\V. Ooooooooooooooh.. 7öpforr Maar het mooiste is toch de prijs: nu 1 E E OPRUIMING IN LEER BIJ LEDERLAND FAMILIEBERICHTEN EXECUTIE VERKOOP BEKEN DM AKI h° Hoe lang blijft die weg afgesloten? DUBBEL VOORDEEL OP 4 TOP-MODELLEN uit onze collectie. Leverbaar in verschillende kleuren en leersoorten. TEVENS TOT 55% KORTING OP SHOWROOMMODELLEN DONDERDAG 4 JULI 2002 hoc 901 I Opgave per fax 023 - 5 150 567* Opgave per telefoon 023 - 5 150 370* Overlijdensberichten geboorteadvertenties maandag t/m vrijdagkrant: dag van plaatsen 09.00 uur zaterdagkrant: vrijdag uiterlijk 16.45 uur Overige advertenties: dag vóór plaatsen: 11.30 uur maandagkrant: vrijdag 15.00 uur Plotseling is zij zoals ze de laatste tijd vaak had gewenst in haar slaap van ons heengegaan, op weg naar voor haar een beter bestaan. Zij had een wond die maar niet wilde helen, met ons wisten dit er velen, maar nu kan ze weer alles met onze vader delen. Heel verdrietig, maar dankbaar dat haar het verdere lijden bespaard is gebleven delen wü u mede dat onze moeder, schoonmoeder en oma is overleden CORNELIA OOMEN-VAN DE LAAR - Cor - weduwe van JOHANNES CORNELIS OOMEN op de leeftijd van 59 jaar. JOHN en GINA JIMMI, ATILLA. JANIS TONI en JANNIE SAMANTHA, TOMMIE. MAJKEL, MACY, NINA TRUDY en GER SANDER en MELANIE SANDRA en JAN REMCO SAMMY-JO SABINE t JOOP en SANDRA JOPIE GOVERT en WILMA NATHALIE en PASCAL KEVIN JERZY MARCO en ILONKA GIOVANNI ANGELINA ROXANNA t IWAN Leiden, 3 juli 2002 Correspondentieadres: Sophiastraat 78 2316 PS Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 6 juli van 16.00 tot 16.30 uur in het rouwcen- trum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 8 juli om 14.00 uur in de aula van het crematorium Rhünhof, Laan te Rhjjnhof Gngang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het crema torium. "Ik heb geen haast" dat heeft hij menig keer gezegd. Nu moest hij zich gewonnen geven. hij kon niet meer Verdrietig, geven wij u kennis van het overlij den van mijn sterke en zorgzame man, onze daddy en onze allerliefste opa JACOBUS SAMUEL NIEUWENBURG - Sjaak - 8 februari 1944 t 2 juli 2002 Met groot respect en bewondering voor de manier waarop hü zijn ziekte aanvaardde en er mee omging, dankbaar dat aan zijn lüden een einde is gekomen, maar bedroefd dat wü hem zullen moeten missen. ADA NIEUWENBURG- VAN EG MOND 's-Gravenhage: JACKIE BULAARD- NIEUWENBURG ARTURO BULAARD PEPE Leidschendam: INGRID WUNANTS- NIEUWENBURG EDWIN WUNANTS EMILIE, MATTHUS Almere: RON NIEUWENBURG RIA OUDSHOORN NANCY en verdere familie Prof. Einsteinlaan 14 2251 VG Voorschoten Sjaak is overgebracht naar het Rouwcen- trum Van der Luit, Willem de Zwügeriaan 179 te Leiden, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op vrijdag 5 juli van 19.00 tot 19.30 uur. De H. Mis zal worden opgedragen op zaterdag 6 juli om 10.30 uur in de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 te Voorschoten, waarna de be grafenis zal plaatsvinden achter de kerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het Bondsgebouw gelegen naast de kerk. Indien u geen kaart ontvangen heeft, kunt u deze annonce als zodanig beschouwen. Niet geheel onverwacht hebben wü kennis ge nomen van het overlüden van onze gewaar deerde medewerker de heer J. S. NIEUWENBURG De heer Nieuwenburg heeft zich gedurende 32 jaar ingezet voor ons bedrijf. Hü kenmerkte zich door zijn collegialiteit en grote betrokken heid bij zün werk. Wü wensen zün echtgenote, kinderen, klein kinderen en verdere familie sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen. Namens TPG Post rayon Leiden Drs. J. STURKENBOOM rayonmanager Diep bedroefd, maar vervuld met bewondering voor de wüze waarop zij haar leven inhoud heeft gegeven, hebben wü afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder CORNELIA VAN BEEK-VERMOND weduwe van DIRK VAN BEEK in de leeftijd van 92 jaar. DIK en WIL RICHARD en B1ANCA SANDRA en RICARDO VINCENT. ANGEUQUE MARCO en LISETTE PAUL en TRUUS EDWIN KARIN en ERIC Leiden. 