar ging het gisteren om bij het ambulancepersoneel. Imvners, afgelopen weekeinde kwam op de Ai6 ter hoogte van Zwijndrecht een ambulancemedewerkster om het leven toen zij eer ste hulp verleende aan een slachtoffer van een auto-ongeluk en door een passerende auto werd aangereden. De ambulancemedewerkster is gistermiddag gecremeerd. Om hun steun te betuigen aan nabestaanden en directe collega's re den gisteren in heel Nederland de ambulances met een zwart lint en droeg het personeel een zwarte armband. Ook de medewerkers van ambulancedienst De Jong aan de Pesthuislaan, zoals op deze foto te zien is. Door deze actie vroeg het personeel van ziekenauto's tevens aandacht voor de risico's die zijn verbonden aan de uitoefening van hun beroep, niet alleen op en langs de weg, maar bijvoorbeeld ook in de uitgaanswereld waar zij regelmatig met agressie worden ge confronteerd. Foto: Hielco Kuipers incl. toebehoren PAPIER - AANBIEDING Toiletpapier 2 laags Ree. Tissue 400 veb pak A 40 rol van €23,86 voor 16,34 Z.vouw gevouwen pa pie rhand doekjes Eco Naturel 25 x 23 cm van 25,27 voor€ 18,20 per doos 5000 st. Voor informatie over deze aanbieding Bel 071 - 5218006 of bezoek onze showroom www.dewysschoonmankmiddelen.nl E mail: bestellemtdewysschoonmaakmiddelen.nl Draad baan 39 2352 BM Leiderdorp Tel. 071 -5218006 Fax 071 - 5218008

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 11