1 juli 2002 Robijnhof Correspondentieadres: D. van Beek Boeierwerf 9 2317 EA Leiden De crematieplechtigheid heeft inmiddels familiekring plaatsgevonden. Tot ons groot verdriet ontvingen wü het be richt dat na een ernstige ziekte onze gewaar deerde medewerker SJAAK NIEUWENBURG is overleden. Wij kenden Sjaak als een fijne collega die zich zowel voor het werk als voor zijn collega's po sitief heeft ingezet. Wü wensen zün echtgenote, kinderen, klein kinderen en verdere familie veel sterkte en hopen dat zij de kracht vinden om dit grote verlies te dragen. Collega's TGP Post B.V. Vestiging Voorschoten Ik heb geleefd zoals ik dacht dat het goed was! Je accepteert Leven als vanzelfsprekend Op een voortijdige dood heb je niet gerekend Je lot bepaalt hoe het af gaat lopen De ziekte neemt de regie over en zal je slopen Ondanks alles toch genieten van de goede dingen Het Leven is kostbaar, maar niet af te dwingen Ria Moedig tot het laatste moment, maar door ziekte verzwakt, is op 53-jarige leeftüd van ons heengegaan RIA VAN DUK-FAAS ENGELINA MARIA JOHANNA FAAS Geboren te 's-Gravenhage, Overleden te Leiden, 12 april 1949 3 juli 2002 Leiden: PETER M. H. VAN DUK Leiden: MAAIKE VAN DUK ROBERT VAN DE WUNGAARD Katwük: ANK VAN DUK-FAAS Katwük: CHRIS en AGATHA VAN DUK- VAN RHUN JEROEN Katwük: MIRA en ROBIN DUKLAND- VAN DUK KEES Katwük: BAS en MARGRIET VAN DUK- KROMHOUT Krefeldlaan 26 2314 ED Leiden Ria is overgebracht naar Uitvaartcentrum Soek, Van Geerstraat 2A te Leiderdorp, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condo leren op zóndag 7 juli van 15.00 uur tot 15.45 uur. De samenkomst voorafgaande aan de begra fenis wordt gehouden op maandag 8 juli om 11.30 uur in de aula van bovengenoemd uit vaartcentrum. Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.30 uur plaatshebben op de Algemene Be graafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van het uitvaart centrum. Ria hield van bloemen. Haar handen hebben gewerkt, haar hart heeft voor ons geklopt, haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zü in haar zorgzame leven voor ons betekend heeft is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, rustig en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma PETRONELLA MARIA VAN KLINK-SCHRAMA Nel Weduwe van BERT VAN KLINK 31 mei 1926 t 3 juli 2002 Wassenaar: HILDA en BEN Oegstgeest: NEL en NICO Echt: CORRIE en HANS Roelofarendsveen: JOKE en EVERT Zoeterwoude BEA en KEES ROB en LENNIE INGE en JOHN Zoetermeer: PERRY en CLAUDIA Koudekerk a/d Rün: KARIN en FRED en kleinkinderen Emmaushof 28 2381 BW Zoeterwoude Mamma is opgebaard in de rouwkamer van Huize Emmaus, Bennebroekweg 1 te Zoeter woude, waar U in gedachten hij haar kunt zün dagelüks van 9.00 tot 19.00 uur. Afscheidnemen van Mamma kunt U tüdens de Avondwake op zondag 7 juli om 19.30 uur, in de St. Jan's kerk, Zuidbuurtseweg 14 te Zoeterwoude, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De Eucharistieviering voor haar wordt opgedra gen op maandag 8 juli om 10.30 uur in boven genoemde kerk, waarna we mamma zullen be geleiden naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. Bedroefd, maar dankbaar dat een lange| hem bespaard is gebleven, geven wij u van het overlijden van onze vader, s(t vader en lieve opa i P HENDR1CUS JOHANN^ HEIJKOOP n B weduwnaar van |P MARGARETHA ELISABETH OUWERrf1 p in de leeftüd van 71 jaar. t, I WILMA en BEN h VINCENT. STEPHAN e COBIE en HANS JOHN I" HENK BERT en MONIQUE JACQUELINE Leiden, 2 juli 2002 Correspondentieadres: Vrijheidslaan 17 2321 JP Leiden Pa is overgebracht naar het uitvaartc£ van Ad Sanctos, 't Leidse Huys, Gitstrafl Leiden waar gelegenheid is tot afscheid P en condoleren op vrijdag 5 juli van 10® 11.00 uur. De Uitvaartmis wordt voor hem opgedrf de Lam Gods Parochie, wijkkerk H. Ar3 van Padua, Churchilllaan hoek Vijf Mei! Leiden op vrüdag 5 juli, aanvang 11 waarna de crematieplechtigheid zal pla«- ben om 13.00 uur in de aula van het crP rium Rhünhof. Laan te Rhijnhof 4 te j., Na deze plechtigheid is er tevens geleg) tot condoleren in de ontvangkamer yjj crematorium. jr jy Op vrijdag 5 juli 2002 om 11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats voor rekening van: H.B.J.Witteman Rijnsburgerweg 152 2231 AH Rijnsburg. De verkoop vindt plaats in opdracht van de Belasting dienst Particulieren/Onder nemingen Leiden, Sta tionsplein 7 te Leiden. Te koop wordt aan geboden: Inventaris garage werkplaats w.o. 1 Yamaha FX 700 jetski en 2 hef-/smeerbruggen Plaats van verkoop: Rijnsburgerweg 152 te Rijnsburg. De zaak is te bezich tigen vanaf een kwartier voor de executieverkoop. Verkoop bij opbod. Prijzen incl. BTW. Geen opgeld. De belastingdeurwaarder DJ. JANSEN (tel. tot 10.00 uur: 071- 5244365 of 5244444). Zonder U kunnen we de straatkinderen van Oost Europa geen veilig thuis geven. Word lid. Bel 070-3339300 (kantooruren). www.unicef.hl Zonder U geen Unicef. Waterschap De Oude Rijnstromen Hoofdstrani Pos tbc" 2350 AD LeideL Tel. 071-54l Fax 071-54"* ta De dijkgraaf van het waterschap De Oude Rijnstromen brengt ter openbare kennis dart donderdag 4 juli 2002 om 21.00 uur in het v schapshuis, Hoofdstraat 1-3 te Leiderdorp e° openbare vergadering ii zal worden gehouden van de verenigde ver«e ring van het waterschap De Oude Rijnstron>n at De agenda luidt als volgt: I 1. Opening 2. Mededelingen 3. Benoeming heemraden 4. Rondvraag 5. Sluiting Leiderdorp, 3 juli 2002 Joh. Panman, dijkgraaf Enige en algemene kennisgeving want to break free Met veel verdriet geven wü kennis dat na een ongelüke strijd is overleden onze lieve vader BART HENZING in de leeftüd van 53 jaar. RAYMOND PATRICE en ANDREA Leiden, 3 juli 2002 Correspondentieadres Agaathlaan 327 2332 RA Leiden Geen bloemen. Er is gelegenheid van Bart afscheid te nemen op vrijdag 5 juli van 19.00 tot 19.30 uur in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwü geriaan 1 79 te Leiden. De crematieplechtigheid wordt gehouden op maandag 8 juli om 12.00 uur in de aula van het crematorium Rhünhof. Laan te Rhünhof Gngang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. www.leidschdagblad.nl Speciale zomeractie van Topform: 3-zits bank'Panhard' in zwart of bruin leder Quartz. Ook als 2-zits bank €JL681T- nu voor 1.430,- en 2Vrzits bank van €J£&r nu voor 1.599,- Fauteuil van €L408^ nu voor 1.199,- (Ook in andere leersoorten/ kleuren leverbaar). Topform dealeradressen:Tel.0345 512245 of Internet: www.Topform.nl LEIDERDORP tel.: (071) 54 16 395 koopavond: donderdag TTTTwct rv««L N1NA in va leader^ „£23.s Dé specialist in leren zitmeubelen 5 jaar garantie www.lederland.nl Bd [ev va p; H fir hel ekt isf; reI es: t AJ icei ver m< ire dei ;oet i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2002 | | pagina 4